Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Teoretic Ion Creang

Lucrare practic La Fizic

Tema: Studiul proprietatilor elastice al unui cordon de cauciuc.

Efectuat de: Prn u Mihaela Verificat de : Badan Silvia

Chi in u, 2010

Subiectul lucrarii: Studiul proprietatilor elastice al unui cordon de cauciuc. Scopul lucrarii : Determinarea modulului de elasticitate a cauciucului (modulul lui Young pentru cauciuc) Materiale necesare : cordon de cauciuc, stativ cu mufa si brat, set de greutati marcate, rigla, subler. Date teoretice : Din legea lui Hooke E= ; = = ; = ;E= =E : =

l = l-l ; S = lL Mod de lucru: 1.Asezam stativul pe o masa orizontala. 2.Fixam cordonul de cauciuc pe stativ. 3.Suspendam pe capatul liber al cordonului o greutate de 100g. 5.Masuram lungimile cordonului de cauciuc cu greutatea suspendata. 6.Calculam alungirea absoluta a cordonului l = l l . 7.Calculam aria sectiunii transversale a cordonului. 8.Efectuam masurarile de citeva ori si introducem datele in tabel. 9.Calculam erorile absolute si relative ale masurarilor. 10.Concluzii E = (E+ E) Pa cu = 100%

Nr.crt. m(kg) l (m) 1 2 0.1 0.2 0.05 0.05

l (m)

F(N)

l(m)

l(m)

E(Pa)

E(Pa)

E(Pa)

(%) L(m)

0.053 0.057

0.98 1.96

0.003 0.007 0.005

25681.3 20467.8

2606.8 2606.7 2606.7 11 0.012

Calcule: l1 = l1 l0 = 0.053 m 0.05 m = 0.003 m l2 = l2 l0 = 0.057 m 0.05 m = 0.007 m


0l

= ( l1 + l2) / 2 = (0.003 m + 0.007 m) / 2 = 0.005 m

F1 = m = 0.1 kg 9.8 N/kg = 0.98 N F2 = m = 0.2 kg 9.8 N/kg = 1.96 N S1 = l1 L = 0.0053 m 0.012 m = 0.0000636 m2 S2 = l2 L = 0.057 m 0.012 m = 0.000684 m2 E1 = (F1 l0) / (S1 l1) = (0.98 N 0.05 m) / (0.0000636 m2 0.003 m) = 0.049 N / 0.0000001908 m2 = 25681.3 Pa E2 = (F2 l0) / (S2 l2) = (1.96 N 0.05 m) / (0.000684 m2 0.007 m) = 0.098 N / 0.000004788 m2 = 20467.8 Pa Calculam eroarea medie: E = (E1 + E2) / 2 = (25681.3 Pa + 20467.8 Pa) / 2 = 46149.1 Pa / 2 = 23074.5 Pa Calculam eroarea absoluta: E1 = E E1 = 23074.5 Pa 25681.3 Pa = 2606.8 Pa E2 = E E2 = 23074.5 Pa 20467.8 Pa = 2606.7 Pa E = ( E1 + E2) / 2 = (2606.8 Pa + 2606.7 Pa) / 2 = 5213.5 Pa / 2 = 2606.75 Pa Calculam eroarea relativa :
E

100% = ( E 100%) / E = (2606.75 Pa 100%) / 23074.5 Pa = 0.11 100% = 11%

Concluzie: In urma acestei lucrari practice am studiat un cordon de cauciuc si proprietatile lui elastice, am calculat alungirea lui la deformare, am calculat erorile absoluta si relativa a masurarilor, am determinat modulul luiYoung pentru cauciuc si am obtinut urmatoarele valori : E = (23074.5 + 2606.7) Pa = 20467.8 Pa E 25681.2 Pa cu o eroare = 11%

Intrebare: De ce modulul lui Young se exprima printr-un numar atit de mare? Raspuns : Deoarece caracterizeaza capacitatea de rezistenta a materialului la deformatii elastice de alungire (comprimare).Se exprima in : Pa = N/m2