Sunteți pe pagina 1din 12

Bob Maria Profesoar - discipline socio-umane

Victor Hugo

Ideea educa iei civice a ap rut n mintea adul ilor atunci cnd ace tia au sim it nevoia s transmit urma ilor experien a dobndit , cu scopul de a-i forma pentru via , ca buni cet eni. Istoria educa iei, n aria geografic european ncepe cu Orfeu, eroul care a fost un educator original, izbutind prin farmecul cntecelor sale s nduio eze inimile oamenilor. Aceasta este ns numai o legend . Primele coli au avut ca scop educativ preg tirea copiilor pentru a deveni buni cet eni, pentru conducerea statului i buni militari, pentru ap rarea lui. Morala se realiza cu ajutorul lecturilor din operele scriitorilor.

Cercet rile de psihopedagogie atest faptul c formarea profilului moral al personalit ii este un proces ndelungat care i are originea n familie, se continu n ntreaga colaritate i se consolideaz pe tot parcursul devenirii umane. Cunoa terea procesului form rii con tiin ei i conduitei morale, a rela iei dintre latura moral i celelalte aspecte ale educa iei, a rolului diferi ilor factori n formarea convingerilor, sentimentelor i obi nuin elor morale trebuie s stea n aten ia speciali tilor, dar i a nv torilor. La intrarea n coal , copilul dispune de o oarecare experien de via care poate fi valorificat , dar acest lucru nu este suficient. nv torul trebuie s -l introduc pe elev n universul valorilor reale, s -l fac s n eleag semnifica ia acestora, s dobndeasc capacitatea de a distinge ceea ce este frumos, bun, adev rat. Pentru ca aceste cuno tin e s se transforme n conduite, se impune cu necesitate ca acestea s fie nso ite de anumite tr iri afective, ca suport energetic, componenta cognitiv i cea afectiv fiind indispensabile n formarea con tiin ei morale, dar nu i suficiente.

Educa ia civic , obiect de studiu obligatoriu implementat n coala na ional n perioada 2009-2011, are tendin a de a dezvolta urm torul Sistem de Valori: Identitatea Valori na ionale i general-umane Democra ie i civism Dezvoltare personal i carier S n tatea fizic i psihic

Fiecare este unic n felul s u, este important ca noi s cunoa tem aceste aspecte pentru c ne fac viata mai interes nt , frumoas , ca i n parabola chinezeasc Femeia cu dou ulcioare. Aceast valoare o dezvolt m n cadrul educatiei civice prin diferite activit i/strategii: Chestionarul; To i diferi i to i egali; Eu snt unic; Etc. Misiunea profesorului este de al ndruma pe elev s dezvolte acest valoare, s - i vad poten ialul i s aib ncredere n el.

Formarea conduitei patriotice include att deprinderi si obisnuinte de comportare n spiritul cerintelor patriotismului, ct si anumite trasaturi pozitive de caracter implicate n plan comportamental. Aceste sarcini se realizeaza prin integrarea elevilor n viata si framntarile scolii si a vietii sociale. Conduita patriotica presupune, de asemenea, formarea unor trasaturi de vointa si caracter pentru nvingerea unor obstacole ce pot interveni n realizarea unor activitati cu valoare patriotica. Dintre acestea putem mentiona: curajul, spiritul de sacrificiu, perseverenta, abnegatia, dragostea fata de munca etc. Formarea constiintei si conduitei patriotice se poate realiza att prin continutul procesului de nvatamnt ct si prin activitatile extradidactice (vizitele, excursiile, activitatile cultural-artistice, serbari scolare etc.).

Civismul indica legatura organica, vitala ntre om si societatea din care face parte, ntre om si ordinea civica, sau mai precis spus educatia civismului, se refera la formarea omului ca cetatean, ca sustinator activ al statului de drept, ca militant al drepturilor omului, pentru binele patriei si al poporului la care apartine. n comuna Sipoteni prin prisma unui proiect propus de IDIS Viitorul, n luna mai se va desf ura o campanie de Educa ie Civic , avnd ca scop trezirea civic a cet enilor i motivarea lor de a merge la votare. Acest fapt se va realiza prin diferite activit i: Spoturi video; Flash-mop; TVC; Dezbatere public cu candida ii i consilierii la func ia de primar Etc.

Atitudinea fata de munca cuprinde un sistem de idei, conceptii, stari de spirit privitoare la valoarea sociala si individuala a muncii, asociate cu diferite manifestari comportamentale ce se exprima n procesul muncii. Scopul fundamental al scolii pe linia formarii atitudinii fata de munca este de a-i face pe elevi sa nteleaga ca munca este un drept si o datorie a omului fata de sine si fata de societate, sa manifeste respectul pentru munca si produsele ei, sa aiba o atitudine creatoare fata de orice activitate pe care o desfasoara. Un accent deosebit se pune pe cultivarea trasaturilor de caracter cum ar fi: constiinciozitatea, disciplina, constiinta profesionala s.a. Un loc aparte printre acestea l ocupa disciplina muncii. Ea include un ansamblu de reguli si norme care reglementeaza desfasurarea activitatii de munca n vederea obtinerii unor rezultate ct mai bune.

n educa ia pentru s n tate un rol central l joac formarea deprinderilor de comunicare, de luare a deciziilor, de solu ionare a problemelor i dep ire a situa iilor dificile, de autocontrol i evitare a comportamentului periculos pentru s n tate.

Aceste deprinderi sunt legate de ni te alegeri concrete pe care le face individul vizavi de propria s n tate: alegerea de a nu fuma, a nu consuma alcool, a evita drogurile, de a se alimenta s n tos sau de a avea un comportament protejat i responsabil n rela iile intime.

Fiecare Tren i are Destina ia sa  Noi, ca pasageri, merit s de inem informa ii despre cursul s u  Pentru a ne asigura o c l torie pl cut i sigur .


S-ar putea să vă placă și