P. 1
Functiile Managementului

Functiile Managementului

|Views: 162|Likes:

More info:

Published by: Roberto Iulian Capra on Jan 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

Cuprins

1.

Evolutia managementului ca stiinta…………………………2 1.1 Managementul ca proces…………………………………2 1.2 Managementul ca disciplina……………………………...2 1.3 Managementul ca personal……………………………….2 1.4 Managementul ca mijloc de a face cariera………………2
2.

Functiile managementului…………………………………….3 2.1 Conceptul de functie a managementului…………………3 2.2 Functia de previziune……………………………………...4 2.3 Functia de organizare……………………………………..4 2.4 Functia de antrenare-motivatie…………………………..5 2.5 Functia de coordonare…………………………………….6 2.6 Functia de control-evaluare………………………………7

3. Bibliografie……………………………………………………..9

în managementul procesului.carierã" în domeniu trebuie sã studieze . sau de ce a dat faliment? Rãspunsul este aproape acelaşi: a avut sau nu un management bun. Arta conducãtorului înseamnã priceperea de a transpune aceastã teorie în practicã. pentru a obţine rezultate. 2 . chiar pânã în vârful piramidei.. iar scopul sãu major este ca acestea sã fie învãţate şi înţelese pentru a fi aplicate cu succes. metodele. Dacã managementul poate fi sintetizat doar în aceste câteva cuvinte..1 Managementul ca proces Urmãreşte atingerea unor obiective (scopuri) utilizând resurse: oameni. 1. procedeele şi regulile acţiunii eficiente.personalul" care dorind sã-şi facã o . managementul poate fi privit ca . Pe diferitele niveluri ierarhice ale unei organizaţii personalul este implicat. succesul unei bune conduceri (management) fiind dat de raportul dintre ieşiri şi intrãri.disciplina de învãţãmânt management" pentru a o practica în . care indicã productivitatea organizaţiei. Termenul face referire la oamenii care.. a cãror însuşire cere un lung şi complex proces de formare şi perfecţionare. în diferite colective. timp.3 Managementul ca personal Se pune de multe ori întrebarea. Evolutia managementului ca stiinta Ce este managementul? 1. Este procesul ce presupune ca una sau mai multe persoane sã coordoneze activitatea altor persoane. de ce o firmã are un succes atât de mare. Resursele sunt considerate inputuri (intrãri) în proces.folosindu-se de o serie de legi. materiale. iar obiectivele outputuri (ieşiri). el executând o profesiune cu un grad ridicat de cunoştinţe şi practici. concepte şi teorii proprii. Concluzionând.procesul de management". persoanele implicate în acest proces au posibilitatea sã-şi arate calitãţile şi sã urce treptele ierarhice. sunt responsabili de coordonarea şi conducerea organizaţiei.4 Managementul ca mijloc de a face carierã Managementul. aduce un profit substanţial organizaţiei.. care nu pot fi atinse de nici o persoanã care acţioneazã singurã.. bine înţeles şi aplicat. în funcţie de abilitãţile personale . 1.2 Managementul ca disciplinã Este un domeniu al ştiinţei cu principii. Bazele teoretice ale managementului îşi propun sã dezvãluie legile.1. metode etc. ce-ar fi de spus despre manageri? Managerii sunt oameni care .conduc procesul cãtre atingerea scopurile urmãrile. principiile. mai mult sau mai puţin. tehnicile. spaţii. principii. ca atare. 1. Managerii sunt persoane individuale care conduc un anumit nivel ierarhic al organizaţiei. Managerul este socotit ca fiind omul noilor cerinţe de dezvoltare a societãţii.

Se contureazã. Se afirmã cã managementul este. principii ale managementului. pentru satisfacerea intereselor ce decurg din obiectivele majore stabilite pentru evoluţia sistemului. cele mai inexactã dintre ştiinţe. organizare. psihologie. un sistem al conducerii care cuprinde numeroase discipline în plinã evoluţie. poate cea mai exactã . Managementul reprezintã ansamblul acţiunilor întreprinse cu scopul direcţionãrii eforturilor unei colectivitãţi umane spre asigurarea progresului social şi material. anumite activităţi dintr-o funcţie sunt desprinse din context şi devin o funcţie de sine stătătoare. comerţ). totuşi. Modificări semnificative s-au 3 . comandă. teoria sistemelor etc. considerăm că esenţa lucrurilor este aceeaşi.1 Conceptul de funcţie a managementului Managementul unei unităţi economice gravitează în jurul unor ctivităţi pe care trebuie să le înfăptuiască şi care. Folosirea managementului ca ştiinţã prezintã avantajele unei activitãţi raţionale sistematice.tendinţa de diferenţiere a ramurilor de cercetare. legi. Deşi numărul funcţiilor variază de la un autor la altul. În particular. Formarea acestor funcţii ţine de începuturile ştiinţei managementului şi aparţine lui Henri Fayol. sociologie. teoria sistemelor. globalã. coordonare şi control .discipline tehnice şi tehnologice de specialitate descriind cât mai corect procesul de producţie.discipline economice (economie. Se formeazã. cunoştiinţele acestora integrându-se într-un sistem logic structurat sub forma unor teorii. . Ulterior au avut loc alte abordări ale funcţiilor managementului.discipline sociale (filozofie. au determinat mutaţii important în modul de manifestare a unor componente ale funcţiilor managementului.sunt zone întregi unde cunoaşterea se dezvoltã pe bazã de speculaţie şi ipotezã. În acest context putem aminti faptul că manifestarea funcţiei de comandă se concretizează în activitatea de antrenare şi motivarea acţiunilor întreprinse în procesul de management. El a delimitat cinci funcţii al managementului .Este de remarcat cã.). în general. cu domeniul bine delimitat. îşi păstrează şi azi valabilitatea. dar fără să se schimbe în totalitate sensul acestora.previziune. astfel. însã. cibernetica. Fayol. managementul este totuşi o disciplinã de interferenţã. Managementul se dezvoltã în prezent prin amplificarea şi extinderea cercetãrilor în diverse domenii. cã şi în ştiinţa. 2. aceasta se datoreazã faptului cã se ocupã de fenomene asupra cãrora ştim încã prea puţin. deşi disciplinã distinsã. drept şi legislaţie). se sintetizează în funcţiile (atributele) sale. Modificările care au intervenit în acţiunea factorilor endogeni şi exogeni. care opereazã cu noţiuni din: . . integratoare.care prin conţinutul lor. poate.fizica . ciberneticã). se amplificã tendinţa de integrare în vederea cuprinderii aspectelor complexe ale conducerii (informatica.discipline generale (matematicã. Foarte adesea. . apărând deosebiri faţă de ceea ce a conceput H. Nu trebuie uitat. bazatã pe cunoaşterea legilor şi principiilor care guverneazã dinamica fenomenelor. fiecărei unităţi economice. dar nu se poate afirma că elementele de “comandă” au dispărut în totalitatea lor. pe de o parte. iar pe de altã parte. Functiile managementului 2. de fapt. finanţe.

unitatea economică . În literatura de specialitate funcţiile managementului sunt definite ca eforturi de gândire şi acţiune raţională. organizare. Functiile managementului sunt: 1. Prin exercitarea de către manager a acestei funcţii elementele sistemului . coordonare. Manifestarea funcţiei de organizare. care sunt sistematizate pe etape şi reprezintă conţinutul celor cinci funcţii ale managementului. Funcţia de previziune are în vedere un efort de gândire şi acţiune a managerilor în scopul de a identifica anticipativ problemele care vor interveni în activitatea unităţii. Sub această formă se pot formula aprecieri pentru fiecare funcţie a managementului. într-o succesiune logică. de cunoaştere şi influenţare a oamenilor. previziune şi organizare a mijloacelor existente. de pregătire. Din această definiţie rezultă că procesul de management are un caracter ciclic. funcţia de organizare se manifestă sub toate componentele sale.produs şi în modul de manifestare a componentelor funcţiei comerciale în sensul că în momentul de faţă componenta care cuprinde activităţile de marketing. Functia de control-evaluare 2. Cunoscute cu anticipaţie se creează.2 Functia de previziune A întrezări şi. Functia de coordonare 5. Pentru utilizarea eficientă a factorilor de producţie. antrenare-motivare. Mai mult. datorită timpului aflat la dispoziţie. În funcţie de acest lucru unitatea poate activa sau nu într-un anumit climat şi poate să obţină rezultate care săi asigure funcţionalitatea. controlevaluare.sunt corelate într-un ansamblu coerent şi determinate să acţioneze ca un mecanism unitar. anumite operaţii. În procesul de desfăşurare a fiecărui ciclu de management se efectuează. în vederea realizării obiectivelor propuse. care declanşează un ciclu logic de desfăşurare a evenimentelor viitoare. a cuantifica evoluţia viitoare a unor fenomene de natură economico-socială. are menirea să indice “cum să facă” unitatea economică pentru a atinge obiectivele prestabilite. Functia de antrenare-motivatie 4. totuşi. Aportul său se manifestă în cea ce priveşte realizarea obiectivelor rezultate ca urmare a manifestării funcţiei de previziune.3 Functia de organizare Funcţia de organizare reprezintă componenta cea mai complexă a managementului. să elaboreze şi să aplice în practică structuri raţionale de organizare şi să practice cel mai potrivit sistem informaţional. se determină starea de ordonare şi structurile organizatorice. specifice activităţii de management. din interiorul şi/sau din afara ei. 2. este în raport 4 . umane şi financiare pe care le are la dispoziţie unitatea economică. cele mai multe dintre părerile formulate converg către următoarele funcţii: previziune. doar că amplitudinea şi frecvenţa acestora. de încercare de adaptare la evoluţia mediului în care funcţionează unitatea economică. managerul trebuie să iniţieze acţiuni şi să adopte decizii menite să asigure raporturi şi proporţii optime între toate categoriile de resurse. ca funcţie a managementului poate fi definită prin ansamblul acţiunilor intreprinse în vederea utilizării cu maximum de eficienţă a resurselor materiale. eventual. au un rol special. prezintă o importanţă deosebită pentru activitatea unei unităţi economice. deşi cunosc anumite deosebiri. se continuă cu precizarea obiectivelor pe un anumit termen. Functia de organizare 3. Abordările din ţara noastră. se stabilesc sarcinile pentru componenţii unităţi şi se încheie cu analiza îndeplinirii lor. are drept consecinţă constituirea unităţii agricole ca sistem economic. Organizarea. cu toate acestea. care începe cu definirea scopului propus. Functia de previziune 2. posibilităţi mai mari de soluţionare a problemelor. Unităţile economice au anumite dimensiuni şi prezintă anumite particularităţi.

cu personalitate juridică. totuşi. îl face inaccesibil pentru cea mai mare parte a acestora. care aşa după cum s-a arătat. Cât de importantă este această funcţie se relevă din faptul că. aflat la îndemâna managerului care. creând mari insatisfacţii participanţilor la muncă şi îngreunând realizarea antrenării. În ultima instanţă. Antrenarea componenţilor unei unităţi la activitatea acesteia are ca suport de bază motivaţia. Motivaţia pozitivă. aportul sau participarea la atingerea scopului acesteia. chiar dacă cineva a adresat. Motivaţia presupune corelarea intereselor personalului cu realizarea obiectivelor şi sarcinilor atribuite. la o unitate. al căror nivel.unitatea economică . sunt deci alte resorturi care pun individul în “mişcare”. Ea cere multă voinţă. acţionând cu un ansamblu de mijloace prin care acesta influenţează direct componenţii echipei pe care o conduce. prin natura componentelor sale. permite punerea în operă a măsurilor de realizare a obiectivelor stabilite prin 5 . Se subliniază. Înseamnă că procesul de participare la ceea ce urmăreşte unitatea economică este determinat de alţi factori. diferenţierea acestora în funcţie de specificul celor pentru care se aplică motivaţia (persoane. Ea reprezintă o modalitate de depistare şi de satisfacere a factorilor de stimul pentru participarea atât la procesul de management cât şi la cel de producţie a componenţilor unităţii. Locul obţinut de funcţia de antrenare-motivaţie în contextul funcţiilor managementului este deosebit. ca ele să permită înfăptuirea unor acţiuni manageriale menite să asigure antrenarea personalului de execuţie şi de aplicare a managementului la realizarea obiectivelor. ea dă viaţă organizării. orientâdu-i acţiunile în sensul dorit. vor organiza şi vor controla. în acel mod. care are efecte benefice pentru realizarea antrenării. transmiterea unei certitudini la toţi subordonaţii în realizarea obiectivelor prestabilite. tenacitate.4 Functia de antrenare-motivatie Exercitarea funcţiei de antrenare-motivaţie presupune atragerea personalului la realizarea obiectivelor unităţii. Pe bună dreptate se apreciază că se poate formula următoarea întrebare “de ce oamenii participă la activitatea unei unităţi. funcţia de organizare se manifestă sub toate componentele sale. îi permit să obţină aportul subordonaţilor la desfăşurarea activităţii unităţii. fără participarea forţei de muncă atingerea obiectivelor prestabilite este practic imposibilă. Această funcţie. lucrurile nu se prezintă chiar potrivit celor afirmate. Modalităţile de utilizare a componentelor motivaţiei pot fi diferite. însă. Simplul fapt că cineva este component al unei unităţi economice nu presupune. desigur. are în vedere ameninţarea personalului cu reducerea satisfacţiilor dacă nu realizează sarcinile. Oricât de mică ar fi o unitate economică. Antrenarea constă în acţiunea managerilor de atragere a personalului pentru ca mecanismul sistemului . în general. 2. existenţa anumitor trăsături ale procesului motivaţional: complexitatea fenomenului impune combinarea diferitelor forme stimulatoare. aşa după cum este cunoscut. esenţial este. în mod reflex. adică satisfacerea succesivă a trebuinţelor. Motivaţia negativă. în situaţia în care nivelul obligatoriu de realizat al acestora este accesibil majorităţii executanţilor. presupune creşterea satisfacţiilor personalului în urma participării în procesul muncii. indiferent care este aceasta?” Mai mult poate fi privită participarea ca o iniţiativă proprie sau ca o bunăvoinţă din partea componenţilor unităţii? Desigur că. privită în toată complexitatea elementelor sale. se constituie într-un instrument. având influenţe asupra acestora. echipe).să funcţioneze normal şi să obţină performanţe economice superioare. punând în mişcare oameni care vor planifica. bine folosit. a cărui aplicare nu poate avea decât consecinţe de această natură. ca urmare a înfăptuirii sarcinilor atribuite. Exercitarea acestei funcţii de către managerul unităţii impune o atentă selecţie şi pregătire a subordonaţilor. gradualitatea. În funcţie de modalitatea în care are loc corelarea satisfacţiilor personalului cu rezultatele obţinute se disting două forme ale motivaţiei: pozitivă sau negativă.de mărimea şi complexitatea proceselor economice.

Exercitarea funcţiei de coordonare într-un climat favorabil de muncă asigură managerului un plus de competenţă în acest domeniu. Se degajă. Fiind vorba de un sistem de relaţii între cel care coordonează şi subordonaţii săi. Are. aplicarea delegării de autoritate şi responsabilitate. deci între oameni. Dezavantajul constă în aceea că generează un consum mare de timp din partea managerilor. sarcinile şi atribuţiile fiecărui post existent în structura organizatorică. prin modul direct în care se realizează. calitatea realizărilor în acest domeniu. Funcţia de coordonare decurge din necesitatea de a face ca toate eforturile. pentru exercitarea funcţiei de coordonare. De asemenea. vor depinde de 6 . managerului i se cere să respecte anumite cerinţe cum ar fi: echilibrarea sarcinilor între subordonaţi. deci. în condiţiile impulsurilor factorilor endogeni şi exogeni. exercitată între un şef şi un subordonat. Coordonarea multilaterală se realizează. manifestată între un şef şi mai mulţi subordonaţi. a unui ansamblu de legături informaţionale la scara întregii unităţi economice şi a fiecărui compartiment din cadrul acestuia. c) determinarea standardelor de performanţă ale personalului. efectele obţinute. care determină schimbări semnificative. managerul îşi înţelege mai bine colaboratorii şi se face înţeles de aceştia. 2. Trebuie. d) proiectarea şi realizarea sistemului de legături între compartimentele de muncă. realizându-se un proces de comunicare cu mai mulţi subordonaţi. ceea ce face să se evite dezavantajul primei modalităţi de realizare a coordonării. asigurarea creşterii nivelului de competenţă a subordonaţilor. apt să asigure furnizarea informaţiei în timp optim. activitatea de coordonare se desfăşoară în condiţii normale numai dacă fiecare subordonat îşi cunoaşte precis câmpul său de acţiune. b) stabilirea sistemului de comunicaţii. domeniu în care îşi exercită atribuţiile şi responsabilităţile circumscrise postului pe care-l ocupă. şi multilaterală. Importanţa existenţei unui sistem de comunicaţii într-o unitate economică. prin intermediul unor reuniuni în acelaşi timp. Coordonarea bilaterală. coordonarea reprezintă un proces prin care un manager creează şi menţine armonia între activităţile. prezintă avantajul evitării apariţiei filtrajului şi a distorsiunii informaţiilor. Manifestarea în practică a acestei funcţii reclamă parcurgerea următoarelor etape: a) determinarea sarcinilor şi atribuţiilor. oamenii şi compartimentele de muncă pe care le are în subordine. practicarea unor metode de management şi procedee de lucru adaptate diferitelor categorii de personal. mai ales. toate activităţile care se desfăşoară în diferite locuri şi nivele ierarhice dintr-o unitate economică să fie îndreptate spre realizarea obiectivelor prestabilite. de aici. pe această cale. necesitatea unui sistem informaţional cu o funcţionalitate ireproşabilă. ca urmare a coordonării fiecărui subordonat. un puternic caracter operaţional şi condiţionează efectele economice ale celorlalte funcţii ale managementului. Exercitarea funcţiei de coordonare de către un manager presupune din partea acestuia un efort de cunoaştere privind: structura personalului din subordine. poziţia acestuia în organizarea unităţii. să cunoască evoluţia diferitelor procese şi fenomene din unitate şi modul de a acţiona al persoanelor aflate la diferite niveluri ierarhice. Manifestarea funcţiei de coordonare nu poate fi concepută fără existenţa unui sistem de comunicaţii adecvat. e) precizarea modalităţilor de motivare a personalului. În exercitarea funcţiei de coordonare. Coordonarea activităţilor dintr-o unitate economică se realizează sub două forme: bilaterală. competenţelor şi responsabilităţilor individuale. iar managerul are posibilitatea să cunoască imediat reacţia celui pe care îl coordonează. totodată. Exercitarea funcţiei de coordonare presupune existenţa unor instrumente pe care managerul să le utilizeze în activitatea sa. rezultă din faptul că.5 Functia de coordonare În general. pentru a realiza obiectivele propuse în condiţii de performanţe superioare.intermediul funcţiei de previziune.

se măsoară abaterile şi se evidenţiază cauzele care le-au generat.6 Functia de control-evaluare Este cunoscut faptul că orice unitate doreşte să atingă anumite performanţe care se pot materializa în volumul producţiei. Activitatea cuprinsă în această formă de control se încheie. Coordonarea este strâns legată şi de stilul de management aplicat. la sfârşitul zilei de lucru. se realizează. mărind operativitatea în desfăşurarea acţiunilor. o confruntare a rezultatelor obţinute în diferite perioade cu prevederile iniţiate. dezvăluirea şi valorificarea resurselor nefolosite. permite să se ia măsurile cele mai potrivite. elemente care ţin de o anumită supleţe şi flexibilitate în modul de acţiune a componenţilor din unitate. asigurarea ordinii. indirect şi autocontrolul. masa profitului. exercitarea funcţiei de coordonare implică şi factorul timp. din punct de vedere cantitativ şi calitativ. în funcţie de acesta. aprecierea aportului oamenilor la realizarea obiectivelor. Principalele obiective vizate de exercitarea funcţiei de control sunt: cunoaşterea în fiecare moment a realităţii din unitate. indiferent de natura influenţelor şi de locul unde se desfăşoară. În funcţie de poziţia managerului faţă de actul de conducere. rata profitului etc. deci. prevenirea şi înlăturarea oricăror disfuncţionalităţi ce pot apare în procesul de management. care pot decurge în cazul nerealizării ei. Reprezintă forma cea mai eficientă de exercitare a acestei funcţii a managementului. În prealabil. astfel încât să-şi manifeste posibilităţile creative. de regulă. momentul în care se realizează poate să influenţeze pozitiv sau nu desfăşurarea unor activităţi. în general. anticiparea consecinţelor. Pentru sistematizarea sa. În acest sens. prin adoptarea unor acţiuni sau decizii operative. etc. de pilotaj şi adaptiv. 7 . pentru că asigură un grad de cunoaştere mai mare şi informaţiile primite sunt complete. urmărirea sistematică a concordanţei dintre rezultate şi programări. Complexitatea fenomenelor şi proceselor economice din unităţile economice imprimă actului de control o mare varietate. există următoarele forme: controlul direct. controlul poate fi: de conformitate. 2. dinamica fenomenelor şi proceselor economice ce fac obiectul actului de control. evitându-se sau nu irosirea de eforturi şi de timp. în limitele responsabilităţilor sale. Sunt desigur. care să asigure funcţionalitatea. Mai mult. Controlul direct se realizează în urma contactului nemijlocit al managerului cu una sau mai multe persoane. Abaterile reprezintă diferenţa cantitativă sau calitativă dintre starea existentă sau preliminată a unui proces sau fenomen şi cea prestabilită sau normativă. perioada de referinţă. printre care amintim: poziţia managerului faţă de actul de control.trăsăturile managerilor şi climatul de muncă creat între componenţii colectivului pe care-l conduce. Autocontrolul reprezintă o formă specifică de control pe care-l efectuează fiecare persoană la locul său de muncă. Dinamica fenomenelor şi proceselor economice ce fac obiectul actului de control. Funcţia de control-evaluare presupune un ansamblu de acţiuni prin care se urmăreşte în ce măsură rezultatele (performanţele) obţinute sunt identice cu nivelul lor prestabilit sau cele ale diferitelor standarde. disciplinei şi respectarea normelor şi regulamentelor. se apelează la mai multe criterii. Dat fiind faptul că. de o anumită libertate de acţiune atribuită subordonaţilor. manifestată de către cel care se află în relaţii de coordonare cu un manager. Cu acest prilej se identifică. reprezintă un criteriu important. conţinutul său. Controlul indirect se concretizează în analizele rapoartelor primite de la subordonaţi privind realizarea sarcinilor de serviciu. poate să acţioneze şi iniţiativa. informarea managerilor pentru declanşarea următorului ciclu de activitate.

După modul cum se exercită poate fi: total sau parţial. Controlul postoperativ constă în verificarea modului în care s-a desfăşurat o activitate. Controlul total se realizează de către ocupanţii posturilor din eşalonul inferior. după cum rezultă din însuşi denumirea sa. adaptabilitatea. postoperativ. adesea. iar cel parţial de către managerii din eşalonul superior. Controlul de pilotaj presupune realizarea unor astfel de acţiuni încât să readucă sistemul la parametrii prestabiliţi. flexibilitatea. se referă la aspectele economice şi financiare din unitatea economică. Cu prilejul acestui tip de control.evaluare într-unciclu de management pe care. starea de funcţionalitate a mijloacelor de muncă. înfăptuirea riguroasă a fiecărei etape a controlului etc. după cum rezultă din denumire. controlul poate fi: preventiv. şi mai cu seamă în cel care urmează. Acest tip de control. în general. impune respectarea unor cerinţe de desfăşurare. cum ar fi: continuitatea. competenţă profesională a persoanelor care au acest drept.). conform căruia. Controlul preventiv urmăreşte oprirea. Controlul operativ curent se exercită concomitent cu desfăşurarea proceselor din unitate şi este exercitat de întregul personal care se află în sistemul de management al unităţii. Se poate mări astfel contribuţia actului de control la multiplicarea efectelor pozitive ale procesului de management în ansamblul său. Rolul care revine manifestării funcţiei de control . furnizând informaţii utile pentru reluarea procesului de management în etapele următoare. în general. În cele mai frecvente cazuri controlul operativ curent se încheie cu acţiunisau decizii de corecţie care vizează activitatea curentă a managerilor. să prevină influenţele negative ale unor factori perturbatori şi să menţină condiţiile favorabile realizării obiectivelor prestabilite. se efectuează după manifestarea unor factori cu influenţe negative şi au avut loc întârzieri sau diminuări ale performanţelor prestabilite. Controlul tehnic are drept caracteristică faptul că se exercită asupra proceselor de producţie sub toate aspectele sale (tehnologia aplicată. a operaţiilor care nu-şi găsesc justificarea din punct de vedere economic sau legal. Prevenirea acţiunii acestor factori cu influenţă negativă asupra proceselor economice necesită o activitate continuă din partea managerilor. pentru crearea de noi condiţii favorabile menite să conducă la realizarea obiectivelor propuse. Perioada de referinţă a actului de control reprezintă un alt criteriu de clasificare. îl şi încheie. de altfel. operativ curent. are menirea să realizeze un echilibru permanent între procesele economice care se desfăşoară în unitate. se iniţiază decizii privind suplimentarea factorilor de producţie. După conţinut controlul se clasifică în: control tehnic şi control economic. exercitarea acestei funcţii numai de organismele sau posturile investite cu acest drept şi numai în sfera lor de activitate. Controlul economic. şi se exercită de către componenţii eşalonului superior al managementului. înainte de efectuare. 8 . etc. Controlul adaptiv se realizează în condiţii în care evoluţia unui anumit proces economic este permanent influenţată de factori perturbatori în continuă schimbare.Controlul de conformitate.

Doina Constantinescu – “ Management – curs pentru studentii anului I” 2. Naneş M. – „Management general – fundamente teoretice” 9 .Bibliografie 1. Anca Purcacea. Cristian Niculescu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->