Sunteți pe pagina 1din 10

Imperiul Babilonian Mar i, 06 Octombrie 2009 12:34

Mesopotamia se refer la regiunea din Orientul Apropiat cuprins ntre rurile Eufrat i Tigru. Este teritoriul pe care ast zi snt amplasate par ial Irakul, par ial Siria de est i par ial Turcia de sud. Suprafa a fertil udat de aceste dou ruri este cunoscut ca fiind Leag nul Civiliza iei omenirii , aici dezvoltndu-se primele societ i alfabe- tizate.

Nu a existat niciodat o entitate politic sau o ar numit Mesopotamia, i nici nu exist grani e definite. Numele e unul conven ional, inventat de istoricii greci pentru a se referi la aria geografic larg dintre cele dou ruri. n Mesopotamia au existat unele dintre cele mai importante civiliza ii din lumea antic , precum sumerienii, akkadienii, babilonienii, i asirienii. Aici au existat i unele culturi preistorice majore, precum Ubaid i Jemdet Nasr, precum i ora ul Jarmo. Printre cei mai importan i conducatori mesopotamieni se num r Ur-Nammu (regele Ur-ului), Sargon (a pus bazele regatului Akkadian) Hammurabi(a pus bazele regatului Babylonian) i Tiglath-Pileser I (a pus bazele regatului Assyrian). ntre mileniul IV .Hr. i secolul VI .Hr. se poate vorbi de Mesopotamia antic , aceasta se ncheie cu Imperiul Neo-Babilonian, secolele VII .Hr.-VI .Hr. Imperiul Babilonian a fost una dintre marile puteri ale antichit ii att pe plan militar, dar i cultural. Din perioada de glorie a Babilonului dateaz marile legende care s-au p strat n istoria literaturii pn ast zi. Snt renumite ,,Epopeea lui Ghilgame dar i primele coduri legislative ale lumii cunoscute sub denumirea de ,,Codul lui Hammurabi , ndr zne ul rege care a transformat statul Babilon n Imperiu. De Babilon se leag celebrele ,,Gr dini Suspendate care reprezint una dintre cele apte minuni ale lumii i despre care se presupune c se aflau n interiorul ora ului Babilon. Legendarul Templu al lui Marduk i ,,Turnul Babel men ionat n Biblie, au adus istoria Babilonului pn n zilele noastre.

Mesopotamia-leag nul civiliza iei caldee

Teritoriul statului Babilon a fost numit i ,,Caldea ns termenul a ajuns s fie folosit pentru toat ara dup ridicarea la putere a dinastiei caldeilor. Statul Babilon s-a format pe teritoriul Mesopotamiei, regiune ce corespunde azi cu o mare parte din actualul Irak, nordul Siriei i sud-estul Tueciei. Aici au fost cunoscute primele inova ii din agricultur , nv mnt, comunit i urbane i un aparat birocratic destul de complex. Locuitorii acestei regiuni au pus la punct un sistem de iriga ii prin canale i an uri prin care solul era udat de inunda iile anuale ale fluviilor. Imediat ce au ap rut iriga iile n agricultur , ntre 6000-5000 .Hr. surplusul de hran a putut s ntre in popula iile tot mai numeroase din primele ora e, care includeau noua tagm a func ionarilor i a me te ugarilor. Stimulat i de nego , Mesopotamia a devenit leag nul a trei civiliza ii majore: sumerian i babilonian n Sud, asirian n Nord. n multe ora e precum Babilon, Ur ( N.R- de acolo a plecat Avraam, personajul biblic ), Assur, Ninive i Nimrud, arheologii au scos la iveal monumentale palate, temple, zigurate ( temple turnuti ) i ziduri de ap rare. Printre spectaculoasele opere de art se num r lespezile de piatr sculptat care mpodobeau palatele regale ale regilor neo-asirieni, nf i nd plastic scene ale cuceririlor str ine, de vn toare i banchete magnifice. Se consider c n Mesopotamia s-a inventat scrierea. Pe m sur ce administra ia urban a devenit complicat , m surile de socotit simple, cum erau pl cu ele de lut, nu mai erau adecvate. Primele t bli e scrise dateaz nainte de 3000 . Hr. i aveau pe ele pictograme. Fiecare semn simboliza desenul simplu al unui obiect (oaie, ulcior etc.). Cu timpul semnele au nceput s fie imprimate mai schematic, folosindu-se cap tul ascu it al unui toc din trestie i astfel a ap rut scrierea cuneiform . Sumeriana, cea mai veche limb scris cunoscut , a fost nlocuit cu akkadiana, ca limb vorbit , n jurul anului 2000 .Hr., de i ambele au continuat s fie scrise nc dou milenii. Scribii mesopotamieni scriau pe t bli e de lut, foarte rezistente dup ce erau arse. S-au p strat mii de t bli e cuneiforme. Ele reprezint socoteli, contracte, scrisori sau exerci ii colare, liste de regi i tratate precum i opere literare. Epopeea lui Ghilgame include pe lng faptele de vitejie ale eroului i o versiune a pove tii potopului din Biblie. De fapt Ghilgame , eroul mitic, a fost un personaj real i a f cut parte dintre cei zece regi ce au domnit nainte de potop n cet ile Eridu, Badtibira, larak, Sippar i Shuruppak. Ghilgame a fost tocmai guvernatorul cet ii Shuruppak. n jurul anului 2000 .Hr. a existat o tradi ie literar puternic despre un potop n statul Babilon. Cteva dintre cele mai importante realiz ri ale culturii mesopotamiene, cum ar fi cuno tin ele avansate de astronomie i matematic , au fost transmise lumii occidentale prin vechii greci, care au st pnit regiunea n ultima parte a mileniului I . Hr.

Statul Babilon

Teritoriul pe care s-a desf urat odiseea Babilonului se afl n Asia de Sud-Vest, n prezent n partea de Sud a Irakului. Statul Babilon, sc ldat de apele fluviilor Tigru i Eufrat, este probabil locul unde s-a aflat Edenul. ,, i numele fluviului al treilea este Tigru, care curge la r s ritul Asiriei. Iar al patrulea fluviu este Eufratul... ( Biblia, Geneza 2,14 ). Babilonul era o ar mic de cmpie care num ra 20000 km p tra i fiind m rginit la Nord de Asiria, la Est de dealurile care delimitau Elamul, la Vest de de ertul Arabiei, iar la Sud de rmurile Golfului Persic. Exist i o controvers ntre oamenii de tiin asupra unei posibile schimb ri semnificative a rmurilor golfului n compara ie cu vremurile antice. Potrivit C r ii Genezei cel care a ntemeiat Cetatea Babilon ca i capital a fost Nimrod n timp ce tradi iile religioase babiloniene afirm c a fost ntemeiat de zeul Marduk. Termenul ebraic ,,Babel este tradus Babilon pe baza cuvntului grecesc ,,Babylon . Acestea snt red ri ale termenului babilonian ,,bab-ili sau , bab-ilani , care la rndul s u este o traducere a numelui sumerian mai vechi ,,ka-dingir-ru adic ,,poarta zeului . Egiptenii au scris numele ,,b-b-r , iar ahemenizii, n persana veche, ,,babirus

Sursele biblice

Biblia, pe lng dimensiunea spiritual , se dovede te a fi i o autentic surs istoric . n Biblie, Babilonul a mai fost numit ,, inear . ,, ... i nceputul st pnirii sale a fost Babilonul, Erec, Acad, Calne i ara inearului... ( Genez 10,10-referire la persoana regelui Nimrod, tot un personaj istoric). n cartea lui Iosua se aminte te, de asemenea, inearul ( Babilonul ). ,,Am v zut, ntre pr zi, o zeghe frumoas de inear i dou sute de sicli de argint i un drug de aur, greu de cincizeci de sicli, i le-am poftit i le-am luat, i iat snt ascunse n p mnt, n mijlocul cortului meu i argintul este pus dedesubt ( Iosua 7, 21 ). n Ieremia se vorbe te despre ara haldeilor (caldeilor ). ,,A a zice Domnul Dumnezeul lui Israil! Precum te ui i cu jind la smochinele cele bune, a a m uit i eu duios la Iudeii du i n robie, pe care i-am trimis din locul acesta n ara Caldeilor ( Ieremia 24, 5 ). Tot n Ieremia se vorbe te despre ,, e ac care este considerat o redare a numelui Babel n scrierea secret atbash, dar se poate s fie o apari ie rar a unui nume mai vechi (ses-ki ). ,,To i regii de la miaz -noapte, de aproape sau de departe unul de altul, i toate mp r iile de pe fa a p mntului. i regele e ec s bea dup ei... (Ieremia 25, 26 ). n cuvntul lui Dumnezeu c tre proorocul Iezechil se face din nou referire la Babilon i inutul caldeilor. ,,Pentru aceasta, i voi ntinde la ul meu i se va prinde n cursa mea, i-l voi duce n Babilon, n ara Caldeilor, pe care nu o va vedea i n care va i muri... ( Iezechil 12, 13-referire la pedepsirea poporului lui Israil n frunte cu conduc torii-vor fi du i n robie la Babilon drept pedeaps c s-au ndep rtat de Dumnezeu).

Babilonul din Noul Testament

Sursele din Noul Testament care f ceau aluzie clar la Babilonul istoric le g sim la Matei. ,,Iosia a avut de urma pe Iehonia i pe fra ii lui, la robia din Babilon. Dup robia din Babilon, Iehonia a avut de urma pe Salatiil; Salatiil a avut de urma pe Zorobabel... ( Matei 1, 11-12 ). ,,A i purtat cortul lui Moloh i steaua dumnezeului Remfan, chipurile pe care le-a i f cut, ca s v nchina i la ele! De aceea, v voi str muta dincolo de Babilon (Fapte 7, 43- din cuvntarea lui tefan, primul martir al Bisericii lui Hristos). n 1 Petru 5, 13, apostolul vorbe te despre ,,Biserica aleas cu voi, care este n Babilon Poate fi vorba despre o comunitate cre tin din ora ul de pe malul Eufratului, dar acest lucru nu este nc cert. Cercet torii spun c ,,Babilonul despre care vorbe te Petru poate fi o garnizoan roman de pe malul Nilului sau chiar ora ul Roma. P rerile snt mp r ite n acest sens. ncepnd din perioada neo-babilonian au existat o serie de a ez ri evreie ti n statul Babilon i aceste comunit i au men inut leg turi cu Iudeea. Faptele Apostolilor vorbesc despre acest lucru cu ocazia Pogorrii Sfntului Duh. ,,Par i i Mezi i Elami i i cei s l lui i n Mesopotamia, n Iudeia i n Capadocia, n Pont i n Asia (Fapte 2,9 ) Dup c derea Ierusalimului n anul 70 d.Hr. aceste comunit i au devenit influente n ,,diaspora

Dinastiile babiloniene

Dup o prim perioad dinastic veche (cca. 2800-2400 .Hr.) n care a fost introdus monarhia i au fost ntemeiate primele cet i mari (Ghilgame face parte din aceast perioad ) o familie semitic puternic a nfiin at o cetate nou la Agade i restaureaz Babilonul. Aceast dinastie ,,akkadian sau sargonid ( 2371-2191 .d.Hr. ), numit astfel dup numele fondatorului ei, Sargon, a dezvoltat o tehnic nou de r zboi folosind arcul i s geata i l-a nfrnt curnd pe despotul Lugalzagesi de la Umma, Chis i Orok, cucerind ntregul Sumer. Este posibil ca Agade s fi fost construit n parte pe ruinele vechii cet i Babilon. Pe vremea lui Shulgi din Ur (cca. 2000 . Hr.), Babilonul a fost atacat i apoi condus de guvernatori (patensi) proveni i din Ur. Odat cu instaurarea primei dinastii amorite la Babilon, zidurile cet ii au fost restaurate n timpul lui Sumuabum. Acest rege amorit a ntemeiat primul mare imperiu babilonian n anul 1894 .d. Hr. Regele Hammurabi (1729-1749), ini iatorul celebrului cod legislativ, extinde imperiul i face din statul s u cea mai important putere a Orientului Mijlociu. Ca urmare a unui atac al hiti ilor n jurul anului 1592 .Hr., Babilonul sl bit a c zut, timp de peste 400 de ani, sub domina ia kasi ilor, popor indo-european, apoi a fost pr dat de elami i, veni i din Persia de apus n anul 1185. Ace tia au fost nfrn i, la rndul lor, de Nabucodonosor I (1124-1103 . Hr.), care a ntemeiat o nou dinastie ce a durat peste o sut de ani. n anul 625 .Hr., Nabopolassar, regele caldeenilor, a preluat controlul asupra Babilonului. Sub sceptrul fiului s u, Nabucodonosor II, cel de-al doilea mare imperiu babilonian s-a extins pn n Palestina i Siria. Babilonul devine n aceast perioad cea mai important metropol a lumii antice. n aceast perioad , Babilonul dobnde te o reputa ie proast din cauza modului de via libertin a locuitorilor s i. Biblia condamn deseori ora ul, iar numele Babilonului va deveni sinonim cu acela al desfrn rii. Dinastia caldeean se sfr e te odat cu capturarea Babilonului de c tre regele persan Cirus II n anul 539 .Hr. Chiar dac nu mai redevine niciodat o putere independent , Babilonul nflore te sub dinastia Ahemenid . Ultimul rege caldeu Bel a ar a fost omort. ,,Chiar n noaptea aceea a fost omort Bel a ar, mp ratul Caldeilor (Biblia, Daniel 5, 30).

Regi din Persia conduc Babilonul

Istoricii propun identificarea lui Darius Mediul din Daniel cu Cieus sau Gubaru. Domnia lui Cirus n Babilon (539-530) a fost favorabil evreilor. Cirus ncurajeaz i ntoarcerea lor din exil (vezi Ezra 1, 111). Dup o perioad de fr mnt ri politice, Darius I restaureaz ordinea (522 ) n timpul lui Darius I este restaurat Templul din Ierusalim sub conducerea lui Zorobabel ( Ezra 4,5; Zah. 1,1 ) De aici nainte statul babilon este condus de regi din Persia: Xerxes ( 486-470 .Hr.-mai era numit i Aha vero ), Artaxerxes I ( 464-423 .Hr. ) i Darius II ( 423-408 . Hr. ) n Cartea lui Neemia acesta este numit i Darius Persanul pentru a fi deosebit de ,,Darius Medul . ,,Levi ii...n vremea lui Elia ib, Ioiada, Iohanan i Iadua, au fost nscri i capii neamurilor preo e ti, pn la nceputul domniei lui Darius Persanul (Neemia 12,22 ) Dup cucerirea Babilonului, pe care a inten ionat s -l reconstruiasc , Alexandru cel Mare a domnit n aceast cetate ( 331-323 . Hr. ) i a fost succedat la tron de o dinastie elenistic : Filip Arrhidaeus (323-316 . Hr. ) i Alexandru IV ( 316-312 .Hr. ). ara a trecut apoi n minile Seleucizilor (312-64 . Hr. apoi n minile par ilor ( Arsacizi ) i sassanianilor, pn cnd a fost cucerit de arabi n anul 641 d. Hr.

Zeii Babilonului

Panteonul babilonian cuprinde o sumedenie de zeit i. Biblioteca din Ninive (sec. 7 . Hr.) p stra numele a peste 2500 de zeit i. Unul dintre zeii supremi a fost Anu (An la sumerieni ), zeul cerului, cu templul principal la Uruk. El a fost zeul semitic, iar so ia sa Innana, sau Innin, a fost confundat mai trziu cu I tar. Tendin e sincretiste similare pot fi observate n leg tur cu Enlil, zeul aerului, ale c rui atribute au fost preluate mai trziu de Bel ( Baal ) sau Marduk. So ia lui, numit Ninlil sau Ninhursag a fost identificat mai trziu tot cu I tar. Al treilea zeu din Triada suprem a fost ea (Enki la sumerieni ), ,,domnul apelor adnci , zeul n elepciunii, ar tnd favoruri speciale fa de oameni, pentru care mijloce te i c rora le-a revelat mijloacele de a cunoa te gndurile zeilor prin vr jitorie. Templul s u se afla la Eridu, iar so ia lui se numea Dam-gal, Nin-mah sau Damkina, marea so ie a p mntului i a cerului. Urma apoi zeitatea semitic I tar care la nceput se pare c a fost o zeitate masculin (Athar). Dar mai trziu, prin nsu irea puterilor lui Innana prin acela i proces de sincretism, I tar a devenit zei a suprem a dragostei i eroina r zboului, i era considerat fiica lui Sin (Sin-zeul babilonian al lunii; Su-en la sumerieni). Odat cu ridicarea la putere a amori ilor devine predominant n Babilon venerarea lui Marduk, fiul lui Enki, ,,taurul tn r al soarelui . Existau de asemenea i numeroase zeit i locale.

Vr jitoria i prostitu ia se practicau n Babilon

Pontiful suprem era regele, iar pe lng acesta existau numero i slujitori la temple. Marii preo i ,,mahhu aveau ca ajutoare preo i de rang inferior numi i ,,sangu , b rba i s n to i la trup i c s tori i. Liturgul principal ,,urigallu era ajutat de o mul ime de slujba i mai m run i care aveau acces la templu ,,ereb bitti . n cadrul ceremonialului cnt re ii, psalmi tii, bocitorii i muzican ii jucau un rol important. Exorci tii ndep rtau spiritele rele sau vr jile folosind descntece sau ritualuri folosite n textele sacre. La nceput medicina i astronomia erau strns legate de religie. Multe femei erau ata ate de temple ca prostituate ale sanctuarelor. Serviciul obi nuit consta n oferirea de mncare i de b utur zeilor. Jertfele puse pe altare erau alocate preo ilor dup ceremonialul religios. Cea mai important s rb toare era S rb toarea Anului Nou i avea loc prim vara. S rb torile regale includeau ncoronarea regelui, s rb torirea victoriilor i celebrarea inaugur rii unei cet i sau templu. S rb torile personale includeau celebrarea na terii, c s toriei i instal rii fetelor ca preotese.

Literatura era bine dezvoltat

n t bli ele descoperite la Abu Salabikh exist dovezi c literatura babilonian era deja bine dezvoltat n perioada 2800-2500 .Hr. Scribii semitici au copiat texte sumeriene mai vechi i au folosit tehnici literare predate de obicei n coli. Pn n anul 100 d.Hr. aceast literatur a avut influen n tot Orientul Apropiat i copii ale ei au fost g site n Anatolia, Siria, Palestina (Meghido, Ha or etc.), Egipt (Amarna), i ulterior chiar n Grecia. Scrierile originale sau copii au fost duse la bibliotecile regale ale Asiriei de la Assur, Ninive i Cala. Snt aproximativ 50 de epopei i mituri scrise n limba akadian care trateaz crea ia, potopul, constituirea civiliza iei i legendele unor eroi foarte populari la vremea aceea. Literatura religioas cuprinde psalmi, cnt ri, rug ciuni, incanta ii. n mare parte aceasta este pierdut . De asemenea, existau manuale de chirurgie i medicin veterinar , geologie, botanic , zoologie, astronomie, matematic -inclusiv algebr i geometrie, cronici istorice etc.

Mirajul Babilonului

nc din perioada lui Herodot (sec. V d. Hr.) mul i c l tori au descris c l toriile lor n Babilon. ncepnd din sec. XIX d. Hr. interesul pentru localizarea Babilonului i a ,,Turnului Babel a crescut datorit obiectelor i desenelor aduse n Europa de c l tori cum au fost C.J. Rich ( 1811-1825 ), Ker

Porter ( 1818 ), Custin i Flandin ( 1841 ). Au urmat apoi excava ii la Babilon, Erec i Borsippa, iar rezultatele favorabile au dus la numeroase expedi ii tiin ifice, mai ales dup anul 1850.

Turnul Babel

,,.... i s-a ntmplat c , pornind oamenii din r s rit, au g sit un es n inutul inear i s-au s l luit n el. i i-au zis ei ntre ei: Veni i ncoace! S facem c r mizi i s le ardem n foc! i s-au slujit de c r mizi n loc de piatr i de catran n loc de muruial . i au zis: Haidem s ne cl dim o cetate i un turn al c rui vrf s ajung pn la cer, i s ne facem vesti i, ca s nu mai fim mpr tia i pe toat fa a p mntului!... (Biblia, trad. Gala Galaction i Vasile Radu; Geneza 11, 2-4 ) Se pare c aceast construc ie biblic a fost de fapt un templu neterminat n form de turn cu mai multe nivele sau un zigurat cu mai multe trepte. Aceast form de construc ie a fost ntlnit n statul Babilon la nceputul mileniului al treilea .Hr. Cea mai veche men ionare a ziguratului de la Babilon este n leg tur cu restaurarea lui de c tre Esarhadon, n 681-665 .Hr. A fost denumit n sumerian ,,Etemenanki . ,,Cl direa platformei de temelie a cerului i a p mntului al c rei ,,vrf ajunge la cer i a fost asociat cu templul lui Marduk. Turnul a fost grav deteriorat n r zboiul din 652-648 .Hr. i a fost restaurat n timpul lui Nebucadne ar II (605-562 .Hr. ) O parte din cl dire a fost descoperit de Koldewei n anul 1899 fiind aceia i cu cea descris de Herodot n c l toria sa din anul 460 .Hr. Conform documentelor nivelul de baz m sura 90 nmul it cu 90 metri, avnd 33 metri n l ime. Pe acesta au fost construite cinci platforme, fiecare nalte de 6-18 metri, cu suprafa a bazei din ce n ce mai mic . ntreaga cl dire era ncununat cu un templu n care se credea c zeul coboar pentru a ntre ine rela ii cu oamenii. Accesul se f cea pe rampe sau pe sc ri. Un plan babilonian de mai trziu arat c n l imea era egal cu l imea bazei i c pe platforma superioar era construit un templu cubic. Ziguratul din Babilon a fost demolat de regele pers Xerxes n anul 472. .Hr. Alexandru Macedon a cur at molozul cu inten ia de a reconstrui turnul, dar aceast restaurare nu a mai avut loc din pricina mor ii sale. Relatarea din Genez are toate caracteristicile unei relat ri istorice demne de crezare. Alte zigurate au mai fost descoperite la Ur, Erec, Ninive i n alte p r i din Asiria i Babilon. ( tefan Botoran )

Babilonul, ora sfnt

Babilonul a fost de dou ori capitala unui mare imperiu ap rut mai trziu dect Sumerul i Akkadul. Babilonia din punct de vedere istoric i etnografic a fost fructul mixturii dintre sumerieni i akkadieni. Primul rege al acestui imperiu a fost marele Hammurabi (1728-1868 i. Hr) Acesta a alc tuit i primul Cod de Legi Scrise. In al 31-lea an de domnie, Hammurabi devine cu adev rat rege peste tot Sumerul i tot Akkadul. Apoi, iar n urm torii doi ani cucere te inutul Jamutbal, statul Mari i Asiria. Dup ce intreaga Mesopotamie de la Golful Persic la pustiul Siriei este st pnit de el, acesta construie te

ziduri i temple i mbun t e te sistemul de iriga ie. Bun starea economic a Babilonului reiese din documente scrise pe t bli e de lut,descoperite n palatul Maria a lui Hammurabi. Dup cucerirea Mesopotamiei, babilonienii au preluat cultura din Sumer si Akkad, adoptnd limba akkadian p strnd miturile sumerienilor i nchinndu-se zeilor lor. Hammurabi a fost cel care a schimbat rnduiala religioas ridicndu-l pe Marduk (lat.- st pn al locului), zeul ora ului Babilon. Cu timpul credin a n suprema ia lui Marduk a prins r d cini, iar Babilonul a devenit un ora sfnt,centru cultural i o metropol bogat . Cucerit de kasi i, un popor barbar, Babilonul a fost eclipsat n secolul XII Hr. Dar sub domnia lui Nabucodonosor I i a succesorilor s i ora ul a devenit din nou capitala unui regat independent. Babilonul a fost condus de regi asirieni timp de trei secole, dar a fost apoi cucerit de armeoni i caldeeni. Sub domnia lui Nabucodonosor al II-lea, Babilonul a atins culmea gloriei. Arheologii au descoperit r m i e din Gr dinile Suspendate ale Semiramidei, i m re ul templu care a dat na tere legendei cu Turnul Babel . C derea Babilonului a pus cap t rolului Mesopotamiei de centru al unor mari imperii ca i capital provincial n Imperiul Persan,dar Babilonul a r mas una dintre cele 7 Minuni ale Lumii. Alexandru cel Mare a vrut s transforme Babilonul n capitala imperiului s u, dar a murit nainte de a- i putea stabiliza imperiul. Succesorii s i din Orientul Mijlociu i-au construit capitala pe rul Tigru, iar n cele din urm Babilonul a dec zut.

Codul lui Hammurabi

- Codul lui Hammurabi, cu toat probabilitatea, a fost publicat la nceputul domniei regelui Hannurabi. Cele 282 paragrafe s pate n piatr mbr i eaz aproape tot dreptul public i privat n vigoare la babiloneni pe vremea lui Hammurabi. Inainte de apari ia acestui cod, existau Codurile Lipit-Istar din Isin, Bilalam de Ia Esnunna i Ur-namu din Ur. Codul se afla scris pe o stel de piatr , de diorit, neagr , nalt de 2,25 m, lat la baza de 1,90 m, iar la vrf 1,65 m. Este scris cu caractere cuneiforme. Sub chipul lui Hammurabi n rug ciune, urmeaz textul codului : 16 coloane p strate, iar 5 rase cu dalta (distruse, probabil de n v litorul Sutruk-Nahunte, pe la 1207-1171 i.e.n., care a dus stela la Susa, unde au decoperit-o francezii la nceputul sec. XX, dup care au dus-o la Louvre). masurilor si greutatilor, etc. - Cartea Legii lui Manu - 12 c r i (Manava Dharma-Sastra). Nu e mai veche de sec. XIII i.e.n., dar nici mai nou dect veacul VI i.Hr. Legea lui Manu cuprinde principii de teologie, de economie domestic i rural , de comer etc. : reguli pentru ndeplinirea actelor cultului, a datoriilor castelor principale i ale membrilor castei ntre ei ; no iuni de politic intern i extern , de strategie i tactic ; sfaturi pentru ncheieri de alian e politice i militare, apoi am nun ite legi agrare, civile, penale, comerciale, sistemul m surilor i greut ilor, etc.

Sala de judecat

- Dac cineva acuza pe altcineva, f r s poat aduce vreo dovad , acuzatorul va fi omort. -Dac cineva acuza pe altcineva, i poate dovedi vina acestuia, el va fi r spl tit cu bani. -Dac un judecator ia o decizie ntr-un caz, iar apoi se dovede te c a gre it, va fi pus s pl teasc de dou sprezece ori ct a impus el acuzatului, i nu i se va permite s mai judece. - Dac cineva fura pe fiul altcuiva, va fi omort. - Dac un ho este descoperit n timp ce fura, va fi omort. - Dac cineva are o datorie, i nu poate pl ti, el se poate vinde pe sine, pe so ia sa, pe fiul s u i pe fiica sa s munceasc ; dup trei ani ei vor fi elibera i. - Dac o so ie are rela ii cu un alt b rbat, amndoi vor fi lega i i arunca i n ap , dar so ia poate fi iertat de so ul ei i d ruit regelui ca sclav . - Dac un b rbat folose te violen a asupra so iei altui b rbat pentru a se culca cu ea, el va fi omort, iar femeia considerat f r vin . - Dac un b rbat vrea s se despart de o femeie care a dat na tere copiilor s i, o parte din p mnt i din bani trebuie cedat ei de so . Cnd copiii cresc, ea se poate rec s tori. - Dac cineva love te pe altcineva de rang mai nalt, va fi biciuit n public de saizeci de ori. - Dac un constructor construie te o cas , i o construie te bine, proprietarul va pl ti doi sekeli pentru fiecare suprafa a casei. - Dac , ns , nu reu e te, i casa se pr bu e te, ucigndu-l pe proprietar, constructorul va fi omort. -Dac fiul proprietarului va fi omort, fiul constructorului va fi ucis.

Gr dinile suspendate ale Semiramidei

Gr dinile suspendate din Babilon, supranumite i Gr dinile Semiramidei, dup numele legendarei regine a Babilonului, erau o construc ie compus din mai multe terase suprapuse, retrase succesiv, pe care erau amenajate gr dini cu o vegeta ie luxuriant . Gr dinile au fost ridicate n col ul nordestic al palatului lui Nabucodonosor, lng poarta zei ei Istar. La baz aveau forma unui p trat cu latura 123 m, n l imea maxim fiind de 23 m. Intrarea n gr din era asem n toare cu urcarea pe un deal, iar p r ile structurii p reau c se nasc una din cealalt . P mntul fusese strns n movili e, iar n ele fuseser planta i copaci de toate soiurile care, prin n l imea lor uimitoare i prin frumuse ea lor, ncntau ochii privitorului. Ma in riile mpr tiau din bel ug apa provenit din ru, de i nimeni nu vedea mecanismele.

Fructe i flori din abunden . Cascade. Animale exotice Istoricii i poe ii ofer detalii impresionante despre gr dinile suspendate, dar ei sus in c nu le-au v zut. Speciali tii contemporani spun c atunci cnd solda ii lui Alexandru cel Mare au ajuns pe p mntul fertil al Mesopotamiei i au v zut Babilonul au fost uimi i de frumuse ea acestuia, povestind compatrio ilor, la intoarcerea acas , despre minunatele gr dini cu palmieri din Mesopotamina, despre palatul lui Nebuchadnezzar, despre turnul din Babel. Strabon i Filas din Bizan povestesc despre misterioasele gr dini. S p turile arheologice au dezv luit locul n care a fost situat palatul din Babilon, precum i o cl dire aflat lng el, avnd bol i nalte, ziduri groase i un sistem de irigare. Arhiologii sus in c aceast construc ie, situat n sudul palatului, este sediul gr dinilor suspendate. Au fost descoperite, pe ambele maluri ale Eufratului, r m i e ale unor ziduri groase de 25 metri, care ar fi putut fi dispuse sub forma unor terase.