Sunteți pe pagina 1din 14

FUNC IA SENZITIV A SISTEMULUI NERVOS

Generalit i

No iunea de analizator
Analizatorul - sistem complex, o unitate func ional :  segment periferic (senzori, organe de sim )  segment de conducere (c i nervoase aferente)  segment central (proiec ia cortical a analizatorului). Senza ie: recunoa terea unui stimul ce ac ioneaz asupra organismului Percep ie: proces complex, ce reclam compararea, diferen ierea i
integrarea ctorva senza ii.

Comunicarea informa ional n sistemul senzorial

Senzorii (receptorii) Clasificare Dup pozi ie: Exteroceptori Proprioceptori Visceroceptori Dup natura excitantului: Mecanoreceptori Termoreceptori Chemoreceptori Electroreceptori Algoreceptori Senzori electromagnetici

Senzorii (receptorii) Clasificare


Dup natura celulelor receptoare:

Senzorii (receptorii) Clasificare


Dup celula n care se formeaz PA:

Tabelul 1. Clasificarea senzorilor dup natura celulei receptoare i modul de formare a PA Natura celulei receptoare celul nervoas celul epitelial senzorial celul nervoas modificat PL format n celula receptoare PG PR PR Ordinul senzorului I (PA se formeaz n aceea i celul , prin nsumarea PG) II (PA se formeaz n a doua celul , neuronul senzitiv cu care face sinaps celula receptoare) III (PA se formeaz n a treia celul al doilea neuron al c ii sensitive) Analizatori tegumentar, kinestezic, olfactiv gustativ, auditiv, vestibular vizual

Formarea poten ialelor de ac iune


Poten ial generator (PG) n celule receptoare de natur nervoas

a. Corpul celular este departe de zona receptoare

b. Corpul celular este aproape de zona receptoare

Poten ial receptor (PR) n celule receptoare de natur epitelial

Codificarea informa iei la nivelul senzorilor


Codificarea calit ii stimulului  Codificarea intensit ii stimulului: a) amplitudinea poten ialului de receptor este propor ional cu logaritmul intensit ii excitantului (poten ialul de receptor este un PL, care codific intensitatea stimulului n amplitudine); b) frecven a impulsurilor senzitive (PA) este direct propor ional cu amplitudinea poten ialului de receptor; c) n consecin , frecven a PA generate este propor ional cu logaritmul intensit ii stimulului, ceea ce se poate exprima prin formula: F = K log I Legea puterii a lui Stevens:


F = kIn

Adaptarea senzorilor
Senzori:  Fazici - tactili i presionali - olfactiv  Fazici-tonici - gustativ - auditiv - termici  Tonici - kinestezici - vestibulari - algici - presoreceptorii i chemoreceptorii arteriali

Codificarea desf
senzorii tonici impulsuri pe toat perioada de ac iune a stimulului senzorii fazici semnalare a varia iilor de intensitate a stimulului: - nceputul stimul rii ("ON ON") - sfr itul ("OFF OFF") - nceputul i ON-OFF") sfr itul ("ON-OFF

ur rii temporale a stimulului

Codificarea caracteristicilor stimulului la nivelul senzorilor
Codificarea calit ii stimulului recunoa terea i recep ionarea unei singure clase de stimuli Codificarea intensit ii stimulului - F = K log I Codificarea desf OFF, ON-OFF ur rii temporale a stimulului ON,

 

Codificarea distribu iei spa iale a stimulului reprezentarea topografic n scoar a cerebral a diferitelor zone receptoare

Sensibilitatea senzorilor

= energia minim necesar stimulului pentru a asigura excitarea senzorului i apari ia impulsului nervos. Controlul: prin fibre eferente cu origine cortical sau subcortical , cu rol inhibitor asupra senzorului (accentueaz contrastul semnalelor) - modulator, n concordan cu solicit rile mediului - protector, n cazul stimulilor prea puternici

C ile aferente
Senzor cale aferent proiec ie cortical C i directe: directe: - spino-talamo-corticale oligoneuronale - impulsuri conduse rapid - proiec ii n arii corticale specifice C i indirecte: indirecte: - sistemul reticulat activator ascendent - polineuronale - impulsuri conduse lent - proiec ie difuz i nespecific

Segmentul central (proiec ia cortical )
 

Prelucrare a informa iilor: - diferen iere SENZA II - stocare PERCEP II - sistematizare Informa ii ob inute prin: - gust 1 % - tact 1,5 % - miros 3,5 % - auz 11% - v z 83 % Propriet ile senza iilor: calitate, intensitate, localizare Rela ia dintre intensitatea stimulului i senza ie - legea psihofizic a lui Weber i Fechner:

S = a log I/Io