• • •

Numele şi prenumele cursantului:IORDĂNESCU OLIMPIA Specializarea: Învăţător Modul: A- Abilitate curriculară Disciplina: FUNDAMENTE ALE PROIECTĂRII CURRICULARE Data: 17.11.2011 PROIECT DIDACTIC

Scoala MAGURA/BEZDEAD Invatator: IORDĂNESCU OLIMPIA Data: Clasa: a IV-a Obiectul:Istoria românilor Aria Curriculară: Om si societate Tema lectiei: UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE Tipul lectiei: predare-invatare-evaluare OBIECTIV DE REFERINȚĂ - Insuşirea cunoştinţelor referitoare la înfăptuirea Unirii Principatelor Romane; Obiective operationale: O1 - să prezinte într-o manieră clară şi concisă importanţa Unirii. O2- să folosească în enunţuri proprii termenii istorici: unirea principatelor, abdicat, reforma, modernizare. O3 - să sesizeze modernizările petrecute in România, în vremea lui Al. I. Cuza; O4 – sa enumere insusirile voievodului Cuza, desprinse din povestirea istorica; O5 - să înţeleagă necesitatea Unirii. Strategii de predare –invatare: Metode si procedee: conversatia, dezbaterea, explicatia, Știu/Vreau să știu/Am învățat jocul de rol, problematizarea; Mijloace de invatamant: plansa cu rebus, fise de lucru; Forma de organizare: -frontal-individual -pereche Modalități de evaluare • Evaluare orala/scrisă • Aprecieri verbale • Observare sistematică Moduri de organizare a invatarii: frontal, individual, pe grupe de elevi; • Bibliografie: Stanciu Mihai, Didactica postmoderna, Suceava, 2003; Revista învăţământului primar nr. 2-3/2004, pag. 150-151, 190-192 Didactic.ro

Se observă ca pe verticala a apărut cuvântul Conversati UNIREA.Evenimentul didactic Continut stiintific Strategii de predare-invatare Conţinutul instructiv-educativ Metode Mijloa ce de învăță mânt Moduri de organizare Evaluare 1. de veacuri.Moment organizatoric 2.Captarea atenției Se asigură condițiile necesare bunei desfășurari a lectiei. Factorii ce au favorizat Unirea. românii si-au dorit sa fie uniți pentru ca in unire sta puterea. Se porneste de la completarea unui rebus. Se precizeaza care este titlul lectiei : Unirea Principatelor Române din 1859 si se anunță obiectivele lecției. îşi vor apăra . a Se citește o strofa din poezia „Hora Unirii” de V. 3. explicatia . Ioan Cuza. 2. Insemnătatea domniei. Anunțarea temei Veţi afla că Muntenia şi Moldova se unesc formând o singură ţară.Reactualiza rea cunoștinșelor 3. Se anunță că. Domnia lui Al. frontal 5.Se scrie titlul lectiei la tabla . Lecția va urmari urmatoarele idei: 1. 4.” Se discută versurile. Infăptuirea Unirii.Prezentarea noului conținut Aplic metoda ȘTIU/ VREAU SĂ ȘTIU/AM ÎNVĂȚAT • c) Se realizează un tabel pe tablă cu următoarele coloane *(copacul așteptărilor) *se lucreaza pe grupe *elevi descoperă folosind materialele date Raspanditi prin Europa marii revoluţionari din 1848 nu au renunţat la Conversați a Frontal Explicația aprecieri verbale Fiind uniţi românii vor putea face faţă năvălirilor duşmane. explicatia Alecsandri: „Hai să dăm mâna cu mâna Cei cu inima româna Să jucam hora frăției Pe pământul Romaniei. ANEXA Jocul didactic Planșa cu rebus Individual Evaluare orala 4.

tot el este ales domn al Munteniei. la Bârlad. Alexandru Ioan Cuza.Cuza a reuşit să facă din Principatele Române un stat modern. voi sunteţi stapâni pe braţele voastre. La 24 ianuarie. două conduceri. „De astazi. au ales deliberat şi calculat pe unul şi acelaşi domnitor. În anul 1862. de fapt. s-a aflat in primele rânduri ale revoluţiei de la 1848. invaţamântul primar a devenit obligatoriu si gratuit. .Alexandru Ioan Cuza Descendent dintr-o veche familie moldovenească cu tradiţii revoluţionare. Astfel românii. la Iaşi. deşi nu au călcat dorinţa marilor puteri de a avea două ţări cu doi domnitori. a organizat armata. În timpul domniei. unirea efectivă a Principatelor Române. noul stat s-a numit România. Domnia sa a durat numai 7 ani. Alexandru I. La 5 ianuarie.Cuza s-a născut la 20 martie 1820. Alexandru I. finanţele au fost mai bine gospodărite şi activitatea judecătorească a fost modernizată. A studiat la Iaşi şi Paris. S-a făcut cunoscut cu ocazia divanurilor ad-hoc. profitând de absenţa precizării ca aceşti domnitori trebuie să fie persoane diferite. două parlamente. la Bucureşti. de la 1859 la 1866. care va efectua. a înfiinţat Universităţile de la Iaşi şi Bucureşti. Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Moldovei. el a realizat reforma agrară in 1864.

dar rareori s-a văzut domnie mai plină de fapte. ISTORICII “ Cuza era un om înzestrat cu înalte însuşiri. folosindu-vă de texte şi imagini.voi aveţi o părticică de pământ proprietate şi moşie a voastră. de astăzi voi aveţi o Patrie de iubit şi de apărat. lipsit de patima banului. “ . pentru iubirea ce o avea faţă de cei mulţi şi săraci. Domnia lui Cuza a ţinut 7 ani.” Alexandru Ioan Cuza Realizaţi portretul literar al domnitorului Cuza. hotărât. se bucura de popularitate. gata de jertfă.

1859) 1. fă ca legea să fie tare. 5 ian.Subliniaţi îndemnurile marelui revoluţionar Mihail Kogălniceanu adresate lui Cuza . noi am voit să arătăm lumii ceea ce toată ţara doreşte: la legi noi. Fă dar ca. Fii simplu. urechea Ta să fie pururea deschisă la adevăr şi închisă la minciună şi linguşire. Măria Ta. Ar fi omul nou pe care il cere situaţia sa nouă. O. Fii dar omul epocei. “ ( Beclard – consul francez la Bucureşti – 17 februarie 1859) . împacă patimile şi urile dintre noi şi reintrodu în mijlocul nostrum strămoşeasca frăţie. Am găsit la el de asemenea bunul simţ şi modestia.( Nicolae Iorga ) 1. “ ( Discursul lui Mihail Kogălniceanu. cu faţa sa plăcută. fii bun mai ales pentru aceia pentru care mai toţi Domnii au fost nepăsători sau răi. Colonelul Cuza are una din calităţile cele mai rare şi cea mai preţioasă. sinceritatea. Doamne! Mare şi frumoasă îţi este misiunea. Măria Ta. care îl privea sărbătoreşte şi se îmbulzea în urma sa. fii bun şi blând. fii Domn cetăţean. Un om cinstit plin de dragoste pentru ţara sa. să fie cu totul de pace şi de dreptate. însă ai să domneşti peste două milioane de oameni. REVOLUŢIONARII “Alegându-te pe Tine Domn în ţara Noastră. DIPLOMAŢII STRĂINI “ Noul domnitor. ca Domn. aspectul său tineresc: expresia calmă şi hotărâtă încântă mulţimea. fii bun. iar Tu.Subliniaţi însuşirile domnitorului Cuza din textul scris de marele istoric Nicolae Iorga. fă ca legea să înlocuiască arbitrariul ( bunul plac ). foarte hotărât să pună în practică Unirea şi ideile sale de reformă şi de progres. Domnia Ta. după alegerea acestuia ca Domn al Moldovei. om nou. Nu uita că dacă 50 de deputaţi te-au ales Domn.

pe unde te-a scuipat boierul. merge la Domnitor să se plângă împotriva boierului care l-a asuprit si l-a scuipat în faţa sătenilor şi roagă să i se faca dreptate. de azi pe mâine. SCRIITORII Moş Ion Roată. “…Cuza-vodã a stat neclintit şi s-a uitat ţintã la moş Ion Roatã. moş Ioane. moş Ioane. te-a sãrutat domnitorul ţãrii şi ţi-a şters ruşinea. Mãria-ta? — Cu ruşinea. vodã i-a pus douã fişicuri de napoleoni în mânã..1. cum rãmâne. cãci "El nu bate cu ciomagul". zicându-i cu bunãtate: — Ţine. ca semn de mulţumire. moş Ioane. Iaşi. Şi când a isprãvit vorba.Cum i-a făcut dreptate Cuza lui moş Ion Roată? . sãrutând mâna lui Vodã. cum te-a lumina Cel-de-sus! Iar pe boier lasã-l în judecata lui Dumnezeu. în faţa mulţimii adunate acolo. zise Cuza-vodã. 1882. “ ( Ion Creanga . zice oftând: — Dar cu ruşinea ce mi-a fãcut. Subliniaţi calităţile pe care consulul francez le descoperă la Cuza.. sãrutându-l pe un obraz şi pe altul. Du-te şi spune sãtenilor dumitale. şi. Moş Ioan Roatã şi Vodã Cuza. Lui moş Ion Roatã i se umplurã din nou ochii de lacrimi. cã. cât a vorbit el. acest mic dar de la mine. şi întâmpinã-ţi nevoia. iaca aşa rãmâne. noiembrie 13) 1.

C.ISTORICII NICOLAE IORGA D. GIURESCU REVOLUŢIONARII NICOLAE BĂLCESCU AVRAM IANCU MIHAI KOGĂLNICEANU .

. L. Povestiţi. in faţa clasei.SCRIITORII I. o astfel de legendă. CARAGIALE ION CREANGĂ MIHAIL SADOVEANU Citiţi texte din volumul Legende şi povestiri populare despre Cuza Voda.

c)Nicolae Bălcescu. b)Mihail Kogălniceanu. Primul domn al Principatelor Unite a fost: a)Al. c)România. Încercuieşte varianta corectă de răspuns: Unirea Moldovei cu Ţara Românească s-a înfăptuit în anul a)1848. 2. c)1918. b)Transilvania. Cuza.EVALUARE FORMATIVA 1. I. noul stat s-a numit: a)Principatele Unite. Care a fost reforma legată de educaţie si învăţământ? . b)1859. Din 1862.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful