PLANIFICARE CALENDARISTICA

Clasa a II-a B Anul colar 2011 / 2012

V ZAT ,
D RECTOR , Prof. CHIRSANOV MIHAI

Responsabil Comisia Metodic ,

Institutor ,

SANDU GIANINA

Structura anului colar 2011-2012 ............................................................................................pag. 4 Schema orar Clasa a- II-a B ....................................................................................................pag . 5 Calendar 2011-2012 ...................................................................................................................pag. 6 Orarul clasei ...............................................................................................................................pag. 7

Capitolul 1 Limba i literatura român ................................................................................ 1.1. Obiective cadru........................................................................................... 1.2. Obiective de referin ............................................................................... 1.2. Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 2 Matematic ..................................................................................................... 2.1. Obiective cadru........................................................................................... 2.2. Obiective de referin ............................................................................... 2.3.Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 3 tin e ale naturii............................................................................................ 3.1 Obiective cadru.......................................................................................... 3.2. Obiective de referin ............................................................................... 3.3.Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 4 Educa ie muzical ............................................................................................... 4.1. Obiective cadru ........................................................................................ 4.2. Obiective de referi .................................................................................. 4.3. Planificare calendaristic .........................................................................

Capitolul 5 Educa ie plastic .............................................................................................. 5.1. Obiective cadru.......... ............................................................................... 5.2. Obiective de referin .............................................................................. 5.3. Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 6 Abili i practice ............................................................................................

6.1. Obiective cadru ...................................................................................... 6.2. Obiective de referin ............................................................................. 6.3. Planificarea calendaristic ....................................................................

Capitolul 7 Educa ie fizic ................................................................................................ 7.1. Obiective cadru .................................................................................... 7.2. Obiective de referin .......................................................................... 7.3. Planificare calendaristic .......................................................................

Capitolul 8 În lumea copiilor ( op ional )......................................................................... 8.1. Obiective cadru...................................................................................... 8.2. Obiective de referin .......................................................................... 8.3. Planificarea calendaristic ..................................................................

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2011-2012 Semestrul I Cursuri ² luni. 22 iunie 2012 Vacan a de vara ² sâmb t . 7 aprilie 2012 ² duminica.15 ianuarie 2012 Semestrul al II-lea Cursuri ² luni. 23 aprilie 2012 ² vineri. 23 iunie 2012 ² duminica. 12 septembrie 2011 ² vineri. 9 septembrie 2012 . 16 ianuarie 2012 ² vineri. 6 aprilie 2012 Vacan a de primavara ²sâmb Cursuri ² t . 22 aprilie 2012 luni. 23 decembrie 2011 22 octombrie-30 octombrie-vacanta Vacanta de iarna- sâmb t 24 decembrie 2011²duminica.

II . sanatate 1 Num r de ore pe s pt mân . 6.SCHEMA ORAR a clasei a . pt. Educa ie fizic sport Tehnologii i Educa ie fizic Abilit i practice 1 -2 0-1 1 1 18 - 1 1 20 Consiliere i orientare Discipline op ionale Ed. crt. Religie Educa ie plastic Educa ie muzical 5. 7. 4. Limb i comunicare Matematic i tiin e ale naturii Om i societate Arte Limba i literatura român 7-8 Num r de ore Trunchi comun 7 Curriculum la decizia colii Total 8 2.a Nr. 8. Aria curricular Disciplina Plan cadru 1. Matematic Cunoa terea mediului 3±4 1 1 1±2 1-2 2-3 3 1 1 1 1 2 - 4 1 1 1 1 2 3.

Semestrul I (14 s pt mâni / 69 zile lucr toare) Septembrie L M M J V S D 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Octombrie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Noiembrie 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Decembrie 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ianuarie 2 3 4 5 6 7 1/8 9 10 11 12 13 14 15 111 2 3 4 8 9 10 11 Semestrul II (21 s pt mâni / 108zile lucr toare) Ianuarie L M M J V S D 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 Februarie 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 5 6 7 8 9 Martie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 1/8 Aprilie 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 Mai 7 14 15 16 17 18 19 20 Iunie 21 22 23 28 29 30 Iul. 18 19 20 21 22 23 24 V A C A N T A E R A M 141 5 6 7 1 2 8 9 11 12 13 14 15 16 17 24 25 26 27 28 29 111 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 24 25 26 31 3 10 4 11 3 10 4 11 5 12 27 3 10 .-Aug.

I Sem. 1. CRT.LIMBA SI LITERATURA ROMANA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Limb i comunicare Limba i literatura român extins 8 ore pe s pt mân ± 280 ore anual NR. 3. SEMESTRUL NR. 2. al II-lea TOTAL MANUAL: Limba i literatura român AUTORII : Tudora Pitil EDITURA: Aramis 2004 i Cleopatra Mih ilescu . ORE 112 168 280 Sem.

OBIECTIVE CADRU 1. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura) 4. Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral 3. Dezvoltarea capacit ii de exprimare scris . Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral 2.1.1.

un paragraf/fragment dintr-un text citit i adapteze vorbirea în func ie de partenerul de dialog manifeste o atitudine degajat în comunicarea oral cu persoane cunoscute O3 Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului scris ( citire/lectura ) 3. -s 1. -s redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual i a unui ir de întreb ri 4. -s 1. -s 2. lizibil i îngrijit textele 4. -s 1. enun uri 4. -s identifice elemente de baz ale organiz rii textului în pagin desprind informa ii esen iale dintr-un text citit citeasc fluent.3.2. .1.4.2. -s 3. corect i expresiv un text cunoscut de mic întindere citeasc în ritm propriu un text nou de mic întindere manifeste interes pentru lectur . dou puncte) 4. -s scrie corect.5.1. O4 Dezvoltarea capacit ii de exprimare scris 4. -s 2. -s scrie corect litere.1. -s 1. -s utilizeze conven ii ale limbajului scris (semnul de exclama ie. -s 3. -s îmbine enun uri într-un mesaj propriu pronun e clar i corect enun uri redea prin cuvinte proprii. linia de dialog.2. -s 3. -s 2. -s manifeste interes pentru redactarea corect i îngrijit a textului virgula.4.3. -s desprind informa ii de detaliu dintr-un mesaj ascultat disting sensul cuvintelor într-un enun sesizeze intuitiv structurile corecte sau incorecte dintr-un enun oral semnaleze prin replici adecvate în elegerea mesajului interlocutorului manifeste interes fa de mesajul partenerului de dialog.3. cuvinte. -s utilizeze sensul cuvintelor noi în enun uri proprii 4. silabe.2.1. -s 2. O2 Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral 2.5.6.4.2.3.5.1. -s 3. cu sprijin.4.5. OBIECTIVE DE REFERIN O1 Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral 1.

2. che. chi. I-II LA INCEPUT DE DRUM Prezentarea manualului Actualizarea cuno tin elor din clasa I Citirea i transcrierea unor texte de mic întindere Cartea (actualizare).5. ci. Evaluare. Recapitulare Evaluare 2 2 2 2 2 1 1 3. CARTEA 1. ghe. SCOALA 1.2.3. 1. Alfabetul Scrierea corect a cuvintelor care con in grupurile de litere ce.5.3.1.4. 1. 1. 1. DE ORE 12 ore 1 1 2 3 3 1 1 12 ore PERIOADA OBS. 1. 4. Text suport : 14 ore 4 IV-V Colega cea nou Comunicare oral ± actualizare Cum putem comunica ? Text suport 2 Înv torul nostru. 4.4.1.4. de Amicis Recapitulare Evaluare 4.4.1. 2. 3.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN 1. Recapitulare.1. Ed.2.1.3. 1. Scrierea corect a cuvintelor care con in grupurile de litere ge. 1. . Recapitulare Evaluare ini ial Texte suport : 2. 2.3. 4.2. II-III  Din nou la coal Pinocchio.2.5. ghi.1. 3. 2.2.4. 3. 2 4 1 1 8 ore 2 3 2 1 V-VI COMUNICAREA ORALA Mesajul oral Dialogul.1.1. 1. 3. 2. 3. CON INUTURI NR . 1. Carlo Collodi. 4. gi.4. C r ile mele. 3.3.1. 3. 1.

1. de Octavian Goga Recapitulare Evaluare.1....4. 1.2.2.. 2.2. dup Tudor Arghezi.. Bine e la noi acas Recapitulare Evaluare...1.. dup Victor Eftimiu Alc tuirea unor texte dup imagini i benzi desenate. Recapitulare Evaluare. Cum comunic m Bucuria de a scrie compuneri Personaje îndr gite din operele literare . 3.3. 3.. Text suport : VIII-IX 5. 1. Piatra pi igoiului.. 3.1. de Ion Creang Prezentarea textului. 3.4.4..4. 3. 4. 2.. 1.3.. 3.4. POVESTILE TOAMNEI 14 ore 4 4 3 2 1 10 ore VI-VIII 3. Colind torii.3.3. 4. SI NOI SCRIEM 1.6.4.1. de George Co buc.. Text suport : 2 3 3 2 1 13 ore XI-XII Vreau s tr iesc printre stele. 1. Obiceiuri de Cr ciun i Anul Nou (lectur suplimentar ) Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare 3 2 2 1 1 9ore 2 2 2 2 XIII-XIV RECAPITULARE SI EVALUARE 10. 4. 3.. 3. 1.5.. A ezarea în pagin .4.3. 1.5.1. Texte suport: 1.5. 2.. Texte suport : 4 3 3 2 1 9 ore 9. 3.. 4. 2. dup Tudor Arghezi Ciubo elele ogarului. Recapitulare Evaluare.3.1..3. 2.4. 2.4.. 1. COMUNICAREA SCRISA Comunicarea scris . 3.2.. 4. Biletul.1...5. 2. 4 3 2 1 IX-XI 11 ore 6. 3. 1.2.. 4. 4. Texte suport : Cheile.4..3. Amintiri din copil rie.3.2. 3.1. 4.1. 1.5.5. 8.. Alc tuirea unor texte dup un ir de întreb ri. 1.4..2.. 3.3.. dup C lin Gruia Toamna.3. 1..3.3..2. FAMILIA IN OPERELE LITERARE 1. 2.1. XII-XIII DE SARBATORI 1. 2.3. 4.. 1..

1.3.. Semnul întreb rii. Intonarea propozi iilor.4.4.3.3.. INTONAREA PROPOZITIILOR 2. dup Dumitru Alma Virgula ara mea. 3. 4.. IARNA PE ULITA 1.. D. 4. 3. 4. 4..3. 3.. 3... Punctul.. de Ghe..5.11.. 4. 3. 4.1. 3.5.4.. 1.3. 3. 3.1. 1.. 12ore V-VII FAPTE DE VITEJIE tefan cel Mare i Vrâncioaia.2...3. 3..3.. STRAMOSII NOSTRII 1. 3.2.2.. 2. 1.4. 3.2.4.1. 2.2.2. dup Ion Agârbiceanu Cr iasa Z pezii.. Texte suport : 1.. 2.. PRIETENII 1.3..4.1.4.3..4. 4..3. 14 ore IV-V Mo tenirea urma ilor. 3.3. 4.3.4. Ch. Tomozei Recapitulare Evaluare 4 4 4 1 1 8 ore 4 2 2 _____ VIII-IX 8ore 2 -------- Text suport: VII-VIII 15. dup H.2. Popescu Linia de dialog Dou puncte Recapitulare Evaluare 4 4 4 1 1 14. Semnul exclam rii Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare Text suport : 13. Cele patru piersici Cuvântul ____________________________ Scrierea lui ³m´ înainte de ³p´ sau ³b´ Text suport : Furnica i porumbi a. Intonarea propozi iilor. 2. 3.1.5.. dup Lev Tolstoi Recapitulare Evaluare 4 1 1 ..1. 1. Andersen Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare 5 1 1 2 10ore 4 4 2 1 II-III 12.5. 2.. 1. 3.. Texte suport : 14 ore 5 I-II La s niu . dup P. 2.3. 3.4.. 4... 2. 1.3.1. 3......1. 1.

1.1. PRIMVARA Text suport : 1... 4.3.3.3. Buburuza. X-XII Cuibul de p s rele. 3.2..2. 2.1. 3. 3. 3. SENSUL CUVINTELOR 1.6 Cuvinte cu în eles asem n tor Cuvinte cu în eles opus Text suport : 12 ore 4 4 IX-X M rul.. 1. dup Ion Pas Personaje preferate Recapitulare Evaluare Text suport : 4 3 2 1 12ore LUMEA CELOR CARE NU CUVANTA 21. dup Victor Eftimiu Grupurile de sunete ea..3. 4. DE PASTI 1. 1.1. 4.3. 3.3...4..3.2. 3... 3.1. 4.2. LUMEA NECUVANTATOARELOR 1.. 1...1. 1.5. 1. 1...2...3. 3. ie. 3. u Recapitulare Evaluare 4 2 4 1 1 20. 2.4. 1... 4. 3.4.1. Text suport : 10 ore XIV-XV Dup fapt i r splat . 2.16..... Vocale i consoane Recapitulare Evaluare Texte suport : 4 4 4 1 1 6 ore XII 18. 4.3.....2..3. 1.3.3.1... Cel mai bun prieten.2. 2.3. de Elena Farago Recapitulare Evaluare Text suport : 2 2 1 1 12ore XIII-XIV 19.... 4. 3..1. 3. ³î´ Scrierea corect a cuvintelor ce con in litera ³x´ Recapitulare Evaluare 4 2 4 1 . 4. dup Cezar Petrescu Desp r irea cuvintelor în silabe Sunetul i litera. ia Grupurile de sunete oa.. 2. 1.IN XV-XVII 1.. COPILARIA 1.4..4...4..4.3. ua..3.. 2. 3.3. 3.4. 3.. Dumbrava minunat . dup Mihail Sadoveanu Scrierea corect a cuvintelor care con in literele ³â´. dup Eugen Jianu În ziua de Pa te..4.4. 1.1. 3.3. dup Mircea Sântimbreanu Recapitulare Evaluare 2 1 1 12ore 17.

. dup Ion Pas Recapitulare/Evaluare ----------------------------------Mi F r mi . 3.. dintr-o/dintr-un Pui orul i vulpea.4. 2.. 1. Copil ria în operele literare Grupurile de sunete Grupurile de litere Scrierea corect a cuvintelor Intonarea propozi iilor Personaje preferate din operele literare EVALURE FINALA 2 .2. 3.3.3. 3. dup Iute Vara.3..2.. de Vladimir M rcanu Recapitulare Evaluare Gic Pop 4 4 2 ____ 8ore 3 3 1 1 16ore 4 2 1 2 2 1 2 1 XX-XXI XIX 23 LIMBA ROMANA PRIETENA MEA RECAPITULARE FINALA 1. Spicul de grâu i pleava.1.1. 3... dup Alexandru Mitru Scrierea corect a cuvintelor într-o/într-un.. 4. 1.4...4.1. 1.3.3. 1.4..... 4. 3. 3...1.1 22.3. Texte suport : 14ore 4 XVII-XVIII VARA 1. 2.

al II-lea TOTAL NR. ORE 56 84 140 MANUAL Matematic AUTORII Alexandrina Dumitru si Viorel-George Dumitru EDITURA CORINT . I Sem.ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Matematic Matematic Extins i tiin e ale naturii 4 ore pe s pt mân ± 133 ore anual NR. CRT. 2. 1. 3. SEMESTRUL Sem.

Formarea i dezvoltarea capacit ii de a comunica utilizând limbajul matematic 3.-s efectueze opera ii de adunare i de sc dere: cu numere naturale de la 0 la 100 f r i cu trecere peste ordin cu numere naturale de la 0 la 1000 f r i cu trecere peste ordin O2 Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme 2.2.1. utilizând obiecte pentru justific ri 1.-s scrie.3.4. Dezvoltarea capacit ilor de explorare/investigare i rezolvare de probleme 2. 1.2. numere naturale de la 0 la 1000. -s recunoas formele plane i spa iale. Cunoa terea i utilizarea conceptelor specifice matematicii 1. -s exploreze modalit i variate de compunere i descompunere a numerelor .4. = 1.1. -s utilizeze unit i de m sur pentru timp i unit i monetare 2.3. -s în eleag sistemul zecimal de formare a numerelor (din sute. utilizând simbolurile: <. -s stabileasc pozi ii relative ale obiectelor în spa iu 2. s compare i s ordoneze numerele naturale ma mici decât 1000. s citeasc . s clasifice figuri geometrice sau obiecte dup criterii variate 2. >. zeci i unit i).OBIECTIVE CADRU 1. Dezvoltarea interesului i a motiva iei pentru studiul i aplicarea matematicii în contexte variate Obiective de referin O1 Cunoa terea si utilizarea conceptelor specifice matematicii 1.

5. ±s manifeste disponibilitate în utilizarea numerelor i a calculelor în via a .2. -s formuleze. care se rezolv printr-o singur opera ie 2. s reprezinte datele în tabele 2.6.s rezolve probleme care presupun cel pu in dou opera ii de adunare sau sc dere 2. ±s m soare i s compare lungimea. -s sesizeze asocierea dintre elementele a dou categorii de obiecte ( iruri. capacitatea sau masa unor obiecte folosind unit i de m sur nestandars adecvate. litrul O3 Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic 3. precum i urm toarele unit i de m sur standard: metrul.1. -s manifeste o atitudine pozitiv pentru aflarea rezultatelor unor exerci ii i probleme 4. -s rezolve probleme care presupun o singur opera ie dintre cele înv ate *. -s extrag informa ii din tabele i liste. -s estimeze ordinul de m rime al rezultatului unei opera ii pentru a limita erorile de calcul 2.7. -s exprime oral. numere mai mici ca 1000) pe baza unor regului date 2.1. -s continue modele repetitive reprezentate prin obiecte sau numere 2. s colecteze datele ob inute prin observare direct .11.8. oral i scris exerci ii i probleme cu numere.2.10. în cuvinte proprii.9. etape ale rezolv rii unor probleme O4 Dezvoltarea interesului si a motiva iei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate 4.

naturale de la 0 la 30 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 100 F R TRECERE PESTE ORDIN 1. NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 100 1. 2.6.1.3. Citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 100 Compararea i ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 Matematica prin joc Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 30 1.1. de la 0 la 30 Sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 30 Probleme cu nr. 3.4.3. Adunarea i sc derea f r trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 30 Adunarea cu trecere peste ordin a nr.3.9.3.1. la clasa a II-a Antrenament oral M verific! Evaluare Citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 30 Compararea i ordonarea numerelor naturale de la 0 la 30 Recapitulare Evaluare initiala 1. 2.5.1.1. 2. 2. Adunarea cu trecere peste ordin a nr. Adunarea i sc derea nr. 2. 2. CON INUTURI De la clasa I la clasa a II a ± reactualizarea cuno tin elor din clasa I Numerele naturale de la 0 la 30 De la clasa I. 4.2.4. 2.1. 3.0 ± 100 . 2. 1.100 formate din zeci i unit i Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE 1.5. 1. naturale de la 0 la 100 formate numai din zeci Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100 formate din zeci i unit i Sc derea numerelor naturale 0 .2.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTI VE DE REFERI N 1.1. 2.9.4. 1.6.4. 2.7. 4.2. 1. 2.

1. Probleme de adunare i sc dere cu numere naturale de la 0 la 1000 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ELEMENTE DE GEOMETRIE 2.1. 2. 2. 2. 2. 2. Figuri geometrice Corpuri geometrice Interior i exterior.4. 2.5.3. 4. 3. 2.5.2.1.6.1. 2. 2. 2. citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 1000 Compararea.6. 2. 4. 4. 4. 2. 2. 1..3. 4. Sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 100 Probleme de adunare i sc dere cu numere naturale de la 0 la 100 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1000 1.1. Adunarea si scaderea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de formate din sute\ sute si zeci[2] Recapitulare Evaluare -----------------------------------------Adunarea si sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 1000 formate din sute .1. Adunarea si scaderea numerelor naturale formate din sute.5. 3.1.6.1.1.4.. 2. 2.1. zeci i unit i Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000 CU TRECERE PESTE ORDIN 1.7.7..4. Alc tuirea i citirea tabelelor Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare . 2.5.7.4. Formarea.3. 3. ordonarea i rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1000 Recapitulare Evaluare RECAPITULARE ± EVALUARE LA SFÂR ITUL SEMESTRULUI I 1.1.. 2. 3. zeci si unitati[2] Recapitulare Evaluare PROBLEME 2.6. Adunarea i sc derea numerelor naturale de la 0 la 100 Probleme Aflarea termenului necunoscut Numerele naturale de la 0 la 1000 Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000 F R TRECERE PESTE ORDIN 1..9.4.7.LA 0 LA 100 CU TRECERE PESTE ORDIN 2.6.2. 2. 2.7. \sute si zeci Adunarea si sc derea numerelor naturale formate din sute.. 3.1.

.. 2.1. M suri M surarea lungimilor (metrul) M surarea capacit ii vaselor (litrul) M surarea masei corpurilor (kilogramul) Masurarea timpului Unitati monetare Recapitulare Evaluare Recapitulare final 1. 3.XXI 3 . 2. 4.. naturale de la 0 la 1000 Opera ii cu numere naturale Probleme de adunare i sc dere No iuni de geometrie Unit i de m sur Evaluare 12ore 3 3 3 1 1 1 XIX ..6.11..UNIT I DE M SUR 2.3. 4.1. Nr. 2..1.3. 2.7.5.4. 2.

CRT. SEMESTRUL NR.CUNOASTEREA MEDIULUI ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Matematic i tiin e ale naturii Cunoa terea mediului Nucleu 1 or pe s pt mân ± 35 ore annual NR. I Sem. 2. al II-lea TOTAL MANUAL Cunoa trea mediului AUTORII Tudora Pi il EDITURA Aramis 2004 i Cleopatra Mih ilescu . 3. 1. ORE 14 21 35 Sem.

explorare si în elegere a realit ii din mediul înconjur tor 1.3. fenomene din mediul înconjur tor 2.1. explorare realit ii din mediul înconjur tor i în elegere a 2. -s observe i s denumeasc efectele unor fenomene din natur asupra vie uitoarelor O2 Cunoa terea . -s descrie caracteristici ale mediului natural. Dezvoltarea capacit ii de observare. 1. -s identifice c i prin care poate contribui la men inerea unui mediu s n tos.2. -s enumere i s descrie câteva ac iuni proprii pentru p strarea igienei locuin ei i a clasei. în elegerea i utilizarea în comunicare a unor termeni specifici. * s identifice asem n ri i deosebiri între vie uitoare din diferite zone geografice 1. prin stimularea interesului fata de p strarea unui mediu echilibrat si exersarea unor deprinderi de îngrijire si ocrotire a acestuia 3. Formarea unor atitudinii pozitive fa de mediul înconjur tor prin stimularea interesului fa de p strarea unui mediu echilibrat i exersarea unor deprinderi de îngrijire i ocrotire a acestuia 3.3. 3. OBIECTIVE CADRU 1. pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjur tor 3.1.3.1. în elegerea si utilizarea in comunicare a unor termeni specifici.2.1. Cunoa terea. pentru a descrie fenomene observate in mediul înconjur tor 2.2 -s formuleze întreb ri în leg tur cu fenomenele observate.3. .2. 3. 2. -s participe la ac iuni de îngrijire i protejare a mediului. -s utilizeze un limbaj specific tiin elor naturii în descrierea unor vie uitoare. OBIECTIVE DE REFERIN O1 Dezvoltarea capacit ii de observare. -s utilizeze simboluri i informa ii referitoare la fenomene observate în mediul înconjur tor O3 Formarea unei atitudini pozitive fata de mediul înconjur tor. s identifice asem n ri i deosebiri între vie uitoare din mediul apropiat.

2.1. ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 4 IV-VIII 3.1. DE ORE 4 PERIOADA OBS. 2. 3.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN 1. 3. 2. 3. 5 XIV-XVII Recapitulare final 1. 2.3.1.2.1. 3. 1.1.3. 3.1.2.3.1. animale. 2. 7 V-XII Animalele domestice Animale S lbatice 1.1.2. 5 IX-XIII 2.1. 4 XVIII-XXI 4 .1.2.1. 2.2. 3. Elemente ale mediului natural Plantele ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ Unde ai fost în vacan a mare? La munte La câmpie Recapitulare/Evaluare Alc tuirea unei plante În gr dina de legume Cereale În livad În p dure De ce au nevoie plantele? Recapitulare/Evaluare Alc tuirea unui animal Animale domestice Evaluare Animale s lbatice De ce au nevoie animalele? Recapitulare/Evaluare Cum sunt influen ate vie uitoarele de anotimpuri? Anotimpurile i vie uitoarele Recapitulare/Evaluare Igiena locuin ei Igiena clasei Recapitulare Evaluare Ac iuni care d uneaz mediului înconjur tor Protejarea mediului înconjur tor de de c tre copii Ora la dispozitia cadrului didactic Recapitulare Evaluare Elemente ale mediului Plante.3. 3. 2. CON INUTURI NR .2.2. Fenomene ale naturii Protejarea mediului înconjur tor Evaluare final I-IV 1.1. 2. 3. 2. 3 XIII-XIV 3 I-III Fenomenele naturii Educa ie pentru s n tate Protejarea mediului înconjur tor 1.

CRT. I Sem. ORE 14 21 35 Sem. 2. 1.EDUCATIE MUZICALA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Arte Educa ie muzical Nucleu 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR. SEMESTRUL NR. 3. al II-lea TOTAL .

mânuit de cadrului didactic. vocal i *vocal-instrumental.4 s acompanieze cântecele.3 *s cânte în grup i individual. .4. Valorificarea în practica muzical vocal elementelor de limbaj muzical receptate 2. s diferen ieze în cântare calit ile sunetelor muzicale (intensitate.6 s î i exprime impresia fa de muzica audiat . s recunoasc auditiv. 2.5 *s clasifice cântecele înv ate. OBIECTIVE DE REFERIN O1. respectând disciplina impus de cântarea în colectiv. 1. Exprimarea prin muzic 2. 1. s reproduc un repertoriu de cântece receptate dup auz.2.5. cântecele înv ate. s eviden ieze prin mi care elementele de limbaj muzical întâlnite în melodia cântecului. 1. 1. s diferen ieze sunetele vocale de cele instrumentale. înso ite de mi care.7 *s improvizeze spontan combina ii muzicale melodice.6. 2.5.1. Exprimarea prin muzic i instrumental a 5. 2. dup structura ritmic i dup cea melodic . marcând ritmul i timpii egali ai m surii 2.1. 1.7.1 s utilizeze nuan a adecvat în cântarea colectiv . 2. OBECTIVE CADRU 1. Valorificarea în practica muzical vocal i instrumental a elementelor de limbaj muzical receptate 1. 1. O2. *s delimiteze prin mi care diferen iat strofa de refrenul cântecului.2. prin utilizarea mijloacelor de exprimare specifice altor discipline. 2. în l ime). s diferen ieze sursa sonor i direc ia de propagare a sunetului. cu acompaniamentul instrumentului muzical.2 s cânte în aranjamente armonico-polifonice simple.3. durat . potrivit con inutului de idei i caracterului melodiei.

dic ie. Deprinderi de cântare in colectiv.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR .2 2. "Micii muzican i" (evaluare) 2. 1.1 1. scurte potrivite. emisie. Diferen ierea notelor i tempoului în interpretare 5. în dialog. inut corporal . ‡ Modalit i de cântare: individual .4 2.2 3.4 4.1 1. Nuan ele. 2. Nuan ele.4 3.4 ‡ Audi ii muzicale ‡ Repetarea cântecelor înv are ‡ Preg tirea repertoriului pentru serbarea de sfâr it de an colar 2 XVII-XVIII XIX-XXI 4 5 . ‡ Sunetul muzical ‡ Calit ile sunetului muzical ‡Ritmul muzical . Diferen ierea notelor i tempoului în interpretare 6.2 1. Deprinderi melodice 3. 2.3 2. Deprinderi ritmice 4. (vocalinstrumental ) 1.2. Elemente de cultur muzical 8.1 1. 1.3.2 2.2 3.sunete lungi.3. pauzele ‡ Melodia. 1. DE ORE PERIOADA OBS. Deprinderi de cânt.2 2.Structura cântecului 8 VIII-XVI 3. în grup. Tempoul 4 IV-VII ‡ Timbrul. . Tempoul 5 I-V 2 7 3 VI-VII VIII-XIV I-III 1.1. respira ie. ‡ Obiecte sonore i instrumente muzicale.1 ‡ Melodia.3 3. Diferentierea timbrelor muzicale si diferentierea structurii cântecelor 7.3 ‡ Vocea.3 1.

I Sem. 1.EDUCATIE PLASTICA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Arte Educa ie plastic Nucleu 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR.1. Realizarea unor compozi ii . CRT. SEMESTRUL NR. 2. al II-lea TOTAL 4. Recunoa terea tipurilor de culori . 3. a nonculorilor i a formelor în mediul înconjur tor i pe imagini 2. OBIECTIVE CADRU 1. ORE 14 21 35 Sem. Cunoa terea i utilizarea materialelor. Cunoa terea i utilizarea elementelor de limbaj plastic 3. a instrumentelor de lucru i a unor tehnici specifice artelor plastice 1.

hârtie. în diferite contexte precum i amestecurile dintre culorile din steaua culorilor. Cunoa terea i utilizarea unor elemente de limbaj plastic 3. -s realizeze pete de culoare folosind tehnici specifice picturii. OBIECTIVE DE REFERIN O1. lut. pastel.2. gua .).2. pastile. *s recunoasc forme spa iale din mediul înconjur tor. colaj.2 -s compun un spa iu plastic folosind elementele de limbaj i amestecurile studiate. tempera. 2.1.1.4.1. plac ) i tehnicile de lucru (acuarel . Realizarea unor compozi ii libere 1. -s recunoasc grupele de culori. -s foloseasc diverse materialele (tuburi. 1.2. O4.1 -s ob in amestecurile din culorile din steaua culorilor 1. Cunoa terea i utilizarea materialelor. mixt . 3. O3. carioca. a instrumentelor de lucru i a unor tehnici specifice artelor plastice 1. Recunoa terea tipurilor de culori a nonculorilor i formelor în mediul înconjur tor i pe imagini 2.2.* s utilizeze diferite tehnici de modelaj O2. plastilin . -s realizeze compozi ii decorative i compozi ii plastice folosind elemente de limbaj plastic studiate. .

1. * Compozi ia echilibrat a suprafe ei decorative l a spa iului plastic. Tonuri 2.5.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR .1 2. 1. Amestecuri dintre culori i dintre culori i nonculori 3.3 2. colaj. Materiale i tehnici de lucru 1. ‡ Tehnici de lucru: acuarela.. ‡ Organizarea de expozi ii în clas i pe holul colii. Pata uniform i pata pictural 3. 3.1 3.1. cu si fara adausurile de alb si negru ‡Amestecul a doua culori. 2.5. ‡Grupele de culori ‡Amestecurile dintre culorile vecine. pensule. tempera. DE ORE PERIOADA OBS. carioca. pastile. goase.1.1.4 2. din steua culorilor. Pata uniform i pata pictural ‡Folosirea diverselor materiale: tuburi.6 3. ‡ Punctul i linia. una fiind in cantitate mai mare * Ob inerea tonurilor. Nuan e. 2. Lumin i culoare (evaluare) 2. 2.3. 2.2. ‡ Pata uniforma si pata picturala obtinute pe baza diferentelor dintre ele 1 I 3 II-IV 6 V-X 4 XI-XIV 5. 4. 8 ‡ Punctul i linia. Amestecuri. elemente de limbaj plastic I-VIII 6. 7. 2. pasteluri.1. elemente de constructie si elemente decorative.2 3.2.2 4. 8 IX-XVI XVII-XXI 5 6 .1 3. Compozi ia 4.

ORE 14 21 35 Sem. I Sem.ABILITATI PRACTICE ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Tehnologii Abilit i practice Nucleu aprofundat 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR. SEMESTRUL NR. CRT. 3. 2. al II-lea TOTAL . 1.

confec ionarea i evaluarea unor produse simple 3.1. Proiectarea. Cunoa terea i utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale i ustensile 2.7. Dezvoltarea capacit ii de cooperare în scopul realiz rii unui produs 4. OBIECTIVE CADRU 1. Dezvoltarea sim ului practic ±gospod resc i estetic .

2.7. -s .-s se familiarizeze cu modalit i de îngrijire a animalelor de cas sau de curte O2. -s . 2. 4.i exprime p rerile despre modul în care se poate realiza un produs dat sau o compozi ie. Dezvoltarea sim ului practic 4.2.-s identifice i s clasifice materiale din natur i materiale sintetice în func ie de caracteristicile lor.3.1. -s descopere posibilit i de utilizare a diverselor materiale. . -s coopereze cu colegii dintr-o echip la realizarea unor produse complexe O4.2.1. -*s g seasc variante de realizare a aceluia i produs.i dezvolte deprinderi practic-gospod re ti. 1. 4. 4. -s aprecieze intuitiv calitatea unor materiale folosite sau a unui produs finit O3. cu tehnici i materiale diferite i s g seasc utilitate obiectelor realizate. Dezvoltarea capacit ii de cooperare în scopul realiz rii unui produs 3. Cunoa terea i utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale i ustensile 1.2.2.4. OBIECTIVE DE REFERIN O1.3.3.1. -s sesizeze diferen ele dintre diverse tipuri de compozi ii decorative. Proiectarea. -s îmbine în mod adecvat tehnicile de realizare a unor produse simple i/sau complexe.1.2. confec ionarea i evaluarea unor produse simple 2. -s .i dezvolte comportamente i atitudini igienice corecte fa de propria persoan i fa de alte fiin e i obiecte. 3. -s aplice tehnici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente i ustensile adecvate 1.

nuruire.1 1.1 XIII-XIX 6.1 1.2 3. ‡ Ruperea i mototolirea hârtiei creponate.2. Gospod rie 2. decuparea dup conturul trasat i lipire.1.2 2. Hârtia 1.3 3.1.r sucire.2 4. ‡ Tehnici de lucru: decupare. asamblare. decuparea dup conturul trasat i lipire.1 2.3 3. VIII-XIV I-VI 4. 7 ‡ Preg tirea micului dejun :prepararea unor sucuri.1 3. împletire în 3.1 4. ‡ Igiena îmbr c mintei i înc l mintei.3 2. 1. Activit i cu materiale sintetice. ‡ Ruperea i mototolirea hârtiei creponate.3 3. 4 sau 8. 1.2 1.2 4. Activit i cu materiale sintetice. t iere. vopsire. Activit i cu materiale sintetice. Fire 3. Mâini dibace (evaluare) XX-XXI . Evaluare 6 ‡ Trasarea dup ablon.1.3 2.1 1. Activit i cu materiale din natur 2.3 3.3 3. Hârtia 1.2 2. 2. VII-XII 5. lipire.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR .2 4. ‡ Confec ionarea unor juc rii.1 1. DE ORE 7 PERIOADA OBS. ‡ Confec ionarea unor juc rii. 1.1 4. înnodare. ‡ eserea cu benzi de hârtie.3 2. ‡ Evaluare I-VII 7 ‡ Tehnici de lucru: . lipire. ‡ eserea cu benzi de hârtie. ‡ Evaluare 6 ‡ Trasarea dup ablon.1.1 1. 2 ‡ Lec ii practice de alegere a lucr rilor i organizarea expozi iilor în sala de clas .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful