Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECTAREA DIDACTICA

ACTIVITATE DE FORMARE

Material realizat de: Prof. Corina Radu metodist- Col. Nat. Gheorghe Lazar Prof. Roxana Ureche-GR. Sc. Ind. Grigore Cerchez Prof. Tamara Manatu-metodist-Sc. 148 G. Calinescu

Puncte de vedere..
Proiectarea pedagogica consta in: -a defini obiective -a sugera teme de activitate pentru orientarea invatarii -a selectiona metode, mijloace -a propune instrumente de control al predarii si invatarii

De Landsheere G.
Proiectarea asambleaza: -resursele (continuturi si capacitati de invatare) -strategiile didactice (sarcini si situatii de invatare) -instrumente de evaluare a performantelor (I. Jinga) Proiectarea didactica: NU este o uniformizare a profesorilor. ESTE cadrul normativ riguros, permisiv, adaptabil (C. Cucos)

Modelul curricular (modern)

OBIECTIVE continuturi metodologie evaluare

Modelul didacticist (traditional)

CONTINUTURI obiective metodologie evaluare

Formarea competentelor de specialitate psihopedagogice, psihosociale si manageriale

OBIECTIVE
Stabilirea locului proiectarii in ansamblul activitatii Evidentierea responsabilitatii profesorului Clarificarea conceptelor Prezentarea accesibila a modelelor

Motivarea profesorilor Stimularea pentru cercetare in domeniul proiectarii

Care sunt competentele mele DE SPECIALITATE ???

Cunosc materia, continuturile stiintifice Transcriu didactic continuturile pentru insertia in practica sociala Detin ultimele noutati din corpul stiintific al disciplinei

Care sunt competentele mele PSIHOPEDAGOGICE ? ??

Cunosc si instrumentez particularitatile psihoindividuale ale elevilor. Proiectez si realizez optim activitatiinstructiv-educative: precizez obiective operationale, de referinta si competente specifice, elaborez strategii Formez capacitatea de autoinstruire la elevi

Cere sunt competentele mele PSIHOSOCIALE SI MANAGERIALE ???

Organizez elevii, ii respnsabilizez pe sarcini Comunic cooperant cu elevii adaptandu-ma climatului clasei. Imi asum raspunderea, solutionez conflicte Coordonez, indrum, motivez si decid eficient pentru mine si elevi in diferite contexte formale si informale.

Niveluri ale proiectarii


PROGNOZA pentru un ciclu scolar *permite diagnoza si prevede actiuni viitoare
*sondeaza sintetic viitorul precizat de curriculum

PLANIFICAREA PE AN/SEMESTRU/CAPITOL/TEMA *stabileste obiective, continuturi, metode, evaluari PROGRAMAREA PE CAPITOLE/UNITATI TEMATICE *implica mijloace pentru realizarea obiectivelor specifice si poperationale derivate

Dimensiuni ale proiectarii

creativ : activitatea de proiectare este o permanent crea ie elaborat pe baza unor microdecizii


normativ : presupune maximum de rigurozitate nc din proiectare, considerndu-se ca proiectarea ini ial i o singur decizie sunt suficiente pentru o activitate educa ional eficient

Etape ale proiectarii

Operatii
Stabileste ce sa stie/faca elevii

1. Precizarea obiectivelor

Compara obiectivele cu programa scolara, precizeaza performante Fixeaza secventa de timp

Selectionarea continuturilor: cunostinte, deprinderi, atitudini 2. Analiza resurselor Analiza nivelului pregatirii elevilor si a motivatiei Analiza conditiilor materiale

3. Elaborarea strategiilor didactice

Alege metode si procedee Selecteaza material didactic Selecteaza mijloace de invatamant Combina optim mijloace, metode si activitati de invatare

4. Evaluarea

Stabileste forme, metode si probe

obiectivele instruirii

psihostructura clasei de elevi

con inutul

Cui?

Ce? Cum?

De ce? Ct?
timp

predau
Unde?

metodologia didactic

locul de desf urare

Cu ce?
mijloace

Variabilele spa iului de instruire

E USOR???!!!???