Sunteți pe pagina 1din 8

STUDIUL ANGRENAJELOR MELCATE

SCOPUL LUCR RII


Restabilirea elementelor geometrice ale unui angrenaj melcat, distrus din anumite cauze, n vederea nlocuirii acestuia. Se consider c angrenajul a fost demontat din reductor, fiind posibil m surarea anumitor elemente geometrice; Determinarea randamentului angrenajului i a puterii de antrenare necesare; Determinarea for elor care ac ioneaz pe dintele unui angrenaj melcat, considernd puterea necesar la ie irea din reductor.

ELEMENTE TEORETICE
Angrenaje melcate elemente specifice
Sunt angrenaje cu axe necoplanare, cu unghiul dintre axe de 90. Melcul are diametrul mult mai mic dect diametrul ro ii melcate, iar roata melcat mbrac melcul pe o anumit por iune. n figura 1 sunt prezentate schematic: a- angrenajul cilindric ncruci at, b-angrenajul melcat cu melc cilindric, c- angrenajul melcat cu melc globoidal.

a.

b. Fig. 1 Angrenaje cu axe ncrucisate

c.

Melcul poate fi privit ca: un pinion cu un num r foarte mic de din i (1,2,3,4) i unghiul de T nclinare foarte mare a danturii sau un urub cu unghiul elicei K 01 ! F 01 2 Obi nuit se lucreaz cu unghiul elicei K 01 , pe lungimea melcului existnd mai mul i pa i px pasul axial. px

K 01

F 01

Fig. 2

Filetul melcului poate fi cu 1,2,3,4 nceputuri , num rul de nceputuri este asimilat cu num rul de din i de la angrenajele cilindrice i depinde de raportul de transmitere. z (1) i! 2 z1 unde: z1 num rul de nceputuri, z2 - num rul de din i ai ro ii melcate. Roata melcat poate fi privit ca o roat cilindric cu din i nclina i cu unghiul de nclinare al danturii F 02 = K 01 , cu deosebirea c roata mbrac melcul pe un anumit unghi ( 2U ) , asigurnd o lungime de contact mai mare ntre flancuri. Avantajele angrenajului melcat : - la acela i gabarit i solicit ri se ob ine un raport de transmitere foarte mare; - grad de acoperire mare (num r mare de perechi de din i n contact, datorit formei globoidale a ro ii), determinnd mers lini tit uniform, f r ocuri, f r vibra ii, f r zgomot; - melcul asem nat cu un filet, n majoritatea cazurilor prezint autofrnare, rezultnd transmiterea ireversibil a mi c rii, numai de la melc la roat , lucru important n multe aplica ii, de exemplu la ascensoare. Dezavantajele angrenajului melcat: - fiind angrenaj hiperboloidal apare alunecare ntre flancuri pe direc ia l imii dintelui, aceast alunecare mare, mai mare ca viteza tangen ial a melcului, determin pierderi mari prin frecare, rezultnd randament mic cu att mai mic cu ct raportul de transmitere este mai mare; - viteza de alunecare mare conduce la cre terea riscului distrugerii prin uzur , respectiv prin gripare la sarcini mari, determinnd m suri speciale: materiale speciale pentru roata melat , lubrifian i aditiva i cu EP 2. - dezavantaj tehnologic pentru a prelucra roata melcat sunt necesare scule care s imite melcul n agrenare; - randamentul mic, limiteaz utilizarea la puteri moderate de maxim zeci sau sute de kW. Definirea geometrica a angrenajului melcat Elemente de referin - melcul de referin ( elemente geometrice standardizate)

Fig. 3 Melcul de referin

Cilindrul de referin este cilindrul pentru care grosimea dintelui este egal cu grosimea golului, pe el se m soar pasul axial p x . n sec iunea axial mai sunt definite h0 a n l imea capului dintelui; h0 f - n l imea piciorului dintelui; h0 n l imea dintelui. Cele trei n l imi px . Conform STAS 6875-75 mx are T urm toarele valori preferen iale 1; 1,5; 2; 3; 4; 8; 10; 13 . Forma sec iunii dintelui este diferit , n func ie de execu ia melcului aceast sec iune impune tipul de melc: - cu profil Arhimedic ZA - profilul flancului este cu muchii drepte ntr-o sec iune axial , iar ntr-o sec iune frontal - profilul este o spiral a lui Arhimede ( foarte utilizat la noi), ob inut prin strunjire cu cu it profilat cu flancuri drepte nclinate cu unghi E n (suprafa riglat , poate fi rectificat ). - Melcul ZN1 i ZN2 melci cu flancuri cu profil rectiliniu ntr-o sec iune normal pe direc ia ( N-N) elicei, ZN1 pentru perpendiculara pe dinte, ZN2 pentru perpendiculara pe golul dintre din i; - Melcul ZE cu profil n evolvent ntr-un plan frontal T-T, flancurile au profilul rectangular ntr-un plan paralel cu axa, dar tangent la un cilindru de baz (necesit scule speciale); - ZK1 ; ZK2 melci cu flancuri profilate, nu se pot rectifica. Melcul generator: - melcul utilizat pentru definirea sculei de prelucrare a ro ii melcate, * * este identic cu melcul de referin avnd hoa mai mare cu o cantitate co = c0 m x , ( c 0 ! 0,25 ) pentru a asigura jocul necesar la picior, n procesul de angrenare dintre roat i melcul de frunc ionare. Elemente geometrice: sunt precizate func ie de modulul melcului m x !

N pn pt

px

T N

Fig. 5 Elemente geometrice

Se definesc pt- pasul frontal i pn pasul normal p (2) pt ! x ; tgK 01 (3) p n ! p x cosK 01 ; mp r ind cele dou rela ii la T se ob in rela iile pentru module: mx -modulul frontal (4) mt ! tgK 01 - modulul normal (5) mn ! m x cosK 01 ; La angrenajele melcate n loc de diametrele de divizare sunt definite diametrele de referin d01 i d02 : z (6) d01= mt z1 ! m x 1 ! m x q tgK 01 z (7) unde: q! 1 tgK 01 q - este coeficientul diametral, este standardizat i are cte 3 valori pentru fiecare modul ob inndu-se astfel o tipizare a lor i respectov a frezelor melc pentru prelucrarea ro ilor melcate. d 02 ! m x z 2 (8) Diametrele de cap da1 , da2 la angrenajele nedeplasate se calculeaz cu rela iile: * (9) d a1 ! m x q 2h0 a1 m x ! m x (q 2)
* * unde: h0a1 -coeficientul n l imii capului de referin , uzual h0a1 =1

* d a 2 ! m x z 2 2 h0 a 2 m x ! m x ( z 2 2)

(10)
* 0a 2

unde: h -coeficientul n l imii capului de referin , uzual h =1 Diametrele de picior df1 , df2 la angrenajele nedeplasate se calculeaz cu rela iile: * * d f 1 ! m x q 2(h0 f 1 c0 f ) m x ! m x (q 2,4)
* 0a 2
* jocului la piciorul dintelui, uzual c0 f = 0,2

(11) (12)

* * * unde: h0 f 1 -coeficientul n l imii piciorului de referin , uzual h0 f 1 =1, c 0 f - coeficientul

* * d f 2 ! m x z 2 2(h0 f 2 c0 f ) m x ! m x ( z 2 2,4)

(13)

* * * unde: h0 f 2 -coeficientul n l imii piciorului de referin , uzual h0 f 2 =1, c 0 f - coeficientul * jocului la piciorul dintelui, uzual c0 f = 0,2

Criterii de fiabilitate
Principalele fenomene care conduc la distrugerea unui angrenaj melcat sunt: o ruperea dintelui ro ii melcate la baz datorita solicit rii de ncovoiere; o deteriorarea flancului dintelui prin oboseala de contact; o posibilitatea apari iei grip rii la contactul dintre cele doua suprafe e i respectiv uzura adeziv i abraziv pronun ate. Primele dou fenomene sunt ntlnite i la celelalte tipuri de angrenaje i sunt considerate n proiectare la determinarea modulului minim necesar i respectiv a distan ei minime dintre axe. Caracteristic angrenajului melcat este cel de-al treilea fenomen dictat de viteza de alunecare mare, fig. 6 i rela ia (14).

v al

d [1 01 vt1 2 ; ! ! cos K 01 cos K 01

(14)

[1 vt1

K 01 val

Fig. 6 Viteza de alunecare Aceste particularit i fac ca pentru construc ia melcului s se foloseasc o eluri in special aliate pentru cementare ( 21MoMnCr12 ; 18MnCrNi13) sau o eluri aliate pentru mbun t tire (41 MoCr11; 40Cr10). Pentru roata melcat se utilizeaz materiale rezistente la gripare n contact cu o elul, alese n func ie de viteya de alunecare: - pentru val < 2m/s se recomand fontele; - pentru val de 2-6 m/s se recomand bronzurile cu Al ; - pentru val > 6 m/s se recomand bronzurile cu Sn ;

Randamentul angrenajului melcat


Viteza mare de alunecare determin pierderi mari prin frecare i implicit un randament mic comparativ cu alte tipuri de angrenaje.Considernd melcul ca fiind un urub i roata melcat piuli a randamentul se calculeaz cu rela ia 15: tgK 01 (15) L! ) tg (K 01 N d unde: tg N d Q a - coeficientul de frecare dintre flancuri care depinde de condi iile de ungere, ! d de calitatea suprafe elor n contact i de viteza de alunecare. Valorile acestui coeficient se alege din diagrame trasate pe baza determin rilor experimentale fig . 7

Fig. 7 Coeficien i de frecare a melc durificat i rectificat cu Ra =0,4...0,8 Qm b - melc mbun t it cu Ra =1,6...3,2 Qm

For e n angrenajul melcat


Pentru determinarea for elor care ac ioneaz ntr-un angrenaj melcat se procedeaz ca la oricare angrenaj cu din i nclina i, considernd for ele concentrate n punctul de contact C i o sec iune normal pe dinte fig. 8. Consider m aceast sec iune prin spira melcului i pe ea ac ioneaz for a normal pe dinte Fn care se descompune n for a radial Fr i for a tangen iala normal Ftn . La aceast for Ftn se adun for a de frecare F f care n cazul angrenajului melcat are o importan mare ob innd rezultanta Q care se descompune la rndul ei n for a axial Fam i respectiv for a tangen ial Ftm . Din pozi ionarea melcului fa de roata melcat rezult urm torele egalit i: (16) Frr ! Frm ; Ftr ! Fam ; Far ! Ftm Considernd c for a tangen ial care ac ioneaz asupra ro ii trebuie s creeze un moment care s nving momentul rezistent se poate scrie: 2 Pe 2T [e Fam ! Ftr ! tr ! (17) d 02 m x z 2 Ftm ! Fam tg (K 01 N d ) (18) ! Ftn ! Q cos N d Fn ! Ftn cosE 0 n Fr ! Ftn tgE 0 n Fam ; cos(K 01 N d ) (19) (20) (21)

Frr Fam

Far Ftr Far Frm Ft


m

E 0N Ftn Fn Fr

Ftm Frm

Fam

Ftn
Nd Q

Ff= Q dFtn Ftm K 01

K 01 N d Fig. 8 For e n angrenajul melcat

Aparatura necesar realizarii lucr rii


unul sau mai multe reductoare melcate demontate ; cate un subler la fiecare masa de lucru;

Mod de lucru
1. Se num r din ii ro ii melcate z2 i num rul de nceputuri z1 a melcului; 2. Se m soar diametrele de cap d a1 , d a 2 cu ublerul ; 3. Se deduce raportul de transmitere i , modulul axial m x i coeficientul diametral q , folosind rela iile de calcul pentru d a1 i d a 2 ; 4. Fiecare grup de lucru va primi de la conduc torul lucr rii valori pentru puterea necesar la ie irea din reductor Pe i respectiv tura ia necesar ne ; 5. Cu datele primite se calculeaz randamentul angrenajului melcat i se determin valoarea for elor din angrenaj. 6. Se traseaz schi a ro ii melcate i respectiv a melcului. Algoritmul de lucru este prezentat n exemplul urm tor: Tem : Un reductor cu angrenaj melc- roat melcat trebuie s asigure la ie ire o putere Pe=5,2 KW i o tura ie ne=48 rot/min. Prin m surare direct se ob in urm toarele m rimi: z1=2; z2=60; da1=128mm;da2=496mm ; Se precizeaz c melcul este strunjit i nerectificat iar roata melcat este realizat din bronz. 1. S sedetermine modulul axial mx i coeficientul diametral q. 2. S se aprecieze randamentul angrenajului melcat i valoarea puterii necesare la electromotorul de antrenare. 3. S se determine valorile for elor nomonale i ale for elor reale. Rezolvare 1. Calculul elementelor geometrice * d a1 ! m x q 2h0 a1 m x ! m x (q 2) ;
* d a 2 ! m x z 2 2h0 a 2 m x ! m x ( z 2 2) ; nlocuind cu valorile masurate se ob ine sistemul: mx (q 2) = 128 ; mx ( z 2 2 =496 ; dupa rezolvare mx=8 mm i q=14 mm; 2. Determinarea randamentului angrenajului melcat tgK 01 L! ; ) tg (K 01 N d z 2 ! 0,1428; K 01 ! 8 012d tgK 01 ! 1 ! q 14 se Pentru determinarea unghiului de frecare N d calculeaz val : v1 8439 ! ! 8524mm / s ! 8,5m / s v al ! cos K 01 cos 8 012 d

d 01 8 14 ! 150,7 ! 8439mm / s 2 2 T n1 T 1440 [1 ! ! ! 150,7 rad / s 30 30 60 n1 ! ne i ! 48 ! 1440rot / min 2 Corespunz tor valorii val=8,5 m/s , Q d =0,053 i N d arctg 0,053 = 30 03 = v1 ! [1 L! tgK 01 tg 8 012d = ! 0,7213 tg (K 01 N d tg (8 012d 30 03d ) )

3. Calculul for elor n angrenajul melcat 2 Pe 5.2 10 3 2 T ne T 48 [e 5,02 ! 4316 N ; [ e ! ! ! 5,2 rad/s ! ! mx z 2 30 30 8 60

Fam=Ftr=

2 M tr d 02

Ftm=Fam tg (K 01 N d ) =4316 tg11015d 850 N ! Ftn = Q cos N d ! Fam 4316 cos 3 0 03d ! 4392 N = cos11015d cos(K 01 N d )

Fn=

Ftn 4392 ! 4673N = cosE 0 n cos 20 0

Fr= Ftn tgE 0 n ! 4392 tg 20 0 ! 1598 N

S-ar putea să vă placă și