Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea de Jurnalism i ctiin e ale Comunic rii, USM

Eseu la filozofie:

Itinerarul Spiritual al Intelectualului

Realizat de: Cristina Burlacu J111L Verificat de: Vasile apoc, lector universitar

Chi in u, 2011

Fiecare genera ie e specific n felul ei. Contradic ia dintre genera ii sau ve nicul conflict este indispensabil evolu iei. Putem noi oare s le permitem celor b trni s ne ghideze via a prin sfaturile lor care nu mai snt actuale pentru noi? Evident, noi sntem cei reponsabili de propria via i destin. Suntem cei dinti care diferen iem planurile acestea de realitate i n elegem c

fiecare i are via a i legile lor. Via a, izbindu-ne dureros i precoce, ne-a apropiat de realit i necunoscute celorlal i. Lupta cea mare se duce pe plan interior al fiec ruia, pentru c spiritul nostru e mai puternic dect orice mprejurare sau circumstan , pentru c a tr i nseamn a sim i i n mod indispensabil suferi. Astfel actualiz m Spiritul din noi. Ce n elegem noi prin spirit?! Potrivit lui Eliade, Spiritul e con tiin a unei vie i care trebuie vie uit , absorbit , educat cu aten ie . Pentru mine spiritul nu este dect partea personalit ii mele care nu minte, care e sincer , care recunoa te gre eli, care regret fapte , care viseaz spre un viitor bun. Spiritul meu sunt eu n evolu ie. Spiritul meu neag m tile. Spiritul meu m educ i vrea s fie curat. Noua genera ie poate fi caracterizat adesea ca diletant . ci aici exist o doz de adev r. Poate c datorit lipsei noastre de experien supune tot. La modul critic, a fi diletant nu e r u, pentru c un diletant iscusit iese oricnd dintr-o situa ie destul de facil. Totu i un diletant nu este un erudit, ci un superficial. Eliade asociaz un dilentant cu un Don Juan, plin de curaj nea teptat, care alearg dup diferite forme spiritule sau trupe ti. El este sedus de tot. n opinia mea aceast calitate a diletantului l poate salva i ajuta sau l poate distruge. Cred c un diletant poate c dea u or n extreme i se poate pierde pe sine n multitudinea de valori i lucruri care exist . Neavnd o pozi ie a sa forte, diletantul st cu capul sub sabia lui Damocles care poate c dea n orice moment. Don Juan- cel plin de sim uri i sentiment. De ce i nu?! Pentru c n fa a realit ilor numai ura, iubirea i patima ne pot ajuta s g sim adev rurile esen iale, pentru c patima a inteligen a, iar suficient sau a personalit ii noastre, a tendin ei de a a

imboldul pe acre l d de a g si adev rul obiectiv- singurul rodnic i prielnic. Patima descoper argumente i c i. Sentimentul ne entuziasmeaz , ne d for i speran , ne pune n ac iune, ne

face puternici i tari. Chiar i n tiin , predomin sentimentul, dorin a arz toare de a crea, de a schimba, de a produce. Nu n zadar Duhem a scris despre tiin urm toarele les principes se

sentent, les conclusions se concluent , deci tiin a are corela ia cu morala, cu spiritul, cu intui ia. A avea o simpl simpatie pentru a vrae s reu e ti nu este suficient. Valorile trebuiesc afirmate i ap rate cu dragoste, pentru c dragostea te face s treci peste tot ce e ieftin i mediocru. Diletantul promoveaz pasiunea i nu dragostea. Astfel, acesta r mne a fi un mediocru i nu e niciodat serios, pe cnd adev rata crea ie presupune perseveren i dragoste. n final, un diletant

nu are verticalitate i nici nu putem vorbi despre o adev rat inteligent n cazul lui, ci despre una camuflat . Astfel vedem i o fragilitate spiritual , pentru c un diletant este superficial n materie de vlori i principii de via . n cadul grupei de diletan i avem i noii diletan i-cei constructivi-mult mai greu de identificat ca diletant. Care ar fi diferen a dintre un diletant i un erudit? Ca exemplu putem lua gndirea direct des vr it a lui Kant despre evolu ia creatoare, pe cnd la ceilal i vedem o gndire comun , cursiv dar superficial . O genera ie e ntotdeauna mai bun dect cea precedent , pentru c e mai nelini tit , mai bogat n experien e, dar nu putem nega experien a genera iilor precedente i mai ales cea legat de eveimente care au schimabt lumea i oamenii-r zboaiele, conflictele. Din aceast cauz i studiem i

profund istoria. Doar analiznd trecutul, cunoscnd cauzele i r d cinile, etapele evolu iei i procesul n sine, putem n elege prezentul i crea viitorul. Deci, experien a ini ial este

indispensabil , ns ea trebuie adaptat la prezent. Avem nevoie de propriile experien e, gre eli, e ecuri i realiz ri, pentru c avem nevoie de libertate ca de aer. ntregirea final , de-a lungul sui urilor nfierbnt , i-l dilat pn Ne sim im ndrepta i c tre i-l

i cobor urilor pr p stioase, ce strng sufletul la expansivitate. De aceea c ut m

la exaltare, pn

i sorbim

experien ele pe care vremea i dibuirile sufletului ni le arunc n fa . Chiar i cea mai negativ experien confer exotism existen ei noastre, astfel avem parte de tr iri

inedite. Astfel se l rge te i libertatea noastr . Nu trebuie s ne fie fric de experien e nepl cute sau proaste, pentru c din moment ce suntem siguri n noi, acestea nu vor veni dect s sprijine i s consolideze spiritul nostru, c lindu-l pn ce acesta nu dobnde te imunitatea. Instinctul de conservare al unit ii i voin a-care nu ne p r se te niciodat cu totul-nu ne las pierz rii,

pr p stiilor incon tien ei sau rat rii. Nu n zadar Eliade ne ndemn s ca ut m, s sorbi, s ne desf t m, s suferim tot, petru c personalitatea ajunge elastic , dar nu incoerent , asimileaz , dar nu se intoxic . Fiecare nou experien i d ruie te personalit ii noastre o nou gimnastic ,

o nou viziune i noi valori (alchimie, magie, algebr , umanitarism, cubism, etc). Experien ele provoac atitudini, ca pozi ii, iar atitudinile provoav pozi ii spirituale. Dar care este scopul experien elor noastre, a vie ii noastre ca oameni intelectuali? Armonia spiritual , echilibrul for elor l untrice este scopul suprem. R zboiul este ceea prin ce ne diferen iem noi de genera iile anterioare, experien care a ridicat

cultul duhului i a spiritului. De aici i vine critica diletantismului, a superficialit ii, nevoia de seriozitate spiritual . n acest context trebuie s recuno tem i importan a fuziunii experien ei cu cultura. Cultura nu e dect valorificarea experien elor suflete ti i organizarea lor independent de celelate valori : economice sau politice . O cultur este un univers spiritual viu. Izvornd din experien e, din via a l untric , fiind totdeauna o sintez printre ai c rei reactivi nu trebuie s uit m con inutul etnic-cultura va fi ntotdeauna colorat etnic i nuan at individual . Deci, cultura este diferit la fiecare n parte i depinde de propria personalitate, de configurarea interioar a fiec ruia dac vorbim despre om. Dac e s vorbim despre popor atunci fiecare civiliza ie n sine reprezint o cultur unic ei, dar toate culturile lumii au pornit de la una. Dac vorbim despre cultur atunci suntem obliga i s mn ion m literatura ca manifestare a unei pozi ii spirituale ca parte a culturii. Literatura este cea care comaseaz experien ele i promoveaz cultura. Oare am putea vorbi despre cultur f r literatur ? Cred c literatura e avu ia cea mai pre ioas a omenirii, e cea care afi eaz evolu ia omului, cea care ne d lec ii de via , cea care ne mbog e te cuno tin ele, cea care ne schimb propria filozofie de via i ne face mai puternici n i original n felul

momentele de sl biciune. Literatura este lec ie de via , manifestare superioar a spiritului, a umanului. Literatura mul ume te sentimentalismul, senzualitatea, nevoia de idealism, de

filozofie, de misticism, de cunoa tere a realit ilor sociale, etc . Ascensiunea spiritual a intelectualui a fost abordat de mai multe grupuri de savan i, oameni de tiin i erudi i printre care care sunt i teozofii cei care se considerau a poseda n elepciunea

divin , filozofa estetic, n marginea dogmelor, dar f r a contrazice aceste dogme.Deci teozofia era o activitate care cuprindea studiul fenomenelor de credin , coresponden a dintre om i univers. Iat de ce teozofia era considerat o form de misticism, pentru c fiecare avea propria viziune asupra acestui subiect.

Dac

vorbim despre cultura n sine i despre conflictul de genera ii, despre literatur

i despre

con tiin a uman , atunci e potrivit s l abord m pe profesorul universitar, pe gazetarul ntre filozofi i filozoful ntre gazetari-Nae Ionescu. El este cel care face o revolu ie n via a intelectual a Romaniei din prima jum tate a secolului XX, cel care abordeaz totul ntr-o manier socratic , demonstrnd tot timpul c percem lumea doar prin propria viziune, prin propria experien i prin

cunoa terea de sine i nici una din c r i sau nimeni nu i poate forma aceast atitudine i viziune asupra vie ii. Lui Nae Ionescu se datoreaz educa ia spiritual a studen imii acelui timp. El a fost pus la rang cu Eminescu, Ha deu, Prvan. Acest om s-a impus ca un tip socratic: mpotriva oratoriei, mpotriva profetismului, mpotriva unei metafizici exterioare. El readuce metafizica la punctul ei ini ial: cunoa terea de sine. Astfel serii ntregi de studen i au fost nv a i sistematic cum s nu cread n c r i, n teorii generale, n dogme, cum s ias din formule, din lucruri nv ate. Paradoxul i aventura erau ncurajate, dezn dejdea i exasperarea erau privite cu simpatie, iar sinceritatea era promovat pretutindeni. Momentul spiritual pe care l alimenteaz lec iile i articolele lui Nae Ionescu-apar ine unui alt ciclu. Se cere nti de toate o sinceritate total , pentru c nu tii dect

ceea ce tr ie ti tu, nu rode ti dect n m sura n care te descoperi pe tine nsu i. Orice drum e bun dac te duce n inima fiin ei tale, dar mai ales drumurile subterane, experien ele organice, riscurile, aventura. Un singur lucru e esen ial: s r mi tu, s fii autentic, s nu- i tr dezi fiin a spiritual . n viziunea mea, echilibrul spiritual este o condi ie necesar dezvolt rii intelectuale a omului. Att timp ct dragostea, bun tatea, umanismul i n elegerea sunt cultivate de noi n fiecare zi, putem avea siguran a de a fi n armonie cu sine ns i i de a avea for a i motiva ia necesare form rii noastre ca personalit i, ca oameni integri, ca intelectuali, ca profesioni ti n ceea ce vom face n viitor. A fi erudit nseamn a fi deschis i orientat spre o ve nic evolu ie, pentru c omul de tept nva pe tot parcursul vie ii sale