HOTĂRÂRE nr.

977 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=45019 publicare in MO M.Of. nr. 607/27 aug. 2003
respingerea modificarii hg-urilor 977 si 978/2003

http://www.cdep.ro/comisii/buget/pdf/2006/rp156.pdf codul de reglementare a continutului audiovizualului http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_de_reglementare_a_continutului_audiovizual_ decizia_cna_220_2011.php

crt. va comunicam urmatoarele: • Începând cu luna august 2003.C. • În conformitate cu HG nr. 186 se regasesc si în prevederile HG nr. si sunt consumatori/subconsumatori. Electrica S. sunt obligate la plata taxei pentru serviciile publice de radiodifuziune si televiziune. în baza unor conventii sau întelegeri încheiate cu titularii de contracte de furnizare a energiei electrice. precum si sucursalele.ro/buletin/8_4. • Persoanele fizice care nu au contracte de furnizare a energiei electrice încheiate cu S. solicitarile de scutire depuse anterior. Taxele stabilite prin Hotarâre de Guvern sunt lunare. este mandatata sa încaseze taxa pentru serviciile de radio si televiziune. • Categoriile de scutiti prevazute de HG nr. agentiile si reprezentantele lor). • Penalitatile prevazute pentru neplata la timp a serviciilor de radio si televiziune sunt percepute pentru fiecare zi de întârziere.minind.A. 185 si HG nr. îsi pastreaza valabilitatea. 978/2003. de aceea.A. 186. Referitor la taxele privind serviciile publice de radio si televiziune. Electrica S. 977/2003 si HG nr..html  Plata taxe radio. 977/2003 si HG nr. sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine. 185 si HG nr. prin care persoanele fizice (familie sau persoana care locuieste singura) cu domiciliul în România. cu exceptia celor care declara pe proprie raspundere ca nu detin receptoare radio si/sau TV si persoanele juridice. Denumirea categoriilor de platitori.C.C. cu sediul în România (inclusiv filialele acestora. pentru întârzierea la plata facturii de energie electrica. Taxa lunara pentru serviciul public de . :: TAXA pentru SERVICIUL PUBLIC DE TELEVIZIUNE Nr. 978/2003. vor plati taxele direct la SRR si SRTv. în conformitate cu metodologia de calcul a S. S. au intrat în vigoare HG nr. în baza primelor.A. Electrica S.tv.continutul hg-urilor: http://www.

3.000 lei 40. 5. Denumirea categoriilor de platitori crt. 2.000 lei 4. :: TAXA pentru SERVICIUL PUBLIC DE RADIODIFUZIUNE Nr. 2 si 3. 111/2003.000 camera).Pentru unitatile cu activitatea sezoniera. fara personalitate juridica. cu modificarile ulterioare Persoanele juridice cu sediul în România. 3.000 lei Persoane juridice care intra sub incidenta 100. 24/2001. taxa lei/camera se percepe numnai pentru perioada de functionare.000 lei 25. aprobata prin Legea nr. precum si sucursalele si celelalte subunitati ale lor. aprobata prin Legea nr.000 lei Ordonantei Guvernului nr. inclusiv filialele acestora. . Persoane fizice (*) Persoane juridice care nu au salariati Taxa lunara pentru serviciul public de radiodifuziune 25. 24/2001. 2. sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine 500.000 lei dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. altele decât cele prevazute la pct. cu modificarile ulterioare Persoanele juridice cu sediul în România. 1.1. 111/2003. Persoane fizice (*) Persoane juridice care nu au salariati televiziune 40. inclusiv filialele acestora. privind impunerea microintreprinderilor. precum si 300. Persoane juridice – societati turistice (pentru fiecare 77.000 lei Persoane juridice care intra sub incidenta dispozitiilor 150.000 lei 4. privind impunerea microintreprinderilor.

persoanele juridice organizate conform Legii nr. privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. În cazul în care. cu modificarile ulterioare. nivelul taxelor fiind cel stabilit pentru persoanele fizice. cu activitati independente (cabinete de avocatura. • Pensionarii proveniti din sistemul pensiilor pentru agricultori.sucursalele si celelalte subunitati ale lor.persoane juridice. chiar daca desfasoara activitati similare cu cele ale persoanelor fizice autorizate. ca forma de asistenta sociala. care au dreptul la un venit minim garantat. altele decât cele prevazute la pct. declara ca nu detin receptoare radio si/sau TV. asociatii familiale. medici. notari publici. persoanele fizice autorizate. 31/1990 (republicata). 19/2000. persoanele fizice autorizate. b) Nu se asimileaza la categoria persoanelor fizice autorizate. • Abonatii retelelor de radioamplificare (numai pentru taxa radio). Dovada încadrarii în aceasta categorie este decizia de pensionare sau talonul de pensie de culoare galbena. pe baza prezentarii certificatului medical de surdo-mutism. • Salariatii si pensionarii Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune. etc. sub aspect fiscal. cetateni români. în celelalte situatii vor completa formularul – Declaratie .). fara personalitate juridica. ale caror drepturi au fost stabilite în baza legislatiei anterioare intrarii în vigoare a Legii nr. vor completa. în baza Legii 416/2001. 2 si 3. . • Persoanele cu deficiente auditive grave (numai pentru taxa radio). sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine (*) a) Se asimileaza la categoria persoanelor fizice. Declaratia pe proprie raspundere. CATEGORII DE SCUTITI: 1. Persoane fizice: • Familiile si persoanele singure. printr-un reprezentant desemnat. acestea sunt considerate agenti economici. cu activitati independente. având în vedere faptul ca.

2. în perioada 16 – 22 decembrie 1989. ca urmare a participarii la actiunile Revolutiei. (f) si în Legea 167/2002. scolar. 5. art. mitropolii. lit. 6 si în Legea189/2000. lit. Persoane juridice: • Unitati sanitare de stat aflate în subordinea Ministerului Sanatatii. (e). asociatii de proprietari. lit. protoierii. Veteranii. 5. privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii. completata de Legea 519/2002. de stat. precum si celor care au participat direct. • Persoanele care declara pe propria raspundere ca nu detin receptoare radio si/sau TV. • Unitati militare. • Persoanele la care se face referire în Decretul Lege 118/1990. • Persoanele la care se face referire în Legea 309/2002. gimnazial. pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora. (b). 10. privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap (handicap grav – gr. • Persoanele la care se face referire în Legea 44/1994. superior).• Persoanele la care se face referire în Legea nr. episcopii. pâna la 6 martie 1954. . art. arhiepiscopii. • Persoanele prevazute în OUG 102/1999. manastiri. vaduvele de razboi si invlizii de razboi sunt scutiti în proportie de 100%. lit. 16. lit. I si persoanele care au în întretinere persoane cu handicap grav si locuiesc împreuna). liceal. cimitire si orice alte asezaminte cu caracter religios. recunoscute în România. art. • Unitati de învatamânt de stat apartinând Ministerului Educatiei si Cercetarii (învatamânt prescolar. • Asociatii si fundatii non-profit. (f). Patriarhia. • Crese si camine de copii. 19. privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în România. în perioada 16 –25 decembrie 1989. 42/1990. cu începere de la 6 septembrie 1940. asociatii de locatari. din motive etnice. precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi. (f) privind veteranii de razboi. iar vaduvele veteranilor de razboi sunt scutite în proportie de 50%. • Aziluri de batrâni. art. 5. art. în perioada 1950 – 1961. • Parohii. art. la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989. art. ranitilor care au fost retinuti.

doua sau mai multe locuinte PERSOANE JURIDICE Declaratie pe propria raspundere Cerere de scutire .00 – 14. trebuie s-o faca. fiind necesara prezentarea unei facturi pentru plata energiei electrice si a unei copii dupa actul de identitate. de luni pâna vineri.00. 57/1998. înainte de a depune declaratia. PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI RADIO-TV PERSOANE FIZICE Declaratie pe propria raspundere Cerere de scutire Declaratie pe propria raspundere pt. au program zilnic. PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI RADIO-TV. Daca persoana care solicita scutirea nu si-a reînnoit contractul. de tip nou. PE MOTIVUL NEDETINERII DE RECEPTOARE RADIO/TV • Formularul declaratiei este disponibil la toate casieriile S. DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE.. conform ordinului ANRE nr. În cazul în care declaratiile vor fi depuse dupa data de 1 noiembrie 2003.C. Procedura e simpla si gratuita. DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE.• Misiunile diplomatice si membrii acestora. • Declaratia va fi însotita de o copie dupa actul de identitate. • Depunatorul declaratiei trebuie sa fie titularul unui contract de furnizare a energiei electrice. Aceste ghisee. efectul acestora se va produce începând cu luna urmatoare celei în care au fost depuse.A. înte orele 8. la ghiseele destinate recontractarilor. • Efectul declaratiilor depuse pâna la data de 1 noiembrie se va produce începând cu data de 1 august 2003. Electrica S. ca si cele destinate înregistrarii declaratiilor.

în care clientul este racordat la reteaua electrica (consum “zero”). vizite îndelungate în strainatate. corespunzatoare lunilor calendaristice întregi. pe o perioada de timp. familia respectiva este scutita de la plata taxelor pentru radio si televiziune ( pe baza documentelor de identitate ce probeaza faptul ca au acelasi domiciliu). împreuna cu tipul de formular completat (DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE – persoane . iar contractul de furnizare a energiei electrice are un alt titular (membru al familiei). cuprinse în perioada de întrerupere. sau se solicita rezilierea unui astfel de contract. la cerere. ALTE PRECIZARI: În cazul în care un membru al familiei beneficiaza de scutire. nu se vor emite facturi pentru taxele radio-TV. excursii. pentru restante la facturile de energie electrica. cuprinse în perioada de întrerupere (luna calendaristica este perioada prima si ultima zi a aceleiasi luni).FACTURAREA TAXEI RADIO-TV • În cazul întreruperii furnizarii energiei electrice pentru perioade mai mari de o luna calendaristica. nu constituie motiv de scutire de la plata taxei radio-TV! • În cazul în care se solicita încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice. Pentru a face mai facila identificarea si operarea schimbarilor în bazele de date. efectele privind încasarea sau sistarea încasarii taxelor radio-TV se produc începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a înregistrat cererea. din motive precum: activitate desfasurata în alta localitate/tara. executari de pedepse privative de libertate. nu se vor percepe taxe radio-TVpentru lunile calendaristice întregi. sistarea temporara a activitatii agentului economic. • Daca s-a efectuat o deconectare temporara de la reteaua de energie electrica. • Lipsa consumului de energie electrica. internari în spitale sau institutii de ajutor social. persoanele care solicita scutirea de la plata taxelor pentru serviciile de radiodifuziune si televiziune vor depune.

Electrica S. care se considera îndreptatite sa se încadreze într-o alta categorie.. care îsi desfasoara activitatea la domiciliu.. Societatile de Radiodifuziune si Televiziune urmaresc primirea documentelor justificatoare.A. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE .C. cât si consum de agent economic) încadrarea sa la plata taxelor radio-TV se va face la categoria persoanelor juridice (conform categoriei din care face parte firma). în situatia în care intervine vreo schimbare privind încadrarea într-o anumita categorie de platitor.. ca persoana fizica.. Electrica S./jud. pe baza de lista.. la plata taxelor radio-TV. ……………………………. la S. privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi HG 978/2003. pot completa si depune. CNP ……………………………. cu domiciliul în localitatea…………………….. Persoanele juridice.. Cod client ……………………. însotite de documentele justificatoare aferente (în copie). care stabilesc că declararea în mod eronat a nedeţinerii receptoarelor de radio şi/sau televiziune constituie contravenţie. ……. ca persoana fizica. privind taxa pentru serviciul public de televiziune. ………... În cazul în care un client casnic are consum mixt (atât consum casnic.. precum şi nivelul . cazurile de refuz al încadrarii solicitate la o anumita categoria de plata. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE: . analizeaza continutul lor si comnunica S. ……….A. formulare de tipul “DECLARATIE – PERSOANE JURIDICE”. asimilate persoanelor fizice. Persoanele fizice autorizate.PERSOANE FIZICE privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Subsemnatul (a)………………………………………. Str. ……. …. posesor al BI/CI cu seria ……….Nu deţin receptor radio /receptor TV la adresa de domiciliu Am luat la cunoştinţă de prevederile şi sancţiunile HG 977/2003. sau CERERE DE SCUTIRE – persoane fizice/persoane juridice.. Sc. Nr.. ……. eliberat de …………………. Ap. Et.. prin prezenta. sau DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE – locuinte) o copie dupa factura de energie electrica de la domiciliul pentru care solicita scutirea. Daca persoana fizica autorizata îsi desfasoara activitatea într-o alta locatie. la data de …………………. …………………. Sect. Nr.C. diferita de cea de domiciliu.fizice. platesc taxa radio-TV. Bl.. va plati taxa radio-TV la locatia respectiva.

………………………….. copia xerox după actul de identitate Data………………… Nume şi prenume în clar ……………………………… Semnătura *)Se va trece x în dreptul serviciului public pentru care se solicită scutirea CERERE DE SCUTIRE <PERSOANE FIZICE> privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Subsemnatul (a)…………………. mă oblig să le comumnic în scris.TV.sect. În cazul în care apar modificări în cele declarate. şi S. 000 la 1. CNP …………………….R. conform actelor doveditoare anexate în copii: (*) . Mă oblic să permit accesul în domiciliul meu al persoanelor abilitate de S. cu domiciliul în localitatea…………………. sc. 978/2003. prin prezenta./jud. ……. Str.. în termen de 15 zile. ap. 7 şi a altor legi speciale. Electrica S. cunoscând prevederile şi sancţiunile articolului 292 Cod penal..R.. nr. Accesul va fi posibil numai între orele 8. Anexez prezentei declaraţii. În baza prezentei declaraţii şi sub asumarea răspunderii legale. solicit scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune ‫ /ٱ‬televiziune ‫*ٱ‬ Prezenta declaraţie a fost dată pe propria răspundere. art.00 – 22. 977/2003 şi HG nr..00. exclusiv pentru a verifica veridicitatea celor declarate prin prezenta.ٱ‬în baza HG nr. plus despăgubiri civile la nivelul dublului taxei. deoarece mă încadrez în următoarea categorie. …………… posesor al BI/CI seria ………. …….R.A la care sunt arondat.Cod client …………………… Solicit scutirea de la plata taxei pentrul serviciul public de radiodifuziune ‫/ٱ‬ televiziune ‫ .- sancţiunilor în cazul sustragerii de la plata taxei Radio/TV (amenda de la 500. bl…….C. …….. subunităţii S. pe o perioadă de un an). 000. 000 lei.

pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora. Legea nr.R.C. 10. Notă: În cazul în care apar modificări în cele declarate mai sus. din motive etnice. lit.  Legea 416/2001 privind familiile şi persoanele singure. şi prenume în Semnătura ………………………… Anexe:copie acte doveditoare……………………………………………………………………. art. 5. I şi persoanele care au în întreţinere persoane cu handicap grav şi locuiesc împreună).R. Electrica S. cu începere de la 6 septembrie 1940. (f). iar văduvele veteranilor de război sunt scutite în proporţie de 50%. completată de Legea 519/2002. la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989. răniţilor care au fost reţinuţi. privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România. art. cetăţeni români. art. 5. Legea 19/2000.Tv  Declar pe propria răspundere că la acest domiciliu nu locuiesc alte familii sau persoane singure. care au dreptul la un venit minim garantat. văduvele de război şi invlizii de război sunt scutiţi în proporţie de 100%. până la 6 martie 1954. privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (handicap grav – gr. (b). privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii. Veteranii. în perioada 16 –25 decembrie 1989. lit. lit. în perioada 1950 – 1961. 16. art.  Legea 309/2002. 42/1990. 19. ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare. Nume clar……………………………… Data……………. mă oblig să le comunic în scris. ca urmare a participării la acţiunile Revoluţiei. în perioada 16 – 22 decembrie 1989.* se bifează situaţia care corespunde . precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.A la care sunt arondat.  Pensionar(ă) provenit(ă) din sistemul pensiilor pentru agricultori. (f) privind veteranii de război.  Legea 44/1994. 5. (f) şi în Legea 167/2002. art. art.  Decretul Lege 118/1990. lit. în termen de 15 zile de la apariţia acestora la subunitatea S. (e). ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………….S R. ca formă de asistenţă socială.  Pensionar(ă) a S. precum şi celor care au participat direct. lit. art.  OUG 102/1999. 6 şi în Legea189/2000.

cu domiciliul în localitatea…………………. ……. ca formă de asistenţă socială. (b)..C. în termen de 15 zile de la apariţia acestora la subunitatea S. art. 16. (f) privind veteranii de război. cu începere de la 6 septembrie 1940..  Legea 44/1994.. până la 6 martie 1954.  Legea 416/2001 privind familiile şi persoanele singure. bl…….sect. ca urmare a participării la acţiunile Revoluţiei.R.ٱ‬în baza HG nr. I şi persoanele care au în întreţinere persoane cu handicap grav şi locuiesc împreună). deoarece mă încadrez în următoarea categorie. art. Str. iar văduvele veteranilor de război sunt scutite în proporţie de 50%. art. din motive etnice. ap. privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii.  Pensionar(ă) a S. art. 5. …………… posesor al BI/CI seria ………. Notă: În cazul în care apar modificări în cele declarate mai sus. Nume clar……………………………… Data…………….CERERE DE SCUTIRE <PERSOANE FIZICE> privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Subsemnatul (a)…………………. lit.R./jud. lit. (f). 6 şi în Legea189/2000.Tv  Declar pe propria răspundere că la acest domiciliu nu locuiesc alte familii sau persoane singure. 7 şi a altor legi speciale. pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora. precum şi celor care au participat direct. lit. nr. Electrica S. (e). 978/2003. 977/2003 şi HG nr.. cetăţeni români. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. sc. în perioada 16 –25 decembrie 1989. în perioada 1950 – 1961. CNP ……………………. (f) şi în Legea 167/2002. ……. completată de Legea 519/2002. lit. Legea 19/2000. în perioada 16 – 22 decembrie 1989.Cod client …………………… Solicit scutirea de la plata taxei pentrul serviciul public de radiodifuziune ‫/ٱ‬ televiziune ‫ . …………………………. mă oblig să le comunic în scris. ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare. lit. art. art.  Legea 309/2002. 42/1990.A la care sunt arondat. văduvele de război şi invlizii de război sunt scutiţi în proporţie de 100%. 10.  Decretul Lege 118/1990. conform actelor doveditoare anexate în copii: (*)  Legea nr. Veteranii.  Pensionar(ă) provenit(ă) din sistemul pensiilor pentru agricultori. răniţilor care au fost reţinuţi. ……. 5. 5.S R. şi prenume în Semnătura ………………………… .. 19. privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România.  OUG 102/1999. care au dreptul la un venit minim garantat. art.. privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (handicap grav – gr. la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989. art.

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………….* se bifează situaţia care corespunde .Anexe:copie acte doveditoare…………………………………………………………………….

G. 977 şi 978/2003 privind taxele pentru serviciile publice de radiodifuziune/televiziune.sc. în înţelesul dat la art.….G.___sc.___bl.___bl.În cazul în care apar modificări în cele declarate.________________________nr.cu domiciliul în localitatea……. judeţ/sector ________________cod client____________________ 2.________________________nr._ __ ap. Jud…………………………………………posesor al BI/CI Seria ……. .________________________nr.…..G._____.___bl. ……………………………._ __ ap.___sc._____.bl.________________________nr.___sc. judeţ/sector ________________cod client____________________ 4. 978/2003.……………………nr. CNP. Nr. Localitatea______________________Str. În baza prezentei declaraţii şi sub asumarea răspunderii legale solicit scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune /televiziune (* pentru următoarele reşedinţe: 1._ __ ap.. Localitatea______________________Str..am luat cunoştinţă de prevederile H. judeţ/sector ________________cod client____________________ ._____. nu locuiesc alte familii sau persoane singure.. casă.Cod client……………………….. ………………….…. casă de vacanţă) pe care le deţin în proprietate. 2 din H. la care sunt arondat(ă). ………………………. 977/2003 şi H. judeţ/sector ________________cod client____________________ 3. …..A. prin prezenta mă oblig să le comunic în scris în termen de 15 zile de la apariţia acestora la subunitatea S.DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU DOUĂ SAU MAI MULTE LOCUINŢE privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune-televiziune Subsemnatul(a)……………………………. vilă._____.___bl. Str……………………………. ELECTRICA S.. .C. ALTELE DECÂT CEL UNDE ESTE DECLARAT DOMICILIUL..___sc. ……ap. DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE: La bunurile imobile cu destinaţia de locuit (apartament. ……… sect. Localitatea______________________Str. Localitatea______________________Str. . ……._ __ ap.

facturi emise de S. Anexez copii după: . *) Se bifează situaţia care corespunde DATA…………………… Nume şi Prenume în clar …………………………… SEMNĂTURA……………………………………… .A.C.acte de identitate .Prezenta declaraţie a fost dată pe proprie răspundere cunoscând prevederile şi sancţiunile articolului 292 Cod Penal. ELECTRICA S.

de ……. şi organul emitent al documentului în baza căruia deţine aceasta calitate).………………………nr. a sucursalelor sau a altor subunităţi ale acesteia de a nu8 plăti taxa lunară pentru serviciile publice de . *persoană juridică având sediul social în România precum şi următoarele sedii secundare     **sucursala **agenţie reprezentanţă nr………… nr………… nr………………… societate turistică având un nr. *persoană juridică fără activitate.. 977 respectiv H. …. (se va indica nr. din data………………. camere conform Fişei privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare avizată la Direcţia Generală de Autorizare şi Control în Turism sub nr..sc.. *persoană juridică fără salariaţi-conform ultimului bilanţ contabil depus sub nr..Jud………. la Administraţia financiară locală. 978 din 2003 în conformitate cu care „fapta persoanei juridice prevăzută la art.bl.…… str………. ……. reprezentată prin ………………………………. …. depusă sub nr.3(1) sau fapta persoanei juridice prevăzută la art. cod client (carnet/folio) ……………………… În vederea stabilirii nivelului taxelor pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune declar că mă încadrez în categoria:     *persoană fizică autorizată. luni pe an numai pentru taxa TV.……… din data……………………la Administraţia financiară locală.DECLARAŢIE PERSOANE JURIDICE Taxa pentru serviciul public – Radiodifuziune/Televiziune Persoana juridică…… ……………………………………………………………cu sediul în ……………………...ap……… sect.conform ultimului bilanţ contabil depus sub nr.……………CE/CUI/CNP …………………………..G. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor.perioada de funcţionare ………………….. persoană fizică independentă conform……………….G. în calitate de ………………………. …. …….. ………. aprobată pri Legea nr. inclusiv a filialelor. *persoană juridică care intră sub incidenţa dispoziţiilor O.…. */**sucursala/reprezentanţa a unei persoane juridice străine Dau prezenta declaraţie cunoscând prevederile art. nr. . asociaţie familială.……… din data ………………….. …….G. ……….……… din data……………………la Administraţia financiară locală.3(2). 111/2003 conform Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat „100” cod 14130101 corespunzătoare ultimului trimestru încheiat.…înregistrată la Registrul Comerţului sub nr……….….8 din H.

respectiv art. Semnătura şi ştampila Notă: Formularul întocmit de SRTV şi SRR * Se bifează ce corespunde **Pe verso sau în anexă se trec datele de identificare ale sediilor secundare(denumire.A. Anexez documentele doveditoare.000. societate.000 plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct.” În cazul în care apar modificări în cele declarate mai sus.C. privind falsul în declaraţii.000. Data………………. Prezenta declaraţie a fost dată pe proprie răspundere a reprezentantului persoanei juridice cunoscând prevederile şi sancţiunile legii penale.000 lei la 5. sau 4 din anexă.3. pe o perioadă de 1 an. ELECTRICA S. mă oblig să le comunic în scris la S. adresă) . în termen de 15 zile de la apariţia acestora.2. 292 Cod Penal.radiodifuziune respectiv de televiziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.

Str………………………. mănăstiri.  Unităţi militare. Patriarhia. şcolar.. bl. episcopii. conform H. în termen de 15 zile de la apariţia acestora. protoierii. 7. cod client (carnet/folio)………………………………….. *) Se bifează situaţia care corespunde . asociaţii de proprietari. cimitire şi orice alte aşezăminte cu caracter religios.înregistrată la Registrul Comercial sub nr..PERSOANE JURIDICE – privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Persoana juridică ……………. ………………. ……… sect. asociaţii de locatari..A.. sc. recunoscute în România. ………. Solicit scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune /televiziune .  Aziluri de bătrâni. deoarece mă încadrez în următoarea categorie . Data …………………….G.C. cu sediul în ………………………………..  Creşe şi cămine de copii. …….. ap. ….. nr. mitropolii.. la care sunt arondat.Electrica S. mă oblig să le comunic în scris. CF/CUI ……………………. Nedeţinerea de receptoare radio/TV nu constituie.. art. în calitate de ……………………………………………………………………………. gimnazial..  Asociaţii şi fundaţii non-profit.  Unităţi de învăţământ de stat aparţinând Ministerului Educaţiei şi Cercetării (învăţământ preşcolar... în conformitate cu dispoziţiile HG 977/2003 şi HG 978/2003./jud…………………. superior).  Misiunile diplomatice şi membrii acestora.. motiv de scutire Notă: În cazul în care apar modificări faţă de cele declarate mai sus. de stat.  Parohii. reprezentată prin …………………………………. …………….CERERE DE SCUTIRE . liceal. conform actelor doveditoare în copii: (*  Unităţi sanitare de stat aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii.977/978.. arhiepiscopii. Semnătura şi ştampila Anexe: copie acte doveditoare ……………………………………………………………. la subunitatea S.

Proiectul de lege pt legea 41/1994 http://www.proiect? idp=51&cam=1 .cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.