ACTE NECESARE pentru infiintarea unei societati comerciale

(http://www.dsclex.ro/acte_utile/documente/firma.htm) 1. Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus 3 copii. 2. Dupa ce se alege forma de societate, se trece la urmatorii pasi: · Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate. · Contract de comodat (e necesara o copie a actului de proprietate al imobilului in care se declara sediul social.) · Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor. · Capitalul social - ce suma si alegerea bancii la care se doreste deschiderea contului. Capitalul social minim este de 2.000.000 lei pentru srl. · Stabilirea administratorului societatii. · Tipul de societate: microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie. · Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu. 3. Dupa stabilirea acestor aspecte se trece la pasii urmatori: · Rezervarea denumirii societatii · Incheierea contractului de inchiriere daca spatiul unde se desfasoara activitatea nu este proprietate. · Intocmirea actului constitutiv. · Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori. · Cazierele fiscale ale viitorilor asociati - se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice. (dureaza 5 zile) · Deschiderea contului in banca si depunerea capitalului social. (de catre unul dintre asociati) · Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public. 4. Dupa finalizarea acestor acte, se completeaza documentelor necesare de depus la Registrul Cometului. (acte carora li se ataseaza si cele prevazute la art.3): · cerere inregistrare societate. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz pompieri. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz sanitar. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz muncii. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz mediu. · fisa de prezentare a sediului social si a activitatii. 5. Dupa finalizarea intregii documentatii se depune aceasta la Oficiul Registrul Comertului. In termen de aproximativ 21 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: certificat de inregistrare, anexa avize necesare, avize colaterale, incheierea de acordare a personalitatii juridice, etc. Se poate cere si eliberarea cu regim de urgenta a actelor dar in acest caz taxele se majoreaza cu 50%.

7.000 lei. (in functie de notar) .000.6. · taxa notariala pentru autentificare specimen semnatura. · taxe registru. in functie de obiectul de activitate al firmei. aproximativ 3 milioane lei. Costurile aproximative sunt urmatoarele: · rezervare nume firma 308.000 lei. Incepand din acest moment firma poate functiona.000 lei. · capital social 2. aproximativ 500.

Acordul vecinilor (riveranii) 8.Anexa 1 16. Declaratii ale asociatilor firmei (autentificate) 12.aportul la capitalul social al fiecaruia dintre asociati. (autentificata) 13.asociatii / administratorii firmei. Acordul asociatiei de proprietari / locatari 7.obiect principal de activitate. Act constitutiv (autentificat de catre avocat sau notarul public) la intocmirea caruia trebuie lamurit. Vectorul Fiscal . Copie C. Cazier fiscal al fiecaruia dintre asociatii si administratorii firmei 5.N. Copie actului de proprietate al sediului social 9.C.I. . Rezervarea denumirii firmei (in judet sau la nivel de tara) 3. Procura asociatilor pentru persoana imputernicita sa depuna dosarul la O. . Declaratie (formular O.R.obiect secundar de activitate.C.N.) 2. Alte documente (dupa caz): .R.R. in mod obligatoriu: .R.infiintarifirme.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu ) 15.C. Contract de comodat / inchiriere al spatiului unde se stabileste sediul social 6. Specimen de semnatura al administratorului (administratorilor) firmei 11.Acte necesare infiintare firma http://www.N.).ro/acte-necesare-infiintare-firma. . Dovada depunerii capitalului social la banca aleasa de asociatii firmei 14.C.N. .php Care sunt actele ce trebuie depuse la dosar pentru inregistrarea firmei d-voastra la O.C.R.adverinta pentru studentii ce intrunesc toate conditiile si doresc sa beneficieze de facilitatile legale ce li se ofera ./ Pasaport asociati 10.denumire firmei (cu numarul rezervarii eliberate de catre O. 4.: 1. Cerere (formular O.in cazul schimbarii numelui / numarului strazii este necesara si o Adeverinta eliberata de Primaria competenta (biroul de cadastru) .N.

valoarea aportului in natura si modul evaluarii . precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau. e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati.autentificata ( spre exemplu imputernicire avocatiala).ro/acte%20necesare. 7 din L 31/16.atunci cand se infiinteaza odata cu societatea sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara daca se are in vedere o atare infiintare. de asociere in participatiune.html ACTE NECESARE INFIINTARE SOCIETATE COMERCIALA (S.Copie Buletin Identitate (B.Acordul vecinilor ( riverani sau mai exact cei de pe verticala si orizontala cu spatiul dumneavoastra) in caz ca acesta se impune. in caz ca acesta se impune.Contractul de proprietate. h) durata societatii.). . i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.R. c) obiectul de activitate al societatii cu precizarea domeniului si a activitatii principale. g) sediile secundare . f) partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi.Specimen de semnatura al administratorului / administratorilor firmei.Dovada depunerii capitalului social (recipisa sau extras de cont din ziua respectiva) la o banca aleasa de catre asociatii firmei.1990 republicata: a) datele de identificare ale asociatilor. . reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica . .) sau Pasaport asociati si administratori. Carte de Identitate ( C.I. denumirea si sediul social.ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA http://www. contract de leasing imobiliar. .Procura data de asociati sau de catre asociatul majoritar persoanei insarcinate sa depuna dosarul la sediul Oficiului Registrului Comertului .). . .Cazierul fiscal al fiecaruia dintre asociati sau administratori (se obtine automat de catre ORC) .L. .Cerere (formular O. .se vor include si datele acestora de identificare. . b) forma.Acordul asociatiei de proprietari sau locatari. contract de comodat. datele lor de identificare. agentii. in numerar sau in natura. cu mentionarea aportului fiecarui asociat. de uz. conform art. de inchiriere sau subinchiriere.infiintarifirme-cta. .la SRL se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale.11. . d) capitalul social.Declaratii pe proprie raspundere ca pot indeplini calitatea respectiva ale asociatului / asociatilor sau administratorului / administratorilor autentificate ( sau date in fata referentului ORC).explicatii termeni) . . puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat .Act constitutiv (autentificat de avocat sau notar) care trebuie sa contina obligatoriu. uzufruct ( doar unul dintre ele este necesar bineinteles).I.daca au fost desemnati cenzorii sau auditorul financiar.R.Rezervarea denumirii firmei ( la nivel de judet sau la nivel de tara).C.sucursale.

am71consulting. Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o. Se stabileste denumirea noii societati (firme) si.certificat de cazier judiciar pentru fondatorii. firma si emblema trebuie sa fie scrise in primul rand in limba romana. Denumire firma 2. . comodat. daca este cazul.htm#top Sediu firma 1.acte de identificare a asociatilor. administratorilor sau reprezentantilor persoane juridice: statut. 4.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu ). Prima etapa pentru infiintarea unei firme noi este stabilirea locului/spatiului unde societatea va avea sediul principal si. Act constitutiv al societatii comerciale 3. daca este cazul.Vectorul Fiscal . firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati. subinchiriere. a sediilor secundare. administratorii si reprezentantii cetateni straini. carte de identitate. un notar sau se pot adresa Biroului de consultanta din cadrul Camerelor de Comert si Industrie Judetene. . certificat de bonitate bancara.ro/acte-infiintarefirme. b) la intocmirea actului constitutiv sunt necesare: .C. firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde se stabileste sediul firmei. a) pentru intocmirea actului constitutiv al noii societati comerciale asociatii pot contacta: un avocat. eliberandu-se dovada inregistrarii si rezervarii acestora pe o perioada de 3 luni. emblema societatii. Acte necesare pentru infiintarea unei firme sau societati comerciale http://www. certificat de inmatriculare/inregistrare fiscala. se pregatesc/obtin acte doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de la proprietari. contract de inchiriere. Se semneaza actul constitutiv de infiintare al noii firme. . avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza (pe orizontala si verticala).acte de identificare a asociatilor..Declaratie (formular O. administratorilor sau reprezentantilor persoane fizice: pasaport.R. sediul social al firmei se poate stabili intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori aflat in folosinta acestora. sub forma autentica. . la un birou notarial public.Anexa 1 care de obicei este atasata cererii de inmatriculare.

Formalitati Registrul Comertului 7. b) cetatenii straini care nu cunosc limba romana semneaza actul constitutiv in prezenta unui interpret autorizat. taxe judiciare 5. Avize si autorizatii functionare 10.transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat. .inmatricularea societatii. Ultimul pas inaintea de inceperea activitatii firmei il constituie obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii societatii. si se pregatesc actele de proprietate pentru aporturile in natura. . Se pregateste dosarul de infiintare a firmei cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde s-a stabilit sediul firmei.verificarea dosarului de infiintare a societatii comerciale. 8. .E. . la o banca sau C. Cu aceasta infiintarea firmei a luat sfarsit. Capital social firma. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal de la Administratia Financiara teritoriala.controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii.eliberarea certificatului de inmatriculare si a incheierii judecatorului delegat. de catre judecatorul delegat de Tribunalul teritorial. . Se achita taxa judiciara si taxa de timbru pentru inmatricularea societatii comerciale. 6. La Oficiul Registrului Comertului are loc: . Obtinere Cod Fiscal 9.a) semnarea actului constitutiv al noii firme (societati comerciale) se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala autentica.C. Se depun aporturile in numerar.

prevăzut de Legea nr. activităţile declarate. că: . înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţilor în nume colectiv. • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii). după caz.actele de înregistrare ale fondatorilor. • Dovezile privind sediul social/secundar (copie). 230/2007 (completat pe formular-tip. certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. • • • . • Declaraţiile date pe propria răspundere.original). cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificată şi. prevăzut de art. declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale (original sau copie certificată şi. • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte. • Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale.ro/actenecesare. în cazul în care printre acestea se afla şi imobile. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original). după caz. avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă. sanitarveterinar.Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului. 26/1990. care au domiciliul/ reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine. administratorilor. • Dacă este cazul: . • Dacă este cazul. după caz. 39 din Legea nr. protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 . de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor. original). in comandită simplă şi cu răspundere limitată*: http://www. după caz. republicată. • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original).persoana juridică nu desfăşoară. cu modificările şi completările ulterioare (copie). .original). Dacă este cazul. din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original). • Actul constitutiv (original).persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar. acordul pentru utilizarea denumirii. • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire. la sediul social sau la sediile secundare. traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public).infiintarifirmenoi.html Cererea de înregistrare (original). care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau. o perioadă de maximum 3 ani (model 1 . după caz. traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public).

în original. după caz. Partea a IV-a. . traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public). după caz. traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public). .avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie). .hotărârea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societăţii (original sau copie certificată şi. • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: . .împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).timbre judiciare. .. .mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original sau copie certificată şi.taxele de registru.taxa judiciară de timbru.tariful de publicare în Monitorul Oficial. .

ro/actenecesare.infiintarifirmenoi.Principalele etape pentru infiintari firme si inregistrarea lor la Registrul Comertului http://www.html .

.

.

se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a societatii. Avize si autorizatii functionare Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autoritatilor publice in functie de obiectul de activitate al societatii. Pentru a incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului. .8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful