UNIVERSITATEA BUCURESTI Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala Anul universitar 2009 I 2010

DEMOGRAFIE (Anull - Sociologie & Antropologie;

semestrulll)

• • • • •

Introducere Obiectiv Metoda pedagogica Evaluarea cunostintelor Planul cursului Bibliografie selectiva

la 1-2 subiecte se va cere raspuns scris in spatiu limitat. importanta prioritara fiind acordata evolutiilor demografice din Romania ultimelor patru decenii si celor de dupa 1989 in mod particular. Continutul cursului si metoda de predare se preteaza foarte bine la evaluarea cunostintelor prin examen scris tip grila. Din cele 9-10 subiecte. de diseutii. cei socio-culturali situanduse in pozitii din ce in ce mai privilegiate in raport cu eei pur economici. opinii personale. de examinarea si comentarea unui mare numar de grafice si scheme proiectate. oferindu-Ie acestora un ansamblu unitar de cunostinte indispensabile sociologului/antropologului in cunoasterea populatiei umane sub raportul starii si miscarii. Cursul nu are prevazute ore de seminar. neobligatoriu. sub influenta unei multitudini de factori. si indeosebi aprofundarea cauzalitatii si impiicatiilor fenomenelor si proceselor demografice. prin intrebari. Din acest mare ansamblu a selectie s-a impus a fi operata. Date si informatii demografice si socioeconomiee nationale si internationale din sursele eele mai recente constituie suportul acestei optiuni. fiecare. comentarii. precum si al factorilor si mecanismelor de schimbare.Acest curs de DEMOGRAFIE se adreseaza studentilor Sectiilor de Socioiogie si Antropologie ale Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala. Vor exista doua eomponente ale evaluarii : trei teste scrise in timpul semestrului si evaluarea finala. Predarea materiei va fi insotita de multe exemplificari. pe exemplificari si aplicabilitate la situatii concrete. Dorinta si interesul studentilor pentru referate pe a anumita tema. Domeniul demografiei se distinge printr-o arie extrem de variata si spectaculoase acumulari de ordin teoretic. la sfarsitul semestrului. ceea ee impune 0 formula pedagogica adaptata acestei particularitati. cele mai multe vor impune alegerea raspunsului (raspunsurilor) corect(e) dintre cele inscrise pe foaia de examen. acolo unde ipotezele pot fi avansate fara idei preconcepute si atitudini restrictive. Punctajul fiecarui subiect este inscris pe foaia de exam en. dar eotat. metodologic si tehnic in ultimele decenii. dialog cu studentii. Componenta teoretica si tehnica a acestor cunostinte nu poate fi neglijata in cazul indicatorilor si metodelor fundamentale. Nu vor fi neglijate ariile necunoscutului. pregatite de studenti pe baza unor materiale puse la dispozitie de profesor. vor exista 2 subiecte la alegere ~i un subiect optional. politica de populatie si impactul demografic al tranzitiei. . Se doreste a partieipare aetiva a studentilor la curs. Cursul isi propune insusirea de catre studenti a unor cunostinte minimale dar indispensabile intelegerii fenomenelor si proceselor demografice ca manifestari ale socialului. dar accentul va fi pus pe interpretare. vor fi stimulate. Evaluarea finala va valora sapte puncte iar nota generala va reprezenta suma notelor de la cele trei teste si de la evaluarea finala. Cele trei teste vor avea cotatia de un punct. mai dificil. criteriul fiind nevoile sociologului/antropologuiui. aflate in continua schimbare. in general.

2. Universalitatea principiului 2. V . ! . Cazul Romaniei. Distributia teritoriala 2.Evolutia unei populatii 1.!! .miscare Cap. Natalitatea. Fertilitatea 3. Recensamantul populatiei 2. Statistica demografica curenta (statistica starii civile) Cap. Migratia interna si externa. Metode. Demografia PARTEA /NTAIA ELEMENTE DE ANALIZA in problemele : obiect. si diversitatea evolutiilor Clasificari CALlTATIVA IN STUDIUL POPULATIEI . Nuptialitatea. metode specifice. Cap. Introducere 2. Mortalitatea 2. Cap. Divortialitatea 4. III . Structuri demografice si socio-economice. VI .Prognoza demografica 1. CANTITATIVA IN STUDIUL POPULATIEI Cap. Utilizare. Dialectica stare . Crestere naturala si crestere totala 2.Miscarea naturala si migratorie a populatiei 1.1. Consideratii generale.Starea populatiei 1. Cap. PARTEA A DOUA ELEMENTE DE ANALIZA Importanta. IV .Surse de informatii asupra populatiei 5i fenomenelor demografice 1. scurt popuiatiei istoric.Tranzitia demografica 1. Numarul populatiei.

+ 111. 5. XI . XII .2. 111. X+ cap. Perspective. 1979 de denmografie.3. 11. Bucuresti. Curs 10 : cap.XI. Perspective si implicatii 1. Implicatii. cap. IV. 2004-partea I si in Romania.2.cant. VIII + cap.1.PARTEA A TRElA POLITICI DE POPULATIE Cap. Bucuresti.2 cap. Demografie si sociologia 2009-partea a II-a Sandu Dumitru. Fluxurile de migratie Academiei.cant.Politici de populatie 1.cant. cap.+cap. Curs 11 : cap'vlI . Politici demografice contemporane 4. Poiiticile de popuiatie sl raportullor cu politicile socia Ie si economice 2. Mica enciclopedie enciclopedica.. Editura stiintifica si Rotariu Traian.Evolutii. 1.2. VI.VII. Impactul tranzitiei economice si sociale.cant.11. Curs 14 : cap. PARTEA A PA TRA DEMOGRAFIA ROMANIE! Cap. V1. Perioada de dupa anul 1989.1. 1984 populatiei. cap.V + cap.4.partea a daua + cap.. Curs 12 : cap.+ cap. 11. Polirom.1I1.prima parte cap. cap. Perioada dinaintea celui de-al doilea razboi mondial 2. + Curs 8 : cap. si sociale Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 1 : 2: 3 : 4 : 5: 6: 7: punctele 1 5i 2 + cap. XI . Cazul Romaniei. Perioada 1950-1989 3. Romania in spatiul UE. I . XII Trebici Vladimir.1. Curs 9 : cap.1I1. Impactul tranzitiei economice 4. lasi. IX Curs 13 : cap. 111. Conferintele internationale (mondiale) de populatie si documentele acestora 3. I . Editura .

Socul milionului. 2009 (bfblioteca). Rezultatele preliminare ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor din 18 martie 2002.. 2002 . Theorie generale de la population Vol. Populatie & Societate. lonnica Berevoescu. US Government Printing Office.5. Editura stiintifica si Sauvy Alfred. 1986 Shryock Henry S. Buletinul Popu/atie & Societate.. Centrul de Cercetari Trebiei al Academiei Romane . nr. Editura economica. implications economiques. Paris. Revista de Cercetari Sociale. Paris. 1997 (IMAS). (Eds). 4 (34). Siegel Jacob S. enelelopediea. DC. Bucuresti.. oemogragfie si statistica sociala. Romaniei. nr. 1998. Etapes. 1999 Ghetau Vasile Evolutia fertildatii in Romania. Maria Simian. Washington.. Vol I si II. La transition demographique. Evo/utii demografice in Romania. 4(10). PUF.Economie et croissance. 1971 Glass D. II . 1966 Chesnais Jean-Claude. 2007. Presa universitara c1ujeana. Facultatea Socia/a. Europa in fata destinului sau demografic. formes. Mihaescu C. Luxembourg. 2007. DEMOGRAFIE~Suport de curs. Pressat Roland. Population in History.1.La vie des popUlations. Populatie & Societate. De la transversalla longitudinal. Romaniuc Anatole. Bibliotheca Demographica. 1963 Vol. publicatie a Centrului de Cercetari Demografice Vladimir Trebici al Academiei Romane. Demografice Vladimir . Centrul de Cercetari Demografice Vladimir Trebici al Academiei Romane. si as.V. PUF. European Commission. 1996 Muresan Cornelia. The Methods and Materials of Demography. 113). Europes's demographic fufure. Editions de I'INED (Travaux et Documents. Ghetau Vasile. de Sociologle si Asistenta Ghetau Vasile. Paris. Hristache I. nr. 1965 . nr. Aldine Publishing Company. nr. 1974 Bucuresti.. Decfinul demografie si viitorul popu/atiei Editura Alpha filiON. Analiza demografica. Cluj. Ghetau Vasile.Sora V. Chicago.. I . si Eversley R.

Inc. preparee par Louis Henry. Peacock Publishers.Structura social-economica Vol. Readings in Population Research Chicago. Annuaire demographique. Itasca.6 .Mortality Research.2008. Illinois. 1993.Population Models.Contraception and Family Planning.8 . Vol. T.Populatie .Advanced Basic Tools. Nations U nies. Ordina Editions.Environment and Economy. Projections and Estimates. vol.http://epp. volA . Methodology.Fertility Research.structura etnica §i confesionla. 2006. Anuarul demografic al Romaniei . Causes et consequences de I'evolution demographique. Liege.E. /I . Institutul National de Statistica. vol. Definitii si indicatori (A.eu . vol. vol.Basic Tools. Anuarul statistic al Romaniei. 1978 United Nations Population Fund.. IV . Deuxieme edition. Charles. 2003 Institutul National de Statistica. Household and Family Research. Editura Alpha MDN.5 . Nations Unies. I.Populatie .Structura demografica Vol.eurostat. diverste editij Council of Europe.Populatie .2005. Migration. vol. Haupt si Th. Bucuresti. Eurastat .1 . Populatia.Nam B. 3 . F. Kane). vol. Understanding Population Change. 7 . Nations Unies. vol. New York.2 . Illinois. diverse editii Institutul National de Statistica. I . Social Development Center. 1981 Population Reference Bureau. Recensamantul Populatiei si al Locuintelor din 18 martie 2002. 1994 Union Internationale pour j'Etude Scientifique de ia Population.europa. Dictionnaire demographique multilingue.Nuptiality. SUA. 2006 Vol. Recent demographic developments in Europe .ec. Strasbourg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful