ACTE NECESARE pentru infiintarea unei societati comerciale

(http://www.dsclex.ro/acte_utile/documente/firma.htm) 1. Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus 3 copii. 2. Dupa ce se alege forma de societate, se trece la urmatorii pasi: · Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate. · Contract de comodat (e necesara o copie a actului de proprietate al imobilului in care se declara sediul social.) · Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor. · Capitalul social - ce suma si alegerea bancii la care se doreste deschiderea contului. Capitalul social minim este de 2.000.000 lei pentru srl. · Stabilirea administratorului societatii. · Tipul de societate: microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie. · Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu. 3. Dupa stabilirea acestor aspecte se trece la pasii urmatori: · Rezervarea denumirii societatii · Incheierea contractului de inchiriere daca spatiul unde se desfasoara activitatea nu este proprietate. · Intocmirea actului constitutiv. · Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori. · Cazierele fiscale ale viitorilor asociati - se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice. (dureaza 5 zile) · Deschiderea contului in banca si depunerea capitalului social. (de catre unul dintre asociati) · Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public. 4. Dupa finalizarea acestor acte, se completeaza documentelor necesare de depus la Registrul Cometului. (acte carora li se ataseaza si cele prevazute la art.3): · cerere inregistrare societate. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz pompieri. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz sanitar. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz muncii. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz mediu. · fisa de prezentare a sediului social si a activitatii. 5. Dupa finalizarea intregii documentatii se depune aceasta la Oficiul Registrul Comertului. In termen de aproximativ 21 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: certificat de inregistrare, anexa avize necesare, avize colaterale, incheierea de acordare a personalitatii juridice, etc. Se poate cere si eliberarea cu regim de urgenta a actelor dar in acest caz taxele se majoreaza cu 50%.

Incepand din acest moment firma poate functiona. Costurile aproximative sunt urmatoarele: · rezervare nume firma 308.000 lei. aproximativ 500. aproximativ 3 milioane lei. in functie de obiectul de activitate al firmei.000 lei. 7.000.6. (in functie de notar) . · taxa notariala pentru autentificare specimen semnatura. · taxe registru. · capital social 2.000 lei.

aportul la capitalul social al fiecaruia dintre asociati. Act constitutiv (autentificat de catre avocat sau notarul public) la intocmirea caruia trebuie lamurit.N.R.infiintarifirme.Acte necesare infiintare firma http://www. Cazier fiscal al fiecaruia dintre asociatii si administratorii firmei 5.ro/acte-necesare-infiintare-firma.) 2. Procura asociatilor pentru persoana imputernicita sa depuna dosarul la O.C. 4.obiect principal de activitate. . Contract de comodat / inchiriere al spatiului unde se stabileste sediul social 6.asociatii / administratorii firmei.C. .obiect secundar de activitate. in mod obligatoriu: .php Care sunt actele ce trebuie depuse la dosar pentru inregistrarea firmei d-voastra la O. .R.R.N.N.N. Declaratii ale asociatilor firmei (autentificate) 12.adverinta pentru studentii ce intrunesc toate conditiile si doresc sa beneficieze de facilitatile legale ce li se ofera . Specimen de semnatura al administratorului (administratorilor) firmei 11.denumire firmei (cu numarul rezervarii eliberate de catre O.: 1.R. Cerere (formular O.C. .R.I. Rezervarea denumirii firmei (in judet sau la nivel de tara) 3. Vectorul Fiscal .) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu ) 15.in cazul schimbarii numelui / numarului strazii este necesara si o Adeverinta eliberata de Primaria competenta (biroul de cadastru) . Dovada depunerii capitalului social la banca aleasa de asociatii firmei 14.Anexa 1 16.C. Copie actului de proprietate al sediului social 9./ Pasaport asociati 10. (autentificata) 13. Declaratie (formular O. Acordul vecinilor (riveranii) 8. Copie C.).N.C. Acordul asociatiei de proprietari / locatari 7. Alte documente (dupa caz): .

i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.Act constitutiv (autentificat de avocat sau notar) care trebuie sa contina obligatoriu.html ACTE NECESARE INFIINTARE SOCIETATE COMERCIALA (S.) sau Pasaport asociati si administratori. . uzufruct ( doar unul dintre ele este necesar bineinteles). de inchiriere sau subinchiriere. . . b) forma.la SRL se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale.Rezervarea denumirii firmei ( la nivel de judet sau la nivel de tara).sucursale.C. .1990 republicata: a) datele de identificare ale asociatilor.daca au fost desemnati cenzorii sau auditorul financiar. de uz. de asociere in participatiune.autentificata ( spre exemplu imputernicire avocatiala). . d) capitalul social.Cazierul fiscal al fiecaruia dintre asociati sau administratori (se obtine automat de catre ORC) .Cerere (formular O. .). datele lor de identificare. . h) durata societatii. contract de comodat. conform art. puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat .R. c) obiectul de activitate al societatii cu precizarea domeniului si a activitatii principale.ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA http://www.Dovada depunerii capitalului social (recipisa sau extras de cont din ziua respectiva) la o banca aleasa de catre asociatii firmei. in caz ca acesta se impune. . precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau.infiintarifirme-cta. in numerar sau in natura. denumirea si sediul social. Carte de Identitate ( C. f) partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi.R. . g) sediile secundare . cu mentionarea aportului fiecarui asociat. .Acordul asociatiei de proprietari sau locatari.Acordul vecinilor ( riverani sau mai exact cei de pe verticala si orizontala cu spatiul dumneavoastra) in caz ca acesta se impune.Procura data de asociati sau de catre asociatul majoritar persoanei insarcinate sa depuna dosarul la sediul Oficiului Registrului Comertului .explicatii termeni) . e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati.Contractul de proprietate.Specimen de semnatura al administratorului / administratorilor firmei. contract de leasing imobiliar. valoarea aportului in natura si modul evaluarii .I.Copie Buletin Identitate (B.I. . reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica .ro/acte%20necesare. . agentii.atunci cand se infiinteaza odata cu societatea sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara daca se are in vedere o atare infiintare.se vor include si datele acestora de identificare.Declaratii pe proprie raspundere ca pot indeplini calitatea respectiva ale asociatului / asociatilor sau administratorului / administratorilor autentificate ( sau date in fata referentului ORC).L. 7 din L 31/16.).11.

emblema societatii. b) la intocmirea actului constitutiv sunt necesare: . 4. Denumire firma 2.. . comodat. certificat de bonitate bancara.acte de identificare a asociatilor.am71consulting. la un birou notarial public. administratorilor sau reprezentantilor persoane juridice: statut.htm#top Sediu firma 1. Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o. daca este cazul. .certificat de cazier judiciar pentru fondatorii. administratorilor sau reprezentantilor persoane fizice: pasaport. Acte necesare pentru infiintarea unei firme sau societati comerciale http://www.Vectorul Fiscal . avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza (pe orizontala si verticala).Declaratie (formular O. Act constitutiv al societatii comerciale 3. sediul social al firmei se poate stabili intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori aflat in folosinta acestora.Anexa 1 care de obicei este atasata cererii de inmatriculare. . Se semneaza actul constitutiv de infiintare al noii firme. un notar sau se pot adresa Biroului de consultanta din cadrul Camerelor de Comert si Industrie Judetene.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu ). subinchiriere. a) pentru intocmirea actului constitutiv al noii societati comerciale asociatii pot contacta: un avocat. sub forma autentica. eliberandu-se dovada inregistrarii si rezervarii acestora pe o perioada de 3 luni. firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde se stabileste sediul firmei. .ro/acte-infiintarefirme. administratorii si reprezentantii cetateni straini. carte de identitate. Prima etapa pentru infiintarea unei firme noi este stabilirea locului/spatiului unde societatea va avea sediul principal si. daca este cazul.acte de identificare a asociatilor. contract de inchiriere. a sediilor secundare. certificat de inmatriculare/inregistrare fiscala.R. se pregatesc/obtin acte doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de la proprietari. firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati. firma si emblema trebuie sa fie scrise in primul rand in limba romana. Se stabileste denumirea noii societati (firme) si.C.

la o banca sau C.C. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal de la Administratia Financiara teritoriala. Avize si autorizatii functionare 10.a) semnarea actului constitutiv al noii firme (societati comerciale) se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala autentica. Ultimul pas inaintea de inceperea activitatii firmei il constituie obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii societatii. . Cu aceasta infiintarea firmei a luat sfarsit.transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat. Se depun aporturile in numerar. si se pregatesc actele de proprietate pentru aporturile in natura.E. b) cetatenii straini care nu cunosc limba romana semneaza actul constitutiv in prezenta unui interpret autorizat. 6.controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii. Se pregateste dosarul de infiintare a firmei cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde s-a stabilit sediul firmei. Formalitati Registrul Comertului 7. . Se achita taxa judiciara si taxa de timbru pentru inmatricularea societatii comerciale. . de catre judecatorul delegat de Tribunalul teritorial.verificarea dosarului de infiintare a societatii comerciale.inmatricularea societatii. Obtinere Cod Fiscal 9. 8.eliberarea certificatului de inmatriculare si a incheierii judecatorului delegat. La Oficiul Registrului Comertului are loc: . Capital social firma. . taxe judiciare 5. .

• Dacă este cazul. • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original). Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original). • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii). • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire. înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţilor în nume colectiv. la sediul social sau la sediile secundare. 230/2007 (completat pe formular-tip. certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. • • • .original). declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale (original sau copie certificată şi.ro/actenecesare.infiintarifirmenoi. administratorilor. • Declaraţiile date pe propria răspundere. Dacă este cazul. o perioadă de maximum 3 ani (model 1 . după caz.html Cererea de înregistrare (original). după caz. • Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale. cu modificările şi completările ulterioare (copie). că: . • Dacă este cazul: . prevăzut de Legea nr. traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public). . după caz. activităţile declarate.persoana juridică nu desfăşoară.persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar. avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă. in comandită simplă şi cu răspundere limitată*: http://www. care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau. • Actul constitutiv (original). de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor. republicată. • Dovezile privind sediul social/secundar (copie). din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original). după caz. • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte. acordul pentru utilizarea denumirii. original). prevăzut de art. traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public).Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului. protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 . 39 din Legea nr. 26/1990. care au domiciliul/ reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine. sanitarveterinar. cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificată şi. în cazul în care printre acestea se afla şi imobile.actele de înregistrare ale fondatorilor.original). după caz.

taxa judiciară de timbru. după caz.hotărârea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societăţii (original sau copie certificată şi. traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public). Partea a IV-a. . după caz.avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie).mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original sau copie certificată şi. .împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original). . traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public). în original.. • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: . . .timbre judiciare.tariful de publicare în Monitorul Oficial.taxele de registru. . .

Principalele etape pentru infiintari firme si inregistrarea lor la Registrul Comertului http://www.infiintarifirmenoi.ro/actenecesare.html .

.

.

8. Pentru a incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului. se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a societatii. . Avize si autorizatii functionare Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autoritatilor publice in functie de obiectul de activitate al societatii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful