UNIVERSITATEA BUCURESTI Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala Anul universitar 2009 I 2010

DEMOGRAFIE (Anull - Sociologie & Antropologie;

semestrulll)

• • • • •

Introducere Obiectiv Metoda pedagogica Evaluarea cunostintelor Planul cursului Bibliografie selectiva

dialog cu studentii. precum si al factorilor si mecanismelor de schimbare. dar eotat. oferindu-Ie acestora un ansamblu unitar de cunostinte indispensabile sociologului/antropologului in cunoasterea populatiei umane sub raportul starii si miscarii. vor fi stimulate. Din acest mare ansamblu a selectie s-a impus a fi operata. Date si informatii demografice si socioeconomiee nationale si internationale din sursele eele mai recente constituie suportul acestei optiuni. Predarea materiei va fi insotita de multe exemplificari. Vor exista doua eomponente ale evaluarii : trei teste scrise in timpul semestrului si evaluarea finala. metodologic si tehnic in ultimele decenii. politica de populatie si impactul demografic al tranzitiei. Continutul cursului si metoda de predare se preteaza foarte bine la evaluarea cunostintelor prin examen scris tip grila. dar accentul va fi pus pe interpretare. sub influenta unei multitudini de factori. criteriul fiind nevoile sociologului/antropologuiui. pregatite de studenti pe baza unor materiale puse la dispozitie de profesor. si indeosebi aprofundarea cauzalitatii si impiicatiilor fenomenelor si proceselor demografice. Evaluarea finala va valora sapte puncte iar nota generala va reprezenta suma notelor de la cele trei teste si de la evaluarea finala. Cele trei teste vor avea cotatia de un punct. de diseutii. neobligatoriu. la 1-2 subiecte se va cere raspuns scris in spatiu limitat. importanta prioritara fiind acordata evolutiilor demografice din Romania ultimelor patru decenii si celor de dupa 1989 in mod particular. ceea ee impune 0 formula pedagogica adaptata acestei particularitati. mai dificil. cei socio-culturali situanduse in pozitii din ce in ce mai privilegiate in raport cu eei pur economici. Cursul isi propune insusirea de catre studenti a unor cunostinte minimale dar indispensabile intelegerii fenomenelor si proceselor demografice ca manifestari ale socialului. acolo unde ipotezele pot fi avansate fara idei preconcepute si atitudini restrictive. fiecare. la sfarsitul semestrului. opinii personale. Dorinta si interesul studentilor pentru referate pe a anumita tema. prin intrebari. cele mai multe vor impune alegerea raspunsului (raspunsurilor) corect(e) dintre cele inscrise pe foaia de examen. Nu vor fi neglijate ariile necunoscutului. . aflate in continua schimbare. de examinarea si comentarea unui mare numar de grafice si scheme proiectate. comentarii. vor exista 2 subiecte la alegere ~i un subiect optional. Domeniul demografiei se distinge printr-o arie extrem de variata si spectaculoase acumulari de ordin teoretic. Cursul nu are prevazute ore de seminar. in general. Componenta teoretica si tehnica a acestor cunostinte nu poate fi neglijata in cazul indicatorilor si metodelor fundamentale.Acest curs de DEMOGRAFIE se adreseaza studentilor Sectiilor de Socioiogie si Antropologie ale Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala. Din cele 9-10 subiecte. Se doreste a partieipare aetiva a studentilor la curs. pe exemplificari si aplicabilitate la situatii concrete. Punctajul fiecarui subiect este inscris pe foaia de exam en.

Fertilitatea 3. Dialectica stare . scurt popuiatiei istoric. Divortialitatea 4. Nuptialitatea.Tranzitia demografica 1. Cap.Prognoza demografica 1. III . IV . Structuri demografice si socio-economice. Demografia PARTEA /NTAIA ELEMENTE DE ANALIZA in problemele : obiect. Crestere naturala si crestere totala 2. si diversitatea evolutiilor Clasificari CALlTATIVA IN STUDIUL POPULATIEI . Numarul populatiei. Natalitatea.Miscarea naturala si migratorie a populatiei 1. V . Universalitatea principiului 2.!! . CANTITATIVA IN STUDIUL POPULATIEI Cap. Mortalitatea 2.Surse de informatii asupra populatiei 5i fenomenelor demografice 1. Recensamantul populatiei 2. Distributia teritoriala 2. PARTEA A DOUA ELEMENTE DE ANALIZA Importanta. Statistica demografica curenta (statistica starii civile) Cap. VI . Cazul Romaniei. Metode. ! .Evolutia unei populatii 1. metode specifice. Cap.1.Starea populatiei 1. Cap.miscare Cap. Utilizare. Consideratii generale. 2. Introducere 2. Migratia interna si externa.

V1. Conferintele internationale (mondiale) de populatie si documentele acestora 3. 11. lasi. 111. Politici demografice contemporane 4.partea a daua + cap. 1. cap. cap. PARTEA A PA TRA DEMOGRAFIA ROMANIE! Cap.+cap. XI . Curs 10 : cap. Curs 12 : cap. Editura stiintifica si Rotariu Traian. Mica enciclopedie enciclopedica.2. Implicatii. I . Fluxurile de migratie Academiei.VII. 2004-partea I si in Romania. XII . cap.Politici de populatie 1. cap.prima parte cap. VIII + cap. 1984 populatiei. Editura .2. XI .2. XII Trebici Vladimir. IX Curs 13 : cap. 111.11. I . Impactul tranzitiei economice 4.1I1. Curs 14 : cap. Bucuresti. Perioada dinaintea celui de-al doilea razboi mondial 2.1I1.1.. Perspective. Poiiticile de popuiatie sl raportullor cu politicile socia Ie si economice 2. Impactul tranzitiei economice si sociale.PARTEA A TRElA POLITICI DE POPULATIE Cap.cant. IV. 11. Curs 9 : cap.2 cap. 5. + 111. Polirom.3.cant.+ cap. Bucuresti. VI.V + cap. Romania in spatiul UE. Curs 11 : cap'vlI .cant. Cazul Romaniei. + Curs 8 : cap.4. 1979 de denmografie. X+ cap. si sociale Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 1 : 2: 3 : 4 : 5: 6: 7: punctele 1 5i 2 + cap.cant. Demografie si sociologia 2009-partea a II-a Sandu Dumitru..XI. Perioada de dupa anul 1989.1. Perspective si implicatii 1.Evolutii.1. Perioada 1950-1989 3.

I . 1971 Glass D.Economie et croissance. Paris. 2007. Siegel Jacob S.5. 1965 . Presa universitara c1ujeana. Bibliotheca Demographica. Mihaescu C. implications economiques.. 1997 (IMAS). Hristache I. Editura economica.Sora V. (Eds). Centrul de Cercetari Trebiei al Academiei Romane ... nr. 1998.. De la transversalla longitudinal. Revista de Cercetari Sociale. Population in History. nr. Romaniuc Anatole. si as. Centrul de Cercetari Demografice Vladimir Trebici al Academiei Romane. oemogragfie si statistica sociala. 2007. nr. Pressat Roland. Europa in fata destinului sau demografic. DC. si Eversley R. Rezultatele preliminare ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor din 18 martie 2002. 1974 Bucuresti. formes. Europes's demographic fufure. Paris. Ghetau Vasile. 1966 Chesnais Jean-Claude. DEMOGRAFIE~Suport de curs. Evo/utii demografice in Romania. PUF. de Sociologle si Asistenta Ghetau Vasile. Editions de I'INED (Travaux et Documents. lonnica Berevoescu.V. 1986 Shryock Henry S. Maria Simian. 113). nr.. Cluj.1. Theorie generale de la population Vol. European Commission. PUF. Paris. Aldine Publishing Company. Editura stiintifica si Sauvy Alfred. Romaniei. 2009 (bfblioteca). publicatie a Centrului de Cercetari Demografice Vladimir Trebici al Academiei Romane. Buletinul Popu/atie & Societate. II . Etapes. 2002 . 1963 Vol.. La transition demographique. Populatie & Societate. US Government Printing Office. 1996 Muresan Cornelia. Facultatea Socia/a.La vie des popUlations. Ghetau Vasile. 4(10). enelelopediea. Vol I si II. nr. Bucuresti. Analiza demografica. Luxembourg. Decfinul demografie si viitorul popu/atiei Editura Alpha filiON. Washington. Demografice Vladimir . Socul milionului. Chicago. 4 (34). 1999 Ghetau Vasile Evolutia fertildatii in Romania. The Methods and Materials of Demography. Populatie & Societate.

Fertility Research. Migration. vol. vol. Itasca. Annuaire demographique. Anuarul statistic al Romaniei. Populatia. Methodology.8 .Populatie . /I .Environment and Economy.structura etnica §i confesionla. Projections and Estimates. 1993. Ordina Editions. 1994 Union Internationale pour j'Etude Scientifique de ia Population. Recent demographic developments in Europe . 2006. Illinois.Population Models.ec.Nam B. Charles. preparee par Louis Henry. Causes et consequences de I'evolution demographique. Vol. Household and Family Research. Recensamantul Populatiei si al Locuintelor din 18 martie 2002. vol. Dictionnaire demographique multilingue.5 .6 . New York. Readings in Population Research Chicago. Liege. 7 . I. Peacock Publishers. Nations Unies. vol..2 . SUA. Nations U nies. volA . Deuxieme edition.eu .Nuptiality.Structura demografica Vol.Advanced Basic Tools. Social Development Center. Understanding Population Change.Populatie .Contraception and Family Planning. Eurastat . 3 . Bucuresti. Strasbourg. I . Institutul National de Statistica.Mortality Research. vol.europa. diverse editii Institutul National de Statistica. 1978 United Nations Population Fund. vol.Populatie . IV . 1981 Population Reference Bureau. diverste editij Council of Europe.http://epp. vol. F.1 .E. Anuarul demografic al Romaniei . T. Kane).eurostat. Definitii si indicatori (A. Nations Unies. Inc. Haupt si Th.Structura social-economica Vol. 2003 Institutul National de Statistica.Basic Tools.2005. Editura Alpha MDN. Illinois. 2006 Vol.2008.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful