• • •

Numele şi prenumele cursantului:IORDĂNESCU OLIMPIA Specializarea: Învăţător Modul: A- Abilitate curriculară Disciplina: FUNDAMENTE ALE PROIECTĂRII CURRICULARE Data: 17.11.2011 PROIECT DIDACTIC

Scoala MAGURA/BEZDEAD Invatator: IORDĂNESCU OLIMPIA Data: Clasa: a IV-a Obiectul:Istoria românilor Aria Curriculară: Om si societate Tema lectiei: UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE Tipul lectiei: predare-invatare-evaluare OBIECTIV DE REFERINȚĂ - Insuşirea cunoştinţelor referitoare la înfăptuirea Unirii Principatelor Romane; Obiective operationale: O1 - să prezinte într-o manieră clară şi concisă importanţa Unirii. O2- să folosească în enunţuri proprii termenii istorici: unirea principatelor, abdicat, reforma, modernizare. O3 - să sesizeze modernizările petrecute in România, în vremea lui Al. I. Cuza; O4 – sa enumere insusirile voievodului Cuza, desprinse din povestirea istorica; O5 - să înţeleagă necesitatea Unirii. Strategii de predare –invatare: Metode si procedee: conversatia, dezbaterea, explicatia, Știu/Vreau să știu/Am învățat jocul de rol, problematizarea; Mijloace de invatamant: plansa cu rebus, fise de lucru; Forma de organizare: -frontal-individual -pereche Modalități de evaluare • Evaluare orala/scrisă • Aprecieri verbale • Observare sistematică Moduri de organizare a invatarii: frontal, individual, pe grupe de elevi; • Bibliografie: Stanciu Mihai, Didactica postmoderna, Suceava, 2003; Revista învăţământului primar nr. 2-3/2004, pag. 150-151, 190-192 Didactic.ro

frontal 5. Se porneste de la completarea unui rebus. Insemnătatea domniei.Captarea atenției Se asigură condițiile necesare bunei desfășurari a lectiei. Factorii ce au favorizat Unirea. Lecția va urmari urmatoarele idei: 1.Evenimentul didactic Continut stiintific Strategii de predare-invatare Conţinutul instructiv-educativ Metode Mijloa ce de învăță mânt Moduri de organizare Evaluare 1. Ioan Cuza.” Se discută versurile. Se observă ca pe verticala a apărut cuvântul Conversati UNIREA. de veacuri. Anunțarea temei Veţi afla că Muntenia şi Moldova se unesc formând o singură ţară.Moment organizatoric 2.Reactualiza rea cunoștinșelor 3. Domnia lui Al. românii si-au dorit sa fie uniți pentru ca in unire sta puterea. 4. ANEXA Jocul didactic Planșa cu rebus Individual Evaluare orala 4. a Se citește o strofa din poezia „Hora Unirii” de V.Se scrie titlul lectiei la tabla . Se anunță că. 3. Infăptuirea Unirii.Prezentarea noului conținut Aplic metoda ȘTIU/ VREAU SĂ ȘTIU/AM ÎNVĂȚAT • c) Se realizează un tabel pe tablă cu următoarele coloane *(copacul așteptărilor) *se lucreaza pe grupe *elevi descoperă folosind materialele date Raspanditi prin Europa marii revoluţionari din 1848 nu au renunţat la Conversați a Frontal Explicația aprecieri verbale Fiind uniţi românii vor putea face faţă năvălirilor duşmane. 2. explicatia . îşi vor apăra . Se precizeaza care este titlul lectiei : Unirea Principatelor Române din 1859 si se anunță obiectivele lecției. explicatia Alecsandri: „Hai să dăm mâna cu mâna Cei cu inima româna Să jucam hora frăției Pe pământul Romaniei.

la Iaşi. profitând de absenţa precizării ca aceşti domnitori trebuie să fie persoane diferite. două parlamente. la Bârlad. S-a făcut cunoscut cu ocazia divanurilor ad-hoc.Cuza s-a născut la 20 martie 1820. unirea efectivă a Principatelor Române. s-a aflat in primele rânduri ale revoluţiei de la 1848. invaţamântul primar a devenit obligatoriu si gratuit. a înfiinţat Universităţile de la Iaşi şi Bucureşti. A studiat la Iaşi şi Paris. Alexandru I. de fapt. „De astazi.Alexandru Ioan Cuza Descendent dintr-o veche familie moldovenească cu tradiţii revoluţionare.Cuza a reuşit să facă din Principatele Române un stat modern. Astfel românii. . de la 1859 la 1866. Domnia sa a durat numai 7 ani. el a realizat reforma agrară in 1864. deşi nu au călcat dorinţa marilor puteri de a avea două ţări cu doi domnitori. la Bucureşti. două conduceri. tot el este ales domn al Munteniei. Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Moldovei. voi sunteţi stapâni pe braţele voastre. La 24 ianuarie. Alexandru Ioan Cuza. finanţele au fost mai bine gospodărite şi activitatea judecătorească a fost modernizată. a organizat armata. La 5 ianuarie. În anul 1862. au ales deliberat şi calculat pe unul şi acelaşi domnitor. Alexandru I. În timpul domniei. care va efectua. noul stat s-a numit România.

gata de jertfă. ISTORICII “ Cuza era un om înzestrat cu înalte însuşiri. “ . se bucura de popularitate. de astăzi voi aveţi o Patrie de iubit şi de apărat. pentru iubirea ce o avea faţă de cei mulţi şi săraci. folosindu-vă de texte şi imagini.voi aveţi o părticică de pământ proprietate şi moşie a voastră. Domnia lui Cuza a ţinut 7 ani. hotărât. lipsit de patima banului.” Alexandru Ioan Cuza Realizaţi portretul literar al domnitorului Cuza. dar rareori s-a văzut domnie mai plină de fapte.

om nou. aspectul său tineresc: expresia calmă şi hotărâtă încântă mulţimea. însă ai să domneşti peste două milioane de oameni. după alegerea acestuia ca Domn al Moldovei. fă ca legea să fie tare. Măria Ta. Domnia Ta. fii Domn cetăţean. “ ( Beclard – consul francez la Bucureşti – 17 februarie 1859) .Subliniaţi îndemnurile marelui revoluţionar Mihail Kogălniceanu adresate lui Cuza . Fii simplu. Colonelul Cuza are una din calităţile cele mai rare şi cea mai preţioasă.Subliniaţi însuşirile domnitorului Cuza din textul scris de marele istoric Nicolae Iorga. iar Tu. foarte hotărât să pună în practică Unirea şi ideile sale de reformă şi de progres. Fă dar ca. 1859) 1. Un om cinstit plin de dragoste pentru ţara sa. Am găsit la el de asemenea bunul simţ şi modestia. să fie cu totul de pace şi de dreptate. fii bun. care îl privea sărbătoreşte şi se îmbulzea în urma sa. cu faţa sa plăcută. fii bun şi blând. REVOLUŢIONARII “Alegându-te pe Tine Domn în ţara Noastră. 5 ian. “ ( Discursul lui Mihail Kogălniceanu. Nu uita că dacă 50 de deputaţi te-au ales Domn. noi am voit să arătăm lumii ceea ce toată ţara doreşte: la legi noi. O. fă ca legea să înlocuiască arbitrariul ( bunul plac ).( Nicolae Iorga ) 1. fii bun mai ales pentru aceia pentru care mai toţi Domnii au fost nepăsători sau răi. ca Domn. urechea Ta să fie pururea deschisă la adevăr şi închisă la minciună şi linguşire. DIPLOMAŢII STRĂINI “ Noul domnitor. Măria Ta. Ar fi omul nou pe care il cere situaţia sa nouă. împacă patimile şi urile dintre noi şi reintrodu în mijlocul nostrum strămoşeasca frăţie. Doamne! Mare şi frumoasă îţi este misiunea. Fii dar omul epocei. sinceritatea.

vodã i-a pus douã fişicuri de napoleoni în mânã. acest mic dar de la mine. Lui moş Ion Roatã i se umplurã din nou ochii de lacrimi. Iaşi. Subliniaţi calităţile pe care consulul francez le descoperă la Cuza. zice oftând: — Dar cu ruşinea ce mi-a fãcut. zicându-i cu bunãtate: — Ţine. şi. iaca aşa rãmâne. merge la Domnitor să se plângă împotriva boierului care l-a asuprit si l-a scuipat în faţa sătenilor şi roagă să i se faca dreptate. moş Ioane. cât a vorbit el. în faţa mulţimii adunate acolo. pe unde te-a scuipat boierul. moş Ioane.1. cãci "El nu bate cu ciomagul". Moş Ioan Roatã şi Vodã Cuza. sãrutând mâna lui Vodã. zise Cuza-vodã. sãrutându-l pe un obraz şi pe altul. cum rãmâne. noiembrie 13) 1.. 1882.. Şi când a isprãvit vorba. moş Ioane. “ ( Ion Creanga . te-a sãrutat domnitorul ţãrii şi ţi-a şters ruşinea. “…Cuza-vodã a stat neclintit şi s-a uitat ţintã la moş Ion Roatã. ca semn de mulţumire. de azi pe mâine.Cum i-a făcut dreptate Cuza lui moş Ion Roată? . Mãria-ta? — Cu ruşinea. cã. cum te-a lumina Cel-de-sus! Iar pe boier lasã-l în judecata lui Dumnezeu. şi întâmpinã-ţi nevoia. SCRIITORII Moş Ion Roată. Du-te şi spune sãtenilor dumitale.

C. GIURESCU REVOLUŢIONARII NICOLAE BĂLCESCU AVRAM IANCU MIHAI KOGĂLNICEANU .ISTORICII NICOLAE IORGA D.

CARAGIALE ION CREANGĂ MIHAIL SADOVEANU Citiţi texte din volumul Legende şi povestiri populare despre Cuza Voda.SCRIITORII I. . in faţa clasei. Povestiţi. L. o astfel de legendă.

b)Transilvania. Încercuieşte varianta corectă de răspuns: Unirea Moldovei cu Ţara Românească s-a înfăptuit în anul a)1848. noul stat s-a numit: a)Principatele Unite. Din 1862.EVALUARE FORMATIVA 1. Primul domn al Principatelor Unite a fost: a)Al. Care a fost reforma legată de educaţie si învăţământ? . c)România. Cuza. c)Nicolae Bălcescu. I. b)Mihail Kogălniceanu. b)1859. c)1918. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful