PLANIFICARE CALENDARISTICA

Clasa a II-a B Anul colar 2011 / 2012

V ZAT ,
D RECTOR , Prof. CHIRSANOV MIHAI

Responsabil Comisia Metodic ,

Institutor ,

SANDU GIANINA

Structura anului colar 2011-2012 ............................................................................................pag. 4 Schema orar Clasa a- II-a B ....................................................................................................pag . 5 Calendar 2011-2012 ...................................................................................................................pag. 6 Orarul clasei ...............................................................................................................................pag. 7

Capitolul 1 Limba i literatura român ................................................................................ 1.1. Obiective cadru........................................................................................... 1.2. Obiective de referin ............................................................................... 1.2. Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 2 Matematic ..................................................................................................... 2.1. Obiective cadru........................................................................................... 2.2. Obiective de referin ............................................................................... 2.3.Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 3 tin e ale naturii............................................................................................ 3.1 Obiective cadru.......................................................................................... 3.2. Obiective de referin ............................................................................... 3.3.Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 4 Educa ie muzical ............................................................................................... 4.1. Obiective cadru ........................................................................................ 4.2. Obiective de referi .................................................................................. 4.3. Planificare calendaristic .........................................................................

Capitolul 5 Educa ie plastic .............................................................................................. 5.1. Obiective cadru.......... ............................................................................... 5.2. Obiective de referin .............................................................................. 5.3. Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 6 Abili i practice ............................................................................................

6.1. Obiective cadru ...................................................................................... 6.2. Obiective de referin ............................................................................. 6.3. Planificarea calendaristic ....................................................................

Capitolul 7 Educa ie fizic ................................................................................................ 7.1. Obiective cadru .................................................................................... 7.2. Obiective de referin .......................................................................... 7.3. Planificare calendaristic .......................................................................

Capitolul 8 În lumea copiilor ( op ional )......................................................................... 8.1. Obiective cadru...................................................................................... 8.2. Obiective de referin .......................................................................... 8.3. Planificarea calendaristic ..................................................................

15 ianuarie 2012 Semestrul al II-lea Cursuri ² luni. 12 septembrie 2011 ² vineri. 16 ianuarie 2012 ² vineri. 23 iunie 2012 ² duminica. 6 aprilie 2012 Vacan a de primavara ²sâmb Cursuri ² t . 23 decembrie 2011 22 octombrie-30 octombrie-vacanta Vacanta de iarna- sâmb t 24 decembrie 2011²duminica. 7 aprilie 2012 ² duminica.STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2011-2012 Semestrul I Cursuri ² luni. 22 aprilie 2012 luni. 9 septembrie 2012 . 23 aprilie 2012 ² vineri. 22 iunie 2012 Vacan a de vara ² sâmb t .

Religie Educa ie plastic Educa ie muzical 5.II . Matematic Cunoa terea mediului 3±4 1 1 1±2 1-2 2-3 3 1 1 1 1 2 - 4 1 1 1 1 2 3.a Nr. sanatate 1 Num r de ore pe s pt mân . Educa ie fizic sport Tehnologii i Educa ie fizic Abilit i practice 1 -2 0-1 1 1 18 - 1 1 20 Consiliere i orientare Discipline op ionale Ed. Aria curricular Disciplina Plan cadru 1. 8. crt. 7. 6.SCHEMA ORAR a clasei a . 4. Limb i comunicare Matematic i tiin e ale naturii Om i societate Arte Limba i literatura român 7-8 Num r de ore Trunchi comun 7 Curriculum la decizia colii Total 8 2. pt.

-Aug.Semestrul I (14 s pt mâni / 69 zile lucr toare) Septembrie L M M J V S D 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Octombrie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Noiembrie 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Decembrie 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ianuarie 2 3 4 5 6 7 1/8 9 10 11 12 13 14 15 111 2 3 4 8 9 10 11 Semestrul II (21 s pt mâni / 108zile lucr toare) Ianuarie L M M J V S D 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 Februarie 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 5 6 7 8 9 Martie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 1/8 Aprilie 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 Mai 7 14 15 16 17 18 19 20 Iunie 21 22 23 28 29 30 Iul. 18 19 20 21 22 23 24 V A C A N T A E R A M 141 5 6 7 1 2 8 9 11 12 13 14 15 16 17 24 25 26 27 28 29 111 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 24 25 26 31 3 10 4 11 3 10 4 11 5 12 27 3 10 .

al II-lea TOTAL MANUAL: Limba i literatura român AUTORII : Tudora Pitil EDITURA: Aramis 2004 i Cleopatra Mih ilescu . 3. 1. SEMESTRUL NR. ORE 112 168 280 Sem. CRT. I Sem.LIMBA SI LITERATURA ROMANA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Limb i comunicare Limba i literatura român extins 8 ore pe s pt mân ± 280 ore anual NR. 2.

Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral 3. Dezvoltarea capacit ii de exprimare scris . Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral 2. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura) 4. OBIECTIVE CADRU 1.1.1.

-s 3. -s 2. lizibil i îngrijit textele 4.2.1. O4 Dezvoltarea capacit ii de exprimare scris 4. -s 1. O2 Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral 2.3. cu sprijin.2. -s 1. -s 2. OBIECTIVE DE REFERIN O1 Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral 1.5.1. un paragraf/fragment dintr-un text citit i adapteze vorbirea în func ie de partenerul de dialog manifeste o atitudine degajat în comunicarea oral cu persoane cunoscute O3 Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului scris ( citire/lectura ) 3. -s îmbine enun uri într-un mesaj propriu pronun e clar i corect enun uri redea prin cuvinte proprii. -s manifeste interes pentru redactarea corect i îngrijit a textului virgula.5.6. linia de dialog. -s 3. -s redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual i a unui ir de întreb ri 4. -s 3. -s 2.2. -s utilizeze sensul cuvintelor noi în enun uri proprii 4. -s 3.4. cuvinte. corect i expresiv un text cunoscut de mic întindere citeasc în ritm propriu un text nou de mic întindere manifeste interes pentru lectur . -s utilizeze conven ii ale limbajului scris (semnul de exclama ie. -s desprind informa ii de detaliu dintr-un mesaj ascultat disting sensul cuvintelor într-un enun sesizeze intuitiv structurile corecte sau incorecte dintr-un enun oral semnaleze prin replici adecvate în elegerea mesajului interlocutorului manifeste interes fa de mesajul partenerului de dialog.1.4. -s scrie corect litere. -s 1. enun uri 4.4. -s scrie corect.1. silabe.5. -s 2.1.3.2. -s 1. -s identifice elemente de baz ale organiz rii textului în pagin desprind informa ii esen iale dintr-un text citit citeasc fluent. .3. dou puncte) 4.2.4.5.3.

2. ci. 4. 3. 3. Recapitulare. de Amicis Recapitulare Evaluare 4.1. 1.4.4. 3. Ed.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN 1.4.1. 1. 4. Evaluare.4.3. 1. gi. 4.1. Recapitulare Evaluare 2 2 2 2 2 1 1 3. CARTEA 1. 2. ghe. 1.5. 3. 3. SCOALA 1. 1.5. 1. 2. che. 3.1. 1. ghi. II-III  Din nou la coal Pinocchio. chi. Scrierea corect a cuvintelor care con in grupurile de litere ge.3. 3.3. 1. . 1. DE ORE 12 ore 1 1 2 3 3 1 1 12 ore PERIOADA OBS.2.3. 2. Text suport : 14 ore 4 IV-V Colega cea nou Comunicare oral ± actualizare Cum putem comunica ? Text suport 2 Înv torul nostru. Carlo Collodi. Alfabetul Scrierea corect a cuvintelor care con in grupurile de litere ce.1. Recapitulare Evaluare ini ial Texte suport : 2. 1.2.2.1. 2 4 1 1 8 ore 2 3 2 1 V-VI COMUNICAREA ORALA Mesajul oral Dialogul. CON INUTURI NR . 4. C r ile mele. 2.1.1.1.5.2.2.4. I-II LA INCEPUT DE DRUM Prezentarea manualului Actualizarea cuno tin elor din clasa I Citirea i transcrierea unor texte de mic întindere Cartea (actualizare).4.3.

4. 3.5.4. 1.... Texte suport : Cheile.1.. 2. 2. 3.. 3. Alc tuirea unor texte dup un ir de întreb ri.2. 3.. de Ion Creang Prezentarea textului.4.3. 4 3 2 1 IX-XI 11 ore 6. 1. 4.3. 4. 4.4.5.4.6. FAMILIA IN OPERELE LITERARE 1.3. 1. 3. 1..2...1.1.2.3..1. Amintiri din copil rie.. 1. Recapitulare Evaluare. XII-XIII DE SARBATORI 1.2. 3. 4.5.3.. 4.2. Piatra pi igoiului.. Text suport : 2 3 3 2 1 13 ore XI-XII Vreau s tr iesc printre stele.2.. 1.3.1... 1. 4.. SI NOI SCRIEM 1.1.4.3. 3. dup C lin Gruia Toamna. Biletul... dup Tudor Arghezi. 3. Texte suport: 1. de Octavian Goga Recapitulare Evaluare.3.1. 8...4. 1. de George Co buc... 3. Colind torii.4. Recapitulare Evaluare. 2. dup Tudor Arghezi Ciubo elele ogarului.. 2..3.3.... Cum comunic m Bucuria de a scrie compuneri Personaje îndr gite din operele literare . dup Victor Eftimiu Alc tuirea unor texte dup imagini i benzi desenate. POVESTILE TOAMNEI 14 ore 4 4 3 2 1 10 ore VI-VIII 3.2. 4.. 2. 1. 4.3. 3. 2.4.2. 3. 4... 1.3. 1.1. 1. Text suport : VIII-IX 5. COMUNICAREA SCRISA Comunicarea scris .3. 1.4..5.3. A ezarea în pagin . 2.. 2.5. Bine e la noi acas Recapitulare Evaluare. 3.1. 3. Obiceiuri de Cr ciun i Anul Nou (lectur suplimentar ) Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare 3 2 2 1 1 9ore 2 2 2 2 XIII-XIV RECAPITULARE SI EVALUARE 10.4.5. Texte suport : 4 3 3 2 1 9 ore 9.1. 2.

3. 3.. Semnul întreb rii.. 4. 4. 3. 4.... IARNA PE ULITA 1.4. 4. dup Lev Tolstoi Recapitulare Evaluare 4 1 1 . 3. 3.5. 2. 3....1...3. 1. 3. 4. Texte suport : 14 ore 5 I-II La s niu . 3..5.3. 3.4.4.11. dup Ion Agârbiceanu Cr iasa Z pezii..3.. 4.4..3. 4. dup Dumitru Alma Virgula ara mea.. 3.. 3.3. Cele patru piersici Cuvântul ____________________________ Scrierea lui ³m´ înainte de ³p´ sau ³b´ Text suport : Furnica i porumbi a. PRIETENII 1.. 2. Semnul exclam rii Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare Text suport : 13. 3. Intonarea propozi iilor.3. Tomozei Recapitulare Evaluare 4 4 4 1 1 8 ore 4 2 2 _____ VIII-IX 8ore 2 -------- Text suport: VII-VIII 15. 2.1.3.4. Intonarea propozi iilor. 1.. 1. INTONAREA PROPOZITIILOR 2.3.3.2...1.2. 2.3.. Popescu Linia de dialog Dou puncte Recapitulare Evaluare 4 4 4 1 1 14..4.3. 1.2.4. 2. 12ore V-VII FAPTE DE VITEJIE tefan cel Mare i Vrâncioaia. Andersen Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare 5 1 1 2 10ore 4 4 2 1 II-III 12.. 3.. 2..3.4.. Ch.5..4.2. 4..1... Punctul.2. 1.5. dup P.1..1.1.. 3. D.3. 4. 2. 14 ore IV-V Mo tenirea urma ilor.3..1.. 3.4. de Ghe. 3.1. Texte suport : 1. 1. 1..2.. dup H. STRAMOSII NOSTRII 1.2.

. 3.4.16. dup Cezar Petrescu Desp r irea cuvintelor în silabe Sunetul i litera...4.6 Cuvinte cu în eles asem n tor Cuvinte cu în eles opus Text suport : 12 ore 4 4 IX-X M rul..1.2.4.. DE PASTI 1..2. 3.2. 1.3..1. 2. dup Ion Pas Personaje preferate Recapitulare Evaluare Text suport : 4 3 2 1 12ore LUMEA CELOR CARE NU CUVANTA 21.. de Elena Farago Recapitulare Evaluare Text suport : 2 2 1 1 12ore XIII-XIV 19.4. 3. u Recapitulare Evaluare 4 2 4 1 1 20.. 4..1.1. Buburuza. 2.3. COPILARIA 1.3..3. Text suport : 10 ore XIV-XV Dup fapt i r splat ..1.. 4.. 3. 1.. 3. dup Victor Eftimiu Grupurile de sunete ea. dup Mihail Sadoveanu Scrierea corect a cuvintelor care con in literele ³â´.4. 3... 3.1.. 3.3.. ie. 2.4. 3. 1. dup Eugen Jianu În ziua de Pa te. 1.. 4... 2. 4.2. 1. 1. 1. X-XII Cuibul de p s rele.1..3.. ia Grupurile de sunete oa.3. 1. Cel mai bun prieten... 4.1.3. 3.1. 3...... 1.4. 3.4..1. 2.. Dumbrava minunat .. ³î´ Scrierea corect a cuvintelor ce con in litera ³x´ Recapitulare Evaluare 4 2 4 1 .3. 4..3.3.. LUMEA NECUVANTATOARELOR 1..2.. SENSUL CUVINTELOR 1. 3. Vocale i consoane Recapitulare Evaluare Texte suport : 4 4 4 1 1 6 ore XII 18...3.4.4.. 3. PRIMVARA Text suport : 1.3.IN XV-XVII 1. dup Mircea Sântimbreanu Recapitulare Evaluare 2 1 1 12ore 17. 3. 3.. ua.2.3. 2.2.3..5. 4.3.3.. 1. 4.

de Vladimir M rcanu Recapitulare Evaluare Gic Pop 4 4 2 ____ 8ore 3 3 1 1 16ore 4 2 1 2 2 1 2 1 XX-XXI XIX 23 LIMBA ROMANA PRIETENA MEA RECAPITULARE FINALA 1.. 3.3. 1.3.... 3. Texte suport : 14ore 4 XVII-XVIII VARA 1.2.3... 1. 1.3... dup Alexandru Mitru Scrierea corect a cuvintelor într-o/într-un.4.1. 3. 3. 4. 3.3. 4.. 3..1. 1.. 2.4.3.4. Copil ria în operele literare Grupurile de sunete Grupurile de litere Scrierea corect a cuvintelor Intonarea propozi iilor Personaje preferate din operele literare EVALURE FINALA 2 ..1. 2.4.. dup Ion Pas Recapitulare/Evaluare ----------------------------------Mi F r mi .. Spicul de grâu i pleava.1 22.. dintr-o/dintr-un Pui orul i vulpea.1..2. dup Iute Vara.

ORE 56 84 140 MANUAL Matematic AUTORII Alexandrina Dumitru si Viorel-George Dumitru EDITURA CORINT . 1.ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Matematic Matematic Extins i tiin e ale naturii 4 ore pe s pt mân ± 133 ore anual NR. al II-lea TOTAL NR. SEMESTRUL Sem. 2. CRT. 3. I Sem.

-s utilizeze unit i de m sur pentru timp i unit i monetare 2.3. s compare i s ordoneze numerele naturale ma mici decât 1000.OBIECTIVE CADRU 1. Formarea i dezvoltarea capacit ii de a comunica utilizând limbajul matematic 3. -s stabileasc pozi ii relative ale obiectelor în spa iu 2.-s efectueze opera ii de adunare i de sc dere: cu numere naturale de la 0 la 100 f r i cu trecere peste ordin cu numere naturale de la 0 la 1000 f r i cu trecere peste ordin O2 Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme 2.1. s clasifice figuri geometrice sau obiecte dup criterii variate 2. utilizând simbolurile: <.4. -s în eleag sistemul zecimal de formare a numerelor (din sute. Dezvoltarea capacit ilor de explorare/investigare i rezolvare de probleme 2. utilizând obiecte pentru justific ri 1. s citeasc . >. zeci i unit i).2.1.-s scrie. Cunoa terea i utilizarea conceptelor specifice matematicii 1.4. Dezvoltarea interesului i a motiva iei pentru studiul i aplicarea matematicii în contexte variate Obiective de referin O1 Cunoa terea si utilizarea conceptelor specifice matematicii 1. numere naturale de la 0 la 1000.2.3. = 1. -s exploreze modalit i variate de compunere i descompunere a numerelor . -s recunoas formele plane i spa iale. 1.

precum i urm toarele unit i de m sur standard: metrul.11.1.s rezolve probleme care presupun cel pu in dou opera ii de adunare sau sc dere 2. litrul O3 Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic 3.1.7. care se rezolv printr-o singur opera ie 2.9. numere mai mici ca 1000) pe baza unor regului date 2. -s estimeze ordinul de m rime al rezultatului unei opera ii pentru a limita erorile de calcul 2. oral i scris exerci ii i probleme cu numere. capacitatea sau masa unor obiecte folosind unit i de m sur nestandars adecvate. în cuvinte proprii.2. s colecteze datele ob inute prin observare direct . s reprezinte datele în tabele 2. -s sesizeze asocierea dintre elementele a dou categorii de obiecte ( iruri. -s manifeste o atitudine pozitiv pentru aflarea rezultatelor unor exerci ii i probleme 4. ±s m soare i s compare lungimea. -s extrag informa ii din tabele i liste.10. -s continue modele repetitive reprezentate prin obiecte sau numere 2.8. ±s manifeste disponibilitate în utilizarea numerelor i a calculelor în via a . -s exprime oral.5. -s formuleze.2. etape ale rezolv rii unor probleme O4 Dezvoltarea interesului si a motiva iei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate 4. -s rezolve probleme care presupun o singur opera ie dintre cele înv ate *.6.

2. 2.6.1. 1. 1.1.5.2. 2.5.2. 4.3. 1.9. Adunarea i sc derea f r trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 30 Adunarea cu trecere peste ordin a nr. de la 0 la 30 Sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 30 Probleme cu nr.0 ± 100 . 3. 2. 1.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTI VE DE REFERI N 1.9.2. 4. 2. 2. naturale de la 0 la 30 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 100 F R TRECERE PESTE ORDIN 1.1.1.4.3. CON INUTURI De la clasa I la clasa a II a ± reactualizarea cuno tin elor din clasa I Numerele naturale de la 0 la 30 De la clasa I. 2.7.4. 2.3. 2. Citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 100 Compararea i ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 Matematica prin joc Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 30 1. Adunarea cu trecere peste ordin a nr.1. 3.3.1. naturale de la 0 la 100 formate numai din zeci Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100 formate din zeci i unit i Sc derea numerelor naturale 0 . 2.100 formate din zeci i unit i Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE 1. Adunarea i sc derea nr. NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 100 1.6.4.1.4. la clasa a II-a Antrenament oral M verific! Evaluare Citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 30 Compararea i ordonarea numerelor naturale de la 0 la 30 Recapitulare Evaluare initiala 1. 2.

2. citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 1000 Compararea.LA 0 LA 100 CU TRECERE PESTE ORDIN 2. 4. Probleme de adunare i sc dere cu numere naturale de la 0 la 1000 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ELEMENTE DE GEOMETRIE 2..1. 2.5. 2.9. Figuri geometrice Corpuri geometrice Interior i exterior.4. 3.3.1.3. 3.1. 2. Alc tuirea i citirea tabelelor Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare .7. Formarea.1.4. 2.. 4. zeci i unit i Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000 CU TRECERE PESTE ORDIN 1.1. 2.4.1.7. Adunarea si scaderea numerelor naturale formate din sute. 2. 2. 2. 3. Adunarea si scaderea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de formate din sute\ sute si zeci[2] Recapitulare Evaluare -----------------------------------------Adunarea si sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 1000 formate din sute .6.. \sute si zeci Adunarea si sc derea numerelor naturale formate din sute.1. 2. 4.5.7. 2.3. 3.6.. 2.5. 4.1.2.. 2.1.1.4. 2. zeci si unitati[2] Recapitulare Evaluare PROBLEME 2. ordonarea i rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1000 Recapitulare Evaluare RECAPITULARE ± EVALUARE LA SFÂR ITUL SEMESTRULUI I 1. 1.6. 2..5.6. 2. 3. 2. 2.7. 4.7.2. 2. Sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 100 Probleme de adunare i sc dere cu numere naturale de la 0 la 100 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1000 1.1.1.4. Adunarea i sc derea numerelor naturale de la 0 la 100 Probleme Aflarea termenului necunoscut Numerele naturale de la 0 la 1000 Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000 F R TRECERE PESTE ORDIN 1.6.

5..1..1. 2.UNIT I DE M SUR 2.7. 2. 2. 3.1..3.3. naturale de la 0 la 1000 Opera ii cu numere naturale Probleme de adunare i sc dere No iuni de geometrie Unit i de m sur Evaluare 12ore 3 3 3 1 1 1 XIX . 4...XXI 3 .11. M suri M surarea lungimilor (metrul) M surarea capacit ii vaselor (litrul) M surarea masei corpurilor (kilogramul) Masurarea timpului Unitati monetare Recapitulare Evaluare Recapitulare final 1. 2.6.4.. 4. 2. Nr.

CRT.CUNOASTEREA MEDIULUI ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Matematic i tiin e ale naturii Cunoa terea mediului Nucleu 1 or pe s pt mân ± 35 ore annual NR. SEMESTRUL NR. I Sem. 1. ORE 14 21 35 Sem. 3. al II-lea TOTAL MANUAL Cunoa trea mediului AUTORII Tudora Pi il EDITURA Aramis 2004 i Cleopatra Mih ilescu . 2.

explorare realit ii din mediul înconjur tor i în elegere a 2.1.2 -s formuleze întreb ri în leg tur cu fenomenele observate. -s descrie caracteristici ale mediului natural. -s enumere i s descrie câteva ac iuni proprii pentru p strarea igienei locuin ei i a clasei. -s utilizeze un limbaj specific tiin elor naturii în descrierea unor vie uitoare. -s observe i s denumeasc efectele unor fenomene din natur asupra vie uitoarelor O2 Cunoa terea . 3.3. -s participe la ac iuni de îngrijire i protejare a mediului. 3.1.1. în elegerea si utilizarea in comunicare a unor termeni specifici.2. Formarea unor atitudinii pozitive fa de mediul înconjur tor prin stimularea interesului fa de p strarea unui mediu echilibrat i exersarea unor deprinderi de îngrijire i ocrotire a acestuia 3. în elegerea i utilizarea în comunicare a unor termeni specifici. -s identifice c i prin care poate contribui la men inerea unui mediu s n tos. Dezvoltarea capacit ii de observare. OBIECTIVE CADRU 1.1. 2.3. prin stimularea interesului fata de p strarea unui mediu echilibrat si exersarea unor deprinderi de îngrijire si ocrotire a acestuia 3. * s identifice asem n ri i deosebiri între vie uitoare din diferite zone geografice 1.3. s identifice asem n ri i deosebiri între vie uitoare din mediul apropiat. Cunoa terea. pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjur tor 3. fenomene din mediul înconjur tor 2. pentru a descrie fenomene observate in mediul înconjur tor 2. OBIECTIVE DE REFERIN O1 Dezvoltarea capacit ii de observare. . explorare si în elegere a realit ii din mediul înconjur tor 1. 1.2.3. -s utilizeze simboluri i informa ii referitoare la fenomene observate în mediul înconjur tor O3 Formarea unei atitudini pozitive fata de mediul înconjur tor.2.

2. 3 XIII-XIV 3 I-III Fenomenele naturii Educa ie pentru s n tate Protejarea mediului înconjur tor 1.2.1.3. 2. ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 4 IV-VIII 3. 3. DE ORE 4 PERIOADA OBS. 3.1. 2.3.3. 3.3. 2.1. 2. Fenomene ale naturii Protejarea mediului înconjur tor Evaluare final I-IV 1. 3.2.2.1. 3.1. 2.2. 2.2.1. 2. 4 XVIII-XXI 4 . 2. 5 XIV-XVII Recapitulare final 1. 3. 3.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN 1. 1. 5 IX-XIII 2. Elemente ale mediului natural Plantele ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ Unde ai fost în vacan a mare? La munte La câmpie Recapitulare/Evaluare Alc tuirea unei plante În gr dina de legume Cereale În livad În p dure De ce au nevoie plantele? Recapitulare/Evaluare Alc tuirea unui animal Animale domestice Evaluare Animale s lbatice De ce au nevoie animalele? Recapitulare/Evaluare Cum sunt influen ate vie uitoarele de anotimpuri? Anotimpurile i vie uitoarele Recapitulare/Evaluare Igiena locuin ei Igiena clasei Recapitulare Evaluare Ac iuni care d uneaz mediului înconjur tor Protejarea mediului înconjur tor de de c tre copii Ora la dispozitia cadrului didactic Recapitulare Evaluare Elemente ale mediului Plante. 3.1.1.1.2.1. 7 V-XII Animalele domestice Animale S lbatice 1. CON INUTURI NR . animale.1.1.2.

SEMESTRUL NR. 2. ORE 14 21 35 Sem. 3. I Sem. al II-lea TOTAL . CRT.EDUCATIE MUZICALA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Arte Educa ie muzical Nucleu 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR. 1.

1. înso ite de mi care. 2. 2.3 *s cânte în grup i individual.3.5.1.6. prin utilizarea mijloacelor de exprimare specifice altor discipline.7. OBECTIVE CADRU 1. s diferen ieze în cântare calit ile sunetelor muzicale (intensitate.4 s acompanieze cântecele. cântecele înv ate.6 s î i exprime impresia fa de muzica audiat . mânuit de cadrului didactic. 1. marcând ritmul i timpii egali ai m surii 2. s diferen ieze sunetele vocale de cele instrumentale. Valorificarea în practica muzical vocal elementelor de limbaj muzical receptate 2. Exprimarea prin muzic 2.2 s cânte în aranjamente armonico-polifonice simple. s recunoasc auditiv. durat .5. s reproduc un repertoriu de cântece receptate dup auz. . Valorificarea în practica muzical vocal i instrumental a elementelor de limbaj muzical receptate 1.1. OBIECTIVE DE REFERIN O1. potrivit con inutului de idei i caracterului melodiei. Exprimarea prin muzic i instrumental a 5. 2. s diferen ieze sursa sonor i direc ia de propagare a sunetului. 1.2. 1. 1. dup structura ritmic i dup cea melodic . respectând disciplina impus de cântarea în colectiv. în l ime).7 *s improvizeze spontan combina ii muzicale melodice. 1.5 *s clasifice cântecele înv ate.4.2. 2.1 s utilizeze nuan a adecvat în cântarea colectiv . O2. 2. vocal i *vocal-instrumental. cu acompaniamentul instrumentului muzical. *s delimiteze prin mi care diferen iat strofa de refrenul cântecului. s eviden ieze prin mi care elementele de limbaj muzical întâlnite în melodia cântecului.

3 2.2. dic ie. scurte potrivite.2 2.4 2.1 1. (vocalinstrumental ) 1. Diferen ierea notelor i tempoului în interpretare 6.3 3.4 ‡ Audi ii muzicale ‡ Repetarea cântecelor înv are ‡ Preg tirea repertoriului pentru serbarea de sfâr it de an colar 2 XVII-XVIII XIX-XXI 4 5 . DE ORE PERIOADA OBS. Diferentierea timbrelor muzicale si diferentierea structurii cântecelor 7. Tempoul 4 IV-VII ‡ Timbrul.2 1.1 1. ‡ Sunetul muzical ‡ Calit ile sunetului muzical ‡Ritmul muzical . în grup. Deprinderi ritmice 4.1 1. 2. Deprinderi de cânt.1 ‡ Melodia. în dialog. . Nuan ele.sunete lungi.2 2. Diferen ierea notelor i tempoului în interpretare 5.2 3.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR .4 3. Deprinderi melodice 3.1.3. 2.4 4. Deprinderi de cântare in colectiv.Structura cântecului 8 VIII-XVI 3. emisie. Tempoul 5 I-V 2 7 3 VI-VII VIII-XIV I-III 1. ‡ Modalit i de cântare: individual . pauzele ‡ Melodia. Nuan ele.3 ‡ Vocea.2 3. inut corporal . Elemente de cultur muzical 8. "Micii muzican i" (evaluare) 2. 1.2 2. ‡ Obiecte sonore i instrumente muzicale. 1.3. respira ie.3 1. 1.

ORE 14 21 35 Sem. I Sem. Cunoa terea i utilizarea elementelor de limbaj plastic 3. 3. Recunoa terea tipurilor de culori . Realizarea unor compozi ii . 1.1. 2. a nonculorilor i a formelor în mediul înconjur tor i pe imagini 2.EDUCATIE PLASTICA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Arte Educa ie plastic Nucleu 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR. a instrumentelor de lucru i a unor tehnici specifice artelor plastice 1. Cunoa terea i utilizarea materialelor. CRT. SEMESTRUL NR. al II-lea TOTAL 4. OBIECTIVE CADRU 1.

pastel.). 1. lut.4. carioca. tempera. -s foloseasc diverse materialele (tuburi. pastile.2. hârtie. -s realizeze pete de culoare folosind tehnici specifice picturii.2. Recunoa terea tipurilor de culori a nonculorilor i formelor în mediul înconjur tor i pe imagini 2.2 -s compun un spa iu plastic folosind elementele de limbaj i amestecurile studiate.2. colaj. Cunoa terea i utilizarea unor elemente de limbaj plastic 3. plastilin . -s recunoasc grupele de culori. *s recunoasc forme spa iale din mediul înconjur tor. . O3. O4. Cunoa terea i utilizarea materialelor. plac ) i tehnicile de lucru (acuarel .* s utilizeze diferite tehnici de modelaj O2.2.1. în diferite contexte precum i amestecurile dintre culorile din steaua culorilor. mixt . gua .1. 3. OBIECTIVE DE REFERIN O1.1. 2.1 -s ob in amestecurile din culorile din steaua culorilor 1. Realizarea unor compozi ii libere 1. -s realizeze compozi ii decorative i compozi ii plastice folosind elemente de limbaj plastic studiate. a instrumentelor de lucru i a unor tehnici specifice artelor plastice 1.

cu si fara adausurile de alb si negru ‡Amestecul a doua culori. 8 IX-XVI XVII-XXI 5 6 . 4.3 2.1 2. 2.3.1. 3.1 3. ‡ Pata uniforma si pata picturala obtinute pe baza diferentelor dintre ele 1 I 3 II-IV 6 V-X 4 XI-XIV 5. 7. din steua culorilor. ‡ Tehnici de lucru: acuarela. Lumin i culoare (evaluare) 2. 2. pasteluri.1. Pata uniform i pata pictural ‡Folosirea diverselor materiale: tuburi. ‡ Organizarea de expozi ii în clas i pe holul colii. goase. elemente de limbaj plastic I-VIII 6.2 3.1 3.2. ‡ Punctul i linia.. 2. DE ORE PERIOADA OBS. pastile. tempera.2 4. elemente de constructie si elemente decorative. pensule. carioca.4 2. Amestecuri.6 3.5. Nuan e. 2. Compozi ia 4.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR . ‡Grupele de culori ‡Amestecurile dintre culorile vecine. 1.1. Amestecuri dintre culori i dintre culori i nonculori 3.1. * Compozi ia echilibrat a suprafe ei decorative l a spa iului plastic.2. 8 ‡ Punctul i linia. colaj.5. Tonuri 2. Materiale i tehnici de lucru 1. Pata uniform i pata pictural 3.1. una fiind in cantitate mai mare * Ob inerea tonurilor. 2.

CRT. 1. SEMESTRUL NR. I Sem. al II-lea TOTAL .ABILITATI PRACTICE ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Tehnologii Abilit i practice Nucleu aprofundat 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR. 2. ORE 14 21 35 Sem. 3.

OBIECTIVE CADRU 1. Proiectarea.1. Dezvoltarea capacit ii de cooperare în scopul realiz rii unui produs 4. Dezvoltarea sim ului practic ±gospod resc i estetic .7. Cunoa terea i utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale i ustensile 2. confec ionarea i evaluarea unor produse simple 3.

1. 2. -s descopere posibilit i de utilizare a diverselor materiale.3. -s .2.1.7. -s .-s identifice i s clasifice materiale din natur i materiale sintetice în func ie de caracteristicile lor. 3. Dezvoltarea capacit ii de cooperare în scopul realiz rii unui produs 3. 4.2. 4. -s sesizeze diferen ele dintre diverse tipuri de compozi ii decorative. 2.i dezvolte deprinderi practic-gospod re ti. 4.3.2. -*s g seasc variante de realizare a aceluia i produs.i dezvolte comportamente i atitudini igienice corecte fa de propria persoan i fa de alte fiin e i obiecte.-s se familiarizeze cu modalit i de îngrijire a animalelor de cas sau de curte O2. confec ionarea i evaluarea unor produse simple 2.4.1. Proiectarea. cu tehnici i materiale diferite i s g seasc utilitate obiectelor realizate.1.2. . -s coopereze cu colegii dintr-o echip la realizarea unor produse complexe O4. -s aplice tehnici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente i ustensile adecvate 1.3. -s îmbine în mod adecvat tehnicile de realizare a unor produse simple i/sau complexe. -s aprecieze intuitiv calitatea unor materiale folosite sau a unui produs finit O3. OBIECTIVE DE REFERIN O1. Cunoa terea i utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale i ustensile 1.2. Dezvoltarea sim ului practic 4. -s .1.i exprime p rerile despre modul în care se poate realiza un produs dat sau o compozi ie.

3 3.2 4.1. asamblare.3 2.1 1.1. DE ORE 7 PERIOADA OBS. Mâini dibace (evaluare) XX-XXI . Activit i cu materiale sintetice. 1. 1. Gospod rie 2. VII-XII 5. 4 sau 8. ‡ eserea cu benzi de hârtie. lipire.1 2. ‡ Evaluare I-VII 7 ‡ Tehnici de lucru: . ‡ Igiena îmbr c mintei i înc l mintei. Activit i cu materiale sintetice. Hârtia 1.1 1.1 1. lipire.3 2.1 1. înnodare. ‡ Tehnici de lucru: decupare.1 4. ‡ Confec ionarea unor juc rii.3 2.2 4.1 4. decuparea dup conturul trasat i lipire. ‡ Ruperea i mototolirea hârtiei creponate. Hârtia 1.2 4. vopsire. ‡ eserea cu benzi de hârtie. Activit i cu materiale sintetice.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR .2 2.1 3. 2. 1. decuparea dup conturul trasat i lipire.r sucire.2 1. nuruire.1 1. 2 ‡ Lec ii practice de alegere a lucr rilor i organizarea expozi iilor în sala de clas .1.3 3.2 2.3 3. împletire în 3. VIII-XIV I-VI 4.2. t iere. ‡ Ruperea i mototolirea hârtiei creponate.3 3. Activit i cu materiale din natur 2. ‡ Evaluare 6 ‡ Trasarea dup ablon. 7 ‡ Preg tirea micului dejun :prepararea unor sucuri. ‡ Confec ionarea unor juc rii.2 3.1 XIII-XIX 6. Evaluare 6 ‡ Trasarea dup ablon.3 3. Fire 3.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful