Sunteți pe pagina 1din 3

Mitropolia Ardealului Protopopiatul Agnita Parohia Fofeldea

Colindele n tradi ia romneasc Colindele sunt cntece tradi ionale cntate de cetele de copii, de feciori sau de adul i cu prilejul s rb torilor de Cr ciun i de Anul Nou care fac referire clar sau simbolic la marele eveniment al Na terii Mntuitorului nostru Iisus Hristos pe care noi l pr znuim n ziua de 25 decembrie. Aceste colinde str vechi, care au leg nat copil ria noastr i a p rin ilor no tri, n fond a poporului nostru, ne fac s retr im nostalgia nnoirii pe care o aduce Na terea Domnului. Aceast rennoire nu vine pe calea c r ii, a bibliotecii, ea vine pe calea str veche a drumului b t torit de t lpile str mo ilor no tri, care umblau i colindau din cas n cas , din familie n familie, anun nd vestea cea mntuitoare a ntrup rii Fiului lui Dumnezeu. Iat c i noi ast zi ne facem urm tori ai nainta ilor no tri venind pe c r rile b t torite c tre ora ul Agnita unde ne ntlnim aici n Casa de Cultur Ilarion Cocisiu pentru a anticipa bucuria adus de s rb toarea Cr ciunului n sufletele noastre prin colindele mo tenite de la ei. Acestea vor fi cntate de grupurile de colind tori din parohiile de pe Valea Hrtibaciului care i n acest an au venit pentru a respecta frumoasa tradi ie a acestui eveniment. S-a scris i s-a vorbit foarte mult despre colinde, despre felul n care le-au n eles str mo ii no tri, le-au tr it, le-au sim it, despre modul n care le-au transmis peste veacuri. n ele descifr m sufletul lor bogat, sufletul lor plin de credin a n Dumnezeu, sufletul lor tare i puternic, auzim i citim din colindele noastre b trne ti, vestite n graiul poporului de colind tori, pe la casele credincio ilor, n elepciunea i lucrarea Duhului Sfnt n Cuvntul ntrupat. Colindele, la noi romnii, sunt expresia Scripturii, a adev rurilor teologice, sunt teologhisirea sau explicarea patristic a ndumnezeirii omului purtat prin viu grai, din tat n fiu, drept i adev rat, ne tirbit cu nimic, purtat de vestitorii ntrup rii Fiului lui Dumnezeu. Poporul romn a p strat un sens adnc al c l toriei spre Betleem a magilor de la R s rit i al nchin rii p storilor; transpunndu-l ntr-unul dintre cele mai frumoase obiceiuri, acela al colindatului. Mergnd din cas n cas pentru a-L vesti tuturor pe Hristos, colind torii devin apostoli, martorii mplinirii f g duin ei trimiterii lui Mesia n lume, spre mntuirea ntregii f pturi. Obiceiul de a merge la fiecare cas i de a vesti prin cntec Na terea Pruncului Ceresc se p streaz n via a romnilor, n modul specific n care ei serbeaz apropierea Cr ciunului. Colindatul, chiar i n mediul urban, a r mas o s rb toare a comunit ii, a copiilor i tinerilor care colind , ca i a celor care primesc colind torii i r spl tesc cu daruri osteneala lor. A a vestim noi, ca i ngerii, din poart n poart , de la fereastr la fereastr , aceste str vechi i nentrecut de frumoase colinde i n acela i timp, exprimnd feluritele nuan e culturale ale poporului romn de pretutindeni. Acest obicei este ns i o rennoire a chem rii fiec rui cre tin de a fi apostol al lui Hristos n lume, de a-L primi, dar i de a-L vesti celorlal i oameni pe Mntuitorul. Colind torii str bat i un itinerariu spiritual, la care este chemat i sufletul fiec rui cre tin, acela de a c l tori permanent spre Dumnezeu i, mai ales, de a mplini c l toria vie ii p mnte ti purtndu-L pe Domnul n suflet cu c ldura cu care Maica Domnului L-a purtat pe Pruncul nou n scut. ntr-un concert de colinde ascult m texte n l toare, multe de origine folcloric , fermec toare prin

prospe imea cu care nf i eaz un eveniment att de cople itor precum cel al venirii n lume a Fiului lui Dumnezeu. De i propune un cadru diferit de cel n care au fost create colindele, prelucrarea cult i interpretarea artistic ntr-un concert nu afecteaz puritatea lor i nici nu anuleaz sensul obi nuit al colindatului, afirmndu-l preponderent pe cel spiritual. Cei care colind i noi, cei colinda i, intr m n aura tainic a s rb toririi Na terii lui Iisus Hristos ca o ceat care, n drumul spre Betleem, se va nso i, cu smerenie, cu cetele ngerilor ce cnt Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu i pe p mnt pace, ntre oameni bun voire, cum spunea P.F. Teoctist,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne. F r colind Cr ciunul ar fi unul globalizat, un Cr ciun al genera iei Internet, al unei genera ii desprins aproape radical de via a comunit ii tradi ionale romne ti. Nu este viu un Cr ciun n care doar ascul i on-line sau pe CD colinde (ntre noi fie vorba, din ce n ce mai remixate), f r ns a ie i din comoditatea i egoismul omului modern. A merge cu colindul nseamn a vesti pe Hristos, este sinonim cu ideea de apostolat: Mergnd, nv a i toate neamurile..., nseamn a aduce tuturor vestea i bucuria venirii lui Dumnezeu n lume, a nomenirii Lui; nseamn s n elegi cuvntul Sfin ilor P rin i care afirm c Dumnezeu S-a f cut om pentru ca omul s se fac Dumnezeu (prin asem nare, sau participare). De aceea Biserica ne ndeamn , ne invit pe to i s devenim colind tori, iar acest lucru se face ncepnd cu odovania (adic sfr itul sau ncheierea) ultimei mari s rb tori, Intrarea Maicii Domnului n Biseric - 21 noiembrie, i nu a a cum n mod gre it se obi nuie te (de ceva timp ncoace), doar n zilele premerg toare sau doar n ziua de ajun! Colindul de fapt istorise te sau reia evenimentele esen iale din istoria mntuirii! Istorisirea vie ii Fiului lui Dumnezeu, de la Na tere la R stignire, este, de fapt, Liturghia oficiat n timpul slujbelor religioase, iar colindatul reface, prin toate momentele lui, uniunea comunit ii cre tine naintea desf ur rii serviciului sacru, n cadrul bisericii, mediaz participarea comunit ii colindate la misterul sau taina Na terii. Sfnta Liturghie este slujba n timpul c reia se preg te te i se aduce jertfa Sfintei Euharistii i are n componen istorisirea vie ii Mntuitorului sub form simbolic . Ca parte integrant a folclorului religios, colindele prezinta o valoare nepre uit prin originea i mai ales prin vechimea lor. Ele reprezint cntecul nostru str mo esc i una din cele mai vechi forme de manifestare a folclorului religios romnesc. Oricare ar fi p rerea speciali tilor n aceast privin , un lucru este sigur i anume c ele sunt foarte vechi, formnduse odat cu poporul romn i cu r spndirea cre tinismului pe meleagurile noastre. Prezen a n colindele i plugu oarele noastre a numelui lui "B dica Traian" ne aminte te de timpul form rii poporului romn i de str mo ii neamului nostru. Dup p rerea unora, cele mai vechi colinde ar fi acelea care au refrenul "Lerui Doamne" sau "Alilerui Doamne", care ar fi forma arhaic , pe ct se pare, a cuvntului bisericesc "Aliluia". Colindele, "aceste minunate crea ii populare", s-au p strat din genera ie n genera ie i au r sunat n fiecare an n casele cre tinilor, nd tinndu-se, r spndindu-se i fiind nelipsite din manifest rile religioase ale credincio ilor no tri. Sub raportul m iestriei artistice a versului i a melodiei, colindele ocup un loc de seam n crea ia poporului nostru. Ele formeaza un tot unitar cu doinele, baladele populare i cntecele de vitejie, cu basmele, ghicitorile, proverbele i zic torile. Venind din lumea ob tilor s te ti, colindele p streaz , f r ndoial , unele din cele mai vechi realiz ri poetice romne ti. Ele exprim , sub forma poeziei populare florile alese ale sim mintelor noastre cre tine ti n fa a

tainei celei din veac ascunse, precum i binefacerile ce s-au rev rsat asupra omenirii prin ntruparea Fiului lui Dumnezeu. Pu ine popoare din lume au nso it minunea venirii Fiului lui Dumnezeu cu o mbra i are a a de cald , de duioas i au exprimat-o a a de bogat n forme artistice, cum a f cut-o poporul romn. n colinde, simplitatea, u urin a i cursivitatea versului popular, exprima o mare bog ie de idei, ntr-o form plin de frumuse i artistice, n care figurile de stil abund , compara iile se ntrec una pe alta, iar epitetele i mai ales diminutivele nu lipsesc aproape din nici un vers. Este, de altfel, tot ceea ce d ging ie, frumuse e, farmec i duio ie colindelor. Dar, colindele romne ti sunt p strate, gustate i apreciate pentru valoarea lor teologic . Ele sunt nmiresmate de parfumul cel mai ales al evlaviei noastre cre tine ti i str mo e ti, sunt o transpunere n form popular cntat a credin ei noastre ortodoxe, ele sunt inspirate din Sfnta Scriptur i din Sfnta Tradi ie, din slujbele divine i din iconografie. n ele respir puternic duhul cre tin i se p streaz ceva din fr gezimea cre tinismului primar. Ele prezint ascult torilor dogma ortodox nve mntat n straiul idilic i naiv al versului popular al colindei. n ele se r sfrnge nv tura cre tina despre p catul str mo esc, ntruparea i na terea Mntuitorului, r scump rarea oamenilor prin moartea i nvierea Sa, supracinstirea Maicii Domnului, cinstirea Sfin ilor, Sfintele Taine, nv tura despre rai, iad i judecata viitoare. S p str m aceste cnt ri, aceste colinde, i s le facem cunoscute nencetat, aceasta fiind prima noastr ndatorire, c ci ele poart adev rul neschimbat, adev rul care r mne temei vie ii, credin ei i lucr rii noastre, chem rii noastre cre tine ti, indiferent de valurile lumii. n mijlocul acestor valuri, de care nu suntem nici noi scuti i, credin a n Dumnezeu, Sfnta Evanghelie, ging ia Pruncului Iisus au r mas ca o raz de lumin , ca o raz de n dejde, ca o raz de curaj, ce vine din ieslea de la Betleem, de la Dumnezeu nsu i. S rb tori fericite i La Mul i Ani! Agnita 11.12.2011 Pr. T toiu Ioan Dumitru