Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Introducere Gruparea anionic (SO4)2- are forma unui tetraedru, spre deosebire de anionul complex (CO3)2- care avea forma plan . Gruparea (SO4)2- prezint dimensiuni mari, de aceea re elele cristaline apar n natur numai n cazurile n care aceasta se combin cu cationi de dimensiuni mari. Astfel, compu ii stabili se vor ob ine cu elemente bivalente de dimensiuni mari, de exemplu Ba, Sr, Pb. Elementele bivalente cu raze ionice mici formeaz de regul sulfa i hidrata i. n majoritatea cazurilor, mineralele hidratate con in 2, 4, 6 si 7 molecule de ap . Difractia de raze X realizat pe diversi compu i hidratati arat c , de regul , cationii bivalen i sunt nconjura i direct n structura cristalin de molecule de ap neutre din punct de vedere electric. Din aceast cauz , volumul acestor cationi hidrata i cre te i compu ii astfel forma i sunt stabili. i Num rul de molecule de ap care intr n re ea depinde de dimensiunea cationului. Prin deshidratare, acesti sulfa i i modific structura sau se distrug. Cantitatea de ap depinde de presiunea vaporilor de ap din mediul exterior. Cationii bivalen i cu dimensiunile razelor ionice mijlocii sunt capabili s formeze att sulfa i anhidri ct Ca[SO4]-anhidritul de Ca2+ i (SO4)2-. i sulfa i hidrata i. De exemplu Ca2+, care d o combina ie de tip i o combina ie Ca[SO4]2H2O-gipsul. Acesta din urm prezint o

structur stratificat n care moleculele de ap sunt dispuse ntre re elele plane formate de ionii Cationii monovalen i ai metalelor alcaline intr n compozi ia sulfa ilor fie sub form de compu i dubli, fie asocia i cu ioni de H+. Ei formeaz re ele cristaline cu legaturi slabe i se dizolv foarte usor n H2O, la fel ca
3+

i sulfa ii elementelor bivalente cu dimensiuni mici.

Cationii trivalenti, n special Al si Fe3+ apar numai n combina ii hidratate. Sunt cunoscute cu o raspndire ridicat sarurile duble ale elementelor trivalente cu elemente bivalente i monovalente. Deseori se ntlnesc i combina ii cu anioni suplimentari, mai frecvent (OH)-, Cl- precum si (CO3)2- si (PO4)3-. Solu iile solide sunt mai slab exprimate comparativ cu carbonatii; serii cu miscibilitate continu apar ntre baritina (KAl[SO4]212H2O) anglezit (sulfatul de Pb) i celestina i n grupul alaunilor, ntre alaunul de K i substitu ia n propor ii reduse i alaunul de Na (NaAl[SO4]212H2O). Apare o miscibilitate limitat ntre i baritina (sulfatul de Ba), precum

a ionului de Ca cu Ba, Sr sau Pb, datorit diferen ei dintre dimensiunile razelor ionice. Ca are

raza ionic mai mic dect Sr, Ba si Pb, astfel nct Ca prezint un num r de coordinare mai mic care situeaz anhidritul n alt grup spa ial. Prin pierderea moleculelor de ap se trece u or de la un sulfat la altul. De exemplu: sulfatul de fier care cristalizeaz cu 14 molecule de ap (Fe[SO4]14H2O-rmerit), pierznd ap treptat, poate trece n sulfa i mai pu in hidrata i: melanterit (Fe[SO4]7H2O), siderotil (Fe[SO4]5H2O), szmolnokit (Fe[SO4]H2O). Un alt asemenea exemplu l constituie sulfa ii hidrata i de magneziu: epsmit (Mg[SO4]7H2O), hexahidrit (Mg[SO4]6H2O), pentahidrit (Mg[SO4]5H2O) si kieserit (Mg[SO4]H2O). Proprieta i fizice generale Aceste minerale prezintp o duritate sc zut , mai mic dect cea a carbona ilor; nu se cunoa te nici un sulfat cu duritatea mai mare de 3. La mineralele hidratate, duritatea descre te chiar pna la 2. Clivajul este dependent de structur ; astfel, clivajul perfect al gipsului se datoreaz structurii stratificate, iar direc ia de clivaj coincide cu planul de dispunere a moleculelor de ap din re ea. Greutatea specifica depinde de natura cationului: de exemplu sulfa ii de Ba, Pb vor prezenta o densitate net superioar celorlal i. Transformari Sunt frecvente cazurile de transformare de la un mineral la altul n cadrul aceleia i clase. Rolul moleculelor de ap de cristalizare n aceste situa ii este important. Tipice sunt trecerile din anhidrit n gips, prin adi ionarea a doua molecule de ap . Volumul sufer o cre tere apreciabil n acest proces de hidratare, fapt ce explic cutarile stratelor de gips rezultate din strate de anhidrit n procese diagenetice. Aportul de ap poate proveni din apele de infiltra ie. Clasificare I. Subclasa SULFA I ANHIDRI NORMALI Grupa baritinei Baritina Celestina Anglezit Anhidrit Calcocianit Ba[SO4] Sr[SO4] Pb[SO4] Ca[SO4] Cu[SO4]

II. Subclasa SULFA I HIDRATA I ACIZI Mirabilit Leonit Polihalit Kieserit Gips Calcantit Melanterit Epsomit HALOGEN Brochantit Alunit Felsbanyit Kainit Ardealit Cu4[SO4](OH)6 KAl3[SO4](OH)6 Na2[SO4]10H2O K2[SO4]4H2O K2Ca2Mg[SO4]42H2O Mg[SO4] H2O Ca[SO4]2H2O Cu[SO4]5H2O Fe[SO4]7H2O Mg[SO4]7H2O

I NORMALI

III. Subclasa SULFA ILOR HIDRATA I CU CON INUT N OXIDRIL

IV. Subclasa SULFA I HIDRATA I CU CON INUT N OXIDRIL Al4[SO4](OH)105H2O KMg[SO4]Cl3H2O Ca2[PO4][SO4](OH)4H2O

I HALOGEN

V. Subclasa SULFA I DE TIP AMESTEC