HOTĂRÂRE nr.

977 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=45019 publicare in MO M.Of. nr. 607/27 aug. 2003
respingerea modificarii hg-urilor 977 si 978/2003

http://www.cdep.ro/comisii/buget/pdf/2006/rp156.pdf codul de reglementare a continutului audiovizualului http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_de_reglementare_a_continutului_audiovizual_ decizia_cna_220_2011.php

îsi pastreaza valabilitatea. crt. sunt obligate la plata taxei pentru serviciile publice de radiodifuziune si televiziune. Taxele stabilite prin Hotarâre de Guvern sunt lunare. • Categoriile de scutiti prevazute de HG nr. Electrica S. în conformitate cu metodologia de calcul a S.A. Electrica S. • Penalitatile prevazute pentru neplata la timp a serviciilor de radio si televiziune sunt percepute pentru fiecare zi de întârziere. Denumirea categoriilor de platitori. sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine. cu sediul în România (inclusiv filialele acestora. de aceea. • În conformitate cu HG nr.html  Plata taxe radio. 186.C. va comunicam urmatoarele: • Începând cu luna august 2003. 186 se regasesc si în prevederile HG nr. în baza primelor.ro/buletin/8_4. • Persoanele fizice care nu au contracte de furnizare a energiei electrice încheiate cu S. au intrat în vigoare HG nr. vor plati taxele direct la SRR si SRTv. 977/2003 si HG nr.minind. :: TAXA pentru SERVICIUL PUBLIC DE TELEVIZIUNE Nr. precum si sucursalele.A. Electrica S. 978/2003. S. 978/2003. cu exceptia celor care declara pe proprie raspundere ca nu detin receptoare radio si/sau TV si persoanele juridice. solicitarile de scutire depuse anterior.continutul hg-urilor: http://www. 185 si HG nr.A.tv.C.. este mandatata sa încaseze taxa pentru serviciile de radio si televiziune. Referitor la taxele privind serviciile publice de radio si televiziune. în baza unor conventii sau întelegeri încheiate cu titularii de contracte de furnizare a energiei electrice. 185 si HG nr. agentiile si reprezentantele lor). si sunt consumatori/subconsumatori. prin care persoanele fizice (familie sau persoana care locuieste singura) cu domiciliul în România.C. 977/2003 si HG nr. pentru întârzierea la plata facturii de energie electrica. Taxa lunara pentru serviciul public de .

Denumirea categoriilor de platitori crt.1.000 lei 4. Persoane fizice (*) Persoane juridice care nu au salariati televiziune 40. sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine 500. 5. 24/2001. altele decât cele prevazute la pct.000 lei Persoane juridice care intra sub incidenta dispozitiilor 150. 3.000 lei 40.000 lei 25. :: TAXA pentru SERVICIUL PUBLIC DE RADIODIFUZIUNE Nr. cu modificarile ulterioare Persoanele juridice cu sediul în România. privind impunerea microintreprinderilor. Persoane fizice (*) Persoane juridice care nu au salariati Taxa lunara pentru serviciul public de radiodifuziune 25. 2. 2 si 3. inclusiv filialele acestora. 111/2003.000 camera). 3. 1. 24/2001. aprobata prin Legea nr. inclusiv filialele acestora.000 lei 4.000 lei Persoane juridice care intra sub incidenta 100. aprobata prin Legea nr. privind impunerea microintreprinderilor.Pentru unitatile cu activitatea sezoniera. taxa lei/camera se percepe numnai pentru perioada de functionare. 2. precum si 300. Persoane juridice – societati turistice (pentru fiecare 77. fara personalitate juridica. . cu modificarile ulterioare Persoanele juridice cu sediul în România.000 lei dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. precum si sucursalele si celelalte subunitati ale lor. 111/2003.000 lei Ordonantei Guvernului nr.

În cazul în care. având în vedere faptul ca. printr-un reprezentant desemnat. nivelul taxelor fiind cel stabilit pentru persoanele fizice.). persoanele fizice autorizate. sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine (*) a) Se asimileaza la categoria persoanelor fizice.persoane juridice. declara ca nu detin receptoare radio si/sau TV. • Persoanele cu deficiente auditive grave (numai pentru taxa radio). Declaratia pe proprie raspundere. în baza Legii 416/2001. cu activitati independente. notari publici. 19/2000. în celelalte situatii vor completa formularul – Declaratie . . vor completa. persoanele fizice autorizate. fara personalitate juridica. ca forma de asistenta sociala. etc. ale caror drepturi au fost stabilite în baza legislatiei anterioare intrarii în vigoare a Legii nr. cu modificarile ulterioare. b) Nu se asimileaza la categoria persoanelor fizice autorizate. • Salariatii si pensionarii Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune. persoanele juridice organizate conform Legii nr. • Pensionarii proveniti din sistemul pensiilor pentru agricultori. Persoane fizice: • Familiile si persoanele singure. chiar daca desfasoara activitati similare cu cele ale persoanelor fizice autorizate. altele decât cele prevazute la pct. privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. acestea sunt considerate agenti economici. cetateni români. sub aspect fiscal. pe baza prezentarii certificatului medical de surdo-mutism. 2 si 3. medici. • Abonatii retelelor de radioamplificare (numai pentru taxa radio). CATEGORII DE SCUTITI: 1. Dovada încadrarii în aceasta categorie este decizia de pensionare sau talonul de pensie de culoare galbena.sucursalele si celelalte subunitati ale lor. cu activitati independente (cabinete de avocatura. asociatii familiale. 31/1990 (republicata). care au dreptul la un venit minim garantat.

asociatii de proprietari. 5. • Unitati militare. (f) si în Legea 167/2002. 5. 10. lit. 6 si în Legea189/2000. • Unitati de învatamânt de stat apartinând Ministerului Educatiei si Cercetarii (învatamânt prescolar. art. (f) privind veteranii de razboi. arhiepiscopii. (f). • Persoanele la care se face referire în Legea 309/2002. cu începere de la 6 septembrie 1940. pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora. cimitire si orice alte asezaminte cu caracter religios. privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap (handicap grav – gr. lit. • Crese si camine de copii. art. din motive etnice. lit. Veteranii. în perioada 16 – 22 decembrie 1989. manastiri. 5. privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în România. art. liceal.• Persoanele la care se face referire în Legea nr. 16. în perioada 16 –25 decembrie 1989. (b). completata de Legea 519/2002. I si persoanele care au în întretinere persoane cu handicap grav si locuiesc împreuna). precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi. superior). art. precum si celor care au participat direct. ca urmare a participarii la actiunile Revolutiei. • Persoanele la care se face referire în Decretul Lege 118/1990. art. . • Asociatii si fundatii non-profit. art. • Aziluri de batrâni. • Persoanele care declara pe propria raspundere ca nu detin receptoare radio si/sau TV. mitropolii. scolar. 2. recunoscute în România. ranitilor care au fost retinuti. 42/1990. gimnazial. iar vaduvele veteranilor de razboi sunt scutite în proportie de 50%. • Parohii. Persoane juridice: • Unitati sanitare de stat aflate în subordinea Ministerului Sanatatii. în perioada 1950 – 1961. asociatii de locatari. 19. protoierii. • Persoanele prevazute în OUG 102/1999. la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989. episcopii. art. lit. • Persoanele la care se face referire în Legea 44/1994. pâna la 6 martie 1954. de stat. Patriarhia. vaduvele de razboi si invlizii de razboi sunt scutiti în proportie de 100%. lit. privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii. (e).

.00. Procedura e simpla si gratuita. la ghiseele destinate recontractarilor. PE MOTIVUL NEDETINERII DE RECEPTOARE RADIO/TV • Formularul declaratiei este disponibil la toate casieriile S. doua sau mai multe locuinte PERSOANE JURIDICE Declaratie pe propria raspundere Cerere de scutire . de tip nou. Aceste ghisee.• Misiunile diplomatice si membrii acestora. PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI RADIO-TV PERSOANE FIZICE Declaratie pe propria raspundere Cerere de scutire Declaratie pe propria raspundere pt. au program zilnic. • Efectul declaratiilor depuse pâna la data de 1 noiembrie se va produce începând cu data de 1 august 2003. În cazul în care declaratiile vor fi depuse dupa data de 1 noiembrie 2003. • Depunatorul declaratiei trebuie sa fie titularul unui contract de furnizare a energiei electrice. fiind necesara prezentarea unei facturi pentru plata energiei electrice si a unei copii dupa actul de identitate. înte orele 8. Daca persoana care solicita scutirea nu si-a reînnoit contractul. • Declaratia va fi însotita de o copie dupa actul de identitate. ca si cele destinate înregistrarii declaratiilor. efectul acestora se va produce începând cu luna urmatoare celei în care au fost depuse. PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI RADIO-TV. trebuie s-o faca.A. Electrica S. de luni pâna vineri. 57/1998. DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE. DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE.00 – 14.C. înainte de a depune declaratia. conform ordinului ANRE nr.

pe o perioada de timp. persoanele care solicita scutirea de la plata taxelor pentru serviciile de radiodifuziune si televiziune vor depune. corespunzatoare lunilor calendaristice întregi. • Daca s-a efectuat o deconectare temporara de la reteaua de energie electrica. internari în spitale sau institutii de ajutor social. sistarea temporara a activitatii agentului economic. ALTE PRECIZARI: În cazul în care un membru al familiei beneficiaza de scutire. din motive precum: activitate desfasurata în alta localitate/tara.FACTURAREA TAXEI RADIO-TV • În cazul întreruperii furnizarii energiei electrice pentru perioade mai mari de o luna calendaristica. nu se vor percepe taxe radio-TVpentru lunile calendaristice întregi. efectele privind încasarea sau sistarea încasarii taxelor radio-TV se produc începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a înregistrat cererea. nu constituie motiv de scutire de la plata taxei radio-TV! • În cazul în care se solicita încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice. • Lipsa consumului de energie electrica. sau se solicita rezilierea unui astfel de contract. familia respectiva este scutita de la plata taxelor pentru radio si televiziune ( pe baza documentelor de identitate ce probeaza faptul ca au acelasi domiciliu). cuprinse în perioada de întrerupere (luna calendaristica este perioada prima si ultima zi a aceleiasi luni). nu se vor emite facturi pentru taxele radio-TV. executari de pedepse privative de libertate. în care clientul este racordat la reteaua electrica (consum “zero”). vizite îndelungate în strainatate. la cerere. pentru restante la facturile de energie electrica. împreuna cu tipul de formular completat (DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE – persoane . cuprinse în perioada de întrerupere. excursii. iar contractul de furnizare a energiei electrice are un alt titular (membru al familiei). Pentru a face mai facila identificarea si operarea schimbarilor în bazele de date.

C. cât si consum de agent economic) încadrarea sa la plata taxelor radio-TV se va face la categoria persoanelor juridice (conform categoriei din care face parte firma).. cu domiciliul în localitatea……………………. platesc taxa radio-TV. ……. Sc.PERSOANE FIZICE privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Subsemnatul (a)……………………………………….fizice. Electrica S. în situatia în care intervine vreo schimbare privind încadrarea într-o anumita categorie de platitor. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE: . Str. Nr. asimilate persoanelor fizice. la data de …………………. Cod client ……………………. CNP ……………………………. Electrica S./jud.. pot completa si depune. care îsi desfasoara activitatea la domiciliu.C. Nr... care stabilesc că declararea în mod eronat a nedeţinerii receptoarelor de radio şi/sau televiziune constituie contravenţie. care se considera îndreptatite sa se încadreze într-o alta categorie. va plati taxa radio-TV la locatia respectiva.. ………. la S.A.Nu deţin receptor radio /receptor TV la adresa de domiciliu Am luat la cunoştinţă de prevederile şi sancţiunile HG 977/2003... posesor al BI/CI cu seria ………. diferita de cea de domiciliu. însotite de documentele justificatoare aferente (în copie). …………………. pe baza de lista. Sect. Societatile de Radiodifuziune si Televiziune urmaresc primirea documentelor justificatoare.. ca persoana fizica. cazurile de refuz al încadrarii solicitate la o anumita categoria de plata. …….. În cazul în care un client casnic are consum mixt (atât consum casnic. Bl. Persoanele fizice autorizate. formulare de tipul “DECLARATIE – PERSOANE JURIDICE”. prin prezenta. sau CERERE DE SCUTIRE – persoane fizice/persoane juridice. eliberat de ………………….. ……….A. ……………………………. privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi HG 978/2003.. Daca persoana fizica autorizata îsi desfasoara activitatea într-o alta locatie. Et. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE . la plata taxelor radio-TV. precum şi nivelul . sau DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE – locuinte) o copie dupa factura de energie electrica de la domiciliul pentru care solicita scutirea. Ap. ca persoana fizica. privind taxa pentru serviciul public de televiziune. Persoanele juridice. ……. ….... analizeaza continutul lor si comnunica S.

Electrica S. nr. mă oblig să le comumnic în scris.R.A la care sunt arondat. Accesul va fi posibil numai între orele 8. ……. cunoscând prevederile şi sancţiunile articolului 292 Cod penal.Cod client …………………… Solicit scutirea de la plata taxei pentrul serviciul public de radiodifuziune ‫/ٱ‬ televiziune ‫ .R. conform actelor doveditoare anexate în copii: (*) . exclusiv pentru a verifica veridicitatea celor declarate prin prezenta. subunităţii S.. …………………………. 7 şi a altor legi speciale. ap. prin prezenta.. Anexez prezentei declaraţii. pe o perioadă de un an).00.C. …….sect. În cazul în care apar modificări în cele declarate.ٱ‬în baza HG nr. solicit scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune ‫ /ٱ‬televiziune ‫*ٱ‬ Prezenta declaraţie a fost dată pe propria răspundere. în termen de 15 zile. cu domiciliul în localitatea…………………. copia xerox după actul de identitate Data………………… Nume şi prenume în clar ……………………………… Semnătura *)Se va trece x în dreptul serviciului public pentru care se solicită scutirea CERERE DE SCUTIRE <PERSOANE FIZICE> privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Subsemnatul (a)…………………../jud.. Str. plus despăgubiri civile la nivelul dublului taxei.- sancţiunilor în cazul sustragerii de la plata taxei Radio/TV (amenda de la 500. Mă oblic să permit accesul în domiciliul meu al persoanelor abilitate de S.00 – 22. 000 la 1. CNP …………………….R. 000 lei.. 978/2003.TV. ……. sc. deoarece mă încadrez în următoarea categorie. …………… posesor al BI/CI seria ……….. 977/2003 şi HG nr. În baza prezentei declaraţii şi sub asumarea răspunderii legale. bl……. 000. art. şi S.

lit. art. în termen de 15 zile de la apariţia acestora la subunitatea S. ca urmare a participării la acţiunile Revoluţiei. pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora. cu începere de la 6 septembrie 1940. privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii.  OUG 102/1999. iar văduvele veteranilor de război sunt scutite în proporţie de 50%. răniţilor care au fost reţinuţi. 19. ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare. (b). art. privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (handicap grav – gr. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. I şi persoanele care au în întreţinere persoane cu handicap grav şi locuiesc împreună). precum şi celor care au participat direct.* se bifează situaţia care corespunde .S R. lit. art. lit. art. Electrica S.  Legea 44/1994. 6 şi în Legea189/2000.A la care sunt arondat. art. completată de Legea 519/2002. 16. şi prenume în Semnătura ………………………… Anexe:copie acte doveditoare……………………………………………………………………. Legea 19/2000.Tv  Declar pe propria răspundere că la acest domiciliu nu locuiesc alte familii sau persoane singure. în perioada 1950 – 1961. lit. până la 6 martie 1954. cetăţeni români.R.  Pensionar(ă) a S. Notă: În cazul în care apar modificări în cele declarate mai sus. 5. care au dreptul la un venit minim garantat. mă oblig să le comunic în scris. lit. privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România. (f) privind veteranii de război. art. (e). văduvele de război şi invlizii de război sunt scutiţi în proporţie de 100%. 5. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………….R. 42/1990. 10.  Legea 416/2001 privind familiile şi persoanele singure.  Decretul Lege 118/1990. Legea nr. din motive etnice.  Pensionar(ă) provenit(ă) din sistemul pensiilor pentru agricultori. (f). la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989. în perioada 16 – 22 decembrie 1989. ca formă de asistenţă socială. 5.  Legea 309/2002.C. în perioada 16 –25 decembrie 1989. art. Nume clar……………………………… Data……………. (f) şi în Legea 167/2002. Veteranii.

conform actelor doveditoare anexate în copii: (*)  Legea nr... 5.  Pensionar(ă) provenit(ă) din sistemul pensiilor pentru agricultori.  Legea 44/1994.  Decretul Lege 118/1990. privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii. deoarece mă încadrez în următoarea categorie. CNP ……………………. art. lit. şi prenume în Semnătura ………………………… . (b). art. până la 6 martie 1954.. în perioada 1950 – 1961. nr. I şi persoanele care au în întreţinere persoane cu handicap grav şi locuiesc împreună). mă oblig să le comunic în scris. Veteranii. art. 19. la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989. art. în termen de 15 zile de la apariţia acestora la subunitatea S. din motive etnice. ……. 10. 977/2003 şi HG nr. cu începere de la 6 septembrie 1940. răniţilor care au fost reţinuţi. în perioada 16 –25 decembrie 1989. ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare. în perioada 16 – 22 decembrie 1989. 7 şi a altor legi speciale. completată de Legea 519/2002. (e). 978/2003. sc. precum şi celor care au participat direct. art. bl…….Tv  Declar pe propria răspundere că la acest domiciliu nu locuiesc alte familii sau persoane singure. ……. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. cetăţeni români. care au dreptul la un venit minim garantat..  Legea 309/2002. văduvele de război şi invlizii de război sunt scutiţi în proporţie de 100%. 42/1990. ca formă de asistenţă socială. art. Electrica S. 16.sect./jud. Str.A la care sunt arondat. Notă: În cazul în care apar modificări în cele declarate mai sus.ٱ‬în baza HG nr. lit.S R. privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (handicap grav – gr.. art. art. (f) privind veteranii de război.R. 6 şi în Legea189/2000. 5. lit. cu domiciliul în localitatea…………………. ap.  Legea 416/2001 privind familiile şi persoanele singure. privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România.R. ……. pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora.CERERE DE SCUTIRE <PERSOANE FIZICE> privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Subsemnatul (a)…………………. lit. 5. ca urmare a participării la acţiunile Revoluţiei. lit.  OUG 102/1999.  Pensionar(ă) a S..Cod client …………………… Solicit scutirea de la plata taxei pentrul serviciul public de radiodifuziune ‫/ٱ‬ televiziune ‫ . (f) şi în Legea 167/2002. …………… posesor al BI/CI seria ………. (f).C. Nume clar……………………………… Data……………. iar văduvele veteranilor de război sunt scutite în proporţie de 50%. Legea 19/2000. ………………………….

* se bifează situaţia care corespunde .Anexe:copie acte doveditoare……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………….

G.___bl. ……._____. casă de vacanţă) pe care le deţin în proprietate. . la care sunt arondat(ă)..…. judeţ/sector ________________cod client____________________ 2. ALTELE DECÂT CEL UNDE ESTE DECLARAT DOMICILIUL.sc.. ……… sect.……………………nr._____. Localitatea______________________Str.…. Localitatea______________________Str.___bl.G. Nr.________________________nr. ELECTRICA S.. judeţ/sector ________________cod client____________________ .________________________nr.._____.…. ….________________________nr.bl.G._____._ __ ap.cu domiciliul în localitatea…….. casă..DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU DOUĂ SAU MAI MULTE LOCUINŢE privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune-televiziune Subsemnatul(a)……………………………. Localitatea______________________Str.am luat cunoştinţă de prevederile H.___bl. 977/2003 şi H.___sc.Cod client……………………….___bl._ __ ap. ………………….A. nu locuiesc alte familii sau persoane singure.. ……………………………. judeţ/sector ________________cod client____________________ 4._ __ ap.___sc. 977 şi 978/2003 privind taxele pentru serviciile publice de radiodifuziune/televiziune. . judeţ/sector ________________cod client____________________ 3. 978/2003. prin prezenta mă oblig să le comunic în scris în termen de 15 zile de la apariţia acestora la subunitatea S.___sc.În cazul în care apar modificări în cele declarate. ………………………. ……ap. în înţelesul dat la art. DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE: La bunurile imobile cu destinaţia de locuit (apartament. Str……………………………. 2 din H. Localitatea______________________Str. vilă.________________________nr. CNP._ __ ap.C. .. În baza prezentei declaraţii şi sub asumarea răspunderii legale solicit scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune /televiziune (* pentru următoarele reşedinţe: 1.___sc. Jud…………………………………………posesor al BI/CI Seria …….

C. Anexez copii după: .A. *) Se bifează situaţia care corespunde DATA…………………… Nume şi Prenume în clar …………………………… SEMNĂTURA……………………………………… .facturi emise de S. ELECTRICA S.Prezenta declaraţie a fost dată pe proprie răspundere cunoscând prevederile şi sancţiunile articolului 292 Cod Penal.acte de identitate .

8 din H.. persoană fizică independentă conform……………….G.G..bl.. cod client (carnet/folio) ……………………… În vederea stabilirii nivelului taxelor pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune declar că mă încadrez în categoria:     *persoană fizică autorizată.DECLARAŢIE PERSOANE JURIDICE Taxa pentru serviciul public – Radiodifuziune/Televiziune Persoana juridică…… ……………………………………………………………cu sediul în ……………………... *persoană juridică fără salariaţi-conform ultimului bilanţ contabil depus sub nr. inclusiv a filialelor. …. (se va indica nr.3(2). în calitate de ……………………….….ap……… sect. luni pe an numai pentru taxa TV.3(1) sau fapta persoanei juridice prevăzută la art. *persoană juridică fără activitate. *persoană juridică având sediul social în România precum şi următoarele sedii secundare     **sucursala **agenţie reprezentanţă nr………… nr………… nr………………… societate turistică având un nr. …. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor.sc. …. ………. de …….. asociaţie familială.……………CE/CUI/CNP …………………………..perioada de funcţionare …………………. ……. camere conform Fişei privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare avizată la Direcţia Generală de Autorizare şi Control în Turism sub nr.G. 978 din 2003 în conformitate cu care „fapta persoanei juridice prevăzută la art. reprezentată prin ………………………………. */**sucursala/reprezentanţa a unei persoane juridice străine Dau prezenta declaraţie cunoscând prevederile art. …….Jud………..…… str………. 111/2003 conform Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat „100” cod 14130101 corespunzătoare ultimului trimestru încheiat.……… din data……………………la Administraţia financiară locală. …….…înregistrată la Registrul Comerţului sub nr………. aprobată pri Legea nr.………………………nr.……… din data …………………..……… din data……………………la Administraţia financiară locală. *persoană juridică care intră sub incidenţa dispoziţiilor O.conform ultimului bilanţ contabil depus sub nr. .. nr. 977 respectiv H.…. a sucursalelor sau a altor subunităţi ale acesteia de a nu8 plăti taxa lunară pentru serviciile publice de . depusă sub nr. ………. şi organul emitent al documentului în baza căruia deţine aceasta calitate). la Administraţia financiară locală. din data……………….

sau 4 din anexă. Anexez documentele doveditoare. în termen de 15 zile de la apariţia acestora.000 lei la 5.2.C. pe o perioadă de 1 an. Data………………. adresă) .000. Semnătura şi ştampila Notă: Formularul întocmit de SRTV şi SRR * Se bifează ce corespunde **Pe verso sau în anexă se trec datele de identificare ale sediilor secundare(denumire.000.” În cazul în care apar modificări în cele declarate mai sus. 292 Cod Penal. mă oblig să le comunic în scris la S.000 plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. Prezenta declaraţie a fost dată pe proprie răspundere a reprezentantului persoanei juridice cunoscând prevederile şi sancţiunile legii penale. ELECTRICA S. privind falsul în declaraţii. respectiv art. societate.A.3.radiodifuziune respectiv de televiziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.

în termen de 15 zile de la apariţia acestora. bl. asociaţii de locatari.  Unităţi militare. gimnazial.. CF/CUI ……………………. mănăstiri. ….. asociaţii de proprietari. *) Se bifează situaţia care corespunde .Electrica S. ……………...CERERE DE SCUTIRE . Solicit scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune /televiziune . Str………………………. 7.. superior)... conform actelor doveditoare în copii: (*  Unităţi sanitare de stat aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii.. Patriarhia. Semnătura şi ştampila Anexe: copie acte doveditoare …………………………………………………………….. ……….. în conformitate cu dispoziţiile HG 977/2003 şi HG 978/2003. deoarece mă încadrez în următoarea categorie . cu sediul în ……………………………….C.A. cod client (carnet/folio)…………………………………./jud…………………. ap. la subunitatea S. la care sunt arondat.  Parohii.  Creşe şi cămine de copii.înregistrată la Registrul Comercial sub nr..  Aziluri de bătrâni. nr.  Misiunile diplomatice şi membrii acestora. Nedeţinerea de receptoare radio/TV nu constituie. reprezentată prin …………………………………. recunoscute în România. motiv de scutire Notă: În cazul în care apar modificări faţă de cele declarate mai sus.PERSOANE JURIDICE – privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Persoana juridică ……………. mitropolii.. Data …………………….977/978. cimitire şi orice alte aşezăminte cu caracter religios. ………………. ……. episcopii. arhiepiscopii.  Asociaţii şi fundaţii non-profit. art. în calitate de …………………………………………………………………………….... conform H. protoierii. liceal.G. sc. de stat. mă oblig să le comunic în scris.  Unităţi de învăţământ de stat aparţinând Ministerului Educaţiei şi Cercetării (învăţământ preşcolar. şcolar. ……… sect.

Proiectul de lege pt legea 41/1994 http://www.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect? idp=51&cam=1 .cdep.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful