Sunteți pe pagina 1din 12

Tarif standard de comisioane BCR pentru persoane fizice

Conturi Curente

Lei

Valut`

Deschidere Administrare lunar` cont curent activ Administrare lunar` cont curent inactiv |nchidere cont la cererea clientului |nchidere cont la ini]iativa b`ncii Eliberare extrase de cont la ghi[eele b`ncii pentru ultimele 30 de zile pe o perioad` mai mare de 30 de zile duplicat, pentru ultimele 30 de zile duplicat, pe o perioad` mai mare de 30 de zile Eliberare extrase de cont prin canale alternative (Click 24 Banking BCR, Alo 24 Banking BCR) Eliberare stare financiar`, la ghi[eele b`ncii Eliberare stare financiar` prin canale alternative (Click 24 Banking BCR, Alo 24 Banking BCR) Opera]iuni bancare derulate prin conturile cu caracter umanitar/de sponsoriz`ri

0 1,75 RON 10 RON 0 10 RON

0 1,75 RON 10 RON 0 10 RON

semestrial, 1 extras de cont gratuit 2 RON 5 RON 5 RON 10 RON 0 0,5 RON 0 0 2 RON 5 RON 5 RON 10 RON 0 0,5 RON 0 0

Opera]iuni cu Numerar - Depuneri

Lei

Valut`

Depuneri \n cont moned` metalic` Depuneri moned` metalic` la casa de circula]ie (EUR, USD, CAD, AUD, HUF) Depuneri de numerar \n conturi proprii la ghi[eele BCR prin Ma[ini Multifunc]ionale BCR Depuneri numerar \n conturile altor clien]i 1.500 RON 1.500 - 20.000 RON 20.000 RON

1,5% -

20%

1 RON 0

0 0

4 RON 7 RON 10 RON

3 EUR 3 EUR 3 EUR

Opera]iuni cu Numerar - Retrageri


Retrageri de numerar din conturi \n lei Retrageri de numerar din conturi \n valut` 100.000 EUR > 100.000 EUR Opera]iuni de schimb \ntre bancnote [i monede \n lei Opera]iuni de preschimbare \n lei a valutelor deteriorate Preschimbare bancnote str`ine cotate de BNR (se calculeaz` la valoarea nominal` a valutei prezentat` la schimb):
- bancnote rupte cu elemente de identificare (serie, num`r, cupiur`) complete [i f`r` lipsuri de suprafa]`/ bancnotele scoase din circula]ie, potrivit catalogului "Falsuri [i Contrafaceri" - bancnote care posed` toate elementele de identificare [i lipsuri de pn` la 25% din suprafa]`

Ghi[eele BCR carduri de debit standard \n lei** 0,4% min 6 RON 0,50% min 3 EUR 2,5% 1,8% 15%

ATM BCR [i Erste Group* carduri de debit carduri de credit \n valut` \n RON/EUR 1,75% min 5 USD (Visa USD) sau min 5 EUR (Visa EUR) 1% min 3,5 RON

0,2% min 0,2 RON -

2% -

8% 10% 3% min 5 EUR

Transformarea dintr-o valut` efectiv` \n alt` valut` efectiv`

*prin cardurile de debit Maestro, VISA Clasic, VISA Electron, VISA International, \n limita a 3000 RON [i 10 tranzac]ii pe zi sau prin cardurile de credit \n limita a 6000 RON pe zi **studen]ii, bugetarii [i pensionarii nu pl`tesc comisioane pentru retragerile de numerar

Pl`]i Facturi

Ghi[eele BCR

ATM BCR [i Erste Group Ma[ini Multifunc]ionale BCR


0 0 -

Pl`]i facturi c`tre furnizorii cu care BCR a \ncheiat conven]ii de \ncasare facturi, produse ce prev`d condi]ii speciale de pre] Pl`]i facturi c`tre furnizorii cu care BCR nu a \ncheiat conven]ii de \ncasare facturi, produse ce prev`d condi]ii speciale de pre] Servicii solicitate a fi prestate de banc` pentru neclien]i (\ncas`ri de impozite [i taxe, taxe [colare, solicit`ri de transferuri, cau]iuni, abonamente, cotiza]ii, amenzi, onorarii, etc.) - valut`

Conform Conven]iei 1,5% min 5 RON

1% min 5 EUR max 1.500 EUR

Opera]iuni f`r` Numerar |ncas`ri \n favoarea clien]ilor BCR


|ncas`ri \n lei |ncas`ri \n valut` (ben/sha) |ncas`ri \n valut` (our) 100 EUR 100 - 12.500 EUR > 12.500 EUR Restituirea unei \ncas`ri \n valut` deja executat` (se deduce din suma de restituit ordonatorului)

Ghi[eele BCR

0 0 0 30 EUR 40 EUR 25 EUR

Opera]iuni f`r` Numerar |ncas`ri \n favoarea clien]ilor apar]innd altor b`nci - intermediari
|ncas`ri \n valut` cu op]iunea our 100 EUR 100 - 2.500 EUR 2.500 - 12.500 EUR 12.500 - 50.000 EUR > 50.000 EUR |ncas`ri \n valut` cu op]iunea ben/sha 5.000 EUR 5.000 - 50.000 EUR > 50.000 EUR

Ghi[eele BCR

0 12 EUR 30 EUR 40 EUR 55 EUR

25 EUR 40 EUR 70 EUR

Opera]iuni f`r` Numerar - Pl`]i


Pl`]i intrabancare \n lei 1.500 RON 1.500 - 20.000 RON 20.000 RON Pl`]i intrabancare \n valut`

Ghi[eele BCR

Alo 24 Banking BCR* (reducere 50%)

Click 24 Banking BCR** (reducere 75%)

Mobile Banking***

3 RON 6 RON 9 RON 2 EUR

1,5 RON 3 RON 4,5 RON 1 EUR 1,5 RON 3 RON 4,5 RON 12,5 EUR 27,5 EUR -

0,75 RON 1,5 RON 2,25 RON 0,5 EUR 0,75 RON 1,5 RON 2,25 RON 6,25 EUR 21,25 EUR -

0,75 RON 1,5 RON 2,25 RON 0,5 EUR -

Pl`]i interbancare \n lei 1.500 RON 1.500 - 20.000 RON 20.000 RON Pl`]i interbancare \n valut` 12.500 EUR >12.500 EUR Pl`]i interbancare \n valut` (our) 12.500 EUR 12.500 - 50.000 EUR >50.000 EUR

3 RON 6 RON 9 RON 25 EUR 0,15% min 25 EUR, max 800 EUR 40 EUR 0,15% min 25 EUR, max 800 EUR + 30 EUR 0,15% min 25 EUR, max 800 EUR + 100 EUR

* Prin Alo 24 Banking BCR pot fi efectuate tranzac]ii \n limita a 5.000 EUR echivalent pe tranzac]ie ** Prin Click 24 Banking BCR pot fi efectuate tranzac]ii \n limita a 10.000 EUR echivalent pe tranzac]ie *** Prin serviciul Mobile Banking pot fi efectuate doar transferuri \ntre conturile proprii

Ghi[eele BCR

Alo 24 Banking BCR (reducere 50%)

Click 24 Banking BCR (reducere 75%)

Mobile Banking*

Modificarea/anularea unui ordin de plat` deja executat-valut` Investiga]ii la ordine de plat` primite - valut` 100 EUR 100 - 500 EUR > 500 EUR Investiga]ii referitoare la executarea ordinelor de plat` pn` la 6 luni peste 6 luni

25 EUR

0 30 EUR 30 EUR + SWIFT

* Prin serviciul Mobile Banking pot fi efectuate doar transferuri \ntre conturile proprii

30 EUR 50 EUR

Ordine de Plat` Documentare

|n Valut`

Avizare Emitere Prelucrarea unor modific`ri/stornare/investiga]ii Plat`

0,10% min 40 EUR, max 750 EUR 0,10% min 40 EUR, max 750 EUR 15 EUR 0,15% min 50 EUR

Opera]iuni cu Cecuri

|n Lei

|n Valut`

Certificare cecuri Achitarea cecurilor de orice natur` 5.000 EUR > 5.000 EUR Vnzare de cecuri de c`l`torie Vnzare de cecuri comerciale 1.000 EUR > 1.000 EUR Remiterea prin banc` la \ncasare a cecurilor, biletelor la ordin [i cambiilor

10 RON/cec certificat

1,5% min 5 EUR 1% max 1.000 EUR 1% min 5 EUR

1 RON/document

10 EUR 30 EUR -

Direct Debit/Standing Order - 50% reducere fa]` de pl`]ile standard

n Lei 1.500 RON Direct Debit intrabancar Activare Transfer Modificare Anulare Direct Debit interbancar Activare Transfer Modificare Anulare Standing Order intrabancar Activare Transfer Modificare Anulare Standing Order interbancar Activare Transfer Modificare Anulare 0 1,5 RON 2 RON 2 RON 0 3 RON 2 RON 2 RON 0 4,5 RON 2 RON 2 RON 0 1,5 RON 2 RON 2 RON 0 3 RON 2 RON 2 RON 0 4,5 RON 2 RON 2 RON 0 1,5 RON 2 RON 2 RON 0 3 RON 2 RON 2 RON 0 4,5 RON 2 RON 2 RON 0 1,5 RON 2 RON 2 RON 0 3 RON 2 RON 2 RON 0 4,5 RON 2 RON 2 RON 0 1 EUR 2 RON 2 RON 1.500 - 20.000 RON 20.000 RON

n Valut` 12.500 EUR > 12.500 EUR

0 1 EUR 2 RON 2 RON

Carduri de Debit \n Lei


Emitere ini]ial` Re\nnoire Emitere suplimentar` Blocare card pierdut/furat Schimbare PIN la ATM-urile BCR Suma minim` pentru deschidere Sold minim Aria de utilizare a cardului

MAESTRO

VISA CLASIC

VISA ELECTRON

VISA ELECTRON VISA ELECTRON EURO<26 JUNIOR

0 0 0 0 0 5 RON 4,9 RON na]ional` [i interna]ional`

0 0 0 0 0 100 RON 10 RON na]ional` [i interna]ional`

0 0 0 0 0 10 RON 10 RON na]ional` [i interna]ional`

0 0 0 0 0 10 RON 10 RON na]ional` [i interna]ional`

0 0 0 0 0 10 RON 10 RON na]ional` [i interna]ional`

Tranzac]ii Na]ionale

Eliberare numerar de la ATM-urile BCR Eliberare numerar de la alte b`nci (ATM, ghi[ee) Interogare sold la ATM-urile BCR Tranzac]ii la comercian]i Contestare nejustificat` a unei tranzac]ii

0,2% min 0,2 RON 0,2% min 0,2 RON 0,2% min 0,2 RON

0,5% + 3,5 RON 0,5% + 3,5 RON 0,2 RON 0 30 RON 0,2 RON 0 30 RON

0,5% + 3,5 RON 0,5% + 3,5 RON 0,5% + 3,5 RON 0,2 RON 0 30 RON 0 0 30 RON 0 0 30 RON

Tranzac]ii Interna]ionale

Eliberare numerar de la ATM-urile Erste Group* Eliberare numerar de la alte b`nci (ATM, ghi[ee) Conversie valutar` Tranzac]ii la comercian]i Contestare nejustificat` a unei tranzac]ii

0,2% min 0,2 RON 0,2% min 0,2 RON 0,2% min 0,2 RON 0,5% + 3,5 RON 0,5% + 3,5 RON 2% 0 30 RON 2% 0 30 RON

0,5% + 3,5 RON 0,5% + 3,5 RON 0,5% + 3,5 RON 2% 0 30 RON 2% 0 30 RON 2% 0 30 RON

* Austria, Croa]ia, Cehia, Ungaria, Serbia, Slovacia [i Ucraina

Carduri de Debit \n Valut`

VISA International USD

VISA International EUR

VISA VIRTUON

Emitere ini]ial` Re\nnoire Emitere suplimentar` Blocare card pierdut/furat Schimbare PIN la ATM-urile BCR Suma minim` pentru deschidere Sold minim Aria de utilizare a cardului

5 USD 5 USD 5 USD 5 USD 0 100 USD 50 USD na]ional` [i interna]ional`

5 EUR 5 EUR 5 EUR 5 EUR 0 100 EUR 50 EUR na]ional` [i interna]ional`

1 USD 0 0 20 USD 10 USD na]ional` [i interna]ional`

Tranzac]ii Na]ionale

Eliberare numerar de la ATM-urile BCR Eliberare numerar de la alte b`nci (ATM, ghi[ee) Interogare sold la ATM-urile BCR Tranzac]ii la comercian]i Contestare nejustificat` a unei tranzac]ii

1,75% min 5 USD 1,75% min 5 USD 0,2 RON echiv. USD 0 10 USD

1,75% min 5 EUR 1,75% min 5 EUR 0,2 RON echiv. EUR 0 10 EUR

0 10 USD

Tranzac]ii Interna]ionale

Eliberare numerar de la ATM-urile Erste Group* Eliberare numerar de la alte b`nci (ATM, ghi[ee) Conversie valutar` Tranzac]ii la comercian]i Contestare nejustificat` a unei tranzac]ii
* Austria, Croa]ia, Cehia, Ungaria, Serbia, Slovacia [i Ucraina

1,75% min 5 USD 1,75% min 5 USD 2% 0 10 USD

1,75% min 5 EUR 1,75% min 5 EUR 2% 0 10 EUR

1,75% min 5 USD 2% 0 10 USD

Produse de Economisire

Depozit la termen SUCCES BCR |n Lei Constituire Administrare Lichidare Depunere numerar Retrageri de numerar la ghi[eele BCR din conturi \n lei Retrageri de numerar la ghi[eele BCR din conturi \n valut` 100.000 EUR > 100.000 EUR Retrageri de numerar la ghi[eele BCR din conturi \n lei sau valut`, aferente depozitelor cu maturitate mai mare sau egal` cu 12 luni, la prima scaden]` sau dup` 0,5% min 3 EUR 2,5% 0 0 0 0 0,4% min 6 RON |n Valut` 0 0 0 0 -

Cont de economii MAXICONT BCR |n Lei 0 0 0 0 0,4% min 6 RON |n Valut` 0 0 0 0 -

0,5% min 3 EUR 2,5%

Certificate de depozit cu discount ACTIV BCR |n Lei Vnzare R`scump`rare 0 0 |n Valut` 0 0

Certificate de depozit la purt`tor CONFIDEN}IAL BCR |n Lei 0 0,25% |n Valut` -

Serviciul de Efectuare Opera]iuni prin Canale Alternative

Comunicarea informa]iilor personalizate Utilizarea serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR Contravaloare TOKEN perceput` \n cazul \nlocuirii dispozitivului Investiga]ii tranzac]ii efectuate prin Canale Alternative BCR MOBILE BANKING Activare Modificare

0 3 RON/lun` 10 EUR 0

0 0

Anulare Mesaj SMS din partea b`ncii Mesaj SMS + Browsing CONTURI ESCROW Constituire

0 23 eurocen]i 23 eurocen]i [i 1 EUR abonament

Administrare

|nchidere PACHETE DE CONT CURENT Administrare lunar` pachet de produse [i servicii ata[ate ESEN}IAL 3,99 RON

0 ESEN}IAL PLUS 6,99 RON GAUDEAMUS 0

Taxa de urgen]` pentru pl`]i \n valut` este de 35 EUR, iar cea pentru pl`]i \n lei de 9 RON
Comisioanele aferente opera]iunilor acceptate de c`tre banc` ce nu sunt incluse \n acest tarif au valoarea fix` de 10 RON, respectiv 10 EUR, \n func]ie de moneda \n care sunt efectuate, cu excep]ia celor care prev`d tarife separate (tarife care sunt disponibile \n orice sucursal` BCR) NOT~: Toate comisioanele din prezentul tarif nu includ taxele percepute de BNR, b`nci corespondente sau taxe po[tale. Pentru mai multe informa]ii, v` invit`m s` v` adresa]i consilierilor din orice sucursal` BCR sau pute]i contacta serviciul InfoBCR prin telefon sau prin e-mail (contact.center@bcr.ro)

Iunie 2009

Tarif standard de comisioane BCR Persoane fizice

InfoBCR (serviciu disponibil zilnic, de luni pn` duminic`, \ntre 8.00 [i 22.00): 0801.0801.227 (Romtelecom - tarif local), *0801.227 (Vodafone - tarif normal), 021.407.42.00 (apelabil din orice re]ea - tarif normal) BANCA COMERCIAL~ ROMN~ S.A. Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3 Bucure[ti - 030015

www.bcr.ro