UNIVERSITATEA BUCURESTI Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala Anul universitar 2009 I 2010

DEMOGRAFIE (Anull - Sociologie & Antropologie;

semestrulll)

• • • • •

Introducere Obiectiv Metoda pedagogica Evaluarea cunostintelor Planul cursului Bibliografie selectiva

comentarii. politica de populatie si impactul demografic al tranzitiei. Continutul cursului si metoda de predare se preteaza foarte bine la evaluarea cunostintelor prin examen scris tip grila. la sfarsitul semestrului. Date si informatii demografice si socioeconomiee nationale si internationale din sursele eele mai recente constituie suportul acestei optiuni. neobligatoriu. . opinii personale. aflate in continua schimbare. in general. mai dificil. Se doreste a partieipare aetiva a studentilor la curs. cele mai multe vor impune alegerea raspunsului (raspunsurilor) corect(e) dintre cele inscrise pe foaia de examen. Evaluarea finala va valora sapte puncte iar nota generala va reprezenta suma notelor de la cele trei teste si de la evaluarea finala. Nu vor fi neglijate ariile necunoscutului. pe exemplificari si aplicabilitate la situatii concrete. vor exista 2 subiecte la alegere ~i un subiect optional. de diseutii. metodologic si tehnic in ultimele decenii. criteriul fiind nevoile sociologului/antropologuiui. importanta prioritara fiind acordata evolutiilor demografice din Romania ultimelor patru decenii si celor de dupa 1989 in mod particular. Din cele 9-10 subiecte. oferindu-Ie acestora un ansamblu unitar de cunostinte indispensabile sociologului/antropologului in cunoasterea populatiei umane sub raportul starii si miscarii. Din acest mare ansamblu a selectie s-a impus a fi operata. ceea ee impune 0 formula pedagogica adaptata acestei particularitati. Punctajul fiecarui subiect este inscris pe foaia de exam en. dar accentul va fi pus pe interpretare. la 1-2 subiecte se va cere raspuns scris in spatiu limitat. Domeniul demografiei se distinge printr-o arie extrem de variata si spectaculoase acumulari de ordin teoretic. Cele trei teste vor avea cotatia de un punct. acolo unde ipotezele pot fi avansate fara idei preconcepute si atitudini restrictive. Cursul isi propune insusirea de catre studenti a unor cunostinte minimale dar indispensabile intelegerii fenomenelor si proceselor demografice ca manifestari ale socialului. Cursul nu are prevazute ore de seminar. de examinarea si comentarea unui mare numar de grafice si scheme proiectate. vor fi stimulate. Vor exista doua eomponente ale evaluarii : trei teste scrise in timpul semestrului si evaluarea finala. Predarea materiei va fi insotita de multe exemplificari. precum si al factorilor si mecanismelor de schimbare. prin intrebari. fiecare. sub influenta unei multitudini de factori. Componenta teoretica si tehnica a acestor cunostinte nu poate fi neglijata in cazul indicatorilor si metodelor fundamentale. Dorinta si interesul studentilor pentru referate pe a anumita tema. pregatite de studenti pe baza unor materiale puse la dispozitie de profesor. cei socio-culturali situanduse in pozitii din ce in ce mai privilegiate in raport cu eei pur economici. dialog cu studentii.Acest curs de DEMOGRAFIE se adreseaza studentilor Sectiilor de Socioiogie si Antropologie ale Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala. si indeosebi aprofundarea cauzalitatii si impiicatiilor fenomenelor si proceselor demografice. dar eotat.

Utilizare. Recensamantul populatiei 2. CANTITATIVA IN STUDIUL POPULATIEI Cap. Fertilitatea 3.Miscarea naturala si migratorie a populatiei 1.!! .Starea populatiei 1. V . Crestere naturala si crestere totala 2. Metode. Migratia interna si externa. metode specifice. ! . Divortialitatea 4. Cap. VI . Numarul populatiei. Introducere 2. Natalitatea. Consideratii generale.Prognoza demografica 1.Evolutia unei populatii 1. Nuptialitatea. Dialectica stare .Tranzitia demografica 1. PARTEA A DOUA ELEMENTE DE ANALIZA Importanta. Universalitatea principiului 2. Statistica demografica curenta (statistica starii civile) Cap. Cap.miscare Cap. Cap. si diversitatea evolutiilor Clasificari CALlTATIVA IN STUDIUL POPULATIEI . IV . Demografia PARTEA /NTAIA ELEMENTE DE ANALIZA in problemele : obiect.Surse de informatii asupra populatiei 5i fenomenelor demografice 1. Distributia teritoriala 2. Cazul Romaniei. 2. III . scurt popuiatiei istoric. Structuri demografice si socio-economice.1. Mortalitatea 2.

111.4. Implicatii.2.1. Cazul Romaniei. 11.1. Bucuresti.11. V1. 2004-partea I si in Romania. lasi. XII Trebici Vladimir.prima parte cap. Poiiticile de popuiatie sl raportullor cu politicile socia Ie si economice 2.XI. Polirom.2.2. XI . Conferintele internationale (mondiale) de populatie si documentele acestora 3. Curs 9 : cap. 1979 de denmografie. XII . VIII + cap.+cap. Curs 11 : cap'vlI .1I1. Romania in spatiul UE. Editura . 1.Politici de populatie 1. Fluxurile de migratie Academiei. Impactul tranzitiei economice 4. Curs 10 : cap. I . X+ cap.1. Curs 12 : cap. Perioada dinaintea celui de-al doilea razboi mondial 2.cant. Bucuresti.2 cap.V + cap. Mica enciclopedie enciclopedica. + 111. Editura stiintifica si Rotariu Traian.partea a daua + cap. 11. si sociale Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 1 : 2: 3 : 4 : 5: 6: 7: punctele 1 5i 2 + cap.. Impactul tranzitiei economice si sociale. cap. 1984 populatiei. cap. Perspective. Demografie si sociologia 2009-partea a II-a Sandu Dumitru. Curs 14 : cap. IX Curs 13 : cap. Perioada 1950-1989 3. Politici demografice contemporane 4.cant..PARTEA A TRElA POLITICI DE POPULATIE Cap.3. + Curs 8 : cap.cant.+ cap. cap. I .1I1.Evolutii. VI.cant.VII. Perspective si implicatii 1. 111. cap. XI . IV. PARTEA A PA TRA DEMOGRAFIA ROMANIE! Cap. 5. Perioada de dupa anul 1989.

Etapes. I . Romaniei.Economie et croissance. publicatie a Centrului de Cercetari Demografice Vladimir Trebici al Academiei Romane. Maria Simian. Europa in fata destinului sau demografic. Presa universitara c1ujeana.V. Editura stiintifica si Sauvy Alfred. Facultatea Socia/a. nr. si Eversley R. implications economiques. Centrul de Cercetari Trebiei al Academiei Romane . European Commission.Sora V. Cluj. Editura economica. Ghetau Vasile. Ghetau Vasile.1. 1971 Glass D. PUF. si as.. lonnica Berevoescu. 2002 .. 2007. 2007. Population in History. La transition demographique. De la transversalla longitudinal.. Paris.. Centrul de Cercetari Demografice Vladimir Trebici al Academiei Romane. 113). DEMOGRAFIE~Suport de curs. nr. 2009 (bfblioteca). Hristache I. 4 (34). formes.. Analiza demografica. oemogragfie si statistica sociala. Socul milionului. Demografice Vladimir . Populatie & Societate. Europes's demographic fufure. Paris. 1998. 1999 Ghetau Vasile Evolutia fertildatii in Romania. DC. Mihaescu C.. Rezultatele preliminare ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor din 18 martie 2002. nr. 4(10). Editions de I'INED (Travaux et Documents. Populatie & Societate. Buletinul Popu/atie & Societate. Vol I si II. 1997 (IMAS).5. Aldine Publishing Company. Bibliotheca Demographica. 1986 Shryock Henry S. 1966 Chesnais Jean-Claude. Chicago. PUF. 1996 Muresan Cornelia. Evo/utii demografice in Romania. 1965 . Washington. 1974 Bucuresti. Romaniuc Anatole. Bucuresti. de Sociologle si Asistenta Ghetau Vasile. Theorie generale de la population Vol. nr. The Methods and Materials of Demography. enelelopediea. Decfinul demografie si viitorul popu/atiei Editura Alpha filiON. (Eds).La vie des popUlations. Siegel Jacob S. Pressat Roland. II . Revista de Cercetari Sociale. nr. Paris. Luxembourg. 1963 Vol. US Government Printing Office.

Annuaire demographique. Kane). 2006 Vol. Bucuresti. Projections and Estimates. Anuarul demografic al Romaniei . vol. 1981 Population Reference Bureau.eurostat. Recent demographic developments in Europe . Recensamantul Populatiei si al Locuintelor din 18 martie 2002.2 . diverste editij Council of Europe. Illinois.Nuptiality. Migration. Readings in Population Research Chicago. Nations Unies. 1993. Nations U nies.1 . 1978 United Nations Population Fund. Liege. Inc.5 .Populatie .8 . vol.2008. 1994 Union Internationale pour j'Etude Scientifique de ia Population.6 .. vol. Nations Unies. IV .http://epp. Eurastat . Charles. Itasca.ec. Anuarul statistic al Romaniei. Definitii si indicatori (A. T. Haupt si Th.Mortality Research.2005. Deuxieme edition. Household and Family Research.Basic Tools.europa.Structura demografica Vol.eu .Populatie .Nam B. I. vol.structura etnica §i confesionla. vol. Ordina Editions. SUA. preparee par Louis Henry.Populatie . diverse editii Institutul National de Statistica.E. Understanding Population Change.Environment and Economy. Institutul National de Statistica. Peacock Publishers. Methodology. Dictionnaire demographique multilingue. 7 . Editura Alpha MDN.Advanced Basic Tools. Causes et consequences de I'evolution demographique. F.Fertility Research. Social Development Center.Population Models. Vol. 3 . New York.Structura social-economica Vol. 2003 Institutul National de Statistica. I . Strasbourg. Illinois. volA . 2006. vol. /I . Populatia. vol.Contraception and Family Planning.