Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

Scoala: Numele si prenumele: G.H. Data nasterii: 27.07.2001 Clasa: a IV- a A Diagnostic medical si psihologic: deficienta mintala , nivel usor; concentrare redus , aten ie mai greu de captat, capacitate slaba de efort, instabil psihic . Evaluare pedagogic : -nivel de inteligen scazut, lucreaza cu sprijin, in ritm lent; are formate deprinderi practice Speciali ti care intervin in aplicarea programului: -invatatorul/ profesorul de sprijin- indrumare in activ. scolara, stimulare psihica prin activitatile din clasa -medicul: tratament medical adecvat, reevalu ri -parintiI sprijin in activitatile scolare, colaborarea cu ceilal i factori implica i. Scopul: Dezvoltarea poten ialului cognitiv n vederea integr rii lui in grupul de clasei i n activit ile specifice scolii. Obiective pe termen lung: -dezvoltarea abilit ilor cognitive specifice dezvoltarii intelectuale -dezvoltarea abili tilor de comunicare -nsu irea deprinderilor de comportare si relationare in grupul clasei si in afara acestuia Socio- affective: - imbunatatirea motivatiei invatarii, dezvoltarea increderii in sine

Tipuri de activitate: - activita i de scris -citit - activita i matematice Strategii centrate pe copil: -valorificarea maxim a jocurilor de grup -procedee de lucru simple, cu grad redus de dificultate/ sarcini de lucru simple - stimularea corespunzatoare a limbajului -exersarea comportamentelor pozitive Resurse, mijloace: -material didactic adecvat fiec rei activita i, rechizite, c r i cu imagini, plan e, jetoane Metode i instrumente de aplicare: -jocul de rol; activitati de grup, conversa ia, explica ia, exerci iul Perioada: octombrie- decembrie 2011 inta 1:

Dezvoltarea abilit ilor de comunicare: -s r spund adecvat(verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune, i se cere - sa sustina un dialog cu colegii/ invatatorul pe diferite teme inta 2: Terapia cognitiv : Limba romana y Sa-si concentreze atentia pentru a asculta mesaje diferite y Sa distinga sunetele si silabele dintr-un cuvant dat y Sa alcatuiasca oral propozitii corecte dupa imagini/ cu cuvinte date y Sa formuleze oral raspunsuri la intrebari y Sa asocieze sunetul cu litera, litera de tipar cu cea de mana si cuvantul cu imaginea denumita y Sa recunoasca litere, grupuri de litere de tipar si de mana y Sa citeasca litere, silabe, cuvinte, propozitii cu literele invatate y Sa scrie litere, silabe, cuvinte, propozitii , prin copiere, transcriere, dictare y Sa scrie ingrijit respectand spatiul caietului si spatiul intre cuvinte

Criterii de evaluare: y Asculta mesaje; y alcatuieste oral propozitii dupa imagini; y identifica sunetele, silabele unui cuvant; y asociaza sunetul cu litera, litera de tipar cu cea de mana y identifica literele, grupurile de litere mari si mici de mana si de tipar in cuvinte, texte; y citeste litere, silabe, cuvinte cu literele invatate; y scrie litere, silabe, cuvinte cu literele invatate prin copiere, transcriere, cu ajutor la dictare; y scrie lizibil, respecta incadrarea in pagina; inta 3: Formarea comportamentului: - sa asculte comenzi verbale; - sa execute comenzile cerute; - sa manifeste un comportament adecvat in clasa.

Metode i instrumente de evaluare: -evaluare oral preponderenta -observa ie direct -evaluarea rezultatelor concrete: fise de lucru, desene (I se ofera posibilitatea de exprimare prin desen atunci cand sarcina este prea grea), lucr ri practice etc