• • •

Numele şi prenumele cursantului:IORDĂNESCU OLIMPIA Specializarea: Învăţător Modul: A- Abilitate curriculară Disciplina: FUNDAMENTE ALE PROIECTĂRII CURRICULARE Data: 17.11.2011 PROIECT DIDACTIC

Scoala MAGURA/BEZDEAD Invatator: IORDĂNESCU OLIMPIA Data: Clasa: a IV-a Obiectul:Istoria românilor Aria Curriculară: Om si societate Tema lectiei: UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE Tipul lectiei: predare-invatare-evaluare OBIECTIV DE REFERINȚĂ - Insuşirea cunoştinţelor referitoare la înfăptuirea Unirii Principatelor Romane; Obiective operationale: O1 - să prezinte într-o manieră clară şi concisă importanţa Unirii. O2- să folosească în enunţuri proprii termenii istorici: unirea principatelor, abdicat, reforma, modernizare. O3 - să sesizeze modernizările petrecute in România, în vremea lui Al. I. Cuza; O4 – sa enumere insusirile voievodului Cuza, desprinse din povestirea istorica; O5 - să înţeleagă necesitatea Unirii. Strategii de predare –invatare: Metode si procedee: conversatia, dezbaterea, explicatia, Știu/Vreau să știu/Am învățat jocul de rol, problematizarea; Mijloace de invatamant: plansa cu rebus, fise de lucru; Forma de organizare: -frontal-individual -pereche Modalități de evaluare • Evaluare orala/scrisă • Aprecieri verbale • Observare sistematică Moduri de organizare a invatarii: frontal, individual, pe grupe de elevi; • Bibliografie: Stanciu Mihai, Didactica postmoderna, Suceava, 2003; Revista învăţământului primar nr. 2-3/2004, pag. 150-151, 190-192 Didactic.ro

a Se citește o strofa din poezia „Hora Unirii” de V. 3. Se observă ca pe verticala a apărut cuvântul Conversati UNIREA. românii si-au dorit sa fie uniți pentru ca in unire sta puterea. 2. Insemnătatea domniei. explicatia .” Se discută versurile. Ioan Cuza. Domnia lui Al. de veacuri.Evenimentul didactic Continut stiintific Strategii de predare-invatare Conţinutul instructiv-educativ Metode Mijloa ce de învăță mânt Moduri de organizare Evaluare 1. 4. ANEXA Jocul didactic Planșa cu rebus Individual Evaluare orala 4.Prezentarea noului conținut Aplic metoda ȘTIU/ VREAU SĂ ȘTIU/AM ÎNVĂȚAT • c) Se realizează un tabel pe tablă cu următoarele coloane *(copacul așteptărilor) *se lucreaza pe grupe *elevi descoperă folosind materialele date Raspanditi prin Europa marii revoluţionari din 1848 nu au renunţat la Conversați a Frontal Explicația aprecieri verbale Fiind uniţi românii vor putea face faţă năvălirilor duşmane. Se precizeaza care este titlul lectiei : Unirea Principatelor Române din 1859 si se anunță obiectivele lecției.Moment organizatoric 2. Infăptuirea Unirii. Lecția va urmari urmatoarele idei: 1. explicatia Alecsandri: „Hai să dăm mâna cu mâna Cei cu inima româna Să jucam hora frăției Pe pământul Romaniei. Se porneste de la completarea unui rebus. Se anunță că. Anunțarea temei Veţi afla că Muntenia şi Moldova se unesc formând o singură ţară.Reactualiza rea cunoștinșelor 3. frontal 5.Captarea atenției Se asigură condițiile necesare bunei desfășurari a lectiei. îşi vor apăra . Factorii ce au favorizat Unirea.Se scrie titlul lectiei la tabla .

a înfiinţat Universităţile de la Iaşi şi Bucureşti. de fapt. Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Moldovei. Astfel românii. care va efectua. unirea efectivă a Principatelor Române. tot el este ales domn al Munteniei. deşi nu au călcat dorinţa marilor puteri de a avea două ţări cu doi domnitori. el a realizat reforma agrară in 1864. două conduceri. voi sunteţi stapâni pe braţele voastre. au ales deliberat şi calculat pe unul şi acelaşi domnitor. La 24 ianuarie. A studiat la Iaşi şi Paris. două parlamente. Domnia sa a durat numai 7 ani. .Cuza s-a născut la 20 martie 1820.Alexandru Ioan Cuza Descendent dintr-o veche familie moldovenească cu tradiţii revoluţionare. profitând de absenţa precizării ca aceşti domnitori trebuie să fie persoane diferite.Cuza a reuşit să facă din Principatele Române un stat modern. a organizat armata. Alexandru I. Alexandru I. Alexandru Ioan Cuza. „De astazi. de la 1859 la 1866. La 5 ianuarie. la Bârlad. finanţele au fost mai bine gospodărite şi activitatea judecătorească a fost modernizată. noul stat s-a numit România. la Bucureşti. În timpul domniei. S-a făcut cunoscut cu ocazia divanurilor ad-hoc. invaţamântul primar a devenit obligatoriu si gratuit. s-a aflat in primele rânduri ale revoluţiei de la 1848. În anul 1862. la Iaşi.

ISTORICII “ Cuza era un om înzestrat cu înalte însuşiri. lipsit de patima banului.voi aveţi o părticică de pământ proprietate şi moşie a voastră. folosindu-vă de texte şi imagini. “ . pentru iubirea ce o avea faţă de cei mulţi şi săraci.” Alexandru Ioan Cuza Realizaţi portretul literar al domnitorului Cuza. gata de jertfă. se bucura de popularitate. Domnia lui Cuza a ţinut 7 ani. hotărât. dar rareori s-a văzut domnie mai plină de fapte. de astăzi voi aveţi o Patrie de iubit şi de apărat.

Fă dar ca. aspectul său tineresc: expresia calmă şi hotărâtă încântă mulţimea. Măria Ta. ca Domn. O. “ ( Discursul lui Mihail Kogălniceanu. 5 ian. fii bun. fă ca legea să înlocuiască arbitrariul ( bunul plac ).Subliniaţi însuşirile domnitorului Cuza din textul scris de marele istoric Nicolae Iorga. Fii simplu. împacă patimile şi urile dintre noi şi reintrodu în mijlocul nostrum strămoşeasca frăţie. foarte hotărât să pună în practică Unirea şi ideile sale de reformă şi de progres. Fii dar omul epocei. însă ai să domneşti peste două milioane de oameni.Subliniaţi îndemnurile marelui revoluţionar Mihail Kogălniceanu adresate lui Cuza . “ ( Beclard – consul francez la Bucureşti – 17 februarie 1859) . fii Domn cetăţean. Măria Ta. sinceritatea.( Nicolae Iorga ) 1. care îl privea sărbătoreşte şi se îmbulzea în urma sa. REVOLUŢIONARII “Alegându-te pe Tine Domn în ţara Noastră. Colonelul Cuza are una din calităţile cele mai rare şi cea mai preţioasă. Ar fi omul nou pe care il cere situaţia sa nouă. noi am voit să arătăm lumii ceea ce toată ţara doreşte: la legi noi. Nu uita că dacă 50 de deputaţi te-au ales Domn. cu faţa sa plăcută. fii bun mai ales pentru aceia pentru care mai toţi Domnii au fost nepăsători sau răi. Am găsit la el de asemenea bunul simţ şi modestia. DIPLOMAŢII STRĂINI “ Noul domnitor. iar Tu. după alegerea acestuia ca Domn al Moldovei. Domnia Ta. să fie cu totul de pace şi de dreptate. fii bun şi blând. fă ca legea să fie tare. 1859) 1. Un om cinstit plin de dragoste pentru ţara sa. Doamne! Mare şi frumoasă îţi este misiunea. urechea Ta să fie pururea deschisă la adevăr şi închisă la minciună şi linguşire. om nou.

zise Cuza-vodã. acest mic dar de la mine. Du-te şi spune sãtenilor dumitale. SCRIITORII Moş Ion Roată. Lui moş Ion Roatã i se umplurã din nou ochii de lacrimi. vodã i-a pus douã fişicuri de napoleoni în mânã. şi întâmpinã-ţi nevoia. pe unde te-a scuipat boierul. cum te-a lumina Cel-de-sus! Iar pe boier lasã-l în judecata lui Dumnezeu.. merge la Domnitor să se plângă împotriva boierului care l-a asuprit si l-a scuipat în faţa sătenilor şi roagă să i se faca dreptate. şi. zice oftând: — Dar cu ruşinea ce mi-a fãcut. moş Ioane. moş Ioane. Iaşi. moş Ioane. sãrutându-l pe un obraz şi pe altul. în faţa mulţimii adunate acolo. de azi pe mâine. Moş Ioan Roatã şi Vodã Cuza. “ ( Ion Creanga . noiembrie 13) 1. cã. Şi când a isprãvit vorba. Mãria-ta? — Cu ruşinea. 1882.Cum i-a făcut dreptate Cuza lui moş Ion Roată? . ca semn de mulţumire. cât a vorbit el. cãci "El nu bate cu ciomagul". te-a sãrutat domnitorul ţãrii şi ţi-a şters ruşinea. sãrutând mâna lui Vodã. iaca aşa rãmâne. “…Cuza-vodã a stat neclintit şi s-a uitat ţintã la moş Ion Roatã.. cum rãmâne. zicându-i cu bunãtate: — Ţine. Subliniaţi calităţile pe care consulul francez le descoperă la Cuza.1.

ISTORICII NICOLAE IORGA D. C. GIURESCU REVOLUŢIONARII NICOLAE BĂLCESCU AVRAM IANCU MIHAI KOGĂLNICEANU .

L.SCRIITORII I. Povestiţi. CARAGIALE ION CREANGĂ MIHAIL SADOVEANU Citiţi texte din volumul Legende şi povestiri populare despre Cuza Voda. . in faţa clasei. o astfel de legendă.

noul stat s-a numit: a)Principatele Unite. I. c)Nicolae Bălcescu. Care a fost reforma legată de educaţie si învăţământ? . b)Mihail Kogălniceanu. 2. b)1859. Primul domn al Principatelor Unite a fost: a)Al.EVALUARE FORMATIVA 1. b)Transilvania. Încercuieşte varianta corectă de răspuns: Unirea Moldovei cu Ţara Românească s-a înfăptuit în anul a)1848. c)1918. Cuza. Din 1862. c)România.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful