ACTE NECESARE pentru infiintarea unei societati comerciale

(http://www.dsclex.ro/acte_utile/documente/firma.htm) 1. Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus 3 copii. 2. Dupa ce se alege forma de societate, se trece la urmatorii pasi: · Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate. · Contract de comodat (e necesara o copie a actului de proprietate al imobilului in care se declara sediul social.) · Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor. · Capitalul social - ce suma si alegerea bancii la care se doreste deschiderea contului. Capitalul social minim este de 2.000.000 lei pentru srl. · Stabilirea administratorului societatii. · Tipul de societate: microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie. · Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu. 3. Dupa stabilirea acestor aspecte se trece la pasii urmatori: · Rezervarea denumirii societatii · Incheierea contractului de inchiriere daca spatiul unde se desfasoara activitatea nu este proprietate. · Intocmirea actului constitutiv. · Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori. · Cazierele fiscale ale viitorilor asociati - se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice. (dureaza 5 zile) · Deschiderea contului in banca si depunerea capitalului social. (de catre unul dintre asociati) · Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public. 4. Dupa finalizarea acestor acte, se completeaza documentelor necesare de depus la Registrul Cometului. (acte carora li se ataseaza si cele prevazute la art.3): · cerere inregistrare societate. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz pompieri. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz sanitar. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz muncii. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz mediu. · fisa de prezentare a sediului social si a activitatii. 5. Dupa finalizarea intregii documentatii se depune aceasta la Oficiul Registrul Comertului. In termen de aproximativ 21 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: certificat de inregistrare, anexa avize necesare, avize colaterale, incheierea de acordare a personalitatii juridice, etc. Se poate cere si eliberarea cu regim de urgenta a actelor dar in acest caz taxele se majoreaza cu 50%.

(in functie de notar) .000 lei. Costurile aproximative sunt urmatoarele: · rezervare nume firma 308. aproximativ 500. in functie de obiectul de activitate al firmei. aproximativ 3 milioane lei. Incepand din acest moment firma poate functiona.6.000 lei.000 lei. · taxa notariala pentru autentificare specimen semnatura.000. 7. · taxe registru. · capital social 2.

in cazul schimbarii numelui / numarului strazii este necesara si o Adeverinta eliberata de Primaria competenta (biroul de cadastru) .: 1.aportul la capitalul social al fiecaruia dintre asociati.N.Anexa 1 16.obiect secundar de activitate. (autentificata) 13.Acte necesare infiintare firma http://www.R. Copie actului de proprietate al sediului social 9. . Procura asociatilor pentru persoana imputernicita sa depuna dosarul la O. Acordul vecinilor (riveranii) 8. Cerere (formular O.ro/acte-necesare-infiintare-firma.N. Declaratie (formular O.C.R.asociatii / administratorii firmei. Declaratii ale asociatilor firmei (autentificate) 12. Rezervarea denumirii firmei (in judet sau la nivel de tara) 3. Alte documente (dupa caz): .R.C. .N. Specimen de semnatura al administratorului (administratorilor) firmei 11. . in mod obligatoriu: .C.php Care sunt actele ce trebuie depuse la dosar pentru inregistrarea firmei d-voastra la O. Acordul asociatiei de proprietari / locatari 7. Cazier fiscal al fiecaruia dintre asociatii si administratorii firmei 5.).) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu ) 15.N. Copie C.R. ./ Pasaport asociati 10.C.C. Contract de comodat / inchiriere al spatiului unde se stabileste sediul social 6.) 2. Dovada depunerii capitalului social la banca aleasa de asociatii firmei 14.I.adverinta pentru studentii ce intrunesc toate conditiile si doresc sa beneficieze de facilitatile legale ce li se ofera . 4.R.denumire firmei (cu numarul rezervarii eliberate de catre O.N. Act constitutiv (autentificat de catre avocat sau notarul public) la intocmirea caruia trebuie lamurit.infiintarifirme.obiect principal de activitate. Vectorul Fiscal .

. contract de leasing imobiliar.) sau Pasaport asociati si administratori.sucursale.Acordul vecinilor ( riverani sau mai exact cei de pe verticala si orizontala cu spatiul dumneavoastra) in caz ca acesta se impune. in numerar sau in natura. .Acordul asociatiei de proprietari sau locatari.se vor include si datele acestora de identificare.la SRL se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale. .ro/acte%20necesare. .Cazierul fiscal al fiecaruia dintre asociati sau administratori (se obtine automat de catre ORC) .).infiintarifirme-cta.I. de inchiriere sau subinchiriere. .R. .Cerere (formular O. contract de comodat. .atunci cand se infiinteaza odata cu societatea sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara daca se are in vedere o atare infiintare.ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA http://www. f) partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi. .explicatii termeni) .C. Carte de Identitate ( C.L. i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. .Declaratii pe proprie raspundere ca pot indeplini calitatea respectiva ale asociatului / asociatilor sau administratorului / administratorilor autentificate ( sau date in fata referentului ORC).Act constitutiv (autentificat de avocat sau notar) care trebuie sa contina obligatoriu. c) obiectul de activitate al societatii cu precizarea domeniului si a activitatii principale. e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati. .I.Dovada depunerii capitalului social (recipisa sau extras de cont din ziua respectiva) la o banca aleasa de catre asociatii firmei.daca au fost desemnati cenzorii sau auditorul financiar. uzufruct ( doar unul dintre ele este necesar bineinteles). precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau. .Rezervarea denumirii firmei ( la nivel de judet sau la nivel de tara). agentii. conform art.Copie Buletin Identitate (B. de uz. g) sediile secundare .Procura data de asociati sau de catre asociatul majoritar persoanei insarcinate sa depuna dosarul la sediul Oficiului Registrului Comertului .11. cu mentionarea aportului fiecarui asociat.autentificata ( spre exemplu imputernicire avocatiala). 7 din L 31/16. denumirea si sediul social.R.1990 republicata: a) datele de identificare ale asociatilor. . datele lor de identificare.). d) capitalul social.Specimen de semnatura al administratorului / administratorilor firmei. in caz ca acesta se impune. h) durata societatii.html ACTE NECESARE INFIINTARE SOCIETATE COMERCIALA (S. de asociere in participatiune.Contractul de proprietate. b) forma. reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica . valoarea aportului in natura si modul evaluarii . puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat .

Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o. sub forma autentica. la un birou notarial public.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu ). administratorilor sau reprezentantilor persoane juridice: statut.C.Anexa 1 care de obicei este atasata cererii de inmatriculare. emblema societatii. daca este cazul. Act constitutiv al societatii comerciale 3.acte de identificare a asociatilor. eliberandu-se dovada inregistrarii si rezervarii acestora pe o perioada de 3 luni. . certificat de inmatriculare/inregistrare fiscala. administratorii si reprezentantii cetateni straini. carte de identitate.ro/acte-infiintarefirme.Vectorul Fiscal .am71consulting. contract de inchiriere. subinchiriere.htm#top Sediu firma 1. Se semneaza actul constitutiv de infiintare al noii firme. certificat de bonitate bancara. . avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza (pe orizontala si verticala). se pregatesc/obtin acte doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de la proprietari.. firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati. . daca este cazul. firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde se stabileste sediul firmei.acte de identificare a asociatilor. Prima etapa pentru infiintarea unei firme noi este stabilirea locului/spatiului unde societatea va avea sediul principal si. un notar sau se pot adresa Biroului de consultanta din cadrul Camerelor de Comert si Industrie Judetene. .Declaratie (formular O. b) la intocmirea actului constitutiv sunt necesare: . Acte necesare pentru infiintarea unei firme sau societati comerciale http://www. a sediilor secundare. comodat. sediul social al firmei se poate stabili intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori aflat in folosinta acestora. administratorilor sau reprezentantilor persoane fizice: pasaport.R. 4. firma si emblema trebuie sa fie scrise in primul rand in limba romana. Denumire firma 2.certificat de cazier judiciar pentru fondatorii. a) pentru intocmirea actului constitutiv al noii societati comerciale asociatii pot contacta: un avocat. Se stabileste denumirea noii societati (firme) si.

de catre judecatorul delegat de Tribunalul teritorial. Se depun aporturile in numerar. . Se achita taxa judiciara si taxa de timbru pentru inmatricularea societatii comerciale.inmatricularea societatii. b) cetatenii straini care nu cunosc limba romana semneaza actul constitutiv in prezenta unui interpret autorizat.transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat. Formalitati Registrul Comertului 7.E.C. . Capital social firma.verificarea dosarului de infiintare a societatii comerciale. Obtinere Cod Fiscal 9. Se pregateste dosarul de infiintare a firmei cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde s-a stabilit sediul firmei. Avize si autorizatii functionare 10.a) semnarea actului constitutiv al noii firme (societati comerciale) se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala autentica. . la o banca sau C. taxe judiciare 5. 8.eliberarea certificatului de inmatriculare si a incheierii judecatorului delegat. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal de la Administratia Financiara teritoriala. . si se pregatesc actele de proprietate pentru aporturile in natura. Cu aceasta infiintarea firmei a luat sfarsit. La Oficiul Registrului Comertului are loc: .controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii. 6. . Ultimul pas inaintea de inceperea activitatii firmei il constituie obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii societatii.

din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original). 26/1990. • Declaraţiile date pe propria răspundere.original). acordul pentru utilizarea denumirii. 230/2007 (completat pe formular-tip. în cazul în care printre acestea se afla şi imobile. protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 . • Dovezile privind sediul social/secundar (copie). prevăzut de Legea nr. • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii). in comandită simplă şi cu răspundere limitată*: http://www. care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau. traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public). traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public). după caz.persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar. la sediul social sau la sediile secundare. după caz. o perioadă de maximum 3 ani (model 1 . că: . activităţile declarate. certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original). declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale (original sau copie certificată şi.actele de înregistrare ale fondatorilor. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original). sanitarveterinar. administratorilor. înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţilor în nume colectiv. după caz.original). după caz. republicată.ro/actenecesare. cu modificările şi completările ulterioare (copie). • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire. care au domiciliul/ reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine. de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor. • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte. . • Dacă este cazul: .html Cererea de înregistrare (original).Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului. cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificată şi. avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă. • Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale. prevăzut de art. • Actul constitutiv (original).infiintarifirmenoi. Dacă este cazul. 39 din Legea nr.persoana juridică nu desfăşoară. • Dacă este cazul. • • • . original). după caz.

împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original). .taxa judiciară de timbru.avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie).. . după caz. în original. • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: .timbre judiciare. . . .mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original sau copie certificată şi. Partea a IV-a. după caz.hotărârea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societăţii (original sau copie certificată şi. . traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public).taxele de registru. traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public).tariful de publicare în Monitorul Oficial. .

html .ro/actenecesare.infiintarifirmenoi.Principalele etape pentru infiintari firme si inregistrarea lor la Registrul Comertului http://www.

.

.

Pentru a incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului. Avize si autorizatii functionare Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autoritatilor publice in functie de obiectul de activitate al societatii. se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a societatii.8. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful