P. 1
Raport Audit

Raport Audit

|Views: 339|Likes:
Published by Bibu Raluca

More info:

Published by: Bibu Raluca on Jan 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2014

pdf

text

original

RAPORT DE AUDIT

I REZUMAT Misiunea auditului: Auditul performantei proiectului „Infiintare ferma de gaini ouatoare” Concluzia generala care se desprinde in urma realizarii auditului performantei proiectului este aceea ca: obiectivele nu vor fi atinse datorita insuficientei informatiilor necesare documentarii riguroase. Se recomanda contractarea unui specialist in intocmirea documentatiei pentru proiectele cu finantare din fonduri europene. II RAPORTUL PROPRIU-ZIS CAP.1 A. Baza legala privind desfasurarea actiunii de audit Actiunea de audit se desfasoara la cererea beneficiarului (proprietar) George Constantin Andronescu in vederea verificarii performantelor in etapa de concepere a proiectului de investitii. B. Obiectiv general Efectuarea unor examinari independente a performantelor proiectului „Infiintare ferma de gaini ouatoare” in faza de concepere, in vederea evaluarii modalitatilor de utilizare a banilor privati. C. Obiective specifice 1) 2) 3) 4) 5) Controlarea acuratetii informatiilor utilizate in conceperea proiectului Controlarea aprobarii, autorizarii si avizarii proiectului Controlarea costurilor proiectului Controlarea rezultatelor proiectului Controlarea managementului riscurilor in cadrul proiectului

D. Tehnici si metode utilizate pentru obtinerea probelor de audit a) Consultarea documentatiei aferente proiectului 1) Ghidul solicitantului pentru accesarea masurii 312 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” (Axa III, FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) Versiunea 03 din septembrie 2009 impreuna cu anexele 2) Continutul cadru al proiectului de investitii – Hotararea Guvernului nr.28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

I. c) Examinarea Cererii de Finantare.veterinare privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare din 16/06/2006.). avizarea si autorizarea proiectelor de investitii. cu modificările şi completările ulterioare. cu o suprafata construita de 1600 m2. sistem pentru uscarea dejectiilor.HG nr. amplasarea cuibarelor in interiorul custilor.2 Prezentarea proiectului Obiective Obiectiv general Obiectivul acestui proiect il constituie infiintarea unei ferme pentru cresterea gainilor ouatoare pentru producerea oualor de consum.02. . (prevenirea si stingerea incendiilor Puncte vulnerabile la riscuri: completitudinea documentatiei cerute pentru primirea finantarii anticiparea/dimensionarea riscurilor neincadrarea in standardele de mediu b) Legislatia privind cheltuielile eligibile. 22 /22. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitar . Obiective specifice 1) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi .S.3) Ordinul ANSVSA nr. cu planul de situatie si cel de incadrare in zona 14) Certificatul de urbanism nr. 10/1995 din 18/01/1995 Versiune actualizata la data de 12/05/2007 privind calitatea in constructii 8) Baza de date a principalilor furnizori ai solicitantului 9) Baza de date a principalilor clienti ai solicitantului\ 10) Bugetul proiectului 11) Analiza financiara a proiectului 12) Planul de realizare a proiectului 13) Documentatia de cadastru. compusa din o hala pentru gaini adulte. echipata cu baterii de crestere conform noului model recomandat de Uniunea Europeana (marirea suprafetei de crestere la 750 cm2 per cap pasare. dispozitiv pentru tocirea ghearelor. a cheltuielilor privind aprobarea. 4) Standardul legat de protectia gainilor –Directiva Consiliului Europei 1999/1974/CE 5) Standardul legat de norme de biosecuritate –ORD ANSVSA -147/2006 6) Standardele Eurocod (EN 1990 Eurocod 1 pana la EN 1999 Eurocod 9) care reglementeaza modul de evaluare a incarcarilor in constructii si de calcul al structurilor de rezistenta alcatuite din diverse materiale 7) Legea nr. zona pentru scaldat. etc. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.2008 eliberat de Consiliul Judetean Braila 15) Masuri de securitate si sanatate in munca si P. CAP.

Lipsa de acuratete se intalneste la .2) 3) 4) 5) Scop Diversificarea productiei Adaptarea exploatatiei la noile standarde comunitare Cresterea productivitatii muncii Ajustarea nivelului si calitatii productiei obtinute in ferma la cerintele pietei Cresterea competitivitatii sectorului avicol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie.2. .a se vedea anexele 1 si 2 cu privire la bazele de date ale furnizorilor si clientilor. precum si in tabelul cu costurile utilajelor si echipamentelor tehnologice – anexele 1.3 Constatarile si concluziile auditului In urma examinarii documentatiei puse la dispozitia echipei de auditori de catre beneficiarul auditat SC Galbenusul SRL ( fosta moara Jirlau avand ca asociat unic pe George Constantin Andronescu).534. Informatiile care au stat la baza elaborarii temei de proiectare si a conceperii proiectului sunt reale dar lipseste acuratetea in anumite cazuri.487 RON Surse de finantare Ajutor public nerambursabil (FEADR) si autofinantare din surse proprii CAP. Galbenusul SRL fosta Moara Jirlau) Finantatori George Constantin Andronescu si FEADR Perioada de executie 24 de luni Valoare 6. Referitor la respectarea principiului economicitatii Conceptual. au rezultat urmatoarele: A.analiza financiara care este reprezentata de indicatori calculati numai static –anexa 3 . Toate informatiile legate de costuri se regasesc in tabelele cu principalii furnizori si principalii clienti. Judetul Braila Beneficiar George Constantin Andronescu (Asociat Unic al SC. principiul economicitatii poate fi definit ca masura in care se asigura minimizarea costului resurselor utilizate intr-o activitate fara a compromite calitatea si realizarea obiectivelor declarate ale acelei activitati (proiect).bugetul proiectului care este dat numai de tabelul cu principalii furnizori – anexa 1 si de tabelul cu costurile utilajelor si echipamentelor tehnologice – anexa 4. obiectivele. Scopul. necesitatea si oportunitatea investitiei sunt partial justificate. nu sunt suficiente.4. . Nu exista un deviz estimativ general propriu zis al proiectului. Amplasament Comuna Jirlau.bazele de date consultate .

Conform Certificatului de urbanism nr. Referitor la rezultatele proiectului Obiectivele si scopul proiectului (a se vedea capitolul 2 din raport) sunt in concordanta cu cerintele Programului National pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) si de asemenea cu prevederile legislatiei europene. terenul e liber de sarcini. dar analiza fiind facuta numai static nu se apreciaza ca acesti indicatori permit evaluarea corecta a rezultatelor.2. (a se vedea Anexa 6) Conform duratei de recuperare a investitiei si ratei rentabilitatii capitalului investit (a se vedea anexa 3) proiectul are o performanta buna. Planul de realizare al proiectului este prea sumar. C. Nu s-au indeplinit toate cerintele din ghidul solicitantului pentru accesarea masurii 312. . deoarece informatiile puse la dispozitie despre venituri. Rezultatele directe si indirecte ale proiectului au fost identificate si cuantificate numai prin prisma indicatorilor statici. Referitor la respectarea principiului eficacitatii realizarii proiectului Principiul eficacitatii consta in gradul de indeplinire a obiectivelor declarate ale unei activitati si relatia dintre impactul dorit si impactul realizat. deoarece este proprietate privata a beneficiarului. sunt insuficiente si insuficient documentate. nefiind impartit decat pe activitati foarte generale. conform analizei financiare statice. O baza a riscurilor aferente proiectului este inexistenta. B.2008 eliberat de Consiliul Judetean Braila. (a se vedea Anexa 5) Proiectul se inscrie in bugetul aprobat.02. (a se vedea anexa 3). in evaluarea performantelor economice. (a se vedea anexa 3) Rezultatele proiectului sunt indoielnice avand in vedere ca nu s-a alcatuit o prognoza a veniturilor si cheltuielior pe perioada de exploatare a investitiei. costuri. conform standardelor in vigoare. cheltuieli. Referitor la respectarea principiului eficientei realizarii proiectului (eficienta cu care sunt cheltuiti banii publici/privati/primiti de la UE) Acuratetea informatiilor incluse in analiza financiara. Documentatia nu este completa. 22 /22. Referitor la managementul riscurilor Riscurile nu au fost deloc anticipate. sociale si financiare ale proiectului este indoielnica. dar lipseste detalierea lor pe tipuri. ca atare nu au fost dimensionate costuri aferente managementului riscurilor. ( a se vedea anexele 1. preturi.Cheltuielile si veniturile – anexele 3 si 2 – conform calculelor sunt evaluate corect. Analiza este precara.4) Costurile aferente solutiilor tehnice propuse sunt evaluate corect. Din aceasta cauza proiectul nu are sanse sa obtina autorizatia de construire.3.

Prezentul raport a fost prezentat si asumat de catre entitatea auditata si de catre terti. Eficienta prevazuta a proiectului nu va fi atinsa datorita faptului ca analiza financiara facuta este precara. FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) Versiunea 03 din septembrie 2009 impreuna cu anexele .5 Recomandari Se recomanda . Economicitatea proiectului nu va fi atinsa datorita faptului ca in proiect nu exista o analiza multicriteriala care sa arate ca varianta aleasa spre a fi implementata este cea mai buna din punct de vedere al costurilor.contractarea unui specialist in intocmirea documentatiei pentru proiectele cu finantare din fonduri europene.28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice. .respectarea pas cu pas a Ghidului solicitantului pentru accesarea masurii 312 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” (Axa III.4 Concluzii Concluzia generala care se desprinde in urma realizarii auditului performantei proiectului este aceea ca: obiectivele nu vor fi atinse datorita insuficientei informatiilor necesare documentarii riguroase.Cap.respectarea pas cu pas a Continutului cadru al proiectului de investitii – Hotararea Guvernului nr. precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii .crearea unei baze de date cu riscuri aferente proiectului de investitie . Eficacitatea proiectului nu va fi realilzata deoarece planul de realizare a proiectului nu contine o detaliere pe activitati. Cap.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->