Sunteți pe pagina 1din 11

Definitie.Numarul rational x se numeste radacina patrata a numarului a daca a = x 2 . Se scrie a = x Semnul se numeste radical .

In cazul radacinii patrate acesta este radical de ordinul 2.( Mai exista si radicali de ordin superior lui 2.) Exemple.
49 = 7 2 = 7 = 7;

( 5) 2

= 5 = 5;

16 4 4 4 = = = 81 9 9 9

EXTRAGEREA RADACINII PATRATE DINTR-UN NUMAR NATURAL PATRAT PERFECT. Pentru a calcula radacina patrata avem mai multe metode. Descompunem numarul in factori primi si scriem numarul ca putere( de 2 sau multiplii de 2). Baza puterii este radacina patrata.
144 = 2 4 3 2 = ( 2 2 3) 144 = 2 2 3 = 12
2

256 = 2 8 = ( 2 4 ) 256 = 2 4 = 16
2

324 = 2 2 3 4 = ( 2 3 2 ) 324 = 2 3 2 = 18
2

Avem un algoritm de extragere a radacinii patrate. 1 9 ..se desparte numarul in grupe de cate doua cifre de la dreapta 2 6 la stanga.
12 96 3 9 3

.Cautam numarul cel mai mare al carui patrat este foarte apropiat de 12.

12 96 3 9 6 ..Langa 396

primul rest 3 coboram grupa a doua 96 si dublam

primul cat 3.
12 96 3 9 66 6 = 396 396 396 ===

..Vedem de cate ori se cuprinde 6 in 39 ( de 6 ori) si-l

adaugam langa numarul dublat, apoi inmultim cu el. Ned a restul 0 la scadere si deci am obtinut 1296 = 36 Exercitii. Sa se extraga radacina patrata din urmatoarele numere. 2209; 2304; 3481; 1156; 7396; 11025; 15129; 55696; 221841

EXTRAGEREA RADACINII PATRATE DINTR-UN NUMAR RATIONAL SCRIS SUB FORMA DE FRACTIE ORDINARA. Daca avem fractia ireductibila
a , a, b N , b 0 si c, d N , a = c 2 , b = d 2 b a = b c2 c c = = 2 d d d 81 92 9 = = ; 2 144 12 12 225 15 15 = = 256 16 16
2
2

Exemple.

EXTRAGEREA RADACINII PATRATE DINTR-UN NUMAR RATIONAL SCRIS SUB FORMA DE FRACTIE ZECIMALA.

382 , 59 36 1 282 261 = 2159 1925 = 23436 23436

19 ,56 29 9 = 261 385 5 =1925 3906 6 = 23436

1. Se desparte numarul de la virgula spre stanga si de la virgula spre

dreapta in grupe de cate doua cifre. 2. Se aplica acelasi procedeu ca la numerele fara virgula. 3. Se poate intampla san u putem face grupe de cate doua cifre de la virgula spre dreapta si in acest caz se completeaza cu cifra 0. 4. Daca numarul rational din care extragem radacina patrat nu este patrat perfect, de obicei se extrag doua zecimale dupa virgula.

Exercitii. Sa se extraga radacina patrata din urmatoarele numere: 5,(6); 126,8; 0,4; 124,523; 46,8; 34,6; 24,008

Numerele irationale pot fi approximate si prin rotunjire.

Puterea unui numar rational se numesc numere irationale acele numere care scrise zecimal au o infinitate de cifre in dreapta virgulei care nu se repeta periodic

definim multimea numerelor reale ca fiind reuniunea dintre multimea Q a numerelor rationale si multimea numerelor irationale reguli de calcul in R :

ab + cb =( a+c )b ab cb = (a c)b

a b = a b a : b = a:b

scoaterea factorilor de sub radical se efectueaza folosind a2 =|a| => a2b=|a|b introducerea sub radical se efectueaza astfel : a = a2 ab = a2 b se va rationaliza numitorul prin amplificarea fractiei a/b = ab /b pentru ridicarea la putere a unui numar real se va tine seama de (a) n=a n Calcularea mediilor Media aritmetica a numerelor a, a1, a2 ,... an este : ma = a+a1+a2... an / n Media aritmetica ponderata a numerelor a, a1, a2 ,... an avand ponderile p, p1, p2, ...pn este : m a p = a1 p1 + a2 p2 +...+an pn / p1+p2 +... +pn Media geometrica (proportionala) a numerelor pozitive a1 si a2 este : mg =a1 a2

1. 2.

Calcul algebric doi termeni sunt asemenea daca au aceeasi parte literara. La litere identice corespunzand exponenti identici

adunarea si scaderea se poate efectua numai intre termeni asemenea pentru a efectua inmultirea se tine seama de : 1. a (b+c) = ab + ac 2. (a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd formule de calcul prescurtat: 2 2 2 1. (a + b) = a +2ab + b 2 2 2 2. (a b) = a - 2ab + b 2 2 3. (a b)(a + b) = a b 2 2 2 2 4. (a + b +c) = a + b + c +2ab +2ac +2bc pentru a rationaliza fractia a / bc + de, se va amplifica cu bc de pentru a efectua impartirea se tine seama de : (a + b + c): d = a:d+b:d+c:d Descompunerea in factori metode de descompunere :

1. scoaterea factorului comun:


a b + a c = a (b+c) a b - a c = a (b - c)

restrangerea patratului unei sume de doi termeni: a + 2ab + b = (a+b) a - 2ab + b = (a - b) 3. diferenta patratelor: a - b = (a b)(a+b) 4. alte metode: c(a+b)+d(a+b)= (a+b)(c+d) x +x(a+b)+a b = (x+a)(x+b) 5. Ecuatii de gradul I cu doua necunoscute
2.

(a+b)(a-b)=a2 - b2 (a+b) 2 =a2 + 2ab + b2 (a-b) 2 =a2 - 2ab + b2 Numere reale conjugale: 5 + 2 are conjugatul 5 2 2X+7X=9X 2X-5X=-3X 2 coeficient 2X X parte literala 2x monom 2x+4y binom POLInoame 2x+4y-7 tirnom (a+b+c) 2 = a 2 +b 2 +c 2 = 2ab+2ac+2bc (a+b)(x+y)=ax+ay+bx+by

10 2 5

a b a +b + = n n n

ax + ay + bx + by = a(x+y)+b(x+y)=(x+y) (a+b)

Daca ab=0 => a=0 sau b=0 Daca |x|=3 => x=3 sau x=-3 Daca X2 =25 => x = 25 | x |= 5 X=5 sauX=-5 =>
2

X {5; 5}

! Pentru a rezolva o ecuatie de gradul 2 procedam


astfel: 1) Trecem totzi termeni in membrul stang 2) Descompunem in factori membrul stang 3) Egalam fiecare factor cu 0 si gasim radacinile

Formula de rezolvare a ecuatie de gradul 2 ax 2 +bx +c =0 1) 2) a, b, c coeficienti calculeaza discriminantul 2 =b -4 ac + 3)Aflam x = b2a
1

x2 =

b 2a

2x2 - 7x+ 5=0 a=2 b=-7 c=5 = 49 -40 =9 0 7 + 3 10 5 b + x = = 4 = 4 = 2; 2a


1

x2 =

b 2a

= 7 3 = 4 =1 4 4
atunci mij AB
x1 + x2 y1 + y2 ; 2 2

Daca A(x; y) B(x2; y2)

Dependenta funcionala: Se numeste dependenta funcioonala intre 2 multimi nevide A,Bo corespondenta intre elementele luiA si elementele lui b care face ca la orice element din a sa-I corespunda un isngur element in B. A=domeniu de definitie B=codomeniu(multimea in care dependenta functonala ia valori) Legea de corespondenta este al 3-lea element

Probabilitatea Problema: Un pachet de carti are 52 carti.


Aflati probabilitatea extragerii: a)unui 10 b)unui nr. prim c)unui p.p. d)unui nr. par
a)Sunt 4 carti cu 10 =>p = 52
4 = 1 13
4 = 1 13

b)Nr prime sunt 2,3,5,7,13,11=>6x4=24 p = 52 c)P.p sunt 1,4,9=>3x4 =12=> = 52


12 = 3 13

d)Nr. pare sunt 2,4,6,8,10,12,14 =>7x4=28 p= = 52

28

Probabilitatea=

nr .de cazuri favorabile nr .de cazuri posibile

7 13

[Proprietatile egalitatii cu nr. reale]


1)a=a(reflexivitate) 2)Daca a=b =>b=a(simetrie) 3)Daca a=b si b=c =>a=c(transitivitate) Medii Media Aritmetica
= x+y 2

Media Geometrica =

xy

Media (h)Armonica = x + y Media Ponderata


= a p1 + b p 2 p1 + p 2

2 xy

Mh< Mg< Ma
Metode de rezolvare A sistemelor de ecuatie 1)Metoda Grafica 2)metoda Substitutiei 3)Metoda Reducerii

Multimi Relatii apartine reunit intersectat - diferenta X produs cartezian

N numere naturale:1,2,3 Z numere intregi: -1;-2;0;2 Q numere rationale:1,4;-5,4;3,(5) R-Q numere irationale: 5; 5; R - numere reale: 5; 5; -3,2; 2
0, x( y ) = xy x 90 xy x n, x ( y ) = n 90
A+C 2 A C unde C = 2

A B =

A2 B

MINIME: 1)Aflati valoarea minima a expresiei E(x)=x-10x+35

E(x)=x-10x+25+10 E(x)=(x-5)+10 (x-5)0 (V)xR|+10 (x-5)+10 10 =>E(x) 10 =>minE(x)=10

MAXIME 1)Aflati valoarea maxima a expresiei E(x)=-x-10x+20 xR E(x)=-x-10x-25+45 E(x)=-(x+10X+25)+45 E(x)=-(x+5)+45 (x+5)0 |(-1) =>-(x+5)0 =>E(x) 45=> max E(x)=45

Puteri
a a = a
x y x+ y

(a x ) y = a x y (a 2 b3 c ) 4 = a 8 b12 c 4

S-ar putea să vă placă și