Sunteți pe pagina 1din 6

MEMORIU TEHNIC INSTALA II SANITARE INTERIOARE

Date generale :
Prezentul memoriu face referire la instalatiile sanitare interioare cu care va fi dotat obiectivul investitiei - " Construire SHOW ROOM, service auto si mprejmuire ", comuna Letcani, judetul lasi - beneficiar

Situatia existenta Zona dispune de retele: de alimentare cu apa, de retea electrica aerian si de telefonie. Situatia proiectata Solutiile tehnice au fost propuse tinndu-se cont de: gradul de dotare cu retele hidro-edilitare al zonei, caracteristicile constructiei, conditiile de mediu, destinatia constructiei, destinatia ncaperilor, prevederile normativelor 16-98, 19-94, 113-02, P118-99. Prezentul memoriu se refera la instalatiile sanitare (instalatie de alimentare cu apa rece, 838o147i apa calda menajera a consumatorilor si instalatie de canalizare) cu care va fi dotat obiectivul. Alimentarea cu apa Alimentarea cu apa potabila a tuturor punctelor de consum ct si alimentarea centralei termice a obiectivului proiectat se va face din reteaua stradala de distributie a apei, cu bransament din teava de polietilena de nalta densitate (j) 32mm. Reteaua de apa executata din polietilena de nalta densitate 32 mm, se va poza direct n pamnt, pe pat de nisip de 15 cm, la cota -1,00 m de la CTA(cota terenului amenajat). Materiale utilizate: Se va utiliza teava din polietilena de nalta densitate montata ngropat n pamnt, avnd diametrul ^ 32 mm. Contorizarea Pe conducta de bransament, s-a prevazut un camin pentru instalatia de contorizare a consumului de apa rece.

Instalatia de contorizare a consumului de apa cuprinde - apometru de apa, Dn 32 mm, robinet de trecere - 1 buc,; robinet de nchidere - 2 buc, 32 mm.; filtru cu sita din tabla expandata tip l (j) 32mm; compensator stabilizator de curgere tip CS/A - Dn 32 mm. Alimentarea cu apa calda Apa calda pentru consum menajer va fi preparata n microcentrala termica cu boiler ncorporat. Pentru circulatia apei calde s-a prevazut montarea unei pompe de circulatie cu montaj pe conducta. Canalizare Colectarea apelor uzate se va realiza n sistem separativ. Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la cladire se face prin intermediul caminelorde vizitare amplasate la distante de 2 m fata de cladire si a unei retele de canalizare de incinta. Pe reteaua de canalizare de incinta se vor executa camine de vizitare n punctele de racord si de schimbare a directiei conform STAS 2448 si STAS 3051. Reteaua de canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVCG,c|)125mm.

Pozarea retelei exterioare de canalizare se face la o adncime ce asigura protectia la nghet ( min. 0,90 m) si continuitatea pantelor. Evacuarea apelor pluviale de pe acoperis se realizeaza prin burlane cu descarcare libera la nivelul trotuarelor si dirijate spre exteriorul incintei prin pante. Materiale utilizate: Se vor utiliza tuburi de canalizare pentru realizarea instalatiei interioare executata din PP-1 (polipropilena ignifugata) cu ^ HOmm; 50mm, 40 mm, tub de canalizare din PVC-G 125 mm (ntre caminul de vizitare si caminul de racord ) si camin din tuburi de beton prefabricate, standardizate, cu capace din fonta , conf. STAS 2308 ; Instalatii sanitare interioare Dotarea cu obiecte sanitare, armaturi si accesoriile necesare la punctele de consum s-a facut n conformitate cu prevederile STAS 1478/92, n functie de destinatia cladirii, pentru'a asigura conditiile de igiena necesare si gradul de confort cerut de beneficiar. Corespunzator cu functiunile deservite, dotarea cu obiecte sanitare s-a facut astfel:

1. Bucatarie la parter: spalator cu platforma din inox- 1 buc. 2. Grup sanitar la parter: - lavoar din portelan sanitar, L = 600 mm - 1 buc. - vas de closet din portelan, cu rezervor de spalare montat pe vas -1 buc. - sifon de pardoseala din PEHD Dn= 100mm -1 buc. - baterii amestecatoare pentru lavoare; - robineti de trecere pentru lavoar; - porthrtie; - portsapun; - oglinda sanitara; - cuier; - etajera. 3. Baie: - lavoar din portelan sanitar, L = 600 mm - 1 buc. - vas de closet din portelan, cu rezervor de spalare montat pe vas -1 buc. - sifon de pardoseala din PEHD Dn= 100mm -1 buc. - cada de baie -1 buc. La fiecare obiect sanitar s-au prevazut armaturile si accesoriile necesare: - baterii amestecatoare pentru lavoare; - baterii amestecatoare cu dus flexibil pentru cazi de baie; - robineti de trecere pentru lavoar; - porthrtie;

- portsapun; - oglinda sanitara; - cuier; - etajera. Alimentarea cu apa rece si apa calda menajera la punctele de consum s-a prevazut a se realiza cu conductele de distributie din teava multistrat compacta PEXAL (PEX). Conductele de distributie a apei reci la punctele de consum se executa cu conducte de tip PEXAL 4> 16 mm- c}) 26 mm, iar conductele de distributie apa calda menajera se face tot cu conductetip multistrat PEXAL, c|) 16 mm-4> 26mm. Conductele de distributie a apei reci si a apei calde de consum se vor poza aparent si/sau ingropat in pardoseala n hidrotub. Legaturile la obiectele sanitare se vor realiza cu racorduri flexibile. Conductele orizontale se vor monta cu o panta de minimum 0,002. n zoneie aparente si mascate sustinerea conductelor se face cu bratari, console montate la distante astfel nct sa se asigure portanta tevii. Trecerea conductelor prin pereti, plansee se face prin intermediul pieselor de protectie. nainte de fiecare obiect sanitar se va monta cte un robinet de trecere (de nchidere si reglaj) pe conductele de apa rece , respectiv apa calda. Conductele colectoare ale instalatiei de canalizare se vor poza ngropat n pardoseala. Coloanele de scurgere sunt amplasate lnga stlpi-pereti, n ghena din zidarie de caramida. Montarea conductelor de canalizare se face prin intermediul bratarilor. Canalizarea apelor uzate menajere de la punctele de consum se face prin conductele de scurgere din polipropilena 4>40mm - 4)125mm. Panta acestor conducte va fi de i = 0,02, se leaga la o fosa ecologica ; Fosa ecologica este o cuva betonata cu beton C 8/10 impermeabilizat avnd dimensiunile interioare de 4,0 m x 2,0 m si adncimea de 3 m si grosimea peretilor de 25 cm, si amplasata nspre poarta la minim 10 metri distanta fata de cladire, astfel nct sa fie ct mai accesibil pentru vidanjare. lesirile din cladire se va executa din tuburi de polipropilena ignifugata PP-1 125 mm, protejat cu tub de protectie din teava otel , pna ia caminele de vizitare, CV. Pentru obiectivul de investitie rezulta:

Necesar apa potabila: Qzimax.=0,80mc/zi; Qorarmax. =0,10mC/h; Debite ape uzate evacuate: Q menajer = 0,65 tTlC/Zi; Masuri P.S.I. Constructorul va respecta pe toata durata executiei, masurile de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute n normativul C 300/94 si P118/1999. Interventia n caz de incendiu va fi asigurata de masinile de lupta ale Grupului de Pompieri lasi, alimentarea acestora efectundu-se n sistem "n naveta". Masuri de protectia muncii. n executie vor fi respectate prevederile din " Regulamentul pentru protectia si igiena muncii n constructii", aprobat de M.L.P.A.T. si publicat n Buletinul Constructiilor nr.5-6-7-8 /93, cu privire n special la lucrarile de alimentare cu apa si canalizare. Raspunzator de respectarea normelor de protectie a muncii este conducatorul punctului de lucru. Acesta va instrui personalul din subordine !a nceperea iucrarilor si saptamnai, si va consemna masurile specifice operatiilor de executat n fisele individuale. Personalul muncitor va purta echipamentul individual de protectie, pe toata durata lucrului, nu va executa alte lucrari dect cele pentru care este angajat si nu va parasi locul de munca fara aprobare. Daca pe timpul executiei vor apare alte reglementari sau completari la cele existente, constructorul are obligatia respectarii acelor prevederi care se refera si la lucrarile de alimentare cu apa si de canalizare. Consideratii finale. Este interzis a se modifica solutiile proiectate, fara avizul scris al proiectantului. Pentru orice necorelare ntre situatia prezenta n proiect si cea din teren se va solicita asistenta proiectantului. Receptia lucrarilor se va face n conformitate cu prevederile Normativelor C56/1985, Regulament 27394.

Proiectantul va ff chemat de santier la fazele de executie precizate n programele de control.

ntocmit,