• • •

Numele şi prenumele cursantului:IORDĂNESCU OLIMPIA Specializarea: Învăţător Modul: A- Abilitate curriculară Disciplina: FUNDAMENTE ALE PROIECTĂRII CURRICULARE Data: 17.11.2011 PROIECT DIDACTIC

Scoala MAGURA/BEZDEAD Invatator: IORDĂNESCU OLIMPIA Data: Clasa: a IV-a Obiectul:Istoria românilor Aria Curriculară: Om si societate Tema lectiei: UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE Tipul lectiei: predare-invatare-evaluare OBIECTIV DE REFERINȚĂ - Insuşirea cunoştinţelor referitoare la înfăptuirea Unirii Principatelor Romane; Obiective operationale: O1 - să prezinte într-o manieră clară şi concisă importanţa Unirii. O2- să folosească în enunţuri proprii termenii istorici: unirea principatelor, abdicat, reforma, modernizare. O3 - să sesizeze modernizările petrecute in România, în vremea lui Al. I. Cuza; O4 – sa enumere insusirile voievodului Cuza, desprinse din povestirea istorica; O5 - să înţeleagă necesitatea Unirii. Strategii de predare –invatare: Metode si procedee: conversatia, dezbaterea, explicatia, Știu/Vreau să știu/Am învățat jocul de rol, problematizarea; Mijloace de invatamant: plansa cu rebus, fise de lucru; Forma de organizare: -frontal-individual -pereche Modalități de evaluare • Evaluare orala/scrisă • Aprecieri verbale • Observare sistematică Moduri de organizare a invatarii: frontal, individual, pe grupe de elevi; • Bibliografie: Stanciu Mihai, Didactica postmoderna, Suceava, 2003; Revista învăţământului primar nr. 2-3/2004, pag. 150-151, 190-192 Didactic.ro

Moment organizatoric 2. Lecția va urmari urmatoarele idei: 1.Prezentarea noului conținut Aplic metoda ȘTIU/ VREAU SĂ ȘTIU/AM ÎNVĂȚAT • c) Se realizează un tabel pe tablă cu următoarele coloane *(copacul așteptărilor) *se lucreaza pe grupe *elevi descoperă folosind materialele date Raspanditi prin Europa marii revoluţionari din 1848 nu au renunţat la Conversați a Frontal Explicația aprecieri verbale Fiind uniţi românii vor putea face faţă năvălirilor duşmane. Ioan Cuza. ANEXA Jocul didactic Planșa cu rebus Individual Evaluare orala 4. 3. a Se citește o strofa din poezia „Hora Unirii” de V.Reactualiza rea cunoștinșelor 3. de veacuri. explicatia Alecsandri: „Hai să dăm mâna cu mâna Cei cu inima româna Să jucam hora frăției Pe pământul Romaniei. Anunțarea temei Veţi afla că Muntenia şi Moldova se unesc formând o singură ţară. frontal 5.” Se discută versurile. românii si-au dorit sa fie uniți pentru ca in unire sta puterea. Insemnătatea domniei. Se precizeaza care este titlul lectiei : Unirea Principatelor Române din 1859 si se anunță obiectivele lecției. îşi vor apăra . Se porneste de la completarea unui rebus. 4. Infăptuirea Unirii.Evenimentul didactic Continut stiintific Strategii de predare-invatare Conţinutul instructiv-educativ Metode Mijloa ce de învăță mânt Moduri de organizare Evaluare 1. 2. Se observă ca pe verticala a apărut cuvântul Conversati UNIREA. Factorii ce au favorizat Unirea. Se anunță că. explicatia .Captarea atenției Se asigură condițiile necesare bunei desfășurari a lectiei. Domnia lui Al.Se scrie titlul lectiei la tabla .

Domnia sa a durat numai 7 ani. a organizat armata. două parlamente. el a realizat reforma agrară in 1864. noul stat s-a numit România. În anul 1862.Cuza a reuşit să facă din Principatele Române un stat modern. S-a făcut cunoscut cu ocazia divanurilor ad-hoc. Alexandru Ioan Cuza. La 24 ianuarie. la Bucureşti. profitând de absenţa precizării ca aceşti domnitori trebuie să fie persoane diferite. s-a aflat in primele rânduri ale revoluţiei de la 1848.Alexandru Ioan Cuza Descendent dintr-o veche familie moldovenească cu tradiţii revoluţionare. unirea efectivă a Principatelor Române. la Bârlad. La 5 ianuarie. Astfel românii. „De astazi. Alexandru I. de fapt. a înfiinţat Universităţile de la Iaşi şi Bucureşti. Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Moldovei. la Iaşi. finanţele au fost mai bine gospodărite şi activitatea judecătorească a fost modernizată. care va efectua. tot el este ales domn al Munteniei. invaţamântul primar a devenit obligatoriu si gratuit. Alexandru I. În timpul domniei. deşi nu au călcat dorinţa marilor puteri de a avea două ţări cu doi domnitori.Cuza s-a născut la 20 martie 1820. au ales deliberat şi calculat pe unul şi acelaşi domnitor. A studiat la Iaşi şi Paris. . două conduceri. voi sunteţi stapâni pe braţele voastre. de la 1859 la 1866.

dar rareori s-a văzut domnie mai plină de fapte. gata de jertfă. folosindu-vă de texte şi imagini. ISTORICII “ Cuza era un om înzestrat cu înalte însuşiri.voi aveţi o părticică de pământ proprietate şi moşie a voastră. de astăzi voi aveţi o Patrie de iubit şi de apărat.” Alexandru Ioan Cuza Realizaţi portretul literar al domnitorului Cuza. pentru iubirea ce o avea faţă de cei mulţi şi săraci. “ . hotărât. lipsit de patima banului. se bucura de popularitate. Domnia lui Cuza a ţinut 7 ani.

ca Domn. noi am voit să arătăm lumii ceea ce toată ţara doreşte: la legi noi. 1859) 1. “ ( Discursul lui Mihail Kogălniceanu. fii bun mai ales pentru aceia pentru care mai toţi Domnii au fost nepăsători sau răi. să fie cu totul de pace şi de dreptate. însă ai să domneşti peste două milioane de oameni.Subliniaţi îndemnurile marelui revoluţionar Mihail Kogălniceanu adresate lui Cuza . REVOLUŢIONARII “Alegându-te pe Tine Domn în ţara Noastră. fii bun. Măria Ta. Nu uita că dacă 50 de deputaţi te-au ales Domn. Domnia Ta. “ ( Beclard – consul francez la Bucureşti – 17 februarie 1859) . Ar fi omul nou pe care il cere situaţia sa nouă.( Nicolae Iorga ) 1. DIPLOMAŢII STRĂINI “ Noul domnitor. Un om cinstit plin de dragoste pentru ţara sa. sinceritatea. cu faţa sa plăcută. Fii dar omul epocei. Am găsit la el de asemenea bunul simţ şi modestia. urechea Ta să fie pururea deschisă la adevăr şi închisă la minciună şi linguşire. care îl privea sărbătoreşte şi se îmbulzea în urma sa. după alegerea acestuia ca Domn al Moldovei.Subliniaţi însuşirile domnitorului Cuza din textul scris de marele istoric Nicolae Iorga. iar Tu. Fă dar ca. împacă patimile şi urile dintre noi şi reintrodu în mijlocul nostrum strămoşeasca frăţie. Fii simplu. fii Domn cetăţean. Colonelul Cuza are una din calităţile cele mai rare şi cea mai preţioasă. fă ca legea să înlocuiască arbitrariul ( bunul plac ). foarte hotărât să pună în practică Unirea şi ideile sale de reformă şi de progres. Măria Ta. om nou. 5 ian. aspectul său tineresc: expresia calmă şi hotărâtă încântă mulţimea. Doamne! Mare şi frumoasă îţi este misiunea. fii bun şi blând. O. fă ca legea să fie tare.

zicându-i cu bunãtate: — Ţine. cãci "El nu bate cu ciomagul". zice oftând: — Dar cu ruşinea ce mi-a fãcut. Iaşi. Du-te şi spune sãtenilor dumitale. de azi pe mâine. şi întâmpinã-ţi nevoia. ca semn de mulţumire. moş Ioane. zise Cuza-vodã. Subliniaţi calităţile pe care consulul francez le descoperă la Cuza. moş Ioane.Cum i-a făcut dreptate Cuza lui moş Ion Roată? .. şi. noiembrie 13) 1. cã. iaca aşa rãmâne. cum te-a lumina Cel-de-sus! Iar pe boier lasã-l în judecata lui Dumnezeu. “…Cuza-vodã a stat neclintit şi s-a uitat ţintã la moş Ion Roatã. Moş Ioan Roatã şi Vodã Cuza.. pe unde te-a scuipat boierul. vodã i-a pus douã fişicuri de napoleoni în mânã. cât a vorbit el. Şi când a isprãvit vorba. Mãria-ta? — Cu ruşinea. sãrutându-l pe un obraz şi pe altul.1. cum rãmâne. SCRIITORII Moş Ion Roată. în faţa mulţimii adunate acolo. moş Ioane. sãrutând mâna lui Vodã. 1882. te-a sãrutat domnitorul ţãrii şi ţi-a şters ruşinea. merge la Domnitor să se plângă împotriva boierului care l-a asuprit si l-a scuipat în faţa sătenilor şi roagă să i se faca dreptate. “ ( Ion Creanga . Lui moş Ion Roatã i se umplurã din nou ochii de lacrimi. acest mic dar de la mine.

GIURESCU REVOLUŢIONARII NICOLAE BĂLCESCU AVRAM IANCU MIHAI KOGĂLNICEANU .ISTORICII NICOLAE IORGA D. C.

CARAGIALE ION CREANGĂ MIHAIL SADOVEANU Citiţi texte din volumul Legende şi povestiri populare despre Cuza Voda. L. . in faţa clasei. Povestiţi.SCRIITORII I. o astfel de legendă.

Primul domn al Principatelor Unite a fost: a)Al. Cuza. noul stat s-a numit: a)Principatele Unite. c)România. c)1918. b)Transilvania. b)1859.EVALUARE FORMATIVA 1. b)Mihail Kogălniceanu. c)Nicolae Bălcescu. Care a fost reforma legată de educaţie si învăţământ? . Din 1862. 2. Încercuieşte varianta corectă de răspuns: Unirea Moldovei cu Ţara Românească s-a înfăptuit în anul a)1848. I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful