PLANIFICARE CALENDARISTICA

Clasa a II-a B Anul colar 2011 / 2012

V ZAT ,
D RECTOR , Prof. CHIRSANOV MIHAI

Responsabil Comisia Metodic ,

Institutor ,

SANDU GIANINA

Structura anului colar 2011-2012 ............................................................................................pag. 4 Schema orar Clasa a- II-a B ....................................................................................................pag . 5 Calendar 2011-2012 ...................................................................................................................pag. 6 Orarul clasei ...............................................................................................................................pag. 7

Capitolul 1 Limba i literatura român ................................................................................ 1.1. Obiective cadru........................................................................................... 1.2. Obiective de referin ............................................................................... 1.2. Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 2 Matematic ..................................................................................................... 2.1. Obiective cadru........................................................................................... 2.2. Obiective de referin ............................................................................... 2.3.Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 3 tin e ale naturii............................................................................................ 3.1 Obiective cadru.......................................................................................... 3.2. Obiective de referin ............................................................................... 3.3.Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 4 Educa ie muzical ............................................................................................... 4.1. Obiective cadru ........................................................................................ 4.2. Obiective de referi .................................................................................. 4.3. Planificare calendaristic .........................................................................

Capitolul 5 Educa ie plastic .............................................................................................. 5.1. Obiective cadru.......... ............................................................................... 5.2. Obiective de referin .............................................................................. 5.3. Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 6 Abili i practice ............................................................................................

6.1. Obiective cadru ...................................................................................... 6.2. Obiective de referin ............................................................................. 6.3. Planificarea calendaristic ....................................................................

Capitolul 7 Educa ie fizic ................................................................................................ 7.1. Obiective cadru .................................................................................... 7.2. Obiective de referin .......................................................................... 7.3. Planificare calendaristic .......................................................................

Capitolul 8 În lumea copiilor ( op ional )......................................................................... 8.1. Obiective cadru...................................................................................... 8.2. Obiective de referin .......................................................................... 8.3. Planificarea calendaristic ..................................................................

23 decembrie 2011 22 octombrie-30 octombrie-vacanta Vacanta de iarna- sâmb t 24 decembrie 2011²duminica. 7 aprilie 2012 ² duminica. 22 aprilie 2012 luni.STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2011-2012 Semestrul I Cursuri ² luni. 6 aprilie 2012 Vacan a de primavara ²sâmb Cursuri ² t . 9 septembrie 2012 . 23 aprilie 2012 ² vineri. 23 iunie 2012 ² duminica. 16 ianuarie 2012 ² vineri.15 ianuarie 2012 Semestrul al II-lea Cursuri ² luni. 12 septembrie 2011 ² vineri. 22 iunie 2012 Vacan a de vara ² sâmb t .

SCHEMA ORAR a clasei a .II . Matematic Cunoa terea mediului 3±4 1 1 1±2 1-2 2-3 3 1 1 1 1 2 - 4 1 1 1 1 2 3. Educa ie fizic sport Tehnologii i Educa ie fizic Abilit i practice 1 -2 0-1 1 1 18 - 1 1 20 Consiliere i orientare Discipline op ionale Ed. sanatate 1 Num r de ore pe s pt mân . crt. 7.a Nr. Religie Educa ie plastic Educa ie muzical 5. 4. Aria curricular Disciplina Plan cadru 1. 8. 6. pt. Limb i comunicare Matematic i tiin e ale naturii Om i societate Arte Limba i literatura român 7-8 Num r de ore Trunchi comun 7 Curriculum la decizia colii Total 8 2.

-Aug.Semestrul I (14 s pt mâni / 69 zile lucr toare) Septembrie L M M J V S D 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Octombrie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Noiembrie 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Decembrie 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ianuarie 2 3 4 5 6 7 1/8 9 10 11 12 13 14 15 111 2 3 4 8 9 10 11 Semestrul II (21 s pt mâni / 108zile lucr toare) Ianuarie L M M J V S D 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 Februarie 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 5 6 7 8 9 Martie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 1/8 Aprilie 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 Mai 7 14 15 16 17 18 19 20 Iunie 21 22 23 28 29 30 Iul. 18 19 20 21 22 23 24 V A C A N T A E R A M 141 5 6 7 1 2 8 9 11 12 13 14 15 16 17 24 25 26 27 28 29 111 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 24 25 26 31 3 10 4 11 3 10 4 11 5 12 27 3 10 .

LIMBA SI LITERATURA ROMANA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Limb i comunicare Limba i literatura român extins 8 ore pe s pt mân ± 280 ore anual NR. ORE 112 168 280 Sem. I Sem. SEMESTRUL NR. CRT. 1. al II-lea TOTAL MANUAL: Limba i literatura român AUTORII : Tudora Pitil EDITURA: Aramis 2004 i Cleopatra Mih ilescu . 2. 3.

1. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral 2. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura) 4. Dezvoltarea capacit ii de exprimare scris . OBIECTIVE CADRU 1.1. Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral 3.

corect i expresiv un text cunoscut de mic întindere citeasc în ritm propriu un text nou de mic întindere manifeste interes pentru lectur . -s 3. dou puncte) 4.5. -s redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual i a unui ir de întreb ri 4. lizibil i îngrijit textele 4.3. -s 1. -s 2.4. -s scrie corect litere.4. -s 3. O4 Dezvoltarea capacit ii de exprimare scris 4.2. -s utilizeze conven ii ale limbajului scris (semnul de exclama ie. -s îmbine enun uri într-un mesaj propriu pronun e clar i corect enun uri redea prin cuvinte proprii.4. OBIECTIVE DE REFERIN O1 Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral 1.5. -s 2.5. -s 1.4. silabe. un paragraf/fragment dintr-un text citit i adapteze vorbirea în func ie de partenerul de dialog manifeste o atitudine degajat în comunicarea oral cu persoane cunoscute O3 Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului scris ( citire/lectura ) 3.1.2. -s identifice elemente de baz ale organiz rii textului în pagin desprind informa ii esen iale dintr-un text citit citeasc fluent.1.2. O2 Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral 2.5. cu sprijin.2.2. -s scrie corect. cuvinte. -s 3.3.1.3. linia de dialog. enun uri 4. -s utilizeze sensul cuvintelor noi în enun uri proprii 4. . -s 2.3.1. -s 3.1.6. -s manifeste interes pentru redactarea corect i îngrijit a textului virgula. -s 2. -s 1. -s 1. -s desprind informa ii de detaliu dintr-un mesaj ascultat disting sensul cuvintelor într-un enun sesizeze intuitiv structurile corecte sau incorecte dintr-un enun oral semnaleze prin replici adecvate în elegerea mesajului interlocutorului manifeste interes fa de mesajul partenerului de dialog.

CON INUTURI NR . 1. che. 2. chi. 1.3. 1.2. C r ile mele. 1.5. I-II LA INCEPUT DE DRUM Prezentarea manualului Actualizarea cuno tin elor din clasa I Citirea i transcrierea unor texte de mic întindere Cartea (actualizare). 3. 3. de Amicis Recapitulare Evaluare 4.1. 1. Recapitulare Evaluare 2 2 2 2 2 1 1 3. 4.4. 4.4.2.1. Text suport : 14 ore 4 IV-V Colega cea nou Comunicare oral ± actualizare Cum putem comunica ? Text suport 2 Înv torul nostru.1. 4. . Alfabetul Scrierea corect a cuvintelor care con in grupurile de litere ce. 1.3. 1.1.5.2. ci. ghe. 3. 3. 2. 3.4. 2. 2 4 1 1 8 ore 2 3 2 1 V-VI COMUNICAREA ORALA Mesajul oral Dialogul.1. 2.3. SCOALA 1. 1. DE ORE 12 ore 1 1 2 3 3 1 1 12 ore PERIOADA OBS. 3. Recapitulare Evaluare ini ial Texte suport : 2.4. 4.5. CARTEA 1. II-III  Din nou la coal Pinocchio. Recapitulare.2.3.1. 3.2. 2. Evaluare.1.1. 1.4. gi.3.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN 1.4. Carlo Collodi. ghi.1. Scrierea corect a cuvintelor care con in grupurile de litere ge. Ed. 1.

Cum comunic m Bucuria de a scrie compuneri Personaje îndr gite din operele literare .1.2...5.4.4. 3. 2. 1. 4. SI NOI SCRIEM 1.4. Alc tuirea unor texte dup un ir de întreb ri.1. 1. Bine e la noi acas Recapitulare Evaluare.3. FAMILIA IN OPERELE LITERARE 1. 1. 3. 2. dup C lin Gruia Toamna. POVESTILE TOAMNEI 14 ore 4 4 3 2 1 10 ore VI-VIII 3. 3. de George Co buc.1. 1. 1.4... 3. 4. Texte suport : Cheile..3. 1. Recapitulare Evaluare... 2. 3...1. 3.2. Text suport : VIII-IX 5. Colind torii. 1.. 1.1. 3.2...1.. 4. Biletul. 4.3..3. Recapitulare Evaluare. 1. Amintiri din copil rie.3.3. 4. XII-XIII DE SARBATORI 1.4. 2.. 2.. 1. dup Tudor Arghezi. 2. de Octavian Goga Recapitulare Evaluare. 2.1.4.2.4. 4.1. Piatra pi igoiului. 3. 4.3.2. 3.. de Ion Creang Prezentarea textului. 1..5. 2. 1. Texte suport: 1.3.3.4.5. dup Tudor Arghezi Ciubo elele ogarului. 8.4..5...4.. 3. Text suport : 2 3 3 2 1 13 ore XI-XII Vreau s tr iesc printre stele. 4.1. 3..1. 1.2.3.. Obiceiuri de Cr ciun i Anul Nou (lectur suplimentar ) Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare 3 2 2 1 1 9ore 2 2 2 2 XIII-XIV RECAPITULARE SI EVALUARE 10.6.2. 2.2.4....3. Texte suport : 4 3 3 2 1 9 ore 9.5. 3. dup Victor Eftimiu Alc tuirea unor texte dup imagini i benzi desenate.3.... 3. 4. COMUNICAREA SCRISA Comunicarea scris . A ezarea în pagin . 4 3 2 1 IX-XI 11 ore 6.3....5.3.

11...2. 3.2. 4.. 2. 3. 4.2.1.. dup P. D. 4.4. 3. 3.3.1..2. 3. Andersen Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare 5 1 1 2 10ore 4 4 2 1 II-III 12. 4. 14 ore IV-V Mo tenirea urma ilor.3. Tomozei Recapitulare Evaluare 4 4 4 1 1 8 ore 4 2 2 _____ VIII-IX 8ore 2 -------- Text suport: VII-VIII 15.. Intonarea propozi iilor.. 1.... dup H.1.2... 2. Semnul întreb rii. 1. Cele patru piersici Cuvântul ____________________________ Scrierea lui ³m´ înainte de ³p´ sau ³b´ Text suport : Furnica i porumbi a. 3.4. 3. IARNA PE ULITA 1... 3....3. 3... Ch.. 3. 12ore V-VII FAPTE DE VITEJIE tefan cel Mare i Vrâncioaia.4. Texte suport : 1. 1.3.. 4. 3. dup Dumitru Alma Virgula ara mea. 4.2. 3. 2.2.4. Texte suport : 14 ore 5 I-II La s niu . 2. 3.3. STRAMOSII NOSTRII 1.3.4...3.4. PRIETENII 1. 3..1. 1..5.3.3..1.3.5.4... INTONAREA PROPOZITIILOR 2.3. 1.1.5....1. 3.3.3.5. 4. 2.1..4.. 1.3. 3. dup Lev Tolstoi Recapitulare Evaluare 4 1 1 . Punctul. 2. Semnul exclam rii Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare Text suport : 13. 4. Popescu Linia de dialog Dou puncte Recapitulare Evaluare 4 4 4 1 1 14.1.4. 2... Intonarea propozi iilor. de Ghe. dup Ion Agârbiceanu Cr iasa Z pezii. 1.4. 4..

3...2.. 2.4. dup Eugen Jianu În ziua de Pa te.1.4.4.2.. 4.2. 2..1.4. Dumbrava minunat .3.3.. 2.IN XV-XVII 1. dup Victor Eftimiu Grupurile de sunete ea. ua.2. dup Mihail Sadoveanu Scrierea corect a cuvintelor care con in literele ³â´.4.3.2.3..1.3..6 Cuvinte cu în eles asem n tor Cuvinte cu în eles opus Text suport : 12 ore 4 4 IX-X M rul..4. 1. Buburuza.3. Text suport : 10 ore XIV-XV Dup fapt i r splat ..3.. 3.2.... 3. 3. de Elena Farago Recapitulare Evaluare Text suport : 2 2 1 1 12ore XIII-XIV 19. Vocale i consoane Recapitulare Evaluare Texte suport : 4 4 4 1 1 6 ore XII 18.. 3. 3. 2..1.3. ³î´ Scrierea corect a cuvintelor ce con in litera ³x´ Recapitulare Evaluare 4 2 4 1 .. 1. 1. 4. COPILARIA 1. X-XII Cuibul de p s rele. 3..4. 2... SENSUL CUVINTELOR 1.1. dup Ion Pas Personaje preferate Recapitulare Evaluare Text suport : 4 3 2 1 12ore LUMEA CELOR CARE NU CUVANTA 21. 4.1... 4.3.3.4.3.. 3.3... dup Cezar Petrescu Desp r irea cuvintelor în silabe Sunetul i litera. 4.3...4. 3. 3. 1.. LUMEA NECUVANTATOARELOR 1.3.2..5.3. ia Grupurile de sunete oa. 1.1. 1.. 1. 3...3.1..... 1.16. PRIMVARA Text suport : 1..3.. DE PASTI 1.4. 3. 3... 4. 4.. 2. ie.1. dup Mircea Sântimbreanu Recapitulare Evaluare 2 1 1 12ore 17. 3.. 1. 3.. Cel mai bun prieten. 1. 3.1. 4.. u Recapitulare Evaluare 4 2 4 1 1 20.

3. 2...1.4..3. 3.3. dup Alexandru Mitru Scrierea corect a cuvintelor într-o/într-un. dup Ion Pas Recapitulare/Evaluare ----------------------------------Mi F r mi . 3. Spicul de grâu i pleava.4. Copil ria în operele literare Grupurile de sunete Grupurile de litere Scrierea corect a cuvintelor Intonarea propozi iilor Personaje preferate din operele literare EVALURE FINALA 2 .4. 4... 2. Texte suport : 14ore 4 XVII-XVIII VARA 1.1 22.1. 1...3....4.3... 3..1. 1. 3. 4. 1. de Vladimir M rcanu Recapitulare Evaluare Gic Pop 4 4 2 ____ 8ore 3 3 1 1 16ore 4 2 1 2 2 1 2 1 XX-XXI XIX 23 LIMBA ROMANA PRIETENA MEA RECAPITULARE FINALA 1. dup Iute Vara. 1....3. 3. 3.2.1.2. dintr-o/dintr-un Pui orul i vulpea.

ORE 56 84 140 MANUAL Matematic AUTORII Alexandrina Dumitru si Viorel-George Dumitru EDITURA CORINT . 3. SEMESTRUL Sem.ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Matematic Matematic Extins i tiin e ale naturii 4 ore pe s pt mân ± 133 ore anual NR. 1. I Sem. 2. CRT. al II-lea TOTAL NR.

2.2.OBIECTIVE CADRU 1. Dezvoltarea interesului i a motiva iei pentru studiul i aplicarea matematicii în contexte variate Obiective de referin O1 Cunoa terea si utilizarea conceptelor specifice matematicii 1. Cunoa terea i utilizarea conceptelor specifice matematicii 1. -s utilizeze unit i de m sur pentru timp i unit i monetare 2.3. numere naturale de la 0 la 1000. >. utilizând obiecte pentru justific ri 1. -s recunoas formele plane i spa iale. -s stabileasc pozi ii relative ale obiectelor în spa iu 2. s compare i s ordoneze numerele naturale ma mici decât 1000. -s în eleag sistemul zecimal de formare a numerelor (din sute. Dezvoltarea capacit ilor de explorare/investigare i rezolvare de probleme 2. Formarea i dezvoltarea capacit ii de a comunica utilizând limbajul matematic 3.3.4. s citeasc .-s scrie.4. s clasifice figuri geometrice sau obiecte dup criterii variate 2. 1. -s exploreze modalit i variate de compunere i descompunere a numerelor .-s efectueze opera ii de adunare i de sc dere: cu numere naturale de la 0 la 100 f r i cu trecere peste ordin cu numere naturale de la 0 la 1000 f r i cu trecere peste ordin O2 Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme 2. zeci i unit i).1. = 1.1. utilizând simbolurile: <.

care se rezolv printr-o singur opera ie 2.9. -s extrag informa ii din tabele i liste. -s sesizeze asocierea dintre elementele a dou categorii de obiecte ( iruri. etape ale rezolv rii unor probleme O4 Dezvoltarea interesului si a motiva iei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate 4.2. ±s manifeste disponibilitate în utilizarea numerelor i a calculelor în via a .10. numere mai mici ca 1000) pe baza unor regului date 2. litrul O3 Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic 3. -s formuleze. capacitatea sau masa unor obiecte folosind unit i de m sur nestandars adecvate. precum i urm toarele unit i de m sur standard: metrul. oral i scris exerci ii i probleme cu numere. -s manifeste o atitudine pozitiv pentru aflarea rezultatelor unor exerci ii i probleme 4.8. -s rezolve probleme care presupun o singur opera ie dintre cele înv ate *.11. -s estimeze ordinul de m rime al rezultatului unei opera ii pentru a limita erorile de calcul 2.1. s colecteze datele ob inute prin observare direct .1. s reprezinte datele în tabele 2. -s continue modele repetitive reprezentate prin obiecte sau numere 2.2. în cuvinte proprii.s rezolve probleme care presupun cel pu in dou opera ii de adunare sau sc dere 2. ±s m soare i s compare lungimea.7.6.5. -s exprime oral.

1.3.1.5. 3. Adunarea i sc derea f r trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 30 Adunarea cu trecere peste ordin a nr. CON INUTURI De la clasa I la clasa a II a ± reactualizarea cuno tin elor din clasa I Numerele naturale de la 0 la 30 De la clasa I.6. 2.1.5.3.3. 2.7.4.2. de la 0 la 30 Sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 30 Probleme cu nr.4.6. NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 100 1.3. 1.0 ± 100 . 2.2.100 formate din zeci i unit i Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE 1.1. Adunarea i sc derea nr. 2. 2. 4. naturale de la 0 la 30 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 100 F R TRECERE PESTE ORDIN 1. Adunarea cu trecere peste ordin a nr. 1. 1.1.1.4. 2. la clasa a II-a Antrenament oral M verific! Evaluare Citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 30 Compararea i ordonarea numerelor naturale de la 0 la 30 Recapitulare Evaluare initiala 1. 2. 3.4.1. 2. 2. Citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 100 Compararea i ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 Matematica prin joc Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 30 1.1.9.9.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTI VE DE REFERI N 1. 4. naturale de la 0 la 100 formate numai din zeci Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100 formate din zeci i unit i Sc derea numerelor naturale 0 . 2.2. 2.

citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 1000 Compararea. 3.. 2. 2.5.1. \sute si zeci Adunarea si sc derea numerelor naturale formate din sute.6.7. 2.6. 4.6.5.1. 2..3. 2. 2.5.1. 2.5.3. 1.1.6.2.4. Probleme de adunare i sc dere cu numere naturale de la 0 la 1000 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ELEMENTE DE GEOMETRIE 2. 3.1.1. 2.1. Alc tuirea i citirea tabelelor Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare . 3. 2. Adunarea si scaderea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de formate din sute\ sute si zeci[2] Recapitulare Evaluare -----------------------------------------Adunarea si sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 1000 formate din sute ..4.1. zeci si unitati[2] Recapitulare Evaluare PROBLEME 2. Adunarea si scaderea numerelor naturale formate din sute.7. 3. 4.1. 2. Sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 100 Probleme de adunare i sc dere cu numere naturale de la 0 la 100 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1000 1..7.2.LA 0 LA 100 CU TRECERE PESTE ORDIN 2.7. 2. ordonarea i rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1000 Recapitulare Evaluare RECAPITULARE ± EVALUARE LA SFÂR ITUL SEMESTRULUI I 1. 3.6. zeci i unit i Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000 CU TRECERE PESTE ORDIN 1.1.7.1.1.3. 2.. 4. 2. 2. 2.4. Adunarea i sc derea numerelor naturale de la 0 la 100 Probleme Aflarea termenului necunoscut Numerele naturale de la 0 la 1000 Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000 F R TRECERE PESTE ORDIN 1. 2.4. 2. Formarea. 2. 2.9.4. Figuri geometrice Corpuri geometrice Interior i exterior. 4. 4..

.XXI 3 .1.4.. 4.UNIT I DE M SUR 2. 3..5.11. 2. 2.1..1. M suri M surarea lungimilor (metrul) M surarea capacit ii vaselor (litrul) M surarea masei corpurilor (kilogramul) Masurarea timpului Unitati monetare Recapitulare Evaluare Recapitulare final 1.6..7. 2. 2. naturale de la 0 la 1000 Opera ii cu numere naturale Probleme de adunare i sc dere No iuni de geometrie Unit i de m sur Evaluare 12ore 3 3 3 1 1 1 XIX . 2. 4.3.3.. Nr.

SEMESTRUL NR. al II-lea TOTAL MANUAL Cunoa trea mediului AUTORII Tudora Pi il EDITURA Aramis 2004 i Cleopatra Mih ilescu . 3. 2. ORE 14 21 35 Sem. 1.CUNOASTEREA MEDIULUI ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Matematic i tiin e ale naturii Cunoa terea mediului Nucleu 1 or pe s pt mân ± 35 ore annual NR. I Sem. CRT.

3. 3. -s descrie caracteristici ale mediului natural.1. Formarea unor atitudinii pozitive fa de mediul înconjur tor prin stimularea interesului fa de p strarea unui mediu echilibrat i exersarea unor deprinderi de îngrijire i ocrotire a acestuia 3.3.2 -s formuleze întreb ri în leg tur cu fenomenele observate.3. -s enumere i s descrie câteva ac iuni proprii pentru p strarea igienei locuin ei i a clasei. 2.2. -s participe la ac iuni de îngrijire i protejare a mediului.2. pentru a descrie fenomene observate in mediul înconjur tor 2. s identifice asem n ri i deosebiri între vie uitoare din mediul apropiat. Cunoa terea. -s observe i s denumeasc efectele unor fenomene din natur asupra vie uitoarelor O2 Cunoa terea . OBIECTIVE CADRU 1. explorare realit ii din mediul înconjur tor i în elegere a 2.2. 1. pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjur tor 3. fenomene din mediul înconjur tor 2.1. * s identifice asem n ri i deosebiri între vie uitoare din diferite zone geografice 1. OBIECTIVE DE REFERIN O1 Dezvoltarea capacit ii de observare. . -s utilizeze un limbaj specific tiin elor naturii în descrierea unor vie uitoare. în elegerea i utilizarea în comunicare a unor termeni specifici. -s utilizeze simboluri i informa ii referitoare la fenomene observate în mediul înconjur tor O3 Formarea unei atitudini pozitive fata de mediul înconjur tor. Dezvoltarea capacit ii de observare.1. în elegerea si utilizarea in comunicare a unor termeni specifici.3.3. prin stimularea interesului fata de p strarea unui mediu echilibrat si exersarea unor deprinderi de îngrijire si ocrotire a acestuia 3.1. explorare si în elegere a realit ii din mediul înconjur tor 1. -s identifice c i prin care poate contribui la men inerea unui mediu s n tos.

3.1. 2. 3.1.2. 2. 3 XIII-XIV 3 I-III Fenomenele naturii Educa ie pentru s n tate Protejarea mediului înconjur tor 1.1.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN 1. 2. 1. DE ORE 4 PERIOADA OBS.1.2. 4 XVIII-XXI 4 . 3.1. 3. 2.3. 2.2. 3. 2.1.2.1. Fenomene ale naturii Protejarea mediului înconjur tor Evaluare final I-IV 1.1. 3. 3.2. 5 XIV-XVII Recapitulare final 1. animale.1.3. 3.2. 2.2. Elemente ale mediului natural Plantele ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ Unde ai fost în vacan a mare? La munte La câmpie Recapitulare/Evaluare Alc tuirea unei plante În gr dina de legume Cereale În livad În p dure De ce au nevoie plantele? Recapitulare/Evaluare Alc tuirea unui animal Animale domestice Evaluare Animale s lbatice De ce au nevoie animalele? Recapitulare/Evaluare Cum sunt influen ate vie uitoarele de anotimpuri? Anotimpurile i vie uitoarele Recapitulare/Evaluare Igiena locuin ei Igiena clasei Recapitulare Evaluare Ac iuni care d uneaz mediului înconjur tor Protejarea mediului înconjur tor de de c tre copii Ora la dispozitia cadrului didactic Recapitulare Evaluare Elemente ale mediului Plante.1.1.3. 7 V-XII Animalele domestice Animale S lbatice 1. 3. 2. ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 4 IV-VIII 3. 5 IX-XIII 2.1.2. CON INUTURI NR .

1. 2. al II-lea TOTAL . CRT. ORE 14 21 35 Sem.EDUCATIE MUZICALA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Arte Educa ie muzical Nucleu 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR. 3. SEMESTRUL NR. I Sem.

1. potrivit con inutului de idei i caracterului melodiei. 2.1. Exprimarea prin muzic i instrumental a 5. *s delimiteze prin mi care diferen iat strofa de refrenul cântecului. înso ite de mi care. OBIECTIVE DE REFERIN O1. s eviden ieze prin mi care elementele de limbaj muzical întâlnite în melodia cântecului. Valorificarea în practica muzical vocal elementelor de limbaj muzical receptate 2. 1. prin utilizarea mijloacelor de exprimare specifice altor discipline. mânuit de cadrului didactic. cu acompaniamentul instrumentului muzical.2. s reproduc un repertoriu de cântece receptate dup auz. 2.3 *s cânte în grup i individual. 2.2. s diferen ieze sunetele vocale de cele instrumentale. 1. 1. 2.7 *s improvizeze spontan combina ii muzicale melodice.4.4 s acompanieze cântecele. s recunoasc auditiv.2 s cânte în aranjamente armonico-polifonice simple. marcând ritmul i timpii egali ai m surii 2.5 *s clasifice cântecele înv ate.5.1 s utilizeze nuan a adecvat în cântarea colectiv . 1.3. durat . în l ime).5. Exprimarea prin muzic 2. Valorificarea în practica muzical vocal i instrumental a elementelor de limbaj muzical receptate 1. . s diferen ieze în cântare calit ile sunetelor muzicale (intensitate. vocal i *vocal-instrumental. s diferen ieze sursa sonor i direc ia de propagare a sunetului. dup structura ritmic i dup cea melodic . cântecele înv ate.6. O2. 2.7. OBECTIVE CADRU 1.1.6 s î i exprime impresia fa de muzica audiat . respectând disciplina impus de cântarea în colectiv. 1.

3. DE ORE PERIOADA OBS.4 2.1 1. 2. 1. în dialog. ‡ Sunetul muzical ‡ Calit ile sunetului muzical ‡Ritmul muzical .3 ‡ Vocea. . Nuan ele. 1.4 3.3 3. în grup. Deprinderi de cântare in colectiv. "Micii muzican i" (evaluare) 2.3 1. Deprinderi ritmice 4.sunete lungi.1 1. Elemente de cultur muzical 8.2 2. respira ie.3 2. dic ie. Diferen ierea notelor i tempoului în interpretare 5.2 3. ‡ Modalit i de cântare: individual .Structura cântecului 8 VIII-XVI 3.2 1. Diferen ierea notelor i tempoului în interpretare 6. Deprinderi de cânt. Diferentierea timbrelor muzicale si diferentierea structurii cântecelor 7. 1.1 1.2 3. pauzele ‡ Melodia.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR .1.4 ‡ Audi ii muzicale ‡ Repetarea cântecelor înv are ‡ Preg tirea repertoriului pentru serbarea de sfâr it de an colar 2 XVII-XVIII XIX-XXI 4 5 . emisie.2 2.2 2.1 ‡ Melodia.3.4 4. Tempoul 5 I-V 2 7 3 VI-VII VIII-XIV I-III 1. Nuan ele. (vocalinstrumental ) 1. scurte potrivite. Deprinderi melodice 3.2. ‡ Obiecte sonore i instrumente muzicale. 2. inut corporal . Tempoul 4 IV-VII ‡ Timbrul.

1. Recunoa terea tipurilor de culori .1. Cunoa terea i utilizarea elementelor de limbaj plastic 3. CRT. al II-lea TOTAL 4. ORE 14 21 35 Sem. a nonculorilor i a formelor în mediul înconjur tor i pe imagini 2. OBIECTIVE CADRU 1. 2. Realizarea unor compozi ii . I Sem. Cunoa terea i utilizarea materialelor. a instrumentelor de lucru i a unor tehnici specifice artelor plastice 1. SEMESTRUL NR. 3.EDUCATIE PLASTICA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Arte Educa ie plastic Nucleu 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR.

Realizarea unor compozi ii libere 1.1. -s realizeze compozi ii decorative i compozi ii plastice folosind elemente de limbaj plastic studiate.2. hârtie.1. -s realizeze pete de culoare folosind tehnici specifice picturii. Recunoa terea tipurilor de culori a nonculorilor i formelor în mediul înconjur tor i pe imagini 2. mixt . carioca.1. pastile.2. a instrumentelor de lucru i a unor tehnici specifice artelor plastice 1.). Cunoa terea i utilizarea unor elemente de limbaj plastic 3. Cunoa terea i utilizarea materialelor.4. în diferite contexte precum i amestecurile dintre culorile din steaua culorilor.1 -s ob in amestecurile din culorile din steaua culorilor 1.2 -s compun un spa iu plastic folosind elementele de limbaj i amestecurile studiate. OBIECTIVE DE REFERIN O1. . pastel. tempera.2. -s foloseasc diverse materialele (tuburi. gua . O3. 1. *s recunoasc forme spa iale din mediul înconjur tor. O4. colaj. -s recunoasc grupele de culori. lut.* s utilizeze diferite tehnici de modelaj O2. plac ) i tehnicile de lucru (acuarel .2. 2. plastilin . 3.

Amestecuri. 2. Pata uniform i pata pictural ‡Folosirea diverselor materiale: tuburi..2. * Compozi ia echilibrat a suprafe ei decorative l a spa iului plastic. 8 ‡ Punctul i linia. colaj.5. una fiind in cantitate mai mare * Ob inerea tonurilor.2 3. Materiale i tehnici de lucru 1. ‡ Tehnici de lucru: acuarela. 3. Pata uniform i pata pictural 3. tempera.6 3. 7.1 3.4 2. 8 IX-XVI XVII-XXI 5 6 . Tonuri 2.1.5. 2.1 3. DE ORE PERIOADA OBS. Nuan e. carioca. elemente de constructie si elemente decorative. elemente de limbaj plastic I-VIII 6. 2. ‡ Punctul i linia. din steua culorilor.1. 2. ‡ Pata uniforma si pata picturala obtinute pe baza diferentelor dintre ele 1 I 3 II-IV 6 V-X 4 XI-XIV 5. ‡ Organizarea de expozi ii în clas i pe holul colii. ‡Grupele de culori ‡Amestecurile dintre culorile vecine.2 4. 1.3 2.1. pastile.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR . Amestecuri dintre culori i dintre culori i nonculori 3. Compozi ia 4.1 2. 2.1.2. cu si fara adausurile de alb si negru ‡Amestecul a doua culori. goase. pensule. 4. Lumin i culoare (evaluare) 2.1.3. pasteluri.

SEMESTRUL NR. I Sem. 1. 2. al II-lea TOTAL .ABILITATI PRACTICE ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Tehnologii Abilit i practice Nucleu aprofundat 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR. ORE 14 21 35 Sem. 3. CRT.

Dezvoltarea sim ului practic ±gospod resc i estetic .1.7. Cunoa terea i utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale i ustensile 2. OBIECTIVE CADRU 1. Proiectarea. Dezvoltarea capacit ii de cooperare în scopul realiz rii unui produs 4. confec ionarea i evaluarea unor produse simple 3.

Proiectarea. -*s g seasc variante de realizare a aceluia i produs. 3. 2.2. confec ionarea i evaluarea unor produse simple 2.1. Cunoa terea i utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale i ustensile 1. . -s sesizeze diferen ele dintre diverse tipuri de compozi ii decorative. 4.3.1.i dezvolte comportamente i atitudini igienice corecte fa de propria persoan i fa de alte fiin e i obiecte. -s .4.2. -s .1. -s coopereze cu colegii dintr-o echip la realizarea unor produse complexe O4. 2.-s se familiarizeze cu modalit i de îngrijire a animalelor de cas sau de curte O2. OBIECTIVE DE REFERIN O1. -s îmbine în mod adecvat tehnicile de realizare a unor produse simple i/sau complexe.i exprime p rerile despre modul în care se poate realiza un produs dat sau o compozi ie. Dezvoltarea sim ului practic 4. 1.2.i dezvolte deprinderi practic-gospod re ti. Dezvoltarea capacit ii de cooperare în scopul realiz rii unui produs 3.-s identifice i s clasifice materiale din natur i materiale sintetice în func ie de caracteristicile lor.3. 4. -s aplice tehnici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente i ustensile adecvate 1. cu tehnici i materiale diferite i s g seasc utilitate obiectelor realizate. -s .3. -s descopere posibilit i de utilizare a diverselor materiale.2. 4.2.7.1. -s aprecieze intuitiv calitatea unor materiale folosite sau a unui produs finit O3.

2 4. ‡ eserea cu benzi de hârtie. nuruire. ‡ eserea cu benzi de hârtie.3 2.2 4.3 3. înnodare.3 3. ‡ Confec ionarea unor juc rii. VII-XII 5.1 1. Fire 3.3 3. 7 ‡ Preg tirea micului dejun :prepararea unor sucuri. ‡ Evaluare I-VII 7 ‡ Tehnici de lucru: .1 4.1 4. Activit i cu materiale sintetice.2 1. Gospod rie 2.1 1. decuparea dup conturul trasat i lipire.2 2.1 XIII-XIX 6.3 2.1 2.1 1. 4 sau 8. Hârtia 1. 1.3 3. Activit i cu materiale sintetice. t iere. vopsire.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR . împletire în 3. 1. Hârtia 1. ‡ Ruperea i mototolirea hârtiei creponate. ‡ Tehnici de lucru: decupare.1.1 1. 2. Evaluare 6 ‡ Trasarea dup ablon.2.r sucire.2 2.1. ‡ Evaluare 6 ‡ Trasarea dup ablon.3 2. DE ORE 7 PERIOADA OBS.1 3. decuparea dup conturul trasat i lipire. Activit i cu materiale sintetice. VIII-XIV I-VI 4. ‡ Ruperea i mototolirea hârtiei creponate.3 3.1. 2 ‡ Lec ii practice de alegere a lucr rilor i organizarea expozi iilor în sala de clas .2 3. Mâini dibace (evaluare) XX-XXI . ‡ Confec ionarea unor juc rii. lipire.1 1.1. lipire. asamblare.2 4. ‡ Igiena îmbr c mintei i înc l mintei. 1. Activit i cu materiale din natur 2.