UNIVERSITATEA BUCURESTI Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala Anul universitar 2009 I 2010

DEMOGRAFIE (Anull - Sociologie & Antropologie;

semestrulll)

• • • • •

Introducere Obiectiv Metoda pedagogica Evaluarea cunostintelor Planul cursului Bibliografie selectiva

Dorinta si interesul studentilor pentru referate pe a anumita tema.Acest curs de DEMOGRAFIE se adreseaza studentilor Sectiilor de Socioiogie si Antropologie ale Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala. aflate in continua schimbare. politica de populatie si impactul demografic al tranzitiei. metodologic si tehnic in ultimele decenii. Predarea materiei va fi insotita de multe exemplificari. Cursul isi propune insusirea de catre studenti a unor cunostinte minimale dar indispensabile intelegerii fenomenelor si proceselor demografice ca manifestari ale socialului. Cele trei teste vor avea cotatia de un punct. Componenta teoretica si tehnica a acestor cunostinte nu poate fi neglijata in cazul indicatorilor si metodelor fundamentale. opinii personale. la sfarsitul semestrului. . Domeniul demografiei se distinge printr-o arie extrem de variata si spectaculoase acumulari de ordin teoretic. Evaluarea finala va valora sapte puncte iar nota generala va reprezenta suma notelor de la cele trei teste si de la evaluarea finala. neobligatoriu. fiecare. ceea ee impune 0 formula pedagogica adaptata acestei particularitati. pregatite de studenti pe baza unor materiale puse la dispozitie de profesor. Nu vor fi neglijate ariile necunoscutului. acolo unde ipotezele pot fi avansate fara idei preconcepute si atitudini restrictive. dar accentul va fi pus pe interpretare. comentarii. Din cele 9-10 subiecte. de diseutii. Continutul cursului si metoda de predare se preteaza foarte bine la evaluarea cunostintelor prin examen scris tip grila. si indeosebi aprofundarea cauzalitatii si impiicatiilor fenomenelor si proceselor demografice. dialog cu studentii. precum si al factorilor si mecanismelor de schimbare. Din acest mare ansamblu a selectie s-a impus a fi operata. Punctajul fiecarui subiect este inscris pe foaia de exam en. de examinarea si comentarea unui mare numar de grafice si scheme proiectate. mai dificil. in general. vor exista 2 subiecte la alegere ~i un subiect optional. Se doreste a partieipare aetiva a studentilor la curs. oferindu-Ie acestora un ansamblu unitar de cunostinte indispensabile sociologului/antropologului in cunoasterea populatiei umane sub raportul starii si miscarii. cele mai multe vor impune alegerea raspunsului (raspunsurilor) corect(e) dintre cele inscrise pe foaia de examen. prin intrebari. la 1-2 subiecte se va cere raspuns scris in spatiu limitat. Date si informatii demografice si socioeconomiee nationale si internationale din sursele eele mai recente constituie suportul acestei optiuni. Cursul nu are prevazute ore de seminar. cei socio-culturali situanduse in pozitii din ce in ce mai privilegiate in raport cu eei pur economici. sub influenta unei multitudini de factori. Vor exista doua eomponente ale evaluarii : trei teste scrise in timpul semestrului si evaluarea finala. vor fi stimulate. dar eotat. importanta prioritara fiind acordata evolutiilor demografice din Romania ultimelor patru decenii si celor de dupa 1989 in mod particular. criteriul fiind nevoile sociologului/antropologuiui. pe exemplificari si aplicabilitate la situatii concrete.

Structuri demografice si socio-economice. VI . Mortalitatea 2. PARTEA A DOUA ELEMENTE DE ANALIZA Importanta.Prognoza demografica 1. scurt popuiatiei istoric. Demografia PARTEA /NTAIA ELEMENTE DE ANALIZA in problemele : obiect.!! . Dialectica stare .miscare Cap. Crestere naturala si crestere totala 2.Miscarea naturala si migratorie a populatiei 1. III .Starea populatiei 1. Cazul Romaniei. Divortialitatea 4. Numarul populatiei. Cap. ! . V . CANTITATIVA IN STUDIUL POPULATIEI Cap. Natalitatea. Introducere 2. Universalitatea principiului 2. Consideratii generale. metode specifice. si diversitatea evolutiilor Clasificari CALlTATIVA IN STUDIUL POPULATIEI . Cap. 2. Utilizare. Cap.Surse de informatii asupra populatiei 5i fenomenelor demografice 1. Statistica demografica curenta (statistica starii civile) Cap.Tranzitia demografica 1. Recensamantul populatiei 2.Evolutia unei populatii 1. Fertilitatea 3. Nuptialitatea.1. IV . Distributia teritoriala 2. Metode. Migratia interna si externa.

Polirom.1. 1.1. 1979 de denmografie.2.2. 11.1. + Curs 8 : cap. I . XI . 1984 populatiei.cant. Perioada 1950-1989 3.Evolutii.V + cap. Impactul tranzitiei economice 4. Curs 14 : cap. lasi. Politici demografice contemporane 4. I . Bucuresti.1I1.2 cap. Implicatii.PARTEA A TRElA POLITICI DE POPULATIE Cap. Curs 10 : cap.VII. Perspective si implicatii 1. Romania in spatiul UE.XI. Demografie si sociologia 2009-partea a II-a Sandu Dumitru. cap.cant. Fluxurile de migratie Academiei. Perioada de dupa anul 1989.11. Curs 12 : cap.+cap.3.1I1. Poiiticile de popuiatie sl raportullor cu politicile socia Ie si economice 2. Perspective. XII . Editura stiintifica si Rotariu Traian. Mica enciclopedie enciclopedica.. Perioada dinaintea celui de-al doilea razboi mondial 2.Politici de populatie 1.cant. Cazul Romaniei.. Curs 9 : cap. + 111. X+ cap. 5. VIII + cap.cant. IV. PARTEA A PA TRA DEMOGRAFIA ROMANIE! Cap. 111. cap. Bucuresti. IX Curs 13 : cap. V1. XI . XII Trebici Vladimir. si sociale Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 1 : 2: 3 : 4 : 5: 6: 7: punctele 1 5i 2 + cap. cap. cap. 111.prima parte cap. Impactul tranzitiei economice si sociale. Curs 11 : cap'vlI . 11. Editura . 2004-partea I si in Romania. VI.+ cap.2.4. Conferintele internationale (mondiale) de populatie si documentele acestora 3.partea a daua + cap.

I . Vol I si II. nr. Romaniuc Anatole. Washington. Theorie generale de la population Vol. DEMOGRAFIE~Suport de curs. Populatie & Societate. Cluj. Aldine Publishing Company. publicatie a Centrului de Cercetari Demografice Vladimir Trebici al Academiei Romane. Paris. Europes's demographic fufure. Population in History. 1971 Glass D. Evo/utii demografice in Romania. Demografice Vladimir .. Paris. PUF. Bucuresti. De la transversalla longitudinal. Siegel Jacob S. 2007. Europa in fata destinului sau demografic. 2009 (bfblioteca). 1966 Chesnais Jean-Claude. lonnica Berevoescu.. Centrul de Cercetari Demografice Vladimir Trebici al Academiei Romane. Centrul de Cercetari Trebiei al Academiei Romane . 1999 Ghetau Vasile Evolutia fertildatii in Romania. II . Bibliotheca Demographica. si as. 1997 (IMAS). Facultatea Socia/a. DC. Ghetau Vasile. nr. Romaniei. 1965 . Maria Simian.. Presa universitara c1ujeana.1. Pressat Roland. 1986 Shryock Henry S. 1963 Vol.. Paris. 113). 2002 . Editura stiintifica si Sauvy Alfred. Luxembourg. nr.La vie des popUlations. La transition demographique.Sora V. Populatie & Societate. nr. 4(10). si Eversley R. US Government Printing Office. Rezultatele preliminare ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor din 18 martie 2002.. Hristache I. Buletinul Popu/atie & Societate. oemogragfie si statistica sociala. Revista de Cercetari Sociale. Socul milionului. 1974 Bucuresti. The Methods and Materials of Demography. Editura economica. 1996 Muresan Cornelia.Economie et croissance. Editions de I'INED (Travaux et Documents.5. 2007. Mihaescu C. 4 (34). Decfinul demografie si viitorul popu/atiei Editura Alpha filiON. PUF.. Analiza demografica. Ghetau Vasile. implications economiques.V. 1998. European Commission. de Sociologle si Asistenta Ghetau Vasile. (Eds). nr. enelelopediea. formes. Etapes. Chicago.

Anuarul demografic al Romaniei .ec.2008.Population Models. 2006 Vol. Ordina Editions. Migration. vol. Charles.E. volA .eu . 2003 Institutul National de Statistica. Methodology. Inc.Populatie . Dictionnaire demographique multilingue.Environment and Economy. Bucuresti. preparee par Louis Henry. Editura Alpha MDN. Populatia. Institutul National de Statistica. vol.Nam B. IV .Structura demografica Vol. Recent demographic developments in Europe . vol. Peacock Publishers. SUA. Liege. diverste editij Council of Europe. 3 .2 .8 .Nuptiality.europa.Populatie . vol.1 . 1981 Population Reference Bureau. Deuxieme edition. Annuaire demographique.Populatie . 1994 Union Internationale pour j'Etude Scientifique de ia Population. Social Development Center. vol. vol. Understanding Population Change. /I . Recensamantul Populatiei si al Locuintelor din 18 martie 2002.Basic Tools. Illinois. vol.Contraception and Family Planning. Anuarul statistic al Romaniei. F.2005. Projections and Estimates.6 .Structura social-economica Vol. I. 1978 United Nations Population Fund. Definitii si indicatori (A. Strasbourg. Vol.Mortality Research. Illinois. 1993. 7 .Advanced Basic Tools.5 . I .Fertility Research. Eurastat .structura etnica §i confesionla. diverse editii Institutul National de Statistica. Nations Unies. New York. Causes et consequences de I'evolution demographique. Haupt si Th. 2006.http://epp..eurostat. T. Kane). Itasca. Nations U nies. Nations Unies. Household and Family Research. Readings in Population Research Chicago.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful