HOTĂRÂRE nr.

977 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=45019 publicare in MO M.Of. nr. 607/27 aug. 2003
respingerea modificarii hg-urilor 977 si 978/2003

http://www.cdep.ro/comisii/buget/pdf/2006/rp156.pdf codul de reglementare a continutului audiovizualului http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_de_reglementare_a_continutului_audiovizual_ decizia_cna_220_2011.php

au intrat în vigoare HG nr.C. în baza unor conventii sau întelegeri încheiate cu titularii de contracte de furnizare a energiei electrice. 978/2003. S. 186.continutul hg-urilor: http://www.A.. • Penalitatile prevazute pentru neplata la timp a serviciilor de radio si televiziune sunt percepute pentru fiecare zi de întârziere. este mandatata sa încaseze taxa pentru serviciile de radio si televiziune. cu exceptia celor care declara pe proprie raspundere ca nu detin receptoare radio si/sau TV si persoanele juridice. în conformitate cu metodologia de calcul a S. sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine. 978/2003. 977/2003 si HG nr.A. 185 si HG nr. va comunicam urmatoarele: • Începând cu luna august 2003. solicitarile de scutire depuse anterior.minind. 186 se regasesc si în prevederile HG nr.ro/buletin/8_4. de aceea. crt. Taxele stabilite prin Hotarâre de Guvern sunt lunare. precum si sucursalele. • Categoriile de scutiti prevazute de HG nr.tv. vor plati taxele direct la SRR si SRTv. pentru întârzierea la plata facturii de energie electrica. • În conformitate cu HG nr.C. Taxa lunara pentru serviciul public de . Referitor la taxele privind serviciile publice de radio si televiziune. Electrica S. îsi pastreaza valabilitatea.C. cu sediul în România (inclusiv filialele acestora. si sunt consumatori/subconsumatori. Electrica S.A. 977/2003 si HG nr. 185 si HG nr. • Persoanele fizice care nu au contracte de furnizare a energiei electrice încheiate cu S. prin care persoanele fizice (familie sau persoana care locuieste singura) cu domiciliul în România. agentiile si reprezentantele lor). în baza primelor.html  Plata taxe radio. sunt obligate la plata taxei pentru serviciile publice de radiodifuziune si televiziune. Denumirea categoriilor de platitori. :: TAXA pentru SERVICIUL PUBLIC DE TELEVIZIUNE Nr. Electrica S.

000 lei Ordonantei Guvernului nr. 3. inclusiv filialele acestora. 111/2003. inclusiv filialele acestora. :: TAXA pentru SERVICIUL PUBLIC DE RADIODIFUZIUNE Nr. 2. fara personalitate juridica. Persoane juridice – societati turistice (pentru fiecare 77.000 lei Persoane juridice care intra sub incidenta 100. Persoane fizice (*) Persoane juridice care nu au salariati Taxa lunara pentru serviciul public de radiodifuziune 25. precum si 300. altele decât cele prevazute la pct. 24/2001.Pentru unitatile cu activitatea sezoniera. 3. precum si sucursalele si celelalte subunitati ale lor.000 lei 25.000 camera). sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine 500.000 lei 40. cu modificarile ulterioare Persoanele juridice cu sediul în România.000 lei 4.000 lei Persoane juridice care intra sub incidenta dispozitiilor 150. 2. aprobata prin Legea nr. privind impunerea microintreprinderilor. Denumirea categoriilor de platitori crt. 5.000 lei dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr.1. 1. 111/2003. cu modificarile ulterioare Persoanele juridice cu sediul în România. privind impunerea microintreprinderilor. . 2 si 3. 24/2001. aprobata prin Legea nr. Persoane fizice (*) Persoane juridice care nu au salariati televiziune 40. taxa lei/camera se percepe numnai pentru perioada de functionare.000 lei 4.

• Abonatii retelelor de radioamplificare (numai pentru taxa radio).). în celelalte situatii vor completa formularul – Declaratie . . 2 si 3. declara ca nu detin receptoare radio si/sau TV. vor completa. notari publici. Dovada încadrarii în aceasta categorie este decizia de pensionare sau talonul de pensie de culoare galbena.sucursalele si celelalte subunitati ale lor. Declaratia pe proprie raspundere. fara personalitate juridica. • Pensionarii proveniti din sistemul pensiilor pentru agricultori. care au dreptul la un venit minim garantat. chiar daca desfasoara activitati similare cu cele ale persoanelor fizice autorizate. altele decât cele prevazute la pct. privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine (*) a) Se asimileaza la categoria persoanelor fizice.persoane juridice. persoanele fizice autorizate. b) Nu se asimileaza la categoria persoanelor fizice autorizate. persoanele juridice organizate conform Legii nr. • Salariatii si pensionarii Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune. în baza Legii 416/2001. având în vedere faptul ca. Persoane fizice: • Familiile si persoanele singure. cetateni români. CATEGORII DE SCUTITI: 1. medici. pe baza prezentarii certificatului medical de surdo-mutism. sub aspect fiscal. În cazul în care. printr-un reprezentant desemnat. nivelul taxelor fiind cel stabilit pentru persoanele fizice. persoanele fizice autorizate. asociatii familiale. 19/2000. cu activitati independente (cabinete de avocatura. etc. cu activitati independente. ale caror drepturi au fost stabilite în baza legislatiei anterioare intrarii în vigoare a Legii nr. ca forma de asistenta sociala. acestea sunt considerate agenti economici. 31/1990 (republicata). • Persoanele cu deficiente auditive grave (numai pentru taxa radio). cu modificarile ulterioare.

lit. 19. I si persoanele care au în întretinere persoane cu handicap grav si locuiesc împreuna). superior). privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în România. (f) privind veteranii de razboi. completata de Legea 519/2002. • Persoanele care declara pe propria raspundere ca nu detin receptoare radio si/sau TV. asociatii de proprietari. scolar. 5. ranitilor care au fost retinuti. mitropolii. art. 5. • Asociatii si fundatii non-profit. • Persoanele prevazute în OUG 102/1999. art. • Unitati de învatamânt de stat apartinând Ministerului Educatiei si Cercetarii (învatamânt prescolar. cu începere de la 6 septembrie 1940. art. (f). ca urmare a participarii la actiunile Revolutiei. 2. pâna la 6 martie 1954. de stat.• Persoanele la care se face referire în Legea nr. recunoscute în România. • Aziluri de batrâni. gimnazial. privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii. • Persoanele la care se face referire în Legea 309/2002. la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989. lit. lit. • Persoanele la care se face referire în Legea 44/1994. lit. 42/1990. art. art. iar vaduvele veteranilor de razboi sunt scutite în proportie de 50%. cimitire si orice alte asezaminte cu caracter religios. asociatii de locatari. privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap (handicap grav – gr. Patriarhia. în perioada 16 – 22 decembrie 1989. • Crese si camine de copii. (b). vaduvele de razboi si invlizii de razboi sunt scutiti în proportie de 100%. manastiri. din motive etnice. 16. • Persoanele la care se face referire în Decretul Lege 118/1990. Veteranii. • Parohii. episcopii. (e). liceal. . • Unitati militare. 6 si în Legea189/2000. 10. în perioada 1950 – 1961. pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora. precum si celor care au participat direct. art. Persoane juridice: • Unitati sanitare de stat aflate în subordinea Ministerului Sanatatii. în perioada 16 –25 decembrie 1989. (f) si în Legea 167/2002. precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi. art. lit. 5. protoierii. arhiepiscopii.

efectul acestora se va produce începând cu luna urmatoare celei în care au fost depuse. • Declaratia va fi însotita de o copie dupa actul de identitate.C. la ghiseele destinate recontractarilor. Aceste ghisee. înainte de a depune declaratia. fiind necesara prezentarea unei facturi pentru plata energiei electrice si a unei copii dupa actul de identitate. conform ordinului ANRE nr. doua sau mai multe locuinte PERSOANE JURIDICE Declaratie pe propria raspundere Cerere de scutire . DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE. • Depunatorul declaratiei trebuie sa fie titularul unui contract de furnizare a energiei electrice. au program zilnic. ca si cele destinate înregistrarii declaratiilor. PE MOTIVUL NEDETINERII DE RECEPTOARE RADIO/TV • Formularul declaratiei este disponibil la toate casieriile S. Daca persoana care solicita scutirea nu si-a reînnoit contractul.00 – 14. trebuie s-o faca. Electrica S. Procedura e simpla si gratuita. • Efectul declaratiilor depuse pâna la data de 1 noiembrie se va produce începând cu data de 1 august 2003.• Misiunile diplomatice si membrii acestora. 57/1998.. de luni pâna vineri.00. DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE. În cazul în care declaratiile vor fi depuse dupa data de 1 noiembrie 2003. PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI RADIO-TV. de tip nou. înte orele 8. PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI RADIO-TV PERSOANE FIZICE Declaratie pe propria raspundere Cerere de scutire Declaratie pe propria raspundere pt.A.

pentru restante la facturile de energie electrica. din motive precum: activitate desfasurata în alta localitate/tara. în care clientul este racordat la reteaua electrica (consum “zero”). nu se vor percepe taxe radio-TVpentru lunile calendaristice întregi. cuprinse în perioada de întrerupere. pe o perioada de timp. sau se solicita rezilierea unui astfel de contract. vizite îndelungate în strainatate. • Daca s-a efectuat o deconectare temporara de la reteaua de energie electrica. familia respectiva este scutita de la plata taxelor pentru radio si televiziune ( pe baza documentelor de identitate ce probeaza faptul ca au acelasi domiciliu). nu constituie motiv de scutire de la plata taxei radio-TV! • În cazul în care se solicita încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice.FACTURAREA TAXEI RADIO-TV • În cazul întreruperii furnizarii energiei electrice pentru perioade mai mari de o luna calendaristica. efectele privind încasarea sau sistarea încasarii taxelor radio-TV se produc începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a înregistrat cererea. nu se vor emite facturi pentru taxele radio-TV. internari în spitale sau institutii de ajutor social. excursii. împreuna cu tipul de formular completat (DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE – persoane . la cerere. Pentru a face mai facila identificarea si operarea schimbarilor în bazele de date. executari de pedepse privative de libertate. sistarea temporara a activitatii agentului economic. persoanele care solicita scutirea de la plata taxelor pentru serviciile de radiodifuziune si televiziune vor depune. cuprinse în perioada de întrerupere (luna calendaristica este perioada prima si ultima zi a aceleiasi luni). iar contractul de furnizare a energiei electrice are un alt titular (membru al familiei). ALTE PRECIZARI: În cazul în care un membru al familiei beneficiaza de scutire. corespunzatoare lunilor calendaristice întregi. • Lipsa consumului de energie electrica.

Electrica S.C. asimilate persoanelor fizice. Ap. …. la S. precum şi nivelul . în situatia în care intervine vreo schimbare privind încadrarea într-o anumita categorie de platitor.../jud. Nr. prin prezenta. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE .fizice. pe baza de lista. diferita de cea de domiciliu. Societatile de Radiodifuziune si Televiziune urmaresc primirea documentelor justificatoare. cazurile de refuz al încadrarii solicitate la o anumita categoria de plata. ……….. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE: . CNP ……………………………. la data de …………………. Sc. pot completa si depune. Nr. care stabilesc că declararea în mod eronat a nedeţinerii receptoarelor de radio şi/sau televiziune constituie contravenţie. la plata taxelor radio-TV. posesor al BI/CI cu seria ………. Persoanele fizice autorizate. care se considera îndreptatite sa se încadreze într-o alta categorie. va plati taxa radio-TV la locatia respectiva. privind taxa pentru serviciul public de televiziune.PERSOANE FIZICE privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Subsemnatul (a)………………………………………. Str... analizeaza continutul lor si comnunica S... privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi HG 978/2003.. …………………………….C.Nu deţin receptor radio /receptor TV la adresa de domiciliu Am luat la cunoştinţă de prevederile şi sancţiunile HG 977/2003. ………. Cod client ……………………. ……. care îsi desfasoara activitatea la domiciliu. …….A. însotite de documentele justificatoare aferente (în copie). În cazul în care un client casnic are consum mixt (atât consum casnic.. platesc taxa radio-TV.. ……. …………………. ca persoana fizica. sau DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE – locuinte) o copie dupa factura de energie electrica de la domiciliul pentru care solicita scutirea. sau CERERE DE SCUTIRE – persoane fizice/persoane juridice. Bl. ca persoana fizica. formulare de tipul “DECLARATIE – PERSOANE JURIDICE”. Daca persoana fizica autorizata îsi desfasoara activitatea într-o alta locatie.. cât si consum de agent economic) încadrarea sa la plata taxelor radio-TV se va face la categoria persoanelor juridice (conform categoriei din care face parte firma). eliberat de …………………. Persoanele juridice. Et. cu domiciliul în localitatea…………………….A... Sect.. Electrica S.

pe o perioadă de un an).00 – 22. …………… posesor al BI/CI seria ……….00../jud. 000 la 1. art. copia xerox după actul de identitate Data………………… Nume şi prenume în clar ……………………………… Semnătura *)Se va trece x în dreptul serviciului public pentru care se solicită scutirea CERERE DE SCUTIRE <PERSOANE FIZICE> privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Subsemnatul (a)………………….R. cunoscând prevederile şi sancţiunile articolului 292 Cod penal.C. exclusiv pentru a verifica veridicitatea celor declarate prin prezenta.. În baza prezentei declaraţii şi sub asumarea răspunderii legale.. bl……. conform actelor doveditoare anexate în copii: (*) . Electrica S. ap. sc.R. Mă oblic să permit accesul în domiciliul meu al persoanelor abilitate de S. CNP …………………….. 977/2003 şi HG nr. ……. 000 lei.ٱ‬în baza HG nr.sect.R. 978/2003. nr.- sancţiunilor în cazul sustragerii de la plata taxei Radio/TV (amenda de la 500.Cod client …………………… Solicit scutirea de la plata taxei pentrul serviciul public de radiodifuziune ‫/ٱ‬ televiziune ‫ . în termen de 15 zile. 000. subunităţii S. ……. În cazul în care apar modificări în cele declarate. …………………………. cu domiciliul în localitatea…………………. 7 şi a altor legi speciale.. Str. Anexez prezentei declaraţii.A la care sunt arondat. plus despăgubiri civile la nivelul dublului taxei. ……. solicit scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune ‫ /ٱ‬televiziune ‫*ٱ‬ Prezenta declaraţie a fost dată pe propria răspundere.TV. Accesul va fi posibil numai între orele 8. deoarece mă încadrez în următoarea categorie. prin prezenta. şi S.. mă oblig să le comumnic în scris.

lit. ca urmare a participării la acţiunile Revoluţiei. (f). Notă: În cazul în care apar modificări în cele declarate mai sus. completată de Legea 519/2002.  OUG 102/1999. răniţilor care au fost reţinuţi. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. care au dreptul la un venit minim garantat. lit.  Pensionar(ă) a S. (f) şi în Legea 167/2002. 5. art. la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………. art. din motive etnice. I şi persoanele care au în întreţinere persoane cu handicap grav şi locuiesc împreună). privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România. (e).C. art. în perioada 16 – 22 decembrie 1989. art. 5. 19. art. cu începere de la 6 septembrie 1940.S R. 10. 5.Tv  Declar pe propria răspundere că la acest domiciliu nu locuiesc alte familii sau persoane singure. până la 6 martie 1954.* se bifează situaţia care corespunde .  Legea 309/2002. Veteranii. mă oblig să le comunic în scris. Nume clar……………………………… Data……………. pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora.A la care sunt arondat. ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare. văduvele de război şi invlizii de război sunt scutiţi în proporţie de 100%.R. Legea 19/2000. privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (handicap grav – gr. în perioada 16 –25 decembrie 1989.  Pensionar(ă) provenit(ă) din sistemul pensiilor pentru agricultori.  Decretul Lege 118/1990. Electrica S.R. în termen de 15 zile de la apariţia acestora la subunitatea S. Legea nr. (f) privind veteranii de război. 42/1990. art. în perioada 1950 – 1961. lit. 16. (b). precum şi celor care au participat direct. privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii. şi prenume în Semnătura ………………………… Anexe:copie acte doveditoare…………………………………………………………………….  Legea 44/1994. lit. art.  Legea 416/2001 privind familiile şi persoanele singure. cetăţeni români. ca formă de asistenţă socială. 6 şi în Legea189/2000. iar văduvele veteranilor de război sunt scutite în proporţie de 50%. lit.

art. 5.  Legea 416/2001 privind familiile şi persoanele singure. cu începere de la 6 septembrie 1940.  Decretul Lege 118/1990. (b). bl…….. lit. mă oblig să le comunic în scris. privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România. în termen de 15 zile de la apariţia acestora la subunitatea S. în perioada 16 – 22 decembrie 1989..A la care sunt arondat.  Legea 44/1994. art. 5. 42/1990. până la 6 martie 1954.  Legea 309/2002.. şi prenume în Semnătura ………………………… . art. ……. lit. privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (handicap grav – gr. (f). lit. lit. …….  Pensionar(ă) provenit(ă) din sistemul pensiilor pentru agricultori.CERERE DE SCUTIRE <PERSOANE FIZICE> privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Subsemnatul (a)…………………. la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989.Cod client …………………… Solicit scutirea de la plata taxei pentrul serviciul public de radiodifuziune ‫/ٱ‬ televiziune ‫ .. art. cu domiciliul în localitatea…………………. art. (e). precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora.sect. art. iar văduvele veteranilor de război sunt scutite în proporţie de 50%. în perioada 1950 – 1961. 978/2003.R. (f) şi în Legea 167/2002. art.S R./jud. deoarece mă încadrez în următoarea categorie. privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii. CNP ……………………. …………… posesor al BI/CI seria ………. Nume clar……………………………… Data……………. …….. conform actelor doveditoare anexate în copii: (*)  Legea nr. văduvele de război şi invlizii de război sunt scutiţi în proporţie de 100%. 19. 10. 6 şi în Legea189/2000. ca formă de asistenţă socială. cetăţeni români.  OUG 102/1999.. ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare.  Pensionar(ă) a S.ٱ‬în baza HG nr.Tv  Declar pe propria răspundere că la acest domiciliu nu locuiesc alte familii sau persoane singure. nr. 5. Legea 19/2000. art. ap.R. precum şi celor care au participat direct. Veteranii. completată de Legea 519/2002. Str. (f) privind veteranii de război. ………………………….C. 7 şi a altor legi speciale. în perioada 16 –25 decembrie 1989. lit. sc. 16. Notă: În cazul în care apar modificări în cele declarate mai sus. din motive etnice. I şi persoanele care au în întreţinere persoane cu handicap grav şi locuiesc împreună). Electrica S. care au dreptul la un venit minim garantat. 977/2003 şi HG nr. răniţilor care au fost reţinuţi. ca urmare a participării la acţiunile Revoluţiei.

Anexe:copie acte doveditoare…………………………………………………………………….* se bifează situaţia care corespunde . ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………….

. nu locuiesc alte familii sau persoane singure.…. Nr. Str……………………………._ __ ap._____. .___bl. 977 şi 978/2003 privind taxele pentru serviciile publice de radiodifuziune/televiziune. casă de vacanţă) pe care le deţin în proprietate.DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU DOUĂ SAU MAI MULTE LOCUINŢE privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune-televiziune Subsemnatul(a)…………………………….A.Cod client………………………._ __ ap.. ……… sect. …………………………….___sc._ __ ap. .În cazul în care apar modificări în cele declarate.bl.________________________nr.. Localitatea______________________Str..___sc.___sc. ….________________________nr. 977/2003 şi H.________________________nr. judeţ/sector ________________cod client____________________ 4.…. 978/2003. judeţ/sector ________________cod client____________________ 2. .….G. Jud…………………………………………posesor al BI/CI Seria …….C... 2 din H. În baza prezentei declaraţii şi sub asumarea răspunderii legale solicit scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune /televiziune (* pentru următoarele reşedinţe: 1. judeţ/sector ________________cod client____________________ . ELECTRICA S. în înţelesul dat la art.___sc.________________________nr.cu domiciliul în localitatea…….___bl. DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE: La bunurile imobile cu destinaţia de locuit (apartament... …….……………………nr. vilă. ……………………….G. CNP. ALTELE DECÂT CEL UNDE ESTE DECLARAT DOMICILIUL.G._____. Localitatea______________________Str._ __ ap. Localitatea______________________Str.___bl. la care sunt arondat(ă).am luat cunoştinţă de prevederile H. Localitatea______________________Str.___bl. casă. prin prezenta mă oblig să le comunic în scris în termen de 15 zile de la apariţia acestora la subunitatea S. judeţ/sector ________________cod client____________________ 3._____.sc. …………………._____. ……ap.

acte de identitate .facturi emise de S.Prezenta declaraţie a fost dată pe proprie răspundere cunoscând prevederile şi sancţiunile articolului 292 Cod Penal. *) Se bifează situaţia care corespunde DATA…………………… Nume şi Prenume în clar …………………………… SEMNĂTURA……………………………………… . Anexez copii după: .C. ELECTRICA S.A.

….ap……… sect. 977 respectiv H. ………..…… str………. ……..….conform ultimului bilanţ contabil depus sub nr. a sucursalelor sau a altor subunităţi ale acesteia de a nu8 plăti taxa lunară pentru serviciile publice de .…înregistrată la Registrul Comerţului sub nr………. (se va indica nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor. cod client (carnet/folio) ……………………… În vederea stabilirii nivelului taxelor pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune declar că mă încadrez în categoria:     *persoană fizică autorizată.……… din data …………………. 111/2003 conform Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat „100” cod 14130101 corespunzătoare ultimului trimestru încheiat.. …... reprezentată prin ………………………………. camere conform Fişei privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare avizată la Direcţia Generală de Autorizare şi Control în Turism sub nr. de ……. *persoană juridică fără salariaţi-conform ultimului bilanţ contabil depus sub nr.sc. *persoană juridică având sediul social în România precum şi următoarele sedii secundare     **sucursala **agenţie reprezentanţă nr………… nr………… nr………………… societate turistică având un nr.…. 978 din 2003 în conformitate cu care „fapta persoanei juridice prevăzută la art. şi organul emitent al documentului în baza căruia deţine aceasta calitate). *persoană juridică care intră sub incidenţa dispoziţiilor O. persoană fizică independentă conform……………….……… din data……………………la Administraţia financiară locală.………………………nr. depusă sub nr. asociaţie familială. *persoană juridică fără activitate. ………. inclusiv a filialelor. .……………CE/CUI/CNP …………………………. în calitate de ………………………. din data……………….G. */**sucursala/reprezentanţa a unei persoane juridice străine Dau prezenta declaraţie cunoscând prevederile art.3(1) sau fapta persoanei juridice prevăzută la art.8 din H..bl..……… din data……………………la Administraţia financiară locală. ……..Jud………. aprobată pri Legea nr.perioada de funcţionare …………………. la Administraţia financiară locală..G. nr.G. …….DECLARAŢIE PERSOANE JURIDICE Taxa pentru serviciul public – Radiodifuziune/Televiziune Persoana juridică…… ……………………………………………………………cu sediul în ……………………. …..3(2). luni pe an numai pentru taxa TV.

C.2. Anexez documentele doveditoare.000 plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct.radiodifuziune respectiv de televiziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1. sau 4 din anexă. Prezenta declaraţie a fost dată pe proprie răspundere a reprezentantului persoanei juridice cunoscând prevederile şi sancţiunile legii penale.000. 292 Cod Penal. privind falsul în declaraţii.000 lei la 5. Semnătura şi ştampila Notă: Formularul întocmit de SRTV şi SRR * Se bifează ce corespunde **Pe verso sau în anexă se trec datele de identificare ale sediilor secundare(denumire. în termen de 15 zile de la apariţia acestora.” În cazul în care apar modificări în cele declarate mai sus. ELECTRICA S. respectiv art. mă oblig să le comunic în scris la S.3.000.A. societate. adresă) . Data………………. pe o perioadă de 1 an.

Semnătura şi ştampila Anexe: copie acte doveditoare ……………………………………………………………. cod client (carnet/folio)………………………………….. reprezentată prin ………………………………….. superior)./jud…………………. arhiepiscopii. la subunitatea S.. conform H.C.  Asociaţii şi fundaţii non-profit. cu sediul în ………………………………. asociaţii de locatari. Data ……………………. motiv de scutire Notă: În cazul în care apar modificări faţă de cele declarate mai sus. asociaţii de proprietari. Str………………………. Patriarhia. *) Se bifează situaţia care corespunde .. art. ….. Solicit scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune /televiziune .Electrica S. şcolar. deoarece mă încadrez în următoarea categorie .. …….G. nr. mă oblig să le comunic în scris.PERSOANE JURIDICE – privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune Persoana juridică ……………. în conformitate cu dispoziţiile HG 977/2003 şi HG 978/2003.  Unităţi militare. ap.  Unităţi de învăţământ de stat aparţinând Ministerului Educaţiei şi Cercetării (învăţământ preşcolar.. ……… sect. Nedeţinerea de receptoare radio/TV nu constituie. mitropolii. gimnazial. recunoscute în România. mănăstiri. conform actelor doveditoare în copii: (*  Unităţi sanitare de stat aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii. în termen de 15 zile de la apariţia acestora.. liceal. sc..  Misiunile diplomatice şi membrii acestora. CF/CUI ……………………..înregistrată la Registrul Comercial sub nr..CERERE DE SCUTIRE . episcopii.  Parohii.. de stat. în calitate de …………………………………………………………………………….A. cimitire şi orice alte aşezăminte cu caracter religios. ……….977/978.. …………….. la care sunt arondat. ………………. protoierii.  Aziluri de bătrâni.  Creşe şi cămine de copii. 7. bl..

Proiectul de lege pt legea 41/1994 http://www.cdep.proiect? idp=51&cam=1 .ro/pls/proiecte/upl_pck.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful