Sunteți pe pagina 1din 11

DECIZIA nr. 55 /22.12.2010 privind posibilul abuz de poziţie dominantă al SC COST SA TÂRGOVIŞTE, prin încălcarea art. 6 din legea concurenţei nr. 21/1996, republicata cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL CONCURENŢEI,

În baza

1. Legii concurenţei nr.21/1996, republicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005, modificată prin OUG nr. 75/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459/06.07.2010;

2. Decretului nr.700/27.04.2009 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.284/30.04.2009;

3. Decretelor nr.1089/06.09.2006 si nr.701/27.04.2009, pentru numirea vicepreşedinţilor Consiliului Concurenţei, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767/08.09.2006, respectiv nr.284/30.04.2009;

4. Decretelor nr. 1087/06.09.2006, nr.1088/06.09.2006, nr.702/27.04.2009 şi nr.703/27.04.2009, privind numirea unor membri ai Plenului Consiliului Concurenţei, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767/08.09.2006, respectiv nr.

284/30.04.2009;

5. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.288/01.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.687/12.10.2010;

7. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.553/05.08.2010;

8. Plângerii formulate de S.C. PCC STEROM S.A. CÂMPINA, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RS-28/12.02.2004;

9. Ordinul nr. 52/15.03.2004 al Preşedintelui Consiliului Concurenţei de declanşare a unei investigaţii privind o posibilă încălcare a art. 6 lit. a), lit. d) şi lit. f) din lege, de către SC COST SA Târgovişte, prin recurgerea la fapte anticoncurenţiale asupra SC PCC STEROM SA Câmpina;

10.

Ordinul nr. 487/29.10.2004 al Preşedintelui Consiliului Concurenţei de extindere a investigaţiei privind posibila încălcare a art. 6 de către societăţile active pe întreaga piaţă siderurgică;

11. Ordinul nr. 37/03.03.2006 al Preşedintelui Consiliului Concurenţei de extindere a obiectului investigaţiei cu identificarea unor posibile încălcări ale prevederilor art. 5 din lege, de către societăţile active pe piaţa siderurgică

12. Raportului de investigaţie – partea a II-a prezentat în Plenul Consiliului Concurenţei de către raportor, precum şi a celorlalte acte şi lucrări din dosarul cauzei;

A fost respectată procedura de transmitere a raportului de investigaţie către partea vizată de investigaţie şi către autorul plângerii, pentru luare la cunoştinţă şi formulare de observaţii, precum şi procedura de citare pentru audierea acestora în Plenul Consiliului Concurenţei la data de 30.11.2010 si au fost indeplinite cerinţele de cvorum pentru deliberarea şi decizia în Plenul Consiliului Concurenţei, în cadrul şedinţei de deliberare desfăşurate în data de 16.12.2010.

Având în vedere următoarele:

I. PĂRŢILE

1. S.C. COST S.A. Târgovişte (în prezent societatea se numeste SC Mechel Târgovişte

SA), cu sediul social Şos. Găeşti nr. 11, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, având numărul de înregistrare la Registrul Comerţului J15/284/1991 şi codul unic de înregistrare (CUI) 913720. Obiectul principal de activitate al societăţii este producerea, comercializarea de otel carbon si slab aliat si oţeluri speciale (aliate şi înalt aliate) pentru scule, bare, blocuri, semifabricate forjate, profile laminate şi bare trase, bandă şi tablă pentru industria electrotehnică, precum şi alte activităţi de cercetare, proiectare şi prestări servicii.

2. S.C. PCC STEROM S.A. Câmpina (în prezent societatea se numeşte SC Cameron

România SA), cu sediul social in Campina, Str. B. P. Haşdeu, nr. 1, jud Prahova, având numărul de înregistrare la Registrul Comerţului J40/385/1994 şi codul unic de înregistrare (CUI) 1323964. Obiectul principal de activitate al societăţii este producerea şi

comercializarea de prăjini de pompare folosite la sondele de extracţie a petrolului.

II. FAPTELE SUSŢINUTE ÎN PLÂNGERE

3. La data de 12 februarie 2004, SC PCC STEROM SA Câmpina (în continuare STEROM)

a depus o plângere - înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr.RS-28/12.02.2004 - împotriva SC COST SA Târgovişte (în continuare COST), privind un posibil abuz de poziţie dominantă prin încălcarea art. 6 lit. a), d) şi f) 1 din Legea concurenţei nr.21/1996, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare, lege).

4. În fapt, STEROM cumpără de la COST produse din oţel de tipul bare laminate şi bare

laminate trase, pe care le foloseşte la fabricarea de prăjini de pompare utilizate la sondele

de extracţie a petrolului.

5. În plângerea înaintată Consiliului Concurenţei, STEROM semnalează următoarele fapte:

- COST impune preţurile de vânzare, refuzând negocierea (art. 6 lit. a);

- în contractul propus de COST, clauzele privind penalităţile de întârziere şi daunele- interese în îndeplinirea obligaţiilor contractuale sunt impuse numai în sarcina cumpărătorului, respectiv STEROM (art. 6 lit. a);

- COST impune o clauză prin care STEROM este obligată să livreze vânzătorului

toate deşeurile feroase rezultate în procesul tehnologic, în proporţie de minim ( )

din produsele cumpărate” (art. 6 lit. d);

- COST exploatează starea de dependenţă a STEROM, fiind singurul furnizor de

bare din oţel aliat obţinute prin tragere la rece, folosite la fabricarea prăjinilor de pompare (art. 6 lit. f).

III. PROCEDURA

6. În urma analizei plângerii formulate de STEROM, prin Ordinul Preşedintelui Consiliului

Concurentei nr. 52/15.03.2004 2 , s-a dispus declanşarea investigaţiei cu privire la:

a) o posibilă încălcare a art. 6 lit. a) din lege, de către SC COST SA Târgovişte, prin

impunerea preţurilor de vânzare şi a unor clauze contractuale inechitabile, societăţii PCC Sterom SA Câmpina;

b) o posibilă încălcare a art. 6 lit. d) din lege, de către SC COST SA Târgovişte, prin

condiţionarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare cu PCC Sterom SA Câmpina, de impunerea unor clauze stipulând prestaţii suplimentare care nu au legătură cu obiectul contractului;

c) o posibilă încălcare a art. 6 lit. g) din lege, de către SC COST SA Târgovişte, prin

exploatarea stării de dependenţă în care se află PCC STEROM SA Câmpina.

7. Având în vedere intensificarea efectelor creşterii preţurilor, precum şi semnalele alarmante din piaţă, dar în absenţa unei plângeri, Consiliul Concurenţei s-a autosesizat şi a

extins investigaţia la întreaga piaţă siderurgică. Investigaţia a fost extinsă prin Ordinul nr.

, al Preşedintelui Consiliului Concurenţei şi a avut ca obiect analiza

posibilelor încălcari ale art. 6 din lege, de către societăţile active pe această piaţă.

487/29.10.2004

3

1 În forma legii concurenţei în vigoare la data introducerii plângerii, lit. g). Conform Legii nr. 21/1996 modificată prin OUG nr. 121/2003 şi republicată în 2005, lit. g) a art. 6 a devenit lit. f), formă menţinută şi după modificarea prin OUG nr. 75/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459/06.07.2010 . 2 Investigaţia privind o eventuală încălcare a art. 6 lit. a), lit. d) şi lit. g) din Legea concurenţei nr. 21/1996, modificată şi completată prin OUG nr. 121/2003, de către SC COST SA Târgovişte, prin recurgerea la fapte anticoncurenţiale asupra SC PCC STEROM SA Câmpina.

3 Investigaţie avand ca obiect analiza posibilelor încălcări ale art. 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996, modificată şi completată, de către societăţile active pe piaţa siderurgică.

8.

Ulterior, prin Ordinul nr. 37/03.03.2006 4 al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, s-a

dispus lărgirea obiectului investigaţiei declanşate pe piaţa siderurgică, cu identificarea unor

posibile încălcări, de către societăţile active pe această piaţă, ale prevederilor art.5 din lege.

9. În ceea ce priveşte aspectele de procedură, potrivit legii, în cazul declanşării unei

investigaţii din oficiu, în situaţia în care nu se descoperă o încălcare a legii, această investigaţie poate fi închisă printr-un ordin al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, fără a mai fi necesară procedura de audiere a părţilor, care este însă obligatorie atunci când investigaţia a fost declanşată ca urmare a unei plângeri.

10. Din aceste considerente de ordin procedural, analiza posibilului abuz de poziţie

dominantă din partea SC COST SA Tărgovişte asupra SC PCC STEROM SA Câmpina a fost delimitată de analiza posibilei existenţe a unor practici anticoncurenţiale pe piaţa

siderurgică în general.

IV. POZIŢIA DOMINANTĂ

Definirea pieţei relevante

11. Definirea pieţei relevante este un instrument de identificare şi de stabilire a limitelor în

care se exercită concurenţa dintre întreprinderi, fiind fundamentală pentru toate domeniile acoperite de legislaţia în domeniul concurenţei. Scopul definirii pieţei relevante este de a identifica produsele şi concurenţii existenţi ai întreprinderilor în cauză, concurenţi care sunt capabili să constrângă comportamentul respectivelor întreprinderi şi să le împiedice să acţioneze independent de presiunile unei concurenţe efective.

12. Îndeosebi în cazurile de posibil abuz de poziţie dominantă, este necesar ca piaţa

relevantă să fie riguros şi precis definită, aceasta fiind o precondiţie pentru orice analiză a unui presupus comportament anticoncurenţial 5 , deoarece, înaintea constatării unui abuz de poziţie dominantă este necesar să se stabilească existenţa unei poziţii dominante pe o piaţă dată, ceea ce presupune că o asemenea piaţă a fost deja definită.

13. Conform Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante 6 , piaţa relevantă reprezintă

piaţa pe care se desfăşoară concurenţa. Aceasta este utilizată pentru identificarea produselor şi a agenţilor economici ce se află în concurenţă directă în afaceri.

Piaţa relevantă a produsului

14. Piaţa relevantă a produsului cuprinde toate produsele şi/sau serviciile pe care

consumatorul le consideră interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, preţurilor şi utilizării acestora.

15. STEROM produce şi comercializează prăjini de pompare folosite în extracţia petrolului.

Pentru realizarea prăjinilor de pompare, STEROM achiziţionează produsul bare din oţel obţinute prin tragere la rece, de tip AISI 4142M si AISI 1536M. Aceste oţeluri speciale sunt produse, în România, numai de către COST.

4 Ordin privind lărgirea obiectului investigaţiei declanşate pe piaţa siderurgică, cu identificarea unor posibile încălcări, de către societăţile active pe această piaţă, ale prevederilor art.5 din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată.

5

6

CEJ în cazul T-62/98, Volkswagen AG v. Commission, par.230.

Publicate în Monitorul Oficial al României nr. 553 din 05.08.2010.

16. Ţinând cont de cele prezentate mai sus, se poate defini piaţa produsului ca fiind piaţa

barelor din oţel aliat obţinute prin tragere la rece.

Piaţa relevantă geografică

17. Piaţa relevantă geografică cuprinde zona în care întreprinderile în cauză sunt implicate

în cererea şi oferta de produse sau servicii, în care condiţiile de concurenţă sunt suficient

de omogene şi care poate fi delimitată de zonele geografice învecinate, deoarece condiţiile de concurenţă diferă în mod apreciabil în respectivele zone.

18. Din

reprezentată de teritoriul României.

punctul

de

vedere

al

aplicabilităţii

Concluzii privind definirea pieţei relevante

legii

concurenţei,

piata

geografică

este

19. Pentru cazul de faţă, se poate defini piaţa relevantă ca fiind piaţa barelor din oţel aliat

obţinute prin tragere la rece, pe teritoriul României.

Dominanţa

20. Din informaţiile obţinute în cursul investigaţiei, rezultă că în regiune există câţiva producători metalurgici de renume, care au capacitatea de a realiza produse similare sau chiar mai performante celor ale COST. Importurile sunt libere (UE, CEFTA, AELS, toate ţările cu care România are încheiate acorduri bilaterale). COST este dominant pe piaţa otelurilor speciale prin simplul fapt că este singurul producător din România pentru acest tip de produse.

21. Trebuie luată în calcul şi posibilitatea intrării pe piaţă de noi concurenţi. În România,

potenţialii concurenţi ai COST nu dispun de utilajele necesare fabricării barelor din oţel obţinute prin tragere la rece.

22. Referitor la afirmaţia COST potrivit căreia în România există capacităţi mari de

producţie a barelor din oţel aliat obţinute prin tragere la rece, în cadrul investigaţiei au fost

transmise solicitări de informaţii către întreprinderile prezente pe piaţa siderurgică, pentru a se stabili dacă acestea au capacitatea de a produce bare din oţel aliat obţinute prin tragere la rece. Răspunsul acestor societăţi a fost că nu produc şi nici nu dispun de utilaje necesare fabricării barelor din oţel aliat obţinute prin tragere la rece 7 .

23. Prin urmare, COST este unic producător de bare din oţel aliat obţinute prin tragere la

rece, de pe teritoriul României.

24. În plus, trebuie menţionat că, deşi COST este singurul producător de bare din oţel aliat

obţinute prin tragere la rece, STEROM este singurul client al lui COST pentru acest produs. Este aşadar un monopol contracarat de monopson (un singur producător, un singur beneficiar), ceea ce înseamnă că ambele întreprinderi au posibilitatea de a negocia de pe poziţii egale.

7 Adresa Siderurgica Hunedoara nr. 477/04.03.2004, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. DBI/10/05.03.2004 şi Adresa Oţelinox Târgovişte, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr.

V3/367/04.03.2004.

V. EVALUAREA POSIBILULUI ABUZ DE POZIŢIE DOMINANTĂ

Posibila încălcare a prevederilor art. 6 lit. a) din lege prin impunerea preţurilor de vânzare de către COST

25. COST este unic producător de bare din oţel aliat obţinute prin tragere la rece, de pe

teritoriul României.

26. De asemenea, singurul client al COST pentru bare din oţel aliat obţinute prin tragere la

rece pentru realizarea prăjinilor de pompare, este STEROM. COST nu exportă produsul bare din oţel aliat obţinute prin tragere la rece. În fapt, STEROM este singurul producător de prăjini de pompare din România.

27. După cum se poate observa, acest monopol contracarat de monopson pune sub

semnul îndoielii un eventual abuz de poziţie dominantă din partea COST, ambele societăţi comerciale având posibilitatea de a negocia de pe poziţii egale.

28. Piaţa internaţională a oţelului este printre cele mai concurenţiale din lume, fapt

evidenţiat în documentele Organizaţiei Mondiale a Comertului. Importurile sunt libere (UE, CEFTA, AELS, toate ţările cu care România are încheiate acorduri bilaterale).

29. În regiune există câţiva producători metalurgici de renume, care au capacitatea de a

realiza produse similare sau chiar mai performante celor ale COST. Astfel de producători sunt: METAL RAVNE Slovenia, HSW SA Polonia, HUTA L.W. Polonia, BOEHLER GmbH Austria, STAHL JUDENBURG GmbH Austria, J.A. BAUERLE GmbH Germania ş.a.). Se pune întrebarea dacă aceştia sunt concurenţi potenţiali ai COST pe piaţa oţelurilor speciale din România. Astfel, conform informaţiilor furnizate de STEROM, importul de bare din oţel obţinute prin tragere la rece ar putea fi, teoretic, o alternativă, dar pentru ca un producator de bare să fie atestat ca furnizor al STEROM este nevoie de 8-9 luni de zile.

30. Prăjinile de pompare sunt utilizate strict în extracţia ţiţeiului, iar barele din care se

produc trebuie să aibă caracteristici mecano-chimice şi alţi parametri tehnici conform

cerinţelor STEROM şi în deplină concordanţă cu solicitările utilizatorilor finali.

31. În această situaţie se constată că, cel puţin la momentul negocierii contractului dintre cele două societăţi (începutul anului 2004), COST este unicul furnizor de bare din oţel obţinute prin tragere la rece pentru STEROM.

32. Majorările de preţ propuse de COST societăţii STEROM la data de 25.02.2004, au fost:

- pentru produsul AISI 4142M, de la (

$/to)

la 11.11.2003, la (

$/to)

la 25.02.2004

(creştere cu

);

- pentru produsul AISI 1536M, de la (

$/to)

la 11.11.2003, la (

$/to)

la 25.02.2004

(creştere cu

).

33. Din informaţiile primite de la producătorii de rulmenţi din România, beneficiari ai

oţelurilor speciale de la COST, majorările de preţ, în ultimul an, au fost asemănătoare cu

majorile propuse de COST societăţii STEROM

8

.

34. Pe piaţa otelului, începutul anului 2004 s-a manifestat printr-o creştere spectaculoasă a

preţurilor de achiziţie la fier vechi, precum şi la alte materii prime, materiale, energie electrică, gaze naturale. Pe plan mondial, începutul anului 2004 reprezintă o nouă aşezare

8 Adresa nr. 3644/11.03.2004, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. DIE/55/11.03.2004.

a preţurilor, creşterea galopantă a preţurilor de achiziţie la materiile prime impunând majorarea preţurilor de livrare ale produselor.

35. COST a subliniat că aceste creşteri fără precedent” determină producătorii de renume

din Europa precum ISPAT EUROPE şi CORUS ENGINEERING STEELS să aplice majorări succesive de preţ, aceştia anunţând revizuirea preţurilor de regulă lunar pentru viitorul previzibil, precum şi aplicarea acestor majorări şi contractelor anuale deja semnate.

36. La data de 07.04.2004 a fost încheiat contractul comercial de vânzare-cumpărare nr.

129014/07.04.2004, între SC MECHEL Trading Romania SRL şi STEROM, contract intrat

în vigoare la data de 01.04.2004. Preţul stabilit în noul contract este următorul:

- pentru produsul AISI 4142M (

$/to);

- pentru produsul AISI 1536M (

$/to).

37. Potrivit actului constitutiv al SC MECHEL Trading Romania SRL, societatea are ca

asociat unic societatea MECHEL TRADING AG. MECHEL TRADING AG este acţionarul majoritar la COST. Între COST şi SC MECHEL Trading Romania SRL s-au stabilit relaţii comerciale contractuale. Astfel, s-au încheiat contractele de vânzare-cumparare nr. 150787 şi nr. 157700 din 01.04.2004. S-a avut în vedere în primul rând natura relaţiilor comerciale existente între COST şi SC MECHEL Trading Romania SRL, posibilităţile de care dispune SC MECHEL Trading Romania SRL în prospectarea pieţei şi găsirea clienţilor de care COST are nevoie pentru a-şi desface produsele sale. Acestea sunt condiţiile care au determinat ca societatea COST să ia decizia de a colabora cu SC MECHEL Trading Romania SRL prin încheierea contractelor de vânzare-cumparare menţionate. Raportul contractual astfel stabilit între părţi, are natura juridică a unei relaţii de intermediere, relaţie care, asa cum rezultă şi din conţinutul contractelor de vânzare-cadru, s-a constituit pe baze neexclusiviste, neexistând nici un impediment pentru STEROM în a continua relaţia contractuală directă cu COST.

38. În concluzie, la momentul anului 2004, STEROM avea două contracte încheiate cu

Grupul MECHEL, primul fiind Contractul comercial de vânzare-cumpărare nr. 129014/09.12.2003, încheiat cu COST, iar cel de-al doilea fiind Contractul comercial de vânzare-cumpărare nr. 129014/07.04.2004, încheiat cu SC MECHEL Trading Romania SRL. În ambele contracte prezentate mai sus, preţul de achiziţie al barelor din oţel aliat obţinute prin tragere la rece, este acelaşi.

39. Din analiza evoluţiei costului total de producţie şi a preţului de vânzare practicat de

COST pentru produsul bare din oţel aliat obţinute prin tragere la rece, în perioada ianuarie

2003 – martie 2004, se observă că societatea COST a vândut în această perioadă, produsele AISI 4142M şi AISI 1536M, la un nivel al preţurilor sub costul de producţie.

Costul total de producţie, în luna martie 2004, pentru produsul AISI 4142M, a fost de (

USD/tonă), iar pentru produsul AISI 1536M a fost de (

USD/tonă).

40. Semnarea contractului comercial de vânzare-cumpărare la data de 07.04.2004, la

preţul de

pentru produsul AISI

(

USD/tonă)

pentru produsul AISI 4142M şi (

USD/to)

1536M, nu acoperă costul total de producţie pentru respectivele produse.

41. Evoluţia costurilor totale de producţie, precum şi a preţurilor, pentru produsele AISI

4142M şi AISI 1536M, este prezentată în graficele de mai jos:

(

(

)

)

42. După cum se poate observa din graficele de mai sus, costul total de producţie pentru

produsele AISI 4142M şi AISI 1536M, a fost, în perioada ianuarie 2003-martie 2004, cu mult peste preţul de vânzare al acestui produs către STEROM.

43. În plus, se poate observa că majorările costului de producţie din această perioadă sunt

mai mari decât preţul de vânzare; creşterea preţului de vânzare este disproporţionată faţă de creşterea costului total de producţie.

44. În această situaţie, majorările de preţ propuse de COST la începutul acestui an către

STEROM, pot fi considerate a fi justificate.

Posibila încălcare a prevederilor art. 6 lit. a) din lege, prin impunerea unor clauze contractuale inechitabile de către COST

45. Cererile STEROM de introducere a unor clauze contractuale care să prevada penalităţi

de întârziere sau de daune-interese şi în sarcina vânzătorului, în speţă COST, au fost refuzate în mod sistematic de catre COST. Intreprinderea şi-a precizat poziţia referitoare la această problemă, invocând faptul că în anul 2004 nu exista un contract încheiat între părţi, negocierile fiind în derulare.

46. Art. 3 din contractul comercial de vânzare-cumpărare nr. 129014/09.12.2003 încheiat

între COST şi STEROM, prevede că „termenul de livrare este de maxim (

curge din momentul lansării comenzii în fabricaţie şi se stabileşte prin addendum lunar.

)

de zile şi

Termenul de livrare nu se poate modifica decât cu acordul scris al celor două părţi.

47. COST justifică această formulare prin faptul că fluxul de fabricaţie pentru oţelul laminat

de zile de la lansarea în

fabricaţie.

este de

(

)

de zile iar la oţelul calibrat (tras)

şi forjat

(

)

48. Acest contract este un contract cadru valabil pentru toţi clienţii COST, indiferent de ce

tip de oţel utilizează în procesul tehnologic. Din analiza art. 3 din contract se poate observa

de zile pentru livrarea comenzii este un termen în sarcina vânzătorului,

repectiv COST. Nerespectarea acestui termen de către vânzător este echivalent cu

nerespectarea obligaţiilor contractuale.

că termenul de (

)

Posibila încălcare a prevederilor art. 6 lit. d) din lege prin condiţionarea, de către COST, a încheierii contractului prin impunerea unor clauze stipulând prestaţii suplimentare care nu au legătură cu obiectul contractului

49. Art. 28 din contractul propus de COST cuprinde o clauză prin care STEROM este

obligată să livreze vânzătorului toate deşeurile feroase rezultate în procesul tehnologic, în

proporţie de minim (

)

din produsele cumpărate”.

50. STEROM invocă faptul că, în urma investiţiilor realizate în ultimii ani în cadrul societăţii,

procentul maxim de deşeuri feroase rezultate în urma procesului tehnologic este de 2%.

51. Poziţia COST faţă de această clauză contractuală a fost aceea că în contractul-cadru

pe care COST îl negociază cu beneficiarii săi există o clauză care prevede livrarea deşeurilor feroase rezultate în urma procesului tehnologic. Procentul prevăzut în art. 28 se

negociază cu fiecare beneficiar în parte, într-un contract separat.

52. Din analiza contractelor încheiate de COST cu beneficiarii săi se observă că articolul

referitor la obligaţia livrării deşeurilor metalice se regăseşte în toate contractele încheiate

de către COST cu beneficiarii săi.

53. Avându-se în vedere conjunctura nefavorabilă existentă pe piaţa fierului vechi care a

determinat şi determină în continuare probleme serioase COST în asigurarea ritmicităţii aprovizionării cu fier vechi, pentru a se realiza obiectul contractului, părţile convin returnarea deşeurilor metalice rezultate din prelucrarea produselor livrate de COST. Astfel, obligaţia COST de a produce este asigurată, prin acordul părţilor, de returnarea de către client a acestor deşeuri, ceea ce din punct de vedere juridic constituie o legătură directă cu obiectul contractului. În plus, această prevedere are caracter comercial, fiind prevăzută semnarea unui alt contract şi negocierea între părţi a preţului practicat la data livrării deşeurilor respective.

54. Ultima formulare a art. 28 din contractul nr. 129014/09.12.2003 încheiat între COST şi

STEROM, formulare negociată şi acceptată de părţi la data de 20.02.2004, a fost ca

procentul de deşeuri feroase rezultate din procesul tehnologic să fie de până la ( )%,

având în vedere că otelul comandat de dvs. este în proporţie de (

)

la lungime fixă.

s-a convenit

practic ca STEROM să poată vinde către COST orice procent de deşeuri rezultate din

procesul tehnologic, până în limita de (

55. Din punct de vedere juridic, prin utilizarea exprimării de până la (

)%”,

)% convenită.

56. La data de 07.04.2004 a fost încheiat contractul comercial de vânzare-cumpărare nr.

129014/07.04.2004, între SC MECHEL Trading Romania SRL şi STEROM. În acest contract, articolul referitor la returnarea deşeurilor feroase nu se regăseşte, deoarece SC MECHEL Trading Romania SRL nu este producător, raportul contractual stabilit cu COST având natura juridică a unei relaţii de intermediere. În aceste condiţii, returnarea unei părţi din deşeurile feroase rezultate în urma procesării oţelului vândut, nu poate fi solicitată de SC MECHEL Trading Romania SRL, care nu este producătorul oţelului respectiv şi ca atare, o asemenea relaţie contractuală având ca obiect obligaţia de returnare/vânzare a deşeurilor, nu se poate stabili decât direct între COST, in calitate de producător şi STEROM, în calitate de beneficiar.

Posibila încălcare a prevederilor art. 6 lit. f) din lege, prin exploatarea, de către COST, a stării de dependenţă în care se află STEROM

57. În condiţiile actuale, STEROM se află în stare de dependenţă faţă de COST, acesta

fiind singurul furnizor de bare din oţel obţinute prin tragere le rece, folosite la realizarea prăjinilor de pompare.

58. În acelaşi timp, STEROM fiind unicul client al COST pe această piaţă, există o relaţie

de interdependenţă între cele două societăţi.

59. STEROM a acceptat să semneze contractul de vânzare-cumpărare nr. 129014/07.04.2004, în condiţiile în care are de respectat contracte de livrare de prăjini de pompare pe piaţa internă şi externă.

60. Cu toate acestea, STEROM consideră că unele prevederi ale contractului trebuie

revăzute şi negociate, aşa cum rezultă din Procesul-verbal de obiecţiuni la Contract din data de 08.04.2004.

61. Asa cum s-a observat din analiza celor două contracte încheiate de STEROM cu

Grupul MECHEL, aceste contracte au fost negociate de părţi şi nu conţin clauze

inechitabile care să defavorizeze vreuna din părţi.

62. De asemenea, nu se poate vorbi de o exploatare a stării de dependenţă în care s-ar

afla STEROM, atât timp cât preţurile de vânzare ale barelor din oţel obţinute prin tragere la rece, sunt negociate de părţi.

VI. CONCLUZII

63. În ceea ce priveşte impunerea, în mod direct sau indirect, a unor preţuri de vânzare ori

de cumpărare, investigaţia a demonstrat că majorările de preţ propuse de COST către STEROM sunt justificate de majorarea costului de producţie. Această majorare a fost determinată în principal de creşterea preţurilor materiilor prime (fier vechi, energie

electrică, gaze naturale). De asemenea, majorările de preţ propuse de COST se încadrează în tendinţa mondială în anul 2004, de creştere a preţurilor produselor siderurgice cu minim 50% faţă de anul anterior.

64. Contractul propus de COST este un contract cadru valabil pentru toţi clienţii săi şi se

semnează în baza negocierii cu fiecare în parte. Acesta nu a inclus alte condiţii inechitabile de tranzacţionare şi nici nu se poate reţine refuzul de a trata cu anumiţi furnizori sau beneficiari prevăzut de art. 6 lit. a) teza a II-a din lege.

65. Cu privire la condiţionarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a

unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale,

nu au legătură cu obiectul acestor contracte, în contractul cadru pe care COST îl negociază cu beneficiarii săi există o clauză care prevede livrarea deşeurilor feroase rezultate în urma procesului tehnologic. Procentul prevăzut în contract se negociază cu fiecare beneficiar în parte.

66. Referitor la exploatarea stării de dependenţă semnalată în plângerea STEROM, situaţia reală este de fapt o interdependenţă în care se află cele două societăţi, poziţionate pe piaţa oţelului aliat obţinut prin tragere la rece ca unic producător (monopol), respectiv unic cumpărător (monopson). În plus, aşa cum s-a observat din analiza celor două contracte încheiate de STEROM cu COST, acestea au fost negociate de părţi şi nu conţin clauze inechitabile care să defavorizeze vreuna din părţi.

67. În cadrul investigaţiei nu s-au identificat elemente care să conducă la concluzia că S.C.

COST TÂRGOVIŞTE S.A. ar fi abuzat de poziţia sa dominantă pe piaţa barelor trase din oţel aliat prin impunerea preţurilor de vânzare, a unor prestaţii suplimentare care nu au legătură cu obiectul contractului sau prin exploatarea stării de dependenţă economică, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei

In temeiul prevederilor art.20 alin.(1) si alin.(4) lit. a) si ale art.42 alin. (2) ale Legii concurentei nr.21/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

DECIDE

Art. 1. Respinge plângerea S.C. CAMERON ROMÂNIA S.A. (denumită la data introducerii plângerii S.C. PCC Sterom Câmpina S.A.), cu sediul social in Campina, Str. B. P. Haşdeu nr. 1, jud Prahova, având numărul de înregistrare la Registrul Comerţului J40/385/1994 şi codul unic de înregistrare (CUI) 1323964 şi dispune închiderea investigaţiei declanşate prin Ordinul nr. 52/15.03.2004, întrucât aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea de către S.C. MECHEL TÂRGOVIŞTE S.A. (denumită la data introducerii plângerii S.C. COST TÂRGOVIŞTE S.A.), cu sediul social in Târgovişte, Şos. Găeşti nr. 11, jud. Dâmboviţa, având numărul de înregistrare la Registrul Comerţului J15/284/1991 şi codul unic de înregistrare (CUI) 913720, a Legii concurenţei nr.21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei.

Art. 2. Potrivit prevederilor art. 47 1 alin.(1) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Decizia Consiliului Concurenţei poate fi atacată în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 3. In conformitate cu art. 57 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta Decizie va fi publicată pe pagina de Internet a Consiliului Concurenţei.

Art. 4. Secretariatul General şi Direcţia Industrie şi Energie din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată de către Secretariatul General din cadrul Consiliului Concurenţei la:

1. S.C. MECHEL TÂRGOVIŞTE S.A. Sediul social: Şos. Găeşti nr. 11, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, cod poştal 0200; Nr. înregistrare la Registrul Comerţului: J15/284/1991; CUI: 913720; Tel: 0245/21.76.66; Fax: 0245/21.78.46; Prin împuternicit (

)

2. S.C. CAMERON ROMÂNIA S.A. Sediul social: Str. B. P. Haşdeu, nr. 1, jud Prahova; Nr. înregistrare la Registrul Comerţului: J40/385/1994; CUI: 1323964; Tel: 0244/33.72.41; Fax: 0244/33.65.53;

Bogdan M. CHIRIŢOIU, Preşedinte