HOTĂRÂRE nr.

977 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=45019 publicare in MO M.Of. nr. 607/27 aug. 2003
respingerea modificarii hg-urilor 977 si 978/2003

http://www.cdep.ro/comisii/buget/pdf/2006/rp156.pdf codul de reglementare a continutului audiovizualului http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_de_reglementare_a_continutului_audiovizual_ decizia_cna_220_2011.php

A. Electrica S. precum si sucursalele. 977/2003 si HG nr.continutul hg-urilor: http://www..A. :: TAXA pentru SERVICIUL PUBLIC DE TELEVIZIUNE Nr. • Persoanele fizice care nu au contracte de furnizare a energiei electrice încheiate cu S. sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine. 978/2003. 978/2003. 185 si HG nr.C. agentiile si reprezentantele lor). îsi pastreaza valabilitatea.minind.tv. • Penalitatile prevazute pentru neplata la timp a serviciilor de radio si televiziune sunt percepute pentru fiecare zi de întârziere. sunt obligate la plata taxei pentru serviciile publice de radiodifuziune si televiziune. 186. Referitor la taxele privind serviciile publice de radio si televiziune. în baza primelor. în baza unor conventii sau întelegeri încheiate cu titularii de contracte de furnizare a energiei electrice. vor plati taxele direct la SRR si SRTv. în conformitate cu metodologia de calcul a S. Electrica S. au intrat în vigoare HG nr. 977/2003 si HG nr. pentru întârzierea la plata facturii de energie electrica. 185 si HG nr. 186 se regasesc si în prevederile HG nr. • Categoriile de scutiti prevazute de HG nr. Taxa lunara pentru serviciul public de . cu sediul în România (inclusiv filialele acestora. • În conformitate cu HG nr.C. cu exceptia celor care declara pe proprie raspundere ca nu detin receptoare radio si/sau TV si persoanele juridice.html  Plata taxe radio.C. de aceea. S. Denumirea categoriilor de platitori. Taxele stabilite prin Hotarâre de Guvern sunt lunare. prin care persoanele fizice (familie sau persoana care locuieste singura) cu domiciliul în România. Electrica S. crt.ro/buletin/8_4. si sunt consumatori/subconsumatori. este mandatata sa încaseze taxa pentru serviciile de radio si televiziune.A. solicitarile de scutire depuse anterior. va comunicam urmatoarele: • Începând cu luna august 2003.

aprobata prin Legea nr. Persoane fizice (*) Persoane juridice care nu au salariati televiziune 40.000 lei 4. 2. inclusiv filialele acestora.000 lei dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. taxa lei/camera se percepe numnai pentru perioada de functionare. 111/2003. precum si sucursalele si celelalte subunitati ale lor.Pentru unitatile cu activitatea sezoniera. privind impunerea microintreprinderilor. 1.000 lei Persoane juridice care intra sub incidenta 100. 3.000 lei Persoane juridice care intra sub incidenta dispozitiilor 150. 2 si 3. inclusiv filialele acestora. aprobata prin Legea nr. privind impunerea microintreprinderilor.000 lei Ordonantei Guvernului nr.1.000 lei 4. Persoane fizice (*) Persoane juridice care nu au salariati Taxa lunara pentru serviciul public de radiodifuziune 25. Persoane juridice – societati turistice (pentru fiecare 77. cu modificarile ulterioare Persoanele juridice cu sediul în România. 2.000 lei 25. precum si 300. Denumirea categoriilor de platitori crt. 24/2001.000 lei 40. sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine 500. 5. 111/2003. fara personalitate juridica.000 camera). 3. . cu modificarile ulterioare Persoanele juridice cu sediul în România. :: TAXA pentru SERVICIUL PUBLIC DE RADIODIFUZIUNE Nr. 24/2001. altele decât cele prevazute la pct.

printr-un reprezentant desemnat. fara personalitate juridica. • Salariatii si pensionarii Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune. cu activitati independente.persoane juridice. b) Nu se asimileaza la categoria persoanelor fizice autorizate. chiar daca desfasoara activitati similare cu cele ale persoanelor fizice autorizate.). • Abonatii retelelor de radioamplificare (numai pentru taxa radio). Dovada încadrarii în aceasta categorie este decizia de pensionare sau talonul de pensie de culoare galbena. pe baza prezentarii certificatului medical de surdo-mutism. ale caror drepturi au fost stabilite în baza legislatiei anterioare intrarii în vigoare a Legii nr. 31/1990 (republicata). medici. cetateni români.sucursalele si celelalte subunitati ale lor. În cazul în care. persoanele fizice autorizate. 19/2000. care au dreptul la un venit minim garantat. în baza Legii 416/2001. cu activitati independente (cabinete de avocatura. sub aspect fiscal. • Persoanele cu deficiente auditive grave (numai pentru taxa radio). asociatii familiale. sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine (*) a) Se asimileaza la categoria persoanelor fizice. ca forma de asistenta sociala. având în vedere faptul ca. Declaratia pe proprie raspundere. declara ca nu detin receptoare radio si/sau TV. acestea sunt considerate agenti economici. CATEGORII DE SCUTITI: 1. persoanele fizice autorizate. Persoane fizice: • Familiile si persoanele singure. . în celelalte situatii vor completa formularul – Declaratie . etc. notari publici. altele decât cele prevazute la pct. vor completa. 2 si 3. privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. nivelul taxelor fiind cel stabilit pentru persoanele fizice. persoanele juridice organizate conform Legii nr. • Pensionarii proveniti din sistemul pensiilor pentru agricultori. cu modificarile ulterioare.

episcopii. protoierii. art. lit. 16. 6 si în Legea189/2000. în perioada 1950 – 1961. arhiepiscopii. lit. asociatii de locatari. • Persoanele la care se face referire în Legea 309/2002. • Unitati de învatamânt de stat apartinând Ministerului Educatiei si Cercetarii (învatamânt prescolar. privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în România. asociatii de proprietari. Persoane juridice: • Unitati sanitare de stat aflate în subordinea Ministerului Sanatatii. precum si celor care au participat direct. privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii. 42/1990. • Aziluri de batrâni. • Persoanele prevazute în OUG 102/1999. gimnazial. • Persoanele la care se face referire în Decretul Lege 118/1990. pâna la 6 martie 1954. cu începere de la 6 septembrie 1940. • Crese si camine de copii. art. în perioada 16 –25 decembrie 1989. din motive etnice. . cimitire si orice alte asezaminte cu caracter religios. (f) si în Legea 167/2002. 5. de stat. privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap (handicap grav – gr. 2. ranitilor care au fost retinuti. completata de Legea 519/2002. art. iar vaduvele veteranilor de razboi sunt scutite în proportie de 50%. la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989. manastiri. lit. Patriarhia. superior). • Persoanele la care se face referire în Legea 44/1994. în perioada 16 – 22 decembrie 1989. (f) privind veteranii de razboi. lit. pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora. art. I si persoanele care au în întretinere persoane cu handicap grav si locuiesc împreuna). 5. 19. • Unitati militare. art. (f). ca urmare a participarii la actiunile Revolutiei. lit. 5. scolar. Veteranii. art. precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi. recunoscute în România. art. vaduvele de razboi si invlizii de razboi sunt scutiti în proportie de 100%. 10.• Persoanele la care se face referire în Legea nr. liceal. • Persoanele care declara pe propria raspundere ca nu detin receptoare radio si/sau TV. • Asociatii si fundatii non-profit. (e). (b). • Parohii. mitropolii.

ca si cele destinate înregistrarii declaratiilor. PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI RADIO-TV. de tip nou. • Efectul declaratiilor depuse pâna la data de 1 noiembrie se va produce începând cu data de 1 august 2003. DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE. efectul acestora se va produce începând cu luna urmatoare celei în care au fost depuse. înte orele 8. Aceste ghisee. 57/1998. înainte de a depune declaratia. la ghiseele destinate recontractarilor. Procedura e simpla si gratuita.A. PE MOTIVUL NEDETINERII DE RECEPTOARE RADIO/TV • Formularul declaratiei este disponibil la toate casieriile S. au program zilnic. de luni pâna vineri. DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE.00 – 14. Daca persoana care solicita scutirea nu si-a reînnoit contractul. • Depunatorul declaratiei trebuie sa fie titularul unui contract de furnizare a energiei electrice. fiind necesara prezentarea unei facturi pentru plata energiei electrice si a unei copii dupa actul de identitate..• Misiunile diplomatice si membrii acestora. • Declaratia va fi însotita de o copie dupa actul de identitate. doua sau mai multe locuinte PERSOANE JURIDICE Declaratie pe propria raspundere Cerere de scutire .C. Electrica S. În cazul în care declaratiile vor fi depuse dupa data de 1 noiembrie 2003.00. PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI RADIO-TV PERSOANE FIZICE Declaratie pe propria raspundere Cerere de scutire Declaratie pe propria raspundere pt. trebuie s-o faca. conform ordinului ANRE nr.

FACTURAREA TAXEI RADIO-TV • În cazul întreruperii furnizarii energiei electrice pentru perioade mai mari de o luna calendaristica. nu constituie motiv de scutire de la plata taxei radio-TV! • În cazul în care se solicita încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice. internari în spitale sau institutii de ajutor social. • Lipsa consumului de energie electrica. persoanele care solicita scutirea de la plata taxelor pentru serviciile de radiodifuziune si televiziune vor depune. ALTE PRECIZARI: În cazul în care un membru al familiei beneficiaza de scutire. la cerere. pentru restante la facturile de energie electrica. efectele privind încasarea sau sistarea încasarii taxelor radio-TV se produc începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a înregistrat cererea. familia respectiva este scutita de la plata taxelor pentru radio si televiziune ( pe baza documentelor de identitate ce probeaza faptul ca au acelasi domiciliu). Pentru a face mai facila identificarea si operarea schimbarilor în bazele de date. nu se vor percepe taxe radio-TVpentru lunile calendaristice întregi. cuprinse în perioada de întrerupere. vizite îndelungate în strainatate. sau se solicita rezilierea unui astfel de contract. în care clientul este racordat la reteaua electrica (consum “zero”). din motive precum: activitate desfasurata în alta localitate/tara. cuprinse în perioada de întrerupere (luna calendaristica este perioada prima si ultima zi a aceleiasi luni). excursii. • Daca s-a efectuat o deconectare temporara de la reteaua de energie electrica. executari de pedepse privative de libertate. nu se vor emite facturi pentru taxele radio-TV. corespunzatoare lunilor calendaristice întregi. împreuna cu tipul de formular completat (DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE – persoane . pe o perioada de timp. iar contractul de furnizare a energiei electrice are un alt titular (membru al familiei). sistarea temporara a activitatii agentului economic.

CNP ……………………………. ………../jud.A. ……. În cazul în care un client casnic are consum mixt (atât consum casnic. care se considera îndreptatite sa se încadreze într-o alta categorie. Sect. care îsi desfasoara activitatea la domiciliu. asimilate persoanelor fizice. pe baza de lista. privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi HG 978/2003. va plati taxa radio-TV la locatia respectiva. însotite de documentele justificatoare aferente (în copie).C. privind taxa pentru serviciul public de televiziune... la S.. Electrica S.fizice. Sc.C. Daca persoana fizica autorizata îsi desfasoara activitatea într-o alta locatie. ……..A. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE: . Persoanele fizice autorizate. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE .. care stabilesc că declararea în mod eronat a nedeţinerii receptoarelor de radio şi/sau televiziune constituie contravenţie. pot completa si depune. formulare de tipul “DECLARATIE – PERSOANE JURIDICE”. cu domiciliul în localitatea……………………... cât si consum de agent economic) încadrarea sa la plata taxelor radio-TV se va face la categoria persoanelor juridice (conform categoriei din care face parte firma). Nr. eliberat de …………………. platesc taxa radio-TV. Electrica S. posesor al BI/CI cu seria ………. sau DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE – locuinte) o copie dupa factura de energie electrica de la domiciliul pentru care solicita scutirea. Str. Bl..PERSOANE FIZICE privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Subsemnatul (a)………………………………………. ca persoana fizica.. Ap. diferita de cea de domiciliu. precum şi nivelul . ca persoana fizica. Persoanele juridice. ………. prin prezenta. analizeaza continutul lor si comnunica S.. la plata taxelor radio-TV. Et. …. sau CERERE DE SCUTIRE – persoane fizice/persoane juridice. Cod client ……………………. …………………. Nr. la data de …………………. în situatia în care intervine vreo schimbare privind încadrarea într-o anumita categorie de platitor. …….Nu deţin receptor radio /receptor TV la adresa de domiciliu Am luat la cunoştinţă de prevederile şi sancţiunile HG 977/2003.. Societatile de Radiodifuziune si Televiziune urmaresc primirea documentelor justificatoare... ……………………………. cazurile de refuz al încadrarii solicitate la o anumita categoria de plata.

…………………………. art. 7 şi a altor legi speciale. Str.00.R. 000 la 1.C. în termen de 15 zile.- sancţiunilor în cazul sustragerii de la plata taxei Radio/TV (amenda de la 500. …………… posesor al BI/CI seria ……….. Anexez prezentei declaraţii. pe o perioadă de un an). sc.TV.. plus despăgubiri civile la nivelul dublului taxei. În baza prezentei declaraţii şi sub asumarea răspunderii legale. mă oblig să le comumnic în scris. solicit scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune ‫ /ٱ‬televiziune ‫*ٱ‬ Prezenta declaraţie a fost dată pe propria răspundere. ……. conform actelor doveditoare anexate în copii: (*) ..00 – 22. subunităţii S.A la care sunt arondat. şi S. ……. Electrica S.sect. …….Cod client …………………… Solicit scutirea de la plata taxei pentrul serviciul public de radiodifuziune ‫/ٱ‬ televiziune ‫ . bl…….R. 978/2003../jud. 977/2003 şi HG nr. În cazul în care apar modificări în cele declarate.. prin prezenta. exclusiv pentru a verifica veridicitatea celor declarate prin prezenta. deoarece mă încadrez în următoarea categorie. cunoscând prevederile şi sancţiunile articolului 292 Cod penal. ap. CNP ……………………. Accesul va fi posibil numai între orele 8. 000 lei. nr. Mă oblic să permit accesul în domiciliul meu al persoanelor abilitate de S. cu domiciliul în localitatea…………………. 000.R.ٱ‬în baza HG nr.. copia xerox după actul de identitate Data………………… Nume şi prenume în clar ……………………………… Semnătura *)Se va trece x în dreptul serviciului public pentru care se solicită scutirea CERERE DE SCUTIRE <PERSOANE FIZICE> privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Subsemnatul (a)………………….

(e). art. cu începere de la 6 septembrie 1940. 42/1990. art. 16. 6 şi în Legea189/2000. Electrica S. 19. art.* se bifează situaţia care corespunde . Nume clar……………………………… Data…………….C. văduvele de război şi invlizii de război sunt scutiţi în proporţie de 100%. art. în perioada 16 –25 decembrie 1989. (f) privind veteranii de război. completată de Legea 519/2002. care au dreptul la un venit minim garantat. (b). 5. în perioada 16 – 22 decembrie 1989.  Legea 416/2001 privind familiile şi persoanele singure. (f) şi în Legea 167/2002.R. Legea nr. I şi persoanele care au în întreţinere persoane cu handicap grav şi locuiesc împreună).  Pensionar(ă) a S. în perioada 1950 – 1961. în termen de 15 zile de la apariţia acestora la subunitatea S. din motive etnice.R. precum şi celor care au participat direct.  Legea 44/1994. ca urmare a participării la acţiunile Revoluţiei. la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989. ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare. lit. mă oblig să le comunic în scris. privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii. art.  OUG 102/1999. iar văduvele veteranilor de război sunt scutite în proporţie de 50%. lit. Notă: În cazul în care apar modificări în cele declarate mai sus. (f).S R. privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………….  Decretul Lege 118/1990. Legea 19/2000. pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora. 5.  Legea 309/2002. 10. răniţilor care au fost reţinuţi. Veteranii. lit.Tv  Declar pe propria răspundere că la acest domiciliu nu locuiesc alte familii sau persoane singure.A la care sunt arondat. art.  Pensionar(ă) provenit(ă) din sistemul pensiilor pentru agricultori. ca formă de asistenţă socială. art. lit. cetăţeni români. privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (handicap grav – gr. şi prenume în Semnătura ………………………… Anexe:copie acte doveditoare……………………………………………………………………. 5. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. până la 6 martie 1954. lit.

Veteranii. cu domiciliul în localitatea…………………. lit. ……. 977/2003 şi HG nr. I şi persoanele care au în întreţinere persoane cu handicap grav şi locuiesc împreună). lit.  Legea 44/1994.. sc. conform actelor doveditoare anexate în copii: (*)  Legea nr.sect. 42/1990. bl……. ca urmare a participării la acţiunile Revoluţiei. iar văduvele veteranilor de război sunt scutite în proporţie de 50%. ca formă de asistenţă socială. lit. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 6 şi în Legea189/2000. lit.R.CERERE DE SCUTIRE <PERSOANE FIZICE> privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Subsemnatul (a)…………………. Nume clar……………………………… Data……………. 19. 978/2003. privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România. şi prenume în Semnătura ………………………… . (f) privind veteranii de război. completată de Legea 519/2002. (f) şi în Legea 167/2002. care au dreptul la un venit minim garantat. pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora. art. în termen de 15 zile de la apariţia acestora la subunitatea S.Cod client …………………… Solicit scutirea de la plata taxei pentrul serviciul public de radiodifuziune ‫/ٱ‬ televiziune ‫ . privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii. ap. lit. cetăţeni români.A la care sunt arondat./jud.S R. până la 6 martie 1954. precum şi celor care au participat direct. Legea 19/2000. Str.. în perioada 16 –25 decembrie 1989.  Pensionar(ă) provenit(ă) din sistemul pensiilor pentru agricultori. 5.  Legea 416/2001 privind familiile şi persoanele singure.C. art. art. văduvele de război şi invlizii de război sunt scutiţi în proporţie de 100%. art...R. în perioada 1950 – 1961. nr. 16. Electrica S.  Legea 309/2002. din motive etnice. art. răniţilor care au fost reţinuţi. 10. art.ٱ‬în baza HG nr. (b). cu începere de la 6 septembrie 1940. ………………………….  Pensionar(ă) a S. art..Tv  Declar pe propria răspundere că la acest domiciliu nu locuiesc alte familii sau persoane singure. Notă: În cazul în care apar modificări în cele declarate mai sus. …………… posesor al BI/CI seria ………. …….  OUG 102/1999. 5. mă oblig să le comunic în scris. deoarece mă încadrez în următoarea categorie. ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare. la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989. ……. 5. CNP ……………………. 7 şi a altor legi speciale. în perioada 16 – 22 decembrie 1989.  Decretul Lege 118/1990. privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (handicap grav – gr.. (f). art. (e).

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………….Anexe:copie acte doveditoare…………………………………………………………………….* se bifează situaţia care corespunde .

Jud…………………………………………posesor al BI/CI Seria ……..În cazul în care apar modificări în cele declarate.A.….. ….___sc.________________________nr. judeţ/sector ________________cod client____________________ 2._ __ ap. vilă.________________________nr.________________________nr.C. Localitatea______________________Str. prin prezenta mă oblig să le comunic în scris în termen de 15 zile de la apariţia acestora la subunitatea S. ……… sect. ELECTRICA S.___bl.……………………nr. casă. 2 din H. DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE: La bunurile imobile cu destinaţia de locuit (apartament.cu domiciliul în localitatea…….___sc. Nr. judeţ/sector ________________cod client____________________ 3.________________________nr. …….sc.DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU DOUĂ SAU MAI MULTE LOCUINŢE privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune-televiziune Subsemnatul(a)…………………………….G..___bl. …………………. ……………………….Cod client………………………. la care sunt arondat(ă)._____... judeţ/sector ________________cod client____________________ . 977/2003 şi H._____. 978/2003.bl.G.. Localitatea______________________Str. 977 şi 978/2003 privind taxele pentru serviciile publice de radiodifuziune/televiziune. judeţ/sector ________________cod client____________________ 4._____.…. ……ap...…. nu locuiesc alte familii sau persoane singure.___sc. casă de vacanţă) pe care le deţin în proprietate. …………………………….___sc. Localitatea______________________Str. CNP. .___bl. Localitatea______________________Str._____. Str……………………………. în înţelesul dat la art._ __ ap. ALTELE DECÂT CEL UNDE ESTE DECLARAT DOMICILIUL._ __ ap. ._ __ ap.G.___bl.am luat cunoştinţă de prevederile H. În baza prezentei declaraţii şi sub asumarea răspunderii legale solicit scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune /televiziune (* pentru următoarele reşedinţe: 1. .

*) Se bifează situaţia care corespunde DATA…………………… Nume şi Prenume în clar …………………………… SEMNĂTURA……………………………………… . ELECTRICA S.C. Anexez copii după: .A.facturi emise de S.Prezenta declaraţie a fost dată pe proprie răspundere cunoscând prevederile şi sancţiunile articolului 292 Cod Penal.acte de identitate .

G.bl. asociaţie familială. ……….3(2). 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor..G.perioada de funcţionare …………………. nr.…. în calitate de ……………………….…. *persoană juridică care intră sub incidenţa dispoziţiilor O. 977 respectiv H. ………. cod client (carnet/folio) ……………………… În vederea stabilirii nivelului taxelor pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune declar că mă încadrez în categoria:     *persoană fizică autorizată. *persoană juridică având sediul social în România precum şi următoarele sedii secundare     **sucursala **agenţie reprezentanţă nr………… nr………… nr………………… societate turistică având un nr. luni pe an numai pentru taxa TV.…… str………. ……. .8 din H.. a sucursalelor sau a altor subunităţi ale acesteia de a nu8 plăti taxa lunară pentru serviciile publice de . inclusiv a filialelor. depusă sub nr. la Administraţia financiară locală. şi organul emitent al documentului în baza căruia deţine aceasta calitate). aprobată pri Legea nr.………………………nr.. din data……………….……… din data……………………la Administraţia financiară locală. *persoană juridică fără activitate.. *persoană juridică fără salariaţi-conform ultimului bilanţ contabil depus sub nr. 978 din 2003 în conformitate cu care „fapta persoanei juridice prevăzută la art.. ….……… din data ………………….sc. …. persoană fizică independentă conform………………..……………CE/CUI/CNP ………………………….……… din data……………………la Administraţia financiară locală. …….DECLARAŢIE PERSOANE JURIDICE Taxa pentru serviciul public – Radiodifuziune/Televiziune Persoana juridică…… ……………………………………………………………cu sediul în …………………….3(1) sau fapta persoanei juridice prevăzută la art. ….Jud……….ap……… sect. camere conform Fişei privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare avizată la Direcţia Generală de Autorizare şi Control în Turism sub nr.. */**sucursala/reprezentanţa a unei persoane juridice străine Dau prezenta declaraţie cunoscând prevederile art.conform ultimului bilanţ contabil depus sub nr. de ……... …….. 111/2003 conform Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat „100” cod 14130101 corespunzătoare ultimului trimestru încheiat.…înregistrată la Registrul Comerţului sub nr………. (se va indica nr. reprezentată prin ……………………………….G.

sau 4 din anexă.” În cazul în care apar modificări în cele declarate mai sus. respectiv art. pe o perioadă de 1 an. adresă) . în termen de 15 zile de la apariţia acestora.000. Anexez documentele doveditoare. privind falsul în declaraţii. Semnătura şi ştampila Notă: Formularul întocmit de SRTV şi SRR * Se bifează ce corespunde **Pe verso sau în anexă se trec datele de identificare ale sediilor secundare(denumire.000. societate.radiodifuziune respectiv de televiziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.A. Data……………….000 lei la 5. Prezenta declaraţie a fost dată pe proprie răspundere a reprezentantului persoanei juridice cunoscând prevederile şi sancţiunile legii penale. ELECTRICA S.3. 292 Cod Penal. mă oblig să le comunic în scris la S.000 plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct.2.C.

Patriarhia. cod client (carnet/folio)…………………………………. ……….. Nedeţinerea de receptoare radio/TV nu constituie. CF/CUI …………………….Electrica S.  Unităţi de învăţământ de stat aparţinând Ministerului Educaţiei şi Cercetării (învăţământ preşcolar.C. bl..977/978.CERERE DE SCUTIRE . Data ……………………. asociaţii de locatari.  Parohii. în termen de 15 zile de la apariţia acestora.A. 7. cimitire şi orice alte aşezăminte cu caracter religios. ……… sect. nr.  Asociaţii şi fundaţii non-profit..înregistrată la Registrul Comercial sub nr.  Unităţi militare. sc. arhiepiscopii. şcolar.. de stat. Semnătura şi ştampila Anexe: copie acte doveditoare ……………………………………………………………..  Aziluri de bătrâni... conform H. mă oblig să le comunic în scris.. art. episcopii. Str………………………. în calitate de ……………………………………………………………………………. ……. mănăstiri. gimnazial.. la subunitatea S. ap. recunoscute în România. conform actelor doveditoare în copii: (*  Unităţi sanitare de stat aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii. protoierii. motiv de scutire Notă: În cazul în care apar modificări faţă de cele declarate mai sus./jud…………………. …. deoarece mă încadrez în următoarea categorie .. cu sediul în ………………………………..  Misiunile diplomatice şi membrii acestora. în conformitate cu dispoziţiile HG 977/2003 şi HG 978/2003. ………………. *) Se bifează situaţia care corespunde . Solicit scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune /televiziune . asociaţii de proprietari.PERSOANE JURIDICE – privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Persoana juridică …………….. superior). liceal.G.. mitropolii. reprezentată prin …………………………………. la care sunt arondat..  Creşe şi cămine de copii. ……………..

Proiectul de lege pt legea 41/1994 http://www.cdep.proiect? idp=51&cam=1 .ro/pls/proiecte/upl_pck.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful