PLANIFICARE CALENDARISTICA

Clasa a II-a B Anul colar 2011 / 2012

V ZAT ,
D RECTOR , Prof. CHIRSANOV MIHAI

Responsabil Comisia Metodic ,

Institutor ,

SANDU GIANINA

Structura anului colar 2011-2012 ............................................................................................pag. 4 Schema orar Clasa a- II-a B ....................................................................................................pag . 5 Calendar 2011-2012 ...................................................................................................................pag. 6 Orarul clasei ...............................................................................................................................pag. 7

Capitolul 1 Limba i literatura român ................................................................................ 1.1. Obiective cadru........................................................................................... 1.2. Obiective de referin ............................................................................... 1.2. Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 2 Matematic ..................................................................................................... 2.1. Obiective cadru........................................................................................... 2.2. Obiective de referin ............................................................................... 2.3.Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 3 tin e ale naturii............................................................................................ 3.1 Obiective cadru.......................................................................................... 3.2. Obiective de referin ............................................................................... 3.3.Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 4 Educa ie muzical ............................................................................................... 4.1. Obiective cadru ........................................................................................ 4.2. Obiective de referi .................................................................................. 4.3. Planificare calendaristic .........................................................................

Capitolul 5 Educa ie plastic .............................................................................................. 5.1. Obiective cadru.......... ............................................................................... 5.2. Obiective de referin .............................................................................. 5.3. Planificare calendaristic ..........................................................................

Capitolul 6 Abili i practice ............................................................................................

6.1. Obiective cadru ...................................................................................... 6.2. Obiective de referin ............................................................................. 6.3. Planificarea calendaristic ....................................................................

Capitolul 7 Educa ie fizic ................................................................................................ 7.1. Obiective cadru .................................................................................... 7.2. Obiective de referin .......................................................................... 7.3. Planificare calendaristic .......................................................................

Capitolul 8 În lumea copiilor ( op ional )......................................................................... 8.1. Obiective cadru...................................................................................... 8.2. Obiective de referin .......................................................................... 8.3. Planificarea calendaristic ..................................................................

16 ianuarie 2012 ² vineri. 23 aprilie 2012 ² vineri. 22 aprilie 2012 luni. 9 septembrie 2012 . 7 aprilie 2012 ² duminica.15 ianuarie 2012 Semestrul al II-lea Cursuri ² luni. 6 aprilie 2012 Vacan a de primavara ²sâmb Cursuri ² t . 23 iunie 2012 ² duminica. 12 septembrie 2011 ² vineri.STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2011-2012 Semestrul I Cursuri ² luni. 23 decembrie 2011 22 octombrie-30 octombrie-vacanta Vacanta de iarna- sâmb t 24 decembrie 2011²duminica. 22 iunie 2012 Vacan a de vara ² sâmb t .

Educa ie fizic sport Tehnologii i Educa ie fizic Abilit i practice 1 -2 0-1 1 1 18 - 1 1 20 Consiliere i orientare Discipline op ionale Ed. 7.II . 4.SCHEMA ORAR a clasei a . crt.a Nr. 8. Limb i comunicare Matematic i tiin e ale naturii Om i societate Arte Limba i literatura român 7-8 Num r de ore Trunchi comun 7 Curriculum la decizia colii Total 8 2. Matematic Cunoa terea mediului 3±4 1 1 1±2 1-2 2-3 3 1 1 1 1 2 - 4 1 1 1 1 2 3. sanatate 1 Num r de ore pe s pt mân . Religie Educa ie plastic Educa ie muzical 5. Aria curricular Disciplina Plan cadru 1. pt. 6.

-Aug. 18 19 20 21 22 23 24 V A C A N T A E R A M 141 5 6 7 1 2 8 9 11 12 13 14 15 16 17 24 25 26 27 28 29 111 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 24 25 26 31 3 10 4 11 3 10 4 11 5 12 27 3 10 .Semestrul I (14 s pt mâni / 69 zile lucr toare) Septembrie L M M J V S D 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Octombrie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Noiembrie 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Decembrie 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ianuarie 2 3 4 5 6 7 1/8 9 10 11 12 13 14 15 111 2 3 4 8 9 10 11 Semestrul II (21 s pt mâni / 108zile lucr toare) Ianuarie L M M J V S D 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 Februarie 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 5 6 7 8 9 Martie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 1/8 Aprilie 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 Mai 7 14 15 16 17 18 19 20 Iunie 21 22 23 28 29 30 Iul.

al II-lea TOTAL MANUAL: Limba i literatura român AUTORII : Tudora Pitil EDITURA: Aramis 2004 i Cleopatra Mih ilescu . 2. ORE 112 168 280 Sem. I Sem. 3. SEMESTRUL NR. CRT. 1.LIMBA SI LITERATURA ROMANA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Limb i comunicare Limba i literatura român extins 8 ore pe s pt mân ± 280 ore anual NR.

OBIECTIVE CADRU 1. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral 2.1. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura) 4.1. Dezvoltarea capacit ii de exprimare scris . Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral 3.

2.5.5. -s 1. silabe. -s 3. -s desprind informa ii de detaliu dintr-un mesaj ascultat disting sensul cuvintelor într-un enun sesizeze intuitiv structurile corecte sau incorecte dintr-un enun oral semnaleze prin replici adecvate în elegerea mesajului interlocutorului manifeste interes fa de mesajul partenerului de dialog. -s 2.5.2. enun uri 4.6. -s identifice elemente de baz ale organiz rii textului în pagin desprind informa ii esen iale dintr-un text citit citeasc fluent.4. corect i expresiv un text cunoscut de mic întindere citeasc în ritm propriu un text nou de mic întindere manifeste interes pentru lectur . -s 2.1. O4 Dezvoltarea capacit ii de exprimare scris 4.4. .1.1.2. -s 3. -s 2. -s utilizeze sensul cuvintelor noi în enun uri proprii 4. -s utilizeze conven ii ale limbajului scris (semnul de exclama ie.5. -s îmbine enun uri într-un mesaj propriu pronun e clar i corect enun uri redea prin cuvinte proprii. -s 2. -s scrie corect litere.3. cu sprijin. -s redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual i a unui ir de întreb ri 4. -s manifeste interes pentru redactarea corect i îngrijit a textului virgula. -s 1. -s 3. cuvinte.1. -s 3.4. -s 1.2.3. -s 1.1.2. dou puncte) 4. -s scrie corect. linia de dialog.3.3. un paragraf/fragment dintr-un text citit i adapteze vorbirea în func ie de partenerul de dialog manifeste o atitudine degajat în comunicarea oral cu persoane cunoscute O3 Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului scris ( citire/lectura ) 3. O2 Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral 2. lizibil i îngrijit textele 4. OBIECTIVE DE REFERIN O1 Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral 1.4.

3.1. 3. 1.4. CARTEA 1. 3. 3.3. 1. 3. C r ile mele.1.1.1.2. Scrierea corect a cuvintelor care con in grupurile de litere ge. 1.1.4. 2. 3.4. 2 4 1 1 8 ore 2 3 2 1 V-VI COMUNICAREA ORALA Mesajul oral Dialogul.1. 3. 1. Ed.5. 4. 2. 4.3. Recapitulare. 4. chi. Recapitulare Evaluare ini ial Texte suport : 2. ghe. 1. 2. .2. 1. Carlo Collodi. 1.1.2.1. SCOALA 1. 4.4. de Amicis Recapitulare Evaluare 4.2. I-II LA INCEPUT DE DRUM Prezentarea manualului Actualizarea cuno tin elor din clasa I Citirea i transcrierea unor texte de mic întindere Cartea (actualizare).3. CON INUTURI NR . 2. II-III  Din nou la coal Pinocchio. 2. Evaluare.3. ci. 3. 1.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN 1.5. DE ORE 12 ore 1 1 2 3 3 1 1 12 ore PERIOADA OBS.1. gi.5. Text suport : 14 ore 4 IV-V Colega cea nou Comunicare oral ± actualizare Cum putem comunica ? Text suport 2 Înv torul nostru. 1. Recapitulare Evaluare 2 2 2 2 2 1 1 3. ghi.4.4.2. 1. che. Alfabetul Scrierea corect a cuvintelor care con in grupurile de litere ce.

dup Tudor Arghezi Ciubo elele ogarului. 4. 4. 3.5.. 1.2. 1..3.4..1. de George Co buc.. Amintiri din copil rie.3.1.1. 3..4. Text suport : 2 3 3 2 1 13 ore XI-XII Vreau s tr iesc printre stele.3. 3. 2.2. 3. 1.4.5.. FAMILIA IN OPERELE LITERARE 1.1. 1. 3. 3.3. 4.6. Cum comunic m Bucuria de a scrie compuneri Personaje îndr gite din operele literare . de Ion Creang Prezentarea textului.3.4. Texte suport: 1.3. 2. 3.3...3.4.4. SI NOI SCRIEM 1. dup Tudor Arghezi.3. Obiceiuri de Cr ciun i Anul Nou (lectur suplimentar ) Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare 3 2 2 1 1 9ore 2 2 2 2 XIII-XIV RECAPITULARE SI EVALUARE 10. 2.3.. 1. 2... POVESTILE TOAMNEI 14 ore 4 4 3 2 1 10 ore VI-VIII 3. 4. 3.2.1.2.. Texte suport : 4 3 3 2 1 9 ore 9.. 1. 3.4. dup C lin Gruia Toamna..4.. 2.1. 1. Biletul. 1. Alc tuirea unor texte dup un ir de întreb ri.3. XII-XIII DE SARBATORI 1. 2. Recapitulare Evaluare. Recapitulare Evaluare..5.3.3.. 2. 4. 4. 1.1.. 2... 3.1.2. Bine e la noi acas Recapitulare Evaluare.. 3.5.5. 4.. Texte suport : Cheile. 1... 3.4.. Text suport : VIII-IX 5.. 1. de Octavian Goga Recapitulare Evaluare... COMUNICAREA SCRISA Comunicarea scris . 3. 1.2.2. Piatra pi igoiului. 2. 4. dup Victor Eftimiu Alc tuirea unor texte dup imagini i benzi desenate. 4 3 2 1 IX-XI 11 ore 6.4..4.1. Colind torii.3. 8..2.. 4. 1... A ezarea în pagin .1.5.

1. dup H.. dup Lev Tolstoi Recapitulare Evaluare 4 1 1 ..3.4. 12ore V-VII FAPTE DE VITEJIE tefan cel Mare i Vrâncioaia.2.4.3.3.3. 2.. 4.1. PRIETENII 1..5.. 3.... Cele patru piersici Cuvântul ____________________________ Scrierea lui ³m´ înainte de ³p´ sau ³b´ Text suport : Furnica i porumbi a.3.. dup Dumitru Alma Virgula ara mea. D.3.4.4..1.. 4..3. de Ghe. 3.5.. 3. 14 ore IV-V Mo tenirea urma ilor...2..11.3..4. Tomozei Recapitulare Evaluare 4 4 4 1 1 8 ore 4 2 2 _____ VIII-IX 8ore 2 -------- Text suport: VII-VIII 15. 3. 2. 2. 3. 3.2..3.1. 1..1..4. Semnul exclam rii Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare Text suport : 13. 3.2.. 3. IARNA PE ULITA 1.3.5.1. Texte suport : 1. 3.2. Popescu Linia de dialog Dou puncte Recapitulare Evaluare 4 4 4 1 1 14.. Ch. 1.4. 3. 4. INTONAREA PROPOZITIILOR 2. 1.1.. 1. 1.1. Semnul întreb rii.4.. Andersen Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare 5 1 1 2 10ore 4 4 2 1 II-III 12..3.5. 2.. 2. 3. 3.4..1. 1. 4. Intonarea propozi iilor. dup P. 4.3.3.2. 2.. 3. 4. 4. 4. 3. dup Ion Agârbiceanu Cr iasa Z pezii.. 2..2. 3. Punctul.. Texte suport : 14 ore 5 I-II La s niu . Intonarea propozi iilor.. STRAMOSII NOSTRII 1. 3...3.. 4..1.4.

3........ ia Grupurile de sunete oa.1. 3.4.2. 1. 2..4. 4.1....3.2.. u Recapitulare Evaluare 4 2 4 1 1 20...3.. 1..3. 3. dup Victor Eftimiu Grupurile de sunete ea. 2..4. 3.1. 3. 1. SENSUL CUVINTELOR 1.. ua.3.2.. Vocale i consoane Recapitulare Evaluare Texte suport : 4 4 4 1 1 6 ore XII 18. 4.2. 4. 1.. dup Cezar Petrescu Desp r irea cuvintelor în silabe Sunetul i litera.1..4.3.4. 1...2.. ie.3. 3.3. Cel mai bun prieten..1.4. 3. 3.1....3. 3. 3.3.. ³î´ Scrierea corect a cuvintelor ce con in litera ³x´ Recapitulare Evaluare 4 2 4 1 . dup Ion Pas Personaje preferate Recapitulare Evaluare Text suport : 4 3 2 1 12ore LUMEA CELOR CARE NU CUVANTA 21. 1. 1.4.6 Cuvinte cu în eles asem n tor Cuvinte cu în eles opus Text suport : 12 ore 4 4 IX-X M rul. 1.3.1.1.1.3. 2..3. 3. 4...2. PRIMVARA Text suport : 1. dup Eugen Jianu În ziua de Pa te. dup Mircea Sântimbreanu Recapitulare Evaluare 2 1 1 12ore 17.4. 4. 4. 3. 1.IN XV-XVII 1. 2.4. Dumbrava minunat .16.3.2. LUMEA NECUVANTATOARELOR 1.... 2. 3.4. 3. 3.1.... 3. 4. 1. Text suport : 10 ore XIV-XV Dup fapt i r splat .3... COPILARIA 1..5. 4.3. Buburuza.. DE PASTI 1. 2. X-XII Cuibul de p s rele... de Elena Farago Recapitulare Evaluare Text suport : 2 2 1 1 12ore XIII-XIV 19. 3. dup Mihail Sadoveanu Scrierea corect a cuvintelor care con in literele ³â´.3.

...1.. dup Ion Pas Recapitulare/Evaluare ----------------------------------Mi F r mi . 2. 3..2.1. 1.3.. 1... dup Iute Vara. Spicul de grâu i pleava. dintr-o/dintr-un Pui orul i vulpea. 3. 3. 3.. 2.4..3. Texte suport : 14ore 4 XVII-XVIII VARA 1.. 3.1 22.3.3. Copil ria în operele literare Grupurile de sunete Grupurile de litere Scrierea corect a cuvintelor Intonarea propozi iilor Personaje preferate din operele literare EVALURE FINALA 2 . dup Alexandru Mitru Scrierea corect a cuvintelor într-o/într-un.2. 1.. 1. 4.1. de Vladimir M rcanu Recapitulare Evaluare Gic Pop 4 4 2 ____ 8ore 3 3 1 1 16ore 4 2 1 2 2 1 2 1 XX-XXI XIX 23 LIMBA ROMANA PRIETENA MEA RECAPITULARE FINALA 1.1.4. 3...3.3. 4..4.4..

ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Matematic Matematic Extins i tiin e ale naturii 4 ore pe s pt mân ± 133 ore anual NR. 3. CRT. 2. SEMESTRUL Sem. I Sem. ORE 56 84 140 MANUAL Matematic AUTORII Alexandrina Dumitru si Viorel-George Dumitru EDITURA CORINT . 1. al II-lea TOTAL NR.

3. s clasifice figuri geometrice sau obiecte dup criterii variate 2.OBIECTIVE CADRU 1. -s în eleag sistemul zecimal de formare a numerelor (din sute.2. -s recunoas formele plane i spa iale. -s stabileasc pozi ii relative ale obiectelor în spa iu 2.1. s compare i s ordoneze numerele naturale ma mici decât 1000. numere naturale de la 0 la 1000. -s utilizeze unit i de m sur pentru timp i unit i monetare 2.-s scrie. Cunoa terea i utilizarea conceptelor specifice matematicii 1. zeci i unit i).4. -s exploreze modalit i variate de compunere i descompunere a numerelor .2.4. Dezvoltarea capacit ilor de explorare/investigare i rezolvare de probleme 2. utilizând simbolurile: <. s citeasc . >. = 1.-s efectueze opera ii de adunare i de sc dere: cu numere naturale de la 0 la 100 f r i cu trecere peste ordin cu numere naturale de la 0 la 1000 f r i cu trecere peste ordin O2 Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme 2. Formarea i dezvoltarea capacit ii de a comunica utilizând limbajul matematic 3. 1.3. utilizând obiecte pentru justific ri 1. Dezvoltarea interesului i a motiva iei pentru studiul i aplicarea matematicii în contexte variate Obiective de referin O1 Cunoa terea si utilizarea conceptelor specifice matematicii 1.1.

capacitatea sau masa unor obiecte folosind unit i de m sur nestandars adecvate. -s manifeste o atitudine pozitiv pentru aflarea rezultatelor unor exerci ii i probleme 4. oral i scris exerci ii i probleme cu numere. -s formuleze.s rezolve probleme care presupun cel pu in dou opera ii de adunare sau sc dere 2. -s continue modele repetitive reprezentate prin obiecte sau numere 2.8. numere mai mici ca 1000) pe baza unor regului date 2. -s rezolve probleme care presupun o singur opera ie dintre cele înv ate *.1.5. care se rezolv printr-o singur opera ie 2. -s extrag informa ii din tabele i liste.1.10.9. s reprezinte datele în tabele 2.6. -s estimeze ordinul de m rime al rezultatului unei opera ii pentru a limita erorile de calcul 2. -s exprime oral. s colecteze datele ob inute prin observare direct . etape ale rezolv rii unor probleme O4 Dezvoltarea interesului si a motiva iei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate 4. -s sesizeze asocierea dintre elementele a dou categorii de obiecte ( iruri. ±s manifeste disponibilitate în utilizarea numerelor i a calculelor în via a . ±s m soare i s compare lungimea. precum i urm toarele unit i de m sur standard: metrul. în cuvinte proprii.11.2.7.2. litrul O3 Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic 3.

naturale de la 0 la 30 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 100 F R TRECERE PESTE ORDIN 1. Adunarea cu trecere peste ordin a nr.0 ± 100 .2. 3.1. 1.5.3. 2. 1.3.1. 2. 1. Citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 100 Compararea i ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 Matematica prin joc Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 30 1.3. Adunarea i sc derea nr.9. 2.5.100 formate din zeci i unit i Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE 1.2. la clasa a II-a Antrenament oral M verific! Evaluare Citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 30 Compararea i ordonarea numerelor naturale de la 0 la 30 Recapitulare Evaluare initiala 1.9.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTI VE DE REFERI N 1.1.4. de la 0 la 30 Sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 30 Probleme cu nr.6. naturale de la 0 la 100 formate numai din zeci Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100 formate din zeci i unit i Sc derea numerelor naturale 0 . 3.1. 2.2. 4.1.4. 2. 1.1. 2. 2. 2. 2. 2. Adunarea i sc derea f r trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 30 Adunarea cu trecere peste ordin a nr.7.4. CON INUTURI De la clasa I la clasa a II a ± reactualizarea cuno tin elor din clasa I Numerele naturale de la 0 la 30 De la clasa I. NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 100 1.6. 4.1.4.3. 2.

Adunarea i sc derea numerelor naturale de la 0 la 100 Probleme Aflarea termenului necunoscut Numerele naturale de la 0 la 1000 Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000 F R TRECERE PESTE ORDIN 1.1..3.3.1.5. 4. 2. 3.. 2. Probleme de adunare i sc dere cu numere naturale de la 0 la 1000 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ELEMENTE DE GEOMETRIE 2. 2... 3.4.1. Adunarea si scaderea numerelor naturale formate din sute.4. 2.1. 2.1.1. 2. 2.1. 2.7. 2. Adunarea si scaderea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de formate din sute\ sute si zeci[2] Recapitulare Evaluare -----------------------------------------Adunarea si sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 1000 formate din sute .2. 2. 4.9.6.4.1. citirea i scrierea numerelor naturale de la 0 la 1000 Compararea. \sute si zeci Adunarea si sc derea numerelor naturale formate din sute.1. 2.4.6. 3. 2.5.1.6.6. 2. Formarea.5.7.5.2. 4. 2. 3.3.7. 2. Alc tuirea i citirea tabelelor Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare . 1. ordonarea i rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1000 Recapitulare Evaluare RECAPITULARE ± EVALUARE LA SFÂR ITUL SEMESTRULUI I 1. 2. 2. Figuri geometrice Corpuri geometrice Interior i exterior. 3.. Sc derea cu trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 100 Probleme de adunare i sc dere cu numere naturale de la 0 la 100 Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare Recuperare i dezvoltare NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1000 1. zeci si unitati[2] Recapitulare Evaluare PROBLEME 2..6.7.1.LA 0 LA 100 CU TRECERE PESTE ORDIN 2.4. zeci i unit i Aflarea termenului necunoscut Recapitulare Evaluare ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000 CU TRECERE PESTE ORDIN 1.1. 2.7. 4. 2. 4.

..7. Nr.1. 2.11..1. 2. M suri M surarea lungimilor (metrul) M surarea capacit ii vaselor (litrul) M surarea masei corpurilor (kilogramul) Masurarea timpului Unitati monetare Recapitulare Evaluare Recapitulare final 1.1. naturale de la 0 la 1000 Opera ii cu numere naturale Probleme de adunare i sc dere No iuni de geometrie Unit i de m sur Evaluare 12ore 3 3 3 1 1 1 XIX .3.4.UNIT I DE M SUR 2.3. 2.6. 3. 2.XXI 3 . 4... 2. 4.5..

ORE 14 21 35 Sem. SEMESTRUL NR. CRT. I Sem. 3. 2. al II-lea TOTAL MANUAL Cunoa trea mediului AUTORII Tudora Pi il EDITURA Aramis 2004 i Cleopatra Mih ilescu .CUNOASTEREA MEDIULUI ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Matematic i tiin e ale naturii Cunoa terea mediului Nucleu 1 or pe s pt mân ± 35 ore annual NR. 1.

* s identifice asem n ri i deosebiri între vie uitoare din diferite zone geografice 1. în elegerea si utilizarea in comunicare a unor termeni specifici. -s utilizeze un limbaj specific tiin elor naturii în descrierea unor vie uitoare.3. -s observe i s denumeasc efectele unor fenomene din natur asupra vie uitoarelor O2 Cunoa terea . pentru a descrie fenomene observate in mediul înconjur tor 2. 1.3. explorare realit ii din mediul înconjur tor i în elegere a 2.2.1. 3.1.3. 3.2 -s formuleze întreb ri în leg tur cu fenomenele observate. -s identifice c i prin care poate contribui la men inerea unui mediu s n tos. Cunoa terea. -s enumere i s descrie câteva ac iuni proprii pentru p strarea igienei locuin ei i a clasei. -s utilizeze simboluri i informa ii referitoare la fenomene observate în mediul înconjur tor O3 Formarea unei atitudini pozitive fata de mediul înconjur tor. OBIECTIVE CADRU 1.3. -s participe la ac iuni de îngrijire i protejare a mediului. explorare si în elegere a realit ii din mediul înconjur tor 1. . Formarea unor atitudinii pozitive fa de mediul înconjur tor prin stimularea interesului fa de p strarea unui mediu echilibrat i exersarea unor deprinderi de îngrijire i ocrotire a acestuia 3.2. pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjur tor 3. s identifice asem n ri i deosebiri între vie uitoare din mediul apropiat. fenomene din mediul înconjur tor 2. prin stimularea interesului fata de p strarea unui mediu echilibrat si exersarea unor deprinderi de îngrijire si ocrotire a acestuia 3.2. în elegerea i utilizarea în comunicare a unor termeni specifici. Dezvoltarea capacit ii de observare. -s descrie caracteristici ale mediului natural.1. OBIECTIVE DE REFERIN O1 Dezvoltarea capacit ii de observare. 2.1.

1. 7 V-XII Animalele domestice Animale S lbatice 1. 2. DE ORE 4 PERIOADA OBS.1. 2.3. 2. 2.2.2. 2. 4 XVIII-XXI 4 . Fenomene ale naturii Protejarea mediului înconjur tor Evaluare final I-IV 1. 2. Elemente ale mediului natural Plantele ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ Unde ai fost în vacan a mare? La munte La câmpie Recapitulare/Evaluare Alc tuirea unei plante În gr dina de legume Cereale În livad În p dure De ce au nevoie plantele? Recapitulare/Evaluare Alc tuirea unui animal Animale domestice Evaluare Animale s lbatice De ce au nevoie animalele? Recapitulare/Evaluare Cum sunt influen ate vie uitoarele de anotimpuri? Anotimpurile i vie uitoarele Recapitulare/Evaluare Igiena locuin ei Igiena clasei Recapitulare Evaluare Ac iuni care d uneaz mediului înconjur tor Protejarea mediului înconjur tor de de c tre copii Ora la dispozitia cadrului didactic Recapitulare Evaluare Elemente ale mediului Plante. 3. 5 IX-XIII 2.1. 5 XIV-XVII Recapitulare final 1.2.1. 1. 3. ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 4 IV-VIII 3.1.3.2.1. 3. 2.2.3. 3 XIII-XIV 3 I-III Fenomenele naturii Educa ie pentru s n tate Protejarea mediului înconjur tor 1.2.1. 3.1. 2. 3.1.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN 1.3. animale.1.1. 3. CON INUTURI NR . 3.2.1.2. 3.

3. al II-lea TOTAL .EDUCATIE MUZICALA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Arte Educa ie muzical Nucleu 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR. 1. ORE 14 21 35 Sem. I Sem. 2. SEMESTRUL NR. CRT.

potrivit con inutului de idei i caracterului melodiei.4.1 s utilizeze nuan a adecvat în cântarea colectiv .1. s diferen ieze sunetele vocale de cele instrumentale. O2. înso ite de mi care. dup structura ritmic i dup cea melodic . Exprimarea prin muzic 2.2.5. Exprimarea prin muzic i instrumental a 5.3 *s cânte în grup i individual.3.6.2. s diferen ieze sursa sonor i direc ia de propagare a sunetului. *s delimiteze prin mi care diferen iat strofa de refrenul cântecului.7 *s improvizeze spontan combina ii muzicale melodice. OBIECTIVE DE REFERIN O1. cu acompaniamentul instrumentului muzical.5 *s clasifice cântecele înv ate. s eviden ieze prin mi care elementele de limbaj muzical întâlnite în melodia cântecului. respectând disciplina impus de cântarea în colectiv. Valorificarea în practica muzical vocal i instrumental a elementelor de limbaj muzical receptate 1. 1. 1.5. 2. 1.6 s î i exprime impresia fa de muzica audiat . 2. 2. 1. vocal i *vocal-instrumental.2 s cânte în aranjamente armonico-polifonice simple. 1. 1. OBECTIVE CADRU 1. în l ime).4 s acompanieze cântecele. 2. 2. s recunoasc auditiv. cântecele înv ate. s reproduc un repertoriu de cântece receptate dup auz. . Valorificarea în practica muzical vocal elementelor de limbaj muzical receptate 2.1. prin utilizarea mijloacelor de exprimare specifice altor discipline. durat . marcând ritmul i timpii egali ai m surii 2. s diferen ieze în cântare calit ile sunetelor muzicale (intensitate.7. mânuit de cadrului didactic.

3.2 3. Diferentierea timbrelor muzicale si diferentierea structurii cântecelor 7.2 2. Deprinderi de cântare in colectiv. respira ie. DE ORE PERIOADA OBS.sunete lungi.3 1.4 3. Tempoul 5 I-V 2 7 3 VI-VII VIII-XIV I-III 1. emisie. pauzele ‡ Melodia. 1. (vocalinstrumental ) 1.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR . 2.4 ‡ Audi ii muzicale ‡ Repetarea cântecelor înv are ‡ Preg tirea repertoriului pentru serbarea de sfâr it de an colar 2 XVII-XVIII XIX-XXI 4 5 .2 3. 1.1 ‡ Melodia. 1. 2. Diferen ierea notelor i tempoului în interpretare 6. "Micii muzican i" (evaluare) 2.4 4.Structura cântecului 8 VIII-XVI 3. Elemente de cultur muzical 8.2 2. Diferen ierea notelor i tempoului în interpretare 5. Tempoul 4 IV-VII ‡ Timbrul. .4 2.1 1.1.2 2.3. în grup.2. dic ie.3 2. Nuan ele. Deprinderi ritmice 4. ‡ Obiecte sonore i instrumente muzicale. scurte potrivite. ‡ Modalit i de cântare: individual .1 1. în dialog.3 3. Deprinderi de cânt. inut corporal . Nuan ele. ‡ Sunetul muzical ‡ Calit ile sunetului muzical ‡Ritmul muzical .1 1.2 1.3 ‡ Vocea. Deprinderi melodice 3.

EDUCATIE PLASTICA ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Arte Educa ie plastic Nucleu 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR.1. Cunoa terea i utilizarea materialelor. 2. SEMESTRUL NR. CRT. Realizarea unor compozi ii . a nonculorilor i a formelor în mediul înconjur tor i pe imagini 2. al II-lea TOTAL 4. Recunoa terea tipurilor de culori . 3. I Sem. OBIECTIVE CADRU 1. 1. a instrumentelor de lucru i a unor tehnici specifice artelor plastice 1. ORE 14 21 35 Sem. Cunoa terea i utilizarea elementelor de limbaj plastic 3.

-s recunoasc grupele de culori. -s foloseasc diverse materialele (tuburi.1 -s ob in amestecurile din culorile din steaua culorilor 1. 3. 1. -s realizeze pete de culoare folosind tehnici specifice picturii. a instrumentelor de lucru i a unor tehnici specifice artelor plastice 1. Recunoa terea tipurilor de culori a nonculorilor i formelor în mediul înconjur tor i pe imagini 2. -s realizeze compozi ii decorative i compozi ii plastice folosind elemente de limbaj plastic studiate.2.1.2. plastilin . Cunoa terea i utilizarea unor elemente de limbaj plastic 3. gua . carioca. Cunoa terea i utilizarea materialelor.2. mixt . lut. *s recunoasc forme spa iale din mediul înconjur tor. O3. OBIECTIVE DE REFERIN O1. Realizarea unor compozi ii libere 1.4. 2. colaj.2 -s compun un spa iu plastic folosind elementele de limbaj i amestecurile studiate. O4. pastel. pastile.1.1.2.* s utilizeze diferite tehnici de modelaj O2. plac ) i tehnicile de lucru (acuarel . .). în diferite contexte precum i amestecurile dintre culorile din steaua culorilor. hârtie. tempera.

Compozi ia 4. pasteluri. 1. 2. cu si fara adausurile de alb si negru ‡Amestecul a doua culori.6 3.1. DE ORE PERIOADA OBS. * Compozi ia echilibrat a suprafe ei decorative l a spa iului plastic.4 2. tempera. ‡ Organizarea de expozi ii în clas i pe holul colii. carioca. 8 IX-XVI XVII-XXI 5 6 . ‡ Pata uniforma si pata picturala obtinute pe baza diferentelor dintre ele 1 I 3 II-IV 6 V-X 4 XI-XIV 5. elemente de limbaj plastic I-VIII 6. pensule.3 2. 8 ‡ Punctul i linia. Nuan e. 2. 2. colaj. goase. Pata uniform i pata pictural ‡Folosirea diverselor materiale: tuburi. ‡Grupele de culori ‡Amestecurile dintre culorile vecine.2.1.1. elemente de constructie si elemente decorative. Tonuri 2.5.3. Pata uniform i pata pictural 3.2. ‡ Tehnici de lucru: acuarela. Materiale i tehnici de lucru 1.1.1 3. 3. 7. 2. din steua culorilor. Lumin i culoare (evaluare) 2. Amestecuri..5. 2. una fiind in cantitate mai mare * Ob inerea tonurilor.1.1 2.2 4.1 3. pastile.2 3. Amestecuri dintre culori i dintre culori i nonculori 3.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR . ‡ Punctul i linia. 4.

3.ABILITATI PRACTICE ARIA CURRICULAR DISCIPLINA CURRICULUM NUM R ORE Tehnologii Abilit i practice Nucleu aprofundat 1 ore pe s pt mân ± 35 ore anual NR. SEMESTRUL NR. 1. CRT. ORE 14 21 35 Sem. al II-lea TOTAL . 2. I Sem.

Proiectarea.7. Cunoa terea i utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale i ustensile 2. confec ionarea i evaluarea unor produse simple 3.1. Dezvoltarea capacit ii de cooperare în scopul realiz rii unui produs 4. Dezvoltarea sim ului practic ±gospod resc i estetic . OBIECTIVE CADRU 1.

3. OBIECTIVE DE REFERIN O1.1. -s .1. -s sesizeze diferen ele dintre diverse tipuri de compozi ii decorative.2.2. 2.1. Proiectarea. -s coopereze cu colegii dintr-o echip la realizarea unor produse complexe O4.2. Dezvoltarea sim ului practic 4.-s identifice i s clasifice materiale din natur i materiale sintetice în func ie de caracteristicile lor. 4.2. confec ionarea i evaluarea unor produse simple 2. .-s se familiarizeze cu modalit i de îngrijire a animalelor de cas sau de curte O2.i dezvolte comportamente i atitudini igienice corecte fa de propria persoan i fa de alte fiin e i obiecte. Cunoa terea i utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale i ustensile 1. -s aprecieze intuitiv calitatea unor materiale folosite sau a unui produs finit O3.2. 3. 4. 4.3. 2.7.i exprime p rerile despre modul în care se poate realiza un produs dat sau o compozi ie. cu tehnici i materiale diferite i s g seasc utilitate obiectelor realizate. 1. -s îmbine în mod adecvat tehnicile de realizare a unor produse simple i/sau complexe.i dezvolte deprinderi practic-gospod re ti. -*s g seasc variante de realizare a aceluia i produs. -s . Dezvoltarea capacit ii de cooperare în scopul realiz rii unui produs 3.3.1. -s .4. -s aplice tehnici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente i ustensile adecvate 1. -s descopere posibilit i de utilizare a diverselor materiale.

3 2. VII-XII 5. 1. Activit i cu materiale din natur 2. ‡ Ruperea i mototolirea hârtiei creponate. Activit i cu materiale sintetice. Gospod rie 2. vopsire. ‡ Evaluare 6 ‡ Trasarea dup ablon. ‡ Confec ionarea unor juc rii. ‡ Confec ionarea unor juc rii. 7 ‡ Preg tirea micului dejun :prepararea unor sucuri.1. decuparea dup conturul trasat i lipire.1 1. Evaluare 6 ‡ Trasarea dup ablon.3 3. Activit i cu materiale sintetice.3 3.2 4. 1.1 1.1 XIII-XIX 6.3 3. Hârtia 1. ‡ Igiena îmbr c mintei i înc l mintei. nuruire.1 4. Hârtia 1. împletire în 3. Mâini dibace (evaluare) XX-XXI .1 4.2 4. ‡ Ruperea i mototolirea hârtiei creponate.1 1.1. 4 sau 8.3 3.3 2.2. lipire.1 3. Fire 3. 1. ‡ Evaluare I-VII 7 ‡ Tehnici de lucru: .3 3.PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE ÎNV ARE OBIECTIVE DE REFERIN CON INUTURI NR .2 2.1 2. t iere.1 1.3 2. asamblare. ‡ eserea cu benzi de hârtie. DE ORE 7 PERIOADA OBS.r sucire. Activit i cu materiale sintetice.2 2.2 3.1. lipire. decuparea dup conturul trasat i lipire. 2 ‡ Lec ii practice de alegere a lucr rilor i organizarea expozi iilor în sala de clas . ‡ eserea cu benzi de hârtie.1.2 4. VIII-XIV I-VI 4. ‡ Tehnici de lucru: decupare.2 1. 2.1 1. înnodare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful