Demografie

UNIVERSITATEA BUCURESTI Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala Anul universitar 2009 I 2010

DEMOGRAFIE (Anull - Sociologie & Antropologie;

semestrulll)

• • • • •

Introducere Obiectiv Metoda pedagogica Evaluarea cunostintelor Planul cursului Bibliografie selectiva

Domeniul demografiei se distinge printr-o arie extrem de variata si spectaculoase acumulari de ordin teoretic. aflate in continua schimbare. politica de populatie si impactul demografic al tranzitiei. oferindu-Ie acestora un ansamblu unitar de cunostinte indispensabile sociologului/antropologului in cunoasterea populatiei umane sub raportul starii si miscarii. Dorinta si interesul studentilor pentru referate pe a anumita tema. . vor exista 2 subiecte la alegere ~i un subiect optional. in general. pe exemplificari si aplicabilitate la situatii concrete. si indeosebi aprofundarea cauzalitatii si impiicatiilor fenomenelor si proceselor demografice. Nu vor fi neglijate ariile necunoscutului. prin intrebari. dar eotat. Evaluarea finala va valora sapte puncte iar nota generala va reprezenta suma notelor de la cele trei teste si de la evaluarea finala. ceea ee impune 0 formula pedagogica adaptata acestei particularitati. Punctajul fiecarui subiect este inscris pe foaia de exam en. la 1-2 subiecte se va cere raspuns scris in spatiu limitat. precum si al factorilor si mecanismelor de schimbare.Acest curs de DEMOGRAFIE se adreseaza studentilor Sectiilor de Socioiogie si Antropologie ale Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala. vor fi stimulate. comentarii. Date si informatii demografice si socioeconomiee nationale si internationale din sursele eele mai recente constituie suportul acestei optiuni. Din cele 9-10 subiecte. de diseutii. Componenta teoretica si tehnica a acestor cunostinte nu poate fi neglijata in cazul indicatorilor si metodelor fundamentale. criteriul fiind nevoile sociologului/antropologuiui. mai dificil. neobligatoriu. la sfarsitul semestrului. Cursul isi propune insusirea de catre studenti a unor cunostinte minimale dar indispensabile intelegerii fenomenelor si proceselor demografice ca manifestari ale socialului. Se doreste a partieipare aetiva a studentilor la curs. cei socio-culturali situanduse in pozitii din ce in ce mai privilegiate in raport cu eei pur economici. metodologic si tehnic in ultimele decenii. de examinarea si comentarea unui mare numar de grafice si scheme proiectate. Vor exista doua eomponente ale evaluarii : trei teste scrise in timpul semestrului si evaluarea finala. Continutul cursului si metoda de predare se preteaza foarte bine la evaluarea cunostintelor prin examen scris tip grila. sub influenta unei multitudini de factori. Predarea materiei va fi insotita de multe exemplificari. cele mai multe vor impune alegerea raspunsului (raspunsurilor) corect(e) dintre cele inscrise pe foaia de examen. pregatite de studenti pe baza unor materiale puse la dispozitie de profesor. opinii personale. Cele trei teste vor avea cotatia de un punct. Din acest mare ansamblu a selectie s-a impus a fi operata. dar accentul va fi pus pe interpretare. importanta prioritara fiind acordata evolutiilor demografice din Romania ultimelor patru decenii si celor de dupa 1989 in mod particular. dialog cu studentii. fiecare. acolo unde ipotezele pot fi avansate fara idei preconcepute si atitudini restrictive. Cursul nu are prevazute ore de seminar.

Recensamantul populatiei 2. Structuri demografice si socio-economice. Numarul populatiei. Demografia PARTEA /NTAIA ELEMENTE DE ANALIZA in problemele : obiect. Dialectica stare . Divortialitatea 4.Evolutia unei populatii 1. CANTITATIVA IN STUDIUL POPULATIEI Cap. Statistica demografica curenta (statistica starii civile) Cap. III . Migratia interna si externa. Metode. IV .1. VI . Natalitatea. Cap.Starea populatiei 1. Cap.Miscarea naturala si migratorie a populatiei 1. 2.Surse de informatii asupra populatiei 5i fenomenelor demografice 1. Consideratii generale. Mortalitatea 2. ! .Tranzitia demografica 1. Universalitatea principiului 2.miscare Cap. V . metode specifice. Crestere naturala si crestere totala 2. Utilizare. Distributia teritoriala 2. PARTEA A DOUA ELEMENTE DE ANALIZA Importanta. si diversitatea evolutiilor Clasificari CALlTATIVA IN STUDIUL POPULATIEI . Introducere 2. Fertilitatea 3. Nuptialitatea. Cap.Prognoza demografica 1. Cazul Romaniei. scurt popuiatiei istoric.!! .

Impactul tranzitiei economice si sociale. Perioada dinaintea celui de-al doilea razboi mondial 2. Perspective. cap. XI .1I1. 11.+ cap.V + cap. 5. Curs 11 : cap'vlI . V1.cant. X+ cap. Curs 12 : cap.prima parte cap. 1. XI .. Implicatii. Editura . Politici demografice contemporane 4.cant. cap. 1984 populatiei.1. Bucuresti. Perioada de dupa anul 1989. 2004-partea I si in Romania.partea a daua + cap. lasi.Evolutii. VIII + cap. si sociale Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 1 : 2: 3 : 4 : 5: 6: 7: punctele 1 5i 2 + cap. I .1. I . Fluxurile de migratie Academiei.2. Polirom.VII.1. 111. Editura stiintifica si Rotariu Traian. IX Curs 13 : cap. XII Trebici Vladimir. + 111. 11. IV. 111.2 cap. Curs 14 : cap.2. Perioada 1950-1989 3. Impactul tranzitiei economice 4. Mica enciclopedie enciclopedica. Romania in spatiul UE. + Curs 8 : cap. Perspective si implicatii 1. Demografie si sociologia 2009-partea a II-a Sandu Dumitru. Conferintele internationale (mondiale) de populatie si documentele acestora 3. 1979 de denmografie.cant.3. XII . Cazul Romaniei. Curs 9 : cap. Curs 10 : cap. cap. Poiiticile de popuiatie sl raportullor cu politicile socia Ie si economice 2.Politici de populatie 1.11.2. PARTEA A PA TRA DEMOGRAFIA ROMANIE! Cap.cant.4..1I1. cap.PARTEA A TRElA POLITICI DE POPULATIE Cap.XI. Bucuresti. VI.+cap.

nr. lonnica Berevoescu. 2007... formes. si Eversley R. De la transversalla longitudinal. PUF. Socul milionului. Etapes. Bibliotheca Demographica. nr. Decfinul demografie si viitorul popu/atiei Editura Alpha filiON. Ghetau Vasile. Mihaescu C. 1966 Chesnais Jean-Claude.V. Population in History. 2009 (bfblioteca). PUF. US Government Printing Office. Rezultatele preliminare ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor din 18 martie 2002. DEMOGRAFIE~Suport de curs. Demografice Vladimir . implications economiques.5.La vie des popUlations. 4(10). Romaniuc Anatole. The Methods and Materials of Demography. Paris. Washington. oemogragfie si statistica sociala. Evo/utii demografice in Romania. Facultatea Socia/a.Economie et croissance. Siegel Jacob S. Chicago. I . Pressat Roland. Europes's demographic fufure. II . DC. Maria Simian. Europa in fata destinului sau demografic. 1963 Vol. Vol I si II. Editions de I'INED (Travaux et Documents. nr. 113). Bucuresti. nr. Cluj. Centrul de Cercetari Demografice Vladimir Trebici al Academiei Romane. de Sociologle si Asistenta Ghetau Vasile. Editura stiintifica si Sauvy Alfred. 1999 Ghetau Vasile Evolutia fertildatii in Romania. Paris.. Populatie & Societate. Theorie generale de la population Vol. La transition demographique. 4 (34)..1.. 1996 Muresan Cornelia. 1986 Shryock Henry S. Paris. 2007.. Ghetau Vasile. Populatie & Societate. Editura economica. enelelopediea. Luxembourg. Romaniei. 1971 Glass D. nr. publicatie a Centrului de Cercetari Demografice Vladimir Trebici al Academiei Romane. 1997 (IMAS). Analiza demografica. (Eds).Sora V. Presa universitara c1ujeana. Buletinul Popu/atie & Societate. 1998. European Commission. si as. 2002 . Aldine Publishing Company. 1974 Bucuresti. Centrul de Cercetari Trebiei al Academiei Romane . Revista de Cercetari Sociale. Hristache I. 1965 .

2003 Institutul National de Statistica.6 . vol. vol. Deuxieme edition. Strasbourg.8 .http://epp.2005.2008.eurostat.2 . I . Projections and Estimates.eu . Annuaire demographique. vol.Populatie .Nuptiality. Anuarul statistic al Romaniei. Illinois. Editura Alpha MDN.5 .ec. 1994 Union Internationale pour j'Etude Scientifique de ia Population. Eurastat . Methodology. Peacock Publishers. vol. 2006. Causes et consequences de I'evolution demographique.Advanced Basic Tools. Anuarul demografic al Romaniei . Nations Unies. 1978 United Nations Population Fund. F. IV .Populatie . New York.Populatie . T.Environment and Economy. diverste editij Council of Europe. Recent demographic developments in Europe . Social Development Center. Vol. 3 .Structura demografica Vol. Definitii si indicatori (A.. diverse editii Institutul National de Statistica.Mortality Research.structura etnica §i confesionla. Dictionnaire demographique multilingue. Institutul National de Statistica. Bucuresti.Contraception and Family Planning. vol. 7 . /I . 1981 Population Reference Bureau. 1993. Recensamantul Populatiei si al Locuintelor din 18 martie 2002.europa.Basic Tools. Populatia. Charles. Itasca. Understanding Population Change. 2006 Vol.Structura social-economica Vol. preparee par Louis Henry. Inc. I.1 . volA . Kane).Fertility Research.Nam B. Liege. vol. Nations Unies. Illinois.Population Models. Haupt si Th. Migration. vol. SUA. Household and Family Research. Ordina Editions. Readings in Population Research Chicago. Nations U nies.E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful