UNIVERSITATEA BUCURESTI Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala Anul universitar 2009 I 2010

DEMOGRAFIE (Anull - Sociologie & Antropologie;

semestrulll)

• • • • •

Introducere Obiectiv Metoda pedagogica Evaluarea cunostintelor Planul cursului Bibliografie selectiva

Continutul cursului si metoda de predare se preteaza foarte bine la evaluarea cunostintelor prin examen scris tip grila. cele mai multe vor impune alegerea raspunsului (raspunsurilor) corect(e) dintre cele inscrise pe foaia de examen. Nu vor fi neglijate ariile necunoscutului. aflate in continua schimbare. Cele trei teste vor avea cotatia de un punct. importanta prioritara fiind acordata evolutiilor demografice din Romania ultimelor patru decenii si celor de dupa 1989 in mod particular. vor exista 2 subiecte la alegere ~i un subiect optional. Din acest mare ansamblu a selectie s-a impus a fi operata. sub influenta unei multitudini de factori. dar eotat. mai dificil. cei socio-culturali situanduse in pozitii din ce in ce mai privilegiate in raport cu eei pur economici. pe exemplificari si aplicabilitate la situatii concrete. de examinarea si comentarea unui mare numar de grafice si scheme proiectate. dar accentul va fi pus pe interpretare. ceea ee impune 0 formula pedagogica adaptata acestei particularitati. politica de populatie si impactul demografic al tranzitiei. dialog cu studentii. precum si al factorilor si mecanismelor de schimbare. oferindu-Ie acestora un ansamblu unitar de cunostinte indispensabile sociologului/antropologului in cunoasterea populatiei umane sub raportul starii si miscarii. neobligatoriu. la 1-2 subiecte se va cere raspuns scris in spatiu limitat. Din cele 9-10 subiecte. metodologic si tehnic in ultimele decenii. Vor exista doua eomponente ale evaluarii : trei teste scrise in timpul semestrului si evaluarea finala. Predarea materiei va fi insotita de multe exemplificari. opinii personale. Se doreste a partieipare aetiva a studentilor la curs. . si indeosebi aprofundarea cauzalitatii si impiicatiilor fenomenelor si proceselor demografice. comentarii.Acest curs de DEMOGRAFIE se adreseaza studentilor Sectiilor de Socioiogie si Antropologie ale Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala. in general. la sfarsitul semestrului. acolo unde ipotezele pot fi avansate fara idei preconcepute si atitudini restrictive. Cursul nu are prevazute ore de seminar. prin intrebari. de diseutii. pregatite de studenti pe baza unor materiale puse la dispozitie de profesor. Domeniul demografiei se distinge printr-o arie extrem de variata si spectaculoase acumulari de ordin teoretic. Cursul isi propune insusirea de catre studenti a unor cunostinte minimale dar indispensabile intelegerii fenomenelor si proceselor demografice ca manifestari ale socialului. fiecare. vor fi stimulate. criteriul fiind nevoile sociologului/antropologuiui. Componenta teoretica si tehnica a acestor cunostinte nu poate fi neglijata in cazul indicatorilor si metodelor fundamentale. Date si informatii demografice si socioeconomiee nationale si internationale din sursele eele mai recente constituie suportul acestei optiuni. Evaluarea finala va valora sapte puncte iar nota generala va reprezenta suma notelor de la cele trei teste si de la evaluarea finala. Dorinta si interesul studentilor pentru referate pe a anumita tema. Punctajul fiecarui subiect este inscris pe foaia de exam en.

metode specifice. scurt popuiatiei istoric.Surse de informatii asupra populatiei 5i fenomenelor demografice 1. Metode. Distributia teritoriala 2.!! . si diversitatea evolutiilor Clasificari CALlTATIVA IN STUDIUL POPULATIEI .Tranzitia demografica 1.miscare Cap. Crestere naturala si crestere totala 2. Migratia interna si externa. Utilizare. VI . Numarul populatiei.1. Cap. ! . Fertilitatea 3. PARTEA A DOUA ELEMENTE DE ANALIZA Importanta. IV . Cazul Romaniei. Recensamantul populatiei 2. Introducere 2.Miscarea naturala si migratorie a populatiei 1. Demografia PARTEA /NTAIA ELEMENTE DE ANALIZA in problemele : obiect.Prognoza demografica 1. Consideratii generale. Cap. Dialectica stare . Cap. Divortialitatea 4.Starea populatiei 1. Universalitatea principiului 2. Natalitatea. III . 2.Evolutia unei populatii 1. Statistica demografica curenta (statistica starii civile) Cap. Mortalitatea 2. CANTITATIVA IN STUDIUL POPULATIEI Cap. V . Structuri demografice si socio-economice. Nuptialitatea.

Impactul tranzitiei economice si sociale. Curs 9 : cap.partea a daua + cap.VII. Perspective si implicatii 1. + 111. Perioada dinaintea celui de-al doilea razboi mondial 2.2 cap.PARTEA A TRElA POLITICI DE POPULATIE Cap. Polirom.. 2004-partea I si in Romania.+ cap. cap. Mica enciclopedie enciclopedica.11. Editura stiintifica si Rotariu Traian. 11.4.3. Cazul Romaniei. 5.1. I .+cap. Bucuresti. Perspective. 11.V + cap.prima parte cap. Curs 12 : cap. I . XI . Editura . Poiiticile de popuiatie sl raportullor cu politicile socia Ie si economice 2.cant. Conferintele internationale (mondiale) de populatie si documentele acestora 3.Evolutii. Impactul tranzitiei economice 4.cant. + Curs 8 : cap. Perioada de dupa anul 1989.XI. XII . Demografie si sociologia 2009-partea a II-a Sandu Dumitru. Politici demografice contemporane 4. 111. Bucuresti.cant. 1. Fluxurile de migratie Academiei. cap.1. X+ cap. Implicatii.2. Curs 11 : cap'vlI . V1. XI . si sociale Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 1 : 2: 3 : 4 : 5: 6: 7: punctele 1 5i 2 + cap.1I1. 1979 de denmografie. Curs 14 : cap. lasi.2.cant. Romania in spatiul UE. Curs 10 : cap. PARTEA A PA TRA DEMOGRAFIA ROMANIE! Cap. Perioada 1950-1989 3. VIII + cap.. cap. IX Curs 13 : cap. IV. VI.2.Politici de populatie 1. XII Trebici Vladimir. 1984 populatiei.1.1I1. 111. cap.

.V.Economie et croissance. Romaniuc Anatole. La transition demographique. 1963 Vol. Centrul de Cercetari Demografice Vladimir Trebici al Academiei Romane. Paris. 4(10). Siegel Jacob S. enelelopediea. Pressat Roland. Chicago. 1998. publicatie a Centrului de Cercetari Demografice Vladimir Trebici al Academiei Romane. de Sociologle si Asistenta Ghetau Vasile. De la transversalla longitudinal. implications economiques. Bucuresti. 1966 Chesnais Jean-Claude. 2009 (bfblioteca).Sora V. Luxembourg.. 1965 . Maria Simian. Aldine Publishing Company. Vol I si II. 1986 Shryock Henry S. Populatie & Societate. Demografice Vladimir . Editura stiintifica si Sauvy Alfred. 1971 Glass D. 2007. Presa universitara c1ujeana. Cluj. Theorie generale de la population Vol.. nr. Populatie & Societate. Hristache I. nr.5. 4 (34). Editions de I'INED (Travaux et Documents. The Methods and Materials of Demography. Rezultatele preliminare ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor din 18 martie 2002.. Decfinul demografie si viitorul popu/atiei Editura Alpha filiON. (Eds).La vie des popUlations. si as. Paris. Ghetau Vasile. Editura economica. Paris. nr. Evo/utii demografice in Romania. Etapes. oemogragfie si statistica sociala. Analiza demografica. Centrul de Cercetari Trebiei al Academiei Romane . 1996 Muresan Cornelia. Buletinul Popu/atie & Societate. 1974 Bucuresti. Europes's demographic fufure. 113). US Government Printing Office. 2007.1. DC. nr. Bibliotheca Demographica. Facultatea Socia/a. Romaniei. si Eversley R. Europa in fata destinului sau demografic. formes.. Washington. I . Socul milionului. Ghetau Vasile. PUF. nr. Revista de Cercetari Sociale. 1999 Ghetau Vasile Evolutia fertildatii in Romania. Population in History. Mihaescu C. II . 2002 . PUF. 1997 (IMAS). lonnica Berevoescu. DEMOGRAFIE~Suport de curs.. European Commission.

2006. Readings in Population Research Chicago. Itasca. 1994 Union Internationale pour j'Etude Scientifique de ia Population. 3 . Inc. Eurastat .Nam B. Peacock Publishers. Household and Family Research. Nations U nies. 1993. Vol.6 . 7 . Nations Unies. Kane).Populatie . Causes et consequences de I'evolution demographique. Understanding Population Change. diverse editii Institutul National de Statistica. Liege.Advanced Basic Tools. I. Definitii si indicatori (A.Basic Tools. /I .Contraception and Family Planning.Populatie . 2003 Institutul National de Statistica. Deuxieme edition. vol. Methodology. vol.2 . vol.eu . Recent demographic developments in Europe .europa. Editura Alpha MDN. Recensamantul Populatiei si al Locuintelor din 18 martie 2002. vol.Population Models. Illinois. diverste editij Council of Europe. F. Bucuresti.1 .eurostat. vol.2008.Environment and Economy.http://epp.Structura social-economica Vol. Nations Unies. IV . T. Migration.Nuptiality. Illinois. Annuaire demographique. I .structura etnica §i confesionla. Dictionnaire demographique multilingue.2005. Anuarul statistic al Romaniei. Charles. SUA.ec. Haupt si Th. preparee par Louis Henry.Mortality Research.Fertility Research.Structura demografica Vol.5 . Anuarul demografic al Romaniei . Institutul National de Statistica. Strasbourg. 2006 Vol.E. New York..Populatie . Ordina Editions. Social Development Center. volA . vol. 1978 United Nations Population Fund. vol. 1981 Population Reference Bureau.8 . Populatia. Projections and Estimates.