Sunteți pe pagina 1din 11

Internetul prezentarea generala

Scurt istoric al calculatoarelor Ideea de ma in rie care s poat efectua calcule a preocupat omenirea din cele mai vechi timpuri. Mul i matematicieni au folosit i dezvoltat conceptul de algoritm care a evoluat apoi n program. Au fost create ma ini mecanice complicate care puteau s efectueze opera ii simple asupra numerelor. Ma inile de cifrat folosite n cel de-al doilea r zboi mondial au fost unele din cele mai performante calculatoare mecanice. Calculatoarele construite cu tuburi electronice au constituit o adev rat min de aur pentru b nci, care puteau acum efectua mult mai repede i mai precis opera iunile financiare. Ce conteaz c ocupau un etaj ntreg i c era nevoie de o mic armat de oameni pentru ntre inere? Dezvoltarea tranzistorului a permis mic orarea dimensiunii ( i costului) calculatoarelor, concomitent cu cre terea performan elor acestora. Dimensiunile mici i consumul redus ale tranzistoarelor permiteau crearea de circuite mult mai complexe, iar viteza mult mai mare permitea elaborarea de programe mai complicate. Industria calculatoarelor a cunoscut adev rata dezvoltare odat cu folosirea circuitelor integrate, care reuneau pe o pastil de siliciu ct o unghie sute sau mii de tranzistoare (sute de milioane n zilele noastre). Procesoarele ( i microprocesoarele) de ineau o putere de calcul uria pentru vremea respectiv un procesor putea efectua zeci de mii de adun ri pe secund (miliarde de opera ii n zilele noastre). Este era calculatoarelor mainframe, care suport necesarul de calcul al unei ntregi organiza ii, n care oamenii au la dispozi ie terminale pentru introducerea sau extragerea datelor. Apari ia calculatoarelor personale a dus la evadarea calculatoarelor n rndul ntregii popula ii. Calculatoarele personale au o putere de calcul suficient de mic ca s ncap pe birou dar suficient de mare pentru nevoile unui contabil, ale unui inginer sau ale unui

scriitor. Acum fiecare firm poate nlocui cei zece contabili cu un singur contabil dotat cu un calculator. Acum proiectan ii se pot elibera de calculele de rutin i se pot concentra asupra mbun t irii produselor. Acum managerii i pot crea baze de date con innd dot rile i activitatea firmei. Cre terea continu a puterii de procesare, cre terea capacit ilor de stocare, sc derea pre urilor, cre terea num rului de programe disponibile i u urin a n utilizare au dus la o cerere tot mai mare de calculatoare pentru afaceri, dar i pentru acas . Calculatoarele au nceput s fie folosite i n scop de divertisment: jocuri, muzic , filme, ajungnd chiar s concureze televizorul. O lege empiric , legea lui Moore, formulat n 1965, spune c puterea de calcul a calculatoarelor se dubleaz o dat la 18 luni. Pn acum, legea a fost doar dep it . Scurt istoric al Internet-ului Calculatoarele au cucerit deja oamenii de afaceri, cercet torii, universit ile. ns transmiterea datelor de la un calculator la altul implica folosirea pantofilor :) Au fost create a adar sisteme cu ajutorul c rora calculatoarele au fost interconectate, trimiterea datelor de la un calculator la cel lalt devenind o chestiune simpl i rapid (vorbim aici de calculatoarele mainframe). A conecta ntre ele dou calculatoare este una, a conecta mai multe este altceva. Fie realizezi cte o leg tur de la fiecare calculator la toate celelalte (solu ie practic pentru 3-4-5 calculatoare, dar practic inaplicabil pentru mai mult de 10), fie g se ti o modalitate prin care mai multe calculatoare s poat comunica folosind acela i mediu fizic. A a au fost elaborate protocoale de comunica ie, care prev d ce i cum trebuie s fac un calculator ca s poat transmite / recep iona date c tre / de la un alt calculator. Ctva timp a fost un Vest S lbatic al comunica iilor ntre calculatoare: fiecare produc tor folosea altfel de echipamente, altfel de structuri de conectare i alte reguli de

comunicare (binen eles, inute secret fa de concuren ). Existau deja re ele de calculatoare, ns interconectarea lor era o aventur lung , complicat , i nu de fiecare dat cu happy-ending. Solu ia a fost standardizarea protocoalelor de comunica ii, adoptarea unor protocoale deschise, f cute publice i acceptate de toat lumea. S-a deschis calea conect rii f r limite a re elelor de calculatoare. Internetul este de fapt i de drept o re ea de re ele de calculatoare. Internet-ul a fost conceput de DARPA, o agen ie a ministerului american al ap r rii n colaborare cu universit i, a a nct primele calculatoare conectate la Internet (se chema ARPANET pe atunci) au fost cele ale universit ilor UCLA, UCSB, Utah i Stanford (1969). Ulterior au fost legate la aceast re ea i alte universit i i institu ii guvernamentale, apoi firme comerciale i diverse organiza ii. Cre terea num rului de calculatoare conectate la Internet este exponen ial (1969 4 noduri, 1970 11, 1977 100, 1984 1000 hosturi, 1987 10000, 1989 100.000, 192 un milion, 1996 10 milioane, 2001 100 milioane). n Statele Unite Internetul a ajuns s fie la fel de normal i de-la-sine-n eles ca i telefonul. Foarte scurt istoric al comunic rii prin Internet. Comunicarea prin Internet poate avea ca interlocutori doi oameni, un om i un calculator sau dou calculatoare. Ne vom concentra n acest curs pe comunicarea ntre oameni mediat de Internet, cu referiri la comunicarea dintre un om i un calculator (nu discut m aici despre comunicarea ntre utilizator i calculatorul n fa a c ruia se afl , ci despre comunicarea ntre utilizatorul unui calculator i un alt calculator de pe Internet). Odat cu dezvoltarea structurii Internetului ( i cantitativ i calitativ) s-au nmul it i diversificat i serviciile disponibile. Ini ial pe Internet se puteau trimite mesaje de po t electronic , se putea dialoga n timp real i se puteau transmite fi iere de pe un calculator pe altul. S-au creat apoi servicii de publicare pe servere a informa iilor organizate dup ni te meniuri, servicii de indexare i c utare a acestor

informa ii, liste de discu ii folosind po ta electronic i mese rotunde virtuale pentru discu ii n timp real ntre mai mul i utilizatori. Un serviciu de publicare a informa iilor (text i grafic ) ap rut ulterior, World Wide Web, a ajuns s fie att de popular, nct ast zi mul i utilizatori l consider sinonim cu Internetul. Oricare ar fi suportul hardware / software i serviciile tehnice folosite, interfa a Internetului ofer acum o multitudine de servicii c tre utilizatori: publicarea, afi area i c utarea de informa ii (fie ele documente text, imagini, sunete sau programe), po t electronic , teleconferin e text sau audio-video, jocuri, cursuri i c r i, difuzarea i recep ionarea programelor de radio i televiziune, c l torii virtuale, biblioteci i muzee virtuale, cump r turi din magazine virtuale, loterii, licita ii, consultarea contului bancar, c utarea unui loc de munc , munca de acas (telecommuting, telenaveta), telefonie, fax, sms, publicitate, sondaje de opinie, lectura ziarelor i revistelor i orice alte forme de pierdere a timpului liber . Re ele de calculatoare Dup cum am zis, Internetul este o re ea de re ele de calculatoare; ca s n elegem Internetul, trebuie s discut m cte ceva despre re elele de calculatoare. Din punct de vedere al comunic rii, ne intereseaz n mod deosebit performan ele mediilor fizice prin care se desf oar comunicarea i regulile de transmitere a informa iilor ntre calculatoare. Din punct de vedere al ntinderii lor, re elele se pot clasifica n: - re ele locale, LAN (Local Area Network), formate din calculatoare aflate la distan e relativ mici, de regul un departament, o firm , o cl dire - re ele metropolitane, MAN (Metropolitan Area Network), care acoper un ora sau o parte a unui ora , de exemplu o universitate avnd mai multe corpuri, situate la distan

unul de cel lalt - re ele WAN (Wide Area Network), acoper regiuni ntinse, un jude , o ar , de exemplu Internetul :) Unul dintre parametrii cei mai importan i este debitul de informa ie (l imea de band , vitez , n jargon dimensiunea evii). Acesta se m soar n bi i pe secund , bps (bit = binary digit, un 1 sau un 0, codat ca tensiune / lipsa tensiunii, tensiune pozitiv / tensiune negativ , current electric / lipsa curentului etc.). Dat fiind c un caracter se reprezint de regul pe un octet (byte) i un octet are 8 bi i, pentru a transmite un caracter pe secund avem nevoie de o vitez de 8 bps. Aparatele fax folosesc 4800 sau 9600 bps. O dactilograf care scrie 40 de cuvinte pe minut are o vitez de circa 40 bps. De regul , viteza de comunica ie ntre dou calculatoare (att cea teoretic ct i cea practic ) scade pe m sur ce cre te distan a dintre ele; siguran a i stabilitatea leg turii scad i ele cu cre terea distan elor. Trebuie f cut distinc ia ntre viteza teoretic i viteza real de comunicare, care poate fi n unele cazuri cu mult mai mic , n func ie de nc rcarea re elei, de num rul altor re ele care trebuie traversate i de nc rcarea acestora i de ntrzierile care pot apare. De la caz la caz, comunicarea poate fi: - simplex, unul din calculatoare doar transmite, cel lalt doar recep ioneaz - duplex, sau full-duplex, calculatoarele transmit i recep ioneaz simultan, - half-duplex, unul emite i cel lalt recep ioneaz , iar dup un timp rolurile se inverseaz . Po ta electronic Po ta electronic este una din tehnologiile care au revolu ionat comunica iile spre sfr itul secolului XX. Ap rut odat cu Internetul, po ta electronic (e-mail) a f cut ca po ta clasic s fie numit peiorativ snail-mail (snail = melc). Ini ial po ta electronic a func ionat doar ntre utilizatorii aceluia i server mainframe, urmnd ca odat cu dezvoltarea re elelor s poat fi trimise mesaje i ntre calculatoare. Fa de po ta clasic are nenum rate avantaje, dintre care amintim doar cteva:

- este mult mai rapid . Unui mesaj trimis i poate veni r spunsul n mai pu in de 5 minute: 1 minut pentru drumul c tre destina ie, 1 minut lectura, 1 minut scrierea r spunsului, 1 minut drumul napoi. O scrisoare n Australia poate ajunge n circa 6-7 zile n minile destinatarului, chiar par avion. - este mult mai ieftin , n cele mai multe cazuri. Indiferent de destina ie, costul unui mesaj electronic este acela i. n cazul n care conexiunea Internet este folosit numai pentru po t electronic , acest cost poate fi uneori resim it, ns dac , pe lng email, se realizeaz i transfer de fi iere i navigare pe web, i alte servicii, costul este nesemnificativ. O scrisoare par avion din Romnia pn n Australia cost 25500 lei (martie 2003), iar din Australia n Romnia 1.65 AUD (cca 0.90$US). - este mai comod . O scrisoare pe hrtie cere ceva mai mult aten ie la ntocmire (caligrafie, aliniere, o exprimare mai atent etc.), mai multe accesorii (hrtie, stilou, plic, timbru) i trebuie depus ntr-o cutie po tal (necesit deplasare n exterior, ceea ce nseamn mbr cat, machiat, umbrel ). n aceea i ordine de idei, o scrisoare electronic nu impune att de mult rigurozitate i permite o comunicare mai pu in formal . Dezavantaje exist , binen eles: - este mult mai simplu de falsificat identitatea. Nu este nevoie de foarte multe cuno tin e pentru a putea trimite un mesaj ca venind de la colegul din dreapta sau de la pre edintele Statelor Unite. Sunt ns din ce n ce mai r spndite sistemele de semn tur digital , care autentific n mod sigur expeditorul scrisorii electronice. - nemaifiind vehiculate hrtii care trec din mna expeditorului n cea a destinatarului, arhivarea i p strarea necesit opera iuni suplimentare (un teanc de scrisori legate cu sforicic uitat ntr-un cuf r n podul casei iese din discu ie). Se p streaz unele din incovenientele sau sc p rile po tei clasice: - confiden ialitatea total a mesajelor este greu de ob inut. Exist ns posibilitatea cript rii mesajelor ( i clasice, i electronice). - unele scrisori clasice se mai r t cesc sau se mai pierd (cade un sac cu scrisori din

avion, un po ta n pragul concedierii d foc la tolb ), i la fel se poate ntmpla i cu cele electronice (conexiuni defectuoase, epuizarea spa iului de stocare, erori de rutare). Mesajele electronice care nu pot ajunge la destinatar genereaz un mesaj de eroare n cutia po tal a expeditorului, imediat sau dup trecerea unui anumit timp. - primirea scrisorii nu garanteaz automat citirea ei. - prin po ta clasic se pot trimite bombe i antrax, prin po ta electronic pot fi trimi i viru i i viermi informatici. Folosirea po tei electronice Avem nevoie de un calculator, de o conexiune Internet, de un program de po t electronic (Outlook, Netscape Messenger, Eudora, PhoenixMail) i de o adres proprie de po t electronic . Trimiterea scrisorilor Trimiterea unei scrisori electronice este foarte simpl , sunt necesare doar o adres proprie de email pentru expeditor (este obligatorie specificarea expeditorului) i adresa de email a destinatarului. Uzual, programele de po t electronic cer completarea unor informa ii: - to (c tre), adresa de email a destinatarului. Se pot trece mai multe adrese, separate prin virgule. - cc (carbon copy, copie la indigo), adresa de email a unui alt destinatar (o adres sau mai multe). O copie a mesajului va fi trimis i la aceste adrese. Aceste adrese sunt vizibile destinatarilor. - bcc (blind carbon copy, copie indigo oarb ), alte adrese de email care vor primi mesajul, f r ns ca pentru destinatari s apar acest lucru. - subject (subiect), un titlu sau o scurt descriere a con inutului mesajului. - message sau body sau content, con inutul propriu-zis al mesajului. Con inutul poate fi numai text simplu (plain text) sau poate con ine format ri, imagini, leg turi (HTML). Toate aceste informa ii, mpreun cu altele, vor fi trecute n antetul (header) mesajului. Antetul poate fi astfel asem nat cu un plic pe care se scriu expeditorul i destinatarul.

n cazul n care trebuie trimis prin po t electronic un fi ier (cu un document, de exemplu, sau o imagine), el trebuie ata at (attach). Fi ierul respectiv va fi transformat pentru a se supune regulilor de trimitere a po tei electronice, urmnd ca la destina ie s fie ref cut. Dimensiunea mesajelor care pot fi trimise are o limit maxim (uzual 1-2 MB), astfel nct e de preferat s nu fie trimise prin email fi iere mari. Regulile de polite e cer ca nainte de a trimite un fi ier mare s se ob in permisiunea destinatarului i confirmarea condi iilor tehnice. Op ional dar util, mesajele trimise pot fi depuse ntr-un director, numit uzual Sent-Mail. C l toria mesajelor pe Internet Mesajele trimise c l toresc pe Internet prin mai multe servere (relay) pn la serverul pe care se afl c su a po tal a destinatarului. Aceste servere pot l sa un identificator n antet, asem n tor tampilelor oficiilor po tale pe plicuri. Unele servere vor nregistra numai numele lor, data i ora trecerii mesajului, altele vor men iona i alte opera ii efectuate asupra mesajului (conversie ntre formate, trecere n alte re ele, scanare antivirus etc). ntruct unele din aceste informa ii au un caracter pur tehnic i nu intereseaz n mod deosebit utilizatorii, unele programe nu afi eaz ntregul antet. Este posibil ca uneori mesajele s nu poat ajunge la destina ie sau, odat ajunse la destina ie, s fie refuzate de server. n aceste cazuri, expeditorul va primi un mesaj (warning de avertizare sau error de eroare) care-l va informa de situa ie i va oferi eventual indica ii. Mesajele cele mai frecvente sunt: - user unknown, utilizatorul nu (mai) exist , adresa nu este valid - host unknown, nu poate fi depistat serverul de po t al domeniului din adres - quota exceeded, destinatarul are c su a po tal plin - size exceeds limit, dimensiunea mesajului este prea mare - message still undelivered after 4 hours, sunt ceva probleme cu re eaua i au trecut deja 4 ore de la trimiterea mesajului; e doar un avertisment, nu o eroare. - message could not be delivered for 5 days, sunt ceva probleme mari cu re eaua, n 5 zile nu s-a putut trimite mesajul; trimiterea va fi anulat .

Citirea mesajelor primite Mesajele vor r mne n cutia po tal cel pu in pn cnd destinatarul le va deschide (deschiderea unui mesaj nu garanteaz ns i lectura lui). Atunci cnd un utilizator i verific po ta, el va vedea o list cu mesajele primite; el poate astfel s aleag care mesaje vor fi citite primele i care vor fi terse f r a fi citite. Unele programe permit sortarea mesajelor n func ie de expeditor, subiect sau alte criterii. n list apar mai multe informa ii: - from (de la), adresa expeditorului mesajului - date (data), data expedierii (data i ora programului sau serverului de trimitere a mesajelor) - subject (subiect), subiectul trecut de expeditor - message sau body sau content, con inutul propriu-zis al mesajului. Mesajele cu fi iere ata ate sunt marcate n mod diferit; ata amentele pot fi salvate sau, n unele cazuri, pot fi direct afi ate. Expeditorul poate cere o confirmare de primire (dat de server, delivery receipt) 150 i/sau o confirmare de deschidere a mesajului (dat de program, read receipt). Confirm rile certific primirea sau citirea mesajului, ns absen a confirm rilor nu certific neprimirea sau necitirea mesajului, dat fiind c nu toate serverele i programele tiu s trimit confirm ri. Retrimiterea mesajelor Unui mesaj primit i se poate r spunde foarte simplu folosind func ia special de r spuns (reply, a se face diferen a de scriere i pronun ie cu replay). La reply, adresa destinatarului va fi automat completat cu adresa expeditorului mesajului la care se r spunde; n cazul n care mesajul la care se r spunde a fost trimis ini ial mai multor adrese, uzual se poate alege ntre trimiterea mesajului numai c tre expeditorul originar sau c tre to i cei care primiser mesajul ini ial. Unele mesaje au n header o specifica ie Reply-to:, ceea ce face ca mesajele la care se r punde s fie trimise pe o alt adres n mod normal, mesajul original va fi inclus n mesajul de r spuns, marcat n

stnga cu | sau >, putndu-se face complet ri la nceput i sfr it sau chiar adnot ri n corpul mesajului. Subiectul va primi prefixul Re: Este modalitatea preferat n scrisorile de confirmare i n scrisorile primite nu de la utilizatori umani ci de la programe server. Un mesaj primit de la un utilizator poate fi trimis unui alt utilizator folosind func ia de trimitere mai departe (forward). Mesajul ini ial va fi inclus n noul mesaj. Subiectul va fi prefixat cu Fwd:. Binen eles, trebuie completat adresa noului destinatar (unul sau mai mul i). Cu ajutorul func iei forward se creeaz a a numitele scrisori n lan (chain letters sau hoax), care cer retrimiterea c tre un anumit num r de adrese, promi nd n schimb ndeplinirea unor dorin e, telefoane mobile sau c tiguri la loz-n-plic i anticipnd dezastre dac se ntrerupe lan ul. Pe lng indica iile de coeficient de inteligen ale verigilor lan ului, se pierde foarte mult l ime de band cu acest tip de scrisori. La un moment dat, la apari ia unui anumit virus, mesajele care au blocat serverele nu au fost cele trimise de c tre virus, ci acelea care anun au apari ia virusului i ofereau sfaturi de prevenire. Webmail Webmail este denumirea tehnicii de mesagerie electronic care folose te nu un program de scriere sau citire a po tei, ci un server web. Mesajele apar ca pagini web, c su a po tal este situat pe serverul web, iar accesul este de mult ori gratuit. Avantajele de inerii unei adrese de email pe web sunt: - crearea contului de email este accesibil oricui, de oriunde din lume (pe domeniile companiilor sau institu iilor sunt create conturi doar pentru personalul acestora) - accesarea c su ei de webmail poate fi f cut de pe orice calculator conectat la Internet (accesul la adresele pe domeniile companiilor poate fi restric ionat) - contul de webmail r mne valabil i dup schimbarea locului de munc Exist i dezavantaje: viteza de accesare este mai mic (mesajele sunt aduse de

pe Internet, nu de pe re eaua local ) iar capacitatea de stocare a c su ei po tale este de obicei mai mic . Exemple arhicunoscute: mail.yahoo.com, www.hotmail.com, www.email.ro, www.home.ro. Liste de discu ii Listele de discu ii (mailing lists) sunt de fapt ni te liste de adrese de email. Un mesaj trimis pe adresa unei liste de discu ii va fi retrimis fiec rei adrese din acea list . Astfel, utilizatorii care vor s schimbe idei pe o anumit tem se adreseaz celorlal i, f cndu- i auzite opiniile. Unele liste sunt necenzurate, altele au un moderator care autorizeaz publicarea (postarea). O list de discu ii are de fapt mai multe adrese: una pe care se trimit mesajele de publicat, una pe care se trimit comenzile de abonare, dezabonare. Pentru a primi mesajele de pe o anumit list este necesar nscrierea pe lista de adrese, abonarea (subscribe) prin email sau, uneori, pe web. Pentru a nu mai primi aceste mesaje este necesar tergerea de pe list , dezabonarea (unsubscribe) email sau web. Mesajele pot fi primite imediat cum sunt publicate (mail) sau poate fi trimis un singur mesaj con innd un grupaj de mesaje (digest). Abonarea la o list poate cre te foarte mult num rul mesajelor primite, n func ie de dinamica listei; este necesar a adar mult precau ie n cazul abon rii la mai multe liste. Uneori, la limita legalit ii i polite ii, sunt ad uga i la liste utilizatori n (deplin sau par ial ) necuno tin de cauz : pe unele pagini de web apare un cmp de introducere a adresei electronice i un buton, o caset sau o leg tur care spune Notify me... sau Send me... sau Keep me..., efectul fiind acela de nscriere la o list de discu ii. Este necesar citirea cu aten ie a formularelor din paginile de web i precau ie la divulgarea adreselor de mail.