Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Teoretic Ion Creang

Lucrare practic La Fizic

Tema: Studierea leg rii n serie i n paralel a conductoarelor.

Efectuat de: Prn u Mihaela Verificat de : Badan Silvia

Chi in u, 2010

Tema: Studierea legarii in serie si in paralel a conductoarelor. Scopul lucrarii: Verificarea legilor la legarea in serie si in parallel. Aparate si materiale necesare:o sursa de current, doua rezistoare, sirma, ampermetru, voltmetru, fire de conexiune, intrerupator. Consideratii teoretice :  La legarea in serie a conductoarelor U= U1 + U2; R = R1 + R2 ; U1 / U2 = R1 / R2 ;  La legarea in paralel a conductoarelor I= I1 + I2; 1 / R = l / R1 + 1 / R2 ; I1 / I2 = R2 / R1 ;

Modul de lucru: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Montam circuitul pentru studierea legarii in serie a rezistoarelor. Masuram intensitatea curentului si tensiunea. Verificam regulile legarii in serie. Montam circuitul pentru studierea legarii in paralel. Masuram intensitatea curentului si tensiunea. Verificam regulile legarii in paralel. Concluzii.

 Legarea in serie
1.

2.

3.

V A 1 2 A 1

Nr.crt. 1 2 3

U (V) 0.9 0.5 0.4

I (A) 0.4 0.4 0.4

R( ) 2.2 1.2 1

1) R=R1+R2; R= 2.2 ; R1=1.2 ; R2=1 R1+R2 = 1.2 +1 = 2.2 = R=R1+R2 = 2.2

2) U=U1+U2; U=0.9V; U1 = 0.5V; U2=0.4V U1+U2 =0.5V+0.4V = 0.9 V = U=U1+U2 = 0.9 V

3) U1/U2=R1/R2; U1=0.5V; U2=0.4V; R1=1.2 ; R2=1 U1/U2 = 0.5V/0.4V = 1.2 R1/R2=1.2 /1 = 1.2 = U1/U2=R1/R2 = 1.2

 Legarea in paralel

1 A
V

A 1

1
V

A 2

Nr.crt. 1 2 3

U (V) 1.6 1.6 1.6

I (A) 2 1.2 0.8

R( ) 0.8 1.3 2

1) I=I1+I2; I=2A; I1=1.2A; I2=0.8A I1+I2 = 1.2A+0.8A = 2A = I = I1+I2 = 2A

2) 1/R=1/R1+1/R2; 1/R=1/0.8 ; 1/R1=1/1.3 ; 1/R2= 1/2 1/R = 1/0.8 =1.2 1/R1+1/R2 = 1/1.3 +1/2 = 0.7 + 0.5 = 1.2 = 1/R=1/R1+1/R2 = 1.2

3) I1/I2=R2/R1; I1=1.2A; I2=0.8A; R1= 1.3 ; R2=2 I1/I2 = 1.2A/0.8A= 1.5 R2/R1 = 2 /1.3 = 1.5 = I1/I2 = R2/R1 = 1.5

Concluzie:
In urma acestei lucrari practice, am verificat experimental legile mentionate anterior in Consideratii teoretice, pentru legarea in serie si in paralel. La conectarea in serie, am obtinut o intensitate egala in toate cele 3 experimente, dar tensiunea diferita. Am observat ca, atunci cind am conectat ambele rezistoare, am obtiunut o tensiune mai mare decit atunci cind am conectat cite un singur rezistor la circuit. Deoarece cele doua rezistoare sunt conectate in serie, ele sunt parcurse de acelsi current, iar intre tensiunile la borne exista relatia U= U1 + U2 , pe care am confirmat-o in mod axperimental. In cel de-al doilea caz, deoarece cele doua rezistoare sunt conectate in paralel, ele au la borne, aceeasi tensiune, iar intre curenti exista relatia din teorema I a lui Kirchoff : I= I1 + I2 ,pe care, la fel, am demonstrate-o experimental. Rezistenta, in urma acestor experimente, s-a obtinut mai mare la conectarea in serie comparativ cu cea de la conectarea in paralel.

Intrebare :Cum sint conectati consumatorii de energie electrica in apartamente? De ce? Raspuns :Consumatorii de energie electrica in apartamente sint conectati in paralel, deoarece tensiunea pe portiunea de circuit este aceeasi la capetele tuturor conductoarelor legate in paralel. Anume din aceasta cauza este foarte comod de a fi folosit atit in tehnica cit si in gospodarie, caci in acest caz toti consumatorii pot fi confectionati pentru aceeasi tensiune, iar in cazul unei deconectari a unui consummator, restul pot sa functioneze , curentul acestora neintrerupindu-se, din considerente ca circuitul ramine inchis. Intrebare: Cum snt conectate becurile n podoabe p entru pomul de iarn ? De ce? Raspuns: De obicei, becurile in podoabe pentru pom sint conectate in serie. Aceasta se datoreaza faptului ca intensitatea in circuit trebuie sa fie aceeasi pentru ca iluminarea sa fie aceeasi. Alt motiv e ca in conectarea in serie, se utilizeaza mai putine fire, produsele sint mai ieftine.

S-ar putea să vă placă și