• • •

Numele şi prenumele cursantului:IORDĂNESCU OLIMPIA Specializarea: Învăţător Modul: A- Abilitate curriculară Disciplina: FUNDAMENTE ALE PROIECTĂRII CURRICULARE Data: 17.11.2011 PROIECT DIDACTIC

Scoala MAGURA/BEZDEAD Invatator: IORDĂNESCU OLIMPIA Data: Clasa: a IV-a Obiectul:Istoria românilor Aria Curriculară: Om si societate Tema lectiei: UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE Tipul lectiei: predare-invatare-evaluare OBIECTIV DE REFERINȚĂ - Insuşirea cunoştinţelor referitoare la înfăptuirea Unirii Principatelor Romane; Obiective operationale: O1 - să prezinte într-o manieră clară şi concisă importanţa Unirii. O2- să folosească în enunţuri proprii termenii istorici: unirea principatelor, abdicat, reforma, modernizare. O3 - să sesizeze modernizările petrecute in România, în vremea lui Al. I. Cuza; O4 – sa enumere insusirile voievodului Cuza, desprinse din povestirea istorica; O5 - să înţeleagă necesitatea Unirii. Strategii de predare –invatare: Metode si procedee: conversatia, dezbaterea, explicatia, Știu/Vreau să știu/Am învățat jocul de rol, problematizarea; Mijloace de invatamant: plansa cu rebus, fise de lucru; Forma de organizare: -frontal-individual -pereche Modalități de evaluare • Evaluare orala/scrisă • Aprecieri verbale • Observare sistematică Moduri de organizare a invatarii: frontal, individual, pe grupe de elevi; • Bibliografie: Stanciu Mihai, Didactica postmoderna, Suceava, 2003; Revista învăţământului primar nr. 2-3/2004, pag. 150-151, 190-192 Didactic.ro

Se anunță că.Evenimentul didactic Continut stiintific Strategii de predare-invatare Conţinutul instructiv-educativ Metode Mijloa ce de învăță mânt Moduri de organizare Evaluare 1.Reactualiza rea cunoștinșelor 3. îşi vor apăra . Se observă ca pe verticala a apărut cuvântul Conversati UNIREA. românii si-au dorit sa fie uniți pentru ca in unire sta puterea. ANEXA Jocul didactic Planșa cu rebus Individual Evaluare orala 4. Infăptuirea Unirii.Captarea atenției Se asigură condițiile necesare bunei desfășurari a lectiei.” Se discută versurile. Anunțarea temei Veţi afla că Muntenia şi Moldova se unesc formând o singură ţară.Prezentarea noului conținut Aplic metoda ȘTIU/ VREAU SĂ ȘTIU/AM ÎNVĂȚAT • c) Se realizează un tabel pe tablă cu următoarele coloane *(copacul așteptărilor) *se lucreaza pe grupe *elevi descoperă folosind materialele date Raspanditi prin Europa marii revoluţionari din 1848 nu au renunţat la Conversați a Frontal Explicația aprecieri verbale Fiind uniţi românii vor putea face faţă năvălirilor duşmane. Lecția va urmari urmatoarele idei: 1. 4. Factorii ce au favorizat Unirea.Se scrie titlul lectiei la tabla . 3. a Se citește o strofa din poezia „Hora Unirii” de V. frontal 5. de veacuri. Insemnătatea domniei. Se precizeaza care este titlul lectiei : Unirea Principatelor Române din 1859 si se anunță obiectivele lecției. Domnia lui Al. Ioan Cuza. 2.Moment organizatoric 2. explicatia Alecsandri: „Hai să dăm mâna cu mâna Cei cu inima româna Să jucam hora frăției Pe pământul Romaniei. Se porneste de la completarea unui rebus. explicatia .

noul stat s-a numit România. două conduceri. el a realizat reforma agrară in 1864.Cuza s-a născut la 20 martie 1820. unirea efectivă a Principatelor Române.Alexandru Ioan Cuza Descendent dintr-o veche familie moldovenească cu tradiţii revoluţionare. tot el este ales domn al Munteniei. Alexandru I. a înfiinţat Universităţile de la Iaşi şi Bucureşti. la Bârlad. invaţamântul primar a devenit obligatoriu si gratuit. de fapt. „De astazi. Alexandru I. Astfel românii. s-a aflat in primele rânduri ale revoluţiei de la 1848. care va efectua. Domnia sa a durat numai 7 ani. Alexandru Ioan Cuza. finanţele au fost mai bine gospodărite şi activitatea judecătorească a fost modernizată. În timpul domniei. la Iaşi. au ales deliberat şi calculat pe unul şi acelaşi domnitor. A studiat la Iaşi şi Paris. . la Bucureşti. deşi nu au călcat dorinţa marilor puteri de a avea două ţări cu doi domnitori. Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Moldovei. La 5 ianuarie. două parlamente. a organizat armata. La 24 ianuarie. S-a făcut cunoscut cu ocazia divanurilor ad-hoc. profitând de absenţa precizării ca aceşti domnitori trebuie să fie persoane diferite. de la 1859 la 1866.Cuza a reuşit să facă din Principatele Române un stat modern. În anul 1862. voi sunteţi stapâni pe braţele voastre.

dar rareori s-a văzut domnie mai plină de fapte. “ . Domnia lui Cuza a ţinut 7 ani. de astăzi voi aveţi o Patrie de iubit şi de apărat. pentru iubirea ce o avea faţă de cei mulţi şi săraci. gata de jertfă. se bucura de popularitate.voi aveţi o părticică de pământ proprietate şi moşie a voastră. folosindu-vă de texte şi imagini. lipsit de patima banului.” Alexandru Ioan Cuza Realizaţi portretul literar al domnitorului Cuza. ISTORICII “ Cuza era un om înzestrat cu înalte însuşiri. hotărât.

Fă dar ca. 1859) 1.Subliniaţi însuşirile domnitorului Cuza din textul scris de marele istoric Nicolae Iorga. O. Un om cinstit plin de dragoste pentru ţara sa. foarte hotărât să pună în practică Unirea şi ideile sale de reformă şi de progres. Colonelul Cuza are una din calităţile cele mai rare şi cea mai preţioasă. DIPLOMAŢII STRĂINI “ Noul domnitor. Domnia Ta. aspectul său tineresc: expresia calmă şi hotărâtă încântă mulţimea. cu faţa sa plăcută. REVOLUŢIONARII “Alegându-te pe Tine Domn în ţara Noastră. sinceritatea. Măria Ta. noi am voit să arătăm lumii ceea ce toată ţara doreşte: la legi noi. ca Domn. Doamne! Mare şi frumoasă îţi este misiunea. Nu uita că dacă 50 de deputaţi te-au ales Domn. însă ai să domneşti peste două milioane de oameni. să fie cu totul de pace şi de dreptate. “ ( Discursul lui Mihail Kogălniceanu. “ ( Beclard – consul francez la Bucureşti – 17 februarie 1859) . fii bun. împacă patimile şi urile dintre noi şi reintrodu în mijlocul nostrum strămoşeasca frăţie. Măria Ta. Am găsit la el de asemenea bunul simţ şi modestia.( Nicolae Iorga ) 1. Ar fi omul nou pe care il cere situaţia sa nouă. fii bun şi blând. fă ca legea să fie tare. urechea Ta să fie pururea deschisă la adevăr şi închisă la minciună şi linguşire. om nou.Subliniaţi îndemnurile marelui revoluţionar Mihail Kogălniceanu adresate lui Cuza . după alegerea acestuia ca Domn al Moldovei. fii Domn cetăţean. fă ca legea să înlocuiască arbitrariul ( bunul plac ). fii bun mai ales pentru aceia pentru care mai toţi Domnii au fost nepăsători sau răi. iar Tu. care îl privea sărbătoreşte şi se îmbulzea în urma sa. Fii dar omul epocei. Fii simplu. 5 ian.

1882. în faţa mulţimii adunate acolo. zise Cuza-vodã. cum rãmâne. pe unde te-a scuipat boierul.. merge la Domnitor să se plângă împotriva boierului care l-a asuprit si l-a scuipat în faţa sătenilor şi roagă să i se faca dreptate. Moş Ioan Roatã şi Vodã Cuza. Mãria-ta? — Cu ruşinea. de azi pe mâine.. sãrutând mâna lui Vodã. cât a vorbit el. moş Ioane. “ ( Ion Creanga . şi. te-a sãrutat domnitorul ţãrii şi ţi-a şters ruşinea.Cum i-a făcut dreptate Cuza lui moş Ion Roată? . Du-te şi spune sãtenilor dumitale. sãrutându-l pe un obraz şi pe altul. ca semn de mulţumire. cã. Lui moş Ion Roatã i se umplurã din nou ochii de lacrimi. şi întâmpinã-ţi nevoia. moş Ioane. Iaşi. “…Cuza-vodã a stat neclintit şi s-a uitat ţintã la moş Ion Roatã. noiembrie 13) 1. cum te-a lumina Cel-de-sus! Iar pe boier lasã-l în judecata lui Dumnezeu. vodã i-a pus douã fişicuri de napoleoni în mânã. zicându-i cu bunãtate: — Ţine. iaca aşa rãmâne. cãci "El nu bate cu ciomagul". moş Ioane. acest mic dar de la mine. Subliniaţi calităţile pe care consulul francez le descoperă la Cuza.1. zice oftând: — Dar cu ruşinea ce mi-a fãcut. Şi când a isprãvit vorba. SCRIITORII Moş Ion Roată.

C. GIURESCU REVOLUŢIONARII NICOLAE BĂLCESCU AVRAM IANCU MIHAI KOGĂLNICEANU .ISTORICII NICOLAE IORGA D.

CARAGIALE ION CREANGĂ MIHAIL SADOVEANU Citiţi texte din volumul Legende şi povestiri populare despre Cuza Voda. in faţa clasei. o astfel de legendă. L.SCRIITORII I. . Povestiţi.

b)Mihail Kogălniceanu. Cuza. I. Primul domn al Principatelor Unite a fost: a)Al. Încercuieşte varianta corectă de răspuns: Unirea Moldovei cu Ţara Românească s-a înfăptuit în anul a)1848. c)România. Care a fost reforma legată de educaţie si învăţământ? . b)1859. noul stat s-a numit: a)Principatele Unite. c)1918. Din 1862. b)Transilvania. c)Nicolae Bălcescu. 2.EVALUARE FORMATIVA 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful