PLANIFICARE CALENDARISTICA

Clasa a II-a B Anul colar 2011 / 2012

V ZAT ,
D RECTOR , Prof. CHIRSANOV MIHAI

Responsabil Comisia Metodic ,

Institutor ,

SANDU GIANINA

Structura anului colar 2011-2012 ............................................................................................pag. 4 Schema orar Clasa a- II-a B ....................................................................................................pag . 5 Calendar 2011-2012 ...................................................................................................................pag. 6 Orarul clasei ...............................................................................................................................pag. 7

Capitolul 1 Limba i literatura român ................................................................................ 1.1. Obiective cadru........................................................................................... 1.2. Obiective de referin ............................................................................... 1.2. Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 2 Matematic ..................................................................................................... 2.1. Obiective cadru........................................................................................... 2.2. Obiective de referin ............................................................................... 2.3.Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 3 tin e ale naturii............................................................................................ 3.1 Obiective cadru.......................................................................................... 3.2. Obiective de referin ............................................................................... 3.3.Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 4 Educa ie muzical ............................................................................................... 4.1. Obiective cadru ........................................................................................ 4.2. Obiective de referi .................................................................................. 4.3. Planificare calendaristic .........................................................................

Capitolul 5 Educa ie plastic .............................................................................................. 5.1. Obiective cadru.......... ............................................................................... 5.2. Obiective de referin .............................................................................. 5.3. Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 6 Abili i practice ............................................................................................

6.1. Obiective cadru ...................................................................................... 6.2. Obiective de referin ............................................................................. 6.3. Planificarea calendaristic ....................................................................

Capitolul 7 Educa ie fizic ................................................................................................ 7.1. Obiective cadru .................................................................................... 7.2. Obiective de referin .......................................................................... 7.3. Planificare calendaristic .......................................................................

Capitolul 8 În lumea copiilor ( op ional )......................................................................... 8.1. Obiective cadru...................................................................................... 8.2. Obiective de referin .......................................................................... 8.3. Planificarea calendaristic ..................................................................

7 aprilie 2012 ² duminica. 12 septembrie 2011 ² vineri. 23 aprilie 2012 ² vineri. 23 decembrie 2011 22 octombrie-30 octombrie-vacanta Vacanta de iarna- sâmb t 24 decembrie 2011²duminica.15 ianuarie 2012 Semestrul al II-lea Cursuri ² luni. 9 septembrie 2012 . 22 iunie 2012 Vacan a de vara ² sâmb t . 6 aprilie 2012 Vacan a de primavara ²sâmb Cursuri ² t . 23 iunie 2012 ² duminica. 16 ianuarie 2012 ² vineri.STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2011-2012 Semestrul I Cursuri ² luni. 22 aprilie 2012 luni.

Religie Educa ie plastic Educa ie muzical 5. Educa ie fizic sport Tehnologii i Educa ie fizic Abilit i practice 1 -2 0-1 1 1 18 - 1 1 20 Consiliere i orientare Discipline op ionale Ed.II . Limb i comunicare Matematic i tiin e ale naturii Om i societate Arte Limba i literatura român 7-8 Num r de ore Trunchi comun 7 Curriculum la decizia colii Total 8 2. crt. 4. pt. 7. sanatate 1 Num r de ore pe s pt mân .SCHEMA ORAR a clasei a .a Nr. 6. Aria curricular Disciplina Plan cadru 1. Matematic Cunoa terea mediului 3±4 1 1 1±2 1-2 2-3 3 1 1 1 1 2 - 4 1 1 1 1 2 3. 8.

Semestrul I (14 s pt mâni / 69 zile lucr toare) Septembrie L M M J V S D 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Octombrie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Noiembrie 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Decembrie 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ianuarie 2 3 4 5 6 7 1/8 9 10 11 12 13 14 15 111 2 3 4 8 9 10 11 Semestrul II (21 s pt mâni / 108zile lucr toare) Ianuarie L M M J V S D 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 Februarie 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 5 6 7 8 9 Martie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 1/8 Aprilie 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 Mai 7 14 15 16 17 18 19 20 Iunie 21 22 23 28 29 30 Iul.-Aug. 18 19 20 21 22 23 24 V A C A N T A E R A M 141 5 6 7 1 2 8 9 11 12 13 14 15 16 17 24 25 26 27 28 29 111 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 24 25 26 31 3 10 4 11 3 10 4 11 5 12 27 3 10 .

3. ORE 112 168 280 Sem. 2. 1.LIMBA SI LITERATURA ROMANA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Limb i comunicare Limba i literatura român extins 8 ore pe s pt mân ± 280 ore anual NR. SEMESTRUL NR. I Sem. CRT. al II-lea TOTAL MANUAL: Limba i literatura român AUTORII : Tudora Pitil EDITURA: Aramis 2004 i Cleopatra Mih ilescu .

OBIECTIVE CADRU 1.1. Dezvoltarea capacit ii de exprimare scris .1. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura) 4. Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral 3. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral 2.

1. -s 2. -s 2. O2 Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral 2. cu sprijin. -s 3.2. -s utilizeze sensul cuvintelor noi în enun uri proprii 4. .2.5.6.3.3. -s 1. dou puncte) 4.1. -s 3.5. corect i expresiv un text cunoscut de mic întindere citeasc în ritm propriu un text nou de mic întindere manifeste interes pentru lectur . O4 Dezvoltarea capacit ii de exprimare scris 4. silabe.5.3. -s 1. OBIECTIVE DE REFERIN O1 Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral 1. -s 3. linia de dialog.1.4. -s 3.3. cuvinte. enun uri 4. -s îmbine enun uri într-un mesaj propriu pronun e clar i corect enun uri redea prin cuvinte proprii. un paragraf/fragment dintr-un text citit i adapteze vorbirea în func ie de partenerul de dialog manifeste o atitudine degajat în comunicarea oral cu persoane cunoscute O3 Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului scris ( citire/lectura ) 3. -s identifice elemente de baz ale organiz rii textului în pagin desprind informa ii esen iale dintr-un text citit citeasc fluent.1. lizibil i îngrijit textele 4.5.2.4. -s manifeste interes pentru redactarea corect i îngrijit a textului virgula. -s utilizeze conven ii ale limbajului scris (semnul de exclama ie.1. -s 2.2.2. -s scrie corect litere. -s scrie corect. -s 1. -s redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual i a unui ir de întreb ri 4. -s 1.4. -s desprind informa ii de detaliu dintr-un mesaj ascultat disting sensul cuvintelor într-un enun sesizeze intuitiv structurile corecte sau incorecte dintr-un enun oral semnaleze prin replici adecvate în elegerea mesajului interlocutorului manifeste interes fa de mesajul partenerului de dialog. -s 2.4.

ghi. 4. Recapitulare Evaluare ini ial Texte suport : 2.3. de Amicis Recapitulare Evaluare 4. Carlo Collodi. 1. Recapitulare.4. ci. Recapitulare Evaluare 2 2 2 2 2 1 1 3. 4. 3. 2.5.4.5.3.2.1. gi. Scrierea corect a cuvintelor care con in grupurile de litere ge. CARTEA 1. CON INUTURI NR .4.1. 3. Evaluare. 2. 4. 3. C r ile mele.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN 1. chi. I-II LA INCEPUT DE DRUM Prezentarea manualului Actualizarea cuno tin elor din clasa I Citirea i transcrierea unor texte de mic întindere Cartea (actualizare). 1. ghe. 2.3.2. II-III  Din nou la coal Pinocchio. 3.1. 1. 1.1. 2. 3.2. 1.1. Text suport : 14 ore 4 IV-V Colega cea nou Comunicare oral ± actualizare Cum putem comunica ? Text suport 2 Înv torul nostru. 3.3.1. 3.4. 4. 2. DE ORE 12 ore 1 1 2 3 3 1 1 12 ore PERIOADA OBS.5.4. Alfabetul Scrierea corect a cuvintelor care con in grupurile de litere ce. che. 1.2.1. 2 4 1 1 8 ore 2 3 2 1 V-VI COMUNICAREA ORALA Mesajul oral Dialogul. SCOALA 1.1. . 1.1.2. 1.4.3. 1. 1. Ed.

Text suport : 2 3 3 2 1 13 ore XI-XII Vreau s tr iesc printre stele.2. Bine e la noi acas Recapitulare Evaluare. SI NOI SCRIEM 1.3. 4.. de George Co buc.1.4..4.3. 3.. 4 3 2 1 IX-XI 11 ore 6. Recapitulare Evaluare. dup Tudor Arghezi.2.1. Amintiri din copil rie. 3. 4..5.2... 4..4.5.2.1. 1.. 1.1..1. COMUNICAREA SCRISA Comunicarea scris . 2. de Octavian Goga Recapitulare Evaluare.1. 2.4. 3.5. XII-XIII DE SARBATORI 1.4. 2.. A ezarea în pagin . 3. 2. 1.3. Piatra pi igoiului.6..2..2...3.. Biletul.. 4. 2.3..3.3.4.3.4.2.. Cum comunic m Bucuria de a scrie compuneri Personaje îndr gite din operele literare . 4. dup C lin Gruia Toamna..4. POVESTILE TOAMNEI 14 ore 4 4 3 2 1 10 ore VI-VIII 3. 1. dup Victor Eftimiu Alc tuirea unor texte dup imagini i benzi desenate. Text suport : VIII-IX 5.. 1.4.1. 4.5.3. 4. 1. 3. Texte suport : 4 3 3 2 1 9 ore 9.. Recapitulare Evaluare.. 3. 2.3.4. 3. 3. 3.3.3. 1.. dup Tudor Arghezi Ciubo elele ogarului. 2. Texte suport: 1..5.4. 4.. 1. Alc tuirea unor texte dup un ir de întreb ri. Colind torii. Texte suport : Cheile... 2.1.3. 4.5. 2. 3. Obiceiuri de Cr ciun i Anul Nou (lectur suplimentar ) Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare 3 2 2 1 1 9ore 2 2 2 2 XIII-XIV RECAPITULARE SI EVALUARE 10. 3... 3.1. 1. de Ion Creang Prezentarea textului. 3... 1..1.2.3. FAMILIA IN OPERELE LITERARE 1.. 8. 1. 1. 1.

. Semnul exclam rii Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare Text suport : 13.3.3. 3. Intonarea propozi iilor. dup Lev Tolstoi Recapitulare Evaluare 4 1 1 . 2.4. Popescu Linia de dialog Dou puncte Recapitulare Evaluare 4 4 4 1 1 14. 4. IARNA PE ULITA 1..3. 3... dup H. 3.4. Andersen Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare 5 1 1 2 10ore 4 4 2 1 II-III 12..3. dup Ion Agârbiceanu Cr iasa Z pezii. 1.4.3. 14 ore IV-V Mo tenirea urma ilor.3.. 4.3. 2.. 3. 3... dup Dumitru Alma Virgula ara mea. 1..4. Ch.. dup P. 3..3.. 2..4. 3.3.1.1. 4.1... 4. 3.. 4.5...5.. 3. Texte suport : 14 ore 5 I-II La s niu .. D. 2..2.. Punctul. Tomozei Recapitulare Evaluare 4 4 4 1 1 8 ore 4 2 2 _____ VIII-IX 8ore 2 -------- Text suport: VII-VIII 15.3.4...11. 1..5..3. 2.2.2. INTONAREA PROPOZITIILOR 2. 12ore V-VII FAPTE DE VITEJIE tefan cel Mare i Vrâncioaia. 4. 1.4.2...2. Intonarea propozi iilor.. 3.3. 1. de Ghe. PRIETENII 1. 3.4.. 2. 3.2. 2. Cele patru piersici Cuvântul ____________________________ Scrierea lui ³m´ înainte de ³p´ sau ³b´ Text suport : Furnica i porumbi a... 3. 3.4.1.1. 3.5.. 1. Semnul întreb rii.. 1.3.1. 4. 4.2. Texte suport : 1.3..4. 4.1. 3. STRAMOSII NOSTRII 1.1.1.

3... 1. 2.... ia Grupurile de sunete oa.4.. 1.3. 3.4.3.... 4... 3.3...1. 1.. 2. 3.4.3. 1. ua.5. 4. DE PASTI 1.1.16..4.. dup Victor Eftimiu Grupurile de sunete ea.4..1.3. 4.. Text suport : 10 ore XIV-XV Dup fapt i r splat ..3. 3.. 3. ³î´ Scrierea corect a cuvintelor ce con in litera ³x´ Recapitulare Evaluare 4 2 4 1 .2... Dumbrava minunat . dup Cezar Petrescu Desp r irea cuvintelor în silabe Sunetul i litera.2...3... 1. 1. 1..3. 3.2.1.3.. 4.1. 1.1..4.1. 4.3. Cel mai bun prieten. 3.2.3. 3. 3.1. COPILARIA 1. dup Mircea Sântimbreanu Recapitulare Evaluare 2 1 1 12ore 17.2. PRIMVARA Text suport : 1. 3. de Elena Farago Recapitulare Evaluare Text suport : 2 2 1 1 12ore XIII-XIV 19.2. 4..1. 3... Buburuza. 4.3..IN XV-XVII 1.3.3.. 2..4. dup Mihail Sadoveanu Scrierea corect a cuvintelor care con in literele ³â´.3. 1. 1. 2. X-XII Cuibul de p s rele. 4... SENSUL CUVINTELOR 1. 3. LUMEA NECUVANTATOARELOR 1. dup Ion Pas Personaje preferate Recapitulare Evaluare Text suport : 4 3 2 1 12ore LUMEA CELOR CARE NU CUVANTA 21.. 3.4. 3. u Recapitulare Evaluare 4 2 4 1 1 20...4.3.. ie. dup Eugen Jianu În ziua de Pa te... 3.1. 2.2.4.3. Vocale i consoane Recapitulare Evaluare Texte suport : 4 4 4 1 1 6 ore XII 18.6 Cuvinte cu în eles asem n tor Cuvinte cu în eles opus Text suport : 12 ore 4 4 IX-X M rul.. 2.

1.4..3..2.. 3.3.. 3.1 22.... Copil ria în operele literare Grupurile de sunete Grupurile de litere Scrierea corect a cuvintelor Intonarea propozi iilor Personaje preferate din operele literare EVALURE FINALA 2 . dup Ion Pas Recapitulare/Evaluare ----------------------------------Mi F r mi . dintr-o/dintr-un Pui orul i vulpea. 4. Texte suport : 14ore 4 XVII-XVIII VARA 1.3.. 2.1... 4. 3. 1.4..3.. de Vladimir M rcanu Recapitulare Evaluare Gic Pop 4 4 2 ____ 8ore 3 3 1 1 16ore 4 2 1 2 2 1 2 1 XX-XXI XIX 23 LIMBA ROMANA PRIETENA MEA RECAPITULARE FINALA 1..3. 2. 1.3..4. dup Alexandru Mitru Scrierea corect a cuvintelor într-o/într-un. 1. 3.1. dup Iute Vara. 3..1.. Spicul de grâu i pleava.4.2. 1. 3.

2. ORE 56 84 140 MANUAL Matematic AUTORII Alexandrina Dumitru si Viorel-George Dumitru EDITURA CORINT . 3. CRT. I Sem. SEMESTRUL Sem. al II-lea TOTAL NR.ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Matematic Matematic Extins i tiin e ale naturii 4 ore pe s pt mân ± 133 ore anual NR. 1.

Formarea i dezvoltarea capacit ii de a comunica utilizând limbajul matematic 3. s clasifice figuri geometrice sau obiecte dup criterii variate 2.3.1. Dezvoltarea interesului i a motiva iei pentru studiul i aplicarea matematicii în contexte variate Obiective de referin O1 Cunoa terea si utilizarea conceptelor specifice matematicii 1.-s efectueze opera ii de adunare i de sc dere: cu numere naturale de la 0 la 100 f r i cu trecere peste ordin cu numere naturale de la 0 la 1000 f r i cu trecere peste ordin O2 Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme 2.2. -s utilizeze unit i de m sur pentru timp i unit i monetare 2.OBIECTIVE CADRU 1. -s stabileasc pozi ii relative ale obiectelor în spa iu 2. s citeasc . utilizând simbolurile: <. utilizând obiecte pentru justific ri 1. s compare i s ordoneze numerele naturale ma mici decât 1000.2. numere naturale de la 0 la 1000.3. zeci i unit i). Dezvoltarea capacit ilor de explorare/investigare i rezolvare de probleme 2. -s în eleag sistemul zecimal de formare a numerelor (din sute. 1. = 1. >.4. Cunoa terea i utilizarea conceptelor specifice matematicii 1.1. -s recunoas formele plane i spa iale.4.-s scrie. -s exploreze modalit i variate de compunere i descompunere a numerelor .

1. precum i urm toarele unit i de m sur standard: metrul. ±s manifeste disponibilitate în utilizarea numerelor i a calculelor în via a . ±s m soare i s compare lungimea.6.11.9. care se rezolv printr-o singur opera ie 2. s reprezinte datele în tabele 2.10. numere mai mici ca 1000) pe baza unor regului date 2. -s estimeze ordinul de m rime al rezultatului unei opera ii pentru a limita erorile de calcul 2. etape ale rezolv rii unor probleme O4 Dezvoltarea interesului si a motiva iei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate 4.s rezolve probleme care presupun cel pu in dou opera ii de adunare sau sc dere 2. în cuvinte proprii.1. capacitatea sau masa unor obiecte folosind unit i de m sur nestandars adecvate. -s rezolve probleme care presupun o singur opera ie dintre cele înv ate *. s colecteze datele ob inute prin observare direct .7.2. -s exprime oral. -s sesizeze asocierea dintre elementele a dou categorii de obiecte ( iruri.8.2. oral i scris exerci ii i probleme cu numere. -s extrag informa ii din tabele i liste. -s formuleze. -s manifeste o atitudine pozitiv pentru aflarea rezultatelor unor exerci ii i probleme 4. -s continue modele repetitive reprezentate prin obiecte sau numere 2.5. litrul O3 Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic 3.

0 ± 100 . 2.3. de la 0 la 30 Sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 30 Probleme cu nr. 1. 2. 2.1. 3.1. 2. la clasa a II-a Antrenament oral M verific! Evaluare Citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 30 Compararea i ordonarea numerelor naturale de la 0 la 30 Recapitulare Evaluare initiala 1.1.3.4. 1. Adunarea cu trecere peste ordin a nr.5.5. Citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 100 Compararea i ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 Matematica prin joc Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 30 1. 1. Adunarea i sc derea f r trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 30 Adunarea cu trecere peste ordin a nr.7. naturale de la 0 la 30 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 100 F R TRECERE PESTE ORDIN 1. 3.2.1. 2.3.4. 2.4.1.3. 4.1. 2. 4. CON INUTURI De la clasa I la clasa a II a ± reactualizarea cuno tin elor din clasa I Numerele naturale de la 0 la 30 De la clasa I.2. naturale de la 0 la 100 formate numai din zeci Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100 formate din zeci i unit i Sc derea numerelor naturale 0 .9.9. 1.2. 2.1.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTI VE DE REFERI N 1. 2. 2. 2.100 formate din zeci i unit i Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE 1. Adunarea i sc derea nr.6. NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 100 1.4.6.

ordonarea i rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1000 Recapitulare Evaluare RECAPITULARE ± EVALUARE LA SFÂR ITUL SEMESTRULUI I 1. 3. zeci i unit i Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000 CU TRECERE PESTE ORDIN 1.2.4. 2.6. 2. 2. 2. 2. zeci si unitati[2] Recapitulare Evaluare PROBLEME 2. 2. 4.7..7. 3. 2.1. 4.4. 2. 4.3. \sute si zeci Adunarea si sc derea numerelor naturale formate din sute..4. Adunarea si scaderea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de formate din sute\ sute si zeci[2] Recapitulare Evaluare -----------------------------------------Adunarea si sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 1000 formate din sute . Alc tuirea i citirea tabelelor Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare . 3. Adunarea i sc derea numerelor naturale de la 0 la 100 Probleme Aflarea termenului necunoscut Numerele naturale de la 0 la 1000 Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000 F R TRECERE PESTE ORDIN 1.1. Probleme de adunare i sc dere cu numere naturale de la 0 la 1000 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ELEMENTE DE GEOMETRIE 2. 2.1..1.. citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 1000 Compararea.6.7.LA 0 LA 100 CU TRECERE PESTE ORDIN 2.7. 2. 3.1. 2.6.3.1.1.1.4.5.6. Figuri geometrice Corpuri geometrice Interior i exterior.7.1.1. 4. 2.5. 1. Sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 100 Probleme de adunare i sc dere cu numere naturale de la 0 la 100 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1000 1.1.2. Formarea.9. 2. 2.5. Adunarea si scaderea numerelor naturale formate din sute.6. 2.5.3.1.. 2. 4. 3. 2.. 2.4. 2.

3. 2.3.1.11.1. 2. 3. 2.4.7.5.. Nr.. 2.6. 2..UNIT I DE M SUR 2. 4. 4.... naturale de la 0 la 1000 Opera ii cu numere naturale Probleme de adunare i sc dere No iuni de geometrie Unit i de m sur Evaluare 12ore 3 3 3 1 1 1 XIX .1. M suri M surarea lungimilor (metrul) M surarea capacit ii vaselor (litrul) M surarea masei corpurilor (kilogramul) Masurarea timpului Unitati monetare Recapitulare Evaluare Recapitulare final 1.XXI 3 .

SEMESTRUL NR. 3. al II-lea TOTAL MANUAL Cunoa trea mediului AUTORII Tudora Pi il EDITURA Aramis 2004 i Cleopatra Mih ilescu . CRT. 1. 2. ORE 14 21 35 Sem.CUNOASTEREA MEDIULUI ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Matematic i tiin e ale naturii Cunoa terea mediului Nucleu 1 or pe s pt mân ± 35 ore annual NR. I Sem.

Cunoa terea.1.1.2 -s formuleze întreb ri în leg tur cu fenomenele observate. -s observe i s denumeasc efectele unor fenomene din natur asupra vie uitoarelor O2 Cunoa terea .1. explorare si în elegere a realit ii din mediul înconjur tor 1. .1. 3. 1. OBIECTIVE CADRU 1. * s identifice asem n ri i deosebiri între vie uitoare din diferite zone geografice 1. s identifice asem n ri i deosebiri între vie uitoare din mediul apropiat. explorare realit ii din mediul înconjur tor i în elegere a 2.3. în elegerea si utilizarea in comunicare a unor termeni specifici. -s utilizeze simboluri i informa ii referitoare la fenomene observate în mediul înconjur tor O3 Formarea unei atitudini pozitive fata de mediul înconjur tor.2. pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjur tor 3.2.2. -s utilizeze un limbaj specific tiin elor naturii în descrierea unor vie uitoare. pentru a descrie fenomene observate in mediul înconjur tor 2. prin stimularea interesului fata de p strarea unui mediu echilibrat si exersarea unor deprinderi de îngrijire si ocrotire a acestuia 3. Dezvoltarea capacit ii de observare. -s participe la ac iuni de îngrijire i protejare a mediului. 3. fenomene din mediul înconjur tor 2. Formarea unor atitudinii pozitive fa de mediul înconjur tor prin stimularea interesului fa de p strarea unui mediu echilibrat i exersarea unor deprinderi de îngrijire i ocrotire a acestuia 3. OBIECTIVE DE REFERIN O1 Dezvoltarea capacit ii de observare.3. în elegerea i utilizarea în comunicare a unor termeni specifici. 2.3. -s enumere i s descrie câteva ac iuni proprii pentru p strarea igienei locuin ei i a clasei. -s identifice c i prin care poate contribui la men inerea unui mediu s n tos. -s descrie caracteristici ale mediului natural.3.

1.3. 3. 2.1. 1.1. 2. 3. 3.1.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN 1.2. CON INUTURI NR . animale.2. 3. 3. Elemente ale mediului natural Plantele ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ Unde ai fost în vacan a mare? La munte La câmpie Recapitulare/Evaluare Alc tuirea unei plante În gr dina de legume Cereale În livad În p dure De ce au nevoie plantele? Recapitulare/Evaluare Alc tuirea unui animal Animale domestice Evaluare Animale s lbatice De ce au nevoie animalele? Recapitulare/Evaluare Cum sunt influen ate vie uitoarele de anotimpuri? Anotimpurile i vie uitoarele Recapitulare/Evaluare Igiena locuin ei Igiena clasei Recapitulare Evaluare Ac iuni care d uneaz mediului înconjur tor Protejarea mediului înconjur tor de de c tre copii Ora la dispozitia cadrului didactic Recapitulare Evaluare Elemente ale mediului Plante.1.1. 4 XVIII-XXI 4 .1. 2.2.1.2. 3.2. 2. 5 IX-XIII 2.3. 3 XIII-XIV 3 I-III Fenomenele naturii Educa ie pentru s n tate Protejarea mediului înconjur tor 1.3.2. 3. DE ORE 4 PERIOADA OBS. Fenomene ale naturii Protejarea mediului înconjur tor Evaluare final I-IV 1. 3. 2.1. 7 V-XII Animalele domestice Animale S lbatice 1. 2. 5 XIV-XVII Recapitulare final 1.1.3. 2.1. 2. ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 4 IV-VIII 3.2.2.1.

al II-lea TOTAL . 2. CRT. ORE 14 21 35 Sem. SEMESTRUL NR. 3. I Sem. 1.EDUCATIE MUZICALA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Arte Educa ie muzical Nucleu 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR.

3. dup structura ritmic i dup cea melodic . 1.5. 1. 2. OBIECTIVE DE REFERIN O1. s eviden ieze prin mi care elementele de limbaj muzical întâlnite în melodia cântecului. s recunoasc auditiv. s diferen ieze sursa sonor i direc ia de propagare a sunetului.3 *s cânte în grup i individual.5. 1.1.1.5 *s clasifice cântecele înv ate. prin utilizarea mijloacelor de exprimare specifice altor discipline. 1. s reproduc un repertoriu de cântece receptate dup auz. OBECTIVE CADRU 1.6 s î i exprime impresia fa de muzica audiat . 1. mânuit de cadrului didactic. 2. cântecele înv ate.6.4 s acompanieze cântecele.1 s utilizeze nuan a adecvat în cântarea colectiv .2. . Valorificarea în practica muzical vocal elementelor de limbaj muzical receptate 2. respectând disciplina impus de cântarea în colectiv.7 *s improvizeze spontan combina ii muzicale melodice. în l ime). O2. marcând ritmul i timpii egali ai m surii 2. vocal i *vocal-instrumental. 2.4. potrivit con inutului de idei i caracterului melodiei.2. înso ite de mi care.7. Valorificarea în practica muzical vocal i instrumental a elementelor de limbaj muzical receptate 1. 2. Exprimarea prin muzic 2. s diferen ieze în cântare calit ile sunetelor muzicale (intensitate.2 s cânte în aranjamente armonico-polifonice simple. durat . 2. 1. Exprimarea prin muzic i instrumental a 5. s diferen ieze sunetele vocale de cele instrumentale. cu acompaniamentul instrumentului muzical. *s delimiteze prin mi care diferen iat strofa de refrenul cântecului.

1. Tempoul 5 I-V 2 7 3 VI-VII VIII-XIV I-III 1. emisie. inut corporal . respira ie.3. ‡ Sunetul muzical ‡ Calit ile sunetului muzical ‡Ritmul muzical .sunete lungi.3 1.2 3.1 1. (vocalinstrumental ) 1.4 4.2 2. pauzele ‡ Melodia.3 ‡ Vocea.2 1.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR . "Micii muzican i" (evaluare) 2.4 3. Tempoul 4 IV-VII ‡ Timbrul.3. 1. Diferentierea timbrelor muzicale si diferentierea structurii cântecelor 7. ‡ Modalit i de cântare: individual . Deprinderi ritmice 4.Structura cântecului 8 VIII-XVI 3. Diferen ierea notelor i tempoului în interpretare 5. Diferen ierea notelor i tempoului în interpretare 6.2. scurte potrivite.2 2. în grup. 2. Deprinderi de cântare in colectiv. Elemente de cultur muzical 8.2 2.2 3.4 ‡ Audi ii muzicale ‡ Repetarea cântecelor înv are ‡ Preg tirea repertoriului pentru serbarea de sfâr it de an colar 2 XVII-XVIII XIX-XXI 4 5 .4 2. Deprinderi de cânt. DE ORE PERIOADA OBS. 2. Nuan ele.1.1 ‡ Melodia.3 3.3 2.1 1. ‡ Obiecte sonore i instrumente muzicale.1 1. Deprinderi melodice 3. Nuan ele. 1. în dialog. . dic ie.

Recunoa terea tipurilor de culori . 2. CRT. I Sem. Cunoa terea i utilizarea materialelor. Cunoa terea i utilizarea elementelor de limbaj plastic 3.1. ORE 14 21 35 Sem.EDUCATIE PLASTICA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Arte Educa ie plastic Nucleu 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR. SEMESTRUL NR. a instrumentelor de lucru i a unor tehnici specifice artelor plastice 1. 3. Realizarea unor compozi ii . al II-lea TOTAL 4. OBIECTIVE CADRU 1. 1. a nonculorilor i a formelor în mediul înconjur tor i pe imagini 2.

O3. 3. plastilin . O4. -s realizeze pete de culoare folosind tehnici specifice picturii.2 -s compun un spa iu plastic folosind elementele de limbaj i amestecurile studiate. mixt .1 -s ob in amestecurile din culorile din steaua culorilor 1. 2.2. gua . pastile. carioca. -s recunoasc grupele de culori.1. Cunoa terea i utilizarea unor elemente de limbaj plastic 3. pastel. -s foloseasc diverse materialele (tuburi. -s realizeze compozi ii decorative i compozi ii plastice folosind elemente de limbaj plastic studiate. OBIECTIVE DE REFERIN O1. Realizarea unor compozi ii libere 1.2. Cunoa terea i utilizarea materialelor.). hârtie. tempera. colaj.* s utilizeze diferite tehnici de modelaj O2. . Recunoa terea tipurilor de culori a nonculorilor i formelor în mediul înconjur tor i pe imagini 2. 1. lut.4. *s recunoasc forme spa iale din mediul înconjur tor.2. a instrumentelor de lucru i a unor tehnici specifice artelor plastice 1.1.1.2. plac ) i tehnicile de lucru (acuarel . în diferite contexte precum i amestecurile dintre culorile din steaua culorilor.

. ‡Grupele de culori ‡Amestecurile dintre culorile vecine.1 2.1 3.6 3.4 2. 2. * Compozi ia echilibrat a suprafe ei decorative l a spa iului plastic. una fiind in cantitate mai mare * Ob inerea tonurilor.1 3.2.2. din steua culorilor. cu si fara adausurile de alb si negru ‡Amestecul a doua culori.1. Pata uniform i pata pictural ‡Folosirea diverselor materiale: tuburi.1. Materiale i tehnici de lucru 1. Lumin i culoare (evaluare) 2. Nuan e. Compozi ia 4. goase.5. Tonuri 2. ‡ Organizarea de expozi ii în clas i pe holul colii. colaj. 7.3 2. elemente de constructie si elemente decorative. pensule.5. ‡ Punctul i linia. Pata uniform i pata pictural 3. 2. pasteluri. Amestecuri dintre culori i dintre culori i nonculori 3. Amestecuri. 2. 2. 8 IX-XVI XVII-XXI 5 6 . 4. 2.3. 3.2 4. carioca. pastile.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR . elemente de limbaj plastic I-VIII 6.1.1. 8 ‡ Punctul i linia. DE ORE PERIOADA OBS. ‡ Pata uniforma si pata picturala obtinute pe baza diferentelor dintre ele 1 I 3 II-IV 6 V-X 4 XI-XIV 5. ‡ Tehnici de lucru: acuarela. 1.1. tempera.2 3.

3. 2. CRT. I Sem. ORE 14 21 35 Sem. 1. al II-lea TOTAL .ABILITATI PRACTICE ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Tehnologii Abilit i practice Nucleu aprofundat 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR. SEMESTRUL NR.

Dezvoltarea capacit ii de cooperare în scopul realiz rii unui produs 4.7. OBIECTIVE CADRU 1. Cunoa terea i utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale i ustensile 2. confec ionarea i evaluarea unor produse simple 3. Proiectarea. Dezvoltarea sim ului practic ±gospod resc i estetic .1.

Dezvoltarea capacit ii de cooperare în scopul realiz rii unui produs 3. -s .3. 1. Cunoa terea i utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale i ustensile 1.2. 4.1.i exprime p rerile despre modul în care se poate realiza un produs dat sau o compozi ie. OBIECTIVE DE REFERIN O1. 3. Dezvoltarea sim ului practic 4. -s . cu tehnici i materiale diferite i s g seasc utilitate obiectelor realizate.1.2.3. -s descopere posibilit i de utilizare a diverselor materiale.i dezvolte deprinderi practic-gospod re ti.1.1. Proiectarea. -s . 2.2. 4. -*s g seasc variante de realizare a aceluia i produs.2.i dezvolte comportamente i atitudini igienice corecte fa de propria persoan i fa de alte fiin e i obiecte. -s sesizeze diferen ele dintre diverse tipuri de compozi ii decorative.-s identifice i s clasifice materiale din natur i materiale sintetice în func ie de caracteristicile lor.7. confec ionarea i evaluarea unor produse simple 2. 2. -s aprecieze intuitiv calitatea unor materiale folosite sau a unui produs finit O3.4. -s îmbine în mod adecvat tehnicile de realizare a unor produse simple i/sau complexe. 4.-s se familiarizeze cu modalit i de îngrijire a animalelor de cas sau de curte O2. -s aplice tehnici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente i ustensile adecvate 1.3.2. . -s coopereze cu colegii dintr-o echip la realizarea unor produse complexe O4.

1.2 4. ‡ Igiena îmbr c mintei i înc l mintei.1 1.2 3. 2 ‡ Lec ii practice de alegere a lucr rilor i organizarea expozi iilor în sala de clas . DE ORE 7 PERIOADA OBS. lipire. Activit i cu materiale sintetice.2 1.1 1.3 3. vopsire.1 XIII-XIX 6. ‡ Ruperea i mototolirea hârtiei creponate.2 2. ‡ eserea cu benzi de hârtie.1 1. Evaluare 6 ‡ Trasarea dup ablon.3 3. VIII-XIV I-VI 4. Gospod rie 2. Mâini dibace (evaluare) XX-XXI . 4 sau 8. lipire.2. ‡ eserea cu benzi de hârtie.1.1 3.1 1.2 4. 1.1 1. ‡ Confec ionarea unor juc rii.1 2. înnodare.2 2.1.3 2.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR . Hârtia 1.3 2.1 4. ‡ Tehnici de lucru: decupare. Activit i cu materiale sintetice.3 3. Fire 3. 1.3 3. asamblare.1 4. decuparea dup conturul trasat i lipire.2 4. 1. ‡ Ruperea i mototolirea hârtiei creponate.r sucire. 7 ‡ Preg tirea micului dejun :prepararea unor sucuri. decuparea dup conturul trasat i lipire. Activit i cu materiale sintetice. ‡ Confec ionarea unor juc rii. VII-XII 5. nuruire.1. împletire în 3. Activit i cu materiale din natur 2. Hârtia 1.3 2. ‡ Evaluare I-VII 7 ‡ Tehnici de lucru: . ‡ Evaluare 6 ‡ Trasarea dup ablon.3 3. 2. t iere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful