Sunteți pe pagina 1din 136

CALCUL MATRICIAL

Prin matrice se n elege un tablou cu n linii i m coloane. Elementele unei matrici ai,j pot fi numere reale sau complexe. Nota ie: An v m a1,1 . . . a1, m
Anvm . ! . . a n ,1 . . . . . . . . . a n ,m

Cazuri particulare: n=m matrice p trat n=1 matrice linie (vector linie) m=1 matrice coloan (vector coloan ) ai,j = 0, i > j matrice triunghiular inferior ai,j = 0, i < j matrice triunghiular superior ai,j = 0, i j i ai,j 0, i = j matrice diagonal ai,j = 0, i j i ai,j = 1, i = j matrice unitate ai,j = aj,i,, matrice simetric ai,j = aji, i j i ai,j = 0, i = j matrice antisimetric

Opera ii elementare cu matrici.


Transpunerea: Const n schimbarea liniilor n coloane. At transpusa matricei A.

Adunarea: Se pot aduna numai matrici avnd acelea i dimensiuni An v m + Bn v m = Cn v m; Propriet i: Comutativ Asociativ Distributiv ci,j= ai,j+ bi,j i=1,n; j=1,m.

Sc derea: Se pot sc dea numai matrici avnd acelea i dimensiuni An v m - Bn v m = Cn v m; Propriet i: Asociativ Distributiv ci,j= ai,j- bi,j i=1,n; j=1,m.

nmul irea: Se pot nmul i numai matrici care ndeplinesc urm toarea condi ie: num rul de coloane a matricii denmul it este egal cu num rul de linii a matricii nmul itor:

An v l x Bl v m = Cn v m;

ci, j ! ai,k bk, j


k !1

i=1,n;

j=1,m.

Propriet i: Asociativ Distributiv

Ridicarea la putere: Se pot ridica la o putere ntreag numai matrici p trate. Opera ia reprezint o nmul ire repetat .

A n !   A A A A 
Propriet i: Asociativ Distributiv
de n ori

Matrici elementare: Sunt matrici derivate dintr-o matricea unitate, dup cum urmeaz : Ei(c) matrice unitate avnd linia i amplificat cu constanta c. Exemplu

1 0 0 E 3 ( c ) ! 0 1 0 0 0 c 0 0 1 ! 0 1 0 1 0 0

Ei,j

matrice unitate avnd linia i interschimbat cu linia j. Exemplu

E1,3

Ei,j(c) matrice unitate avnd linia i nlocuit prin suma liniei i cu linia j amplificat cu constanta c. Exemplu

1 0 c E1,3 (c) ! 0 1 0 0 0 1

Opera ii elementare cu linii i coloane: 1. Multiplicarea unei linii cu o constant nenul c. 2. Interschimbarea a dou linii. 3. nlocuirea liniei i prin suma liniei i cu linia j amplificat cu constanta c. Acelea i opera ii pot fi definite i relativ la coloane. Efectuarea acestor opera ii asupra unei matrici p trate oarecare A, poare fi realizat prin premultiplicarea (nmul irea la stnga a matricii A) cu o matrice elementar , dup cum urmeaz : 2 5 4 Exemplu: Fie matricea A ! 1 3 0 7 2 8 y Multiplicarea unei linii cu o constant nenul c:

1 0 0 2 5 4 2 5 4 E3 ( c ) A ! 0 1 0 1 3 0 ! 1 3 0 0 0 c 7 2 8 7c 2c 8c

yInterschimbarea a dou linii:

0 0 1 2 5 4 7 2 8 E1,3 A ! 0 1 0 1 3 0 ! 1 3 0 1 0 0 7 2 8 2 5 4

ynlocuirea liniei i prin suma liniei i cu linia j amplificat cu constanta c:

1 0 c 2 5 4 2 7 c 5 2c 4 8c E1, 3 (c) A ! 0 1 0 1 3 0 ! 1 3 0 0 0 1 7 2 8 7 2 8

DETERMINANTUL UNEI MATRICI Fiec rei matrici p trate A i se poate asocia o cantitate scalar (un num r real) notat: a1,1 . . . a1,m numit determinant.

. A ! . . a n,1

. . . . . .

. . . a n ,m

Definirea determinantului utilizeaz no iunile de minor i cofactor. Un minor de ordin n-1 este un determinant ob inut prin eliminarea unei linii i a unei coloane din determinantul dat. Minorul corespunz tor termenului ai,j se ob ine eliminnd linia i i coloana j. Ai , j , egal cu produsul dintre

Fiec rui element ai,j i se asociaz un cofactor,

 1 i j

i determinantul minorului corespunz tor elementului ai,j. Valoarea determinantului unei matrici p trate va fi: A ! a i , j Ai , j
j !1 n

i ! 1, n

sau

A ! a i , j Ai , j
i !1

j ! 1, n

Propriet ile determinan ilor: 1. Dac dou linii sau dou coloane ale unei matrici sunt identice, valoarea determinantului este zero. 2. Determinantul produsului de matrici este egal cu produsul determinan ilor. 3. Determinantul unei matrici triunghiulare este egal cu produsul elementelor diagonalei principale. 4. Determinantul unei matrici diagonale este egal cu produsul elementelor diagonalei principale. 5. Dac o linie i a matricei A este nlocuit cu linia (b1, b2, ... , bn) atunci, determinantul matricii care rezult Ai, poate fi exprimat prin rela ia: n Ai ! b j Ai , j Reguli de transformare ale determinan ilor: 1. Dac matricea B este format prin multiplicarea cu constanta c, a elementelor unei linii din matricea A, atunci: B !c A 2. Dac matricea B este format prin interschimbarea a dou linii (sau coloane) din matricea A, atunci: B ! A 3. Dac matricea B este format prin adunarea de c ori a unei linii la o alt linie din matricea A, atunci: B ! A Aceste reguli corespund celor trei opera ii elementare cu matrici, descrise anterior.
j !1

INVERSA UNEI MATRICI Pentru fiecare matrice p trat nesingular (avnd determinantul nenul) exist o matrice invers , notat A-1 care satisface rela ia: A A-1 = A-1 A = U n care U reprezint matricea unitate. A 1 ! 1 Adj A A

Expresia matricii inverse este dat de rela ia:

A1,1 . . . An,1 n care Adj (A) este matrice adjunct a matricii A. . . Matricea adjunct a unei matrici se define te ca fiind transpusa matricii cofactorilor Adj A ! . . matricii date, adic : . . A Propriet i: . . . An,n 1,n 1. Numai o matrice p trat poate avea o invers ; 2. Matricea invers este o matrice p trat ; 3. Inversa unei matrici simetrice este tot o matrice simetric ; 4. Inversa unei matrici diagonale este tot o matrice diagonal ; 5. Dac determinantul unei matrici este nul aceast matrice nu admite o matrice invers ; 6. Inversa produsului de matrici este egal cu produsul inverselor; 7. Dac : 1 A!kB atunci A 1 ! B 1 k

Calculul matricii inverse prin eliminare Dac o matrice nesingular A poate fi adus la matricea unitate U prin premultiplicare cu o anumit secven de matrici elementare Ek atunci premultiplicarea matricii unitate U cu aceea i secven de matrici elementare va da matricea A-1. Presupunnd c s-au g sit matricile elementare Ek astfel nct:

E k E k 1 E3 E 2 E1 A ! U

atunci prin postmultiplicare cu A-1 se ob ine: E k E k 1 E 3 E 2 E1 A A 1 ! U A 1

adic : E k E k 1 E 3 E 2 E1 ! A 1

Aducerea unei matrici, la forma de matrice unitate U se poate realiza n n etape. Fiecare etap , i (i = 1, n), const din dou faze:

An v n

a1,1 . ! ai ,1 . an ,1

. .

. .

. ai , i . . . .

. a1, n . . . ai , n . . . an , n

Faza 1: Normalizarea elementului ai,i. Adic mp r irea liniei i la elementul de pe diagonala principal ai,i. Dac acesta este nul este necesar efectuarea, n prealabil, a unei permut ri a liniilor. Dup efectuarea acestei opera ii se ob ine matricea:

A 'nv n

a1,1 . a i ,1 ! ai , i . an,1

. . . a1, n . . . . ai , n . 1 . ai , i . . . . . . . an , n

Acest rezultat se poate ob ine prin premultiplicarea matricii A cu o matrice elementar de forma Ei (c) unde:

c!

1 ai , i

Faza 2: Anularea elementelor care se afl pe coloana i, mai pu in elementul de pe diagonala principal , prin nlocuirea liniei k cu o combina ie liniar convenabil a liniilor i i k. Dup efectuarea acestei opera ii se ob ine matricea:

) A (niv n

a1(,i1) . ( ) ! aki,1 . a ( i ) n,1

) . a1(,in . . ( ) . aki,1 . . ( ) . 0 . ani,1

. . . .

0 0 1 0

Acest rezultat se poate ob ine prin premultiplic ri succesive ale matricii A cu matrici elementare de forma Ek,i (c) unde c = - ak,i Este evident c matricea care rezult la etapa n va fi matricea unitate.

Aplicnd aceea i secven de opera ii care a fost aplicat matricilor: A, A(1), A(2), , A(n) = U ;
a1,1 . A! / an ,1 . 1 . / 0 . 0 / 1 a1,n / an ,n 1 . / 0 . b1,1 . / bn ,1 . b1,n / ! A1 bn ,n 0 / 1

concomitent asupra matricilor: U = B, B(1), B(2), B(n) ;

va rezulta n final: B(n) = A-1.

Calculul concomitent al determinantului matricii: Acest calcul poate fi efectuat pe baza regulilor de transformare ale determinan ilor, descrise anterior. Presupunnd c matricea A este adus la forma de matrice unitate, f r a efectua interschimb ri de linii i coloane, atunci rela iile ntre determinan ii matricilor ob inute la etape succesive vor fi:
A (1) ! 1 A a1,1 A ( 2) ! 1
( a 21)2 ,

A (1) !

1
( a 21)2 ,

1 A a1,1

A ( 3) !

1
( ) a323 ,

A ( 2) !

( ) ( a 323 a 21)2 , ,

1 A a1,1

...
A (n) ! U ! 1 ! 1
( a nnn 1) ,

A ( n 1) !

1
( a nnn 1) ,

( ) ( a323 a 21)2 , ,

1 A a1,1

Rezult rela ia de calcul a determinantului:


( ( ) ( A ! a1,1 a 21)2 a 323 a nnn 1) , , ,

Presupunnd c au loc i m interschimb ri de linii, atunci rela ia de calcul a determinantului devine:


( ( ) ( A ! 1 m a1,1 a 21)2 a323 a nnn 1) , , ,

ERORI DE TRUNCHIERE Erorile produse ca urmare a calculului n virgul mobil sunt erori de trunchiere. Acestea apar ca urmare a faptului c numerele sunt reprezentate cu un num r finit de zecimale. Nota ii x - valoarea exact a unei m rimi; - valoarea aproximativ a aceleia i m rimi; - eroarea de trunchiere. x ! x ex
x y ! x y ex e y ex y ! e x e y

x
ex

Cu aceste nota ii, este valabil rela ia: Eroarea produs la opera ia de adunare: Eroarea produs la opera ia de sc dere:

x y ! x y ex e y

ex y ! ex e y

Eroarea produs la opera ia de nmul ire

x y ! x ex y e y ! x y x e y y ex ex e y
ex e y

neglijnd termenul

ob inem

e x y ! x e y y e x

Observa ie La opera ia de nmul ire eroarea produs depinde nu numai de erorile termenilor care intervin n opera ia respectiv dar i de valoarea acestora. Eroarea produs la opera ia de mp r ire

x x ex ! ! y y ey

x ex x ex x ex x ex 1 y $ ! ! 2 ey ey y y y ey 1 y 1 1 y y y
ey y
2

1

ey ey 1 y

n irul precedent de egalit i s-a neglijat termenul:

}0

ex e y x x ex x !  e 2 y y y y2 y y

neglijnd termenul:

ex e y y
2

se ob ine urm toarea expresie pentru eroarea de trunchiere produs la opera ia de mp r ire: ex ! Observa ie
y

ex y

x y
2

ey

La opera ia de mp r ire eroarea produs depinde nu numai de erorile termenilor care intervin n opera ia respectiv dar i de valoarea acestora, cu ct mp r itorul este mai mic cu att valoarea erorii este mai mare. Ca urmare rezult c n procesul de inversare a unei matrici este de preferat ca la fiecare etap s se rearanjeze matricea, prin permut ri de linii i coloane, astfel nct termenul de pe diagonal s fie cel cu valoarea absolut maxim la etapa respectiv . Acest proces poart denumirea de pivotare i poate fi efectuat n dou moduri: p Pivotare par ial , dac la fiecare etap se determin valoarea maxim de pe coloana corespunz tore etapei respective p Pivotare total , dac la fiecare etap se determin valoarea maxim din ntreaga matrice.

Exist o categorie de matrici numite slab condi ionate care se caracterizeaz prin aceea c o mic modificare asupra valorii unui termen al matricii determin o modificare important asupra termenilor matricii inverse. Aceste matrici se caracterizeaz prin aceea c valoarea determinantului matricii este mult mai mic dect termenii matricii. Exemplu:

100 10 A! ; 9,5 1

A !5 ; A

1

0,2 2 ! 1,9 20

presupunem c se produce o mic modificare a unuia dintre termenii matricii:

100 10 A! ; 9,9 1

A !1 ;

1

 10 1 ! 9,9 100

se poate constata o modificare semnificativ a termenilor matricei inverse. Erorile de trunchiere pot determina ob inerea unor rezultate complet diferite fa de valoarea real a matricii inverse. Ca urmare pentru calculul matricii inverse se va utiliza un algoritm iterativ care permite efectuarea corect rii matricii inverse pn cnd se ob ine rezultatul cu precizia dorit .

ALGORITMUL LUI HOTTELING PENTRU CALCULUL INVERSEI UNEI MATRICI Algoritmul se bazeaz pe efectuarea unei opera ii de mp r ire prin opera ia de nmul ire. Vom exemplifica algoritmul pentru cazul numerelor reale:

Presupunem c se cunoa te o prim aproximare (1/a) a inversului num rului real a pe care o not m d1. Condi ia de convergen a a algoritmului este ca: e1 ! 1 a d1 1

Algoritmul const n determinarea unui ir de aproxim ri d2, d3, d4, a inversului num rului a astfel nct erorile s tind spre zero.

Pentru a realiza condi ia cerut este necesar s se determine o rela ie de recuren astfel nct eroarea la un moment dat s poat fi exprimat sub forma unei puteri a lui e1. Aceasta deoarece: k lim e1 ! 0
k pg

Se pune condi ia:

2 e2 ! 1 a d 2 ! e1

din care rezult succesiv:

e12 ! e1 e1 ! a d1 a d1 ! 1 2 a d1 a 2 d12 1 1
adic :

e12 ! 1 a d1 ?  a d1 A! 1 a d1 e1 1 1 1
i
d 2 ! d1 e1 1

Procesul de determinare al inversului unui num r va fi urm torul:


d 2 ! d1 e1 1 d 3 ! d 2 e2 1 e2 ! 1 - a d 2 e3 ! 1 - a d 3 ek ! 1 - a d k

..
d k ! d k 1 ek 1 1

care continu pn cnd ek devine mai mic dect o valoare impus .

Pentru aplicarea algoritmului n cazul matricilor se va utiliza no iunea de norm a unei matrici, definit astfel: n N ? AA! max a i , j ] i j !1

Dac

N ?AA 1

atunci

n pg

lim N ?AAn ! 0

Pentru a calcula inversa unei matrici utiliznd algoritmul lui Hotteling se va proceda dup cum urmeaz : Presupunem:

A - Matricea pentru care dorim s calcul m inversa D1 - Prima aproximare a inversei matricii, determinat cu algoritmul descris anterior
Eroarea care se produce n acest caz se va calcula astfel: E1 ! U A D1 n care s-a notat cu U matricea unitate.

Urm toarele aproxim ri ale matricii inverse se vor ob ine astfel: D2 ! D1 E1 U E 2 ! U - A D2

D3 ! D2 E 2 U . Dk ! Dk 1 E k 1 U

E3 ! U - A D3 E k ! U - A Dk

Procesul se ntrerupe n momentul n care este ndeplinit rela ia N ?E k A I n care I este o valoare impus ini ial.

Concluzie Calculul inversei unei matrici se va face parcurgnd urm toarele etape: determinarea unei prime aproxim ri a inversei prin algoritmul de inversare direct, de preferat utiliznd pivotarea par ial sau total ; corectarea valorii inversei prin parcurgerea algoritmului lui Hotteling.

REZOLVAREA SISTEMELOR DE ECUA II LINIARE


Exist dou metode de rezolvare a sistemelor de ecua ii liniare

Metode directe
Constau n ob inerea solu iei printr-un algoritm cu un num r finit de pa i (de regul egal cu num rul de ecua ii ale sistemului) prin aducerea matricii de coeficien i ai sistemului la o form particular ( triunghiular sau matrice unitate). n cazul sistemelor slab condi ionate metoda se aplic repetat pn la ob inerea solu iei cu o precizie impus ini ial.

Metode iterative (indirecte)


Constau n determinarea solu iei ntr-un num r de pa i care depinde de precizia cu care se efectueaz calculul.

METODE DIRECTE. Metoda lui Gauss


Metoda are drept scop rezolvarea sistemului: A X ! B Algoritmul const n aducerea matricii de coeficien i A la forma de matrice unitate modificnd simultan matricea B, a termenilor liberi. Se poate determina o secven a de matrici elementare cu ajutorul c reia, prin preamplificare, matricea A s fie adus la forma de matrice unitate:

E n E n 1 . E 2 E1 A X ! E n E n 1 . E 2 E1 B
rezult c :

X ! E n E n1 E 2 E1 B
Algoritmul de rezolvare a sistemului va produce urm toarea transformare:
a1,1 a n ,1 a1, n b1 bn 1 0
( 0 b1 n ) ( 1 bnn )

a n, n

Ca urmare solu ia sistemului va fi: xi ! bi( n ) , i ! 1, n Se poate reduce num rul de opera ii dac aducem matricea A la forma triunghiular .

Acest algoritm nu este suficient pentru sistemele slab condi ionate. Este necesar aplicarea repetat a metodei directe. Succesiunea calculelor se va desf ura n etape, dup cum se prezint n continuare: Etapa 0 Se rezolv , cu metoda Gauss, sistemul A X ! B ob inndu-se solu ia: X 1

Etapa 1 Se corecteaz solu ia ob inut la etapa precedent , astfel: Se nlocuie te solu ia n sistem: n care: E1 A X 1 B ! E1

este matricea de eroare.

Se rescrie sistemul sub forma:

A X 1 E1 ! B A HX 1 ! E1

Prin rezolvarea ecua iei (numit ecua ie de corec ie):

HX 1 care con ine corec iile care trebuiesc aplicate solu iilor. Ca se ob ine matricea urmare ecua ia ini ial se va putea scrie sub forma: A X 1 A HX 1 ! B A X 1 HX 1 ! B

Dup Etapa 1, solu iile vor fi formate din solu iile ob inute la Etapa 0 la care se adaug corec iile ob inute la Etapa 1, prin rezolvarea ecua iei de corec ie, adic : X ! X 1 HX 1 Dac erorile sunt mai mici dect o valoare impus ini ial I, atunci procedeul de corectare se ncheie, n caz contrar se efectueaz o noua etap de corec ie. Procedeul se reia pn cnd erorile ob inute devin mai mici dect valoarea I impus ini ial. n final solu ia sistemului se va ob ine sub forma: X ! X 1 HX 1  HX k n care k reprezint num rul de etape de corectare efectuate.

METODE ITERATIVE
Aceste metode sunt convergente numai pentru sistemele de ecua ii a c ror matrice de coeficien i este diagonal dominant . Prin matrice diagonal dominant se n elege matricea la care termenii de pe diagonal au valorile absolute mai mari sau cel mult egale cu suma valorilor absolute a termenilor afla i pe aceea i linie cu ei. Adic este ndeplinit condi ia: ai, i u ai, j
j !1 j {i j!n

, i ! 1, n

n cazul tuturor metodelor iterative algoritmul porne te de la o solu ie a sistemului aleas n mod arbitrar, de obicei solu ia nul :

xi( 0) ! 0

, i ! 1, n

Scopul metodelor este acela de a corecta succesiv solu ia ini ial pn la ob inerea solu iei reale a sistemului.

Metoda Jacobi
Aplicarea metodei presupune scrierea sistemului sub o form n care din fiecare ecua ie se expliciteaz succesiv cte o necunoscut . Ca urmare, dac sistemul ini ial este:

ai, j x j ! bi
j !1

, i ! 1, n

acesta se rescrie sub forma:

j !n 1 xi ! bi ai , j x j ai, i j !1 j {i

, i ! 1, n

O itera ie, k, a metodei Jacobi const n determinarea solu iei sistemului, corespunz toare acelei itera ii, prin nlocuirea n sistem a solu iilor determinate la itera ia precedent . La prima itera ie se utilizeaz solu ia de start. Ca urmare pentru o itera ie oarecare k, se poate scrie: j!n 1 (k ) ( k 1) , i ! 1, n xi ! bi a i , j x j ai, i j !1 j {i Algoritmul se ncheie atunci cnd diferen a dintre dou solu ii determinate succesiv este mai mic dect o valoare impus ini ial, adic este ndeplinit condi ia: xi( k ) xi( k 1) e I , i ! 1, n

Metoda Gauss-Seidel

Metoda reprezint o mbun t ire a metodei Jacobi n sensul c la itera ia k, valorile necunoscutelor sunt calculate nu numai func ie de valorile determinate la itera ia precedent dar i de cele calculate la itera ia n curs.

Ca urmare, rela ia de calcul a valorilor necunoscutelor devine:

xi( k )

1 ! bi ai, i

j !i 1

j !1

a i , j x (jk ) 

j !i 1

ai, j

j !n

( k 1) , xj

i ! 1, n

Metoda Southwell
A X ! B Aplicarea metodei presupune scrierea sistemului de ecua ii sub o form n care din fiecare ecua ie a fost separat o necunoscut . Ca urmare forma ini ial a sistemului:

ai, j x j ! bi
j !1

i ! 1, n

va suferi urm toarele transform ri: - se mparte fiecare ecua ie la coeficientul de pe diagonala principal : xi 
j {i n

ai, j

j !1 a i , i

xj 

bj ai, i

!0 xi bi , j x j ci ! 0
j !1 j {1 n

- dup care, sistemul se va scrie sub forma:

n care s-a notat: bi , j ! 

ai, j ai, i

ci !

bi a i, i

Algoritmul const n parcurgerea mai multor etape plecnd de la o solu ie ini ial aleas n mod arbitrar. De regul se aleg ca valori ini iale valorile nule: xi( 0) ! 0 , i ! 1, n Etapa 1: Se nlocuiesc valorile ini iale n sistem, ca urmare din fiecare ecua ie va rezulta o valoare numit rest. Valorile acestora se vor ob ine cu rela iile: ri(1) ! xi( 0) bi , j x (j0) ci
j !1 j {i n

Se determin valoarea absolut maxim dintre resturile calculate anterior:


( rm1) ! max ri(1) i

, i ! 1, n

valoarea astfel determinat va corecta valoarea necunoscutei avnd indicele corespunz tor
(1) Dup ce a fost ob inut valoarea x m se recalculeaz resturile utiliznd aceast valoare a necunoscutei, se ob in astfel valori noi pentru celelalte n-1 resturi. Din nou se alege valoarea maxim dintre cele n-1 resturi corectndu-se necunoscuta corespunz toare. Procedeul se repet , n acela i mod, pn la corectarea tuturor necunoscutelor, dup care se trece la etapa urm toare. (1 (0 ( x m ) ! x m ) rm1)

Etapa k: Se nlocuiesc valorile necunoscutelor ob inute la etapa precedent n sistem, se ob in resturile: ri( k ) ! xi( k 1) bi , j x (jk 1) ci
j !1 j {i n

Se determin restul cu valoarea absolut cea mai mare:


( rmk ) ! max ri( k ) i

, i ! 1, n

valoarea astfel determinat va corecta valoarea necunoscutei avnd indicele corespunz tor
( ( xmk ) ! x( 0 ) rm1 ) rm2  rmk m

Dup ce a fost ob inut valoarea x m se recalculeaz resturile utiliznd aceast valoare a necunoscutei, se ob in astfel valori noi pentru celelalte n-1 resturi i se alege valoarea maxim corectndu-se necunoscuta corespunz toare. Procedeul se repet , n acela i mod, pn la corectarea tuturor necunoscutelor. Algoritmul se ncheie atunci cnd diferen a dintre dou solu ii determinate succesiv este mai mic dect o valoare impus ini ial, adic este ndeplinit condi ia: xi( k ) xi( k 1) e I , i ! 1, n

(k )

Exemplu Se consider sistemul:

10 x1 2 x 2 ! 8 x1 10 x 2 ! 9

Sistemul are, evident, solu iile:

x1 ! 1 ,

x2 ! 1 .

Rezolvarea sistemului prin metoda Southwell presupune scrierea acestuia, succesiv, n urm toarele forme: x1 0,1 x1 Respectiv:  x1 x2 0,2 x 2 0,1 x1 0,8 ! 0 0,9 ! 0 0,2 x 2 x2 ! 0,8 ! 0,9

Se aleg ca valori ini iale ale solu iilor valorile:

x1 ! 0 ,

x2 ! 0 .

Etapa 1. Se nlocuiesc valorile ini iale n sistem, se ob in urm toarele valori pentru resturi:
( r21) ! 0,9

(1) r1 (1) r 2

! 0,8 ! 0,9

 

x1 x2

 0,2 x 2 0,1 x1

 0,8 ! 0 0,9 ! 0

Se determin valoarea absolut maxim dintre resturile calculate anterior, care va fi: Valoarea astfel determinat va corecta valoarea necunoscutei avnd indicele corespunz tor:
( ( ( x 21) ! x 20) r21) ! 0 0,9 ! 0,9 Se recalculeaz restul r1(1) utiliznd aceast valoare a necunoscutei

x2

, i se ob ine:

r1(1) ! 0 0,2 0,9 0,8 ! 0,98 Deoarece este singurul rest r mas, nu mai este necesar determinarea unei valori maxime. Ca urmare, va fi corectat valoarea necunoscutei corespunz toare, adic x1, se ob ine:
( x11) ! 0 0,98 Ca urmare la ncheierea Etapei 1 se ob in

urm toarele valori ale solu iilor sistemului:

(1) x 1 (1) x 2

! 0,98 ! 0,9

Se constat c valorile ob inute s-au apropiat semnificativ de solu iile sistemului. Se pot parcurge etape suplimentare pn la ob inerea solu iilor cu precizia dorit .

REZOLVAREA ECUA IILOR NELINIARE


Enun ul problemei Fie ecua ia neliniar : f ( x ) = 0 pentru care se cunoa te c admite o r d cina n intervalul [a, b]. Se cere determinarea valorii r d cinii E [ a , b] astfel nct f (

) < , unde

reprezint precizia cu care

se dore te determinarea solu iei. Determinarea intervalului n care se g se te solu ia se poate face fie analitic, dac se cunoa te derivata func iei f ( x ) , utiliznd irul lui Rolle, fie pe baza unor considerente de natura tehnic . Toate metodele de rezolvare constau n restrngerea intervalului ini ial [a, b] n jurul r d cinii c utate. n cazul tuturor metodelor se verific n prealabil dac n intervalul dat se afla o r d cina a ecua iei: Dac f (a ) f (b) e 0 n interval se afl o r d cin , n caz contrar nu i

ca urmare procesul de c utare a solu iei nu mai trebuie efectuat.

METODA NJUM T

IRII INTERVALULUI

Metoda const n restrngerea intervalului ini ial [a, b] prin njum t irii succesive, de fiecare dat stabilind n care subinterval se g se te r d cina.

f (x)

x2 a x1 b x

Etapa 1 Se determin mijlocul intervalului ini ial [a, b] x1 ! ab 2

Se verific n ce subinterval se g se te r d cina, testnd valoarea produsului f (a) f ( x1 ) 0 [ a, x1 ] e f ( a ) f ( x1 ) " 0 [ x1 , b] Se verific dac s-a ob inut r d cina. da f ( x1 ) e I nu r d cina este E ! x1 parcurge o etap . La etapele urm toare se efectueaz acela i tip de calcule dar pentru intervalul restrns la etapa precedent . i algoritmul de c utare se opre te; i ca urmare se va mai

r d cina nu a fost determinat

METODA SECANTEI FIXE


Aceast metod utilizeaz , pentru apropierea de solu ie, intersec ia dinte axa absciselor i secanta la graficul func iei f ( x ), care une te punctele de pe grafic determinate de extremit ile intervalului de c utare specificat ini ial.
f( ) x y 2

x x 1 4

x 3

x 2

y 1

Panta secantei se va calcula cu rela ia:

m!

y 2 y1 x2 x1 y y 2 ! m x x 2

iar ecua ia secantei se poate scrie sub forma:

m!

y 2 y1 x2 x1

y y 2 ! m x x 2

f( ) x y 2

Abscisa punctului de intersec ie al secantei cu axa orizontal este:

x3 ! x 2 

y2 m
y 1

x x 1 4

x 3

x 2

pentru aceast valoare se recalculeaz func ia ob inndu-se valoarea:

y3 ! f x3

n punctul de coordonate (x3, y3) se duce o paralel la secanta ini ial , o dreapt de pant m, care va fi utilizat pentru continuarea procesului de c utare. Ca urmare, valorile succesive care se vor ob ine pentru determinarea solu iei se pot scrie prin formula de recuren : f x k 1 x k ! x k 1 m Drept criteriu de oprire al algoritmului de c utare se poate utiliza rela ia: x k x k 1 I prin care se verific dac diferen a dintre dou determin ri ale solu iei este mai mic dect o valoare , impus ini ial, sau rela ia: f x k I prin care se verific dac valoarea func iei la determinarea n curs a devenit mai mic dect o valoare , impus ini ial.

Pentru a face o apreciere asupra convergentei metodei se va utiliza dezvoltarea n serie Taylor a func iei. Presupunnd c valoarea exact a solu iei este E i prin urmare f( ) = 0, atunci dou determin rii succesive ale solu iei se vor putea scrie sub forma: x k ! E ek x k 1 ! E ek 1

n care ek i ek+1 vor reprezenta erorile produse la cele dou etape succesive. nlocuind aceste valori n rela ia de recuren a metodei se ob ine:

E ek 1

f E ek ! E ek m

Prin dezvoltarea n serie Taylor a func iei n jurul punctului E i p strnd numai primii doi termeni ai dezvolt rii, se ob ine egalitatea: f ' E f E ek f ' E ek 1 ! ek 1 sau: ek 1 ! ek m m Prin aceast rela ie poate fi exprimat eroarea care se produce la o etap oarecare fa de eroarea produs la etapa precedent . Procesul va fi convergent dac paranteza are o valoare subunitar , deci dac : f ' E 1 1 m Aceast condi ie poate fi ndeplinit pentru valori mari ale pantei secantei.

METODA SECANTEI VARIABILE


La aceast metod , la fiecare etap se recalculeaz panta secantei. n acest scop punctele care reprezint extremit ile secantei se aleg astfel: unul dintre ele, de exemplu cel din stnga, este fix alegndu-se limita din stnga a intervalului de c utare specificat ini ial; iar al doilea variabil determinat la fiecare etap :

f (x) y2 1

x01

x5 4

x3 4

x23

x2 1

y01

Etapa 1: Se calculeaz panta secantei determinate de intervalul ini ial, respectiv punctele avnd coordonatele (x0, y0) i (x1, y1): m1 ! y1 y 0 x1 x0

f (x) y2
1

x1
0

x5
4

x4
3

x3
2

x2
1

y1
0

ca urmare ecua ia secantei va fi:

y y1 ! m1 x x1

Abscisa punctului de intersec ie a secantei cu axa orizontal se va ob ine cu rela ia:

x 2 ! x1 

y1 f x1 ! x1 m m
y 2 ! f x 2

pentru aceast abscis valoarea func iei va fi:

Etapa 2: Se calculeaz panta secantei determinate de intervalul ini ial, respectiv punctele avnd coordonatele (x0, y0) i (x2, y2): m2 ! y2 y0 x 2 x0

f (x) y2
1

x1
0

x5
4

x4
3

x3
2

x2
1

y1
0

ca urmare ecua ia secantei va fi:

y y 2 ! m2 x x 2

Abscisa punctului de intersec ie a secantei cu axa orizontal se va ob ine cu rela ia:

y2 f x 2 x3 ! x 2 ! x2 m m
pentru aceast abscis valoarea func iei va fi:

y3 ! f x3

Etapa k: Panta secantei la etapa k:

f (x) y2

x1

x5

mk !

yk y0 x k x0
y1

x4

x3

x2

Coordonatele punctului care vor determina secanta la etapa urm toare:

x k 1

f x k ! xk m

y k 1 ! f x k 1

Drept criteriu de oprire al algoritmului de c utare se poate utiliza rela ia: x k 1 x k I

prin care se verific dac diferen a dintre dou determin ri succesive ale solu iei este mai mic dect o valoare impus ini ial, sau rela ia:

f x k 1

prin care se verific dac valoarea func iei la determinarea n curs a devenit mai mic dect o valoare impus ini ial.

METODA TANGENTEI
Aceast metod utilizeaz , pentru apropierea de solu ie, intersec ia dintre axa absciselor i tangenta la graficul func iei f(x), dus n una dintre extremit ile intervalului de c utare, care la prima etap , este cel specificat ini ial. Ca urmare aplicarea metodei necesit cunoa terea att a expresiei func iei f(x), ct i a expresiei derivatei acesteia f(x), .

f (x) y1

x0

x3

x2

x1

y0

f (x) y1

Etapa 1:
x0 x3 x2 x1 x

Ecua ia tangentei n punctul de coordonate (x1, y1) va avea expresia: y y1 ! f ' x1 x x1 Abscisa punctului de intersec ie al tangentei cu axa orizontal se va ob ine cu rela ia: f x1
y0

x 2 ! x1 

f x1
'

y1

! x1 

f ' x1

pentru aceast abscis valoarea func iei va fi f(x2), iar a derivatei f(x2).

f (x) y1

Etapa 2:
x0 x3 x2 x1 x

Ecua ia tangentei n punctul de coordonate (x2, y2) va avea expresia:


y0

y y 2 ! f ' x 2 x x 2
Abscisa punctului de intersec ie al tangentei cu axa orizontal se va ob ine cu rela ia:

x3 ! x 2 

f ' x 2

y2

! x2 

f ' x 2

f x 2

pentru aceast abscis valoarea func iei va fi f(x3), iar a derivatei f(x3).

Ca urmare, se pot stabili urm toarele formule de recuren valabile pentru etapa k: Ecua ia tangentei n punctul de coordonate (xk, yk) va avea expresia:

y y k ! f ' x k x x k
Abscisa punctului de intersec ie al tangentei cu axa orizontal se va ob ine cu rela ia:

x k 1 ! x k 

f ' xk

yk

! xk 

f ' x k

f x k

pentru aceast abscis valoarea func iei va fi f(xk+1), iar a derivatei f(xk+1). Drept criteriu de oprire al algoritmului de c utare se poate utiliza rela ia: x k 1 x k I

prin care se verific dac diferen a dintre dou determin ri succesive ale solu iei este mai mic dect o valoare impus ini ial, sau rela ia: f x k 1 I

prin care se verific dac valoarea func iei la determinarea n curs a devenit mai mic dect o valoare impus ini ial.

Pentru a face o apreciere asupra convergentei metodei se va utiliza dezvoltarea n serie Taylor a func iei. Presupunnd c valoarea exact a solu iei este E i prin urmare f( ) = 0, atunci dou determin rii succesive ale solu iei se vor putea scrie sub forma: x k ! E ek x k 1 ! E ek 1

n care ek i ek+1 vor reprezenta erorile produse la cele dou etape succesive. nlocuind aceste valori n rela ia de recuren a metodei se ob ine: E ek 1 ! E ek f ' ek E f ek E

Prin dezvoltarea n serie Taylor a func iei n jurul punctului E i p strnd numai primii doi termeni ai dezvolt rii, se ob ine egalitatea:

ek 1 ! ek 

f E ek f ' E f ' ek E

ek 1

E f ' ek f ' E f ' E ek f '' E f ' E f ' E !e ! ek ! ek 1 ' k ' f ek f ek E f ' ek E E

ek 1

' ' ' '' ' ' 1 f E ! e f E ek f E ! e f E ek f E f E ! ek k k f ' E ek f ' E ek f ' E ek

Prin aceast rela ie poate fi exprimat eroarea care se produce la o etap oarecare fa de eroarea produs la etapa precedent :

ek 1 !

2 ek

f ' ek E

f '' E

Deoarece

2 ek 1 $ ek

rezult o convergenta mult mai bun fa de metoda secantei.

INTERPOLARE NUMERIC n mod curent exist posibilitatea ca modul de varia ie al unei func ii s fie specificat prin intermediul unor puncte distincte ob inute pe baza unor m sur tori experimentale, f r a cunoa te expresia analitic a func iei. n aceast situa ie, determinarea valorii func iei ntr-un punct oarecare se va putea face prin interpolare sau extrapolare numeric . INTERPOLARE LINIAR : Aproximarea valorii func iei se efectueaz prin segmente de dreapt : f (x) yn yi ym yi-1

y1 x1 xi-1 xm xi xn x

f (x)

Procedeul este urm torul: determinarea func iei, ntre dou abscise consecutive apar innd intervalului pentru care s-au efectuat m sur tori:
y1

yn yi-1

ym

yi

Se ncadreaz abscisa, pentru care se dore te

x1

xi-1 xm

xi

xn

x ?xi 1 , xi A
Se aproximeaz liniar func ia prin dreapta care une te punctele de coordonate (xi-1, yi-1) i (xi, yi) adic dreapta avnd ecua ia:

x xi 1 xi xi 1

y y i 1 y i y i 1

Valoarea func iei se ob ine efectund intersec ia dintre dreapta determinat anterior i verticala n punctul de abscis xm, se ob ine valoarea necunoscut a func iei: y y i 1 y m ! yi 1 i x m xi 1 xi xi 1 Existen a unui num r mare de determin ri experimentale va asigura o bun precizie de determinare a valorilor func iei.

INTERPOLARE LAGRANGE Aproximare prin polinome de gradul II. Acest tip de aproximare necesit cunoa terea a 3 puncte ale graficului func iei. Not m coordonatele acestor puncte astfel (xk-1, yk-1) , (xk, yk) si (xk+1, yk+1) . Procedeul este urm torul: Se ncadreaz abscisa pentru care se dore te determinarea func iei, ntre dou abscise consecutive apar innd intervalului pentru care s-au efectuat m ksurx k A x ?x 1 , tori, Se aproximeaz func ia prin polinomul de gradul II a c rui grafic (parabola) con ine punctele de coordonate (xk-1, yk-1) , (xk, yk) si (xk+1, yk+1).

P Consideram polinomul de gradul II: x ! a 2 x 2 a1 x a 0


i vom determina coeficien ii punnd condi ia ca graficul polinomului s con in punctele specificate:
2 2 x k 1 a 2 a2 xk 2 a 2 x k 1

 a1 x k 1 a1 x k a1 x k 1

 a0 a0 a0

! ! !

y k 1 yk y k 1

P x ! a 2 x a1 x a 0
2

2 2 x k 1 a 2 a 2 xk 2 a 2 x k 1

 a1 x k 1 a1 x k a1 x k 1

 a0 a0 a0

! ! !

y k 1 yk y k 1

Pentru a verifica dac sistemul are solu ie, presupunem cazul unui sistem omogen ( yk-1 = yk = yk+1 = 0). n aceast situa ie pot interveni dou cazuri: 1. Dac determinantul sistemului este diferit de zero sistemul admite numai solu ia banal ( a0 = a1 = a2 = 0). 2. Dac determinantul sistemului este zero sistemul admite solu ie nebanal , ( a0 a1 a2 0). Acest caz este ns imposibil deoarece ar nsemna ca polinomul de gradul doi s aib trei solu ii distincte. Ca urmare, determinantul sistemului nu poate fi dect diferit de zero i prin urmare sistemul neomogen va fi ntotdeauna compatibil determinat. Pentru a ob ine, n mod convenabil, expresia polinomului , se va proceda dup cum urmeaz . Se consider polinoamele de gradul II:

Q1 x ! x x2 x x3

Q2 x ! x x1 x x3

Q3 x ! x x1 x x2

i se exprima polinomul P(x) ca o combina ie liniar a celor trei polinoame:

P x ! b1 Q1 x b2 Q2 x b3 Q3 x

Q1 x ! x x2 x x3

Q2 x ! x x1 x x3

Q3 x ! x x1 x x2

P x ! b1 Q1 x b2 Q 2 x b3 Q3 x

Coeficien ii reali se determin punnd condi iile:

P x1 ! P x2 ! x ! P 3

y1 y2 y3

b 1 Q1 x1 ! b2 Q2 x 2 ! Q x ! b 3 3 3

y1 y2 y3

b 1 b2 b 3

! ! !

y1 Q1 x1 y2 Q2 x 2 y3 Q3 x3

Ca urmare rezult :

P x ! y1

Q1 x1

Q1 x

 y2

Q2 x 2

Q2 x

 y3

Q3 x3

Q3 x

! yi
i !1

Qi xi

Qi x

Q3 x 3 Q x Q1 x Q2 x y2 y3 ! yi i P x ! y1 Q1 x1 Q2 x 2 Q3 x3 i !1 Qi xi

Q1 x ! x x2 x x3
Q2 x ! x x1 x x3

x x j
3

Q3 x ! x x1 x x2

sau

P x ! y i
i !1

xi x j
j !1 j {i 3

j !1 j {i 3

sau

P x ! y i
i !1 j !1 j {i

x xj xi x j

care reprezint formula de interpolare a lui Lagrange pentru polinoame de gradul II. n mod analog se ob ine formula de interpolare Lagrange pentru polinoame de n 1 x x n 1 gradul n: j P x ! y i i !1 j !1 x i x j
j {i

METODA CELOR MAI MICI P TRATE


Acest procedeu este utilizat n situa ia n care se dore te determinarea valorii func iei n interiorul sau n afara domeniului de valori pentru care au fost efectuate m sur tori experimentale i ca urmare au fost ob inute un num r de

n de perechi de coordonate: (x1, y1) , . , (xn, yn) .


Metoda permite stabilirea unei expresii analitice pentru func ia necunoscut , care poate fi utilizat att n interiorul intervalului con innd determin ri experimentale: [x1, xn] ct i n afara lui.

Principiul metodei este urm torul: presupunem c am ales o aproximare a func iei f(x) necunoscute. n acest caz vom dispune de dou categorii ale valorilor func iei i anume:

y1 y n
Valorile exacte, ob inute n urma m sur torilor: Valorile aproximative, calculate cu func ia de aproximare: Ca urmare se vor produce abaterile:

y i ! f xi , i ! 1, n
d i ! y i y i , i ! 1, n

Forma func iei alese (polinomial , logaritmic , trigonometric , etc.) depinde de forma graficului func iei reale fiind n concordan cu acesta. Alegerea unei expresii pentru f(x) presupune utilizarea unor coeficien i reali n expresia acesteia. Metoda celor mai mici p trate const n determinarea valorilor acestor coeficien i astfel nct s se ob in valoarea minim a sumei p tratelor abaterilor, adic a sumei: S ! d 2 ! i yi y i
i !1 i !1 n n

Regresie liniar
f x ! a1 x a0
Valorile coeficien ilor a1 i a0 se vor ob ine punnd condi ia ca suma p tratelor abaterilor s fie minim :

S ! d i2 ! yi a1 xi a0
i !1 i !1

Condi ia de minim se ob ine prin rezolvarea urm torului sistem de ecua ii:

xS a x 1 xS x a0

n ! 0 y i a1 x i a 0 xi !1 i n y a x a ! 0 1 i 0 !1 i i

! 0 ! 0

echivalent cu sistemul: n a 0 xi i !1 na 0 a1
i !1 n n

xi2

! !

xi y i
i !1 n

a1 xi
i !1

yi
i !1

ale c rui solu ii sunt:

a 0 a 1

n n 2 n n y i xi y i xi y i i !1 i !1 i !1 i !1 n 2 n xi xi i !1 i !1
n n 2

n n n xi y i y i xi i !1 i !1 i !1
n 2 xi n xi i !1 i !1 n 2

Regresie exponen ial


f x ! a b x Valorile coeficien ilor a i b se vor ob ine punnd condi ia ca suma p tratelor abaterilor s fie minim : S ! d i2 ! yi a b
i !1 i !1 n n

xi

n scopul de a simplifica sistemul de ecua ii care se ob ine, se va efectua urm toarea schimbare de variabil . Se logaritmeaz expresia: y ! a bx i ca urmare se ob ine: ln y ! ln a x ln b

n care se fac nota iile: ca urmare:

A ! ln a

B ! ln b de asemenea se mai noteaz :


z ! ln y

ln y ! A x B ! z

i se consider abaterea ca fiind: d i ! z i z i ! ln yi A B xi

Suma p tratelor abaterilor rezult : S ! zi zi


i !1

! ln yi A B xi 2
2 n i !1

Coeficien ii A i B rezult prin rezolvarea urm torului sistem de ecua ii: x S A x S x B x n y i A B xi ln ! 0 !1 i n ! 0 y i A B xi xi ln !1 i ! 0

! 0

care este echivalent cu sistemul: n A n A xi i !1 B xi


i !1 n n

ln yi
i !1 n

B
i !1

xi2

xi ln yi
i !1

ale c rui solu ii sunt: A ! B ! n n 2 n n ln y i xi xi xi ln y i i !1 i !1 i !1 i !1


n 2 xi n xi i !1 i !1 n n 2

n n n xi ln y i ln y i xi i !1 i !1 i !1
n 2 xi n xi i !1 i !1 n 2

Ca urmare coeficien ii din expresia func iei de aproximare se vor calcula cu rela iile: a ! e A ; b ! eB

Regresie geometric
f x ! a x b
Valorile coeficien ilor a i b se vor ob ine punnd condi ia ca suma p tratelor abaterilor s fie minim : S ! d i2 ! yi a xib
i !1 i !1 n n

n scopul de a simplifica sistemul de ecua ii care se ob ine, se va efectua urm toarea schimbare de variabil . Se logaritmeaz expresia:

y ! a xb

i ca urmare se ob ine: A ! ln a z ! ln y

ln y ! ln a b ln x

n care se fac nota iile: de asemenea se mai noteaz :

z ! ln y

i se consider abaterea ca fiind: d i ! z i z i ! ln yi A b ln xi

Suma p tratelor abaterilor rezult : S ! z i z i


i !1

! ln yi A b ln xi 2
2 n i !1

Coeficien ii A i B rezult prin rezolvarea urm torului sistem de ecua ii: x S A x S x x b n y i A b ln xi ln ! 0 !1 i n ! 0 y i A b ln xi ln xi ln !1 i ! 0

! 0

care este echivalent cu sistemul: n A n A ln xi i !1 b ln xi


i !1 n 2 n

ln y i
i !1 n

 b ln xi
i !1

ln xi ln y i
i !1

ale c rui solu ii sunt: A ! b ! n n 2 n n ln y i ln xi xi ln xi ln y i i !1 i !1 i !1 i !1 n 2 ln xi n ln xi i !1 i !1


n n 2

n n ln y i ln xi n ln xi ln y i i !1 i !1 i !1 n 2 ln xi n ln xi i !1 i !1
n 2

Ca urmare coeficientul a , din expresia func iei de aproximare, se va calcula cu rela ia: a ! eA

DERIVARE I INTEGRARE NUMERIC


DERIVARE NUMERIC
' Acest calcul are drept scop rezolvarea numeric a limitei:f x 0 ! lim x p x0

f x f x 0 x x0

Aproximarea numeric a derivatei utiliznd dou puncte ale graficului func iei

f (x) Q L P LL+ M

x0 -(x

x0

x0 +(x

f (x)

Pentru valori mici ale diferen ei x = x x0 se poate aproxima valoarea derivatei func iei n punctul de abscis x0 fie cu panta dreptei MQ (L+) fie cu panta dreptei MP (L--) cnd x < 0. f x0 (x f x0 ' (x " 0 f x0 ! (x

Q L P LL+ M

x0 -(x

x0

x0 +(x

(x

f ' x0 !

f x0 (x f x0 (x

Se poate aproxima derivata i prin panta dreptei PQ a c rei valoare este egal cu media aritmetic a pantelor dreptelor (L+) i (L--), deci:

f x0 !
'

f x0 (x f x0 (x 2 (x
h f x0 2

notnd h = 2 x se ob ine n final rela ia:

h f x0  2 f ' x 0 ! h

care reprezint formula de aproximare numeric a derivatei unei func ii utiliznd dou puncte ale graficului.

Aceast expresie poate fi utilizat i pentru ob inerea unei rela ii de calcul pentru derivata de ordinul 2 a unei func ii: h h f ' x0  f ' x 0 2 2 f x0 h f x0 f x0 h f x0 '' f x0 ! ! h h2

Rezult deci:

''

x0 !

f x0 h 2 f x0 f x0 h h2

Aproximarea numeric a derivatei utiliznd trei puncte ale graficului func iei Not m abscisele celor trei puncte astfel: x-1 = x0 h1; x0 ; x+1 = x0 + h2 i exprim m derivata func iei n punctul de abscis ca o combina ie liniar a valorilor func iei calculate pentru cele trei abscise:

f ' x0 ! p 1 f x 1 p0 f x0 p 1 f x1
Coeficien ii reali p-1 ; p0 ; p+1 se determin punnd condi ia ca rela ia de calcul care se ob ine s fie exact pentru func ii de gradul 0, 1 i 2 adic s fie ndeplinite rela iile: Gradul 0 Gradul 1 Gradul 2 f x ! 1 p p f ' x0 ! 0 f ' x0 ! 1

f x ! x x0 f x ! x x0 2

f ' x0 ! 0

Prin nlocuire se ob ine sistemul: p 1 h1 p 1 2 h 1 p 1 p0  p 1 h2 p 1 ! 0 ! 1 ! 0

2 h2 p 1

care are solu iile:

p 1

2 h2 ! h1 h2 h1 h2

2 h2 h12 p0 ! h1 h2 h1 h2

p 1

2 h1 ! h1 h2 h1 h2

Ca urmare se ob ine urm toarea rela ie de calcul a derivatei:

f x0 !
'

2 2 h2 f x0 h1 h2 h12 f x0 h12 f x0 h2

h1 h2 h1 h2

INTEGRARE NUMERIC
Calculul are drept scop determinarea numeric a valorii integralei definite: Metoda trapezelor Calculul const n aproximarea suprafe ei cuprins ntre graficul func iei, axa orizontal i verticalele duse n dreptul absciselor a i b, prin suma unor suprafe e elementare n form de trapez, care rezult prin mp r irea intervalului [a, b] ntrun num r n de subintervale.
f (x) yi y0 yi+1 yn

I ! f x dx
a

h a = x0 xi xi+1 b = xn x

ba n Astfel se aproximeaz liniar func ia pe fiecare subinterval. Ca urmare se va face aproximarea: xi 1 h I i ! f x dx $ y i y i 1 2 x
Rezult trapeze de n l ime: h !
i

f (x) yi y0 y i+1 yn

h a = x0 xi xi+1 b = xn x

Aceast aproximare permite determinarea valorii integralei prin rela ia:

I ! Ii !
i !0

h y y1 y1 y 2 y 2  y n1 y n1 y n 2 0

Prin urmare rela ia de calcul a integralei definite, prin metoda trapezelor, va fi urm toarea

I!

h y 0 2 y1 2 y 2 2 y 3  2 y n2 2 y n1 y n 2

Pentru a putea evalua eroarea de trunchiere se va utiliza rela ia de dezvoltare n serie Taylor a func iei f(x). Din rela ia de dezvoltare vom p stra termenii pn la derivata de ordinul 2, adic primii trei termeni. Pentru punctul de abscis xi se ob ine: x xi 2 '' f1 x ! f xi x xi f ' xi f xi 2 Pentru punctul de abscis xi+1 se ob ine: f 2 x ! f xi 1 x xi 1 f xi 1 
'

f (x) yi y0 yi+1 yn

h a = x0 xi xi+1 b = xn x

x xi 1 2
2

f '' xi 1

Pentru simplificare se vor introduce nota iile: f1 x ! y i x xi yi' 

x xi 2
2

y i''

f 2 x ! y i 1 x xi h

y i' 1

x xi h 2
2

y i''1

f1 x ! yi x xi

y i'

x xi 2
2

y i''

f (x) yi yi+1 yn

f 2 x ! y i 1 x xi h y i' 1 

x xi h
2

y i''1

y0

Pe intervalul [xi , xi+1] aproxim m func ia prin expresia: f1 x f 2 x f x ! 2 ca urmare rezult :


a = x0 xi

h xi+1 b = xn x

x xi h '' h 2 '' x xi 2 '' yi yi 1 yi' y i' 1 h ' '' f x ! x xi y i 1 y i 1 yi y i 1 yi 1 2 2 2 4 2 4

Utiliznd aceast expresie se recalculeaz valoarea integralei pe intervalul [xi , xi+1]:


xi 1

Ii !

f x dx

xi

Dup efectuarea calculelor i reducerea termenilor asemenea se ob ine: h h2 h3 ' ' I i ! y i 1 y i y i 1 y i y i''1 2 y i'' 2 4 6

h h2 h3 I i ! y i 1 y i y i' 1 y i' y i''1 2 y i'' 2 4 6

xi 1

Ii !

xi

f x dx $ 2 y i yi 1

n rela ia ob inut , primul termen corespunde valorii calculate prin metoda trapezelor. Ca urmare eroarea de trunchiere produs la aceast metod poate fi apreciat ca fiind egal cu: h2 h3 ' ' eTi ! y i 1 y i y i''1 2 y i' 2 6 Pentru valori mici ale lui h primul termen are valoarea dominant . Vom presupune c eroarea de trunchiere are expresia:

eTi ! K h 2 y i' 1 y i'

Presupunnd derivatele de ordinul unu ca fiind aproximativ constante pe intervalul de integrare, eroarea de trunchiere poate fi aproximat prin rela ia: eT ! c h 2 unde c reprezint o constant .

Evaluarea erorii de trunchiere se poate face pe baza urm torului ra ionament: Presupunem: I valoarea exact a integralei; Ih valoarea integralei calculate prin metoda trapezelor utiliznd pasul h; Ik valoarea integralei calculate prin metoda trapezelor utiliznd pasul k. Urm toarele rela ii pot fi scrise:

h!

ba n ba m

k!

I ! I h c h2
Prin sc dere se ob ine: c! Ih Ik k 2 h2

I ! Ik c k2

Valoarea integralei se poate scrie sub forma: Ih Ik k h


2 2

I ! Ih 

sau:

I ! Ih 

Ih Ik k2 h
2

1

Rezultat care d o mai bun aproximare a valorii integralei I.

Metoda Simpson Metoda este similar metodei trapezelor deoarece presupune divizarea intervalului de integrare n subintervale iar func ia de integrat trebuie evaluat la capetele acestor subintervale. Permite o aproximare mai bun a valorii integralei deoarece pe cnd n metoda trapezelor s-a folosit o dreapt (polinom de gradul 1) pentru aproximarea ariei unui interval mic (rezultnd un trapez) n metoda Simpson este utilizat o parabol (polinom de gradul 2) pentru aproximarea ariei corespunz toare la dou intervale adiacente. Formula de calcul a integralei se ob ine cu ajutorul rela iei ob inute la metoda trapezelor. Presupunem num rul de subintervale n, din rela ia , ca fiind par i alegem . Scriind rela ia dat de metoda trapezelor respectiv pentru subintervalele h i k ob inem h I h ! y0 2 y1 2 y 2 2 y3 2 y 4 2 y5 2 respectiv

I k ! h y 0 2 y 2 2 y 4 2 y 6 

Pentru k ! 2 h I ! Ih k2 h2 nlocuind : Ih !

rela ia: Ih Ik 1 devine:

I ! Ih 

Ih Ik 4 1

1 4 I h I k 3

h y0 2 y1 2 y 2 2 y3 2 y 4 2 y5 2

I k ! h y 0 2 y 2 2 y 4 2 y 6 
Ob inem: I ! h y 4 y1 2 y 2 4 y3 2 y 4 4 y5 2 y 6 3 0

rela ie care reprezint formula de calcul a lui Simpson. Observa ie: Pentru ambele metode prezentate cu ct num rul de puncte n care se evalueaz func ia este mai mare (pasul de integrare este mai mic) cu att rezultatul este mai precis.

Metoda Gauss Metoda permite reducerea num rului de puncte n care se evalueaz func ia la dou . Aplicarea metodei presupune efectuarea unei schimb ri de variabil astfel nct interval

?a, bA

 s fie reprezentat pe intervalul ? 1, 1A

Schimbarea de variabil va fi urm toarea: u  1 x a ! 1  1 b a Rezult : u! respectiv:


.

2 ba x ba ba

du !

2 dx ba

Prin urmare va fi ndeplinit o egalitate de forma: I ! f x dx ! ] u du


a 1 b 1

A1

A3

y = E0+ Eu 1

A2

y = =(u)

-1

u0

u1

y Metoda const n determinarea unei drepte ! E 0 E 1 u

? 1, 1 pentru care s se ob in aceea i valoare a integralei pentru intervalul A


adic s fie ndeplinit egalitatea: I ! ] u du !
1 1

1

E 0 E1 u du

Grafic aceast condi ie revine la egalitatea dintre S1 cuprins ntre graficul aria S2 func iei i dreapt , aflat deasupra dreptei i ariacuprins ntre graficul func iei i dreapt aflat sub dreapt . Pentru a calcula integrala utiliznd numai dou evalu ri ale func iei se mai pune condi ia: I ! ] u du !
1 1

1

E 0 E1 u du ! A1 ](u 0 ) A2 ](u1 )
E0 , E1 , A1 , A2 , u0 , u1

Valorile reale ale m rimilor

se ob in punnd condi ia de a se ob ine un rezultat exact n cazul unui polinom de grad Se alege un polinom de gradul 3 avnd urm toarea form particular :

] u ! E 0 E1 u  u 0 u u1 0 F1 u u F
Valorile u 0
1

u1

se ob in punnd condi ia de a fi ndeplinit egalitatea:


1

I!

1

E 0 E1 u u u 0 u u1 F 0 F1 u du ! E 0 E1 u du
1

care, dup reducerea termenilor asemenea, devine:

1

u u 0 u u1 F 0 F1 u du ! 0

n continuare se pune condi ia ca aceast egalitate s fie ndeplinit oricare ar fi valorile coeficien ilor F 0 i F1 . Ca urmare: Pentru perechea de valori F 0 ! 1
1

F1 ! 0

se ob ine egalitatea:

1

u u 0 u u1 du ! 0
1 1

care devine: u 2 du 0 u1 u du u 0 u1 du ! 0 u
1 1 1

1

iar dup rezolvarea integralelor: 1 3

2 2 u 0 u1 ! 0 3

adic :

u 0 u1 ! 

Pentru perechea de valori F 0 ! 0

F1 ! 1

se ob ine egalitatea:

1

u u 0 u u1 u du ! 0
1 1

care devine:

1

u 3 du 0 u1 u 2 du u 0 u1 u du ! 0 u
1 1

iar dup rezolvarea integralelor: 

2 0 u1 ! 0 u 3

adic :

u 0 u1 ! 0

I ! ] u du !

Prin urmare se ob ine sistemul de ecua ii: u 0 u1 u u 0 1 ! 0 1 ! 3

1

1

E 0 E1 u du ! A1 ](u0 ) A2 ](u1 )

care are solu iile: Coeficien ii


1

u0 ! 
i

3 3

u1 !

3 3

A1

A2

se ob in punnd condi ia de a fi ndeplinit egalitatea:

I!

1

E 0 E1 u du ! A1 ](u 0 ) A2 ](u1 )

care se poate scrie sub forma:


1 1 1 1

E 0 du E1 u du ! A1 ](u 0 ) A2 ](u1 )

I ! ] u du !

Deoarece: ] 0 ! E 0 E1 u 0 u i

1

1

E 0 E1 u du ! A1 ](u 0 ) A2 ](u1 )

] u1 ! E 0 E1 u1

dup rezolvarea integralelor, egalitatea devine:

2 E 0 ! A1 0 E1 u 0 A2 E 0 E1 u1 E

Dup nlocuirea valorilor

3 u0 ! 3

u1 !

3 3

i gruparea termenilor se ob ine egalitatea: E 0 A1 A2 3 E1 A1 A2 ! 2 E 0 3

n continuare se pune condi ia ca aceast egalitate s fie ndeplinit oricare ar fi valorile 3 coeficien ilor E 0 i E1 . Ca urmare: E A A E A A ! 2 E
0 1 2

Pentru perechea de valori E 0 ! 1

E1 ! 0

se ob ine egalitatea:

A1 A2 ! 2
Pentru perechea de valori E 0 ! 0 i

E1 ! 1

se ob ine egalitatea:

 A1 A2 ! 0
.

Deci se ob ine sistemul:

A 2 A 2

 

A1 A1

! 2 ! 0
care are solu iile:

A1 ! 1

A2 ! 1

n consecin a formula de integrare prin metoda Gauss va avea expresia:


I ! ] u du !
1 1

1

E 0 E1 u du ! A1 ](u0 ) A2 ](u1 )

 3 ] 3 I !] 3 3

METODE DE INTEGRARE NUMERIC A ECUA IILOR DIFEREN IALE F R DERIVATE PAR IALE
Aceste metode au drept scop determinarea graficului func iei pentru care se cunoa te expresia derivatei: y ' ! f x, y precum i valoarea func iei ntr-un punct:

y x0 ! y 0
aceast valoare purtnd numele de valoare ini ial . Metodele utilizeaz formula de dezvoltare n serie Taylor, rela ie care permite determinarea valorii func iei ntr-un punct, dac se cunoa te valoarea func iei ntr-un punct al turat. Pentru o func ie de o singur variabil , formula lui Taylor este: y x (x ! y x (x y
'

(x 2 
2!

''

(x 3 y ''' 
3!

Deoarece formula de dezvoltare n serie Taylor are o infinitate de termeni, se poate ob ine o rela ie de recuren prin p strarea unui num r finit de termeni i alegerea unui pas de integrare h.

f (x) y1 y0 yi y i+1 yn

y n+1

h x0 x1 xi

h xi+1 xn

h xn+1 x

Explicativ la integrarea numeric utiliznd formula lui Taylor.

Ca urmare calculul valorilor func iei n puncte succesive se poate face utiliznd o rela ie de recuren derivat din formula de dezvoltare n serie Taylor, astfel:

h 2 '' h3 ''' ym1 ! ym h y ym ym 2! 3!


' m

O astfel de rela ie nu poate fi utilizat practic deoarece expresia con ine derivatele de ordin superior ale func iei, care sunt necunoscute. Ca urmare metodele de integrare numeric stabilesc formule de recuren care nu con in derivatele func iei fiind totodat echivalente formulei de dezvoltare n serie Taylor. Metodele de integrare pot fi de dou categorii, n func ie de cantitatea de informa ie utiliz deducerea valorii func iei ntr-un punct, precum i de modul de efectuare al calculelor:

Metode directe sau metode de tip Runge-Kutta, acest tip de metode utilizeaz num informa iile ob inute la punctul precedent iar calculul se efectueaz prin aplicarea rela iei de recuren . Metode indirecte sau de tip predictor-corector, acest tip de metode utilizeaz informa iile ob inute la dou puncte determinate anterior iar calculul se efectueaz printr-un proces iterativ n care rela ia de recuren este aplicat pn la ob inerea valorii func iei cu o precizie impus ini ial.

METODE DIRECTE SAU METODE DE TIP RUNGE-KUTTA


Acest tip de metode utilizeaz o formul de recuren care simuleaz rela ia de dezvoltare n serie Taylor pn la termenul care conpine h factorul valoarea lui p reprezentnd ordinul metodei. Exemplu: o metod care utilizeaz o formul de recuren simuleaz care

h4 rela ia de dezvoltare n serie Taylor pn la termenul care con ine factorul


va fi o metod Runge-Kutta de ordinul 4. Modalitatea de deducere a formulelor de recuren . continuare: este prezentat n

a) Metoda Runge-Kutta de ordinul 1 metoda lui Euler

f (x) y m+1

ym

h xm xm+1 x

Metoda const n aproximarea graficului func iei ntr-un punct prin tangenta la grafic dus n acel punct.

x m Presupunem cunoscute coordonatele , y m


ale unui punct apar innd graficului func iei. Calculnd valoarea derivatei func iei n acel punct, se ob ine valoarea
' y m ! f x m , y m ' y y m ! y m x xm

f (x) y m+1

ym

h xm xm+1 x

care reprezint panta tangentei la grafic n acel punct i a c rei ecua ie este: Dac aproxim m graficul func iei cu tangenta la grafic rezult c ob inem urm torul punc xm graficului intersectnd tangenta cu verticala dus n dreptul abscisei 1 ! x m h ordonata acestui punct va fi:
' y m 1 ! y m h y m
' ym 1 ! y m h ym 

h 2 '' h 3 ''' ym ym 2! 3!

Rela ia reprezint formula de recuren

n metoda Euler.

Rela ia reproduce primii doi termeni ai dezvolt rii n serie Taylor, deci este echivalent acesteia pn la termenul care con ine factorul h. Ca urmare, metoda Euler e metod de tip Runge-Kutta de ordinul 1.

y m1 ! y m h

' ym

h 2 '' h 3 ''' ym 1 ! ym h y ym ym 2! 3!
' m

Deoarece orice rela ie de recuren are un num r finit de termeni rezult c va eT determina o eroare de trunchiere, notat cu Valoarea acesteia poate fi apreciat n func ie de pasul de integrare h. Deoarece valoarea pasului de integrare este subunitar rezult c dintre to i termenii neglija i, din formula de dezvoltare n serie Taylor, cea mai mare valoare o va avea cel care con ine pe h la puterea cea mai mic adic primul termen neglijat. Ca urmare la metoda Euler eroarea de trunchiere poate fi apreciat ca eT ! k h 2 fiind Aceasta determin o valoare semnificativ a erorii de trunchiere i ca urmare gradul de precizie al metodei Euler este redus.

Metode Runge-Kutta de ordinul 2 Aceste metode stabilesc formule de recuren

care simuleaz formule de dezvoltare n se

h 2 mai precise dect cele de ordinul 1. Taylor pn la termenul care con ine factorul ca urmare eroarea de trunchiere produs va f 3 , deci metodele sunt e apreciat ca fiindT ! k h Dup cum se va ar ta n continuare, se pot determina o infinitate de formule de recuren de tipul men ionat. Se vor prezenta dou dintre ele precum i o generalizare.
Metoda lui Euler mbun t it
f (x) Y L ym y m+1 L1 L3 L2

h xm xm+1 x

Presupunem cunoscute coordonatele

f (x) Y

L1

x m , y m
Valoarea derivatei func iei n acel punct:
ym

L3 L2

L y m+1

y ! f xm , y m
' m

h xm xm+1 x

care reprezint panta tangentei la grafic n acel punct, dreapta L1 a c rei ecua ie este:
' y y m ! y m x xm

x Intersec ia acesteia cu verticala dus n dreptul abscisei m1 ! x m h determin valoarea:


' Y ! ym h ym

Pentru punctul de coordonate ?x m 1 , Y A ob inndu-se:


' f x m h, y m h y m

se recalculeaz derivata func iei care reprezint panta dreptei L2

f (x) Y

L1

L3 L2

Se determin panta dreptei L3 ca medie aritmetic a pantelor dreptelor L1 i L2 : =! 1 ' f xm , y m f xm h, y m h y m 2

ym

L y m+1

xm

xm+1

Dreapta L de pant

si care trece prin punctul de coordonate (xm, ym) are ecuatia:

y y m ! = x xm
Ob inem urm torul punct al graficului intersectnd dreapta L cu verticala dus n dreptul abscisei xm+1 ,ordonata acestui punct va fi: y m1 ! y m h ' f x m , y m f x m h, y m h y m 2

rela ie care reprezint formula de recuren

pentru metoda Euler mbun t it .

h ' y m1 ! y m f x m , y m f x m h, y m h y m 2

h 2 '' h 3 ''' ym 1 ! ym h y ym ym 2! 3!
' m

Pentru a demonstra c rela ia rececuren este echivalent dezvolt rii Taylor pn la termenul care con ine h2 se va proceda dup cum urmeaz . Se utilizeaz formula de dezvoltare n serie Taylor pentru o func ie de dou variabile: f x (x, y (y ! f x, y (x cu ajutorul c reia se poate scrie:
' f x m h, y m h y m ! f x m , y m h

xf xf (y xx xy

xf xf ' h ym xx xy

se mai noteaz :

' y m ! f x m , y m

Dup nlocuiri i reducerea termenilor asemenea, se ob ine: y m1 ! y m h


' ym

h2 2

xf xf ' ym xx xy

y '' !

xf xf y' xx xy

ca urmare rela ia

y m1 ! y m h
devine: y m1 ! y m h

' ym

h2 2

xf xf ' ym xx xy

' ym

h 2 '' ym 2

adic este echivalent rela iei de dezvoltare Taylor pn la termenul care con ine factorul h2 prin urmare metoda Euler mbun t it este o metod Runge-Kutta de ordinul 2.

Metoda lui Euler modificat

f (x) Y

L1

L2 L y m+1

x m Presupunem cunoscute coordonatele , y m


ale unui punct apar innd graficului func iei. Calculnd valoarea derivatei func iei n acel punct, se ob ine valoarea:
' y m ! f x m , y m

ym

h 2 xm

h 2 xm+1 x

care reprezint panta tangentei la grafic n acel punct, dreapta L1, i a c rei ecua ie este:
' y y m ! y m x xm

xm Intersec ia acesteia cu verticala dus n dreptul abscisei Y ! ym h ' ym 2

h 2

determin valoarea:

Pentru punctul de coordonate h xm , Y 2

f (x) Y

L1

L2 L y m+1

se recalculeaz valoarea derivatei func iei cu rela ia

ym

y ' ! f x, y
ob inndu-se valoarea:
h h ' f xm , ym ym 2 2
xm

h 2

h 2 xm+1 x

care reprezint panta dreptei L2

x m Dreapta L paralel cu L2 i care trece prin punctul de coordonate , y m


va avea ecua ia: h h ' y y m ! f x m , y m y m x x m 2 2

h h ' y y m ! f x m , y m y m x x m 2 2 Ob inem urm torul punct al graficului intersectnd dreapta L cu verticala dus n dreptul abscisei x m1 ! x m h ordonata acestui punct va fi: h h ' y m 1 ! y m h f x m , y m y m 2 2 rela ie care reprezint modificat . formula de recuren

f (x) Y

L1

L2 L y m+1

ym

h 2 xm

h 2 xm+1 x

pentru metoda Euler

ntr-un mod similar celui utilizat la metoda Euler mbun t it se poate ar ta c i formula de recuren dedus este echivalent dezvolt rii Taylor pn la termenul care con ine factorul reprezint o metod Runge-Kutta de ordinul 2.

Generalizare
Dup cum se poate constata din rela iile anterioare pentru determinarea rela iilor de recuren pentru metodele Runge-Kutta de ordinul 2, este utilizat o dreapt de pant care trece prin punctul de coordonate x m , y m

y y m ! = x x m

Vom determina panta acestei drepte astfel nct utilizarea ei s conduc la o formul de recuren valabil pentru o metod Runge-Kutta de ordinul 2. n acest scop vom exprima panta prin expresia:
' = ! a1 f x m , y m a 2 f x m b1 h, y m b2 h y m

n care au fost introdu i coeficien ii reali a1 , a 2 , b1 , b2 a c ror valori urmeaz a fi determinate

y y m ! = x x m Pentru valorile: a1 ! 1 1 , a 2 ! , b1 ! 1, b2 ! 1 2 2

' = ! a1 f x m , y m a 2 f x m b1 h, y m b2 h y m

se ob ine rela ia de recuren :

y m1 ! y m 

h ' f x m , y m f x m h, y m h y m 2

Pentru valorile:

1 1 a1 ! 0, a2 ! 1, b1 ! , b2 ! 2 2

se ob ine rela ia de recuren :

h h ' y m1 ! y m h f x m , y m y m 2 2

y y m ! = x x m

' = ! a1 f x m , y m a 2 f x m b1 h, y m b2 h y m

Determinarea valorilor posibile ale coeficien ilor realia1 , a 2 , b1 , b2 se va efectua punnd condi ia ca rela iile: y m1 ! y m h = i s fie echivalente.

h 2 '' ym1 ! ym h y ym 2!
' m

Utiliznd formula de dezvoltare n serie Taylor pentru o func ie de dou variabile, se poate exprima:
' f x m b1 h, y m b2 h y m ! f x m , y m b1 h

xf xf ' b2 y m h xx xy

y y m ! = x x m

' = ! a1 f x m , y m a 2 f x m b1 h, y m b2 h y m

' f x m b1 h, y m b2 h y m ! f x m , y m b1 h

xf xf ' b2 y m h xx xy

Dup nlocuire i reducerea termenilor asemenea se ob ine: = ! a1 a 2 f x m , y m a 2 b1 h sau:


' = ! a1 a 2 y m a 2 b1 h

xf xf ' a 2 b2 y m h xx xy

xf xf ' a 2 b2 y m h xx xy

i ca urmare: xf xf ' ' y m1 ! y m h a1 a 2 y m a 2 b1 h a 2 b2 y m h xx xy sau xf xf ' ' a 2 b2 y m y m1 ! y m h a1 a 2 y m h 2 a 2 b1 xx xy

h 2 '' ' ym1 ! ym h ym ym 2!


xf xf ' ' a 2 b2 y m y m1 ! y m h a1 a 2 y m h 2 a 2 b1 xx xy
Condi iile de echivalen a 1 a 2 a 2 b1 b a 2 2 vor fi:

! ! !

1 1 2 1 2

Rezult prin urmare un sistem de 3 ecua ii cu 4 necunoscute, sistem compatibil nedeterminat.

a 1 a 2 a 2 b1 b a 2 2

! ! !

1 1 2 1 2

Se alege una dintre necunoscute ca variabil

i se ob ine:

a 1 a 2 b1 b 2

! 1 P ! ! ! P 1 2P 1 2P
P! 1 2

P R _0 a

Pentru

se ob ine rela ia de recuren


y m1 ! y m h ' f x m , y m f x m h, y m h y m 2

P !1

se ob ine rela ia de recuren


h h ' y m1 ! y m h f x m , y m y m 2 2

n mod analog se pot determina metode Runge-Kutta de ordinul 3 i 4. Cea mai utilizat metod este metoda Runge-Kutta de ordinul 4 care este definit prin urm toarea rela ie de recuren : y m1 ! y m unde h k1 2 k 2 2 k 3 k 4 6

k1 ! f x m , y m
h k1 h k 2 ! f xm , y m 2 2 h k2 h k3 ! f xm , ym 2 2 k 4 ! f x m h, y m h k 3 Eroarea de trunchiere n acest caz este eT } K h 5

x! Fie Y m valoarea real a solu iei n punctul x0 m h , ca urmare:


( Ym ! y mh ) K h 5

. y unde indicele superior (h) indic faptul c m a fost calculat pentru dimensiunea h a interva

h Recalcul m solu ia pentru o dimensiune de astfel nct 2


h K Ym ! 2 Sc znd rela iile ob inem:
h y m2 5

ym y

h 2 m

31 ! K h5 32

iar eroarea de trunchiere este h 32 2 (h ym ym ) eT } K h 5 ! 31

Caz particular: f x, y ! F x n situa ia n care func ia de integrat depinde numai de x


y ' ! F x

i ca urmare

F x dx ! y x y x0 ! y x y 0
x0

n continuare vom utiliza m rimea:p !

h 2

precum i urm toarele nota ii:

F2 m ! F x0 m h ! F x0 2m p
Y2 m ! y x0 m h ! y x0 2m p

Utiliznd aceste nota ii ob inem:

k1 ! f x m , y m
h k1 h xm , ym k2 ! f 2 2 h k2 h k3 ! f xm , y m 2 2 k 4 ! f x m h, y m h k 3

k1 ! f xm ! F2 m
h k 2 ! f x m ! F2 m1 2 h k 3 ! f x m ! F2 m1 2

k 4 ! f xm h ! F2 m 2

y m1 ! y m 

h k1 2 k 2 2 k 3 k 4 6 i ca urmare rela ia de recuren devine:

Y2 m 2 Y2 m !

p F2 m 4 F2 m1 F2 m 2 3

Y2 m 2 Y2 m

p ! F2 m 4 F2 m 1 F2 m 2 3

F x dx ! y x y x0 ! y x y 0
x0

pentru m = 0, 1, 2, , n 1 ob inem: Y2 Y0 ! Y4 Y2 ! Y6 Y4 ! p F0 4 F1 F2 3 p F2 4 F3 F4 3 p F4 4 F5 F6 3

Y2n Y2n 2 !

p F2 n 2 4 F2n 1 F2n 3

Adunnd aceste ecua ii, ob inem p Y2 n Y0 ! F0 4 F1 2 F2 4 F3 2 F4  2 F2 n2 4 F2 n1 F2 n 3 Rela ia ob inut reprezint formula lui Simpson. Ca urmare, metoda Runge-Kutta de ordinul 4 o generalizare a metodei Simpson pentru func ii de mai multe variabile. Din acest motiv este numit i metoda Runge-Kutta-Simpson.

METODE INDIRECTE SAU METODE DE TIP PREDICTOR-CORECTOR

Dup cum s-a putut constata la paragraful anterior, metodele de tip Runge-Kutta prezint urm toarele dou caracteristici: La determinarea punctului urm tor, x m 1 , y m 1 , nu se folosesc dect informa iile date la punctul anterior x m , y m Evaluarea erorii de trunchiere presupune un volum mare de calcule, ceea ce afecteaz durata de calcul. Metodele de tip predictor-corector propun rela ii de recuren care pe de o parte s permit utilizarea de informa ii suplimentare la determinarea punctului urm tor: x m 1 , y m 1 i anume informa iile disponibile de la dou puncte ob inute anterior, iar pe de alt parte s permit corectarea n mod convenabil a valorii y m 1

Determinarea punctului urm tor, x m 1 , y m1 , se efectueaz n dou etape: yPredictor n aceast etap se efectueaz o prim evaluare a m rimii y m1 ob inndu-se o valoare estimat ( 0) y (0) . Cea mai utilizat metod determin valoarea y m1 utiliznd informa iile disponibile de la dou puncte determinate anterior x m1 , y m 1 i x m , y m dup cum urmeaz :
m 1

Presupunem cunoscute coordonatele x m , y m ale unui punct apar innd graficului func iei. Calculnd valoarea derivatei func iei n acel punct, cu ajutorul rela iei, se ob ine
' valoarea y m ! f x m , y m care reprezint panta tangentei la grafic n acel punct, dreapta L1 din

figura:
f (x) ym y m+1
(0)

L1 L

y m-1

h xm-1 xm

h xm+1 x

f (x) ym y m+1
(0)

L1 L

y m-1

h xm-1 xm

h xm+1 x

Dreapta L paralel cu dreapta L1 i care trece prin punctul de coordonate x m 1 , y m 1 va avea ecua ia: y y m 1 ! f x m , y m x x m 1 Ob inem o prim evaluare a m rimii y m 1 , intersectnd dreapta L cu verticala dus n dreptul ( 0) abscisei xm1 ! x m h , ordonata acestui punct va fi: y m1 ! y m1 2 h f x m , y m Rela ia reprezint formula de calcul utilizat n etapa predictor pentru a ob ine o prim evaluare a valorii y m1
Observa ie. Datorit faptului c etapa predictor necesit existen a a dou puncte calculate anterior, rezult c aceast etap nu poate fi aplicat la efectuarea primului pas de integrare. Ca urmare primul pas de integrare va trebui efectuat cu ajutorul unei metode directe, de tip Runge-Kutta, dup care, la efectuarea urm torilor pa i poate fi aplicat metoda predictor-corector.

yCorector
(0) Aceast etap const n corectarea valorii estimate, y m1 , prin determinarea unui ir de valori (i ) (1) corectate, notate cu y m1 , , y m1 . Procesul de corectare se ncheie n momentul n care este

ndeplinit o condi ie referitoare la precizia de calcul. Aceast rela ie poate fi de forma:


(i (i y m) 1 y m 1) e I 1

unde I reprezint precizia de calcul, impus ini ial.

Procesul de corectare este ilustrat n figura de mai jos i const n urm toarele.
f(x) L1 y(0) m+1 L y(1) m+1 ym

L3 L2

h xm xm+1

f(x) L1 y(0) m+1 L y(1) m+1 ym L3 L2

h xm xm+1

Calculnd valoarea derivatei func iei n punctul figur .

' valoarea y m ! f x m , y m care reprezint panta tangentei la grafic n acel punct, dreapta L1 din ( 0) Pentru punctul de coordonate x m1 , y m1

x m , y m ,

se ob ine

ob inndu-se o valoare,

f x

(0) , y m 1 m 1

se recalculeaz valoarea derivatei func iei cu rela ia , care reprezint panta dreptei L
2

Se determin panta dreptei L3 ca medie aritmetic a pantelor dreptelor L1 i L2: =! 1 (0) f x m , y m f x m 1 , y m1 2

f(x) L1 L3 L2

=!

1 ( 0) f x m , y m f x m1 , y m1 2

A
ym h xm

y(0) m+1 L y(1) m+1

x xm+1

Dreapta L de pant =

i care trece prin punctul de coordonate x m , y m va avea ecua ia:

y y m ! = x x m
( 0) Ob inem prima corectare a valorii y m1 intersectnd dreapta L cu verticala dus n dreptul abscisei xm1 ! x m h , ordonata acestui punct va fi :
(1) y m1 ! y m 

h ( 0) f x m , y m f x m 1 , y m 1 2

(1) A doua corectare a valorii y m1 se ob ine utiliznd valoarea y m1 , ca urmare rela ia de

recuren

pentru etapa corector se poate scrie sub forma: h (i (i y m) 1 ! y m f x m , y m f x m 1 , y m1) 1 2 care reprezint formula de recuren pentru etapa corector.

Pentru a stabili condi iile n care aplicarea repetat a rela iei de recuren determin un proces convergent se procedeaz astfel:
(i ) (i y m1 y m1) ! 1

h (i (i 2 f x m1 , y m 1) f x m 1 , y m 1 ) 1 2

Utiliznd formula de dezvoltare n serie Taylor pentru o func ie de dou variabile: f x (x, y (y ! f x, y (x
(i f x m 1 , y m1) ! f x m , y m h 1

xf xf (y xx xy

putem scrie:

xf xf (i y m1) y m 1 xx xy xf xf (i 2 y m 1 ) y m xx xy

respectiv :

(i 2 f x m 1 , y m1 ) ! f x m , y m h 

Prin nlocuire se ob inem: h xf (i (i (i (i 2 y m ) 1 y m1) ! y m 1) y m 1 ) 1 1 2 xy

care reprezint o rela ie de leg tur ntre trei valori ob inute succesiv: y m1 , y m1 Presupunem c func ia ca urmare:

(i 2)

( i 1)

(i ) i y m1

xf xf este m rginit , ca urmare exist o valoare M astfel nct: eM xy xy

( ) ( 1 ymi1 ymi1) e

hM ( 1 ( 2 ymi1) ymi1 ) 2
hM (i 2 (i 3 y m 1 ) y m1 )  2
2

n mod analog putem scrie:

(i (i 2 y m 1) y m 1 ) e 1 

Prin substitu ie ob inem:

( ) ( 1 ymi1 ymi1)

hM ( i 2) ( i 3) e ym 1 ym 1 2
(i ) y m 1

Procednd n mod analog se ob ine n final rela ia:

(i y m1) 1

hM (1) ( 0) e y m 1 y m1 2 2 M

Prin urmare dac pasul de integrare h se alege astfel nct s fie ndeplinit inegalitatea: h diferen a valorilor corectate tinde spre zero i ca urmare procedeul este convergent. Deci convergen a este mai rapid cu ct pasul de integrare h este mai mic.

Caz particular: f x, y ! F x n situa ia n care func ia de integrat depinde numai de x ob inem: y ' ! F x i ca urmare

F x dx ! y x y x0 ! y x y 0
x0
(i (i y m ) 1 y m 1) ! 1

Dac n rela ia se renun la indicele superior: y m1 ! y m ntruct

h f x m , y m f x m1 , y m1 2 y m1 ! y m se ob ine:

h (i (i 2 f x m 1 , y m1) f x m 1 , y m1 ) 1 2

f x, y ! F x , rela ia devine:
m ! 1, 2, , n

h ?F x m F x m 1 A 2

Adunnd rela iile pentru y n y0 !

h ?F x0 2 F x1 2 F x2  2 F x n1 F xn A 2 care reprezint formula de calcul utilizat n metoda trapezelor, ca urmare formula de corec ie este o generalizare a metodei trapezelor pentru func ii de mai multe variabile.

REZOLVAREA SISTEMELOR DE ECUA II DIFEREN IALE DE ORDINUL UNU


Se consider sistemul de ecua ii diferen iale, scris sub form matricial : dX t ! A X t B E t dt n care

a1,1 x1 t x 2 t X t ! ; A ! a n,1 x n t

a1,n b1,1 ; B! bn,1 a n ,n

b1,m e1 t ; E t ! e t m bn , m

Presupunem c valorile ini iale ale necunoscutelor sunt cunoscute avnd valorile exprimate prin t matricea coloan X 0 . Pentru rezolvarea sistemului de ecua ii vom utiliza metoda varia iei parametrului.

Aceast metod utilizeaz o transformare de forma: X t ! Y t X 1 t n care Y(t) este o matrice p trat de ordinul n presupus nesingular pentru orice t u t 0 nlocuind transformarea n sistemul de ecua ii se ob ine, dup gruparea termenilor: dX dY t A Y t X 1 t ! Y t 1 B E t dt dt Deoarece Y(t) nu este specificat , alegerea acesteia se va face astfel nct s se ob in simplificarea rezolv rii ecua iei. Ca urmare Y(t) se determin astfel nct paranteza p trat din membrul stng al ecua iei s fie zero. Urm toarea succesiune de calcule va conduce la ob inerea solu iei ecua iei. Se rezolv mai nti ecua ia: dY t A Y t ! 0 dt

care este o ecua ie diferen ial omogen avnd ca necunoscut matricea Y(t). Dup rezolvarea acestei ecua ii rezultatul va fi introdus n ecua ia: dX 1 ! Y t 1 B E t dt care poate fi rezolvat prin integrare direct de la t0 la t.

Presupunem c ecua ia prin integrarea ecua iei

dY t A Y t ! 0 dt dX 1 ! Y t 1 B E t dt

a fost rezolvat se ob ine:

dX 1 dt ! Y X 1 B E X dt dt t t
0 0

adic

X 1 t ! X 1 0 Y X 1 B E X dt t
t0

Utiliznd rela ia X t ! Y t X 1 t se poate ob ine rela ia de leg tur ntre matricile valorilor ini iale:

X 0 ! Y 0 X1 0 t t t

sau

X 1 0 ! Y 0 1 X 0 t t t

Existen a acestei egalit ii impune pentru matricea Y(t) o condi ie ini ial nesingular de forma:

Y 0 ! U t

n care s-a notat cu U matricea unitate de ordinul n.

Pe de alt parte, mai rezult c :

X 1 t ! Y t 1 X t

Prin premultiplicarea ecua iei


X 1 t ! X1 0 Y X 1 B E X dt t
t0 t

cu

Y t 1

i innd seama de rela iile:

X 1 t ! Y t 1 X t
Se ob ine

X 1 0 ! Y 0 1 X 0 t t t

X t ! Y t Y 0 1 X 0 Y t 1 Y X 1 B E X dt t t
t0

Utiliznd nota ia simbolic

Y t Y X 1 ! * t X
t

rela ia devine:

X t ! * t t0 X t0 * t X B E dt X
t0

care reprezint solu ia ecua iei diferen iale neomogene ini iale a c rei rezolvare complet necesit rezolvarea n prealabil a ecua iei diferen iale omogene

dX t ! A X t B E t dt

dY t A Y t ! 0 dt

Exponen iala matricial Pentru stabilirea solu iei ecua iei diferen iale omogene vom considera ecua ia diferen ial omogen scalar : dy a y ! 0 n care a este o constant . dt Presupunem condi ia ini ial ca fiind Solu ia ecua iei scalare este: y t ! e dY t A Y t ! 0 dt

y t0 ! 1
care poate fi verificat prin substitu ie direct .

a t t 0

Deoarece forma ecua iei matriciale este identic cu a ecua iei scalare vom scrie solu ia sub aceea i form :
A t t Y t ! e 0

expresie n care apare o exponen ial avnd o matrice la exponent care poart denumirea de
.

exponen ial matricial .

Valoarea exponen ialei matriciale va fi definit utiliznd expresia de dezvoltare n serie a unei exponen iale scalare, astfel:

At

Ak t k A2 t 2 A3 t 3 Ak t k ! ! U At   2! 3! k! k !0 k !

Deoarece A este o matrice p trat de ordinul n, rezult c este tot o matrice p trat de ordinul n

At i e

Exemplu Fie: 0 2 A! ; 2 1 i atunci 4 0 A ! 2 1


2

0 8 A ! 6 1
3

At

0 t3 0 1 0 2 4 0 t 2 8 ! t  0 1 2 1 2 1 2! 6 1 3!

deci

e At

4 1 2 t 2 t2 t3 0 3 ! 1 2 1 3 2 3 2t t t 1 t t t 2 3

A a cum rezult din rela ia de defini ie i din exemplul precedent exponen iala matricial este reprezentat de o sum infinit .

Se poate ob ine o form echivalent cu termeni fini i utiliznd transformata Laplace. Pentru simplificare consider m Y t ! e
A t t 0

t0 ! 0

, ca urmare rezult :

! e At

de asemenea avem n vedere condi ia Y t 0 ! U Aplicnd transformata Laplace, ecua ia se transform astfel: dY t A Y t ! 0 dt

s Y s Y 0 A Y s ! 0
sau

s U A Y s ! Y 0

sau

s U A Y s ! U
Y s ! s U A
1

din care rezult expresia transformatei Laplace

Efectund transformarea invers se ob ine expresia exponen ialei matriciale n termeni fini i, ca fiind:

Y t ! e At ! L1_s U A a

1

Exemplu

Dac

0 2 A! 2 1

atunci

0 s 2 0 1 0 2 s U A ! s  2 1 ! 2 s 1 0 1 0 s 1 1 ! s 2 s 1 2 s 2

Inversa matricei precedente se calculeaz astfel:

s U A

1

1 1 0 0 s2 s2 1 1 adic s U A ! sau s U A ! 2 1 2 2 1 s 2 s 1 s 1 3 s 1 3 s 2 s 1

sau

1 0 s2 1 s U A ! 2 2 1 3 s 1 3 s 2 s 1
Efectund transformata invers , se ob ine

e At

2t e 0 1 ! L1 _s U A a ! 2 t 2t e e t e 3

Prin descompunerea n serie a elementelor matricii rezultat se ob ine o expresie identic cu cea ob inut la precedentul exemplu.

Se demonstreaz c fiecare din elementele matricei e At converge c tre o func ie continu de t, pentru orice t finit i uniform, pentru orice interval de timp finit. Ca urmare, diferen ierea termen cu termen a seriei este permis . Rezult : A3 t 2 A 4 t 3 A 2 t 2 A3 t 3 d At 2 U A t e ! A A t  ! A  dt 2! 3! 2! 3! deci d At e ! A e At dt

ca urmare formula de derivare a exponen ialei matriciale este aceea i ca pentru exponen iala scalar Acest rezultat permite concluzia c valoarea este solu ia unic a ecua iei cu condi ia ini ial
Y t ! e A t t0

dY t A Y t ! 0 dt

Y 0 ! U t

Utiliznd rela ia: putem scrie:

A t

Ak t k A2 t 2 A3 t 3 Ak t k ! ! U At   k! 2! 3! k! k !0

 At

 1 k Ak t k
k!

k !0

 1 k Ak t k A2 t 2 A3 t 3 ! U At   2! 3! k!
e At e At ! U

Efectund produsul rela iilor, rezult c : ca urmare inversa matricii


e At

este matricea

e A t
* t X ! e A t X

Acest rezultat justific nota ia introdus anterior: deoarece:


Y t Y X 1 ! e At e A X ! e A t X

Prin urmare se poate nota:

A t t X t ! e 0 X 0 e A t X B E X dt t t0

form care permite deducerea unei rela ii prin care s fie efectuat integrarea numeric .

X t ! e A t t 0 X 0 e A t X B E X dt t
t0

X n (t ! e

A n (t

X 0 e A n(t k (t B E k (t (t
k !1

separnd ultimul termen al sumei, rezult :

X n (t ! e

A n (t

X 0 e A n k (t B E k (t (t B E n (t (t
k !1

n 1

M rimea

e A(t

se d factor comun for at ntre primii doi termeni, ca urmare se ob ine:

X n (t ! e

A (t

n 1 A n 1 (t e X 0 e A n k 1 (t B E k (t (t k !1

 B E n (t (t

prin urmare se poate scrie formula de recuren :

X n (t ! e A(t X ? n 1 (t A B E n (t (t ,

n ! 1, 2, 3, ...

care permite integrarea numeric a rela iei:


A t t 0

X t ! e

X 0 e A t X B E X dt t
t0