HOTĂRÂRE nr.

977 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=45019 publicare in MO M.Of. nr. 607/27 aug. 2003
respingerea modificarii hg-urilor 977 si 978/2003

http://www.cdep.ro/comisii/buget/pdf/2006/rp156.pdf codul de reglementare a continutului audiovizualului http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_de_reglementare_a_continutului_audiovizual_ decizia_cna_220_2011.php

A.C. cu exceptia celor care declara pe proprie raspundere ca nu detin receptoare radio si/sau TV si persoanele juridice.html  Plata taxe radio.A. sunt obligate la plata taxei pentru serviciile publice de radiodifuziune si televiziune. Denumirea categoriilor de platitori.continutul hg-urilor: http://www. • Categoriile de scutiti prevazute de HG nr. crt.C. cu sediul în România (inclusiv filialele acestora.C. :: TAXA pentru SERVICIUL PUBLIC DE TELEVIZIUNE Nr.minind. • Penalitatile prevazute pentru neplata la timp a serviciilor de radio si televiziune sunt percepute pentru fiecare zi de întârziere. 977/2003 si HG nr. Electrica S. în baza primelor. solicitarile de scutire depuse anterior. 186 se regasesc si în prevederile HG nr. va comunicam urmatoarele: • Începând cu luna august 2003. îsi pastreaza valabilitatea..tv. în conformitate cu metodologia de calcul a S. de aceea. Referitor la taxele privind serviciile publice de radio si televiziune. sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine. S.A. vor plati taxele direct la SRR si SRTv. 978/2003. si sunt consumatori/subconsumatori. 186. 978/2003.ro/buletin/8_4. 185 si HG nr. Taxele stabilite prin Hotarâre de Guvern sunt lunare. • Persoanele fizice care nu au contracte de furnizare a energiei electrice încheiate cu S. 977/2003 si HG nr. prin care persoanele fizice (familie sau persoana care locuieste singura) cu domiciliul în România. 185 si HG nr. pentru întârzierea la plata facturii de energie electrica. au intrat în vigoare HG nr. Taxa lunara pentru serviciul public de . Electrica S. este mandatata sa încaseze taxa pentru serviciile de radio si televiziune. agentiile si reprezentantele lor). în baza unor conventii sau întelegeri încheiate cu titularii de contracte de furnizare a energiei electrice. precum si sucursalele. • În conformitate cu HG nr. Electrica S.

altele decât cele prevazute la pct. . 2. cu modificarile ulterioare Persoanele juridice cu sediul în România. privind impunerea microintreprinderilor. 24/2001. 3. :: TAXA pentru SERVICIUL PUBLIC DE RADIODIFUZIUNE Nr. 5.000 lei Persoane juridice care intra sub incidenta 100.000 lei dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2 si 3.000 lei Persoane juridice care intra sub incidenta dispozitiilor 150. Persoane fizice (*) Persoane juridice care nu au salariati Taxa lunara pentru serviciul public de radiodifuziune 25. Persoane juridice – societati turistice (pentru fiecare 77. 111/2003.1.000 lei 4. fara personalitate juridica. 24/2001. precum si 300. 1. cu modificarile ulterioare Persoanele juridice cu sediul în România. 2. sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine 500. 3.000 lei 25. taxa lei/camera se percepe numnai pentru perioada de functionare. aprobata prin Legea nr. privind impunerea microintreprinderilor.000 lei 4.Pentru unitatile cu activitatea sezoniera.000 camera). aprobata prin Legea nr. inclusiv filialele acestora. inclusiv filialele acestora. 111/2003. Persoane fizice (*) Persoane juridice care nu au salariati televiziune 40. Denumirea categoriilor de platitori crt. precum si sucursalele si celelalte subunitati ale lor.000 lei Ordonantei Guvernului nr.000 lei 40.

). În cazul în care. ale caror drepturi au fost stabilite în baza legislatiei anterioare intrarii în vigoare a Legii nr. 31/1990 (republicata). cu activitati independente. Persoane fizice: • Familiile si persoanele singure. persoanele juridice organizate conform Legii nr. sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine (*) a) Se asimileaza la categoria persoanelor fizice. printr-un reprezentant desemnat. CATEGORII DE SCUTITI: 1. privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. b) Nu se asimileaza la categoria persoanelor fizice autorizate. chiar daca desfasoara activitati similare cu cele ale persoanelor fizice autorizate. etc. fara personalitate juridica. în baza Legii 416/2001. vor completa. acestea sunt considerate agenti economici. care au dreptul la un venit minim garantat.persoane juridice.sucursalele si celelalte subunitati ale lor. Declaratia pe proprie raspundere. ca forma de asistenta sociala. • Salariatii si pensionarii Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune. având în vedere faptul ca. • Persoanele cu deficiente auditive grave (numai pentru taxa radio). asociatii familiale. în celelalte situatii vor completa formularul – Declaratie . altele decât cele prevazute la pct. cetateni români. 19/2000. • Abonatii retelelor de radioamplificare (numai pentru taxa radio). cu activitati independente (cabinete de avocatura. declara ca nu detin receptoare radio si/sau TV. sub aspect fiscal. medici. persoanele fizice autorizate. cu modificarile ulterioare. . notari publici. Dovada încadrarii în aceasta categorie este decizia de pensionare sau talonul de pensie de culoare galbena. 2 si 3. persoanele fizice autorizate. • Pensionarii proveniti din sistemul pensiilor pentru agricultori. nivelul taxelor fiind cel stabilit pentru persoanele fizice. pe baza prezentarii certificatului medical de surdo-mutism.

în perioada 16 – 22 decembrie 1989. în perioada 1950 – 1961. gimnazial. (f). 19. 42/1990. privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii. manastiri. ca urmare a participarii la actiunile Revolutiei. (f) si în Legea 167/2002. privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap (handicap grav – gr. • Persoanele care declara pe propria raspundere ca nu detin receptoare radio si/sau TV. precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi. în perioada 16 –25 decembrie 1989. art. 6 si în Legea189/2000. superior). • Persoanele la care se face referire în Legea 309/2002. 5. lit. • Aziluri de batrâni. episcopii. 5. (e). vaduvele de razboi si invlizii de razboi sunt scutiti în proportie de 100%. art. Patriarhia. privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în România. la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989. de stat. (b). 16. (f) privind veteranii de razboi. Persoane juridice: • Unitati sanitare de stat aflate în subordinea Ministerului Sanatatii. liceal.• Persoanele la care se face referire în Legea nr. cimitire si orice alte asezaminte cu caracter religios. lit. I si persoanele care au în întretinere persoane cu handicap grav si locuiesc împreuna). lit. • Persoanele la care se face referire în Decretul Lege 118/1990. art. • Persoanele prevazute în OUG 102/1999. asociatii de proprietari. pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora. art. 5. asociatii de locatari. 2. . din motive etnice. iar vaduvele veteranilor de razboi sunt scutite în proportie de 50%. • Parohii. art. recunoscute în România. protoierii. pâna la 6 martie 1954. mitropolii. art. Veteranii. lit. arhiepiscopii. precum si celor care au participat direct. • Persoanele la care se face referire în Legea 44/1994. ranitilor care au fost retinuti. • Unitati militare. • Asociatii si fundatii non-profit. scolar. • Unitati de învatamânt de stat apartinând Ministerului Educatiei si Cercetarii (învatamânt prescolar. cu începere de la 6 septembrie 1940. 10. completata de Legea 519/2002. art. lit. • Crese si camine de copii.

Daca persoana care solicita scutirea nu si-a reînnoit contractul. ca si cele destinate înregistrarii declaratiilor. În cazul în care declaratiile vor fi depuse dupa data de 1 noiembrie 2003. de tip nou. DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE.• Misiunile diplomatice si membrii acestora. PE MOTIVUL NEDETINERII DE RECEPTOARE RADIO/TV • Formularul declaratiei este disponibil la toate casieriile S. fiind necesara prezentarea unei facturi pentru plata energiei electrice si a unei copii dupa actul de identitate. au program zilnic. Procedura e simpla si gratuita.00 – 14. la ghiseele destinate recontractarilor. 57/1998. Aceste ghisee. trebuie s-o faca. înainte de a depune declaratia. • Depunatorul declaratiei trebuie sa fie titularul unui contract de furnizare a energiei electrice. DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE.00. înte orele 8. PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI RADIO-TV PERSOANE FIZICE Declaratie pe propria raspundere Cerere de scutire Declaratie pe propria raspundere pt. doua sau mai multe locuinte PERSOANE JURIDICE Declaratie pe propria raspundere Cerere de scutire . PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI RADIO-TV. efectul acestora se va produce începând cu luna urmatoare celei în care au fost depuse. Electrica S. • Declaratia va fi însotita de o copie dupa actul de identitate.C.. de luni pâna vineri. • Efectul declaratiilor depuse pâna la data de 1 noiembrie se va produce începând cu data de 1 august 2003.A. conform ordinului ANRE nr.

internari în spitale sau institutii de ajutor social. efectele privind încasarea sau sistarea încasarii taxelor radio-TV se produc începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a înregistrat cererea. pe o perioada de timp. familia respectiva este scutita de la plata taxelor pentru radio si televiziune ( pe baza documentelor de identitate ce probeaza faptul ca au acelasi domiciliu). • Lipsa consumului de energie electrica. sistarea temporara a activitatii agentului economic.FACTURAREA TAXEI RADIO-TV • În cazul întreruperii furnizarii energiei electrice pentru perioade mai mari de o luna calendaristica. vizite îndelungate în strainatate. corespunzatoare lunilor calendaristice întregi. cuprinse în perioada de întrerupere. în care clientul este racordat la reteaua electrica (consum “zero”). persoanele care solicita scutirea de la plata taxelor pentru serviciile de radiodifuziune si televiziune vor depune. sau se solicita rezilierea unui astfel de contract. cuprinse în perioada de întrerupere (luna calendaristica este perioada prima si ultima zi a aceleiasi luni). nu se vor percepe taxe radio-TVpentru lunile calendaristice întregi. din motive precum: activitate desfasurata în alta localitate/tara. executari de pedepse privative de libertate. nu se vor emite facturi pentru taxele radio-TV. ALTE PRECIZARI: În cazul în care un membru al familiei beneficiaza de scutire. excursii. Pentru a face mai facila identificarea si operarea schimbarilor în bazele de date. împreuna cu tipul de formular completat (DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE – persoane . iar contractul de furnizare a energiei electrice are un alt titular (membru al familiei). la cerere. nu constituie motiv de scutire de la plata taxei radio-TV! • În cazul în care se solicita încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice. • Daca s-a efectuat o deconectare temporara de la reteaua de energie electrica. pentru restante la facturile de energie electrica.

privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi HG 978/2003./jud.A. la plata taxelor radio-TV. Ap. Electrica S. asimilate persoanelor fizice. Daca persoana fizica autorizata îsi desfasoara activitatea într-o alta locatie. Societatile de Radiodifuziune si Televiziune urmaresc primirea documentelor justificatoare. sau CERERE DE SCUTIRE – persoane fizice/persoane juridice.Nu deţin receptor radio /receptor TV la adresa de domiciliu Am luat la cunoştinţă de prevederile şi sancţiunile HG 977/2003. ca persoana fizica.C. pe baza de lista. care îsi desfasoara activitatea la domiciliu. pot completa si depune. Cod client ……………………. la data de …………………. cazurile de refuz al încadrarii solicitate la o anumita categoria de plata. Str. …………………. diferita de cea de domiciliu. care se considera îndreptatite sa se încadreze într-o alta categorie. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE .. CNP ……………………………. ……. în situatia în care intervine vreo schimbare privind încadrarea într-o anumita categorie de platitor. cât si consum de agent economic) încadrarea sa la plata taxelor radio-TV se va face la categoria persoanelor juridice (conform categoriei din care face parte firma). În cazul în care un client casnic are consum mixt (atât consum casnic.. cu domiciliul în localitatea……………………. platesc taxa radio-TV. posesor al BI/CI cu seria ………. sau DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE – locuinte) o copie dupa factura de energie electrica de la domiciliul pentru care solicita scutirea. …. însotite de documentele justificatoare aferente (în copie).. Electrica S. formulare de tipul “DECLARATIE – PERSOANE JURIDICE”... Et. prin prezenta. analizeaza continutul lor si comnunica S.fizice. ……………………………. Sc. Nr. precum şi nivelul . ……….PERSOANE FIZICE privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Subsemnatul (a)……………………………………….. ca persoana fizica.. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE: ..C.. Persoanele juridice.. Nr. Bl.A.. va plati taxa radio-TV la locatia respectiva.. care stabilesc că declararea în mod eronat a nedeţinerii receptoarelor de radio şi/sau televiziune constituie contravenţie.. privind taxa pentru serviciul public de televiziune. eliberat de ………………….. ………. ……. Persoanele fizice autorizate. ……. Sect. la S.

…………………………. pe o perioadă de un an). subunităţii S. conform actelor doveditoare anexate în copii: (*) .. În baza prezentei declaraţii şi sub asumarea răspunderii legale. 000 lei. 7 şi a altor legi speciale. Accesul va fi posibil numai între orele 8. cu domiciliul în localitatea…………………. mă oblig să le comumnic în scris.C. deoarece mă încadrez în următoarea categorie... exclusiv pentru a verifica veridicitatea celor declarate prin prezenta.R. şi S. solicit scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune ‫ /ٱ‬televiziune ‫*ٱ‬ Prezenta declaraţie a fost dată pe propria răspundere. 000. …………… posesor al BI/CI seria ………. În cazul în care apar modificări în cele declarate. …….- sancţiunilor în cazul sustragerii de la plata taxei Radio/TV (amenda de la 500..00 – 22. 000 la 1. plus despăgubiri civile la nivelul dublului taxei. ……. Electrica S. Anexez prezentei declaraţii.R. CNP ……………………. ……. 977/2003 şi HG nr.sect. nr.A la care sunt arondat.Cod client …………………… Solicit scutirea de la plata taxei pentrul serviciul public de radiodifuziune ‫/ٱ‬ televiziune ‫ . bl……. sc.TV. Mă oblic să permit accesul în domiciliul meu al persoanelor abilitate de S. 978/2003./jud... copia xerox după actul de identitate Data………………… Nume şi prenume în clar ……………………………… Semnătura *)Se va trece x în dreptul serviciului public pentru care se solicită scutirea CERERE DE SCUTIRE <PERSOANE FIZICE> privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Subsemnatul (a)………………….00.ٱ‬în baza HG nr. în termen de 15 zile. cunoscând prevederile şi sancţiunile articolului 292 Cod penal. art. prin prezenta. Str.R. ap.

(f) privind veteranii de război. 5. şi prenume în Semnătura ………………………… Anexe:copie acte doveditoare……………………………………………………………………. completată de Legea 519/2002. ca formă de asistenţă socială. 5. (f). cetăţeni români. până la 6 martie 1954.S R. lit. Legea nr. la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989.  Decretul Lege 118/1990.  Legea 309/2002.R.  Pensionar(ă) a S. art. 16. privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România. art. Notă: În cazul în care apar modificări în cele declarate mai sus.C. 19. Electrica S.  Legea 416/2001 privind familiile şi persoanele singure.* se bifează situaţia care corespunde .Tv  Declar pe propria răspundere că la acest domiciliu nu locuiesc alte familii sau persoane singure. cu începere de la 6 septembrie 1940.R. răniţilor care au fost reţinuţi. (e). art. 6 şi în Legea189/2000. ca urmare a participării la acţiunile Revoluţiei. în perioada 16 – 22 decembrie 1989. (f) şi în Legea 167/2002. care au dreptul la un venit minim garantat. lit. precum şi celor care au participat direct. 5. Nume clar……………………………… Data……………. (b). mă oblig să le comunic în scris. art. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………. art. art. lit. din motive etnice. art. în perioada 16 –25 decembrie 1989. Veteranii. lit.  Legea 44/1994. privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (handicap grav – gr.A la care sunt arondat. văduvele de război şi invlizii de război sunt scutiţi în proporţie de 100%. în termen de 15 zile de la apariţia acestora la subunitatea S. 42/1990. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.  OUG 102/1999.  Pensionar(ă) provenit(ă) din sistemul pensiilor pentru agricultori. în perioada 1950 – 1961. pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora. privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii. ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare. lit. Legea 19/2000. iar văduvele veteranilor de război sunt scutite în proporţie de 50%. 10. I şi persoanele care au în întreţinere persoane cu handicap grav şi locuiesc împreună).

care au dreptul la un venit minim garantat. în perioada 16 – 22 decembrie 1989. (f) şi în Legea 167/2002. nr.  Pensionar(ă) provenit(ă) din sistemul pensiilor pentru agricultori. art. CNP ……………………. deoarece mă încadrez în următoarea categorie. cetăţeni români. (b). …………… posesor al BI/CI seria ………. 5.ٱ‬în baza HG nr. Str. în termen de 15 zile de la apariţia acestora la subunitatea S.R. lit. art. iar văduvele veteranilor de război sunt scutite în proporţie de 50%. 5. (f). în perioada 16 –25 decembrie 1989.A la care sunt arondat. art. 5. pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora.  Legea 309/2002.  Legea 416/2001 privind familiile şi persoanele singure. 16.CERERE DE SCUTIRE <PERSOANE FIZICE> privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Subsemnatul (a)…………………. Notă: În cazul în care apar modificări în cele declarate mai sus.. la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989. lit. art.  Decretul Lege 118/1990. 10.R. completată de Legea 519/2002. până la 6 martie 1954. văduvele de război şi invlizii de război sunt scutiţi în proporţie de 100%. (f) privind veteranii de război. din motive etnice. art. ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare.C. ap.Tv  Declar pe propria răspundere că la acest domiciliu nu locuiesc alte familii sau persoane singure. precum şi celor care au participat direct. lit..S R. privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (handicap grav – gr. I şi persoanele care au în întreţinere persoane cu handicap grav şi locuiesc împreună).. 7 şi a altor legi speciale. lit.  Pensionar(ă) a S. sc. Legea 19/2000./jud. ca urmare a participării la acţiunile Revoluţiei.. privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România. art. în perioada 1950 – 1961.Cod client …………………… Solicit scutirea de la plata taxei pentrul serviciul public de radiodifuziune ‫/ٱ‬ televiziune ‫ . cu începere de la 6 septembrie 1940.. 42/1990. 6 şi în Legea189/2000. mă oblig să le comunic în scris. Electrica S. lit. (e).  OUG 102/1999. …………………………. ……. ……. răniţilor care au fost reţinuţi. ca formă de asistenţă socială. conform actelor doveditoare anexate în copii: (*)  Legea nr. Veteranii.. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. şi prenume în Semnătura ………………………… .sect. privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii. Nume clar……………………………… Data……………. art. cu domiciliul în localitatea…………………. ……. 19. 977/2003 şi HG nr. 978/2003.  Legea 44/1994. art. bl…….

* se bifează situaţia care corespunde .Anexe:copie acte doveditoare……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………….

Localitatea______________________Str.G. În baza prezentei declaraţii şi sub asumarea răspunderii legale solicit scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune /televiziune (* pentru următoarele reşedinţe: 1. ……ap.___sc. Str……………………………. 2 din H.___bl. în înţelesul dat la art..bl.___sc. vilă. Localitatea______________________Str.….. Nr. 977 şi 978/2003 privind taxele pentru serviciile publice de radiodifuziune/televiziune. CNP._____.am luat cunoştinţă de prevederile H. ……………………….________________________nr.……………………nr.___bl.___sc. . DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE: La bunurile imobile cu destinaţia de locuit (apartament. 978/2003.. ……. Jud…………………………………………posesor al BI/CI Seria ……. judeţ/sector ________________cod client____________________ 3.C. casă.. judeţ/sector ________________cod client____________________ ._ __ ap. 977/2003 şi H.DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU DOUĂ SAU MAI MULTE LOCUINŢE privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune-televiziune Subsemnatul(a)……………………………..___bl. ……………………………..sc. prin prezenta mă oblig să le comunic în scris în termen de 15 zile de la apariţia acestora la subunitatea S.________________________nr. ELECTRICA S.G. la care sunt arondat(ă).A. …. judeţ/sector ________________cod client____________________ 2. …………………._____.. ……… sect. .________________________nr. Localitatea______________________Str._____. Localitatea______________________Str._ __ ap.G.________________________nr. .În cazul în care apar modificări în cele declarate. judeţ/sector ________________cod client____________________ 4._____.___bl. ALTELE DECÂT CEL UNDE ESTE DECLARAT DOMICILIUL.Cod client……………………….cu domiciliul în localitatea…….___sc.…._ __ ap._ __ ap. casă de vacanţă) pe care le deţin în proprietate.….. nu locuiesc alte familii sau persoane singure.

facturi emise de S.Prezenta declaraţie a fost dată pe proprie răspundere cunoscând prevederile şi sancţiunile articolului 292 Cod Penal. *) Se bifează situaţia care corespunde DATA…………………… Nume şi Prenume în clar …………………………… SEMNĂTURA……………………………………… .C. ELECTRICA S.A.acte de identitate . Anexez copii după: .

……... camere conform Fişei privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare avizată la Direcţia Generală de Autorizare şi Control în Turism sub nr. *persoană juridică având sediul social în România precum şi următoarele sedii secundare     **sucursala **agenţie reprezentanţă nr………… nr………… nr………………… societate turistică având un nr. 111/2003 conform Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat „100” cod 14130101 corespunzătoare ultimului trimestru încheiat.G..sc. (se va indica nr.……… din data……………………la Administraţia financiară locală. depusă sub nr.Jud………. asociaţie familială. */**sucursala/reprezentanţa a unei persoane juridice străine Dau prezenta declaraţie cunoscând prevederile art. din data………………. ……. *persoană juridică care intră sub incidenţa dispoziţiilor O.…. reprezentată prin ………………………………. persoană fizică independentă conform……………….…… str……….…înregistrată la Registrul Comerţului sub nr……….DECLARAŢIE PERSOANE JURIDICE Taxa pentru serviciul public – Radiodifuziune/Televiziune Persoana juridică…… ……………………………………………………………cu sediul în …………………….….……… din data……………………la Administraţia financiară locală. *persoană juridică fără activitate.ap……… sect. în calitate de ………………………. luni pe an numai pentru taxa TV.. cod client (carnet/folio) ……………………… În vederea stabilirii nivelului taxelor pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune declar că mă încadrez în categoria:     *persoană fizică autorizată.8 din H. inclusiv a filialelor.3(1) sau fapta persoanei juridice prevăzută la art.……………CE/CUI/CNP ………………………….. …. şi organul emitent al documentului în baza căruia deţine aceasta calitate).. ………. ………..G. a sucursalelor sau a altor subunităţi ale acesteia de a nu8 plăti taxa lunară pentru serviciile publice de . …….……… din data …………………. la Administraţia financiară locală... aprobată pri Legea nr.bl. de …….conform ultimului bilanţ contabil depus sub nr.perioada de funcţionare …………………. 978 din 2003 în conformitate cu care „fapta persoanei juridice prevăzută la art. 977 respectiv H. ….………………………nr. nr. . ….G.3(2).. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor. *persoană juridică fără salariaţi-conform ultimului bilanţ contabil depus sub nr.

sau 4 din anexă.3. 292 Cod Penal.C.” În cazul în care apar modificări în cele declarate mai sus. ELECTRICA S.A. Data……………….000. privind falsul în declaraţii. în termen de 15 zile de la apariţia acestora.radiodifuziune respectiv de televiziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1. Anexez documentele doveditoare.000 lei la 5.000 plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct.2. respectiv art. mă oblig să le comunic în scris la S. pe o perioadă de 1 an.000. Prezenta declaraţie a fost dată pe proprie răspundere a reprezentantului persoanei juridice cunoscând prevederile şi sancţiunile legii penale. Semnătura şi ştampila Notă: Formularul întocmit de SRTV şi SRR * Se bifează ce corespunde **Pe verso sau în anexă se trec datele de identificare ale sediilor secundare(denumire. societate. adresă) .

. în termen de 15 zile de la apariţia acestora. la care sunt arondat.CERERE DE SCUTIRE . protoierii.. de stat.C. asociaţii de proprietari.A. asociaţii de locatari. reprezentată prin …………………………………. bl./jud………………….. CF/CUI ……………………. ap.G. mănăstiri..  Unităţi de învăţământ de stat aparţinând Ministerului Educaţiei şi Cercetării (învăţământ preşcolar. arhiepiscopii.. şcolar. cimitire şi orice alte aşezăminte cu caracter religios.  Creşe şi cămine de copii. Str………………………..  Unităţi militare.  Misiunile diplomatice şi membrii acestora. ………………. cu sediul în ……………………………….PERSOANE JURIDICE – privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Persoana juridică ……………. superior). …. ……… sect. Nedeţinerea de receptoare radio/TV nu constituie.  Aziluri de bătrâni. ………. liceal. cod client (carnet/folio)…………………………………. *) Se bifează situaţia care corespunde . gimnazial.. Semnătura şi ştampila Anexe: copie acte doveditoare …………………………………………………………….. în conformitate cu dispoziţiile HG 977/2003 şi HG 978/2003.  Asociaţii şi fundaţii non-profit. recunoscute în România. sc. episcopii.. Patriarhia.. în calitate de ……………………………………………………………………………. conform actelor doveditoare în copii: (*  Unităţi sanitare de stat aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii. motiv de scutire Notă: În cazul în care apar modificări faţă de cele declarate mai sus. Solicit scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune /televiziune .Electrica S. nr.. conform H. la subunitatea S.977/978. Data …………………….  Parohii. deoarece mă încadrez în următoarea categorie . art.. mă oblig să le comunic în scris.. mitropolii. …………….înregistrată la Registrul Comercial sub nr. 7... …….

ro/pls/proiecte/upl_pck.Proiectul de lege pt legea 41/1994 http://www.proiect? idp=51&cam=1 .cdep.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful