Sunteți pe pagina 1din 14

coala cu clasele I- VIII Vaduri Prof. nv.

primar Mihaela Sofrone An colar 2011 2012

Aria curricular : Limb i comunicare Disciplina de nv mnt: Ortografie, ortoepie i punctua ie prin joc Clasa a III-a Curriculum aprofundat Nr. de ore pe s pt mn : 1 or Nr. de ore anual: 34

Planificare calendaristic
An colar 2011 2012

SEMESTRUL I Nr. crt. 0 1. Unit i de nv are 1 Fonetica

14 ore Ob. ref. 2 1.1. 1.2. 2.1. 2.4. Con inuturi 3 y Alfabetul (litere mari i mici) y Sunetele alfabetului. Vocale i consoane y Liter , sunet, silab y Dict ri y Jocuri y Evaluare y Cuvntul. Propozi ia. Textul. Scrierea cu majuscul y Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi y Grupurile vocalice ea, ia, ie, oa, ua, u y Scrierea corect a cuvintelor care con in literele , y Scrierea corect a cuvintelor cu litera x y Scrierea literei m nainte de b i p y Scrierea cuvintelor care con in nn y Dict ri y Jocuri y Evaluare Nr. ore 4 S pt. 5 Obs. 6

I VI

2.

Cuvntul. Propozi ia. Textul

1.1. 1.3. 2.1. 2.2. 2.4.

VII XIV

coala cu clasele I- VIII Vaduri Prof. nv. primar Mihaela Sofrone An colar 2011 2012

SEMESTRUL al II-lea Nr. crt. 0 1. Unit i de nv are 1 Punctua ia Ob. ref. 2 1.1. 1.4. 2.3. 2.4.

20 ore Con inuturi 3 y Semnele de punctua ie y Propozi ia enun iativ y Propozi ia interogativ y Propozi ia exclamativ y Dict ri y Jocuri y Evaluare y Scrierea corect a cuvintelor s-a/sa; sau/sau; y Scrierea corect a cuvintelor i-a/ia; i-au/iau; l-a/la; y Scrierea corect a cuvintelor ne-a /nea; ne-am/neam; y Scrierea corect a cuvintelor n-ai/nai, n-or/nor, mi-i/mii; y Scrierea corect a cuvintelor ce-a/cea, ce-l/cel, c-or/cor; y Scrierea corect a cuvintelor ntr-o/ ntrun i dintr-o/dintr-un; printr-o/ printrun y Dict ri y Jocuri y Evaluare y Ortografierea substantivelor i adjectivelor (n special a celor terminate n iu) y Probleme de ortografie i de ortoepie n scrierea pronumelor personale care ncep cu e y Probleme de ortografie i de ortoepie n scrierea numeralelor simple i compuse y Probleme de ortografie i de ortoepie a verbelor a fi i a lua y Dict ri y Jocuri y Evaluare * * * * Cuvinte cu sens opus asem n tor Scrierea corect a ortogramelor. Semnele de punctua ie Test de evaluare final Nr. ore 4 S pt. 5 Obs. 6

I IV

2.

Ortograme

1.1. 1.3. 2.1. 2.2. 2.4. 2.5.

V XII

3.

P r i de vorbire

1.1. 1.3. 1.4. 2.1. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

XIII XVIII

4.

Recapitulare final

1.1. 2.1. 2.3. 2.4.

XIX - XX

coala cu clasele I- VIII Vaduri Prof. nv. primar Mihaela Sofrone An colar 2011 2012

 Unitatea de nv are: Fonetica Num r de ore alocat: 6 Nr. Con inuturi Ob. crt. detalieri ref. 0 1 2 1. Alfabetul 1.1. 2.1.

Activit i de nv are 3 * jocuri pentru pronun area / accentuarea corect a cuvintelor; * scrierea alfabetului cu litere mari i mici; * jocuri de combinare / modificare / ordonare a silabelor / cuvintelor; * jocuri de sesizare a consoanelor i vocalelor; * jocuri de sesizare a modific rilor cuvinte; * jocuri de combinare a sunetelor unui cuvnt; * formarea cuvintelor n urma omiterii / ad ugirii / schimb rii unui sunet / liter ; * jocuri pentru pronun area / accentuarea corect a cuvintelor; * jocuri de combinare a sunetelor unui cuvnt; * formarea cuvintelor n urma omiterii / ad ugirii / schimb rii unui sunet / liter ; * exerci ii de sinonimie, antonimie; * itemi de evaluare

Resurse 4 * fi e de lucru, plan * conversa ia, explica ia, exerci iul, jocul didactic * activitate frontal i individual 1 or * fi e de lucru, plan e * conversa ia, explica ia, exerci iul, jocul didactic * activitate frontal i individual 2 ore

Perioada: s pt mnile I VI (S1) Evaluare Obs. instrumente (Data) 5 6 * observare 16. 09 sistematic * apreciere verbal * autoevaluare

2.

Sunetele alfabetului. Vocale i consoane

1.1. 1.2. 2.1. 2.4.

* observare sistematic * apreciere verbal

23. 09 30. 09

3.

Liter , sunet, silab

1.1. 2.1. 2.4.

* fi e de lucru, plan e didactice * conversa ia, explica ia, exerci iul * activitate frontal , pe grupe i individual 2 ore * fi e de lucru * explica ia, exerci iul * activitate individual 1 or

* observare sistematic * autoapreciere

7. 10 14. 10

4.

Evaluare

1.1. 1.2. 2.1. 2.4.

* evaluare sumativ

21. 10

coala cu clasele I- VIII Vaduri Prof. nv. primar Mihaela Sofrone An colar 2011 2012

 Unitatea de nv are: Cuvntul. Propozi ia. Textul Num r de ore alocat: 8 Nr. Con inuturi Ob. Activit i de nv are crt. detalieri ref. 0 1 2 3 1. Cuvntul. Propozi ia. 1.1. * jocuri pentru pronun area / accentuarea corect a cuvintelor; Textul. Scrierea cu 1.3. * jocuri de formare i scriere de cuvinte majuscul 2.1. cu sunete date, cu silabe date, prin 2.2. ordonare sau schimbarea locului 2.4. sunetelor/silabelor n cuvinte; * ex. de scriere corect a cuvintelor dup dictare; * ex. de scriere corect a propozi iilor (ordonarea cuvintelor n propozi ii, separarea cuvintelor unor propozi ii, scrierea cu majuscul a primului cuvnt din propozi ie); * ex. de alc tuire de propozi ii. * jocuri de combinare / modificare / ordonare a silabelor / cuvintelor; * exerci ii de formare de cuvinte cu grupurile date; * exerci ii de completare a cuvintelor cu grupurile de litere/sunete sau cu sunetul/litera potrivite; * jocuri de transformare a cuvintelor prin schimbarea unui grup de litere/de sunete sau a unui singur sunet; * jocuri de identificare a unor cuvinte scrise gre it; * copieri, dict ri, autodict ri. * exerci ii de formare de cuvinte cu grupurile date;

Perioada: s pt mnile VII XIV (S1) Evaluare Obs. Resurse instrumente (Data) 4 5 6 * fi e de lucru * observare 4. 11 * conversa ia, explica ia, sistematic exerci iul * apreciere verbal * activitate frontal , pe grupe i * autoevaluare individual 1 or

2.

Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

1.1. 4.4.

* fi e de lucru * conversa ia, explica ia, exerci iul * activitate frontal , n echipe i individual 1 or

* observare sistematic * apreciere verbal

11. 11

3.

Grupurile vocalice ea, ia, ie, oa, ua, u

1.1. 2.1.

* fi e de lucru * conversa ia, explica ia,

* observare sistematic

18. 11

coala cu clasele I- VIII Vaduri Prof. nv. primar Mihaela Sofrone An colar 2011 2012

Nr. crt. 0

Con inuturi detalieri 1

Ob. ref. 2 4.4.

Activit i de nv are 3 * exerci ii de completare a cuvintelor cu grupurile de litere/sunete sau cu sunetul/litera potrivite; * jocuri de transformare a cuvintelor prin schimbarea unui grup de litere/de sunete sau a unui singur sunet; * jocuri de identificare a unor cuvinte scrise gre it; * jocuri de combinare a sunetelor unui cuvnt; * formarea cuvintelor n urma omiterii / ad ugirii / schimb rii unui sunet / liter ; * copieri, dict ri, autodict ri. * exerci ii de completare a cuvintelor cu sunetul/litera potrivit ; * jocuri de transformare a cuvintelor prin schimbarea unui singur sunet; * jocuri de identificare a unor cuvinte scrise gre it; * jocuri de combinare a sunetelor unui cuvnt; * copieri, dict ri, autodict ri. * exerci ii de completare a cuvintelor cu sunetul/litera potrivit ; * jocuri de transformare a cuvintelor prin schimbarea unui singur sunet; * jocuri de identificare a unor cuvinte scrise gre it; * jocuri de identificare a num rului de litere/ suneteri din care sunt alc tuite cuvintele care con in x; * copieri, dict ri, autodict ri.

Resurse 4 exerci iul * activitate frontal , pe grupe i individual 1 or

Evaluare instrumente 5 * autoapreciere

Obs. (Data) 6

4.

Scrierea corect a cuvintelor care con in literele ,

1.1. 2.1.

* fi e de lucru * explica ia, exerci iul, jocul didactic, problematizarea * activitate individual , n echipe 1 or

* observare sistematic * aprecieri verbale * autoevaluare

25. 11

5.

Scrierea corect a cuvintelor cu litera x

1.1. 1.3. 2.1. 2.2. 2.4.

* fi e de lucru * explica ia, exerci iul, jocul didactic, * activitate frontal , pe grupe i individual 1 or

* observare sistematic * aprecieri verbale * autoevaluare

2. 12

coala cu clasele I- VIII Vaduri Prof. nv. primar Mihaela Sofrone An colar 2011 2012

Nr. crt. 0 6.

Con inuturi detalieri 1 Scrierea literei m nainte de b i p

Ob. ref. 2 1.1. 4.4.

Activit i de nv are 3 * exerci ii de completare a cuvintelor cu sunetul/litera potrivit ; * jocuri de transformare a cuvintelor prin schimbarea unui singur sunet; * jocuri de identificare a unor cuvinte scrise gre it; * exerci ii de transformare a unor cuvinte; * jocuri de combinare a sunetelor unui cuvnt; * copieri, dict ri, autodict ri. * exerci ii de completare a cuvintelor cu sunetul/litera potrivit ; * jocuri de transformare a cuvintelor prin schimbarea unui singur sunet; * jocuri de identificare a unor cuvinte scrise gre it; * jocuri de combinare a sunetelor unui cuvnt; * compunere gramatical ; * copieri, dict ri, autodict ri. * itemi de evaluare

Resurse 4 * fi e de lucru * conversa ia, explica ia, exerci iul * activitate frontal i individual 1 or

Evaluare instrumente 5 * observare sistematic * aprecieri verbale

Obs. (Data) 6 9. 12

7.

Scrierea cuvintelor care con in nn

1.1. 2.1. 4.4.

* fi e de lucru * conversa ia, explica ia, exerci iul * activitate frontal , pe grupe i individual 1 or

* observare sistematic * autoapreciere * aprecieri verbale

16. 12

8.

Evaluare

1.1. 1.2. 2.1. 2.4.

* fi e de lucru * explica ia, exerci iul * activitate individual 1 or

* evaluare sumativ

23. 12

coala cu clasele I- VIII Vaduri Prof. nv. primar Mihaela Sofrone An colar 2011 2012

 Unitatea de nv are: Punctua ia Num r de ore alocat: 4 Nr. Con inuturi Ob. crt. detalieri ref. 0 1 2 1. Semnele de 1.1. punctua ie/ 1.4. Propozi ia 2.3. enun iativ 2.4.

Perioada: s pt mnile I Evaluare Activit i de nv are Resurse instrumente 3 4 5 * fi e de lucru, plan e didactice; * observare * exerci ii de dic ie i ortoepie; * jocuri de cuvinte; * conversa ia, explica ia, sistematic * fr mnt ri de cuvinte; exerci iul, jocul didactic * apreciere verbal * exerci ii de pronun ie corect a * activitate frontal i * autoevaluare cuvintelor cu probleme de accentuare; individual * antrenamente de corectare a 1 or pronun iei; * exerci ii de reglare a intona iei, a tonului i a vitezei proprii de vorbire; * recunoa terea i utilizarea corect a semnelor de punctua ie (punctul, virgula, semnul ntreb rii, semnul exclam rii, linia de dialog, dou puncte); * copieri, dict ri, autodict ri; * exerci ii de alc tuire de propozi ii folosind semnele de punctua ie date. * exerci ii de dic ie i ortoepie; * jocuri de cuvinte; * exerci ii de reglare a intona iei, a tonului i a vitezei proprii de vorbire; * recunoa terea i utilizarea corect a semnelor de punctua ie (punctul, virgula, semnul ntreb rii, semnul exclam rii, linia de dialog, dou puncte); * exerci ii de completare a semnelor de punctua ie n diferite texte; * copieri, dict ri, autodict ri; * exerci ii de alc tuire de propozi ii folosind semnele de punctua ie date.

IV (S2) Obs. (Data) 6 20 01

2.

Propozi ia interogativ

1.1. 1.4. 2.3. 2.4.

* fi e de lucru, plan e; * conversa ia, explica ia, exerci iul, jocul didactic; * activitate frontal i individual 1 or

* observare sistematic * apreciere verbal

27. 01

coala cu clasele I- VIII Vaduri Prof. nv. primar Mihaela Sofrone An colar 2011 2012

Nr. crt. 0 3.

Con inuturi detalieri 1 Propozi ia exclamativ

Ob. ref. 2 1.1. 1.4. 2.3. 2.4.

Activit i de nv are 3

Resurse 4 * fi e de lucru, plan e didactice; * conversa ia, explica ia, exerci iul; * activitate frontal , pe grupe i individual 1 or

* exerci ii de dic ie i ortoepie;


* jocuri de cuvinte; * exerci ii de reglare a intona iei, a tonului i a vitezei proprii de vorbire; * recunoa terea i utilizarea corect a semnelor de punctua ie (punctul, virgula, semnul ntreb rii, semnul exclam rii, linia de dialog, dou puncte); * exerci ii de completare a semnelor de punctua ie n diferite texte; * exerci ii de scriere corect a propozi iilor (ordonarea cuvintelor n propozi ii, separarea cuvintelor unor propozi ii, scrierea cu majuscul a primului cuvnt din propozi ie); * exerci ii de alc tuire de propozi ii folosind semnele de punctua ie date; * copieri, dict ri, autodict ri. * itemi de evaluare

Evaluare instrumente 5 * observare sistematic * autoapreciere

Obs. (Data) 6 3. 02

4.

Evaluare

1.1. 1.4. 2.3. 2.4.

* fi e de lucru * explica ia, exerci iul * activitate individual 1 or

* evaluare sumativ

10. 02

coala cu clasele I- VIII Vaduri Prof. nv. primar Mihaela Sofrone An colar 2011 2012

 Unitatea de nv are: Ortograme Num r de ore alocat: 8 Nr. Con inuturi Ob. crt. detalieri ref. 0 1 2 1. Scrierea corect a 1.1. cuvintelor s-a/sa; 1.3. s-au/sau 2.1. 2.2. 2.4. 2.5.

Perioada: s pt mnile V XII (S2) Evaluare Obs. Activit i de nv are Resurse instrumente (Data) 3 4 5 6 17. 02 * exerci ii de scriere corect a * fi e de lucru, plan e didactice; * observare ortogramelor; * conversa ia, explica ia, sistematic * exerci ii de analiz ortografic pe baza exerci iul, jocul didactic * apreciere verbal motiv rilor ortografice (gramaticale); * activitate frontal i * autoevaluare * exerci ii joc de utilizare a cratimei; individual * exerci ii de corectare a ortogramelor n 1 or diferite texte; * copieri, dict ri, autodict ri; * exerci ii de alc tuire de propozi ii folosind ortogramele date. * exerci ii de scriere corect a ortogramelor; * exerci ii de analiz ortografic pe baza motiv rilor ortografice (gramaticale); * exerci ii joc de utilizare a cratimei; * exerci ii de corectare a ortogramelor n diferite texte; * exerci ii de alc tuire de propozi ii folosind ortogramele date. * exerci ii de scriere corect a ortogramelor; * exerci ii de analiz ortografic pe baza motiv rilor ortografice (gramaticale); * exerci ii joc de utilizare a cratimei; * exerci ii de corectare a ortogramelor n diferite texte; * copieri, dict ri, autodict ri; * exerci ii de alc tuire de propozi ii folosind ortogramele date.

2.

Scrierea corect a cuvintelor i-a/ia; i-au/iau; l-a/la

1.1. 1.3. 2.1. 2.2. 2.4. 2.5.

* fi e de lucru, plan e; * conversa ia, explica ia, exerci iul, jocul didactic; * activitate frontal i individual 1 or

* observare sistematic * apreciere verbal

24. 02

3.

Scrierea corect a cuvintelor ne-a / nea; ne-am/neam

1.1. 1.3. 2.1. 2.2. 2.4. 2.5.

* fi e de lucru, plan e didactice; * conversa ia, explica ia, exerci iul; * activitate frontal , pe grupe i individual 1 or

* observare sistematic * autoapreciere

2. 03

coala cu clasele I- VIII Vaduri Prof. nv. primar Mihaela Sofrone An colar 2011 2012

Nr. crt. 0 4.

Con inuturi detalieri 1 Scrierea corect a cuvintelor n-ai/nai, n-or/nor, mi-i/mii

Ob. ref. 2 1.1. 1.3. 2.1. 2.2. 2.4. 2.5.

Activit i de nv are 3 exerci ii de scriere corect a ortogramelor; * exerci ii de analiz ortografic pe baza motiv rilor ortografice (gramaticale); * exerci ii joc de utilizare a cratimei; * exerci ii de corectare a ortogramelor n diferite texte; * copieri, dict ri, autodict ri; * exerci ii de alc tuire de propozi ii folosind ortogramele date. * exerci ii de scriere corect a ortogramelor; * exerci ii de analiz ortografic pe baza motiv rilor ortografice (gramaticale); * exerci ii joc de utilizare a cratimei; * exerci ii de corectare a ortogramelor n diferite texte; * copieri, dict ri, autodict ri; * exerci ii de alc tuire de propozi ii folosind ortogramele date. * exerci ii de scriere corect a ortogramelor; * exerci ii de analiz ortografic pe baza motiv rilor ortografice (gramaticale); * exerci ii joc de utilizare a cratimei; * exerci ii de corectare a ortogramelor n diferite texte; * copieri, dict ri, autodict ri; * jocuri i concursuri; * exerci ii de alc tuire de propozi ii folosind ortogramele date.

Resurse 4 * fi e de lucru, plan e didactice; * conversa ia, explica ia, jocul didactic, exerci iul; * activitate frontal , pe grupe i individual 1 or

Evaluare instrumente 5 * observare sistematic * autoapreciere

Obs. (Data) 6 9. 03

5.

Scrierea corect a cuvintelor ce-a/cea, ce-l/cel, c-or/cor

1.1. 1.3. 2.1. 2.2. 2.4. 2.5.

* fi e de lucru, plan e didactice; * conversa ia, explica ia, exerci iul; * activitate frontal , pe grupe i individual 1 or

* observare sistematic * autoapreciere

16. 03

6.

Scrierea corect a cuvintelor ntr-o/ ntr-un i dintro/dintr-un; printr-o/ printr-un

1.1. 1.3. 2.1. 2.2. 2.4. 2.5.

* fi e de lucru, plan e didactice; * conversa ia, explica ia, jocul didactic, exerci iul; * activitate frontal , pe grupe i individual 1 or

* observare sistematic * autoapreciere

23. 03

coala cu clasele I- VIII Vaduri Prof. nv. primar Mihaela Sofrone An colar 2011 2012

Nr. crt. 0 7.

Con inuturi detalieri 1 Recapitularea i sistematizarea cuno tin elor

Ob. ref. 2 1.1. 1.3. 2.1. 2.2. 2.4. 2.5.

Activit i de nv are 3 exerci ii de scriere corect a ortogramelor; * exerci ii de analiz ortografic pe baza motiv rilor ortografice (gramaticale); * exerci ii joc de utilizare a cratimei; * exerci ii de corectare a ortogramelor n diferite texte; * copieri, dict ri, autodict ri; * recunoa terea i utilizarea corect a semnelor de punctua ie (punctul, virgula, semnul ntreb rii, semnul exclam rii, linia de dialog, dou puncte); * exerci ii de completare a semnelor de punctua ie n diferite texte; * exerci ii de scriere corect a propozi iilor (ordonarea cuvintelor n propozi ii, separarea cuvintelor unor propozi ii, scrierea cu majuscul a primului cuvnt din propozi ie); * jocuri i concursuri; * exerci ii de alc tuire de propozi ii folosind ortogramele date. * itemi de evaluare

Resurse 4 * fi e de lucru, plan e didactice; * conversa ia, explica ia, jocul didactic, exerci iul; * activitate frontal , pe grupe i individual 1 or

Evaluare instrumente 5 * observare sistematic * autoapreciere

Obs. (Data) 6 30. 03

8.

Evaluare

1.1. 1.4. 2.3. 2.4.

* fi e de lucru * explica ia, exerci iul * activitate individual 1 or

* evaluare sumativ

27. 04

coala cu clasele I- VIII Vaduri Prof. nv. primar Mihaela Sofrone An colar 2011 2012

 Unitatea de nv are: Punctua ia Num r de ore alocat: 6 Nr. Con inuturi Ob. crt. detalieri ref. 0 1 2 1. Ortografierea 1.1. substantivelor i 1.3. adjectivelor (n 1.4. special a celor 2.1. terminate n iu) 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2. Probleme de ortografie i de ortoepie n scrierea pronumelor personale care ncep cu e 1.1. 1.3. 1.4. 2.1. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 1.1. 1.3. 1.4. 2.1. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Perioada: s pt mnile XIII XVIII (S2) Evaluare Obs. Activit i de nv are Resurse instrumente (Data) 3 4 5 6 4. 05 * exerci ii i jocuri de realizare a * fi e de lucru, plan e didactice; * observare sistematic acordurilor gramaticale (ntre subiect * conversa ia, explica ia, i predicat, substantiv i adjectiv); exerci iul, jocul didactic * apreciere verbal * exerci ii de construire a unor * activitate frontal i * autoevaluare propozi ii i texte; individual * jocuri de completare a unor texte 1 or

3.

Probleme de ortografie i de ortoepie n scrierea numeralelor simple i compuse

lacunare; * exerci ii de transformare a vorbirii directe n vorbire indirect ; * exerci ii i jocuri de realizare a acordurilor gramaticale (ntre subiect i predicat, substantiv i adjectiv); * exerci ii de construire a unor propozi ii i texte; * jocuri de completare a unor texte lacunare; * exerci ii de transformare a vorbirii directe n vorbire indirect ; * exerci ii i jocuri de realizare a acordurilor gramaticale (ntre subiect i predicat, substantiv i adjectiv); * exerci ii de construire a unor propozi ii i texte; * jocuri de completare a unor texte lacunare; * exerci ii de transformare a vorbirii directe n vorbire indirect ;

* fi e de lucru, plan e; * conversa ia, explica ia, exerci iul, jocul didactic; * activitate frontal i individual 1 or

* observare sistematic * apreciere verbal

11. 05

* fi e de lucru, plan e didactice; * conversa ia, explica ia, exerci iul; * activitate frontal , pe grupe i individual 1 or

* observare sistematic * autoapreciere

18. 05

coala cu clasele I- VIII Vaduri Prof. nv. primar Mihaela Sofrone An colar 2011 2012

Nr. crt. 0 4.

Con inuturi detalieri 1 Probleme de ortografie i de ortoepie a verbelor a fi i a lua

Ob. ref. 2 1.1. 1.3. 1.4. 2.1. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 1.1. 1.3. 2.1. 2.2. 2.4. 2.5.

Activit i de nv are 3

Resurse 4 * fi e de lucru, plan e didactice; * conversa ia, explica ia, exerci iul, jocul didactic * activitate frontal , pe grupe i individual 1 or

* exerci ii i jocuri de realizare a acordurilor gramaticale (ntre subiect i predicat, substantiv i adjectiv); * exerci ii de construire a unor propozi ii i texte; * jocuri de completare a unor texte lacunare; * exerci ii de transformare a vorbirii directe n vorbire indirect ;
* exerci ii de analiz ortografic pe baza motiv rilor ortografice (gramaticale); * exerci ii de corectare a ortogramelor n diferite texte;

Evaluare instrumente 5 * observare sistematic * apreciere verbal * autoevaluare

Obs. (Data) 6 25. 05

5.

Recapitularea i sistematizarea cuno tin elor

* fi e de lucru, plan e didactice; * conversa ia, explica ia, jocul didactic, exerci iul; * activitate frontal , pe grupe i * exerci ii i jocuri de realizare a individual acordurilor gramaticale (ntre subiect 1 or

* observare sistematic * autoapreciere

1. 06

i predicat, substantiv i adjectiv);

6.

Evaluare

1.1. 1.4. 2.3. 2.4.

* copieri, dict ri, autodict ri; * exerci ii de completare a semnelor de punctua ie n diferite texte; * exerci ii de scriere corect a propozi iilor (ordonarea cuvintelor n propozi ii, separarea cuvintelor unor propozi ii, scrierea cu majuscul a primului cuvnt din propozi ie); * exerci ii de alc tuire de propozi ii folosind ortogramele date. * itemi de evaluare * fi e de lucru * explica ia, exerci iul * activitate individual 1 or

* evaluare sumativ

8. 06

coala cu clasele I- VIII Vaduri Prof. nv. primar Mihaela Sofrone An colar 2011 2012

 Unitatea de nv are: Recapitulare final Num r de ore alocat: 2 Nr. Con inuturi Ob. Activit i de nv are crt. detalieri ref. 0 1 2 3 1. Cuvinte cu sens 1.1. * exerci ii de scriere corect a ortogramelor; opus asem n tor 2.1. * exerci ii de analiz ortografic pe baza Scrierea corect a 2.3. motiv rilor ortografice (gramaticale); ortogramelor. 2.4. * exerci ii joc de utilizare a cratimei; Semnele de * exerci ii de corectare a ortogramelor n punctua ie diferite texte; * copieri, dict ri, autodict ri; * recunoa terea i utilizarea corect a semnelor de punctua ie (punctul, virgula, semnul ntreb rii, semnul exclam rii, linia de dialog, dou puncte); * exerci ii de completare a semnelor de punctua ie n diferite texte; * exerci ii de scriere corect a propozi iilor (ordonarea cuvintelor n propozi ii, separarea cuvintelor unor propozi ii, scrierea cu majuscul a primului cuvnt din propozi ie); * jocuri i concursuri; * exerci ii de alc tuire de propozi ii folosind ortogramele date. * itemi de evaluare

Perioada: s pt mnile XIX XX Evaluare Resurse instrumente 4 5 * fi e de lucru, plan e didactice; * observare * conversa ia, explica ia, sistematic exerci iul, jocul didactic * apreciere verbal * activitate frontal i * autoevaluare individual 1 or

(S2) Obs. (Data) 6 15. 06

2.

Evaluare final

1.1. 1.4. 2.3. 2.4.

* fi e de lucru * explica ia, exerci iul * activitate individual 1 or

* evaluare final

22. 05