• • •

Numele şi prenumele cursantului:IORDĂNESCU OLIMPIA Specializarea: Învăţător Modul: A- Abilitate curriculară Disciplina: FUNDAMENTE ALE PROIECTĂRII CURRICULARE Data: 17.11.2011 PROIECT DIDACTIC

Scoala MAGURA/BEZDEAD Invatator: IORDĂNESCU OLIMPIA Data: Clasa: a IV-a Obiectul:Istoria românilor Aria Curriculară: Om si societate Tema lectiei: UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE Tipul lectiei: predare-invatare-evaluare OBIECTIV DE REFERINȚĂ - Insuşirea cunoştinţelor referitoare la înfăptuirea Unirii Principatelor Romane; Obiective operationale: O1 - să prezinte într-o manieră clară şi concisă importanţa Unirii. O2- să folosească în enunţuri proprii termenii istorici: unirea principatelor, abdicat, reforma, modernizare. O3 - să sesizeze modernizările petrecute in România, în vremea lui Al. I. Cuza; O4 – sa enumere insusirile voievodului Cuza, desprinse din povestirea istorica; O5 - să înţeleagă necesitatea Unirii. Strategii de predare –invatare: Metode si procedee: conversatia, dezbaterea, explicatia, Știu/Vreau să știu/Am învățat jocul de rol, problematizarea; Mijloace de invatamant: plansa cu rebus, fise de lucru; Forma de organizare: -frontal-individual -pereche Modalități de evaluare • Evaluare orala/scrisă • Aprecieri verbale • Observare sistematică Moduri de organizare a invatarii: frontal, individual, pe grupe de elevi; • Bibliografie: Stanciu Mihai, Didactica postmoderna, Suceava, 2003; Revista învăţământului primar nr. 2-3/2004, pag. 150-151, 190-192 Didactic.ro

” Se discută versurile. explicatia . Factorii ce au favorizat Unirea. a Se citește o strofa din poezia „Hora Unirii” de V. Infăptuirea Unirii.Evenimentul didactic Continut stiintific Strategii de predare-invatare Conţinutul instructiv-educativ Metode Mijloa ce de învăță mânt Moduri de organizare Evaluare 1. românii si-au dorit sa fie uniți pentru ca in unire sta puterea. ANEXA Jocul didactic Planșa cu rebus Individual Evaluare orala 4.Captarea atenției Se asigură condițiile necesare bunei desfășurari a lectiei. 4. Se anunță că. Ioan Cuza. frontal 5. îşi vor apăra .Moment organizatoric 2. Se porneste de la completarea unui rebus.Prezentarea noului conținut Aplic metoda ȘTIU/ VREAU SĂ ȘTIU/AM ÎNVĂȚAT • c) Se realizează un tabel pe tablă cu următoarele coloane *(copacul așteptărilor) *se lucreaza pe grupe *elevi descoperă folosind materialele date Raspanditi prin Europa marii revoluţionari din 1848 nu au renunţat la Conversați a Frontal Explicația aprecieri verbale Fiind uniţi românii vor putea face faţă năvălirilor duşmane.Se scrie titlul lectiei la tabla . Se precizeaza care este titlul lectiei : Unirea Principatelor Române din 1859 si se anunță obiectivele lecției. Lecția va urmari urmatoarele idei: 1. 3. Domnia lui Al. Insemnătatea domniei. explicatia Alecsandri: „Hai să dăm mâna cu mâna Cei cu inima româna Să jucam hora frăției Pe pământul Romaniei. 2. Anunțarea temei Veţi afla că Muntenia şi Moldova se unesc formând o singură ţară.Reactualiza rea cunoștinșelor 3. Se observă ca pe verticala a apărut cuvântul Conversati UNIREA. de veacuri.

„De astazi. a înfiinţat Universităţile de la Iaşi şi Bucureşti. tot el este ales domn al Munteniei. Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Moldovei. s-a aflat in primele rânduri ale revoluţiei de la 1848. profitând de absenţa precizării ca aceşti domnitori trebuie să fie persoane diferite. unirea efectivă a Principatelor Române. voi sunteţi stapâni pe braţele voastre. A studiat la Iaşi şi Paris. de fapt. la Bârlad. Alexandru I. de la 1859 la 1866. el a realizat reforma agrară in 1864. S-a făcut cunoscut cu ocazia divanurilor ad-hoc. . finanţele au fost mai bine gospodărite şi activitatea judecătorească a fost modernizată. au ales deliberat şi calculat pe unul şi acelaşi domnitor. invaţamântul primar a devenit obligatoriu si gratuit. La 5 ianuarie. deşi nu au călcat dorinţa marilor puteri de a avea două ţări cu doi domnitori. două parlamente.Alexandru Ioan Cuza Descendent dintr-o veche familie moldovenească cu tradiţii revoluţionare.Cuza a reuşit să facă din Principatele Române un stat modern. Alexandru Ioan Cuza. la Bucureşti. Alexandru I. două conduceri. la Iaşi. În anul 1862. Domnia sa a durat numai 7 ani. care va efectua.Cuza s-a născut la 20 martie 1820. La 24 ianuarie. În timpul domniei. a organizat armata. Astfel românii. noul stat s-a numit România.

de astăzi voi aveţi o Patrie de iubit şi de apărat. dar rareori s-a văzut domnie mai plină de fapte. gata de jertfă. se bucura de popularitate. folosindu-vă de texte şi imagini. pentru iubirea ce o avea faţă de cei mulţi şi săraci. lipsit de patima banului. Domnia lui Cuza a ţinut 7 ani. “ .” Alexandru Ioan Cuza Realizaţi portretul literar al domnitorului Cuza.voi aveţi o părticică de pământ proprietate şi moşie a voastră. ISTORICII “ Cuza era un om înzestrat cu înalte însuşiri. hotărât.

O. Domnia Ta. să fie cu totul de pace şi de dreptate. fii bun mai ales pentru aceia pentru care mai toţi Domnii au fost nepăsători sau răi. REVOLUŢIONARII “Alegându-te pe Tine Domn în ţara Noastră. fă ca legea să fie tare. Ar fi omul nou pe care il cere situaţia sa nouă. Nu uita că dacă 50 de deputaţi te-au ales Domn. aspectul său tineresc: expresia calmă şi hotărâtă încântă mulţimea. foarte hotărât să pună în practică Unirea şi ideile sale de reformă şi de progres. iar Tu. ca Domn. cu faţa sa plăcută. fă ca legea să înlocuiască arbitrariul ( bunul plac ).( Nicolae Iorga ) 1. însă ai să domneşti peste două milioane de oameni. DIPLOMAŢII STRĂINI “ Noul domnitor. 1859) 1. noi am voit să arătăm lumii ceea ce toată ţara doreşte: la legi noi. 5 ian. fii bun. Colonelul Cuza are una din calităţile cele mai rare şi cea mai preţioasă.Subliniaţi însuşirile domnitorului Cuza din textul scris de marele istoric Nicolae Iorga. Măria Ta. urechea Ta să fie pururea deschisă la adevăr şi închisă la minciună şi linguşire. “ ( Beclard – consul francez la Bucureşti – 17 februarie 1859) . după alegerea acestuia ca Domn al Moldovei. fii bun şi blând. Fii simplu. împacă patimile şi urile dintre noi şi reintrodu în mijlocul nostrum strămoşeasca frăţie. care îl privea sărbătoreşte şi se îmbulzea în urma sa. Fă dar ca. Doamne! Mare şi frumoasă îţi este misiunea. sinceritatea. om nou.Subliniaţi îndemnurile marelui revoluţionar Mihail Kogălniceanu adresate lui Cuza . Fii dar omul epocei. “ ( Discursul lui Mihail Kogălniceanu. fii Domn cetăţean. Măria Ta. Am găsit la el de asemenea bunul simţ şi modestia. Un om cinstit plin de dragoste pentru ţara sa.

1882. Şi când a isprãvit vorba. Mãria-ta? — Cu ruşinea. cum te-a lumina Cel-de-sus! Iar pe boier lasã-l în judecata lui Dumnezeu. şi. iaca aşa rãmâne. şi întâmpinã-ţi nevoia. zice oftând: — Dar cu ruşinea ce mi-a fãcut.Cum i-a făcut dreptate Cuza lui moş Ion Roată? . zicându-i cu bunãtate: — Ţine. moş Ioane. noiembrie 13) 1. sãrutând mâna lui Vodã. Subliniaţi calităţile pe care consulul francez le descoperă la Cuza. ca semn de mulţumire. Lui moş Ion Roatã i se umplurã din nou ochii de lacrimi. sãrutându-l pe un obraz şi pe altul. moş Ioane. te-a sãrutat domnitorul ţãrii şi ţi-a şters ruşinea. în faţa mulţimii adunate acolo. SCRIITORII Moş Ion Roată. Moş Ioan Roatã şi Vodã Cuza. moş Ioane. cãci "El nu bate cu ciomagul". cum rãmâne. cã.. merge la Domnitor să se plângă împotriva boierului care l-a asuprit si l-a scuipat în faţa sătenilor şi roagă să i se faca dreptate. Iaşi. zise Cuza-vodã. vodã i-a pus douã fişicuri de napoleoni în mânã. acest mic dar de la mine.1. de azi pe mâine. “…Cuza-vodã a stat neclintit şi s-a uitat ţintã la moş Ion Roatã. “ ( Ion Creanga . cât a vorbit el. pe unde te-a scuipat boierul. Du-te şi spune sãtenilor dumitale..

C. GIURESCU REVOLUŢIONARII NICOLAE BĂLCESCU AVRAM IANCU MIHAI KOGĂLNICEANU .ISTORICII NICOLAE IORGA D.

Povestiţi. o astfel de legendă. L. in faţa clasei. .SCRIITORII I. CARAGIALE ION CREANGĂ MIHAIL SADOVEANU Citiţi texte din volumul Legende şi povestiri populare despre Cuza Voda.

EVALUARE FORMATIVA 1. Din 1862. noul stat s-a numit: a)Principatele Unite. b)Mihail Kogălniceanu. c)Nicolae Bălcescu. I. c)România. Cuza. 2. Încercuieşte varianta corectă de răspuns: Unirea Moldovei cu Ţara Românească s-a înfăptuit în anul a)1848. b)Transilvania. c)1918. b)1859. Care a fost reforma legată de educaţie si învăţământ? . Primul domn al Principatelor Unite a fost: a)Al.