PLANIFICARE CALENDARISTICA

Clasa a II-a B Anul colar 2011 / 2012

V ZAT ,
D RECTOR , Prof. CHIRSANOV MIHAI

Responsabil Comisia Metodic ,

Institutor ,

SANDU GIANINA

Structura anului colar 2011-2012 ............................................................................................pag. 4 Schema orar Clasa a- II-a B ....................................................................................................pag . 5 Calendar 2011-2012 ...................................................................................................................pag. 6 Orarul clasei ...............................................................................................................................pag. 7

Capitolul 1 Limba i literatura român ................................................................................ 1.1. Obiective cadru........................................................................................... 1.2. Obiective de referin ............................................................................... 1.2. Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 2 Matematic ..................................................................................................... 2.1. Obiective cadru........................................................................................... 2.2. Obiective de referin ............................................................................... 2.3.Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 3 tin e ale naturii............................................................................................ 3.1 Obiective cadru.......................................................................................... 3.2. Obiective de referin ............................................................................... 3.3.Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 4 Educa ie muzical ............................................................................................... 4.1. Obiective cadru ........................................................................................ 4.2. Obiective de referi .................................................................................. 4.3. Planificare calendaristic .........................................................................

Capitolul 5 Educa ie plastic .............................................................................................. 5.1. Obiective cadru.......... ............................................................................... 5.2. Obiective de referin .............................................................................. 5.3. Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 6 Abili i practice ............................................................................................

6.1. Obiective cadru ...................................................................................... 6.2. Obiective de referin ............................................................................. 6.3. Planificarea calendaristic ....................................................................

Capitolul 7 Educa ie fizic ................................................................................................ 7.1. Obiective cadru .................................................................................... 7.2. Obiective de referin .......................................................................... 7.3. Planificare calendaristic .......................................................................

Capitolul 8 În lumea copiilor ( op ional )......................................................................... 8.1. Obiective cadru...................................................................................... 8.2. Obiective de referin .......................................................................... 8.3. Planificarea calendaristic ..................................................................

23 aprilie 2012 ² vineri. 23 iunie 2012 ² duminica. 9 septembrie 2012 . 16 ianuarie 2012 ² vineri. 22 iunie 2012 Vacan a de vara ² sâmb t .STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2011-2012 Semestrul I Cursuri ² luni. 7 aprilie 2012 ² duminica. 23 decembrie 2011 22 octombrie-30 octombrie-vacanta Vacanta de iarna- sâmb t 24 decembrie 2011²duminica. 12 septembrie 2011 ² vineri. 6 aprilie 2012 Vacan a de primavara ²sâmb Cursuri ² t .15 ianuarie 2012 Semestrul al II-lea Cursuri ² luni. 22 aprilie 2012 luni.

6.a Nr. 7. Religie Educa ie plastic Educa ie muzical 5.II . 4. Aria curricular Disciplina Plan cadru 1. Limb i comunicare Matematic i tiin e ale naturii Om i societate Arte Limba i literatura român 7-8 Num r de ore Trunchi comun 7 Curriculum la decizia colii Total 8 2. pt. 8. sanatate 1 Num r de ore pe s pt mân .SCHEMA ORAR a clasei a . Matematic Cunoa terea mediului 3±4 1 1 1±2 1-2 2-3 3 1 1 1 1 2 - 4 1 1 1 1 2 3. Educa ie fizic sport Tehnologii i Educa ie fizic Abilit i practice 1 -2 0-1 1 1 18 - 1 1 20 Consiliere i orientare Discipline op ionale Ed. crt.

18 19 20 21 22 23 24 V A C A N T A E R A M 141 5 6 7 1 2 8 9 11 12 13 14 15 16 17 24 25 26 27 28 29 111 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 24 25 26 31 3 10 4 11 3 10 4 11 5 12 27 3 10 .Semestrul I (14 s pt mâni / 69 zile lucr toare) Septembrie L M M J V S D 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Octombrie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Noiembrie 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Decembrie 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ianuarie 2 3 4 5 6 7 1/8 9 10 11 12 13 14 15 111 2 3 4 8 9 10 11 Semestrul II (21 s pt mâni / 108zile lucr toare) Ianuarie L M M J V S D 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 Februarie 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 5 6 7 8 9 Martie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 1/8 Aprilie 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 Mai 7 14 15 16 17 18 19 20 Iunie 21 22 23 28 29 30 Iul.-Aug.

ORE 112 168 280 Sem. 3. SEMESTRUL NR.LIMBA SI LITERATURA ROMANA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Limb i comunicare Limba i literatura român extins 8 ore pe s pt mân ± 280 ore anual NR. 1. al II-lea TOTAL MANUAL: Limba i literatura român AUTORII : Tudora Pitil EDITURA: Aramis 2004 i Cleopatra Mih ilescu . I Sem. 2. CRT.

1. Dezvoltarea capacit ii de exprimare scris . Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral 2. OBIECTIVE CADRU 1. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura) 4.1. Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral 3.

1.4.2. -s desprind informa ii de detaliu dintr-un mesaj ascultat disting sensul cuvintelor într-un enun sesizeze intuitiv structurile corecte sau incorecte dintr-un enun oral semnaleze prin replici adecvate în elegerea mesajului interlocutorului manifeste interes fa de mesajul partenerului de dialog. -s 3.5.5. -s 3. OBIECTIVE DE REFERIN O1 Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral 1.1. -s 1.6. -s 2. O4 Dezvoltarea capacit ii de exprimare scris 4.4. -s 2. -s 1.5.4.1.1. enun uri 4. -s identifice elemente de baz ale organiz rii textului în pagin desprind informa ii esen iale dintr-un text citit citeasc fluent. corect i expresiv un text cunoscut de mic întindere citeasc în ritm propriu un text nou de mic întindere manifeste interes pentru lectur .3.3. -s 3. -s scrie corect litere. -s 1. . -s 3. lizibil i îngrijit textele 4. un paragraf/fragment dintr-un text citit i adapteze vorbirea în func ie de partenerul de dialog manifeste o atitudine degajat în comunicarea oral cu persoane cunoscute O3 Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului scris ( citire/lectura ) 3. O2 Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral 2. -s redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual i a unui ir de întreb ri 4. -s utilizeze conven ii ale limbajului scris (semnul de exclama ie. linia de dialog. -s scrie corect.3.2. silabe. -s utilizeze sensul cuvintelor noi în enun uri proprii 4.3. -s îmbine enun uri într-un mesaj propriu pronun e clar i corect enun uri redea prin cuvinte proprii. cu sprijin. -s 1.2. -s 2. -s 2. -s manifeste interes pentru redactarea corect i îngrijit a textului virgula. cuvinte.5. dou puncte) 4.1.2.4.2.

1. Evaluare. 1. 1. gi. 1. 3.2.2.1.1. SCOALA 1. 4.5. I-II LA INCEPUT DE DRUM Prezentarea manualului Actualizarea cuno tin elor din clasa I Citirea i transcrierea unor texte de mic întindere Cartea (actualizare). che.5.1. 4. 3.1. Recapitulare Evaluare 2 2 2 2 2 1 1 3.4.4. .2.1.4. 3. 3.4. 1.2. 1. Ed. Text suport : 14 ore 4 IV-V Colega cea nou Comunicare oral ± actualizare Cum putem comunica ? Text suport 2 Înv torul nostru.1.4. 2. chi. Scrierea corect a cuvintelor care con in grupurile de litere ge. Carlo Collodi.1.4. 3. de Amicis Recapitulare Evaluare 4. ci.3. 3. DE ORE 12 ore 1 1 2 3 3 1 1 12 ore PERIOADA OBS. 2. C r ile mele.3. 2. Recapitulare. 4. ghi.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN 1. 2 4 1 1 8 ore 2 3 2 1 V-VI COMUNICAREA ORALA Mesajul oral Dialogul. 1. CARTEA 1. 2.3. 4. 3.1. 2.3. ghe.2. 1.5. Alfabetul Scrierea corect a cuvintelor care con in grupurile de litere ce.3. 1. 1. CON INUTURI NR . Recapitulare Evaluare ini ial Texte suport : 2. II-III  Din nou la coal Pinocchio.1.

3. Recapitulare Evaluare.3..1. 4.5.. 1.4. 4 3 2 1 IX-XI 11 ore 6. 2.. Amintiri din copil rie. 3. 8.2.5..3.3. Text suport : 2 3 3 2 1 13 ore XI-XII Vreau s tr iesc printre stele..1.3.2.2.4.4..3. dup Tudor Arghezi Ciubo elele ogarului. 4.4. de Ion Creang Prezentarea textului. 4.4..1. 2. 1. 1. XII-XIII DE SARBATORI 1.. 1.3.3.. 3. 3. dup Tudor Arghezi. 3. 1.4... 4.1. 1.2.2.4. 2.. A ezarea în pagin . 2. 3. 3. Biletul.5. SI NOI SCRIEM 1.1. 2. Bine e la noi acas Recapitulare Evaluare.5.3.5.. 3.3. 1.2.. 1.. 1...4. 2. Texte suport : Cheile. 3. 2.. FAMILIA IN OPERELE LITERARE 1. 3. 4.. Texte suport : 4 3 3 2 1 9 ore 9. 1.1. dup Victor Eftimiu Alc tuirea unor texte dup imagini i benzi desenate.. de George Co buc.5. Obiceiuri de Cr ciun i Anul Nou (lectur suplimentar ) Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare 3 2 2 1 1 9ore 2 2 2 2 XIII-XIV RECAPITULARE SI EVALUARE 10. de Octavian Goga Recapitulare Evaluare.1. dup C lin Gruia Toamna. 1. Colind torii.... Alc tuirea unor texte dup un ir de întreb ri... POVESTILE TOAMNEI 14 ore 4 4 3 2 1 10 ore VI-VIII 3.1. Piatra pi igoiului... 2. 3.. 1.2.2.3.6. Texte suport: 1. 3.1.3..3.4. Recapitulare Evaluare. 4..1. 4. 2.4. COMUNICAREA SCRISA Comunicarea scris .. 4.3.4. 4. 1. Text suport : VIII-IX 5.. 3.3. Cum comunic m Bucuria de a scrie compuneri Personaje îndr gite din operele literare ..

2. Andersen Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare 5 1 1 2 10ore 4 4 2 1 II-III 12.2.3... 3. 3..5.4. 2.4.3. 1. 1.. 1.3. dup H.4.3. 3. 4... 3.1.5.. Cele patru piersici Cuvântul ____________________________ Scrierea lui ³m´ înainte de ³p´ sau ³b´ Text suport : Furnica i porumbi a.4.4. 4. 4...4.11. Semnul întreb rii.3..4.3..3.2.3. 3.2. 3. 2.5.. 12ore V-VII FAPTE DE VITEJIE tefan cel Mare i Vrâncioaia. 3.3. 4.. 4..3..3. 4.. 4. 4. INTONAREA PROPOZITIILOR 2.1.2. STRAMOSII NOSTRII 1. 3.4..1.. 3.1. 3. Intonarea propozi iilor..3.4. Texte suport : 14 ore 5 I-II La s niu . Punctul..2. dup Ion Agârbiceanu Cr iasa Z pezii.. Popescu Linia de dialog Dou puncte Recapitulare Evaluare 4 4 4 1 1 14. de Ghe. D. IARNA PE ULITA 1. dup P. dup Lev Tolstoi Recapitulare Evaluare 4 1 1 . 3. Tomozei Recapitulare Evaluare 4 4 4 1 1 8 ore 4 2 2 _____ VIII-IX 8ore 2 -------- Text suport: VII-VIII 15.1. 2. 3....2.3.1. PRIETENII 1.1. 1.. 2. Texte suport : 1. dup Dumitru Alma Virgula ara mea. Intonarea propozi iilor. 3.4....2. 2.. 3.... Ch. Semnul exclam rii Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare Text suport : 13.. 1. 3. 14 ore IV-V Mo tenirea urma ilor. 1...3.1.5. 1. 3.1. 4. 2..

3.1.3.. 4. dup Victor Eftimiu Grupurile de sunete ea...1. 1.6 Cuvinte cu în eles asem n tor Cuvinte cu în eles opus Text suport : 12 ore 4 4 IX-X M rul. 3..1. X-XII Cuibul de p s rele. 3.16.3.. 3.3.3. COPILARIA 1.3..1.. 3. 3.....2.3. 3..3. ³î´ Scrierea corect a cuvintelor ce con in litera ³x´ Recapitulare Evaluare 4 2 4 1 .3.3.5.1. 3. 4. 1.. de Elena Farago Recapitulare Evaluare Text suport : 2 2 1 1 12ore XIII-XIV 19. dup Ion Pas Personaje preferate Recapitulare Evaluare Text suport : 4 3 2 1 12ore LUMEA CELOR CARE NU CUVANTA 21..3.1.4..1.4. dup Eugen Jianu În ziua de Pa te.1.2. Text suport : 10 ore XIV-XV Dup fapt i r splat . 2.. 4.3.. LUMEA NECUVANTATOARELOR 1... 3... 1. 2.. SENSUL CUVINTELOR 1. u Recapitulare Evaluare 4 2 4 1 1 20. 4. 2.2. 3... 4.2..3.. Vocale i consoane Recapitulare Evaluare Texte suport : 4 4 4 1 1 6 ore XII 18.. 1. dup Cezar Petrescu Desp r irea cuvintelor în silabe Sunetul i litera..4..4.4. Cel mai bun prieten. 1. ie.3... DE PASTI 1. 2.3. 1.3..4. 1.2. 4. 2.. 1. 1. Buburuza. 3. 2. 1.. 3. 3. ia Grupurile de sunete oa. 3.1... 3.2.4.4..1.4.. ua. Dumbrava minunat .2. dup Mihail Sadoveanu Scrierea corect a cuvintelor care con in literele ³â´.. 3. dup Mircea Sântimbreanu Recapitulare Evaluare 2 1 1 12ore 17... 3.. 4.3.4.. 4..IN XV-XVII 1. PRIMVARA Text suport : 1.

.. dup Ion Pas Recapitulare/Evaluare ----------------------------------Mi F r mi ..3. 3.4..1.1.. dintr-o/dintr-un Pui orul i vulpea.1.. 2.1 22. dup Alexandru Mitru Scrierea corect a cuvintelor într-o/într-un.4. 2.1. dup Iute Vara.2. 3. Copil ria în operele literare Grupurile de sunete Grupurile de litere Scrierea corect a cuvintelor Intonarea propozi iilor Personaje preferate din operele literare EVALURE FINALA 2 . 1.4..2. Spicul de grâu i pleava... 4.. 1. de Vladimir M rcanu Recapitulare Evaluare Gic Pop 4 4 2 ____ 8ore 3 3 1 1 16ore 4 2 1 2 2 1 2 1 XX-XXI XIX 23 LIMBA ROMANA PRIETENA MEA RECAPITULARE FINALA 1. 1..3. 3..4. 4.3.. 3...3.3. 1. 3.. Texte suport : 14ore 4 XVII-XVIII VARA 1.3. 3.

al II-lea TOTAL NR. SEMESTRUL Sem. 1.ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Matematic Matematic Extins i tiin e ale naturii 4 ore pe s pt mân ± 133 ore anual NR. 2. 3. I Sem. CRT. ORE 56 84 140 MANUAL Matematic AUTORII Alexandrina Dumitru si Viorel-George Dumitru EDITURA CORINT .

zeci i unit i).3. 1. -s stabileasc pozi ii relative ale obiectelor în spa iu 2. = 1. Cunoa terea i utilizarea conceptelor specifice matematicii 1. s clasifice figuri geometrice sau obiecte dup criterii variate 2.1.-s efectueze opera ii de adunare i de sc dere: cu numere naturale de la 0 la 100 f r i cu trecere peste ordin cu numere naturale de la 0 la 1000 f r i cu trecere peste ordin O2 Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme 2.2. utilizând obiecte pentru justific ri 1. Formarea i dezvoltarea capacit ii de a comunica utilizând limbajul matematic 3. -s utilizeze unit i de m sur pentru timp i unit i monetare 2.OBIECTIVE CADRU 1. -s în eleag sistemul zecimal de formare a numerelor (din sute. -s recunoas formele plane i spa iale. -s exploreze modalit i variate de compunere i descompunere a numerelor . s compare i s ordoneze numerele naturale ma mici decât 1000.3. Dezvoltarea interesului i a motiva iei pentru studiul i aplicarea matematicii în contexte variate Obiective de referin O1 Cunoa terea si utilizarea conceptelor specifice matematicii 1. s citeasc . utilizând simbolurile: <. Dezvoltarea capacit ilor de explorare/investigare i rezolvare de probleme 2.2.4.4.-s scrie.1. numere naturale de la 0 la 1000. >.

numere mai mici ca 1000) pe baza unor regului date 2.1.2. -s rezolve probleme care presupun o singur opera ie dintre cele înv ate *. -s manifeste o atitudine pozitiv pentru aflarea rezultatelor unor exerci ii i probleme 4. ±s manifeste disponibilitate în utilizarea numerelor i a calculelor în via a .6. litrul O3 Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic 3. s reprezinte datele în tabele 2. s colecteze datele ob inute prin observare direct . în cuvinte proprii. -s estimeze ordinul de m rime al rezultatului unei opera ii pentru a limita erorile de calcul 2.s rezolve probleme care presupun cel pu in dou opera ii de adunare sau sc dere 2.5.8.10.2. care se rezolv printr-o singur opera ie 2.1. -s sesizeze asocierea dintre elementele a dou categorii de obiecte ( iruri. precum i urm toarele unit i de m sur standard: metrul.11. -s extrag informa ii din tabele i liste. ±s m soare i s compare lungimea. -s continue modele repetitive reprezentate prin obiecte sau numere 2. etape ale rezolv rii unor probleme O4 Dezvoltarea interesului si a motiva iei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate 4.9. capacitatea sau masa unor obiecte folosind unit i de m sur nestandars adecvate. -s formuleze. oral i scris exerci ii i probleme cu numere.7. -s exprime oral.

2. Citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 100 Compararea i ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 Matematica prin joc Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 30 1.6. 2. naturale de la 0 la 100 formate numai din zeci Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100 formate din zeci i unit i Sc derea numerelor naturale 0 .1.0 ± 100 .5.100 formate din zeci i unit i Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE 1.1. 2. 3. 1.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTI VE DE REFERI N 1.3. Adunarea i sc derea f r trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 30 Adunarea cu trecere peste ordin a nr. 1. 2.2.2. 2.9.9. 4. 3. CON INUTURI De la clasa I la clasa a II a ± reactualizarea cuno tin elor din clasa I Numerele naturale de la 0 la 30 De la clasa I.1.4. Adunarea cu trecere peste ordin a nr. 4.4.4. 1.6. 2. de la 0 la 30 Sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 30 Probleme cu nr.3. 2.4.3.1.7. naturale de la 0 la 30 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 100 F R TRECERE PESTE ORDIN 1. 1. NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 100 1.1.3.5.2. Adunarea i sc derea nr. 2.1. la clasa a II-a Antrenament oral M verific! Evaluare Citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 30 Compararea i ordonarea numerelor naturale de la 0 la 30 Recapitulare Evaluare initiala 1. 2.1. 2. 2.

2.1. Alc tuirea i citirea tabelelor Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare . 2. Sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 100 Probleme de adunare i sc dere cu numere naturale de la 0 la 100 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1000 1.5. 2. Figuri geometrice Corpuri geometrice Interior i exterior. 3. \sute si zeci Adunarea si sc derea numerelor naturale formate din sute.2. 2.1. 2. Adunarea si scaderea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de formate din sute\ sute si zeci[2] Recapitulare Evaluare -----------------------------------------Adunarea si sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 1000 formate din sute .5. 2.4.1..4. 4.7.3.7. 4. 2.2.. 2. Adunarea si scaderea numerelor naturale formate din sute.. 2. 2. 4.. Adunarea i sc derea numerelor naturale de la 0 la 100 Probleme Aflarea termenului necunoscut Numerele naturale de la 0 la 1000 Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000 F R TRECERE PESTE ORDIN 1.5..7. Probleme de adunare i sc dere cu numere naturale de la 0 la 1000 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ELEMENTE DE GEOMETRIE 2. citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 1000 Compararea. 2. zeci si unitati[2] Recapitulare Evaluare PROBLEME 2. 3.4.1.6.5.1. 2.1. 3.9.1. 4. 2.3.1. 3. 4.6. 2. 2.4.LA 0 LA 100 CU TRECERE PESTE ORDIN 2. 2. 2.6. 2. ordonarea i rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1000 Recapitulare Evaluare RECAPITULARE ± EVALUARE LA SFÂR ITUL SEMESTRULUI I 1..1. 1.7.1.7. zeci i unit i Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000 CU TRECERE PESTE ORDIN 1.3. Formarea.4.6. 2.1.1. 3.6.

1..1..1. 2.UNIT I DE M SUR 2. 4. M suri M surarea lungimilor (metrul) M surarea capacit ii vaselor (litrul) M surarea masei corpurilor (kilogramul) Masurarea timpului Unitati monetare Recapitulare Evaluare Recapitulare final 1. 2.3. naturale de la 0 la 1000 Opera ii cu numere naturale Probleme de adunare i sc dere No iuni de geometrie Unit i de m sur Evaluare 12ore 3 3 3 1 1 1 XIX ..7.11. Nr. 2.3. 4.4. 3.6. 2.. 2.XXI 3 ..5..

3. ORE 14 21 35 Sem. I Sem. CRT. 2. 1. SEMESTRUL NR.CUNOASTEREA MEDIULUI ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Matematic i tiin e ale naturii Cunoa terea mediului Nucleu 1 or pe s pt mân ± 35 ore annual NR. al II-lea TOTAL MANUAL Cunoa trea mediului AUTORII Tudora Pi il EDITURA Aramis 2004 i Cleopatra Mih ilescu .

3. s identifice asem n ri i deosebiri între vie uitoare din mediul apropiat. 1.1. -s identifice c i prin care poate contribui la men inerea unui mediu s n tos. Cunoa terea. OBIECTIVE CADRU 1. 2. -s utilizeze un limbaj specific tiin elor naturii în descrierea unor vie uitoare. -s enumere i s descrie câteva ac iuni proprii pentru p strarea igienei locuin ei i a clasei. OBIECTIVE DE REFERIN O1 Dezvoltarea capacit ii de observare.2. pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjur tor 3. prin stimularea interesului fata de p strarea unui mediu echilibrat si exersarea unor deprinderi de îngrijire si ocrotire a acestuia 3. 3.1. -s observe i s denumeasc efectele unor fenomene din natur asupra vie uitoarelor O2 Cunoa terea . în elegerea i utilizarea în comunicare a unor termeni specifici. pentru a descrie fenomene observate in mediul înconjur tor 2. * s identifice asem n ri i deosebiri între vie uitoare din diferite zone geografice 1.1.1.2 -s formuleze întreb ri în leg tur cu fenomenele observate. în elegerea si utilizarea in comunicare a unor termeni specifici.2. explorare si în elegere a realit ii din mediul înconjur tor 1. 3.3. explorare realit ii din mediul înconjur tor i în elegere a 2. Formarea unor atitudinii pozitive fa de mediul înconjur tor prin stimularea interesului fa de p strarea unui mediu echilibrat i exersarea unor deprinderi de îngrijire i ocrotire a acestuia 3.3. -s utilizeze simboluri i informa ii referitoare la fenomene observate în mediul înconjur tor O3 Formarea unei atitudini pozitive fata de mediul înconjur tor. .3. fenomene din mediul înconjur tor 2. -s descrie caracteristici ale mediului natural. Dezvoltarea capacit ii de observare. -s participe la ac iuni de îngrijire i protejare a mediului.2.

3. 3.1. 4 XVIII-XXI 4 . 2. 3.2. 2.2.1. 3.1. 5 XIV-XVII Recapitulare final 1.1. DE ORE 4 PERIOADA OBS.3.1. Elemente ale mediului natural Plantele ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ Unde ai fost în vacan a mare? La munte La câmpie Recapitulare/Evaluare Alc tuirea unei plante În gr dina de legume Cereale În livad În p dure De ce au nevoie plantele? Recapitulare/Evaluare Alc tuirea unui animal Animale domestice Evaluare Animale s lbatice De ce au nevoie animalele? Recapitulare/Evaluare Cum sunt influen ate vie uitoarele de anotimpuri? Anotimpurile i vie uitoarele Recapitulare/Evaluare Igiena locuin ei Igiena clasei Recapitulare Evaluare Ac iuni care d uneaz mediului înconjur tor Protejarea mediului înconjur tor de de c tre copii Ora la dispozitia cadrului didactic Recapitulare Evaluare Elemente ale mediului Plante. 3.1.3.3. 3.2. 3.2. 2.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN 1.1. 1. 3 XIII-XIV 3 I-III Fenomenele naturii Educa ie pentru s n tate Protejarea mediului înconjur tor 1.1.2.1.3. 3.2.2. CON INUTURI NR . animale.1. 2. ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 4 IV-VIII 3.1. 7 V-XII Animalele domestice Animale S lbatice 1. Fenomene ale naturii Protejarea mediului înconjur tor Evaluare final I-IV 1. 2. 2.1.2. 2. 5 IX-XIII 2. 2.

3. SEMESTRUL NR.EDUCATIE MUZICALA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Arte Educa ie muzical Nucleu 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR. I Sem. 1. 2. ORE 14 21 35 Sem. al II-lea TOTAL . CRT.

Valorificarea în practica muzical vocal i instrumental a elementelor de limbaj muzical receptate 1. respectând disciplina impus de cântarea în colectiv. 2.4 s acompanieze cântecele. s diferen ieze sunetele vocale de cele instrumentale. 1. s eviden ieze prin mi care elementele de limbaj muzical întâlnite în melodia cântecului. s diferen ieze în cântare calit ile sunetelor muzicale (intensitate. s diferen ieze sursa sonor i direc ia de propagare a sunetului. vocal i *vocal-instrumental. *s delimiteze prin mi care diferen iat strofa de refrenul cântecului.2. 1.5. potrivit con inutului de idei i caracterului melodiei. 2. cu acompaniamentul instrumentului muzical.1. OBECTIVE CADRU 1.3 *s cânte în grup i individual. s recunoasc auditiv. 1. Exprimarea prin muzic 2. prin utilizarea mijloacelor de exprimare specifice altor discipline. mânuit de cadrului didactic. 1. 1. Exprimarea prin muzic i instrumental a 5. cântecele înv ate. . dup structura ritmic i dup cea melodic .7. Valorificarea în practica muzical vocal elementelor de limbaj muzical receptate 2.7 *s improvizeze spontan combina ii muzicale melodice. 2. marcând ritmul i timpii egali ai m surii 2.2 s cânte în aranjamente armonico-polifonice simple.1. 2. s reproduc un repertoriu de cântece receptate dup auz. în l ime). O2.5 *s clasifice cântecele înv ate.4. înso ite de mi care. 1.5. OBIECTIVE DE REFERIN O1.3.1 s utilizeze nuan a adecvat în cântarea colectiv .2.6. 2. durat .6 s î i exprime impresia fa de muzica audiat .

1.3 ‡ Vocea.4 4.4 2. Diferen ierea notelor i tempoului în interpretare 5. Elemente de cultur muzical 8. pauzele ‡ Melodia.1 ‡ Melodia.4 ‡ Audi ii muzicale ‡ Repetarea cântecelor înv are ‡ Preg tirea repertoriului pentru serbarea de sfâr it de an colar 2 XVII-XVIII XIX-XXI 4 5 . Diferen ierea notelor i tempoului în interpretare 6. respira ie.2. Deprinderi ritmice 4.3 1.1. Deprinderi de cântare in colectiv.2 3.3.4 3. 1. ‡ Sunetul muzical ‡ Calit ile sunetului muzical ‡Ritmul muzical .Structura cântecului 8 VIII-XVI 3. Tempoul 5 I-V 2 7 3 VI-VII VIII-XIV I-III 1.1 1. ‡ Obiecte sonore i instrumente muzicale. 2.2 2.2 3. în dialog. Deprinderi de cânt. 1.2 2. (vocalinstrumental ) 1. 2. dic ie.3 2.3 3. Diferentierea timbrelor muzicale si diferentierea structurii cântecelor 7. Deprinderi melodice 3. DE ORE PERIOADA OBS. inut corporal .2 1. scurte potrivite. "Micii muzican i" (evaluare) 2. în grup. Nuan ele.2 2.1 1.1 1. Tempoul 4 IV-VII ‡ Timbrul.sunete lungi.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR . emisie. Nuan ele. ‡ Modalit i de cântare: individual .3. .

CRT. a instrumentelor de lucru i a unor tehnici specifice artelor plastice 1.EDUCATIE PLASTICA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Arte Educa ie plastic Nucleu 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR. SEMESTRUL NR. ORE 14 21 35 Sem. 3. OBIECTIVE CADRU 1. I Sem. Cunoa terea i utilizarea elementelor de limbaj plastic 3.1. al II-lea TOTAL 4. Realizarea unor compozi ii . Cunoa terea i utilizarea materialelor. 2. 1. a nonculorilor i a formelor în mediul înconjur tor i pe imagini 2. Recunoa terea tipurilor de culori .

). plac ) i tehnicile de lucru (acuarel .1. Cunoa terea i utilizarea unor elemente de limbaj plastic 3. -s realizeze pete de culoare folosind tehnici specifice picturii. plastilin .2.1 -s ob in amestecurile din culorile din steaua culorilor 1.4. mixt . . a instrumentelor de lucru i a unor tehnici specifice artelor plastice 1. -s realizeze compozi ii decorative i compozi ii plastice folosind elemente de limbaj plastic studiate. -s recunoasc grupele de culori. *s recunoasc forme spa iale din mediul înconjur tor. colaj. O4. în diferite contexte precum i amestecurile dintre culorile din steaua culorilor. pastel. 1. carioca. OBIECTIVE DE REFERIN O1. Recunoa terea tipurilor de culori a nonculorilor i formelor în mediul înconjur tor i pe imagini 2. Cunoa terea i utilizarea materialelor. 2. hârtie.2.2.* s utilizeze diferite tehnici de modelaj O2. 3. lut. pastile.2. tempera.1. -s foloseasc diverse materialele (tuburi. Realizarea unor compozi ii libere 1. O3. gua .2 -s compun un spa iu plastic folosind elementele de limbaj i amestecurile studiate.1.

‡ Pata uniforma si pata picturala obtinute pe baza diferentelor dintre ele 1 I 3 II-IV 6 V-X 4 XI-XIV 5. ‡Grupele de culori ‡Amestecurile dintre culorile vecine. una fiind in cantitate mai mare * Ob inerea tonurilor.3 2. pastile. Tonuri 2.2. carioca. elemente de constructie si elemente decorative. 8 IX-XVI XVII-XXI 5 6 . 7.5. Amestecuri. 8 ‡ Punctul i linia. din steua culorilor. Nuan e. tempera. 2. Materiale i tehnici de lucru 1.1. elemente de limbaj plastic I-VIII 6.1. 2. Compozi ia 4. 2. Lumin i culoare (evaluare) 2. pensule. 3.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR .1. pasteluri.2 4. 2.3. cu si fara adausurile de alb si negru ‡Amestecul a doua culori. Amestecuri dintre culori i dintre culori i nonculori 3.1.2.6 3.4 2.2 3.. colaj. 2. Pata uniform i pata pictural ‡Folosirea diverselor materiale: tuburi.1 2. * Compozi ia echilibrat a suprafe ei decorative l a spa iului plastic. DE ORE PERIOADA OBS. goase. 1.1. ‡ Punctul i linia. Pata uniform i pata pictural 3. ‡ Tehnici de lucru: acuarela.1 3. 4. ‡ Organizarea de expozi ii în clas i pe holul colii.5.1 3.

ABILITATI PRACTICE ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Tehnologii Abilit i practice Nucleu aprofundat 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR. 1. I Sem. SEMESTRUL NR. ORE 14 21 35 Sem. CRT. al II-lea TOTAL . 2. 3.

1. OBIECTIVE CADRU 1. Proiectarea. Dezvoltarea capacit ii de cooperare în scopul realiz rii unui produs 4. confec ionarea i evaluarea unor produse simple 3. Dezvoltarea sim ului practic ±gospod resc i estetic . Cunoa terea i utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale i ustensile 2.7.

2. confec ionarea i evaluarea unor produse simple 2. -s aprecieze intuitiv calitatea unor materiale folosite sau a unui produs finit O3.2. -s . -s descopere posibilit i de utilizare a diverselor materiale. 3. Dezvoltarea capacit ii de cooperare în scopul realiz rii unui produs 3. -s îmbine în mod adecvat tehnicile de realizare a unor produse simple i/sau complexe. 2.-s se familiarizeze cu modalit i de îngrijire a animalelor de cas sau de curte O2.i dezvolte deprinderi practic-gospod re ti. 2.2. .-s identifice i s clasifice materiale din natur i materiale sintetice în func ie de caracteristicile lor.i exprime p rerile despre modul în care se poate realiza un produs dat sau o compozi ie. -s . Cunoa terea i utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale i ustensile 1.4. -s coopereze cu colegii dintr-o echip la realizarea unor produse complexe O4. 4. 4.i dezvolte comportamente i atitudini igienice corecte fa de propria persoan i fa de alte fiin e i obiecte. cu tehnici i materiale diferite i s g seasc utilitate obiectelor realizate.1. Proiectarea. 4.3. -s .2.1. 1.3. -s sesizeze diferen ele dintre diverse tipuri de compozi ii decorative. -s aplice tehnici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente i ustensile adecvate 1. OBIECTIVE DE REFERIN O1. Dezvoltarea sim ului practic 4.2. -*s g seasc variante de realizare a aceluia i produs.3.1.1.7.

‡ Evaluare 6 ‡ Trasarea dup ablon. 1. Activit i cu materiale sintetice. 2.2 4. 2 ‡ Lec ii practice de alegere a lucr rilor i organizarea expozi iilor în sala de clas . VIII-XIV I-VI 4. Hârtia 1.r sucire. ‡ Confec ionarea unor juc rii. înnodare.1 1. nuruire. Mâini dibace (evaluare) XX-XXI . ‡ eserea cu benzi de hârtie.1 1. Activit i cu materiale sintetice. Evaluare 6 ‡ Trasarea dup ablon.2 2.3 3. decuparea dup conturul trasat i lipire. ‡ Igiena îmbr c mintei i înc l mintei. decuparea dup conturul trasat i lipire.2 2.3 3. ‡ Ruperea i mototolirea hârtiei creponate.1.3 3.3 2.1 4. vopsire.2 1. ‡ Confec ionarea unor juc rii.3 3.3 2. ‡ Ruperea i mototolirea hârtiei creponate. lipire. 1. ‡ Evaluare I-VII 7 ‡ Tehnici de lucru: .1 4. Hârtia 1. lipire.1 1.1. Activit i cu materiale din natur 2.2 4. t iere.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR .2 4. 4 sau 8. Fire 3. DE ORE 7 PERIOADA OBS.1 2.2 3.1 3. VII-XII 5.1.3 3.1 1. 7 ‡ Preg tirea micului dejun :prepararea unor sucuri. asamblare. ‡ Tehnici de lucru: decupare.1.1 1. împletire în 3. Activit i cu materiale sintetice. ‡ eserea cu benzi de hârtie.3 2. Gospod rie 2.1 XIII-XIX 6.2. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful