P. 1
Manual Statie Sokkia.

Manual Statie Sokkia.

|Views: 1,089|Likes:

More info:

Published by: Mihai Gabriel Ilinca on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

Seria 30R Set 230R/R3 Set 330R/R3 Set 530R/R3 Set 630R
Staţie Totală Electronică cu Laser
!!! ATENTIE !!! SET 630 R nu se livreaza ca model R3

MANUAL DE UTILIZARE
(versiunea 3; martie 2007) * * * Acest manual este protejat de drepturile de autor - toate drepturile rezervate ! ! !
SOKKIA 1 TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

Seria 30R Set 230R/R3 Set 330R/R3 Set 530R/R3 Set 630R
Staţie Totală Electronică cu Laser

Set 230R3; 330R3; 530R3 – produse laser din clasa 3R Set 230R; 330R; 530R; 630R – produse laser din clasa 2 Class 1 LED Product

• Mulţumim că aţi achiziţionat Set 230R/R3; 330R/R3; 530R/ R3; 630R. • Vă rugăm citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul. Păstraţi manualul în apropierea aparatului pentru a-l putea consulta când este cazul. • Verificaţi dacă sunt incluse toate accesoriile → vezi cap.27.1 din manualul în limba engleză. • SET are o funcţie prin care datele stocate în memorie pot fi transferate la un calculator. De asemenea, se pot transfera date şi de la calculator în memoria internă a SET. Pentru detalii, întrebaţi reprezentantul SOKKIA, SC TOPOTRADE SRL, Bucureşti. • Caracteristicile şi înfăţişarea aparatului se pot modifica fără o notificare prealabilă, şi pot diferi de acelea din pliantele de prezentare sau din acest manual. • Unele diagrame şi afişaje ce apar în acest manual sunt simplificate pentru o mai uşoară înţelegere.

SOKKIA

2

TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

CUM SĂ CITIŢI ACEST MANUAL

! ! ! IMPORTANT ! ! !

Convenţii folosite în acest manual

Simboluri • Tastele soft (de pe ultima linie a ecranului) sunt scrise între paranteze drepte : [DIST]. • Tastele fizice ale aparatului sunt scrise între acolade : {ESC}. • Denumirile ecranelor sunt scrise între paranteze ascuţite : <S-O>. • Atunci când se spune (de exemplu) ‘selectaţi “Stn. Orientation” ‘ , înseamnă să deplasaţi bara

(bara = linia activă = cursorul vertical) pe opţiunea “Stn. Orientation” şi să apăsaţi tasta {Enter} !
• SET poate măsura distanţa pe o prismă, pe o ţintă reflectorizantă sau pe o suprafaţă oarecare. Pentru toate aceste 3 posibilităţi, în acest manual, se folosesc cuvintele “prismă” sau “ţintă”. • Simbolul

indică ce capitole sau subcapitole conţin informaţii adiţionale.

• În dreptul cuvântului “Notă” vor fi scrise explicaţii suplimentare. • În dreptul simbolului vor fi scrise explicaţii pentru un termen sau o operaţie deosebită. Ecrane şi ilustraţii • În acest manual, cu excepţia cazurilor în care se specifică, “SET230R” înseamnă SET230R/R3, “SET330R” înseamnă SET330R/R3, “SET530R” înseamnă SET530R/R3. • Ecranele şi ilustraţiile ce apar în acest manual sunt pentru SET530R. • Poziţionarea tastelor soft în pagină corespunde variantei implicite (setată în fabrică). Este posibilă modificarea poziţiilor în pagină a tastelor soft, în modul de lucru MEAS.

 Ce sunt tastele soft :

“4.1 Părţile aparatului” Alocarea funcţiilor”.

 Poziţionarea tastelor soft : “24.2
Proceduri de lucru

• Înainte de a citi fiecare procedură de măsurare, citiţi cap. “5. OPERAŢII ELEMENTARE”. • Uneori, în cadrul unei operaţiuni complexe de măsurare, se regăseşte o operaţiune simplă care este explicată ca operaţiune de sine stătătoare în manual. Referirea la o operaţiune simplă din cadrul unei operaţiuni complexe se face într-o Notă.

SOKKIA

3

TOPOTRADE SRL

vezi cap. SOKKIA 4 TOPOTRADE SRL .1 Funcţii elementare”.“5.12-0404.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 • Pentru explicaţii privind modificarea opţiunilor şi introducerea cifrelor.

...................................................................ANG])...........34 11.......................................................................1 Trasarea unei distanţe............................ MĂSURAREA COORDONATELOR.................................................................................................... PRECAUŢII....................................................................................................................... UTILIZAREA BATERIEI...........................................43 13......................................42 13.....2 Introducerea/Scoaterea bateriei..............3 11..............27 Măsurarea unui unghi prin repetiţie ([REP])................................................2 11..................................................49 14..........................2 10.......5 Introducerea valorii 0 (zero) la cercul orizontal ([0SET])................................................................................. TRASĂRI..............................................................................................38 12............. RETROINTERSECŢIE............................................................................................................................................1 Funcţii elementare.................................................................................................................................................................................................................................................1 Retrointersecţia Coordonatelor..........................................................35 12...............................1 Părţile aparatului............................1 10....................................12-0404...............................13 4..........................................................45 14..........................................................52 SOKKIA 5 TOPOTRADE SRL ........................................2 Trasarea unui punct de coordonate cunoscute......................1 Încărcarea bateriei..........26 10......................................... FOCUSAREA ŞI VIZAREA UNEI ŢINTE....................................................................................................................................................1 Introducerea datelor despre punctul de staţie....................................33 Determinarea înălţimii unui punct inaccesibil ([REM])..................................................................................................................................................................................................................................... OPERAŢII ELEMENTARE...................................18 6..................33 Măsurarea distanţei şi transmiterea către un dispozitiv extern....................................31 Măsurarea unghiurilor şi distanţei...................4 11................................... PORNIREA......27 Introducerea unei anumite valori la cercul orizontal ([H..........................2 Retrointersecţia Cotei..............49 14.........................2 Orientarea în staţie...............22 7......................................1 11............2 Diagrama modurilor de lucru.................................15 5...................................................16 5........................................ MĂSURAREA UNGHIURILOR............2 Simboluri afişate..........10 3... UTILIZAREA LASERULUI............................................................................................................29 Verificarea semnalului reflectat.......... FUNCŢIILE APARATULUI ........................................16 5......................................................3 10.........27 10.................21 6.12 4...........................................................................25 9.........Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.................... 2002 CUPRINS 1....35 12.....................................................................................................................40 13....................................................................................8 2.............32 Reafişarea ultimelor valori măsurate ([RCL])........................... MĂSURAREA DISTANŢELOR.4 11...................................................13 4....3 Măsurarea coordonatelor tridimensionale.. PRECAUŢII ÎN UTILIZARE ..................................................................30 12.............................................24 8......................................21 6........ AŞEZAREA APARATULUI ÎN STAŢIE (Centrarea şi calarea)................................28 Măsurarea unghiurilor şi transmiterea către un dispozitiv extern........................................................................................................................................................

.............1 Măsurarea distanţei între două sau mai multe puncte-prismă.................................................................................................................2 Proiecţia unui punct................................75 22.......................62 17....94 25...........61 17...................................................................................1 Definirea Liniei de Bază................ CALCULUL DRUMUIRII.............................................................................88 23..............71 21...80 23....................... INTERSECTII.................67 20................................................................................................. TRASAREA UNUI ALINIAMENT...... 2002 14..............62 18................. MĂSURĂTORI CU EXCENTRICITATE......................................................................................................................................................................................................83 23.................................................................................................70 20...................................................79 23.................................................................................3 Înregistrarea unghiurilor (Angle data)..................................................................100 26..........76 23...................................60 16..................................................................................................................................101 28.................................................. Trasare arc....................................82 23...........................................................95 25............................................3 Trasarea înălţimii unui punct inaccesibil......................90 24....................62 17................................................................................87 23...................................2 Schimbarea punctului de start.......3 25..............53 15............................................................................................................58 16.....................................................................................1 Selectarea fişierului curent şi a fişierului de control.........................2 Inregistrarea punctului din spate (Back sight point)..........................1 Măsurătoare excentrică cu o distanţă...................................102 28....... CALCULUL ARIEI UNEI SUPRAFEŢE............... MĂSURAREA DISTANŢEI DINTRE DOUĂ PUNCTE-PRISMĂ........................54 15............................................................85 23.....................................................................99 Vizualizarea codurilor din listă.......7 Înregistrarea notelor (Note)...........2 25................................................................................4 Înregistrarea/Ştergerea coordonatelor...........1 25.............. ÎNREGISTRAREA DATELOR (Modul de lucru REC).................................................89 23.............................................................74 21................ SELECTAREA / ŞTERGEREA UNUI FIŞIER................................................................................ COORDONATE ŞI CODURI.................................................2 Măsurarea cu excentricitate unghiulară...............................................................92 24....6 Înregistrarea observaţiilor şi a coordonatelor (Dist + Coord data).............64 19.............................................1 Definirea Liniei de Bază...........................60 16.....................................................................................5 Înregistrarea coordonatelor (Coord data)............... TRANSFERUL DATELOR LA CALCULATOR........................................................................................................95 Vizualizarea punctelor cunoscute..........................................................................................................1 Setarea parametrilor aparatului (CNFG).......4 Înregistrarea unghiurilor si distanTei (Dista data)......................................................102 SOKKIA 6 TOPOTRADE SRL .............................68 20................. PROIECŢIA UNUI PUNCT.................................................................................................12-0404.........................................................1 Definirea arcului......................................................1 Înregistrarea datelor despre punctul de staţie (Stn data)....57 15............2 Ştergerea unui fişier..............2 Trasarea unui punct pe un aliniament........................................................................3 Verificarea unui punct faţă de un aliniament....................................................54 15......................................................................................................92 24.....73 21..............................................Manual de utilizare Seria 30R 7th ed....8 Vizualizarea datelor din fiSierul curent (View)........2 Trasarea unui arc....65 20........98 Înregistrarea/ştergerea codurilor........................................................................................... MODIFICAREA PARAMETRILOR..............................................................................................3 Măsurătoare excentrică cu două distanţe................................................................................................

..........................................................126 A............................................................12 Primirea unui e-mail din Statia totala in computer............................. ECHIPAMENTUL STANDARD ŞI ACCESORII OPŢIONALE................ 2002 28....................2 Alocarea funcţiilor....3 Masuratori folosind comunicare prin Bluetooth..................3 Conectarea si iesirea din programul SFX.118 33...............................130 B..................129 B..............................................................................................................................130 B...............................................10 Conectarea server-ului FTP.......................................................................................2 Stabilirea conexiunii dintre SET si dispozitivul Bluetooth..................................................128 A.....................................121 35...1 Indexarea cercului vertical prin vizarea unui punct în ambele poziţii ale lunetei..................................................2 Conectarea echipamentului..................................................................................................................................................................................113 29......................125 A.................................2 Introducerea si scoaterea card-ului CF......119 33...........................115 31....................113 29............123 A...........................6 Formatarea card-ului..................................112 29............................................................... MESAJE DE ATENŢIONARE ŞI MESAJE DE EROARE...125 A............................111 29................................................................................................126 .............................................................................124 A................................................................................127 A................................................................................3 Setarea opţiunilor tuturor parametrilor pe valorile implicite.............................................................107 28...................................13 Mesaje de eroare.................................................................123 A.......7 Inregistrarea adresei de e-mail............................... TRANSFERUL DATELOR CU AJUTORUL FUNCTIEI SFX....................................................112 29..4 Citirea punctelor cunoscute de pe card..................Manual de utilizare Seria 30R 7th ed...............................................................................................................................................4 Inregistrarea/Transferul datelor utilizand comunicarea prin Bluetooth.......130 B........................................................ CARACTERISTICI (vezi şi manualul în limba engleză)...................................................................................................3 Socarea job-ului cu date pe card-ul CF.......................................................5 Afisarea si editarea fisierelor pe Card...............129 B............ VERIFICĂRI ŞI RECTIFICĂRI..........................123 A............131 SOKKIA 7 TOPOTRADE SRL .......................................................................9 Primirea e-mail-urilor din computer in statia totala...........................................1 Accesorii necesare..............................................................123 A......8 Trimiterea unui e-mail din statia totala in computer ................................................................................................................ Modul de lucru cu un card...............................................................................................4 Introducerea unei parole pentru programul SFX.................. REGLEMENTĂRI..............................................................121 A........113 30.12-0404.............118 32.................121 35...............................................................1 Setari necesare pentru comunicarea prin Bluetooth............128 B........6 Inregistrarea informatiilor pentru server-ul FTP. Comunicare wireless prin Bluetooth....124 A.....................127 A...........................................................................11 Trimiterea unui e-mail din computer in Statia totala...............................................................................................................................................................................126 A.................................................................... EXPLICAŢII......................1 Precautii...............129 B..........................5 Inregistrarea informatiilor serviciului de furnizare internet........................................

PRECAUŢII ÎN UTILIZARE !!! Întotdeauna respectaţi următoarele reguli !!! • Pentru utilizarea în siguranţă a aparatului şi pentru a preveni rănirea operatorului sau a altor persoane.27. • Nu priviţi razele soarelui reflectate de prismă sau de alte obiecte reflectorizante. sau în apropierea materialelor combustibile. • Nu vă suiţi cu picioarele pe cutia aparatului. • Nu puneţi aparatul în cutie dacă aceasta are mânerul sau cureaua de prindere deteriorate. fiţi siguri că aţi înţeles aceste reguli. 8 SOKKIA TOPOTRADE SRL . Vezi cap.2 AVEŢI GRIJĂ • Mânerul aparatului să aibă şuruburile de fixare strânse pentru a evita scăparea aparatului. regulile ce trebuie respectate sunt indicate mai jos printr-un semn de exclamaţie şi prin cuvintele ATENŢIE şi AVEŢI GRIJĂ. • Nu priviţi niciodată soarele prin lunetă. Evitaţi astfel scăparea cutiei în timpul transportului. precum şi pentru a evita distrugerea proprietăţii private. • Clema de siguranţă care permite scoaterea aparatului de pe ambază să fie bine închisă pentru a evita detaşarea accidentală a aparatului de pe ambază. REGULI GENERALE ATENŢIE • Nu utilizaţi aparatul în zone cu mult praf sau cenuşă. • Strângeţi bine şuruburile de fixare a picioarelor trepiedului. • Pentru a putea privi soarele prin lunetă utilizaţi un filtru solar (accesoriu opţional).12-0404. Vederea d-voastră poate fi afectată. Vă puteţi pierde vederea. !!! Înainte de a citi despre modul de lucru cu SET. în zone fără o ventilaţia adecvată. • Nu demontaţi aparatul sub nici un motiv. Evitaţi astfel căderea aparatului de pe trepied.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. REGULI PENTRU TREPIED AVEŢI GRIJĂ • Când montaţi aparatul pe trepied strângeţi şurubul pompă. 2002 1.

• Pentru a preveni scutcircuitarea bateriilor atunci când sunt stocate. • Nu utilizaţi alte cabluri decât cele livrate odată cu aparatul.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Conţine substanţe chimice dăunătoare. Pot exploda. acoperiţi contactele acestora cu o bandă izolatoare. AVEŢI GRIJĂ • Nu atingeţi lichidul care se scurge din baterii. • Nu utilizaţi bateriile şi nici încărcătorul dacă sunt ude. etc. • Nu supraîncălziţi şi nu aruncaţi bateriile în foc. ceea ce poate duce la deteriorarea bateriilor. SOKKIA 9 TOPOTRADE SRL .12-0404. • În timpul încărcării bateriei nu puneţi haine sau alte obiecte pe încărcător. Pot apare scântei care să aprindă aceste obiecte. scurtcircuit. 2002 REGULI PENTRU BATERII SI INCARCATOR ATENŢIE • Pentru reîncărcarea bateriilor utilizaţi numai încărcătorul standard din dotare. Alte încărcătoare pot avea voltaje sau polarităţi diferite. • Nu conectaţi şi nu deconectaţi cablurile din priză cu mâinile ude.

2002 2. • Nu puneţi niciodată aparatul direct pe pământ. • Închideţi corect compartimentul bateriei şi ataşaţi bine capacele de cauciuc peste conectoarele externe pentru a proteja aparatul de umiditate şi particule de praf. Pentru a preveni “înţepenirea” tastelor. iar capacele de cauciuc sunt corect ataşate. Evitaţi supunerea lui la şocuri sau vibraţii. • Asiguraţi-vă că atât interiorul cutiei cât şi aparatul sunt uscate înainte de a închide aparatul în cutie. scoateţi capacele de protecţie ale conectoarelor externe înainte de a deplasa aparatul într-un loc cu temperatură foarte scăzută. iar utilizarea tastelor poate deveni dificilă. • Asiguraţi-vă că umiditatea sau particulele de praf nu vin în contact cu interiorul compartimentului bateriei şi nici cu conectoarele externe. dar şi unităţii de măsurare a distanţei încorporată în aparat. Aceasta poate dăuna ochilor d-voastră. • Manevraţi aparatul cu grijă. Acest lucru se întâmplă din cauza aerului rece din interiorul compartimentului bateriei.2). clema de siguranţă este blocată cu ajutorul unui şurub.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • Nu îndreptaţi luneta către Soare. Asta ar putea provoca stricăciuni aparatului. aparatul se poate defecta. Dacă efectuaţi centrări forţate şi este necesară scoaterea aparatului de pe ambază atunci trebuie mai întâi desfăcut şurubul de blocare şi de abia apoi poate fi acţionată clema de siguranţă. PRECAUŢII PRIVIND APA ŞI REZISTENŢA LA PRAF SET respectă în totalitate specificaţiile IP66 privind rezistenţa la apă şi la praf atunci când compartimentul bateriei este închis.12-0404. Dacă în interiorul cutiei este umezeală. ALTE PRECAUŢII • Dacă SET este deplasat dintr-un loc cu temperatură ridicată într-un loc cu temperatură foarte scăzută. SOKKIA 10 TOPOTRADE SRL . lăsaţi şurubul aşa cum este. Dacă tastele rămân ca şi cum ar fi apăsate. deschideţi capacul compartimentului bateriei pentru ca tastele să revină la funcţionarea normală. dacă nu. PRECAUŢII CLEMA DE SIGURANŢĂ • Pentru a preveni ieşirea accidentală a aparatului din ambază. Pentru observaţii asupra Soarelui utilizaţi filtrul solar OF3A (accesoriu opţional – vezi cap 27. Nisipul sau praful pot provoca stricăciuni şuruburilor de calare şi ambazei. componentele sale interne se pot contracta.

se descoperă existenţa umidităţii sau prafului. Vezi cap. nu forţaţi niciodată. ceea ce ar face ca trepiedul să fie instabil. tastatura sau cutia aparatului. după ce aburiţi cu suflarea voastră obiectivul. prevenind astfel pătrunderea în interior a umidităţii sau prafului.12-0404. Obiectivul necesită o atenţie deosebită: mai întâi îndepărtaţi praful grunjos cu periuţa din dotare. verificaţi-l cel puţin o dată la fiecare 3 luni. • Dacă în părţile rotative sau la şuruburile aparatului pătrund corpuri străine. ştergeţi-l cu cârpa din dotare. ÎNTREŢINERE • Curăţaţi întotdeauna aparatul înainte de a-l pune în cutie. 2002 • Înainte de a scoate bateria aparatul trebuie mai întâi oprit. 7th ed.. • Contactaţi reprezentantul SOKKIA (SC TOPOTRADE SRL) o dată sau de două ori pe an pentru verificarea şi rectificarea aparatului. • Când trepiedul este utilizat intensiv este bine să verificaţi din când în când dacă nu cumva vreun şurub lipseşte sau nu este bine strâns. apoi.Manual de utilizare Seria 30R • Niciodată nu transportaţi aparatul pe trepied de la o staţie la alta. sau dacă în interiorul lunetei. SC TOPOTRADE SRL. Altfel circuitele interne ale aparatului se pot defecta. prismei. • Nu utilizaţi solvenţi organici atunci când ştergeţi ecranul. cu temperatură constantă. Ţineţi cutia închisă. • Dacă aparatul nu a fost utilizat vreme îndelungată.26 • Când scoateţi aparatul din cutie. • Păstraţi aparatul în locuri uscate. • Puneţi corect aparatul în cutie urmărind schema din interiorul cutiei. • Scoateţi bateria înainte de a pune aparatul în cutie. tasta de pornire ar putea fi apăsată accidental şi astfel bateria se poate descărca complet. etc. contactaţi reprezentantul SOKKIA. SOKKIA 11 TOPOTRADE SRL . Dacă bateria rămâne în aparat. şi păstrarea acestuia în bune condiţii.

Dezactivarea automată nu are loc dacă aparatul se află în modul de lucru Status. • Nu priviţi direct către raza laser. deoarece chiar şi reflexia razei laser poate provoca leziuni ale ochilor sau defecţiuni ale aparatului. laserul rămâne încă activ. 330R3. Evitaţi aşezarea aparatului la o înălţime la care traiectoria razei laser poate intersecta capul trecătorilor sau al şoferilor. etc. opriţi-l. continuând să emită.12-0404. Chiar dacă măsurarea distanţei este anulată. 2002 3. Vă puteţi strica vederea. suprafeţe plate lucioase. Vă puteţi strica vederea. nu este afişat simbolul ţintei (de exemplu : • Când aparatul nu este utilizat. UTILIZAREA LASERULUI SET este clasificat ca un produs laser conform Standardului IEC. SOKKIA 12 TOPOTRADE SRL . 630R – produse laser din clasa 2 ATENŢIE !!! Pentru utilizarea în siguranţă a aparatului. • Dacă ochii d-voastră au fost afectaţi prin expunerea la raza laser. mergeţi imediat la un medic oftalmolog. raza laser este emisă timp de 5 minute. după care funcţia se dezactivează automat. 530R3 – produse laser din clasa 3R Set 230R. ) ). nu uitaţi să dezactivaţi această funcţie după ce aţi încheiat măsurarea distanţei. • Nu îndreptaţi raza laser către persoane (la înălţimea ochilor). în modul de lucru Meas. (După activarea funcţiei de Laser Vizibil. Set 230R3. AVEŢI GRIJĂ • Nu îndreptaţi raza laser (nici măcar din greşeală) către suprafeţe care reflectă lumina (oglinzi. sau dacă. • Utilizaţi raza laser doar atât cât este strict necesar. • Mânuiţi aparatul cu grija cuvenită pentru a evita îndreptarea chiar şi din greşeală a razei laser către faţa vreunei persoane.). 530R. 330R. Publicaţia 60825-1 şi conform codului regulilor federale ale guvernului Statelor Unite (CFR21). • Când utilizaţi funcţia de “Laser Vizibil”. respectaţi instrucţiunile de mai jos: • Nu priviţi direct către sursa de emisie a razei laser.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

Şuruburi de calare dispozitivului de calare a nivelei 9. Marcaj pentru centrul aparatului SOKKIA 13 TOPOTRADE SRL . Mufă de conectare a bateriei externe BDC12 (Nu există la SET630R) 22. Clema de siguranţă 15. Mâner 2. Compartimentuldeclinator 14. Inel de focusare a imaginii 28.Clemă pentru blocarea/deblocarea mişcării 11.Capac ce acoperă şuruburile de rectificare a 8. Ocular al dispozitivului de calare optică 10.12-0404. Marcaj înălţime aparat 13. Locaş pentru bateriei 4. Inel de focusare al dispozitivului de calare optică 7. Ecran orizontale lunetei 12.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Şuruburi de rectificare optică sferice 17. 2002 4. Placa ambazei 16. Colimator 29.Clemă pentru blocarea/deblocarea mişcării lunetei (pe verticală) 25. Şurub de mişcare fină pe orizontală (include functia “laser-vizibil”) 20. Nivela sferică 18. Mufă de conectare la calculator 21. Şurub de mişcare fină a lunetei 26. Obiectivul 19. FUNCŢIILE APARATULUI 4. Şurub de rectificare a nivelei torice 24.Led Detector de Infraroşii pentru Tastatura 5. Nivelă torică 23. Tastatură Telecomandă (Nu există la SET630R) 6. Şurub de fixare a mânerului 3.1 PĂRŢILE APARATULUI 1. Inel de focusare a firelor reticulare (ocularul lunetei) 27.

12-0404. 2002 Tastatura SOKKIA 14 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.12-0404.2 DIAGRAMA MODURILOR DE LUCRU SOKKIA 15 TOPOTRADE SRL . 2002 4.

apoi se opreşte automat. {F3} şi {F4} sunt utilizate pentru selectarea funcţiilor. în modul de lucru Meas. OPERAŢII ELEMENTARE 5. Dezactivarea automată nu are loc dacă aparatul se află în modul de lucru Status. {F2}. 2002 5. Modul de lucru MEAS are trei pagini. tastă care poate fi {F1}.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • Introducerea literelor/cifrelor Literele/cifrele apar ca taste soft pe ultima linie a ecranului (deci vor fi introduse apăsând tastele soft {F1}. raza laser este emisă timp de 5 minute. nu este afişat simbolul tipului de ţintă selectat (de exemplu : • Taste soft Tastele soft {F1}. meniurilor sau submeniurilor care apar pe ultima linie a ecranului. . Pentru a trece de la o pagină la alta se foloseşte tasta {FUNC}. trecerea de la o pagină la alta se face apăsând tasta {FUNC}. {F3} sau {F4}). fiecare pagină putând cuprinde maxim 4 funcţii. {F3} sau {F4}. sau dacă. Pot fi afişate cel mult 4 funcţii. meniuri sau submeniuri. {F2}. ele diferind în funcţie de modul de lucru în care se află aparatul. Mai jos sunt explicate funcţiile unora dintre taste : {FUNC} {BS} {ESC} {SFT} {Enter} SOKKIA : face trecerea la următoarea pagină cu litere/cifre : şterge un caracter la stânga cursorului : anulează introducerea literelor/cifrelor : face trecerea de la litere mici la litere mari şi invers : selectează sau confirmă introducerea unui cuvînt sau a unei valori 16 TOPOTRADE SRL !!! !!! {FUNC} (ţinută apăsată puţin mai mult) : face trecerea la pagina anterioară cu litere/cifre ). înseamnă să apăsaţi tasta din dreptul funcţiei “EDM”.1 FUNCŢII ELEMENTARE • Pornirea aparatului : {ON} • Oprirea aparatului : {ON} +{ } (apăsate în acelaşi timp) • Iluminarea ecranului : { } (acţionează ca un întrerupător) • Activarea/dezactivarea funcţiei Laser Vizibil : { } (ţinută apăsată până se aude un ţiuit) Notă: După activarea funcţiei de Laser Vizibil. {F2}. Deoarece există mai multe pagini cu litere/cifre.12-0404. Notă: Când se va spune :"apăsaţi tasta soft [EDM]" (sau doar "apăsaţi [EDM]").

5) Apăsaţi {FUNC} până ce pe ultima linie este afişată pagina ce cuprinde cifra [5]. după care puteţi apăsa tasta {ESC}.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. “Sheet” şi “None”) EDM Mode : Fine”r” Reflector : Prism PC : -30 Illum. 2002 Exemplu de introducere la cercul orizontal a valorii 125°31’58” (se va tasta 125. • Modificarea opţiunilor parametrilor Pentru deplasarea de la un parametru la altul : { sau { } } Pentru modificarea opţiunii unui parametru : { sau { } } Pentru confirmarea unei opţiuni : {Enter} Exemplu de modificare a opţiunii unui parametru : 1) Apăsaţi tasta soft [EDM] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS. cursorul deplasându-se pe coloana următoare) 4) Apăsaţi [2].ANG] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS 2) Selectaţi “H angle”. apoi efectuaţi introducerea în acelaşi fel ca şi cifrele. 3) Modificaţi opţiunea apăsând {} sau {} (există 3 opţiuni : “Prism”. după care apăsaţi tasta {Enter} pentru a confirma valoarea. SOKKIA 17 TOPOTRADE SRL . 6) Apăsaţi [5]. deplasaţi bara pe “H angle” şi apăsaţi tasta {Enter}) 3) Apăsaţi [1]. 1 2 3 4 Notă : Când introduceţi litere.] 8) Introduceţi în acelaşi fel şi restul cifrelor.3158) 1) Apăsaţi [H. HAR: 125.12-0404. apăsaţi tasta {FUNC} până ce este afişată pagina ce cuprinde litera dorită. 7) Apăsaţi {FUNC} până ce pe ultima linie este afişată pagina ce cuprinde punctul zecimal [. 2) Deplasaţi cursorul pe opţiunea parametrului “Reflector” apăsând tasta {}. sau puteţi efectua şi alte modificări.hold : Laser 4) Apăsaţi {Enter} sau {} pentru a deplasa cursorul la următorul parametru. (a fost introdusă cifra 1. (adică.

12-0404. aparatul revine la ecranul anterior. se selectează tipul ţintei ( . Prin apăsarea tastei {SFT} . 2002 • Trecerea de la un mod de lucru la altul [CNFG] : trecerea de la ecranul Status la meniul de lucru CONFIG [MEAS] : trecerea de la ecranul Status la modul de lucru MEAS [MEM] : trecerea de la ecranul Status la modul de lucru MEM {ESC} : revenirea la ecranul Status atunci când aparatul se află în oricare alt mod de lucru  “4. XXXXXX Ver. sau ) 5.XXX-XX-XX XXX-XX-XX Job.2 Diagrama modurilor de lucru” • Alte operaţii Apăsând tasta {ESC} .JOB1 MEAS MEM CNFG Versiunea software-lui Numele fişierului (job-lui) curent  Ecranul modului de lucru MEAS : SOKKIA 18 TOPOTRADE SRL .2 SIMBOLURI AFIŞATE  Ecranul Status : Numele aparatului SET530R SOKKIA No.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

ZA : unghi zenital (cu originea la zenit) VA : unghi vertical (cu originea la orizont) Pentru a face trecerea de la afişarea unghiului vertical la afişarea pantei axei de vizare. apăsaţi tasta soft [ZA/%] (această tastă soft trebuie alocată.2).12-0404. procedura de alocare este explicată în subcapitolul 24. 2002  Ecranul de măsurare a distanţei  Ecranul de introducere a cifrelor/literelor *1 Distanţa  Pentru schimbarea tipului distanţei afişate vezi “24. şi invers.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.1 Setarea parametrilor aparatului”.1 Setarea parametrilor aparatului” (secţiunea “Obs condition”) S : distanţa înclinată H : distanţa orizontală V : distanţa pe verticală *2 Unghiul vertical  Pentru a schimba formatul unghiului vertical vezi secţiunea “Obs condition” descrisă în subcapitolul “24. *3 Unghiul orizontal Tasta soft [R/L] schimbă sensul pozitiv de înregistrare al cercului orizontal HAR : unghi orizontal spre dreapta HAL : unghi orizontal spre stânga SOKKIA 19 TOPOTRADE SRL .

2002 *1. apăsaţi tasta soft [ SHV].  Secţiunea “Activarea/dezactivarea funcţiei Laser Vizibil” descrisă în subcapitolul “5.12-0404. ZA.baterie plină ( 100% ÷ 90% ) : nivel 2 .baterie aproape goală ( 10% ÷ 0%)  bateria ar trebui încărcată (acest simbol este afişat din 3 în 3 secunde) : baterie complet descărcată.baterie aproape plină ( 90% ÷ 50% ) : nivel 1 . Opriţi aparatul şi puneţi bateria la încărcat. şi invers.  Secţiunea “Obs condition” descrisă în subcapitolul “24. *8 Simbol care apare când este emisă raza laser pentru măsurarea distanţei *9 Mod de introducere A : se introduc litere mari şi cifre SOKKIA 20 TOPOTRADE SRL . unghiurile vertical şi orizontal sunt automat compensate de eroarea de înclinare cu ajutorul senzorului de înclinare bidirecţional.  “6. V). *7 Simbol ce arată că funcţia Laser Vizibil este activă.1 Încărcarea bateriei” *5 Afişarea ţintei selectate Pentru a trece de la un tip de ţintă la altul.1 Setarea parametrilor aparatului”. : prismă : ţintă reflectorizantă : fără prismă *6 Corecţia de înclinare Când este afişat acest simbol.1 Funcţii elementare”.baterie pe jumătate ( 50% ÷ 10% ) : nivel 0 . *4 Nivelul de încărcare al bateriei (pentru bateria BDC46A. apăsaţi tasta {SFT}. H.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. la temperatura de 25°C) : nivel 3 . HAR) la afişarea celor trei tipuri de distanţă (S.3 Pentru a face trecerea de la afişarea unghiurilor şi distanţei (S.2. Această funcţie a tastei {SFT} poate fi utilizată doar când pe ecran este afişat simbolul ţintei selectate.

• Dacă permiteţi ca nivelul bateriei să scadă la maxim. 2) Montaţi bateria în încărcător. Bateria este încărcată atunci când ledul verde rămâne aprins. • Ledurile de încărcare : Ledul de încărcare (cel verde) rămâne stins dacă temperatura încărcătorului depăşeşte o anumită limită sau dacă bateria nu este montată corect.1 ÎNCĂRCAREA BATERIEI Bateria nu a fost încărcată în fabrică. 2002 6. • Încărcătorul se încălzeşte în timpul încărcării.12-0404. În timpul încărcării ledul roşu este aprins.  PROCEDURĂ 1) Băgaţi încărcătorul în priză. • Nu lăsaţi bateria în locuri expuse la temperaturi înalte (mai mari de 35°C). Păstraţi bateria totdeauna încărcată. Dacă montaţi două baterii în încărcător şi îl conectaţi apoi la priză.Manual de utilizare Seria 30R a : se introduc litere mici şi cifre 7th ed. UTILIZAREA BATERIEI 6. 3) Durata încărcării este de aproximativ o oră şi 30 de minute. Asta este normal. deoarece aceasta duce la scurtarea duratei de viaţă a bateriei. încărcaţi bateria o dată pe lună pentru a-i menţine calitatea. este posibil ca bateria să nu mai poată fi reîncărcată sau ca durata ei de viaţă să scadă. durata ei de viaţă poate scădea. şi abia apoi cea din slotul 2. • Nu puneţi la încărcat aceeaşi baterie imediat după încărcarea ei. • Când nu o utilizaţi timp îndelungat. iar ledul verde clipeşte. Note : • Sloturile 1 şi 2 : Încărcătorul începe încărcarea cu bateria care a fost inserată prima. 4) Scoateţi încărcătorul din priză şi bateria din încărcător. mai întâi va fi încărcată bateria din slotul 1. SOKKIA 21 TOPOTRADE SRL .

12-0404. până ce se aude un clic.  PROCEDURĂ : 1) Deschideţi compartimentul bateriei apăsând şi trăgând în acelaşi timp uşor în jos butonul gri pe care scrie “UNLOCK”. deoarece ea poate fi introdusă doar într-o singură poziţie. SOKKIA 22 TOPOTRADE SRL . 2002 6.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. asiguraţi-vă că în interiorul compartimentului bateriei nu pătrunde umezeală sau particule de praf. opriţi aparatul. 2) Introduceţi bateria cu contactele în jos.2 INTRODUCEREA/SCOATEREA BATERIEI • Înainte de a scoate bateria din aparat. Apăsaţi bateria uşor în jos. şi fiţi atent. • Când introduceţi sau scoateţi bateria.

apăsaţi clapeta din imagine până ce se aude un clic. Notă : Dacă compartimentul bateriei este deschis în timp ce aparatul este pornit se va auzi un semnal sonor.12-0404. SOKKIA 23 TOPOTRADE SRL . După închiderea compartimentului bateriei aparatul revine la ecranul anterior.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 3) Închideţi capacul compartimentului bateriei. iar pe ecran este afişat simbolul de mai jos.

iar valoarea din dreptul literei Y reprezintă acelaşi lucru. SOKKIA 24 TOPOTRADE SRL . iar pentru a aduce la “zero” valoarea din dreptul literei X rotiţi şurubul de calare C. dar pe o direcţie perpendiculară pe axa de vizare. ± 6’ ( ± 11C) 3) Rotiţi aparatul până ce ecranul devine paralel cu linia definită de două dintre şuruburile de calare (să zicem A şi B). datorită existenţei senzorului de înclinare bidirecţional. iar cercul exterior. calarea de precizie se poate efectua şi astfel :  PROCEDURĂ 1) Porniţi aparatul. ci doar se rotesc şuruburile de calare până ce valorile de pe ecran devin apropiate de zero (câteva secunde) astfel : pentru a aduce la “zero” valoarea din dreptul literei Y rotiţi şuruburile de calare A şi B. împreună cu nivela sferică şi nivela torică. Ambele valori sunt unghiulare şi sunt exprimate în unitatea de măsură selectată în aparat (sexagesimal.12-0404. 4) De acum aparatul nu mai trebuie rotit. vezi manualul în limba engleză la pagina 25. adică utilizând dispozitivul de centrare optică şi/sau firul cu plumb. AŞEZAREA APARATULUI ÎN STAŢIE (Centrarea şi calarea) Centrarea şi calarea SET530R se efectuează la fel ca la instrumentele clasice.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Cercul interior reprezintă aproximativ ± 3’ ( ± 5C40CC). centezimal sau miimi). 2) Apăsaţi tasta soft [TILT] de la pagina a doua a modului de lucru MEAS şi va apare ecranul : Valoarea din dreptul literei X reprezintă înclinarea axei principale a aparatului faţă de verticala locului pe direcţia axei de vizare. Pentru descrierea acestor operaţiuni. C 5) Apăsaţi tasta {ESC} pentru a reveni în modul de lucru MEAS. 2002 7. În plus.

 PROCEDURĂ 1) Clarificarea firelor reticulare Vizaţi o imagine luminoasă fără prea multe detalii. Paralaxa introduce erori de citire. 2) Vizarea ţintei Deblocaţi mişcările pe orizontală şi pe verticală. 4) Reluaţi focusarea până ce nu mai există paralaxă. Paralaxa poate fi eliminată prin reclarificarea firelor reticulare. FOCUSAREA ŞI VIZAREA UNEI ŢINTE AVEŢI GRIJĂ : Când vizaţi un punct. vizaţi-l cu acelaşi punct al firelor reticulare. 2002 8. Protejaţi obiectivul lunetei de lumina puternică ataşând parasolarul. lumina puternică strălucind direct în obiectivul lunetei poate cauza funcţionarea incorectă a aparatului. Când vizaţi un punct în ambele poziţii ale lunetei. Procedând în acest fel nu va mai fi necesară focusarea frecventă a firelor reticulare.12-0404. Blocaţi ambele mişcări. apoi rotiţi-l încet spre stânga doar până ce firele reticulare devin clare. Suprapuneţi firele reticulare peste ţinta vizată prin mişcarea fină pe orizontală şi pe verticală (cu ajutorul şuruburilor de mişcare fină) astfel încât. 3) Focusarea Rotiţi inelul de focusare pentru a clarifica imaginea ţintei. Eliminarea paralaxei • Paralaxa este deplasarea relativă a imaginii vizate faţă de firele reticulare atunci când ochiul operatorului se deplasează uşor faţă de ocularul lunetei. ultima rotaţie a şuruburilor să fie spre dreapta. în ambele cazuri. rotiţi mai întâi inelul ocularului complet spre dreapta. SOKKIA 25 TOPOTRADE SRL . apoi utilizaţi colimatorul pentru a aduce ţinta în câmpul vizual al lunetei. de aceea ea trebuie eliminată înainte de începerea observaţiilor.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

la pornirea aparatului apare ecranul de mai jos :  “30. Calaţi din nou aparatul şi unghiurile orizontal şi vertical vor fi afişate Note : • Dacă parametrul “Resume” (CNFG  Instr.condition  Tilt crn) să se aleagă opţiunea “No”.1 Setarea parametrilor aparatului (CNFG)”. va apare ecranul modului de lucru MEAS : Dacă este afişat mesajul “Out of range” înseamnă că aparatul este decalat.Config  Resume) este setat pe opţiunea ”On”. PORNIREA  Parametrul “V manual” descris în subcapitolul “24. ar trebui ca pentru parametrul “Tilt crn” (CNFG  Obs. • Dacă valorile unghiurilor de pe ecran se modifică continuu din cauza vibraţiilor sau vântului puternic.12-0404. şi explicaţiile din subcapitolul 30. SOKKIA 26 TOPOTRADE SRL .1 Indexarea cercului vertical prin vizarea unui punct în ambele poziţii ale lunetei” După aceea. atunci va apare ecranul de dinaintea opririi aparatului.1. • Dacă pentru parametrul “V manual” este selectată opţiunea “Yes” . Aparatul porneşte şi îşi va face o autoverificare.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 9.  PROCEDURĂ : 1) Pornirea Apăsaţi tasta {ON}.

10. iar valoarea afişată a unghiului orizontal va fi cea introdusă.ANG]) Se vizează punctul pe direcţia căruia vreţi să introduceţi valoarea respectivă apoi apăsaţi tasta soft [H. 2002 10. şi selectaţi “H angle” => va apare ecranul: Introduceţi valoarea dorită (aşa cum s-a explicat în subcapitolul 5.2 INTRODUCEREA UNEI ANUMITE VALORI LA CERCUL ORIZONTAL ([H.1) apoi apăsaţi tasta {Enter} => => aparatul va reveni în modul de lucru MEAS. Vizaţi punctul pe direcţia căruia vreţi să introduceţi valoarea 0. apăsaţi tasta {FUNC}.ANG] care se află la pagina P2 a modului de lucru MEAS. apoi apăsaţi de două ori tasta soft [0SET] (după prima apăsare tasta soft începe să clipească) => unghiul orizontal devine 0 (zero) şi puteţi începe observaţiile.12-0404. SOKKIA 27 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.1 INTRODUCEREA VALORII 0 (ZERO) LA CERCUL ORIZONTAL ([0SET]) Această operaţie se execută cu ajutorul tastei soft [0SET] care se află la pagina P1 a modului de lucru MEAS: Notă: Pentru a trece de la o pagină la alta în modul de lucru MEAS. MĂSURAREA UNGHIURILOR 10.

Pentru procedura de alocare vezi subcapitolul 24. la pagina P1 a modului de lucru MEAS . în locul tastei soft [0SET] : Meas PC -30 ppm 0 S 1234. Vizaţi apoi punctul către care doriţi să introduceţi valoarea respectivă şi apăsaţi tasta soft [HOLD] o singură dată => => înregistrarea la cercul orizontal se deblochează.3 MĂSURAREA UNUI UNGHI PRIN REPETIŢIE ([REP]) • Această operaţie se efectuează pentru determinarea cu mai mare precizie a unui unghi. apoi apăsaţi de două ori tasta soft [HOLD] => => pe ecran în loc de “HAR” va fi afişat “HAh”. SOKKIA 28 TOPOTRADE SRL .567 ZA 78°45'59" ⊥+ HAR 120°31'31" P1 DIST SHV HOLD COORD  PROCEDURĂ : Rotiţi aparatul până când citirea de la cercul orizontal ajunge la valoarea dorită. de exemplu. 10.2. iar pe ecran reapare simbolul “HAR”.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002  : Introducerea unei anumite valori la cercul orizontal utilizând tasta soft [HOLD] • Pentru a putea utiliza tasta soft [HOLD] aceasta trebuie mai întâi alocată.12-0404. ceea ce înseamnă că înregistrarea la cercul orizontal este blocată. Prin alocare se face ca tasta soft [HOLD] să apară.

Notă : Tasta soft [CE] este pentru anularea ultimei măsurători a unghiului. iar valoarea medie a unghiului orizontal este afişată pe linia a patra (“Ave.Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : 7th ed.”). 2002 1) La pagina 2 a modului de lucru MEAS apăsaţi [MENU] apoi selectaţi “Repetition” 2) Vizaţi ţinta 1.1 Setarea parametrilor aparatului (CNFG)” : (CNFG  Comms setup). 6) Pentru a continua măsurarea prin repetiţie reluaţi paşii 4) şi 5). apoi apăsaţi tasta soft [OK] 4) Vizaţi din nou ţinta 1 şi apăsaţi tasta soft [OK] 5) Vizaţi din nou ţinta 2 şi apăsaţi tasta soft [OK] Valoarea cumulată a unghiului orizontal este afişată pe linia a doua (“HARp”). 10. apăsaţi tasta {ESC}.12-0404. Pentru setarea parame-trilor de comunicare ai aparatului vezi subcapitolul “24. apoi apăsaţi tasta soft [OK] 3) Vizaţi ţinta 2. SOKKIA 29 TOPOTRADE SRL . Ea are efect doar după vizarea ţintei 2 şi apăsarea tastei [OK] (când pe linia a 5-a apare afişat “Take BS”). 7) Când măsurarea prin repetiţie este gata.4 MĂSURAREA UNGHIURILOR ŞI TRANSMITEREA CĂTRE UN DISPOZITIV EXTERN Pentru ca datele măsurate să poată fi transmise către un dispozitiv extern trebuie ca mai întâi aparatul să fie conectat la acesta printr-un cablu serial compatibil RS232C (DOC26 sau DOC27) şi parametrii de comunicare să fie identic setaţi atât în aparat cât şi în dispozitivul extern.

 Asiguraţi-vă că tipul ţintei selectate în aparat coincide cu tipul ţintei utilizate. SET530R ajustează în mod automat intensitatea razei laser şi îşi alege de asemenea modul de afişare a distanţei măsurate în funcţie de tipul ţintei selectate. valoarea afişată a distanţei măsurate nu va fi cea corectă. raza laser este emisă timp de 5 minute. continuând să emită.1 Setarea parametrilor aparatului”. Tasta soft ce trebuie utilizată în acest caz este [D-OUT]. 11.corecţia atmosferică . secţiunea “Setarea parametrilor referitori la măsurarea distanţei ([EDM])”. după care funcţia se dezactivează automat. Dezactivarea automată nu are loc dacă aparatul se află în modul de lucru Status. laserul rămâne încă activ.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. SOKKIA 30 TOPOTRADE SRL .2.tipul ţintei . nu este afişat simbolul ţintei (de exemplu : ) ). ( După activarea funcţiei de Laser Vizibil. MĂSURAREA DISTANŢELOR Ca pregătiri înainte de începerea măsurătorilor trebuie setaţi următorii parametri : . în modul de lucru Meas.modul de măsurare a distanţei .12-0404.constanta prismei . ATENŢIE  Când utilizaţi funcţia de “Laser Vizibil”. Dacă tipul ţintei utilizate nu corespunde cu tipul ţintei selectate în aparat. Pentru procedura de alocare vezi subcapitolul 24.EDM ALC Toţi aceşti parametri sunt explicaţi în subcapitolul “24. 2) Apăsaţi tasta soft [D-OUT] şi selectaţi “Angle data” => aparatul va efectua măsurătorile şi va transmite rezultatul către dispozitivul extern conectat (dispozitivul extern este în acest caz un calculator portabil). sau dacă. dar ea nu este alocată. Chiar dacă măsurarea distanţei este anulată. nu uitaţi să dezactivaţi această funcţie după ce aţi încheiat măsurarea distanţei.  PROCEDURĂ 1) Vizaţi punctul. 2002 Aici este explicată metoda prin care datele sunt măsurate şi apoi imediat transmise la dispozitivul extern conectat.

 PROCEDURĂ 1) Alocaţi tasta soft [AIM] . aparatul revine automat în modul de lucru MEAS.  Pentru a măsura distanţa. Cu cât dunga neagră este mai lungă.2. 2) Vizaţi corect ţinta. Pentru a întrerupe ţiuitul. este bine să verificaţi iniţial dacă prisma vizată reflectă suficient semnal astfel încât distanţa să poată fi măsurată. SOKKIA 31 TOPOTRADE SRL . va apare ecranul :  Distanţa poate fi măsurată atunci când cel puţin un sfert din linia a treia a ecranului este înnegrită şi când pe aceeaşi linie este afişat simbolul “*”. cu atât semnalul recepţionat este mai puternic.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. asiguraţi-vă că aţi vizat corect centrul ţintei. precizia măsurătorilor poate fi afectată. apăsaţi tasta soft [OFF]. Apăsaţi [BEEP] pentru ca atunci când măsurarea distanţei e posibilă să se audă un ţiuit. 2002  Dacă obiectivul lunetei este murdar.1 VERIFICAREA SEMNALULUI REFLECTAT  Când distanţa ce trebuie măsurată este foarte mare. este posibil ca distanţa să nu fie măsurată. un obiect cu factor mare de reflecţie (metal sau o suprafaţă albă) este poziţionat între aparat şi punctul vizat. apoi. verificaţi dacă prisma este vizată corect.  Dacă simbolul “*” nu este afişat. ştergeţi-l cu cârpa din dotare. De aceea mai întâi îndepărtaţi praful grunjos cu periuţa din dotare. apăsaţi tasta soft [DIST].  Dacă în timpul măsurării fără prismă a distanţei.  Pentru ca distanţa să fie măsurată cu precizie. 3) Apăsaţi tasta soft [AIM] . procedura de alocare este explicată în subcapitolul 24. după ce aburiţi cu suflarea voastră obiectivul.12-0404. 11.  Dacă timp de 2 minute nu se apasă nici o tastă.

în loc de distanţă şi unghiuri. • Distanţa şi unghiurile orizontal şi vertical măsurate ultima oară sunt păstrate în memorie până la oprirea aparatului şi pot fi oricând vizualizate (vezi mai jos). • Dacă modul de măsurare este FineAVG.. corecţia atmosferică şi tipul ţintei). iar după măsurarea distanţei se va auzi un semnal sonor scurt. S-2. după care se va opri automat. Pentru a reveni la afişarea distanţei şi unghiurilor apăsaţi din nou [SHV].Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. În timpul măsurării. pe ecran vor fi afişate cele trei tipuri de distanţă : S = distanţă înclinată. pe ecran sunt afişate setările pentru măsurarea distanţei (modul de măsurare a distanţei. constanta prismei. • Prin apăsarea tastei soft [SHV]. . SOKKIA 32 TOPOTRADE SRL . după care SET va calcula şi va afişa valoarea medie a distanţei (S-A). distanţa va fi măsurată continuu şi pentru a opri măsurătoarea va fi nevoie să apăsaţi tasta soft [STOP]. distanţa va fi măsurată de atâtea ori cât a fost precizat (fiecare valoare măsurată fiind afişată : S-1. 2) Pentru a iniţia măsurarea distanţei apăsaţi [DIST] de la pagina P1 a modului de lucru MEAS. şi pe ecran vor fi afişate valorile măsurate : 3) Apăsaţi [STOP] pentru a opri măsurarea distanţei. • Dacă modul de măsurare este Fine”r”. SET va măsura distanţa o singură dată. H = distanţă orizontală şi V = distanţă pe verticală.  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi prisma. Dacă modul de măsurare este Fine “s”.12-0404.. până la S-9).2 MĂSURAREA UNGHIURILOR ŞI DISTANŢEI Unghiurile orizontal şi vertical sunt măsurate în acelaşi timp cu distanţa. 2002 11.

unghiul orizontal. Pentru procedura de alocare vezi subcapitolul 24. 3) Apăsaţi [STOP] pentru a opri transmiterea datelor şi a reveni în modul de lucru MEAS. Aici este explicată metoda prin care datele sunt măsurate şi apoi imediat transmise la dispozitivul extern conectat (laptop.  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi prisma.3 REAFIŞAREA ULTIMELOR VALORI MĂSURATE ([RCL]) Distanţa şi unghiurile orizontal şi vertical măsurate ultima oară sunt păstrate în memorie până la oprirea aparatului şi pot fi oricând vizualizate prin apăsarea tastei soft [RCL]. 2002 11. Tasta soft ce trebuie utilizată în acest caz este [D-OUT].2. După apăsarea tastei soft [RCL] apare un ecran pe care sunt afişate : distanţa înclinată. 2) Apăsaţi tasta soft [D-OUT] şi selectaţi “Dist data” => aparatul va efectua măsurătorile şi va transmite rezultatul către dispozitivul extern conectat (dispozitivul extern este în acest caz un calculator portabil). Pentru setarea parame-trilor de comunicare ai aparatului vezi subcapitolul “24. dar ea nu este alocată.4 MĂSURAREA DISTANŢEI ŞI TRANSMITEREA CĂTRE UN DISPOZITIV EXTERN Pentru ca datele măsurate să poată fi transmise către un dispozitiv extern trebuie ca mai întâi aparatul să fie conectat la acesta printr-un cablu serial compatibil RS232C (DOC26 sau DOC27) şi parametrii de comunicare să fie identic setaţi atât în aparat cât şi în dispozitivul extern. SOKKIA 33 TOPOTRADE SRL .12-0404. etc.).1 Setarea parametrilor aparatului (CNFG)” (CNFG  Comms setup).Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 11. unghiul vertical şi coordonatele calculate ale ultimului punct măsurat : Pentru a reveni la modul de lucru MEAS apăsaţi tasta {ESC}. Pentru a putea utiliza tasta soft [RCL] aceasta trebuie mai întâi alocată.2. Procedura de alocare este explicată în subcapitolul 24.

cum ar fi : cabluri electrice. 5) Aparatul începe să calculeze şi afişează înălţimea “Ht” de la pământ la punctul inaccesibil vizat : SOKKIA 34 TOPOTRADE SRL .2 3) Vizaţi prisma şi măsuraţi distanţa apăsând tasta soft [DIST]. 2002 11. Vezi subcapitolul 24. 4) Vizaţi punctul inaccesibil. Notă : Pentru a putea utiliza tasta soft [HT] aceasta trebuie mai întâi alocată. poduri. stâlpi etc.5 DETERMINAREA ÎNĂLŢIMII UNUI PUNCT INACCESIBIL ([REM]) • Această operaţie este utilizată pentru determinarea înălţimii unui punct în care prisma nu poate fi ţinută în mod direct. apoi selectaţi “REM”. h2 = SsinZ1 × ctgZ2 – ScosZ1  PROCEDURĂ : 1) Poziţionaţi prisma deasupra sau dedesubtul punctului inaccesibil (pe verticala acestuia).12-0404.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • Înălţimea punctului inaccesibil este determinată cu următoarea formulă : Ht = h1 + h2 . 2) Introduceţi în memorie înălţimea prismei (cu ajutorul tastei soft [HT] sau odată cu introducerea în memorie a coordonatelor punctului de staţie => vezi subcapitolul 12.1). Apăsaţi tasta soft [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS.

7th ed. 2) memoria de lucru = zonă în care se introduc coordonatele punctului de staţie. • SET are mai multe memorii.1 INTRODUCEREA DATELOR DESPRE PUNCTUL DE STAŢIE • Înainte de măsurarea coordonatelor trebuie introduse în memoria de lucru coordonatele punctului de staţie. • Datele despre punctul de staţie pot fi înregistrate şi în memoria internă. 2) Apăsaţi tasta soft [COORD]. înălţimea prismei. există 2 zone principale de memorie : 1) memoria internă (10.000 înregistrări).1. 2002 7) Pentru a încheia măsurătoarea şi a reveni la modul de lucru MEAS. 12. la pagina 66. înălţimea aparatului şi înălţimea prismei. poziţionată la pagina P1 a modului de lucru MEAS. de înălţimea aparatului şi de înălţimea prismei anterior introduse în memoria de lucru. apăsaţi tasta {ESC}. zonă care se împarte în 2 subzone: una pentru înregistrarea datelor măsurate (JOB) şi a coordonatelor pentru punctele cunoscute (Known data). 12. în care se păstrează ultimele valori măsurate. vizaţi prisma şi apăsaţi tasta soft [OBS]. şi una pentru păstrarea celor mai utilizate coduri (Code). vezi subcapitolul 21. va apare ecranul: SOKKIA 35 TOPOTRADE SRL . înălţimea aparatului. acestea pot fi preluate din memoria internă cu ajutorul tastei soft [READ]. în fişierul curent. coordonatele punctului de orientare. va apare ecranul din dreapta : • Pentru a remăsura distanţa până la prismă.Manual de utilizare Seria 30R 6) Pentru a opri măsurătoarea apăsaţi tasta soft [STOP].  PROCEDURĂ : 1) Măsuraţi cu o ruletă înălţimea aparatului şi înălţimea prismei. coordonatele punctului de trasat. MĂSURAREA COORDONATELOR • Prin efectuarea acestei operaţii pot fi determinate coordonatele punctului observat în funcţie de coordonatele punctului de staţie. Pentru procedura de selectare a fişierului curent. • La introducerea în memoria de lucru a coordonatelor . etc. coordonatele punctelor vizate pentru retrointersecţie.12-0404.

N0 : 370.h. Notă: Pentru a anula o valoare în timpul tastării acesteia.h.000m READ REC EDIT OK Apăsaţi tasta soft [EDIT] => va apare ecranul : N0 : E0 : Z0 : 0. apoi se selectează programul “Coordinate”. după completarea valorii de pe fiecare linie apăsaţi tasta {Enter}.000   → coordonatele punctului de staţie  → înălţimea aparatului → înălţimea prismei ≡ înălţimea ţintei Inst.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.: 1. : 0.000 0.200m READ REC EDIT OK SOKKIA 36 TOPOTRADE SRL .000 Inst.h.: 0.000 0.000m Tgt.000m Tgt.000m 1 2 3 4 Introduceţi valorile corespunzătoare pe liniile ecranului de mai sus. orientation” apoi selectaţi “Stn coordinate” => va apare ecranul: N0 : E0 : Z0 : 0.h. 2002 Coord.000 0. : 1. 3) Selectaţi “Stn. apăsaţi tasta {ESC}. Stn. Orientation Observation EDM Notă: Acelaşi ecran ca în stânga apare şi dacă se apasă tasta soft [MENU] din modul de lucru MEAS.h.12-0404.: 0.h.000 Z0 : 100.000 Inst. : 0.400m Tgt.000 E0 : 10.000 0.

Pt. 2 ↑↓-P TOP Punctele din înregistrările de tip "Pt.  PROCEDURĂ: Preluarea coordonatelor din memoria internă ( [READ] ) • Înainte de a utiliza această funcţie.1). Pentru explicaţii privind această operaţie vezi subcapitolul 20 • tasta soft [READ] este pentru preluarea din memoria internă a coordonatelor punctului de staţie (vezi mai jos explicaţiile). după care apăsaţi tasta {Enter} => => SET va căuta punctul specificat (căutarea poate dura dacă în memoria internă sunt multe date) SOKKIA 37 TOPOTRADE SRL . sau Stn). va apare un ecran în care trebuie să introduceţi numărul punctului dorit. Notă: Tasta soft [↑↓ -P] modifică pasul de deplasare al barei de la o linie la alta. vezi subcapitolul 21." (punct) sunt stocate în memoria internă cu ajutorul programului “Key in coord” din meniul “Known data”. 2) Deplasaţi bara (cursorul vertical) pe punctul dorit utilizând tastele { } şi { } apoi apăsaţi tasta {Enter} => pe ecran vor fi afişate coordonatele şi numărul punctului preluat." (punct de staţie) sunt puncte stocate în memoria internă cu programele din meniul REC. 2002 4) Apăsaţi tasta soft [OK] pentru a încheia introducerea datelor despre punctul de staţie. iar dacă este afişată pe fond închis.. PageDown). Stn Stn 11111111 1 12345679 1234 LAST SRCH Acest ecran afişează o listă de înregistrări din memoria internă (din fişierul curent şi din fişierul de control) care conţin coordonate.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. iar în partea din dreapta se văd numerele (numele) punctelor." (coordonate) şi "Stn. 1) Apăsaţi tasta soft [READ] => va apare ecranul : Pt. • tasta soft [REC] este pentru înregistrarea în memoria internă (în fişierul curent) a datelor despre punctul de staţie.12-0404. iar cele din înregistrările de tip "Crd. apăsarea tastei { } sau { } are ca efect deplasarea barei cu câte o linie. • Pentru a căuta un anumit punct folosiţi funcţia de căutare apăsând tasta soft [SRCH]. Crd. Astfel. • Tasta soft [LAST] este pentru deplasarea la ultimul punct din listă. dacă pe ecran tasta soft [↑↓ -P] este afişată pe fond deschis. • Tasta soft [TOP] este pentru deplasarea la primul punct din listă. bara se va deplasa cu câte 5 linii (efect PageUp. Crd. În partea din stânga ecranului se poate vedea tipul înregistrărilor (Pt. asiguraţi-vă că fişierul curent şi fişierul de control sunt corect selectate (pentru selectarea fişierului curent şi a fişierului de control.

SET caută mai întâi în fişierul curent şi apoi în fişierul de control (specificat la MEM → JOB → JOB selection → Coord search JOB).789 101 1.2 ORIENTAREA ÎN STAŢIE • După introducerea coordonatelor punctului de staţie. Prin vizarea punctului de orientare şi apăsarea unei taste soft. Inst. : READ 56. Modificarea lor nu afectează valorile deja stocate în memoria internă.12-0404. SET530R va calcula orientarea din coordonate şi o va introduce la cercul orizontal.800m REC EDIT OK 7th ed. • Dacă în fişierul curent există mai multe puncte cu acelaşi număr. Note : • Când se utilizează funcţia de căutare ([SRCH]). este posibilă introducerea coordonatelor punctului de orientare. Va apare ecranul de dinaintea intrării în programul “Stn coordinate“.634m 1. apăsaţi tasta soft [EDIT].h.789 E0 : Pt.: Tgt. 12. SOKKIA 38 TOPOTRADE SRL . 2002 3) Apăsaţi [OK].h. • Pentru a modifica coordonatele preluate. După modificare. SET îl va găsi doar pe ultimul (cel mai nou) dintre ele. numărul punctului nu mai apare.Manual de utilizare Seria 30R şi dacă îl găseşte pe ecran vor fi afişate coordonatele şi numărul punctului : N0 : -1234567.

000 EDIT OK 3) Apăsaţi [EDIT] => va apare ecranul : 4) Introduceţi coordonatele (după introducerea fiecărei valori apăsaţi {Enter}. mai apăsaţi o dată tasta soft [OK] => va apare ecranul : 5) Vizaţi punctul de orientare. pe ecran va apare tasta soft [OK]).000 0.Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : Coord. apoi selectaţi "Set h angle" => va apare ecranul : Set H angle H angle Back sight 7th ed.000 0.>. După ce introduceţi coordonatele punctului de orientare ( de la tastatură sau prin preluarea acestora din memoria internă cu ajutorul tastei soft [READ] ) apăsaţi tasta soft [OK] => pe ecran vor fi afişate coordonatele punctului de staţie . SOKKIA 39 TOPOTRADE SRL . 2002 2) Selectaţi “Back sight” => va apare ecranul : Set H angle/BS NBS: EBS: ZBS: READ 0. Orientation” . inclusiv pentru ZBS. Orientation Observation EDM 1) Selectaţi “Stn. apoi apăsaţi tasta soft [YES] => SET calculează orientarea din coordonate . doar aşa.12-0404. chiar dacă nu introduceţi nici o valoare. o introduce la cercul orizontal şi revine la ecranul <Coord. Stn.

Stn. Parametri aparatului sunt setaţi conform condiţiilor de măsurare 4. în fişierul curent. SOKKIA 40 TOPOTRADE SRL . Prisma este ţinută corect pe punctul ce urmează a fi măsurat. pe baza setărilor efectuate anterior ( subcapitolele 12. Coord. Z0 = coordonatele punctului de staţie S = distanţa înclinată Z = unghiul zenital θ = orientarea (citirea de la cercul orizontal) ih = înălţimea aparatului th = înălţimea prismei • Datele măsurate pot fi înregistrate în memoria internă.2. a fost introdusă constanta prismei şi a fost selectată metoda de măsurare a distanţei 5.12-0404. • Formulele de calcul sunt următoarele : N1 = N0 + S× sinZ× cosθ E1 = E0 + S× sinZ× sinθ Z1 = Z0 + ih + S× cosZ − th . Pentru explicaţii privind procedura de selectare a fişierului curent.1 şi 12. 2002 12. Aparatul este corect pus în staţie (centrat şi calat) 2.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Nivelul de încărcare al bateriei este suficient 3. unde : N0. la pagina 66.1 şi 12. a fost selectat tipul ţintei. vezi subcapitolul 21. E0. Orientation Observation EDM Acesta este ecranul care apare după parcurgerea etapelor descrise în subcapitolele 12. este vizat centrul prismei şi puterea semnalului reflectat e suficientă pentru măsurarea distanţei.2).1 şi 12.3 MĂSURAREA COORDONATELOR TRIDIMENSIONALE • Coordonatele unui punct sunt determinate prin măsurarea unghiurilor şi a distanţei până la acesta. Înainte de a începe măsurarea verificaţi dacă : 1.1. A fost setată corecţia atmosferică.2 6. Au fost parcurse etapele descrise în subcapitolele 12.  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi ţinta din punctul de măsurat.

4) Pentru a ieşi din modul de măsurare a coordonatelor şi a reveni la ecranul <Coord> .789 37°51'50"   → coordonatele punctului vizat  → unghi zenital → unghi orizontal REC E -1234567. Note : • Tasta soft [HT] permite modificarea înălţimii prismei şi a înălţimii aparatului.123 12.12-0404. Modificările se vor reflecta în rezultatul viitoarelor măsurători. apăsaţi tasta {ESC}. să calculeze şi să afişeze coordonatele noului punct. SOKKIA 41 TOPOTRADE SRL . 2002 2) Selectaţi "Observation" => SET măsoară distanţa .789 HAR 120°37'52" OBS HT 3) Vizaţi prisma din următorul punct şi apăsaţi [OBS] pentru ca SET să măsoare distanţa. calculează coordonatele şi le afişează: N Z ZA 34567.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. În acest fel continuaţi până ce veţi termina de măsurat toate punctele. • Tasta soft [REC] este pentru a înregistra în memoria internă coordonatele afişate.

• Valorile coordonatelor punctului de staţie calculate prin metoda “Retrointersecţia Coordonatelor” (N0. acestea pot fi preluate din memoria internă (din fişierul curent sau din fişierul de control) cu ajutorul tastei soft [READ]. După efectuarea calculelor. Z0) • Prin măsurarea punctelor cunoscute. când se cer coordonatele punctelor cunoscute. pot fi verificate valorile reziduale pentru fiecare punct. în timp ce prin metoda “Retrointersecţia Cotei” se obţine cota Z0. Yi. sau numai cota Z0 (prin metoda “Retrointersecţia Cotei” descrisă în subcapitolul 13. E0. Z0) (prin metoda “Retrointersecţia Coordonatelor” descrisă în subcapitolul 13. iar valorile pentru N0 şi E0 rămân nemodificate.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.12-0404. Y0. • Întotdeauna efectuaţi măsurătorile pentru retrointersecţie în ordinea descrisă în acest manual ! • În timpul procedurii de retrointersecţie. SOKKIA 42 TOPOTRADE SRL . RETROINTERSECŢIE • Retrointersecţia este utilizată pentru determinarea coordonatelor punctului de staţie (P0) prin observarea în tur de orizont a mai multor puncte de coordonate cunoscute (Pi).2). Zi) Direcţie orizontală măsurată: Hi Unghi vertical măsurat: Vi Distanţă măsurată: Di Valori calculate Coordonate punct de staţie: (X0. Valorile coordonatelor pentru punctele cunoscute se preiau din memoria internă.1) . E0. dacă este necesar. pentru punctul de staţie pot fi determinate toate cele trei coordonate (N0. Valori cunoscute sau măsurate Coordonate puncte cunoscute: (Xi. Z0) înlocuiesc valorile anterioare din memoria de lucru. 2002 13.

1 RETROINTERSECŢIA COORDONATELOR Prin măsurători sunt determinate coordonatele N. este necesară observarea a cel puţin 3 puncte cunoscute. E şi Z ale punctului de staţie. • Pentru preluarea din memorie a coordonatelor punctelor cunoscute apăsaţi tasta soft [READ].  subcapitolul 12. 2) Selectaţi “NEZ” şi apăsaţi tasta soft [EDIT] pentru a introduce în memoria de lucru coordonatele punctelor cunoscute. apăsaţi tasta {} pentru a trece la al doilea punct. • Pentru calculul coordonatelor punctului de staţie este utilizată metoda celor mai mici pătrate. SOKKIA 43 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. După introducerea coordonatelor pentru primul punct. şi tot aşa pentru toate punctele cunoscute. rezultatele măsurătorii sunt afişate pe ecran. 13. • SET poate calcula coordonatele punctului de staţie prin observarea a 2 până la 10 puncte cunoscute. După ce aţi introdus toate punctele cunoscute. 2002 • Este posibilă înregistrarea în memoria internă a coordonatelor punctelor cunoscute şi a coordona-telor calculate pentru punctul de staţie. 1) când pot fi măsurate si distanţele. utilizaţi tasta {}. secţiunea “Preluarea coordonatelor din memoria internă ( [READ] )” • Pentru a reveni la punctul anterior. Cu cât sunt observate mai multe puncte şi cu cât sunt măsurate mai multe distanţe. este necesară observarea a cel puţin 2 puncte cunoscute 2) când distanţele nu pot fi măsurate. cu atât precizia de calcul a coordonatelor punctului de staţie este mai mare.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS.12-0404. Înregistrarea se face în fişierul curent (pentru procedura de selectare a fişierului curent vezi subcapitolul 21). apăsaţi direct tasta soft [MEAS] ! 3) Vizaţi primul punct cunoscut şi apăsaţi [ANGLE] dacă vreţi să măsuraţi doar unghiurile sau apăsaţi [DIST] pentru a măsura şi distanţa. apoi selectaţi programul “Resection”.1.

va apare ecranul: SOKKIA 44 TOPOTRADE SRL un 8). Dacă nu sunt probleme. • Apăsaţi tasta soft [RE-OBS] pentru a reobserva punctul specificat la pasul 8). 6) După măsurarea ultimului punct cunoscut apăsaţi tasta soft [CALC] sau [YES] => SET va începe automat calculul. În acest fel punctul nu va fi luat în seamă atunci când se reface calculul. 2002 (După măsurarea numărului minim de puncte necesare calculării coordonatelor punctului de staţie veţi observa că pe ultima linie a ecranului este afişată tasta soft [CALC]). treceţi la pasul 10). distanţa nu poate fi afişată 5) Repetaţi paşii 3) şi 4) pentru toate punctele cunoscute. • Tasta soft [REC] este pentru înregistrarea în memoria internă (în fişierul curent) a coordonatelor calculate. fără punctul specificat la pasul Rezultatul este afişat pe ecran. În stânga punctului va apare simbolul ‘*’. reluaţi procedura începând cu pasul 3). • Aici poate fi introdusă înălţimea prismei • Dacă s-a apăsat [ANGLE]. Pe ecran vor fi afişate coordonatelor punctului de staţie şi deviaţia standard. . • Apăsaţi tasta soft [ADD] dacă există un punct cunoscut care nu a fost măsurat sau dacă doriţi să adăugaţi un punct cunoscut. 8) Dacă există probleme cu rezultatul şi bănuiţi că unul din punctele cunoscute ar putea fi greşit. Dacă la pasul 8) nu a fost specificat nici punct. 7th ed. apăsaţi tasta {ESC} şi treceţi direct la pasul 11). care descrie precizia măsurătorilor. 9) Apăsaţi [RE_CALC] pentru a se efectua din nou calculul. Pentru amănunte vezi capitolul 20. Dacă apar din nou probleme cu rezultatul.Manual de utilizare Seria 30R 4) Apăsaţi tasta soft [YES] pentru a confirma valorile afişate. 7) Apăsaţi tasta soft [RESULT] pentru a verifica rezultatul.12-0404. Dacă rezultatul este corect. deplasaţi bara pe acel punct şi apăsaţi tasta soft [BAD].

• Apăsaţi [NO] pentru a reveni la modul de lucru MEAS fără ca SET să calculeze orientarea. Procedura de alocare este explicată în subcapitolul 24. iar programul “Last point” este pentru remăsurarea doar a ultimului punct cunoscut. • Apăsaţi [YES] dacă doriţi ca SET să calculeze orientarea şi să o introducă la cercul orizontal (orientarea calculată va fi cea dintre coordonatele punctului de staţie şi ale primului punct cunoscut). 2) Selectaţi “Elevation” şi apăsaţi tasta soft [EDIT] pentru a introduce în memoria de lucru cotele punctelor cunoscute. SOKKIA 45 TOPOTRADE SRL . După ce aţi introdus toate punctele cunoscute. • Către punctele cunoscute trebuie măsurată distanţa. coordonatele calculate vor fi stocate în memoria de lucru pentru punctul de staţie.12-0404. Notă : Programul pentru retrointersecţie (“Resection”) poate fi alocat şi ca tastă soft în modul de lucru MEAS. 10) Apăsaţi [OK] pentru a încheia retrointersecţia. 3) Vizaţi primul punct cunoscut şi apăsaţi [OBS] pentru a începe măsurătoarea. • Pot fi măsurate între 1 şi 10 puncte cunoscute. După introducerea cotelor primului punct apăsaţi tasta {} pentru a trece la al doilea punct.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 13.2 RETROINTERSECŢIA COTEI Prin măsurători este determinată doar cota Z a punctului de staţie. Rezultatul măsurătorii apare pe ecran. apoi selectaţi programul “Resection”. apăsaţi direct tasta soft [MEAS] ! • Pentru a reveni la punctul anterior utilizaţi tasta {}.2.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS. 2002 Programul “Start point” este pentru remăsurarea tuturor punctelor cunoscute.

Pe ecran vor fi afişate cota punctului de staţie şi deviaţia standard. Valoarea determinată a cotei (Z) se păstrează în memoria de lucru pentru coordonatele punctului de staţie. 8) Dacă există probleme cu rezultatul şi bănuiţi că unul din punctele cunoscute ar putea fi greşit.000 0. 6) După măsurarea ultimului punct cunoscut apăsaţi tasta soft [CALC] sau [YES] => SET530R va începe automat calculul. valorile N şi E rămân nemodificate. SOKKIA 46 TOPOTRADE SRL .002 BAD RE_CALC RE_OBS ADD 9) Apăsaţi [RE_CALC] pentru a se efectua din nou calculul. care descrie precizia măsurătorii.12-0404. 7) Apăsaţi tasta soft [RESULT] pentru a verifica rezultatul. Dacă nu sunt probleme cu rezultatul.003 2nd -0. 2002 5) Dacă măsuraţi două sau mai multe puncte cunoscute. treceţi la pasul 10).003 3rd 0.000 4th 0. În stânga punctului va apare simbolul ‘*’. În acest fel punctul nu va fi luat în seamă atunci când se reface calculul. (După măsurarea numărului minim de puncte necesare calculării cotei punctului de staţie. veţi observa că pe ultima linie a ecranului este afişată tasta soft [CALC]).0022m REC OK RESULT σZ 1st -0. Z σZ 10. deplasaţi bara pe acel punct şi apăsaţi tasta soft [BAD]. Rezultatul este afişat pe ecran. Dacă apar din nou probleme cu rezultatul. fără punctul specificat la pasul 8). repetaţi paşii 3) şi 4) pentru toate punctele cunoscute. Dacă rezultatul este corect.Manual de utilizare Seria 30R 4) Apăsaţi [YES] pentru a utiliza rezultatul măsurătorii către primul punct. 10) Apăsaţi [OK] pentru a încheia procedura. reluaţi procedura începând cu pasul 3). 7th ed. apăsaţi tasta {ESC} şi treceţi direct la pasul 10).

iar coordonatele punctului de staţie sunt determinate utilizând metoda celor mai mici pătrate.12-0404.Manual de utilizare Seria 30R  Procesul de calcul al Retrointersecţiei 7th ed. 2002 Coordonatele NE sunt determinate utilizând ecuaţiile observaţiilor de unghi şi distanţă. Pentru coordonata Z se ia valoarea medie. SOKKIA 47 TOPOTRADE SRL .

2) Observaţi suplimentar unul sau mai multe puncte cunoscute care să nu se afle pe cerc . 3) Măsuraţi distanţa către cel puţin unul din punctele cunoscute .Manual de utilizare Seria 30R  PRECAUŢII LA REALIZAREA RETROINTERSECŢIEI 7th ed.12-0404. deoarece punctele pot fi foarte uşor situate pe un cerc. SOKKIA 48 TOPOTRADE SRL . • În unele cazuri este imposibil calculul coordonatelor punctului de staţie dacă unghiurile dintre punctele cunoscute sunt prea mici : Trebuie de asemenea să fiţi atenţi. 2002 • Poziţionarea ideală a punctelor cunoscute faţă de punctul de staţie este următoarea : unde = punct de statie = punct cunoscut • Uneori calculul coordonatelor punctului de staţie este imposibil dacă punctul de staţie şi trei sau mai multe puncte cunoscute sunt situate pe un cerc : • Când punctele sunt situate pe un cerc luaţi una din următoarele măsuri : 1) Deplasaţi punctul de staţie cât mai aproape de centrul triunghiului .

trasarea coordonatelor şi trasarea înălţimii unui punct inaccesibil. 14. distanţa sau coordonatele punctului vizat. • În modurile de trasare distanţă înclinată.12-0404. distanţă verticală şi coordonate.1 TRASAREA UNEI DISTANŢE • Un punct poate fi găsit pe baza unui unghi orizontal faţă de o direcţie de referinţă şi a distanţei faţă de punctul de staţie. coordonatele de trasare. Diferenţa de unghi orizontal şi diferenţa de distanţă este calculată cu următoarele formule: Diferenţa de unghi orizontal dHA = unghi orizontal proiectat ─ unghi orizontal măsurat Diferenţa de distanţă Sdist : S-O S = distanţa înclinată măsurată – distanţa înclinată proiectată Hdist : S-O H = distanţa orizontală măsurată – distanţa orizontală proiectată Vdist : S-O V = distanţa verticală măsurată – distanţa verticală proiectată • Datele proiectate (ce trebuie trasate) pot fi introduse în diverse moduri: distanţă înclinată. • Diferenţele dintre valorile de trasare anterior introduse în aparat (valori proiectate) şi valorile măsurate pot apare pe ecran dacă se măsoară unghiul orizontal. distanţă orizontală. TRASĂRI • Trasarea este operaţia de materializare pe teren a punctelor proiectate. orizontală şi verticală (S/H/V) sunt calculate utilizând coordonatele punctului de staţie. coordonatele din memoria aparatului pot fi preluate şi utilizate ca coordonate de trasare. • Există trei tipuri de măsurători pentru trasare : trasarea unei distanţe. distanţă verticală. SOKKIA 49 TOPOTRADE SRL . 2002 14.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. distanţă orizontală. coordonate şi înălţime punct inaccesibil. înălţimea aparatului şi înălţimea prismei. Valorile distanţelor înclinată.

Orientation S-O data Observation EDM 5) Apăsaţi tasta soft [ S-O] pentru a selecta tipul distanţei S-O S trasate : Sdist: H ang: READ 0.12-0404.300m 0°06'00" P1 S-O EDIT OK → distanţa de trasat (în acest caz. 7th ed. : trasarea înălţimii unui punct inaccesibil ( vezi subcapitolul 14. 3) Apăsaţi tasta soft [S-O] poziţionată la pagina P3 a modului MEAS => va apare ecranul : 4) Selectaţi "S-O data" => va apare ecranul: S-O Stn.1 Introducerea datelor despre punctul de staţie.000m 0°00'00" S-O EDIT P1 OK La fiecare apăsare a tastei soft [ S-O] pe ecran vor apare simbolurile • S-O S : trasarea distanţei înclinate • S-O H : trasarea distanţei orizontale • S-O V : trasarea distanţei verticale (= diferenţa de înălţime dintre centrul aparatului şi centrul prismei) • S-O Coord : trasarea coordonatelor ( vezi subcapitolul 14.3 ) • Puteţi apăsa [READ] pentru a prelua din memoria internă coordonatele unui punct => distanţa şi unghiul de trasat sunt calculate din coordonate. distanţa orizontală) → unghiul de trasat = unghiul dintre direcţia de referinţă şi direcţia pe care se află punctul proiectat • Apăsarea tastei soft [COORD] de la pagina P2 vă permite să introduceţi coordonatele punctului de trasat SOKKIA 50 S-O H Hdist: H ang: 3.2) • S-O Ht.  “12.300m 40°06'00" TOPOTRADE SRL P2 COORD . pentru a introduce valoarea 0 (zero) la cercul orizontal. 2002 2) Apăsaţi de două ori tasta soft [0SET] ( poziţionată la pagina P1 a modului de lucru MEAS ).Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi direcţia de referinţă. Procedura de preluare a coordonatelor din memoria internă ([READ])” 6) Apăsaţi [EDIT] şi introduceţi următoarele valori: S-O H Hdist: H ang: READ 3.

Notă : Intrarea în programul de trasare se poate face şi dacă se apasă tasta soft [MENU] (de la pagina P2 a modului de lucru MEAS) şi apoi se selectează “S-O”. • Dacă prisma se află foarte aproape faţă de punctul de trasat. după care vizaţi centrul prismei. pe ecran vor apare nişte săgeţi care indică în ce direcţie trebuie mutată prisma pentru a ajunge în punctul de trasat. pe ecran vor fi afişate toate cele 4 săgeţi indicatoare.12-0404. iar dacă este negativă atunci prisma trebuie îndepărtată de aparat. S-O H ═ distanţa măsurată ─ distanţa proiectată 10) Deplasaţi prisma înainte şi înapoi până ce diferenţa de distanţă afişată pe ecran devine neglijabilă. SOKKIA 51 TOPOTRADE SRL . 9) Apăsaţi [OBS] pentru măsurarea distanţei. La sfârşit apăsaţi tasta soft [OK]. apoi poziţionaţi prisma pe direcţia găsită. 11) Apăsaţi tasta{ESC} pentru a reveni la ecranul anterior.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • Dacă se apasă tasta soft [← →]. pe ecran va fi afişată valoarea “S-O H”. Dacă diferenţa S-O H este pozitivă. 2002 7) După tastarea fiecărei valori apăsaţi tasta {Enter}. 8) Rotiţi aparatul până ce valoarea “dHA” de pe ecran devine 0 (zero). prisma trebuie apropiată de aparat.

va apare ecranul : S-O data Observation EDM 2) Introduceţi coordonatele punctului de staţie.1. vezi subcapitolul 12.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [S-O] de la pagina P3 a modului de lucru S-O Stn.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 14. 52 SOKKIA TOPOTRADE SRL . • După introducerea în memoria de lucru a coordonatelor punctului ce trebuie trasat. SET calculează unghiul orizontal de trasare şi distanţa orizontală de trasare. aşa cum se explică în capitolul 12. Notă : Tasta soft [EDIT] este pentru introducerea coordonatelor prin tastare. iar tasta soft [READ] este pentru preluarea acestora din memoria internă. 3) Efectuaţi orientarea în staţie. 4) Selectati "S-O data".2.2 TRASAREA UNUI PUNCT DE COORDONATE CUNOSCUTE • Această operaţie este utilizată pentru materializarea pe teren a unor puncte proiectate faţă de punctul de staţie şi punctul de orientare.12-0404. Orientation MEAS. Pentru explicaţii. păstrându-le şi pe acestea în memoria de lucru. aşa cum se explică în capitolul 12.1. 5) Apăsaţi [EDIT]. Introduceţi coordonatele proiectate ale punctului de trasat. Punctul poate fi apoi trasat prin selectarea funcţiilor de trasare a direcţiei şi a distanţei orizontale. apoi apăsaţi tasta soft [ S-O] până ce pe ecran apare <S-O Coord>.

4) Selectaţi “S-O data” şi apăsaţi [ S-O] până ce pe ecran apare <S-O Ht. adică în care nu se poate ţine prisma în mod direct.5. Height: S-O 3.h) şi înălţimea prismei (Tgt.1}. 3) Introduceţi coordonatele punctului de staţie. 5) Apăsaţi tasta soft [EDIT] şi introduceţi valoarea înălţimii punctului inaccesibil : 6) După introducerea valorii înălţimii.12-0404. : : Ridicaţi prisma Coborâţi prisma 7) Apăsaţi [OBS] pentru a începe trasarea punctului de coordonate cunoscute. Determinarea înălţimii unui punct inaccesibil" ). apăsaţi tasta soft [OK]. 2002 6) Apăsaţi tasta soft [OK] => SET va calcula şi va afişa elementele de trasare (distanţa de trasat şi unghiul orizontal).h).1. Deplasaţi prisma pentru a găsi punctul de trasat {vezi paşii 9) şi 10) de la subcapitolul 14.3 TRASAREA ÎNĂLŢIMII UNUI PUNCT INACCESIBIL • Este operaţia pentru găsirea unui punct inaccesibil. 8) Apăsaţi tasta {ESC} pentru a reveni la ecranul anterior. : : Rotiţi luneta către zenit Rotiţi luneta către nadir S-O Ht.>. SOKKIA 53 TOPOTRADE SRL . 2) Apăsaţi tasta soft [S-O] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS. moment în care punctul inaccesibil de trasat se află la intersecţia dintre axa de vizare şi verticala locului din punctul în care a fost ţinută prisma. aşa cum se explică în capitolul 12. ( Vezi şi capitolul "11. introducând şi valorile pentru înălţimea aparatului (Inst.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 7) Apăsaţi [REM] pentru începerea trasării. 14. Mişcaţi luneta în sus sau în jos până ce valoarea afişată pe prima linie a ecranului de mai jos devine 0 (zero).300m EDIT OK 8) După încheierea trasării apăsaţi tasta {ESC} pentru a reveni la ecranul anterior.  PROCEDURĂ : 1) Măsuraţi înălţimea prismei (distanţa de la vârful jalonului până în centrul prismei) cu o ruletă apoi poziţionaţi prisma dedesubtul sau deasupra punctului inaccesibil ( pe verticala acestuia ).

Y) = Hdist’ / Hdist = factorul de scară Hdist’ = distanţa orizontală calculată din valorile măsurate Hdist = distanţa orizontală calculată din coordonatele introduse • Când nu se observă primul sau al doilea punct. 2002 15. factorul de scară este setat la “1”. mai întâi trebuie definită Linia de bază. Valoarea factorului de scară este diferenţa dintre coordonatele introduse şi coordonatele măsurate. Linia de bază poate fi definită prin introducerea coordonatelor a două puncte. TRASAREA UNUI ALINIAMENT Trasarea unui aliniament se utilizează pentru materializarea (găsirea) unui punct aflat la o distanţă dată faţă de o Linie de Bază şi pentru determinarea distanţei de la un punct măsurat la Linia de Bază. a tăia Fill = a umple.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. SOKKIA 54 TOPOTRADE SRL . 1st Pt = primul punct 2nd Pt = al doilea punct Baseline = Linia de Bază Length = abscisă Offset = ordonată Grade = pantă Cut = a săpa.1 DEFINIREA LINIEI DE BAZĂ Pentru a realiza măsurători de trasare a unui aliniament.12-0404. • Procedura de definire a Liniei de Bază este aceeaşi atât pentru măsurătorile de trasare a unui aliniament cât şi pentru operaţia de Proiecţie a unui punct descrisă în capitolul 16. a completa 15. Scale (X.

122 1 2 3 4 4) Introduceţi coordonatele primului punct apoi apăsaţi {Enter}. 55 SOKKIA TOPOTRADE SRL .  Define 2nd Pt.12-0404.1. explicaţiile din Procedura “ Preluarea coordonatelor din memoria internă ([READ])” Set-out line Stn. aşa cum este descris în subcapitolul 12. 6) Apăsaţi [EDIT] şi introduceţi datele pentru al doilea punct.088 12.706 104. treceţi direct la pasul 13). 5) Apăsaţi {} pentru a trece la al doilea punct. 3) Selectaţi “Define baseline”. apoi selectaţi meniul “Set-out line”. Orientation Define baseline Set-out line Define 1st Pt. => va apare ecranul : 2) Introduceţi coordonatele punctului de staţie.069 11. Np: Ep: Zp: 112.  Define 2nd Pt.775 P2 MEAS 8) Apăsaţi [MEAS] pentru a putea măsura primul punct.1. Np: Ep: Zp: 112.  Np: Ep: Zp: 113.Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : 7th ed.069 11.706 104.464 91.775 P1 READ REC EDIT OK 7) Apăsaţi tasta {FUNC} => pe ultima linie a ecranului va apare tasta soft [MEAS] : • Când primul şi al doilea punct nu trebuie măsurate. • Tasta soft [READ] este pentru preluarea coordonatelor din memoria internă. 2002 1) Apăsaţi [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS. apoi apăsaţi [EDIT].  subcapitolul 12.

Measure 1st Pt. Rezultatul măsurătorii este afişat pe ecran. • Apăsaţi [STOP] pentru a opri măsurarea.004m ScaleX 1. • Apăsaţi [1:**] pentru a schimba modul de afişare a pantei din procente în “1:**=cota:distanţa orizontală” Set-out line Point Line SOKKIA 56 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 9) Vizaţi primul punct şi apăsaţi [OBS].122 7th ed. • Aici se poate introduce înălţimea prismei.464 91.088 12. • Pentru a remăsura primul punct apăsaţi [NO]. N E Z OBS 113. Hcalc 13. 11) Vizaţi al doilea punct şi apăsaţi [OBS]. • Apăsaţi [Sy=1] pentru a seta la 1 valoarea pentru factorul de scară pe y.669 1:** % OK 13) Apăsaţi [OK] pentru a defini Linia de Bază => va apare ecranul <Set-out line>.12-0404.000091 Sy=1 Sy=Sx EDIT OK Grade % -2. 10) Apăsaţi [YES] pentru a utiliza rezultatele măsurării primului punct.000091 ScaleY 1.003m Hmeas 13. 2002 12) Apăsaţi [YES] pentru a utiliza rezultatele măsurării celui de-al doilea punct => pe ecran sunt afişate : Azimuth 93°20’31” distanţa dintre cele două puncte măsurate (Hmeas). distanţa calculată din coordonatele introduse pentru cele două puncte (Hcalc) şi factorii de scară (ScaleX şi ScaleY).

Valorile coordonatelor pentru ‘Punctul căutat’ sunt calculate şi afişate. Setaţi următoarele valori: (1) Length=abscisa=distanţa (în lungul Liniei de Bază) dintre “Primul punct” şi piciorul perpendicularei din “Punctul căutat” pe Linia de Bază Set-out line Length 3.2 TRASAREA UNUI PUNCT PE UN ALINIAMENT Măsurătorile pentru trasarea unui punct pe un aliniament se utilizează pentru a determina coordonatele unui punct prin introducerea abscisei şi ordonatei faţă de o Linie de Bază. Point Line 2) Apăsaţi [EDIT]. Set-out line N E Z 111. 2002 15.675 12.  Subcapitolul 22.796 94.  PROCEDURĂ : Set-out line 1) Selectaţi “Point” din ecranul <Set-out line>. • Înainte de trasarea unui punct pe un aliniament trebuie definită Linia de Bază.  Capitolul 14.12-0404. • [REC]: pentru înregistrarea valorilor coordonatelor.1 • Apăsaţi [ S-O] pentru a trasa ‘Punctul căutat’.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 4) Apăsaţi tasta {ESC}.024 REC S-O SOKKIA 57 TOPOTRADE SRL .456 m EDIT OK (2) Offset=ordonata=distanţa (cea mai scurtă) dintre “Punctul căutat” şi Linia de Bază 3) Apăsaţi [OK].678 m Offset 1.

Dacă este necesar.  PROCEDURĂ : 1) Selectaţi “Line” din ecranul <Set-out line>. trebuie definită Linia de Bază. 3) Vizaţi prisma şi apăsaţi [OBS]. treceţi direct la pasul 3).3 VERIFICAREA UNUI PUNCT FAŢĂ DE UN ALINIAMENT Prin măsurătoarea de verificare se determină la ce distanţă în plan orizontal se află punctul mă-surat faţă de Linia de Bază. Linia de Bază poate fi translatată pe o direcţie orizontală (Offset). SOKKIA 58 TOPOTRADE SRL . • Înainte de verificarea unui punct faţă de un aliniament.12-0404.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Rezultatul măsurării apare pe ecran. Set-out line Point Line 2) Apăsaţi [EDIT] şi introduceţi valoarea Offset • Offset = cu cât să fie deplasată Linia de Bază Valoare pozitivă => deplasare spre dreapta Valoare negativă => deplasare spre stânga • Când Linia de Bază nu trebuie deplasată. şi ce diferenţă de nivel este între punctul măsurat şi Linia de Bază. Apăsaţi [STOP] pentru a opri măsurarea. 2002 15.

Manual de utilizare Seria 30R 4) Apăsaţi [YES] pentru a utiliza rezultatele măsurării. • Offline : o valoare pozitivă arată că punctul este în dreapta Liniei de Bază.12-0404. SOKKIA 59 TOPOTRADE SRL . • “Cut” arată că punctul măsurat se află sub Linia de Bază. • Tasta soft [REC] este pentru a înregistra rezultatul măsurătorii. 7th ed. • Apăsaţi [NO] pentru a măsura din nou punctul. 2002 • Length = distanţa în lungul Liniei de Bază dintre “Primul punct” şi punctul măsurat. 5) Vizaţi următorul punct şi apăsaţi [OBS] pentru a-l măsura. Pe ecran sunt afişate diferenţele dintre punctul măsurat şi Linia de Bază (vezi şi desenele de mai sus). • “Fill” arată că punctul măsurat se află deasupra Liniei de Bază. iar o valoare negativă arată că se află la stânga.  Capitolul 20.

unghi. apoi selectaţi meniul “Set-out line”.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.unghiul . Center: introduce cordonatele centrului arcului Intersect: introduce punctul de intersectie Center/Intersect: introduce cordonatele centrului arcului si ale punctului de intersectie(intersectia tangentelor) 6) alegeti una din variantele de mai sus si apasati Enter Cand introduceti mai multe seturi de coordinate.12-0404. centru si sfarsit.raza . To/Intersect: realizeaza un arc pana in punctul…. To: realizeaza un arc pana in punctul… To/Center: realizeaza un arc pana in punctul…. aşa cum este descris în subcapitolul 12.  subcapitolul 12.trecand prin punctual de intersectie (intersectia tangentelor)……. pentru a defini arcul.. explicaţiile din Procedura “ Preluarea coordonatelor din memoria internă ([READ])” 4) Introduceţi coordonatele primului punct apoi apăsaţi [OK] 5) Apasati{}/{}pentru a selecta coordonatele apoi apasati [OK]. 2002 16.coarda . si cu centrul in…. 8) introduceti parametri curbei si apoi apasati Enter. TRASARE ARC 16.tangenta ! acesti parametri pot fi introdusi sau nu. Va apare ecranul <Set-out arc>. 3) Selectaţi “Define arc”.1. etc PROCEDURA: 1) Apăsaţi [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS.1 Definirea arcului Un arc poate fi definit introducand parametric acestuia: raza.directie (spre dreapta sau spre stanga punctului de inceput) .1. coordonatele de inceput. in functie de coordonatele specificate in pasul 5. . SOKKIA 60 TOPOTRADE SRL Set-out arc Stn. Cand apăsaţi [READ]. Orientation Define arc Set-out arc . • Tasta soft [READ] este pentru preluarea coordonatelor din memoria internă. pe ecran va aparea [NEXT] 7) introduceti alti parametrii pentru arc. 9) apasati [OK] in ecranul afisat la pasul 8. 2) Introduceţi coordonatele punctului de staţie.

024 • [REC]: pentru înregistrarea valorilor coordonatelor. 4) Apăsaţi tasta {ESC}. OK S-O SOKKIA 61 TOPOTRADE SRL .  PROCEDURĂ : 1) Selectaţi “Set-out arc” din ecranul <Set-out arc>.456 m (3) Offset=ordonata=distanţa (cea mai scurtă) dintre CHORD “Punctul căutat” şi arc .Manual de utilizare Seria 30R 16.Orientation Define arc Set-out arc 2) Setaţi următoarele valori: (1) Arc: lungimea arcului dintre “Primul punct” pana la Set-out line “Punctul căutat” (1’) Chord=Coarda: lungimea cordei arcului dintre “Primul Arc : 20. Set-out arc Stn. E 94.796 sunt calculate şi afişate.1 REC • Apăsaţi [ S-O] pentru a trasa ‘Punctul căutat’.12-0404.675 Z 12. Valorile coordonatelor pentru ‘Punctul căutat’ N 111.2 Trasarea unui arc 7th ed.  Subcapitolul 25.  Capitolul 14. 2002 Măsurătorile pentru trasarea unui punct pe un arc se utilizează pentru a determina coordonatele unui punct prin introducerea lungimii arcului (sau coardei arcului) si a ordonatei arcului • Înainte de trasarea unui arc trebuie definit arcul.apasati [CHORD] pentru a putea introduce valori pentru coarda Set-out arc 3) Apăsaţi [OK].000m punct” pana la “Punctul căutat” Offset : 1.

152 READ OBS P1 OK TOPOTRADE SRL .2 Proiecţia unui punct Înainte de începerea proiecţiei unui punct.  Capitolul 25. 2002 17.12-0404. apoi selectaţi “Point Projection” 2) Introduceţi coordonatele punctului de staţie.423 Zp: 12. Va apare ecranul <Point projection>. Prin operaţia de “Proiecţie a unui punct” se determină abscisa şi ordonata Punctului proiectat faţă de o Linie de Bază şi coordonatele Punctului proiectat (Punctul proiectat = proiecţia pe Linia de Bază a Punctului de proiectat).1 Point Projection Stn.  Capitolul 15. 3) introduceţi coordonatele punctului de proiectat.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Orientation Define baseline Point Projection 2) Selectaţi programul “Point Projection” pentru a fi afişat ecranul <Point projection>. Punctul de proiectat poate fi măsurat sau introdus. apăsaţi tasta {FUNC}.514 Ep: 101.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS. • Pentru a înregistra coordonatele în memoria internă.1. 17.  Capitolul 17. paşii de la 2) la 13). • Apăsaţi [OBS] pentru a măsura punctul de proiectat. trebuie definită Linia de Bază. PROIECŢIA UNUI PUNCT Proiecţia unui punct este utilizată pentru a proiecta un punct pe o Linie de Bază.  PROCEDURĂ : 1) Definiţi Linia de Bază. apoi apăsaţi [REC].1 Definirea Liniei de Bază • Procedura de Definire a Liniei de Bază este aceeaşi atât pentru măsurătorile de “Trasare a unui punct pe un aliniament” cât şi pentru cele de “Proiecţie a unui punct”. 17. 3) Apăsaţi [OK] pentru a defini Linia de Bază.1 62 SOKKIA Point projection Np: 103. apoi definiţi Linia de Bază.

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.Elev=diferenţa de nivel dintre Linia de Bază şi Punctul proiectat. • Offset=distanţa de la ‘Punctul de proiectat’ la ‘Punctul proiectat’ (Vezi desenul). Pe ecran sunt afişate următoarele valori: • Length=distanţa în lungul Liniei de Bază de la ‘Primul punct’ la ‘Punctul proiectat’. Point projection Length 10.12-0404. 2002 4) Apăsaţi [OK]. • d.1 • Apăsaţi [ S-O] pentru a trece la măsurătorile pentru trasarea Punctului proiectat  Capitolul 14.340m d. 5) Apăsaţi [ESC].  Capitolul 25.879m Offset 9. • Apăsaţi [XYZ] pentru ca pe ecran să fie afişate coordonatele Punctului proiectat • Apăsaţi [OFFSET] pentru ca pe ecran să fie afişate valorile Length şi Offset • Apăsaţi [REC] pentru a înregistra în memorie coordonatele Punctului proiectat.321m XYZ REC S-O SOKKIA 63 TOPOTRADE SRL .Elev 0. Continuaţi măsurătorile (repetaţi începând cu pasul 3) ).

.1” . introduceti azimutul (sau distanta orizontala) primului si celui de-al doilea punct. PROCEDURA 1.[REC] inregistreaza valorile coordonatelor ca fiind puncte cunoscute “25.cand cursorul este pozitionat pe “Azmth1” sau “Azmth2”. introduceti valorile pentru cel de-al doilea punct si apasati [OK] 4.12-0404. 2002 18. 5. pe ecran este afisata [COORD]. apoi apasati “Intersection” 2. apasati [MENU]. apasati Escape. coordonatele inregistrate pot fi vizualizate si utilizate “12. Apasati [COORD] pentru a introduce azimutul pentru fiecare punct. apasati [OK]. INTERSECTII Punctul de intersectie dintre doua puncte de referinta. poate fi gasit specificand lungimea si azimutul.nu este necesar sa introduceti aceste valori .1” 3.) SOKKIA 64 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.cand [READ] este apasata. introduceti coordonatele primului punct si apasati [NEXT] . in cea de-a doua pagina a modului de lucru Meas. Coordonatele punctului de intersectie sunt calculate si afisate 6. Continuati masuratoarea (repetand pasii incepand cu pasul 2.

cand este gasit un punct al drumuirii cu coordonatele unui punct cunoscut inregistrat. va aparea o lista cu statiile salvate in job-ul current. 6.12-0404. introduceti manual aceste valori.introduceti azimutul atunci cand nu exista coordonate inregistrate pentru viza din spate a ultimului punct. SOKKIA 65 TOPOTRADE SRL . ruta drumuirii poate fi calculate utilizand doar punctele pana cand a fost interrupt procesul de cautare. Aceasta functie se foloseste pentru a calcula coordonatele drumuirii. instrumentul va cauta ruta drumuirii. apasati [OK] pentru a confirma ruta drumuirii 7. – daca nu exista coordonate salvate pentru viza din spate.12. sau daca exista mai multe vize inainte pentru un sigur punct. si apasati Enter .cand [LIST] este apasat. apasati { } pentru a muta cursorul pe “Azmth”.daca nu exista coordonate salvate pentru punctul de statie dorit. . si apasati Enter – daca exista coordonate salvate pentru viza din spate. Apasati [LIST] si selectati ce viza inainte va fi folosita ca urmatorul punct. . Din aceasta lista pot fi folosite statiile. Introduceti numele primului punct si apasati Enter . apoi selectati “Traverse”. . In pagina a doua a modului de lucru MEAS. 5. apoi introduceti valoarea. 2002 19.aceasta cautare poate fi oprita. 23. 23. Din acest punct se masoara viza in spate si cea din fata.6) 2. vezi cap. introduceti aceste valori manual pentru a fi afisat azimutul – pentru a introduce azimutul fara a introduce coordonatele vizei din spate.4.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Procesul se repeat pe lungimea drumuirii. cand apasati [OK] la pasul 4. apasati [MENU]. Daca apasati Escape. Punctele din pasul 1 vor fi afisate in ordinea in care ele au fost masurate. Apasati OK pentru a trece la pasul 4 4. intruceti numele vizei din spate pentru primul punct de statie .pentru folosirea tastelor soft din acest ecran. CALCULUL DRUMUIRII Masurarea unei drumuiri incepe cu masurarea vizei in fata si in spatele punctului de statie. 3. apasand Escape. va fi afisat azimutul. PROCEDURA: 1. Inainte de a incepe calculul drumuirii. masurati punctele drumuirii si inregistrati datele (cap. cautarea rutei drumuirii se opreste automat.1 . Apoi instrumentul se muta in punctul de viza in fata iar punctul de statie devine viza in spate. introduceti numele vizei din spate pentru ultimul punct de statie. daca doriti.

North: inchiderea pe distanta data in coordonate x d.3) .. Dupa ce ati confirmat rezultatele.Elev: inchiderea pe distanta data in coordonate z . Apasati [ADJUST] pentru a incepe calculul drumuirii prin metoda unghiurilor selectata in pasul 8. Toate datele calculate vor fi salvate in jobul current iar calculul drumuirii se va termina. apasati [ADJUST] pentru a incepe calculul drumuirii prin celelate doua metode. .East: inchiderea pe distanta data in coordonate y d.Ang: eroarea inchiderii pe orientare d.daca parametrul “None“ este selectat in metoda unghiurilor. SOKKIA 66 TOPOTRADE SRL . 10.calculul drumuirii se poate face si cu ajutorul functiei [TRAVER].Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 8. atunci calculul drumuirii se va face prin celelalte doua metode.rezultatele datele calculului drumuirii vor fi salvate in job-ul current ca Note.apasati [OPTION] pentru a selecta metoda prin care se va face calculul drumuirii: coordonate.12-0404. Nota: . instrumentul va afisa precizia drumuirii d.Dist: inchiderea pe distanta orizontala precision: precizia drumuirii in raport cu distanta orizontala parcursa si inchiderea pe distanta d. atunci cand este apasat [OK] in pasul 7.29. prima oara calculul drumuirii se va face prin metaoda unghiurilor. unghiuri si inaltimi 9. in cazul in care aceasta este alocata in modul de lucru Meas (vezi cap.

• Este posibil să determinaţi distanţa şi unghiul către un punct pe care doriţi să-l măsuraţi (punctul ţintă) prin ţinerea prismei într-un punct (punctul excentric) situat la mică distanţă de punctul ţintă şi prin măsurarea distanţei către punctul excentric.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. explicate mai jos : 1) Prin măsurarea cu ruleta a distanţei dintre punctul ţintă şi punctul excentric • Când punctul excentric este situat în stânga sau în dreapta punctului ţintă. MĂSURĂTORI CU EXCENTRICITATE • Măsurătorile cu excentricitate sunt realizate în scopul determinării punctelor în care prisma nu poate fi ţinută în mod direct sau a punctelor ce nu pot fi vizate. 2002 20. SOKKIA 67 TOPOTRADE SRL . trebuie ca unghiul format de liniile ce unesc punctul excentric cu punctul ţintă şi cu punctul de staţie să fie de aproximativ 90°.12-0404. • Când punctul excentric este situat în faţa sau în spatele punctului ţintă. 2) Prin vizarea punctului ţintă • Punctul excentric trebuie să fie situat cât mai aproape de punctul ţintă astfel încât distanţa de la punctul de staţie la punctul excentric să fie egală cu distanţa de la punctul de staţie la punctul ţintă. el trebuie să se afle pe linia ce uneşte punctul ţintă cu punctul de staţie. • Punctul ţintă poate fi determinat în trei feluri.

1 MĂSURĂTOARE EXCENTRICĂ CU O DISTANŢĂ • Când punctul excentric este situat în stânga sau în dreapta punctului ţintă. apoi ţineţi prisma în punctul excentric. după care selectaţi opţiunea potrivită pentru ‘Direc. 5) Selectaţi "Offset/Dist" apoi apăsaţi tasta soft [EDIT] şi introduceţi valoarea pentru ‘Dist’ (distanţa dintre punctul excentric şi punctul ţintă). el trebuie să se afle pe linia ce uneşte punctul ţintă cu punctul de staţie.  PROCEDURĂ : 1) Alegeţi punctul excentric în apropiere de punctul ţintă şi măsuraţi distanţa dintre ele. SOKKIA 68 TOPOTRADE SRL . 20. 2002 • Linia ce uneşte punctele excentrice A şi B trebuie să treacă şi prin punctul ţintă.1. • Aveţi grijă să ţineţi prisma astfel încât cota din punctul excentric să fie egală cu cota din punctul ţintă. 2) Vizaţi prisma ţinută în punctul excentric apoi apăsaţi [DIST] pentru a măsura distanţa.12-0404.’ (poziţia punctului excentric faţă de punctul ţintă) (vezi mai jos).Manual de utilizare Seria 30R 3) Prin măsurarea distanţei dintre punctul ţintă şi două puncte excentrice 7th ed. După ce distanţa e măsurată apăsaţi [STOP] pentru a opri măsurarea. trebuie ca unghiul format de liniile ce unesc punctul excentric cu punctul ţintă şi cu punctul de staţie să fie de aproximativ 90°. iar distanţa dintre punctul B şi punctul ţintă trebuie măsurată cu ruleta. 3) Apăsaţi tasta soft [OFFSET] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS 4) Introduceţi coordonatele punctului de staţie. aşa cum se explică în capitolul 12. • Când punctul excentric este situat în faţa sau în spatele punctului ţintă. Se măsoară punctele excentrice.

6) Apăsaţi tasta soft [OK] => SET calculează şi afişează distanţa şi unghiul către punctul ţintă : Offset/Dist S ZA HAR REC 34. • Pentru a renunţa la valorile calculate şi a reveni la ecranul anterior apăsaţi [NO]. SOKKIA 69 TOPOTRADE SRL . unghiul vertical şi unghiul orizontal către  punctul excentric → distanţa dintre punctul excentric şi punctul ţintă → poziţia punctului excentric faţă de punctul ţintă Direc.12-0404. unghiul vertical şi unghiul orizontal către  punctul ţintă 7) Pentru a confirma valorile calculate (ceea ce înseamnă că acestea vor fi reţinute în memoria de lucru) şi a reveni la ecranul anterior.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. apăsaţi tasta soft [YES]. apăsaţi tasta soft [REC] ( pentru amănunte vezi capitolul 20).770m 80°30'10" 120°10'00" m EDIT OK   → distanţa înclinată.980m 80°30'10" 125°30'20" XYZ NO YES   → distanţa înclinată. • Pentru a înregistra în memoria internă (în fişierul curent) rezultatele măsurătorii. există 4 opţiuni : → : punctul excentric este în dreapta punctului ţintă ← : punctul excentric este în stânga punctului ţintă ↑ : punctul excentric este în spatele punctului ţintă ↓ : punctul excentric este în faţa punctului ţintă • Tasta soft [OBS] este pentru reobservarea punctului excentric. • Pentru a calcula şi a afişa coordonatele punctului ţintă apăsaţi [XYZ].:→ OBS • Selectarea poziţiei punctului excentric faţă de punctul ţintă se face cu ajutorul tastei { } sau { }. 2002 S ZA HAR Dist: 2 34.

fi 7) Pentru a confirma valorile afişate (ceea ce înseamnă că acestea vor fi reţinute în memoria de lucru) şi a reveni la ecranul anterior. 3) Apăsaţi tasta soft [OFFSET] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS. unghiul vertical (ZA) şi unghiul orizontal (HAR) către punctul excentric.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • Aveţi grijă să ţineţi prisma astfel încât cota din punctul excentric să fie egală cu cota din punctul ţintă. 2002 20. 5) Selectaţi "Offset/Angle". SOKKIA 70 TOPOTRADE SRL . 2) După măsurarea distanţei apăsaţi tasta soft [STOP] pentru a opri măsurarea => pe ecran vor fi afişate distanţa înclinată (S). 4) Introduceţi coordonatele punctului de staţie aşa cum se explică în capitolul 12.2 MĂSURAREA CU EXCENTRICITATE UNGHIULARĂ • Punctul excentric trebuie să fie situat cât mai aproape de punctul ţintă astfel încât distanţa de la punctul de staţie la punctul excentric să fie egală cu distanţa de la punctul de staţie la punctul ţintă.  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi prisma ţinută în punctul excentric şi apăsaţi [DIST] pentru a măsura distanţa.12-0404. 6) Vizaţi punctul ţintă apoi apăsaţi tasta soft [OK] => pe ecran vor afişate distanţa şi unghiurile către punctul ţintă.. apăsaţi tasta soft [YES].1.

2) Apăsaţi tasta soft [OFFSET] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS.3 MĂSURĂTOARE EXCENTRICĂ CU DOUĂ DISTANŢE • Ţineţi două prisme (A şi B) în două puncte excentrice situate pe o linie care să treacă şi prin punctul ţintă. apoi apăsaţi [OBS] => SET începe să măsoare distanţa. după încheierea măsurării distanţei apăsaţi tasta soft [YES].1.1. Când utilizaţi sistemul 2RT500-K.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. coliniare cu punctul ţintă. 24. 4) Selectaţi "Offset/2D". 3) Introduceţi coordonatele punctului de staţie.  PROCEDURĂ : 1) Stabiliţi punctele excentrice A şi B. 2RT500-K. apoi introduceţi distanţa de la prisma B la punctul ţintă. aşa cum se explică în capitolul 12. Acesta este un accesoriu opţional şi constă dintr-un jalon pe care sunt montate două ţinte reflectorizante. procedura “Setarea parametrilor referitori la măsurarea distanţei ([EDM])”. Observaţi prisma A şi prisma B. 5) Vizaţi prisma din punctul A . • Puteţi uşura operaţiile de măsurare dacă utilizaţi sistemul special de 2 prisme.  Subcap. iar constanta prismei introdusă în aparat trebuie să fie 0 (zero). 2002 20.12-0404. tipul ţintei selectat trebuie să fie “Sheet”. În acest fel aparatul poate calcula distanţa şi unghiurile către punctul ţintă. Va apare ecranul : SOKKIA 71 TOPOTRADE SRL .

• Pentru a înregistra în memoria internă valorile calculate apăsaţi [REC]. • Dacă se apasă tasta soft [HVD]. Apăsaţi tasta soft [YES] pentru a confirma valorile afişate. Procedura de înregistrare este prezentată în capitolul 20. 2002 6) Vizaţi prisma din punctul B şi apăsaţi [OBS] => SET măsoară şi afişează coordonatelele.Manual de utilizare Seria 30R Observe 2nd o/s ZA 73°18’00” HAR 250°12’00” OBS 7th ed.12-0404. 7) Introduceţi valoarea distanţei de la punctul excentric B la punctul ţintă şi apăsaţi tasta {Enter} => => SET va calcula şi va afişa coordonatele punctului ţintă. apăsaţi tasta soft [NO]. ZA şi HAR). în locul coordonatelor vor fi afişate observaţiile către punctul ţintă (S. 8) Apăsaţi tasta soft [YES] • Pentru a renunţa la valorile calculate şi a observa din nou prisma A. pe ecran. SOKKIA 72 TOPOTRADE SRL .

fără a fi nevoie de schimbarea punctului de staţie.12-0404. 2002 21.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • Dacă înălţimea prismei este aceeaşi în ambele puncte. MĂSURAREA DISTANŢEI DINTRE DOUĂ PUNCTE-PRISMĂ Notă: Punct-prismă = punct în care se ţine prisma pentru măsurarea distanţei • Această operaţie se efectuează pentru a determina distanţa înclinată. SOKKIA 73 TOPOTRADE SRL . distanţa pe verticală dintre 2 puncte-prismă va reprezenta în acelaşi timp şi diferenţa de nivel dintre cele două puncte. distanţa orizontală şi distanţa pe verticală dintre un punct considerat ca referinţă (punct de start) şi un alt punct.

3) apoi apăsaţi tasta soft [MLM] => aparatul măsoară distanţa.345m 1.2 MLM 3) Vizaţi un alt punct (Pct.012m MOVE S/% OBS Valorile afişate au următoarele semnificaţii : S = distanţa înclinată dintre punctul de start şi punctul Pct.1 MĂSURAREA DISTANŢEI ÎNTRE DOUĂ SAU MAI MULTE PUNCTEPRISMĂ  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi prisma din punctul de start şi apoi apăsaţi [DIST] pentru a măsura distanţa. În continuare. distanţa orizontală şi distanţa verticală între punctul de start şi punctul Pct. 2002 21. utilizând aceeaşi procedură puteţi determina distanţele (S.3. 2) Vizaţi al doilea punct (Pct. iar după încheierea măsurătorii pe ecran vor fi afişate : distanţa înclinată. După încheierea măsurătorii va apare ecranul : MLM S H V 20.757m 20.2 H = distanţa orizontală dintre punctul de start şi punctul Pct. H şi V) dintre punctul de start şi orice alt punct. • [OBS] : pentru reobservarea punctului de start • [MOVE] : pentru modificarea punctului de start (vezi 18.2 V = distanţa verticală dintre punctul de start şi punctul Pct.12-0404.2) apoi apăsaţi tasta soft [MLM] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => SET începe măsurarea distanţei.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. După măsurarea distanţei apăsaţi [STOP] pentru a opri măsurarea.2) • [S/%] : pentru afişarea pantei în loc de distanţa înclinată şi invers (acţionează ca un întrerupător) 4) Pentru a ieşi din acest mod de lucru apăsaţi tasta <ESC>. SOKKIA 74 TOPOTRADE SRL .

3 apoi apăsaţi tasta soft [MLM].Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.2 SCHIMBAREA PUNCTULUI DE START • Este posibil ca ultimul punct observat să devină noul punct de start.  PROCEDURĂ : 1) Urmaţi paşii 1) şi 2) ai procedurii prezentate mai sus (în subcapitolul 18. Pentru a determina cele 3 distanţe dintre noul punct de start şi.2 va fi noul punct de start. de exemplu. 2002 21.12-0404.1) 2) Apăsaţi tasta soft [MOVE] apoi apăsaţi tasta soft [YES] => în acest fel punctul Pct.3. vizaţi punctul Pct. punctul Pct. SOKKIA 75 TOPOTRADE SRL .

prin preluarea coordonatelor din memoria internă • Punctele de pe contur trebuie specificate în ordine. 5. Calcul prin măsurarea directă a punctelor pe teren 1) Apăsaţi tasta soft [MENU] de la pagina P2 a modului de lucru MEAS. De exemplu. apoi calculează şi afişează coordonatele : 3) Apăsaţi tasta soft [OK] pentru a confirma măsurătoarea. 3. 2. SOKKIA 76 TOPOTRADE SRL . prin măsurarea directă a punctelor pe teren B. 1 este acelaşi lucru. în sens orar sau în sens trigonometric. 4. 3. nu însă şi dacă ele sunt specificate în ordinea 1. 5 sau 5. • Calculul ariei se face pe baza coordonatelor punctelor de pe contur.12-0404.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2. CALCULUL ARIEI UNEI SUPRAFEŢE • Puteţi calcula aria unei suprafeţe determinată de cel puţin 3 sau cel mult 30 puncte pe contur. 2) Vizaţi primul punct şi apăsaţi tasta soft [MEAS]. 2002 22. 4.  PROCEDURĂ : A. 2. 4. apoi apăsaţi [OBS] => SET măsoară distanţa şi unghiurile. 3. dacă punctele sunt specificate în ordinea 1. obţinute prin una din următoarele metode : A. apoi selectaţi programul “Area calculation”.

Notă : Pentru a intra în programul de calcul arii există şi tasta soft [AREA]. apăsaţi tasta soft [CALC] => pe ecran va apare aria calculată : 6) Pentru a ieşi din programul de calcul arii şi a reveni în modul de lucru MEAS. 5) După ce din memoria internă au fost preluate toate punctele. apăsaţi [OK].  PROCEDURĂ : B. 1) Apăsaţi tasta soft [MENU] de la pagina P2 a modului de lucru MEAS.Manual de utilizare Seria 30R 4) Repetaţi paşii 2) şi 3) şi pentru celelalte puncte de pe contur. Operaţiunea de alocare este explicată în subcapitolul 24. 2) Apăsaţi tasta soft [READ] pentru a prelua coordonatele primului punct din memoria internă : 01: Pt_01 02: 03: 04: 05: READ MEAS 3) Deplasaţi bara pe punctul dorit apoi apăsaţi tasta {Enter}. apăsaţi [OK]. apăsaţi tasta soft [CALC] => pe ecran va apare aria calculată : 6) Pentru a ieşi din programul de calcul arii şi a reveni în modul lucru MEAS. Calcul prin preluarea coordonatelor din memoria internă  “ PROCEDURĂ: Preluarea coordonatelor din memoria internă ( [READ] )” explicată în subcapitolul 12. 4) Repetaţi paşii 2) şi 3) şi pentru celelalte puncte de pe contur. 2002 • Punctele de pe contur trebuie specificate în ordine.2.1. apoi selectaţi programul “Area calculation”. dar ea nu este alocată încă în modul de lucru MEAS. 5) După ce au fost măsurate toate punctele. în sens orar sau în sens trigonometric.12-0404. de SOKKIA 77 TOPOTRADE SRL . 7th ed.

• Întreaga memorie a aparatului se împarte în 2 părţi : 1) Memoria de lucru MEAS 2) Memoria internă  MEM • Memoria internă este formată din 2 subzone : a) subzona (formată din 10 fişiere predefinite) pentru înregistrarea : * datelor măsurate : MEM → ‘JOB’ * punctelor cunoscute : MEM → ‘Known data’ b) lista de coduri (în care pot fi introduse maxim 40 coduri) : MEM → ‘Code’ • Memoria internă are o capacitate de 10.  “21. apăsaţi tasta {ESC}. • Pentru a intra în modul de lucru MEM. 21.000 de înregistrări. coordonate. în timp ce vă aflaţi în modul de lucru MEAS. SELECTAREA / ŞTERGEREA UNUI FIŞIER” SOKKIA 78 TOPOTRADE SRL . Pentru asta există două moduri de lucru : MEM şi REC.12-0404. apoi apăsaţi tasta soft [MEM] => va apare ecranul : Memory JOB Known data Code • Pentru a intra în modul de lucru REC apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => pe ecran vor apare următoarele programe : REC Stn data Angle data Dist data Coord data Dist+Coord data Note View • Modul de lucru MEM este pentru administrarea memoriei interne. unghiuri + distanţă. • Modul de lucru REC este pentru înregistrarea în fişierul curent a datelor măsurate (doar unghiuri. 22 şi 23 sunt explicate operaţiile prin care poate fi administrată memoria internă a aparatului. 2002 EXPLICAŢIE SUPLIMENTARĂ LUCRUL CU MEMORIA INTERNĂ ŞI CU LISTA DE CODURI • În capitolele 20. unghiuri + distanţă + coordonate).Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Operaţia de selectare a fişierului curent este explicată în subcapitolul 21. ÎNREGISTRAREA DATELOR (Modul de lucru REC) • Datele măsurate se înregistrează în memoria internă.544 -0.245 Overwrite ? ADD NO YES !!! IMPORTANT !!! Apăsaţi [YES] pentru a înlocui vechiul punct. Pt.1. În acest caz. • Pentru a intra în modul de lucru REC apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => va apare ecranul : REC Stn data Angle data Dist data Coord data Dist+Coord data Note View → Înregistrarea datelor despre punctul de staţie → Înregistrarea unghiurilor → Înregistrarea unghiurilor şi distanţei → Înregistrarea coordonatelor → Înregistrarea unghiurilor. dacă (din greşeală) apăsaţi cumva [YES].739 0. caz în care pe ecran apare mesajul : N E Z 5. Aveţi deci grijă ce tastă soft apăsaţi atunci când apare ecranul de mai sus. SET verifică dacă în memorie există un alt punct cu acelaşi număr (nume). 2002 23. • La înregistrarea unui punct. în fişierul curent. vechea înregistrare (de tip STN) se va şterge. PNT-001 Notă : Ecranul de mai sus apare chiar şi atunci când vizaţi un punct care anterior a fost înregistrat ca punct de staţie (STN). Apăsaţi [ADD] pentru ca în fişierul curent să fie stocată o nouă înregistrare cu acelaşi număr (nume). Apăsaţi [NO] pentru a redenumi punctul.12-0404. a distanţei şi a coordonatelor → Înregistrarea notelor → Vizualizarea datelor înregistrate SOKKIA 79 TOPOTRADE SRL .

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

23.1

ÎNREGISTRAREA DATELOR DESPRE PUNCTUL DE STAŢIE (STN DATA)

• Înregistrarea (de tip STN) care rezultă ocupă spaţiu în memorie cât două înregistrări. • Datele care se înregistrează sunt : coordonatele punctului de staţie, numărul punctului, înălţimea aparatului, codul punctului, numele operatorului, data, ora, vremea, vântul, temperatura, presiunea şi corecţia atmosferică. • Se recomandă înregistrarea în fişierul curent a datelor despre punctul de staţie înainte de a efectua măsurători şi a înregistra observaţii. Dacă nu se înregistrează datele despre punctul de staţie, va fi considerat ca punct de staţie înregistrarea STN anterioară.  PROCEDURĂ :
REC Stn data Angle data Dist data Coord data Dist+Coord data

1) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => va apare ecranul : 2) Selectaţi "Stn data". • Apăsaţi [READ] pentru a prelua din memoria internă coordonatele punctului de staţie.  subcapitolul 12.1. 3) Apăsaţi tasta soft [EDIT] şi completaţi câmpurile ce apar pe ecran cu valorile corespunzătoare, astfel : coordonatele punctului de staţie : numărul punctului : înălţimea aparatului : codul punctului : numele operatorului : data : ora : vremea : vântul : temperatura : presiunea : corecţia atmosferică : SOKKIA (N0, E0, Z0) (Pt.) (Inst.h) (Code) (Operator) (Date) (Time) (Weath) (Wind) (Temp) (Press) (ppm) 80

“ PROCEDURĂ: Preluarea coordonatelor din memoria internă ( [READ] )” explicată în

TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

 Câmpurile de pe ecranele de mai sus sunt de trei feluri : numerice, alfanumerice şi cu opţiuni. • câmpurile numerice sunt : N0, E0, Z0, Inst.h., Date, Time, Temp, Press şi ppm. Acestea trebuie completate cu valori numerice corespunzătoare. • câmpurile alfanumerice sunt : Pt., Code şi Operator. Acestea pot fi completate cu litere şi/sau cifre. • câmpurile cu opţiuni sunt : Weath. şi Wind. Fiecare dintre acestea are mai multe opţiuni prestabilite, după cum urmează : Weath : Fine, Cloudy, Light rain, Rain, Snow ( în traducere : cer senin, noros, ploaie uşoară, ploaie, ninsoare ) Wind : Calm , Gentle , Light , Strong , Very strong ( în traducere : calm , uşor , moderat , puternic , foarte puternic )  Modificarea opţiunilor pentru câmpurile cu opţiuni se face astfel : deplasaţi bara pe linia cu câmpul căruia doriţi să-i schimbaţi opţiunea apoi selectaţi opţiunea dorită prin apăsarea tastei { } sau { }. Notă : Când bara se află pe linia câmpului Code, pe ecran apar tastele [ ↑ ] şi [ ↓ ] cu ajutorul cărora codul poate fi preluat din lista de coduri. 4) După completarea valorilor şi selectarea opţiunilor pentru toate câmpurile apăsaţi tasta soft [OK]. 5) Pentru a ieşi din modul de lucru REC apăsaţi succesiv tasta {ESC}. Note: • SET incrementează automat ultimul număr de punct introdus, cu 1. • Numărul maxim de caractere pentru numele punctului = 14 (alfanumeric) • Numărul maxim de caractere pentru codul punctului = 16 (alfanumeric)

SOKKIA

81

TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

23.2 INREGISTRAREA PUNCTULUI DIN SPATE (BACK SIGHT POINT)
Punctul din spate poate fi stocat in job-ul current. PROCEDURA pentru introducerea azimutului: 1) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => va apare ecranul <REC>. 2) Selectaţi "Back sight data". 3) Selectati “Angle”. Valorile unghiului sunt afisate in timp real. 4) Introduceti azimutul. 5) Vizaţi punctul dorit, apasati [REC] in pasul 3, si setati urmatorii parametrii: - cod - inaltimea prismei - nr. Punct 6) Verificati datele introduse pentru a putea inregistra punctul din spate. Apasati <REC> pentru inregistrare. PROCEDURA pentru calcularea azimutului dupa coordonate: 1. apasati [REC] in pagina a treia a modului de lucru Meas, pentru a fi afisata functia <REC> 2. selectati “Back sight data” 3. select “Coord” 4. Introduceti coordonatele punctului din spate. - cand doriti sa cititi si sa folositi coordonatele din memorie, apasati [READ] (vezi 12.1) 5. apasati [OK] in pasul 3. Valorile unghiului sunt afisate in timp real. Valoarea azimutului este deasemenea afisata. 6. vizati punctul din spate, apasati [REC], in pasul 4, si setati urmatorii parametri: - codul - inaltimea prismei - nr.punct 7. Verificati datele introduse pentru a putea inregistra punctul din spate. Apasati <REC> pentru inregistrare.

SOKKIA

82

TOPOTRADE SRL

Acestea ajută la preluarea codului dorit din lista de coduri.codul punctului (Code) După completarea fiecărei valori apăsaţi tasta {Enter}. • Datele care se înregistrează sunt : unghiul zenital. (Citirile de la cercul vertical şi cercul orizontal sunt afişate în timp real). pe ultima linie a ecranului vor mai apare tastele soft [ ↑ ] şi [ ↓ ]. 2002 23.înălţimea prismei (Tgt. Notă : În momentul când bara se află pe linia cu codul punctului. Introduceţi următoarele valori : . apoi apăsaţi tasta soft [EDIT].numărul punctului (Pt.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => va apare ecranul <REC>.) .3 ÎNREGISTRAREA UNGHIURILOR (ANGLE DATA) • Este posibilă înregistrarea în memoria internă numai a unghiurilor către un punct. 2) Selectaţi "Angle data" şi vizaţi punctul dorit. Vizarea punctului se face după ce se intră în modul de lucru REC. 3) Apăsaţi tasta soft [REC].h) . codul punctului şi înălţimea prismei. Toate acestea ocupă o înregistrare. numărul punctului. Notă : Unghiul zenital şi unghiul orizontal sunt valorile citirilor de la cercul vertical şi cercul orizontal din momentul apăsării tastei soft [REC]. pe ecran vor fi afişate succesiv codurile existente în lista de coduri. • Este utilă măsurarea unghiurilor şi înregistrarea automată a acestora cu ajutorul tastei soft [AUTO].12-0404. prin apăsarea lor.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. SOKKIA 83 TOPOTRADE SRL . unghiul orizontal.

Manual de utilizare Seria 30R 4) Apăsaţi tasta soft [OK] => datele afişate pe ecranul de mai sus sunt stocate în memoria internă (într-o înregistrare de tip ‘Ang. iar codul punctului şi înălţimea prismei vor fi păstrate aceleaşi. apăsaţi tasta {ESC}. 7th ed. 2002 Notă : Dacă doriţi să observaţi un punct. faţă de punctul înregistrat anterior. 5) Pentru a observa un alt punct. iar valorile măsurate să se înregistreze în memorie în mod automat. În acest caz.12-0404. 6) Pentru a încheia înregistrarea unghiurilor şi a reveni la ecranul <REC>. După această operaţie va apare ecranul de dinaintea apăsării tastei soft [AUTO]. numărul punctului va fi automat crescut cu valoarea 1. vizaţi punctul respectiv şi apoi efectuaţi paşii 3) şi 4) de mai sus. vizaţi punctul respectiv şi apăsaţi apoi tasta soft [AUTO] => aparatul va prelua citirile de la cele două cercuri (vertical şi orizontal) şi le va înregistra automat în memoria internă. SOKKIA 84 TOPOTRADE SRL .’ în cadrul fişierului curent) . fără să mai apăsaţi vreo altă tastă.

4 ÎNREGISTRAREA UNGHIURILOR SI DISTANTEI (DISTA DATA) • Este foarte utilă tasta soft [AUTO]. pe ultima linie a ecranului vor mai apare tastele soft [ ↑ ] şi [ ↓ ].Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. REC/Dist rec 2922 S ZA HAR AUTO 123.001 SOKKIA 85 TOPOTRADE SRL . şi înălţimea prismei.Pt = numărul (numele) punctului (maxim 14 caractere) . 2002 23. 3) Apăsaţi tasta soft [REC] . prin apăsarea lor.Tgt. pentru a evita înregistrarea de două ori a aceloraşi valori măsurate. Acestea ajută la preluarea codului dorit din lista de coduri.h = înălţimea prismei .456m 80°30'15" 120°10'00" DIST OFFSET În acest moment valorile măsurate au fost înregistrate în memoria internă (în fişierul curent) şi se poate observa că tasta soft [REC] nu mai este afişată pe ecran. unghiul vertical. 4) După completarea tuturor valorilor apăsaţi tasta soft [OK]. Pt. unghiul orizontal. Toate acestea ocupă o înregistrare.12-0404. apoi apăsaţi tasta soft [EDIT].  PROCEDURĂ : 1) Măsuraţi distanţa apăsând tasta soft [DIST]. Completaţi câmpurile apărute pe ecran cu valorile corespunzătoare (după completarea fiecărei valori apăsaţi tasta {Enter}): . a cărei apăsare are ca efect atât efectuarea măsurătorii cât şi înregistrarea rezultatelor acesteia. • Datele care se înregistrează în memorie sunt : distanţa înclinată.Code = codul punctului (maxim 16 caractere) Notă : În momentul când bara se află pe linia cu codul punctului. codul. pe ecran vor fi afişate succesiv codurile existente în lista de coduri. apoi selectaţi "Dist data" => pe ecran vor apare rezultatele măsurătorilor ( ecranul <REC/Dist> ). 2) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS.: Pt. numărul punctului.

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. numărul punctului va fi automat crescut cu valoarea 1. apăsaţi {ESC}. • După ce datele au fost înregistrate. • Când datele unui punct cu acelaşi număr sunt suprascrise ( “Overwrite ? → [YES]” ) . • Tasta soft [AUTO] poate fi utilizată pentru măsurarea distanţei şi înregistrarea automată a valorilor măsurate. 2002 5) Dacă doriţi să măsuraţi o altă distanţă şi să înregistraţi valorile măsurate apăsaţi tasta soft [DIST]. În acest caz. SOKKIA 86 TOPOTRADE SRL . Ea va fi reafişată după efectuarea unei noi măsurători. apoi urmaţi paşii 3) şi 4) de mai sus. Ea va fi reafişată după efectuarea unei noi măsurători. iar codul punctului şi înălţimea prismei vor fi păstrate aceleaşi. pentru a evita înregistrarea de două ori a aceloraşi date. • Tasta soft [OFFSET] este pentru efectuarea măsurătorilor cu excentricitate (vezi capitolul 17). tasta soft [REC] nu va mai fi afişată pe ecran. pentru a evita înregistrarea de două ori a aceloraşi date. 6) Pentru a încheia înregistrarea unghiurilor+distanţei şi a reveni la ecranul <REC>. punctul suprascris este şters din memorie. • După ce datele au fost înregistrate. faţă de punctul înregistrat anterior.12-0404. tasta soft [REC] nu va mai fi afişată pe ecran.

 PROCEDURĂ : 1) Vizaţi prisma şi măsuraţi coordonatele conform explicaţiilor din capitolul 12.) .numărul punctului (Pt. vizaţi prisma şi apăsaţi tasta soft [OBS]. pentru a înregistra valorile acestora. apăsaţi succesiv tasta {ESC}. codul punctului şi înălţimea prismei. SOKKIA 87 TOPOTRADE SRL .înălţimea prismei (Tgt.5 ÎNREGISTRAREA COORDONATELOR (COORD DATA) • Datele care se înregistrează în fişierul curent sunt : valorile coordonatelor. numărul punctului. 2) După măsurarea coordonatelor apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS. 6) Pentru a ieşi din modul de lucru REC . apoi apăsaţi tasta soft [OK]. apoi selectaţi "Coord data" => va apare ecranul : 3) Apăsaţi tasta soft [REC].12-0404. apoi apăsaţi tasta soft [EDIT] => va apare ecranul : Introduceţi următoarele valori : . efectuaţi paşii 3) şi 4) de mai sus.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 4) Verificaţi dacă datele introduse sunt corecte.codul punctului (Code) După completarea fiecărei valori apăsaţi tasta {Enter}.h) . 5) Pentru a măsura coordonatele unui alt punct. După măsurarea coordonatelor. 2002 23.

’.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => va apare ecranul <REC>. Introduceţi următoarele valori: numărul punctului (Pt. 2002 23. 4) După măsurarea distanţei apăsaţi [REC] apoi [EDIT]. apoi apăsaţi [OK].’. Ambele înregistrări primesc acelaşi număr (nume).12-0404.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • Observaţiile măsurate sunt stocate într-o înregistrare de tip ‘Dist’. iar coordonatele calculate sunt stocate într-o înregistrare de tip ‘Crd.) Înălţimea prismei (Tgt. 6) Pentru a încheia măsurătoarea şi a reveni la ecranul <REC>. apăsaţi tasta {ESC}. • Ordinea în care sunt stocate cele două înregistrări : întâi cea de tip ‘Dist’ şi apoi cea de tip ‘Crd.h) Codul punctului (Code) 5) Verificaţi datele introduse. SOKKIA 88 TOPOTRADE SRL . 2) Selectaţi “Dist + Coord data” => va apare ecranul : 3) Vizaţi punctul şi apăsaţi [OBS] pentru a măsura distanţa.6 ÎNREGISTRAREA OBSERVAŢIILOR ŞI A COORDONATELOR (DIST + COORD DATA) În fişierul curent pot fi stocate simultan observaţiile măsurate şi coordonatele calculate.

după care puteţi introduce maxim 60 caractere : 3) Introduceţi orice caractere doriţi. SOKKIA 89 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.12-0404.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS .7 ÎNREGISTRAREA NOTELOR (NOTE) • Este posibilă stocarea în fişierul curent a înregistrărilor de tip "Note". apoi selectaţi "Note" 2) Apăsaţi tasta soft [EDIT]. apoi apăsaţi tasta soft [OK] => SET va înregistra nota introdusă şi va reveni la ecranul <REC>. O astfel de înregistrare poate fi formată din maxim 60 caractere alfanumerice. 2002 23.

• Nu pot fi vizualizate coordonatele punctelor transmise de la calculator în memoria aparatului.când [↑↓ apare pe fond închis. Pentru a reveni la ecranul <REC>. 2) Deplasaţi bara pe înregistrarea a cărui conţinut doriţi să-l vizualizaţi apoi apăsaţi tasta {Enter} => => va fi afişat întreg conţinutul acelei înregistrări : • { } sau { } : pentru deplasarea barei (bara = cursorul vertical) • [↑↓ : pentru modificarea pasului de deplasare a barei cu ajutorul tastelor { } şi { } -P] . Căutarea înregistrărilor de tip "Note" nu este însă posibilă.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.12-0404. SOKKIA 90 TOPOTRADE SRL .8 VIZUALIZAREA DATELOR DIN FISIERUL CURENT (VIEW) • Este posibilă afişarea datelor înregistrate în fişierul curent.când [↑↓ apare pe fond deschis. • Este posibilă căutarea după numărul punctului a unei anumite înregistrări din fişierul curent. bara se va deplasa cu câte 5 linii -P] • [TOP] : pentru deplasarea barei pe prima linie din listă • [LAST] : pentru deplasarea barei pe ultima linie din listă • [SRCH] : pentru căutarea după numărul punctului a unei anumite înregistrări [NEXT] : afişează întreg conţinutul următoarei înregistrări [PREV] : afişează întreg conţinutul anterioarei înregistrări 3) Pentru a reveni la ecranul anterior (în care pe fiecare linie era afişată câte o înregistrare) apăsaţi tasta {ESC}.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS. apăsaţi din nou tasta {ESC}. bara se va deplasa cu câte o linie -P] . 2002 23. apoi selectaţi “View" pentru ca SET să afişeze lista cu înregistrările stocate în fişierul curent.

2002 Notă : Dacă în fişierul curent există două sau mai multe puncte cu acelaşi număr. când se foloseşte funcţia [SRCH]. SOKKIA 91 TOPOTRADE SRL . SET găseşte doar ultimul punct înregistrat.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.12-0404.

2002 24. atunci când se lucrează în modul de lucru REC. distanţa orizontală nu este corectată. Numele lor poate fi însă modificat.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. SELECTAREA / ŞTERGEREA UNUI FIŞIER • Modul de lucru MEM este pentru administrarea memoriei interne.  Current JOB = Fişierul curent = fişierul în care se înregistrează datele măsurate. Factor de scară = valoarea cu care SET înmulţeşte distanţa orizontală calculată din măsurători pentru a obţine distanţa orizontală corectată: Distanţa orizontală corectată (Hc) = Distanţa orizontală (H) x Factorul de scară (SF) Notă: Dacă factorul de scară are valoarea “1.  Scale factor (SF) = Factor de scară.. • Există 10 fişiere predefinite.1 SELECTAREA FIŞIERULUI CURENT ŞI A FIŞIERULUI DE CONTROL • Înregistrarea datelor măsurate se face în fişierul curent. . Dacă pentru Factorul de scară s-a introdus o valoare diferită de 1. atunci aplicarea corecţiei de scară are loc când se calculează aceste valori. • În modul de lucru MEM se ajunge dacă din modul de lucru MEAS se apasă tasta {ESC}. care au numele iniţial : JOB01. JOB10. Se poate edita factorul de scară doar pentru fişierul curent. Înainte de începerea măsurătorilor ar trebui deci să selectaţi fişierul curent. SOKKIA 92 TOPOTRADE SRL .12-0404.  Coordinate Search JOB = Fişierul de control = fişierul din care se pot prelua coordonate cu ajutorul funcţiei [READ]. SET calculează distanţa redusă şi coordonatele unui punct utilizând distanţa înclinată măsurată. în care să se înregistreze datele măsurate. JOB02. .00000000”. • Factorul de scară (Scale Factor) poate fi introdus pentru fiecare fişier. putându-le da nume prin care să fie uşor de recunoscut.. apoi se apasă tasta soft [MEM] => va apare ecranul : Memory Când apare acest ecran se spune că aparatul se află în modul de lucru MEM ! JOB Known data Code 24.

2) Selectaţi "JOB selection".F. Apăsaţi apoi din nou tasta {Enter}. 8) Deplasaţi bara pe fişierul dorit apoi apăsaţi tasta {Enter} => fişierul astfel selectat devine noul fişier de control.]. Va apare din nou ecranul <JOB selection>.12-0404. 6) Apăsaţi [OK].=1. se poate face şi apasând tasta { } sau tasta { }. valorile de pe coloana din dreapta reprezintă numărul de înregistrări din fiecare fişier. 2002 iar 4) Deplasaţi bara pe fişierul dorit apoi apăsaţi tasta {Enter} => fişierul astfel selectat devine noul fişier curent.F. 3) Apăsaţi [LIST] => va apare ecranul: • Pe coloana din stânga ecranului sunt trecute numele fişierelor. 7) Deplasaţi bara pe opţiunea “Coord search JOB”. 5) Apăsaţi [S. • Simbolul ‘*’ arată că respectivul fişier nu a fost încă transmis spre un calculator. apoi apăsaţi [LIST].00000000 EDIT OK Introduceţi factorul de scară pentru fişierul current. iar SET revine la ecranul <JOB>.Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : 1) Selectaţi "JOB" din modul de lucru MEM. Va apare ecranul : Notă: selectarea fişierului curent sau a fişierului de control atunci când apare acest ecran. 7th ed. • Pentru deplasarea barei de la un fişier la altul folosiţi tastele { } sau { }. JOB1 S. SOKKIA 93 TOPOTRADE SRL . apoi apăsaţi [EDIT].

2) Selectaţi "JOB deletion" => va apare ecranul :  Numărul de pe coloana din dreapta reprezintă numărul de înregistrări din fiecare fişier. introduceţi noul nume al fişierului apoi apăsaţi tasta {Enter} => SET revine la ecranul <JOB>. ci datele conţinute în acel fişier. SOKKIA 94 TOPOTRADE SRL .12-0404.  PROCEDURĂ : 1) Selectaţi "JOB" din modul de lucru MEM . 24. • Nu este posibilă ştergerea datelor dintr-un fişier dacă acestea nu au fost transferate mai întâi către un calculator. JOB02.). etc. 7th ed. • După ştergerea datelor dintr-un fişier. c) selectaţi “JOB name edit”. acel fişier va reveni la numele iniţial (JOB01. Dacă datele dintr-un fişier nu au fost transferate la calculator. în dreptul acestui fişier va apare simbolul " * ". Pentru explicaţii privind realizarea transferului vezi capitolul 23.Manual de utilizare Seria 30R PROCEDURĂ : Modificarea numelui fişierului curent a) selectaţi "JOB" din modul de lucru MEM. 3) Deplasaţi bara pe fişierul pe care doriţi să-l ştergeţi apoi apăsaţi tasta {Enter} => => va apare ecranul : JOB03 deletion Confirm ? NO YES 4) Apăsaţi [YES] => datele din fişierul selectat sunt şterse şi SET revine la ecranul anterior. 2002 b) asiguraţi-vă că aţi selectat ca fişier curent acel fişier căruia doriţi să-i modificaţi numele.2 ŞTERGEREA UNUI FIŞIER • De fapt se şterge nu fişierul.

• Când datele sunt înregistrate prin transfer de la calculator.  PROCEDURĂ : A. iar SET revine la ecranul de la pasul 2). în fişierul curent. 5) După ce aţi înregistrat toate punctele cunoscute. SOKKIA 95 TOPOTRADE SRL . 4) În acest moment puteţi tasta alte valori pentru coordonate şi numărul punctului.12-0404. • Există 2 metode de înregistrare : cu ajutorul tastelor (A) sau prin transfer de la calculator (B). COORDONATE ŞI CODURI 25. Operaţia se poate efectua înaintea începerii unei lucrări. puncte cunoscute în retrointersecţie sau puncte de trasat. (Vezi "Preluarea din memoria internă a coordonatelor" în subcapitolul 12. 2) Selectaţi "Key in coord" apoi introduceţi coordonatele şi numărul punctului : 3) După introducerea datelor apăsaţi tasta {Enter} => => valorile introduse vor fi stocate în fişierul curent. Înregistrarea prin introducerea de la tastatură 1) Selectaţi "Known data" din modul de lucru MEM. Coordonatele pot fi apoi preluate în memoria de lucru cu ajutorul tastei soft [READ].1). SET nu verifică dacă există puncte cu acelaşi număr. puncte de orientare. iar pe teren coordonatele pot fi utilizate pentru puncte de staţie.1 ÎNREGISTRAREA/ŞTERGEREA COORDONATELOR • Este posibilă înregistrarea în memorie a coordonatelor punctelor cunoscute. apăsaţi tasta {ESC}. • Coordonatele se înregistrează în memoria internă.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 25.

• Parametri de comunicare (Baud rate. va SOKKIA 96 TOPOTRADE SRL . Stop bit.  PROCEDURĂ : Ştergerea tuturor înregistrărilor deodată (iniţializare) 1) Selectaţi "Known data" din modul de lucru MEM. În acest moment aparatul este pregătit să recepţioneze date. Parity.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Data bit.1.) trebuie să aibă aceleaşi valori atât în SET cât şi în programul de pe calculator. Pentru setarea parametrilor de comunicare ai aparatului vezi subcapitolul 24. moment în care pe ecranul din stânga va apare mesajul "Receiving" şi numărul de înregistrări transferate. etc. După încheierea transferului automat SET revine la ecranul iniţial. ► Ştergerea din memorie a punctelor cunoscute • Există 2 metode de ştergere a înregistrărilor din fişierul curent : ştergerea tuturor înregistrărilor deodată şi ştergerea câte unei înregistrări. apoi (presupunând că datele au fost deja introduse pe calculator) se transmit datele din calculator spre aparat. 2) Selectaţi "Comms input" => va apare ecranul <Comms input>. aparatul se conectează cu calculatorul (prin intermediul cablului ce se livrează odată cu aparatul). secţiunea “Comms setup”  PROCEDURĂ (pregătirea aparatului pentru a putea recepţiona date) : 1) Selectaţi "Known data" din modul de lucru MEM. se porneşte şi se pregăteşte aparatul pentru a putea recepţiona date. ceea ce înseamnă că trebuie să iniţiaţi transferul de la calculator. program ce va fi instalat şi explicat în perioada de instruire. • În principiu.12-0404. 2002 B. Înregistrarea prin transfer de la calculator • Transferul se face cu ajutorul programului SOKKIA ProLink. iar SET reveni la ecranul iniţial. 2) Selectaţi "Clear" apoi apăsaţi tasta {Enter} => va apare ecranul : 3) Apăsaţi tasta soft [YES] pentru a confirma ştergerea => toate punctele cunoscute din fişierul curent sunt şterse.

5) După ştergere apăsaţi tasta {ESC} pentru a reveni la ecranul iniţial (<Known data>). • { } sau { } : pentru deplasarea barei • [↑↓ : pentru modificarea pasului de deplasare a barei (la apăsarea tastelor { } sau { }) -P] . 7th ed. 2002 2) Selectaţi "Deletion" pentru a fi afişată lista cu puncte cunoscute din fişierul curent: Notă : Tasta soft [SRCH] este pentru căutarea unui anumit punct pe care vreţi să-l ştergeţi (vezi mai jos explicaţiile).când [↑↓ apare pe fond deschis. bara se va deplasa cu câte 5 linii -P] • [TOP] : pentru deplasarea barei pe prima linie din listă • [LAST] : pentru deplasarea barei pe ultima linie din listă • [SRCH] : pentru căutarea unui anumit punct din listă (vezi mai jos) 3) Selectaţi punctul pe care vreţi să-l ştergeţi apoi apăsaţi tasta {Enter} => va apare ecranul : 4) Apăsaţi [DEL] pentru ca punctul selectat să fie şters.când [↑↓ apare pe fond închis. SOKKIA 97 TOPOTRADE SRL .12-0404. bara se va deplasa cu câte o linie -P] .Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : Ştergerea câte unei înregistrări 1) Selectaţi "Known data" din modul de lucru MEM .

Manual de utilizare Seria 30R  EXPLICAŢII : Căutarea unui anumit punct 1) Apăsaţi tasta soft [SRCH] => va apare ecranul :

7th ed.12-0404, 2002

2) Tastaţi numărul (numele) punctului pe care doriţi ca SET să-l caute în vederea ştergerii, apoi apăsaţi tasta {Enter}. Dacă punctul menţionat nu există în listă, pe linia a 5-a a ecranului va apare mesajul "Not found", iar dacă există, va apare ecranul de la pasul 3) al procedurii de ştergere a câte unei înregistrări. 3) Apăsaţi [DEL] pentru a confirma ştergerea punctului găsit.

25.2 VIZUALIZAREA PUNCTELOR CUNOSCUTE
1) Selectaţi "Known data" din modul de lucru MEM. 2) Selectaţi "View" => va apare ecranul :

Notă : Tastele soft de pe acest ecran sunt explicate în subcapito-lul anterior (vezi pagina 70). 3) Selectaţi punctul pe care doriţi să-l vizualizaţi apoi apăsaţi tasta {Enter} => va apare ecranul :

• [NEXT] : pentru afişarea coordonatelor următorului punct • [PREV] : pentru afişarea coordonatelor punctului anterior 4) Pentru a reveni la ecranul de la pasul 2) apăsaţi tasta {ESC}, iar pentru a ieşi şi din lista cu puncte mai apăsaţi încă o dată tasta {ESC}.

SOKKIA

98

TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

25.3 ÎNREGISTRAREA/ŞTERGEREA CODURILOR
• Este posibilă introducerea în memoria aparatului (într-o zonă specială numită "lista de coduri") a maxim 40 de coduri. • În timpul efectuării pe teren a măsurătorilor, când fiecărui punct observat i se poate atribui un cod, acesta poate fi introdus direct de la tastatură sau poate fi preluat din lista de coduri. ► Introducere coduri 1) Selectaţi "Code" din modul de lucru MEM. 2) Selectaţi "Key in code". Introduceţi codul şi apăsaţi tasta {Enter} => codul este stocat în lista de coduri

Notă : Un cod poate fi alcătuit din maxim 16 caractere alfanumerice. ► Ştergere coduri 1) Selectaţi "Code" din modul de lucru MEM. 2) Selectaţi "Deletion" => va apare un ecran asemănător cu cel de mai jos :

3) Deplasaţi bara pe codul pe care doriţi să-l ştergeţi apoi apăsaţi tasta soft [DEL] pentru a-l şterge. • { } sau { } : pentru deplasarea barei • [↑↓ : pentru modificarea pasului de deplasare a barei atunci când se apasă { } sau { } -P] - când [↑↓ apare pe fond deschis, bara se va deplasa cu câte o linie -P] - când [↑↓ apare pe fond închis, bara se va deplasa cu câte 5 linii -P] • [TOP] : pentru deplasarea barei pe prima linie din listă • [LAST] : pentru deplasarea barei pe ultima linie din listă SOKKIA 99 TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

4) După ce aţi şters ce coduri aţi dorit, pentru a reveni la ecranul iniţial, apăsaţi tasta {ESC}. Notă : Pentru a şterge toate codurile din listă, la pasul 2) selectaţi “Clear” apoi apăsaţi [YES].

25.4 VIZUALIZAREA CODURILOR DIN LISTĂ
1) Selectaţi "Code" din modul de lucru MEM. 2) Selectaţi "Code view" şi pe ecran vor fi afişate codurile din lista de coduri :

• { } sau { } : pentru deplasarea barei • [↑↓ : pentru modificarea pasului de deplasare a barei atunci când se apasă { } sau { } -P] - când [↑↓ apare pe fond deschis, bara se va deplasa cu câte o linie -P] - când [↑↓ apare pe fond închis, bara se va deplasa cu câte 5 linii -P] • [TOP] : pentru deplasarea barei pe primul cod din listă • [LAST] : pentru deplasarea barei pe ultimul cod din listă

3) Pentru a ieşi din modul de vizualizare a listei de coduri apăsaţi tasta {ESC}.

SOKKIA

100

TOPOTRADE SRL

2. • Datele care se transferă sunt : valori măsurate. puncte cunoscute.12-0404. După ce toate datele au fost transmise la calculator. în dreptul acelui fişier va apare “Out”. date despre punctul de staţie. SET revine la ecranul de la pasul 3).Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • Punctele cunoscute înregistrate prin transfer de la calculator nu pot fi transferate înapoi la calculator. • Procedura explicată mai jos trebuie efectuată după conectarea aparatului la calculator şi după ce programul de pe calculator este pregătit pentru a recepţiona date !  PROCEDURĂ : Transferul datelor la calculator 1) Conectaţi aparatul la calculator şi pregătiţi calculatorul pentru a putea receţiona date. în dreptul unui fişier apare simbolul’*’. Pentru a putea şterge un fişier din memoria aparatului vezi subcapitolul 21. înseamnă că acel fişier încă nu a fost transferat la calculator. Notă : Dacă pe ecran. 2002 26. În acest fel puteţi selecta câte fişiere doriţi. 2) Selectaţi "JOB" din modul de lucru MEM. 5) După ce aţi selectat fişierul (fişierele) pe care doriţi să-l transferaţi la calculator. • Transferul unui fişier constă practic în copierea acelui fişier din memoria aparatului în memoria calculatorului. 3) Selectaţi "Comms output" => pe ecran va apare lista fişierelor : 4) Deplasaţi bara pe fişierul pe care doriţi să-l transferaţi apoi apăsaţi tasta {Enter} => pe ecran. note şi coordonate. TRANSFERUL DATELOR LA CALCULATOR • Este posibil transferul datelor din memoria internă a aparatului către calculator. pagina 66. apăsaţi [OK] => => va apare ecranul : 6) Selectaţi “SDR” apoi apăsaţi tasta {Enter} => începe transferul datelor. SOKKIA 101 TOPOTRADE SRL .

1 SETAREA PARAMETRILOR APARATULUI (CNFG)  Opţiunile parametrilor în dreptul cărora apare simbolul (*) = setări din fabrică. în loc de "SDR" trebuie selectat "Printed output".Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • Conectarea la imprimantă se face cu un cablu de tip DOC46 care nu este inclus în configuraţia standard a aparatului. deci trebuie comandat separat. • Procedura de transfer a datelor către o imprimantă este aceeaşi ca şi către un calculator. Este posibil să introduceţi direct o anumită valoare pentru corecţia atmosferică. singura deosebire fiind că la pasul 6). Selectarea opţiunilor se face cu ajutorul tastelor { } şi { }.  Opţiuni posibile pentru parametrul nr.  PROCEDURĂ : Setarea parametrilor referitori la măsurarea distanţei ([EDM]) Apăsaţi tasta soft [EDM] de la pagina P2 a modului de lucru MEAS. parametrii vor fi afişaţi pe două ecrane : 1 → modul de măsurare a distanţei 2 → tipul ţintei 3 → constanta prismei 4 → temperatura 5 → presiunea 6 → corecţia atmosferică • valoarea corecţiei atmosferice este calculată automat după introducerea valorilor pentru temperatură şi presiune. 28. Conectarea trebuie făcută când atât aparatul cât şi imprimanta sunt oprite. • parametrii 1 şi 2 au opţiuni prestabilite (spre deosebire de ceilalţi parametri ale căror valori trebuie introduse cu ajutorul tastelor numerice).Prism (*) = prismă .12-0404. MODIFICAREA PARAMETRILOR 28. 2002 Notă : Este posibilă transmiterea către o imprimantă paralelă a datelor dintr-un fişier. 2 (tipul ţintei) : . tasta soft [0ppm] este pentru setarea la zero a valorii corecţiei atmosferice.Sheet = ţintă reflectorizantă specială .None = fără prismă (suprafaţă oarecare) SOKKIA 102 TOPOTRADE SRL .

valoarea corecţiei este calculată şi păstrată în memoria de lucru a aparatului. 0.Fine AVG "n=x" : măsurare de precizie de x ori. 1 (modul de măsurare a distanţei): . deoarece viteza de deplasare în aer a luminii este afectată de temperatura şi presiunea atmosferică. 2904 × P hPa ( ) 1 + 0. 5 şi 6: PC (constanta prismei) : Temp. 2002 Notă : După selectarea opţiunii pentru parametrul nr. Formula utilizată este următoarea : ppm = 27896 − .499 > 499 { 0 (*) } După ce introduceţi valorile şi selectaţi opţiunile corecte. Setaţi constanta prismei la valoarea pe care o au prismele utilizate de d-voastră.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • Prismele SOKKIA pot avea constanta –30 sau 0. B. automat valoarea constantei prismei este setată pe o valoare implicită. • SET este proiectat astfel încât factorul de corecţie are valoarea 0 ppm pentru o temperatură de +15°C (+59°F) şi o presiune atmosferică de 1013 hPa (760 mmHg). Corecţia atmosferică • Aplicarea corecţiei atmosferice este necesară pentru măsurarea cu precizie a distanţei. şi -30 pentru opţiunea ‘Prism’. în timp ce vă aflaţi pe parametrul "ppm". Constanta prismei • Fiecare tip de prismă are o anumită constantă . 003661× T  C) ( Dacă nu este necesară aplicarea corecţiei atmosferice. o singură dată : măsurare de urmărire . • Prin introducerea valorilor temperaturii şi presiunii. Această valoare este 0 pentru opţiunile ‘Sheet’ sau ‘None’.12-0404.99 > 99 { -30 (*) } .  Opţiuni posibile pentru parametrul nr.Fine "s" . repetată ( pentru oprire trebuie apăsat [STOP] ) .Fine "r" (*) : măsurare de precizie. setaţi la 0 (zero) valoarea ei.30 > 60°C { 15 (*) }  Valori minime şi maxime ce pot fi introduse pentru parametrii 3. SOKKIA 103 TOPOTRADE SRL .2 şi apăsarea tastei {Enter} sau { }. după care se afişează media . (presiune atmosferică) : 375 > 1050 mmHg { 760 (*) } ppm (corecţia atmosferică) : . apăsaţi tasta {Enter} => aparatul va reveni în modul de lucru MEAS. (temperatura) : Press. Este însă posibil să introduceţi orice valoare.Tracking : măsurare de precizie. 4. EXPLICAŢII : A.

: N-E-Z SOKKIA 104 TOPOTRADE SRL . SC TOPOTRADE SRL. 050621 Ver. Apăsaţi apoi tasta soft [CNFG] => va apare ecranul : Config Obs. 2002 În timp ce vă aflaţi în modul de lucru MEAS apăsaţi tasta {ESC} => va apare ecranul : SET530R No.139-00-01 139-88-50 Job.Manual de utilizare Seria 30R Pentru detalii. 7th ed.const Comms setup Unit Key function Când apare ecranul din stânga se cheamă că aparatul se află în modul de lucru CNFG.reso : 5” Coord.12-0404.  PROCEDURĂ : Setarea parametrilor aparatului ([CNFG]) • Opţiunile parametrilor rămân aceleaşi până la o nouă modificare. condition Instr.V) coll. adresaţi-vă reprezentantului SOKKIA.crn : Yes C&R crn : No V manual : No V.config Instr. de remarcat că pe linia a 5-a este afişat fişierul curent. ► Obs.obs : Zenith Ang.JOB01 MEAS MEM CNFG Notă : Când apare ecranul din stânga se cheamă că aparatul se află în modul de lucru Status. Condition (condiţii de măsurare) Dist mode: Sdist Tilt crn : Yes(H.

corecţia de înclinare a axei principale a aparatului faţă de verticala locului corecţia de colimaţie corecţia de refracţie curbură şi Parametru V manual V.142 K=0. V) (*) Yes (V) No Yes (*) No No (*) K=0.2 mgon = 2CC pentru sistemul Gauss pentru Stereo ‘70 ► Instr. crn C&R crn.20 Opţiuni No (*) Yes Zenith (*) Vertical Vert +/–90 1” (0. 15min. 15 sau 30 minute nu are loc Da nu Vezi mai jos EDM ALC = parametru pentru setarea cantităţii de lumină receptate de dispozitivul de măsurare a distanţei > CNFG → Instr. 2002 Parametru Dist mode Semnificaţie tipul distanţei afişate iniţial Tilt crn.2 mgon) (*) 5” (1 mgon) E-N-Z N-E-Z (*) Explicaţii distanţă înclinată distanţă orizontală distanţă verticală se aplică ambelor unghiuri se aplică unghiului vertical nu se aplică se aplică nu se aplică nu se aplică se aplică (pt. România) se aplică Explicaţii vezi capitolul 30 originea la zenit originea la orizont originea la orizont 1 gon = 1G00C00CC 0. 10 min.Config (parametri de control hardware) Power off Reticle lev Contrast Resume EDM ALC : : : : : 30min 3 10 Off Hold Parametru Power off Semnificaţie Oprirea automată a aparatului Reticle lev Contrast Resume EDM ALC Opţiuni 5min. Config → EDM ALC (opţiuni: “Free” sau “Hold”) SOKKIA 105 TOPOTRADE SRL . reso Coord. rezoluţie unghiuri format coordonate Opţiuni Sdist (*) Hdist Vdist Yes (H. Coll.12-0404.obs Semnificaţie indexarea manuală a cercului vertical formatul unghiului vertical Ang.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 30min (*) No Nivel iluminare reticul De la 0 la 5 (3*) Contrastul ecranului de la 1 la 15 (10*) Revenirea la acelaşi ecran după On repornirea aparatului Off (*) Reglaj putere semnal reflectat Hold (*) Free Explicaţii după 5. 10.

după dispariţia obstacolului.12-0404. 2400bps . Această opţiune e bine să fie utilizată când prisma se mişcă în timpul măsurătorii continue a distanţei. 2002 • “Free”: cantitatea de lumină receptată este reglată automat în funcţie de distanţa dintre aparat şi prismă.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. biţi de stop Suma de verificare Protocol Opţiuni ( * : setări fabrică) 1200bps * . După stabilizarea fascicolului de lumină. ► Comms setup (parametri de comunicare cu calculatorul) • Opţiunile din aparat trebuie să fie aceleaşi cu cele din calculator ! Parametru Baud rate Data bits Parity Stop bit Check sum Xon / Xoff Semnificaţie Viteza de transfer Nr. 9600bps . va dura ceva mai mult până ce cantitatea de lumină să fie din nou reglată şi valoarea măsurată să fie afişată. • “Hold”: cantitatea de lumină receptată rămâne constantă până la încheierea măsurătorii continue. dispozitivul de măsurare a distanţei poate imediat recunoaşte poziţia prismei. În acest fel se stabilizează fascicolul de lumină reflectat de prismă. 38400bps 8 * 7 Not set * Even Odd 1 * 2 No * Yes Yes * No SOKKIA 106 TOPOTRADE SRL . de biţi transferaţi Paritate Nr. chiar dacă acesta este întrerupt de un obstacol şi apare mesajul “Signal off”. 4800bps . 19200bps . Dacă în timpul măsurătorii continue a distanţei un obstacol întrerupe fascicolul de lumină şi apare mesajul de eroare “Signal off”.

12-0404.4 mm grade sexagesimale grade centezimale miimi (360° = 6400 mil) metri picioare 28. Este posibilă schimbarea poziţiilor funcţiilor în pagină.Manual de utilizare Seria 30R ► Unit (unităţi de măsură) 7th ed. mai există o memorie în care nu se poate înregistra nimic. e posibilă alocarea oricărei funcţii în orice poziţie. prin înregistrarea ei în una din cele două memorii disponibile în acest scop (User's 1 şi User's 2). "varianta curentă" devine "variantă utilizator". În urma operaţiei de alocare va rezulta o "variantă de poziţionare" a funcţiilor în pagină. Press. devenind astfel "variantă curentă". Atât această "variantă implicită" cât şi oricare din cele două "variante utilizator" poate fi încărcată în memoria de lucru a aparatului. dar în care există o variantă de poziţionare numită "varianta implicită" (Default). În afară de cele două memorii în care poate fi păstrată câte o "variantă utilizator". la orice pagină a modului de lucru MEAS. Semnificaţie temperatură presiune Angle unghiuri Dist distanţe Opţiuni °C * °F hPa * mmHg inchHg degree * gon mil m * feet Explicaţii grade Celsius grade Fahrenheit hidroPascali milimetri coloană de mercur 1 inch = 25. Aceasta poate sau nu să fie salvată. fiecare pagină cuprinzând câte 4 funcţii (sau taste soft). variantă descrisă în capitolul 3 şi care a fost explicată pe tot parcursul acestui manual. 2002 Parametru Temp. variantă ce devine automat "varianta curentă". În urma înregistrării în una din cele două memorii. SOKKIA 107 TOPOTRADE SRL .2 ALOCAREA FUNCŢIILOR • Modul de lucru MEAS este alcătuit din 3 pagini. operaţie pe care o vom denumi "Alocarea funcţiilor". Astfel.

transferă valorile măsurate la un calculator .modifică tipul distanţei afişate .pentru măsurători cu excentricitate .proiecţia unui punct pe un aliniament .pentru blocarea/deblocarea înregistrării la cercul orizontal .ANG] [EDM] [MLM] [OFFSET] [REC] [S-O] 108 SOKKIA TOPOTRADE SRL .12-0404.intră în procedura de măsurare prin repetiţie a unui unghi .schimbă sensul pozitiv de înregistrare la cercul orizontal (dreapta/stânga) . aceasta este : Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 [DIST] [ SHV] [0SET] [COORD] [MENU] [TILT] [H.introduce valoarea 0 (zero) la cercul orizontal .afişează submeniu cu programe pentru înregistrarea în memorie a datelor măsurate .afişează submeniu cu programe pentru orientarea în staţie şi măsurarea coordonatelor .afişează parametrii referitori la măsurarea distanţei .face trecerea de la afişarea unghiului zenital la afişarea pantei axei de vizare în % .introduce o anumită valoare la cercul orizontal .afişează submeniu cu programe pentru trasări .afişează valorile măsurate ultima oară .verifică puterea semnalului reflectat .intră în modul de lucru pentru retrointersecţie . explicată în acest manual.introducere înălţime aparat şi înălţime prismă .spaţiu liber (nici o funcţie) • Varianta de poziţionare curentă la ieşirea din fabrică este "varianta implicită".schimbă unitatea de măsură din metri în picioare (feet) .afişează unghiurile de decalare .porneşte măsurarea pentru determinarea distanţei dintre 2 puncte-prismă .afişează meniul principal (cu programe pentru măsurători) .porneşte măsurarea distanţei .ANG] [TILT] [MENU] [REM] [RESEC] [R/L] [ZA/%] [HOLD] [RCL] [D-OUT] [AIM] [AREA] [F/M] [HT] [S-O LINE] [P-PROJ] [---] . 2002 • Mai jos sunt prezentate funcţiile care pot fi alocate în paginile modului de lucru MEAS : [DIST] [ SHV] [0SET] [COORD] [REP] [MLM] [S-O] [OFFSET] [REC] [EDM] [H.trasarea punctelor pe un aliniament .intră în modul de lucru pentru calulul ariei unei suprafeţe .pentru determinarea înălţimii punctelor inaccesibile .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

.. 3) Apăsaţi succesiv tasta { } (sau { }) până ce pe respectiva poziţie apare funcţia dorită..ANG] [EDM] [DIST] [ SHV] [H.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed............. 4) Repetaţi paşii 2) şi 3) de câte ori este necesar......12-0404...... În urma acestei operaţii rezultă o variantă de poziţionare care automat devine "variantă curentă" şi care rămâne nemodificată (chiar dacă aparatul este oprit) până la efectuarea unei noi operaţii de alocare sau până la operaţia de "Rechemare a unei variante de poziţionare" descrisă mai jos în acest subcapitol..... sau aceeaşi funcţie poate fi alocată de mai multe ori pe aceeaşi pagină (exemplul 2)............. sau o funcţie poate fi alocată o singură dată (exemplul 3).. [DIST] [ SHV] [H..... la orice pagină a modului de lucru MEAS. Exemplul 1 : P1 P2 Exemplul 2 : P1 Exemplul 3 : P1 [DIST] [ SHV] [---] [---] .....ANG] [EDM] ► Alocarea funcţiilor 1) Selectaţi programul "Key function" din modul de lucru CNFG => va apare ecranul : Key function Define Registration Recall → Alocare → Înregistrarea variantei de poziţionare curente → Rechemarea unei variante de poziţionare Selectaţi "Define" apoi apăsaţi tasta {Enter} => pe ecran vor apare funcţiile alocate în varianta de poziţionare curentă : 2) Cu ajutorul tastei { } sau { } deplasaţi cursorul pe poziţia în care vreţi să alocaţi o anume funcţie (cursorul clipeşte)............ SOKKIA 109 TOPOTRADE SRL ... [DIST] [DIST] [ SHV] [ SHV] ... • Este posibilă alocarea aceloraşi funcţii pe fiecare pagină (exemplul 1)... 2002 • Prin operaţia de “alocare” oricare din funcţiile de mai sus poate fi poziţionată în orice loc........ 5) Apăsaţi tasta soft [OK] pentru ca noua variantă de poziţionare să devină "varianta curentă"...

Notă : Prin înregistrarea variantei curente de poziţionare într-una din cele două memorii utilizator.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Ecranul din stânga confirmă că varianta de poziţionare curentă a fost înregistrată în prima "memorie utilizator" (User's 1). 3) Selectaţi "Registration" apoi apăsaţi tasta {Enter} => va apare ecranul : Key function User's 1 User's 2 Pe ecranul din stânga apar numele celor două "memorii utilizator" în care se poate înregistra varianta de poziţionare curentă. 2) Selectaţi "Key function" din modul de lucru. 2) Selectaţi "Recall" => va apare ecranul : Key function User's 1 User's 2 Default → varianta utilizator 1 → varianta utilizator 2 → varianta implicită Selectaţi una din cele trei variante de pe ecranul de mai sus apoi apăsaţi tasta {Enter} => varianta selectată va deveni curentă. SOKKIA 110 TOPOTRADE SRL . care în acest fel se poate pierde dacă nu se află deja înregistrată într-una din cele două memorii utilizator.12-0404. locul ei fiind luat de noua variantă de poziţionare. luând locul anterioarei vari-ante curente. ► Rechemarea unei variante de poziţionare • Prin această operaţie se face ca una din variantele de poziţionare dintre cele trei aflate în memorie (două variante utilizator şi varianta implicită) să devină variantă curentă. Selectaţi "User's 1" sau "User's 2" 4) Apăsaţi tasta {Enter} => varianta de poziţionare curentă se înregistrează în “memoria utilizator“ selectată. 2002 ► Înregistrarea variantei de poziţionare curente 1) Efectuaţi procedura de alocare descrisă mai sus. 1) Selectaţi "Key function" din modul de lucru CNFG. varianta de poziţionare aflată în memoria respectivă se va şterge.

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.12-0404.punctele cunoscute . ceea ce înseamnă că toate datele din memoria aparatului s-au şters. 2002 28. {F3} şi {BS}. 3) Aparatul porneşte.datele măsurate înregistrate în fişiere . 2) Se ţin apăsate tastele {F1}. pe ecran este afişat mesajul “Clearing memory”. ► Iniţializarea memoriei • Prin această operaţie toate datele din memoria aparatului se şterg !!! • Datele care se şterg : .  PROCEDURĂ : 1) Opriţi aparatul.1). SOKKIA 111 TOPOTRADE SRL . Obs.toate datele din memoria de lucru 1) Opriţi aparatul. Unit ) Parametri referitori la măsurarea distanţei ( MEAS → EDM ) Varianta de Poziţionare a tastelor soft În acest caz va fi selectată varianta de poziţionare implicită (cea explicată în acest manual). 2) Se ţine apăsate tastele {F4} şi {BS}. ceea ce înseamnă că opţiunile tuturor parametrilor au fost setate pe valorile lor implicite (vezi subcapitolul 24. Comms setup ) Unităţi de măsură ( CNFG → 5. condition ) Parametri de comunicare cu calculatorul ( CNFG → 4. pe ecran este afişat mesajul “Default set”. apoi se apasă şi tasta {ON}.lista de coduri . apoi se apasă tasta {ON}.3 SETAREA OPŢIUNILOR TUTUROR PARAMETRILOR PE VALORILE IMPLICITE • Prin această opţiune se setează opţiunile implicite pentru următorii parametri: Condiţii de măsurare ( CNFG → 1. 3) Aparatul porneşte.

Comunicare wireless prin Bluetooth 29. selectati „Comms setup” in modul de lucru Config 2. setati optiunea Wireless pe Yes 3. inregistrati dispozitivele Bluetooth. . .chiar daca optiunea Authentication este setata pe No.selectati un dispozitiv si apasati Enter pentru a vizualiza detaliile. optiunea Xon/Xoff nu va fi afisat.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Apasati [PREV]/[NEXT] pentru a afisa detaliile pentru urmatorul sau anteriorul dispozitiv. Selectati o adresa din lista cu dispozitive descoperite si apasati OK. pentru optiunea „Link”se selecteaza cu ajutorul sagetilor stanga/dreapta. Selectati unul dintre dispozitive si apasati EDIT pentru a actualiza informatia. . introduceti aceeasi parola ca si pentru dispozitiv Bluetooth. (vezi Procedura inregistrarii dispozitivelor bluetooth). unul din dispozitivele inregistrate in statia totala. 2002 29. Optiunea „BD ADDR” pentru statia totala trebuie inregistrata in dispozitivul Bluetooth. optiunea Link nu mai trebuie setata. Informatiile despre Bluetooth pentru statia totala vor fi afisate. 2. setati „Wireless” pe optiunea Yes. 6. Adresele vor fi afisate in „BD ADDR”. vi se va cere parola cand un dispozitiv Bluetooth este folosit.cand optiunea Mode este setata pe Slave. selectati „Bluetooth setup” 4. setati Wireless pe Yes. pentru optiunea Authentication selectati Yes sau No 7. selectati „Comms setup” din modul de lucru Config. Nota: . SOKKIA 112 TOPOTRADE SRL . PROCEDURA Inregistrarea dispozitivelor Bluetooth 1. 3. Este recomandat ca si celelalte setari de comunicare sa fie aceleasi cu cele din dispozitivul Bluetooth. selectati „Comms setup” din modul de lucru Config.apasand [INQ] puteti interoga dispozitivele din apropiere si sa le inregistrati adresele. . . selectati „Link device list” 4. introduceti in optiunea „Name” (numele dispozitivului) si in optiunea „BD ADDR” (adresa) si apasati [REG].1 Setari necesare pentru comunicarea prin Bluetooth PROCEDURA setari de baza: 1. procedura de interogare se va anula) PROCEDURA Afisarea informatiilor despre Bluetooth pentru statia totala 1.12-0404.apasati DEL pentru a sterge informatiile depre dispozitivul respectiv 5. Setarea din fabrica este „0123”. 5. Caracterele vor fi afisate sub forma de stelute „****”. pentru optiunea Passkey. (Daca SET-ul nu poate gasi nici un dispozitiv in max 30 de sec.cand Wireless este setat Yes.pot fi introduse 12 caractere hexazecimale. pentru optiunea „Mode” trebuie sa alegeti intre Slave si Master in functie de dispozitivul de comunicare. 3. . 2. . selectati „My device info”.pot fi introduse pana la 16 caractere numerice.

180). 29. controland iconita Bluetooth din ecranul modului de lucru Meas (vezi 30.engleza de la pag. (vezi 30.Cu ajutorul butonului din dreapta jos a ecranului din a 4a pagina a modului de lucru Meas.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.1). 2.sunet scurt : initierea conexiunii/asteptare . Va fi activat modulul Bluetooth din statia totala si conexiunea incepe. verificati statut-ul conexiunii curente. completati setarile necesare pentru comunicarea prin bluetooth (vezi 30.pentru a initia comunicarea de la dispozitiv setati statia totala pe „Slave” iar dispozitivul pe „Master”.180) .engleza de la pag. Masuratorile vor fi afisate in modul de lucru Meas. completati setarile necesare pentru comunicarea prin bluetooth (vezi 30.sunet scurt : a fost gasit un nou dispozitiv . verificati statut-ul conexiunii curente.180) pentru a opri comunicarea cu dispozitivul Bluetooth.1) .2) 3. (vezi 25. completati setarile necesare pentru comunicarea Bluetooth (vezi 30.1) 2.Iconita Blutooth indica statut-ul comunicarii.sunet lung: interogare completa 29. . 2002 29.sunet lung : stabilirea conexiunii .engleza de la pag. PROCEDURA masuratori folosind controller: 1. Incepeti masuratoarea utilizand dispozitivul Bluetooth (de exemplu controller-ul). Coordonatele vor fi introduse din instrumentul extern. (vezi a doua imagine din manualul in lb. controland iconita Bluetooth din ecranul modului de lucru Meas.2 Stabilirea conexiunii dintre SET si dispozitivul Bluetooth PROCEDURA: 1.1) 2. inregistrati datele punctelor cunoscute in modul de lucru Memory.doua sunete scurte : conexiune anulata .(vezi a doua imagine din manualul in lb. SOKKIA 113 TOPOTRADE SRL . PROCEDURA introducerea coordonatelor cunoscute de la un instrument extern: 1.3 Masuratori folosind comunicare prin Bluetooth Pentru comunicarea wireless pot fi folosite si controller-ele. Semnale sonore: (in timpul conectarii/deconectarii): . Apasati pe butonul din dreapta jos a ecranului din a 4a pagina a modului de lucru Meas.(vezi prima imagine din manualul in lb.2) 3.doua sunete lungi : conexiune esuata (atunci cand interogati dispozitivele Bluetooth) .4 Inregistrarea/Transferul datelor utilizand comunicarea prin Bluetooth Este posibil sa setati un computer ca fiind dispozitiv de comunicare si sa transferati datele job-ului prin conexiune wireless.12-0404.

transferati datele job-ului din modul Memoy. PROCEDURA transferul datelor job-ului catre un computer-ul principal 1. (vezi 26) Va incepe transferul datelor.Dupa ce s-a stabilit conexiunea. .1) 2. completati setarile necesare pentru comunicarea prin bluetooth (vezi 30. controland iconita Bluetooth din ecranul modului de lucru Meas (vezi 30. datelor vor fi introduse. SOKKIA 114 TOPOTRADE SRL . .In cazul in care nu s-a stabilit conexiunea. pe ecran apare prima imagine de la pagina 183 din manualul in lb engleza.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. verificati statut-ul conexiunii curente. datelor vor fi introduse. .12-0404.2) 3. 2002 . pe ecran apare prima imagine de la pagina 184 din manualul in lb engleza.Dupa ce s-a stabilit conexiunea.In cazul in care nu s-a stabilit conexiunea.

când utilizaţi o prismă. Contactaţi reprezentantul SOKKIA. Calculation error : există deja coordonate identice cu cele ale punctului cunoscut vizat în timpul retrointersecţiei. File not exist : fisierul nu exista in director Flash write error! / Flash mount error! / FlashMem err : este imposibilă preluarea datelor din memorie. Can’t move dir : a aparut o eroare in timp ce incercati sa mutati un director pe server-ul FTP Checksum error : În timpul transferului dintre SET şi calculator a apărut o eroare. FTPfile open err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa deschideti un fisier din server-ul FTP FTP receive err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa cititi un fisier din server-ul FTP FTP send err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa scrieti intr-un fisier din server-ul FTP FTPsvr con err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa va conectati la server-ul FTP. Delete mail err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa stergeti un e-mail primit. Communication error : În timpul transferului dintre SET şi calculator a apărut o eroare. Encode err : nu este folosit un program de codare corect. SC TOPOTRADE SRL. In setarile de codare ale soft-ului de transmitere/primire a e-mail-urilor trebuie setat HEXBIN.sdr” Bad condition : semnalul reflectat receptat este prea slab pentru ca distanţa să poată fi măsurată. sau. Invalid baseline : Linia de Bază nu a fost corect definită Job data err: datele job-ului nu pot fi citite datorita unei erori interne de procesare. Verificaţi parametri de comunicare dintre aparat şi calculator. măriţi numărul de prisme. SOKKIA 115 TOPOTRADE SRL .12-0404.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. contactaţi reprezentantul SOKKIA . Efectuaţi încă o dată transferul. File name full : numele fisierului nu mai poate fi folosit. 2002 30. Luaţi în considerare un alt punct cunoscut ale cărui coordonate să nu coincidă. SC TOPOTRADE SRL BUCUREŞTI. MESAJE DE ATENŢIONARE ŞI MESAJE DE EROARE • Dacă un mesaj de eroare persistă sau dacă este afişat un mesaj care nu este explicat în acest capitol. Vizaţi din nou punctul. Attached file err : extensia fisierului selectat nu este „. Verificati setarile server-ului FTP FTPsvr search err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa obtineti o lista cu fisierele din server-ul FTP Incorrect password : nu ati introdus corect parola.

999m. SOKKIA 116 TOPOTRADE SRL . al doilea punct nu a fost corect măsurat. Vizaţi punctul excentric şi apăsaţi tasta soft [OBS] pentru a relua măsurarea lui. au fost introduse doua parole diferite acolo unde vi se cere sa introduceti aceeasi parola de doua ori. • Valorile coordonatelor punctului de staţie calculate prin retrointersecţie sunt prea mari.Manual de utilizare Seria 30R Job record full : nu mai exista spatiu in job pentru a putea introduce si alte date Line not terminated : eroare data de formatul datelor job-ului 7th ed. ori fişierul curent este prea mare. Înregistrarea datelor nu mai este posibilă decât după ştergerea din zona cu fişiere sau din zona pentru perechi de coordonate a datelor care nu mai sunt necesare. Introduceti aceeasi parola de doua ori No attached file : nu este atasat nici un fisier la e-mail-ul selectat No data : În timpul căutării unui punct. punctul de start nu a fost corect măsurat. Need 1st obs : în timpul determinării distanţei dintre două prisme. No file : pe card nu exista fisier pentru incarcarea punctelor cunoscute sau afisarea datelor No solution : nu există soluţie în calculul prin retrointersecţie a coordonatelor punctului de staţie. Vizaţi din nou al doilea punct şi apăsaţi tasta soft [MLM] pentru a relua măsurarea lui. Efectuaţi din nou observaţiile.000 %. Acest mesaj nu va apare dacă opţiunea aleasă pentru parametrul "Tilt crn" este "No". 2002 Mail not exist : nu exista un e-mail pentru statia totala. Mai incercati inca o data. POPsvr con err : conectare esuata la server-ul POP.12-0404. Alegeţi punctul de staţie la o distanţă convenabilă faţă de punctul inaccesibil. Need offset pt. Verificati setarile pentru server-ul POP PPP err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa va conectati. Vizaţi din nou punctul de start şi apăsaţi tasta soft [OBS] pentru a relua măsurarea lui. Need 2nd obs : în timpul determinării distanţei dintre două prisme. ori distanţa măsurată este mai mare decât 9999. Vizaţi ţinta corect şi apăsaţi tasta soft [OBS] pentru a relua măsurarea lui. Verificati daca telefonul sau cablul sunt corect conectate si daca au fost introduse corect numele de logare=name login si parola. Verificati ca e-mail-ul transmis sa aiba introdus un subiect la „Subject” Mail search err : lista cu e-mail-uri nu a putut fi obtinuta datorita unei erori din timpul transmiterii. • În timpul determinării înălţimii unui punct inaccesibil. : observarea punctului excentric în timpul măsurătorii cu excentricitate nu a fost efectuată corect. ori unghiul vertical a depăşit (faţă de orizont) valoarea de ±89°. căutarea s-a oprit deoarece ori punctul nu a fost găsit. Out of range : aparatul este decalat cu mai mult de 3'. Memory is full : memoria este plină. ţinta nu a fost corect observată. New password diff : in timpul setarii noii parole. Need prism obs : în timpul determinării înălţimii unui punct inaccesibil. Out of value • În timpul afişării pantei a fost depăşită limita de afişare de ± 1.

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. dacă utilizaţi o prismă.1’ (primul punct) şi ‘Pt. Rearanjati prisma sau folositi mai multe prisme pentru a creste eficacitatea Timeout (in timpul conexiunii SFX) : procedura nu a fost terminata in timpul specificata. SMTPsvr con err: conexiune esuata la server-ul SMTP. de aceea a fost intrerupta fortat. creşteţi numărul prismelor. SDR format err: fisierul nu are extensia sdr.2’ (al doilea punct). Apasati orice tasta pentru a va reintoarce la ultimul punct gasit in aceasta cautare. 2002 Print or send first : fişierul pe care doriţi să-l ştergeţi. ceea ce inseamna ca nu se poate efectua calculul. sau introdus aceleaşi valori pentru punctul ‘Pt. s-a incercat inchiderea drumuirii pe un punct de drumuire altul decat cel de start. şi măsurătorile nu se pot efectua cu precizie. Acest lucru este normal. Recomandarea este să nu efectuaţi măsurători în timp ce la aparat este conectat un cablu de transfer. SOKKIA 117 TOPOTRADE SRL . Rcv mail err : a aparut o eroare in timp ce primeati un e-mail Same coordinates : În programul de trasare a punctelor pe un aliniament.12-0404. se recomandă protejarea aparatului cu o umbrelă. Verificati setarile server-ului SMTP Station coord is null: punctul de statie este ssetat pe „Null”. reluaţi măsurarea sau. Efectuaţi iniţializarea parametrilor (vezi subcapitolul 22. ori între aparat şi ţintă s-a interpus ceva care blochează semnalul. pagina 73). pentru a putea fi şters. Dacă Soarele e prea puternic. Pt already on route : in timpul cautarii automate a rutei. Dacă acest mesaj apare frecvent contactaţi reprezentantul SOKKIA . Time out (in timpul masuratorilor) : conditii nefavorabile pentru masuratoare. Masuratoarea nu a putut fi facuta in timpul specificat. selectati urmatorul punct la drumuirii pentru a continua cautarea sau puteti specifica exact punctul de inceput pentru a va putea inchide. Verificati fisierul Send mail err: a aparut o eroare in timp ce incercati sa transmiteti un e-mail Signal off : nu există semnal pentru ca distanţa să poată fi măsurată. iar măsurătoarea nu se poate desfăşura corect. la definirea Liniei de Bază . iar aparatul nu păţeşte nimic deosebit. Introduceti coordonate pentru punctul de statie Temp Rnge OUT : temperatura aparatului a depăşit valoarea admisă. Too short Dacă efectuaţi măsurători în timp ce la aparat este conectat un cablu de transfer.4. RAM cleared : e posibilă existenţa unor neconcordanţe în setările aparatului. Vizaţi din nou ţinta. Sau altfel. SC TOPOTRADE SRL. nu are coordonate. pe ecran apare simbolul de mai sus. se aude un ţiuit. Ori ţinta nu este vizată corect. trebuie mai întâi transferat la calculator sau la imprimantă.

32. VERIFICĂRI ŞI RECTIFICĂRI Vezi manualul de utilizare în limba engleză.12-0404. 2002 31. SOKKIA 118 TOPOTRADE SRL . ECHIPAMENTUL STANDARD ŞI ACCESORII OPŢIONALE Vezi manualul de utilizare în limba engleză la pagina 202.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. la pagina 185.

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

33. CARACTERISTICI (vezi şi manualul în limba engleză)
Luneta
Lungime : 171mm Deschidere : 45mm (EDM: 48mm) Mărire : SET230R/R3/330R/R3/530R/R3 : 30x SET630R : 26x Imagine : Dreaptă Putere de rezoluţie : SET230R/R3/330R/R3/530R/R3 : 2.5” SET630R : 3,5” Câmp vizual : 1°30' Focusare minimă : 1,3m Şurubul de focusare : o singură viteză Iluminare reticul : 5 nivele de iluminare Encoder absolut ptr cercul orizontal si vertical Sexagesimal / Centezimal / Mil (selectabil prin parametri) 1" (0,2 mgon/0,005 mil) / 5" (1 mgon / 0,02 mil), selectabil (Conform ISO 12857-2 (1997)) 2”(0.0006gon/0.010mil) 3"(0.0010gon/0.015mil) (când rezoluţia = 1") 5" (0.0015gon/0.02mil) 6" (0.0019gon/0.025mil) Poate fi activat sau nu : ON (V & H/V)/OFF Senzor lichid bidirecţional ± 3' Dreapta/stânga (selectabil) Originea la zenit sau la orizont, selectabil sistem fază-contrast coaxial Diodă laser roşie 690nm class 3R (IEC60825-1 Amd.2:2001/FDA CDRH 21CFR) Domeniul de măsurare : (vreme însorită, vizibilitate bună) ţinte reflectorizante RS90N-K : între 1.3 şi 500 m ţinte reflectorizante RS50N-K : între 1.3 şi 300 m ţinte reflectorizante RS10N-K : între 1.3 şi 100 m prismă compactă CP01 : între 1,3 şi 800 m miniprismă OR1PA : între 1,3 şi 500 m prismă standard AP× 1 : SET230R/R3/330R/R3/530R/R3: între 1,3 şi 4.000 m SET630R: între 1,3 şi 3.000 m prismă standard AP× 3 : SOKKIA 119 TOPOTRADE SRL

Măsurarea unghiurilor
Metoda folosita: Unităţi de măsură: Rezoluţie: Precizie: SET230R/R3: SET330R/R3: SET530R/R3: SET630R: Compensator automat: Tip: Domeniu: Mod de măsurare: Cerc orizontal: Cerc vertical:

Măsurarea distanţelor
Metoda de măsurare : Sursa de semnal : Set230R/330R/530R/630R: class 2 Set230R3/330R3/530R3:

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

SET230R/R3/330R/R3/530R/R3: până la 5.000 m SET630R: până la 4.000 m fără prismă * : SET230R/330R/530R: intre 0,3 şi 150 m SET230R3/330R3/530R3: intre 0.3 si 350 m SET630R: intre 0.3 si 100 m * : valori valabile când se măsoară pe faţa albă a unei cartele “Kodak Gray Card” sau pe o suprafaţă cu factor de reflecţie asemănător. Când se măsoară distanţe fără prismă, domeniul de măsurare şi precizia sunt influenţate de factorul de reflecţie al suprafeţelor vizate. Rezoluţie afişare: Măsurare fină : 1 mm Măsurare prin urmărire : 10 mm Valoare maxim afişată : prismă / ţintă reflectorizantă : 9599,999 m fără prismă : 599,999 m Unitaţi de măsură : m / ft / inch (selectabil) Precizie: Măsurare fină : cu prismă: ± (2 + 2 ppm × D) mm cu ţinte reflectorizante: ± (3 + 2 ppm × D) mm fără prismă: ± (3 + 2 ppm × D) mm Mod de măsurare: fină (o dată/repetat/medie) sau prin urmărire (selectabil) Timp de măsurare: Măsurare fină : 2,6 sec. + la fiecare 1,3 secunde Măsurare prin urmărire : 1,6 sec. + la fiecare 0,3 secunde Corecţie atmosferică: Temperatură : − ÷ 60 °C 30 Presiune : 375 ÷ 1050 mmHg Constanta prismei: − 99 ÷ 99 mm (în paşi de 1 mm) Corecţia de curbură şi refracţie : No/Yes K = 0,14 sau K = 0,20 (selectabil)

Alimentare
Baterie: acumulator Li-ion, BDC46A Indicator stare 4 nivele Durata de funcţionare: Măsurare distanţă şi unghiuri (masurare fina la fiecare 30sec): Set230R/330R/530R/630R: aprox. 6 ore Set230R3/330R3/530R3: aprox. 5.5 ore Durata de încărcare la 25°C : aprox.2 ore (pentru încărcătorul CDC61/62/64) BDC46A Voltaj : 7,2 V Capacitate : 1800 mAh Temperatură stocare : între -20 şi 35°C CDC61/62/64 Voltaj intrare : între 110 şi 240 V ; frecvenţa : 50/60 Hz Temperatura de încărcare : între 0°C şi 45°C Temperatură stocare : între -20 şi 65°C

Caracteristici generale
Display : display grafic LCD , 192 dots X 80 dots SET230R/R3/330R/R3/530R/R3: 2 ecrane SET630R: 1 ecran Tastatura: 15 taste Memorie: 10.000 puncte Transfer date: Port serial asincron compatibil RS232C, până la 38.400 bps Compatibil Centronics (cu cablul DOC46), cu funcţie de emulare pentru imprimantă ESC/PTM Sensibilitate nivelă torică: SET230R/R3: 20” / 2mm SOKKIA 120 TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R SET330R/R3/530R/R3: 30" / 2 mm SET630: 40" / 2 mm Sensibilitate nivelă sferică : 10’/2 mm Dispozitiv centrare optică : Imagine : dreaptă Mărire : 3X Focusare minimă : 0,3 m Suruburi pentru miscare orzontala si verticala: Set 230R/R3: Set 330R/R3/530R/R3/630R: Temperatura de lucru: Temperatura de stocare : Rezistenţa la praf şi apă : Înălţime : Greutate : 2 viteze 1 viteza Între − şi 50°C 20 între − şi 70°C 30 IP66 (IEC 60529 : 1989) 236 mm cu tot cu ambază Set230R/R3/330R/R3/530R/R3: Set630R:

7th ed.12-0404, 2002

5,4 kg (cu mâner şi baterie) 5.3 kg

33. REGLEMENTĂRI
Vezi manualul de utilizare în limba engleză la pagina 213.

35. EXPLICAŢII
35.1 INDEXAREA CERCULUI VERTICAL PRIN VIZAREA UNUI PUNCT ÎN AMBELE
POZIŢII ALE LUNETEI • Prin această metodă se elimină eventuala eroare de index a cercului vertical în cazul în care aveţi de efectuat măsurători unghiulare de precizie ridicată. • Indexarea cercului vertical se efectuează ori de câte ori se porneşte aparatul. • Pentru parametrul "V manual" ([CNFG] → Obs.condition) alegeţi opţiunea "Yes" (vezi capitolul 24.1).  PROCEDURĂ :

1) În ecranul Status, apăsaţi [CNFG], apoi selectaţi “Obs.condition” şi setaţi opţiunea “Yes” pentru parametrul “V manual”. 2) Reveniţi în modul de lucru MEAS prin apăsarea tastei soft [MEAS] din modul de lucru Status => va apare ecranul : 0SET Take F1 ZA HAR V1 0°00'00" OK SOKKIA 121 TOPOTRADE SRL

eroarea de colimaţie a cercului vertical a fost eliminată.12-0404. apoi apăsaţi tasta soft [OK] => va apare ecranul : 0SET Take F2 ZA HAR V2 0°00'00" OK 5) Vizaţi acelaşi punct şi în poziţia a II-a a lunetei şi apăsaţi tasta soft [OK] => va apare ecranul modului de lucru MEAS : Meas PC -30 ppm 0 3 În acest moment procedura s-a încheiat şi dacă aţi vizat cu precizie ⊥ P1 punctul în ambele poziţii ale lunetei. SOKKIA 122 TOPOTRADE SRL . la repornirea aparatului procedura trebuie efectuată din nou. un punct bine vizibil situat pe direcţie orizontală la aproximativ 30 metri. 2002 4) Vizaţi cu precizie. în poziţia I a lunetei. ZA 78°45'59" HAR 120°31'31" DIST SHV 0SET COORD Notă : Dacă aparatul este oprit. 7th ed.Manual de utilizare Seria 30R 3) Calaţi aparatul cu mare atenţie.

12-0404. 2002 A. Daca este parolat.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. A. Apasati Escape pentru a va reintoarce in modul de lucru Memory PROCEDURA pentru iesire din program: 1.serviciu de furnizare internet: necesar pentru trimitere/primire e-mail-uri.3 Conectarea si iesirea din programul SFX PROCEDURA pentru conectare: 1. De aceea .1: Datele pot fi transmise catre computer prin e-mail. la locul masuratorii. va rugam sa consulati agentul Sokkia pentru a verifia compatibilitatea. 3. Apasati Escape in mod repetat pentru a va reintoarce in modul de lucru Memory.3: Datele masurate pot fi transmise imediat la birou pentru prelucrare. Daca nu este parolat (setare din fabrica. Detaliile de accesare sunt furnizate de serviciul de furnizare internet. pentru conectare. Ex. introduceti parola si apoi apasati Enter.1 Accesorii necesare Pentru a folosi programul SFX Dial-up.135 din manualul in limba engleza A. Astfel.2 Conectarea echipamentului vezi figura de la pag. A. SOKKIA 123 TOPOTRADE SRL . Ex. astfel nu este nevoie sa va intoarceti la birou pentru a descarca statia. !!! Sokkia nu garanteaza ca toate mobilele cu modem integrat sunt compatibile cu sistemul SFX. iar Statia totala trebuie configurata dupa acesti parametri.2: Datele necesare masuratorilor pot fi transferate prin e-mail astfel nu este nevoie sa transferati date de la calculator la statia totala inainte de a pleca in teren. TRANSFERUL DATELOR CU AJUTORUL FUNCTIEI SFX Programul SFX Dial-up permite conectarea statiei totale la un mobil pentru transferul datelor.4: Coordonatele pot fi transmise intre statiile totale folosind functia SFX. ca atasamente ale unui e-mail. recomandata). apasati Enter.cabul de transfer: accesoriu optional. in timpul masuratorilor. Toate datele necesare masuratorilor pot fi transferate catre statia totala. permitandu-I utilizatorului de a verifica masuratorile fara a pleca din teren. necesar pentru conectarea Statiei la mobil . se pot transfera coordonatele la o statie totala si adaugate intr-un Job. conectandu-se la un server FTP sau de a transfera datele de la instrumentul de masurat la computer. Ex.mobil cu modem integrat . aveti nevoie de: . selectati Dial-up din modul de lucru Memory 2. Ex.

0.Phone* = introduceti nr. programul nu are nici o parola la iesirea din fabrica. Cand folositi o adresa automata data de server introduceti „0. introduceti noii parametri pentru setarea respectiva si apasati Enter 3. . folositi sagetile sus/jos pentru a ajunge la setarea ce trebuie modificata.”.3 nr de tel. Daca nu este folosit nici un server DNS. 3. Nota: Parametrii marcati cu * trebuie completati cu informatiile de la furnizorul de internet: .12-0404.de telefon (inclusiv prefixul tarii). introduceti parola curenta si apasati Enter.PPP password* = introduceti parola pentru conectare PPP .Leave on server = pentru a pastra e-mail-ul in server. DNS2* = introduceti adresele DNS1 si DNS2 pentru server-ul DNS.0. Astfel. Pentru a sterge e-mail-ul selectati N.POP server* = introduceti numele server-ului POP . apasati [NEW] cand cursorul se afla pe Dial-up 2. apasati Escape pentru a iesi din ecranul cu setari si pentru a va reintoarce la functia Dial-up.POP password* = introduceti parola server-ului POP . A. PROCEDURA: 1.SMTP serv* = numele server-ului SMTP . va aparea functia Dial-up. . introduceti „0.5 Inregistrarea informatiilor serviciului de furnizare internet Pentru a transmite e-mail-uri trebuie sa inregistrati in statie informatiile date de serviciul de furnizare internet. SOKKIA 124 TOPOTRADE SRL .” . 2002 A.Timeout = setati timpul max de conectare la server (in secunde) . dupa ce ati introdus parola. 2.STMP auth* . apasati [ISP] pentru a afisa setarile serviciului de furnizare internet.Mail address* = introduceti adresa de e-mail alocata instrumentului.4 Introducerea unei parole pentru programul SFX PROCEDURA: 1. Introduceti noua parola (max.DNS1.POP login* = introduceti numele pentru conectare la server-ul POP . . Dupa ce a fost introdusa noua parola.0. lasati spatiu liber si apasati Enter.32 de carcatere alfanumerice) si apasati Enter. Implicit.0.0. Pot fi inregistrate max.IP address* = introduceti adresa IP daca aceasta este alocata.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. selectati Y.0. si apasati Enter.PPP login* = introduceti numele pentru conectare PPP .

FTP server address* = introduceti o adresa aaa@bbb. apasati Escape pentru a iesi din ecranul cu setari si pentru a va reintoarce la ecranul de la pasul 1. DNS2* = introduceti adresele DNS1 si DNS2 pentru server-ul DNS.0.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Apasati Escape pentru a va reintoarce la pasul 1.PPP login* = introduceti numele pentru conectare PPP .12-0404.FTP login* = introduceti numele server-ului FTP . Dupa ce ati introdus parola. Nota: Parametrii marcati cu * trebuieobtinuti de la administratorul de sistem: .6 Inregistrarea informatiilor pentru server-ul FTP Informatiile despre server-ul FTP trebuiesc inregistrate in Statia totala.jp la fel ca adresa server-ului FTP . Daca nu este folosit nici un server DNS.Phone* = introduceti nr.Timeout = setati timpul max de conectare la server (in secunde) A. . 2. apasati [ADR] pentru a va afisa adresele de e-mail inregistrate.0. Cand folositi protocolul DHCP introduceti „0.3 nr de tel.7 Inregistrarea adresei de e-mail PROCEDURA: 1.” . Pot fi inregistrate max. apasati [FTP] pentru a va afisa informatiile furnizorului. 2.DNS1.co.0.PPP password* = introduceti parola pentru conectare PPP .Name* = introduceti numele server-ului .0. si apasati Enter.”. 2002 A. folositi sagetile sus/jos pentru a ajunge la setarea ce trebuie modificata. dupa ce ati introdus parola.0. PROCEDURA: 1. Pot fi inregistrati max 3 server-e. Introduceti adresa de e-mail dorita si apasati Enter. SOKKIA 125 TOPOTRADE SRL .FTP password* = introduceti parola pentru server-ul FTP .de telefon (inclusiv prefixul tarii).0. pentru a putea folosi functia FTP.Toate setarile vor fi salvate dupa ce utilizatorul iese din program. Folositi tastele sus/jos pentru a slelecta adresa de e-mail dorita. Nota: Salvarea setarilor .IP address* = introduceti adresa IP daca aceasta este alocata. introduceti noii parametri pentru setarea respectiva si apasati Enter 3. . introduceti „0. 3. SFX va functiona cu aceste noi setari dupa ce programul este inchis si reboot-at.

9 Primirea e-mail-urilor din computer in statia totala PROCEDURA: 1.. pasati [OK]. (vezi si 27. Va incepe procesul de transmitere. In timpul transmisiei fisierului de coordonate atasat email-ului respectiv. Pot fi selectate mai multe adrese de destinatie. Selectati nr.vor fi trimise cate un job per e-mail Daca toate job-urile selectate sunt transmise cu succes.12-0404.Daca apasati OFF in timpul transmisiei.cand se stabileste conexiunea. selectati un e-mail pentru a-l citi si apasati [OK]. Va fi afisat „OUT”. daca doriti sa nu mai trimiteti job-ul respectiv. 5. 3. pe ecran va aparea <Send mail (Online)>.11) PROCEDURA: 1. Va fi afisata o lista cu toate e-mail-urile primite cu tipul de date respective. 2. A. pe ecran va fi afisat <Receive mail (Online)>. Pe ecran va aparea mesajul „connecting. vor fi afisate numele job-urilor si numarul de inregistrari transmise cu succes. . selectati „Send mail”. selectati „receive mail” . 3. Dupa ce ati introdus parola. Dupa ce ati selectat joburile care doriti sa fie transferate. pe ecran va fi afisat numele fisierului si numarul de coordonate continut in fisier. dupa ce ati introdus parola. !!! Daca apasati OFF in timpul transmisiei. SFX va cauta automat in server toate e-mail-urile statiei totale.Cand transmisia se sfarseste. SFX se deconecteaza de la internet si se intoarce la ecranul Dial-up.pe ecran va aparea mesajul „PPP connecting” . Selectati adresa de e-mail de destinatie si apasati Enter. Apasati Enter din nou.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. si apasati Enter. SFX se deconecteaza de la internet si revine la ecranul <Dial-up>. Va fi afisat „OUT”.. In timpul transmiterii.de telefon. . 2. .” . 2002 A. Folositi sagetile sus/jos pentru a selecta job-ul ce doriti sa-l transmiteti. 4. legatura se va intrrupe SOKKIA 126 TOPOTRADE SRL .dupa ce conexiunea a fost stabilita.8 Trimiterea unui e-mail din statia totala in computer Datele job-ului pot fi transmise din instrument ca atasamente ale unui e-mail. legatura se va intrerupe. Apoi apasati [OK].

sdr”. 3. Va fi afisata o lista cu toate tipurile de date. Dupa ce ati selectat job-urile ce vor fi transmise. . selectati „FTP connect” 2. Selectati „receive file” si apasati {Enter}. 3.pentru ca statia totala sa distinga e-mail-urile primite. Selectati „send SDR job” si apasati {Enter}. 4. selectati server-ul necesar din <Select FTP server> si apasati Enter. folositi sagetile sus/jos pentru a selecta job-ul ce va fi transmis si apasati {Enter}. SFX se deconecteaza de la internet si se reintoarce la <Dial-up>. selectati „FTP connect” 2. SFX va cauta automat prin server toate datele necesare pentru instrument. Compuneti un e-mail cu adresa spre e-mail-ul destinat pentru statia totala. . Extensia pentru fisierele atasate trebuie sa fie „.Coordonatele vor fi transmise in formatul SDR ca atasamente. Cand toate job-urile au fost transmise.12-0404. SOKKIA 127 TOPOTRADE SRL . 2002 A. pe ecran va aparea numele fisierului si numarul de coordonate continut de acesta. pe ecran vor aparea numele job-ului si numarul de inregistrari transmise in acel moment. introduceti in linia de subiect „SDR>” urmat de un titlu dat de utilizator. apasati OFF. dupa ce ati introdus parola. . selectati fisierul care contine datele cautate de dvs si apasati Enter. Vezi exemplul de la pagina 149. dupa ce ati introdus parola. . PROCEDURA de primire a unui fisier: 1. In timpul transmisiei. Cand conexiunea a fost stabilita pe ecran va aparea <FTP server (Online)>. Cand conexiunea a fost stabilita pe ecran va aparea <FTP server (Online)>. A. apasati OK. Pe ecran va aparea „PPP connecting”. selectati server-ul necesar din <Select FTP server> si apasati Enter.Textul introdus in mesaj nu va fi afisat in statia totala.Chair daca la un sigur e-mail sunt atasate mai multe fisiere. Pe ecran apare mesajul „OUT”. In timpul transmisiei .11 Trimiterea unui e-mail din computer in Statia totala Metoda de transmitere a unui e-mail din computer la statia totala este aceeasi cu cea de transmitere a unui e-mail normal.10 Conectarea server-ului FTP PROCEDURA de transmitere a unui fisier: 1. SFX se deconecteaza de la internet si se reintoarce la <Dial-up>. Procesul de transmitere incepe. Cand toate fisierele au fost transmise. !!! daca in timpul transmisiei . 4. Pe ecran va aparea „PPP connecting”. !!! daca in timpul transmisiei .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. procedura de transmitere se intrerupe. apasati OFF. procedura de transmitere se intrerupe. statia totala nu poate primi decat primul atasament.

(vezi paginile 152. Daca e necesar transmiteti e-mail-ul din nou. scrieti un mesaj in sectiunea de compunere a e-mail-ului. Conexiune esuata Receptionarea mobilului Comunicarea este posibila in cazul in care indicatorul antenei mobilului indica 3 linii. Pierderea energiei in timpul comunicarii O baterie goala nu poate fi inlocuita in timpul comunicarii. Daca apare mesajul „No attachment” (nici un atasament).13 Mesaje de eroare Uitarea parolei Stergeti memoria. Setarile e-mail-ului Anumite setari ale e-mail-ului pot fi cauza esuarii conexiunii.No”. consultati manualul de utilizare a mobilului. instrumentul se va stinge dar va fi inca conectat la internet. 2002 A.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. iar numele fisierului atasat va avea forma „JOBname. 153 din manualul in limba engleza).12 Primirea unui e-mail din Statia totala in computer Metoda de primire a unui e-mail din statia totala in computer este aceeasi cu cea de primire a unui e-mail normal.sdr”.12-0404. SOKKIA 128 TOPOTRADE SRL . Daca bateria se goleste in timpul comunicarii. Stergerea memoriei va avea ca efect stergerea tuturor datelor. Intrebati operatorul de telefonie mobila privind zonele de acoperire. Verificati energia bateriilor inainte de a incepe procedura de comunicare. desi a fost atasat un fisier. Pentru alte detalii. intensitatea campului radio este slaba iar conexiunea este instabila. stergeti parola si puneti o noua parola. Cand comunicarea se face in zone acoperite. A. Orice data importanta ar trebui transferata intr-un computer inainte de a sterge memoria. In cazul in care e-mail-ul nu a fost transmis corect transmis. Subiectul va avea forma „SDR>JOB. Inainte de a inlocui bateria deconectati-va de la internet.

. B.fisierele care nu au extensia .156 din manualul in limba engleza) 1.statia totala poate citi si scrie date intr-un fisier text compatibil MS-DOS cu extensia . introduceti card-ul in locas pana cand se aude un clic.Sokkia este compatibila cu card-urile CF de maxim 64 MB.2 Introducerea si scoaterea card-ului CF !!! nu indepartati card-ul in timpul procedurii de citire/scriere a datelor.Slot-ul card-ului de pe statia totala este in conformitate cu regulile IPX6 de a rezista la apa. card-ul nu poate fi formatat. 3. . Se pot pierde datele stocate pe card sau din statia totala. . 2002 B.nu scoateti bateria sau nu intrerupeti energia in timpul procedurii de citire/scriere a datelor. Rezistenta la apa .apasati butonul pentru indepartarea card-ului SOKKIA 129 TOPOTRADE SRL . . B.diagrama de la pagina 154 din manualul in limba engleza descrie operatille ce trebuiesc facute pentru a putea lucra in modul de lucru Card.SDR si . nu poate fi folosit acelasi nume pentru a inlocui un fisier existent. inchideti capacul.12-0404. .CDR.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.cand pe card sunt stocate fisiere read-only. PROCEDURA de scoatere a card-ului din statia totala: (vezi pagina 156 din manualul in lb engleza) 1. dar nu pot fi vizualizate in statie.SDR si .nu indepartati card-ul in timpul procedurii de citire/scriere a datelor. Doar clientii care au cumparat SCRC3 sunt nevoiti sa citeasca acest capitol. apasati pe butonul de pe capacul card-ului (pozitionat pe o parte a statiei totale). . stergeti-l inainte de a-l introduce in statia totala. PROCEDURA de introducere a card-ului: (vezi paginia 155.CRD pot fi salvate pe card. . 2. atunci cand slot-ul este acoperit. Modul de lucru cu un card Cardul (SCRC3) este un accesoriu optional. Se pot pierde datele stocate in memorie. datele fisierului no pot fi editate sau sterse.1 Precautii .in cazul in care card-ul a intrat in contact cu apa.

PROCEDURA afisarea informatiilor despre fisiere: 1.CRD pot fi citite in statia totala. PROCEDURA: 1. Dupa ce ati salvat un job. numarul punctelor care pot fi salvate nu este fix si depinde de nr. pe ecran vor aparea informatii despre fisiere. punctele cunoscute stocate pe card pot fi citite in job-ul curent. Vor fi afisate detalii despre fisier. selectati job-ul ce va fi salvat pe card si apasati Enter. selectati „load known Pt” din modul de lucru Card. pentru a anula procedura de citire. B. puncte cunoscute introduse in statia totala. 2002 B. selectati un fisier si apasati Enter. 4. numele fisierelor pot fi editate. Vor fi afisate detalii despre fisier. din lista de fisiere afisata pe ecran. 3. 4. De asemenea. Daca apasati Escape procedura de inregistrare se anuleaza. Apasati Escape pentru a va reintoarce la lista. PROCEDURA editarea numelui fisierului: 1.de fisiere ce sunt create. apasati OK.pe un card de 8MB pot fi stocate maxim 72 000 de puncte (un singur fisier poate contine pana la 10000 de puncte). unghi.datele sunt salvate pe card cu extensia .CRD .3 Socarea job-ului cu date pe card-ul CF Datele masurate (distanta. selectati „save data” in modul de lucru Card.”.Introduceti numele fisierului. Pot fi selectate mai multe job-uri.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. . Apasati Escape.5 Afisarea si editarea fisierelor pe Card Daca selectati „File Status”. verificati numele job-ului. apasati OK pentru a salva job-ul pe card. 2. punctele de statie si notele stocate intr-un job al statiei totale pot fi salvate pe card.12-0404.100 de puncte ocupa aprox 8KB pe card. apasati Yes pentru a citi fisierul. selectati un fisier pentru a-l edita. 130 SOKKIA TOPOTRADE SRL . si apasati OK 3. PROCEDURA: 1. 3. 5. 2.4 Citirea punctelor cunoscute de pe card Selectand „Load known Pt. va aparea ecranul cu lista job-urilor. . selectati „File Status” si din lista cu fisiere. si fisierele por fi sterse.SDR si . selectati „File Status” in modul de lucru Card. se pot salva pe card mai multe job-uri intr-un singur fisier. 2. dupa ce ati selectat job-ul (urile). Doar datele inregistrate in fisiere cu extensia . selectati fisierul ce va fi citit si apasati Enter. din lista de job-uri. coordonate). Din lista cu fisiere stocate pe card. Apasati Enter. Pe ecran in dreapta job-ului selectat va aparea mesajul „Out”. Insa. B.

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. selectati „File Status” si din lista cu fisiere. SOKKIA 131 TOPOTRADE SRL . Fisierul este sters. PROCEDURA stergerea unui fisier: 1.CRD.6 Formatarea card-ului Formatarea card-ului consta in stergerea tuturor fisierelor. incluzand fisierele cu alta extensie decat .12-0404.SDR si . PROCEDURA: 1. selectati un fisier pentru a-l sterge. apasati Yes pentru a formata card-ul. Apasati [YES]. Vor fi afisate detalii despre fisier. 2. 2002 2. Apasati [DEL]. Apasati [EDIT] si introduceti un nou nume de fisier. selectati „Format” din modul Card. B. Noul nume al fisierului va aparea pe ecran. si va aparea ecranul cu lista de fisiere ramase. 2. Apasati Enter pentru a accepta numele nou.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->