ACTE NECESARE pentru infiintarea unei societati comerciale

(http://www.dsclex.ro/acte_utile/documente/firma.htm) 1. Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus 3 copii. 2. Dupa ce se alege forma de societate, se trece la urmatorii pasi: · Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate. · Contract de comodat (e necesara o copie a actului de proprietate al imobilului in care se declara sediul social.) · Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor. · Capitalul social - ce suma si alegerea bancii la care se doreste deschiderea contului. Capitalul social minim este de 2.000.000 lei pentru srl. · Stabilirea administratorului societatii. · Tipul de societate: microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie. · Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu. 3. Dupa stabilirea acestor aspecte se trece la pasii urmatori: · Rezervarea denumirii societatii · Incheierea contractului de inchiriere daca spatiul unde se desfasoara activitatea nu este proprietate. · Intocmirea actului constitutiv. · Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori. · Cazierele fiscale ale viitorilor asociati - se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice. (dureaza 5 zile) · Deschiderea contului in banca si depunerea capitalului social. (de catre unul dintre asociati) · Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public. 4. Dupa finalizarea acestor acte, se completeaza documentelor necesare de depus la Registrul Cometului. (acte carora li se ataseaza si cele prevazute la art.3): · cerere inregistrare societate. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz pompieri. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz sanitar. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz muncii. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz mediu. · fisa de prezentare a sediului social si a activitatii. 5. Dupa finalizarea intregii documentatii se depune aceasta la Oficiul Registrul Comertului. In termen de aproximativ 21 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: certificat de inregistrare, anexa avize necesare, avize colaterale, incheierea de acordare a personalitatii juridice, etc. Se poate cere si eliberarea cu regim de urgenta a actelor dar in acest caz taxele se majoreaza cu 50%.

aproximativ 500. · capital social 2. in functie de obiectul de activitate al firmei. aproximativ 3 milioane lei. · taxa notariala pentru autentificare specimen semnatura.000 lei.6. · taxe registru. 7. Incepand din acest moment firma poate functiona.000 lei.000 lei. (in functie de notar) .000. Costurile aproximative sunt urmatoarele: · rezervare nume firma 308.

aportul la capitalul social al fiecaruia dintre asociati. (autentificata) 13. Cazier fiscal al fiecaruia dintre asociatii si administratorii firmei 5. Acordul asociatiei de proprietari / locatari 7. Act constitutiv (autentificat de catre avocat sau notarul public) la intocmirea caruia trebuie lamurit.R. ./ Pasaport asociati 10.).C.C.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu ) 15.N.I. . Procura asociatilor pentru persoana imputernicita sa depuna dosarul la O.R.denumire firmei (cu numarul rezervarii eliberate de catre O. Contract de comodat / inchiriere al spatiului unde se stabileste sediul social 6.R.R.php Care sunt actele ce trebuie depuse la dosar pentru inregistrarea firmei d-voastra la O.asociatii / administratorii firmei. .N. .ro/acte-necesare-infiintare-firma. Copie actului de proprietate al sediului social 9.Anexa 1 16. Alte documente (dupa caz): .obiect secundar de activitate. Cerere (formular O.C. Specimen de semnatura al administratorului (administratorilor) firmei 11.) 2. Declaratii ale asociatilor firmei (autentificate) 12.N. in mod obligatoriu: .R.in cazul schimbarii numelui / numarului strazii este necesara si o Adeverinta eliberata de Primaria competenta (biroul de cadastru) .infiintarifirme.C. Copie C.Acte necesare infiintare firma http://www.N. Rezervarea denumirii firmei (in judet sau la nivel de tara) 3. Vectorul Fiscal . 4. Declaratie (formular O. Acordul vecinilor (riveranii) 8. Dovada depunerii capitalului social la banca aleasa de asociatii firmei 14.: 1.N.adverinta pentru studentii ce intrunesc toate conditiile si doresc sa beneficieze de facilitatile legale ce li se ofera .obiect principal de activitate.C.

contract de comodat.Procura data de asociati sau de catre asociatul majoritar persoanei insarcinate sa depuna dosarul la sediul Oficiului Registrului Comertului .Contractul de proprietate. Carte de Identitate ( C.Dovada depunerii capitalului social (recipisa sau extras de cont din ziua respectiva) la o banca aleasa de catre asociatii firmei.daca au fost desemnati cenzorii sau auditorul financiar.sucursale.Rezervarea denumirii firmei ( la nivel de judet sau la nivel de tara). uzufruct ( doar unul dintre ele este necesar bineinteles). in numerar sau in natura. in caz ca acesta se impune. agentii. .).html ACTE NECESARE INFIINTARE SOCIETATE COMERCIALA (S.ro/acte%20necesare. d) capitalul social. puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat . .R. valoarea aportului in natura si modul evaluarii . .se vor include si datele acestora de identificare. f) partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi. denumirea si sediul social.I. de uz. precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau.C. . c) obiectul de activitate al societatii cu precizarea domeniului si a activitatii principale. reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica . de asociere in participatiune.Act constitutiv (autentificat de avocat sau notar) care trebuie sa contina obligatoriu.1990 republicata: a) datele de identificare ale asociatilor.la SRL se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale. datele lor de identificare. h) durata societatii.autentificata ( spre exemplu imputernicire avocatiala). b) forma.R.Declaratii pe proprie raspundere ca pot indeplini calitatea respectiva ale asociatului / asociatilor sau administratorului / administratorilor autentificate ( sau date in fata referentului ORC).atunci cand se infiinteaza odata cu societatea sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara daca se are in vedere o atare infiintare.Acordul vecinilor ( riverani sau mai exact cei de pe verticala si orizontala cu spatiul dumneavoastra) in caz ca acesta se impune.explicatii termeni) . i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. . . de inchiriere sau subinchiriere.infiintarifirme-cta. contract de leasing imobiliar.Cazierul fiscal al fiecaruia dintre asociati sau administratori (se obtine automat de catre ORC) . conform art.Cerere (formular O.11.) sau Pasaport asociati si administratori. cu mentionarea aportului fiecarui asociat.ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA http://www.Acordul asociatiei de proprietari sau locatari. .I. g) sediile secundare . .Specimen de semnatura al administratorului / administratorilor firmei. . e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati. 7 din L 31/16.L. .).Copie Buletin Identitate (B. . .

daca este cazul. .R. a sediilor secundare. administratorii si reprezentantii cetateni straini..Anexa 1 care de obicei este atasata cererii de inmatriculare. eliberandu-se dovada inregistrarii si rezervarii acestora pe o perioada de 3 luni. firma si emblema trebuie sa fie scrise in primul rand in limba romana. Denumire firma 2. sediul social al firmei se poate stabili intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori aflat in folosinta acestora. sub forma autentica. b) la intocmirea actului constitutiv sunt necesare: . contract de inchiriere. 4.certificat de cazier judiciar pentru fondatorii. . daca este cazul. firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde se stabileste sediul firmei.acte de identificare a asociatilor.Vectorul Fiscal . Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o. avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza (pe orizontala si verticala). Se stabileste denumirea noii societati (firme) si. emblema societatii. carte de identitate. comodat.htm#top Sediu firma 1. la un birou notarial public. firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati.C. un notar sau se pot adresa Biroului de consultanta din cadrul Camerelor de Comert si Industrie Judetene. Se semneaza actul constitutiv de infiintare al noii firme. . administratorilor sau reprezentantilor persoane juridice: statut.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu ). se pregatesc/obtin acte doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de la proprietari.ro/acte-infiintarefirme. certificat de bonitate bancara. Act constitutiv al societatii comerciale 3. administratorilor sau reprezentantilor persoane fizice: pasaport. .acte de identificare a asociatilor.am71consulting. certificat de inmatriculare/inregistrare fiscala.Declaratie (formular O. subinchiriere. a) pentru intocmirea actului constitutiv al noii societati comerciale asociatii pot contacta: un avocat. Acte necesare pentru infiintarea unei firme sau societati comerciale http://www. Prima etapa pentru infiintarea unei firme noi este stabilirea locului/spatiului unde societatea va avea sediul principal si.

E.controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii. de catre judecatorul delegat de Tribunalul teritorial. Avize si autorizatii functionare 10. Se pregateste dosarul de infiintare a firmei cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde s-a stabilit sediul firmei. 8.C. Capital social firma. Se achita taxa judiciara si taxa de timbru pentru inmatricularea societatii comerciale. .a) semnarea actului constitutiv al noii firme (societati comerciale) se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala autentica. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal de la Administratia Financiara teritoriala. Cu aceasta infiintarea firmei a luat sfarsit.verificarea dosarului de infiintare a societatii comerciale.inmatricularea societatii. si se pregatesc actele de proprietate pentru aporturile in natura. . b) cetatenii straini care nu cunosc limba romana semneaza actul constitutiv in prezenta unui interpret autorizat. taxe judiciare 5.transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat. 6. Obtinere Cod Fiscal 9. . . Ultimul pas inaintea de inceperea activitatii firmei il constituie obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii societatii. Formalitati Registrul Comertului 7. Se depun aporturile in numerar. La Oficiul Registrului Comertului are loc: . la o banca sau C.eliberarea certificatului de inmatriculare si a incheierii judecatorului delegat. .

de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor. • Actul constitutiv (original). republicată. certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. • Dacă este cazul: .infiintarifirmenoi.persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar. cu modificările şi completările ulterioare (copie). administratorilor. traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public). . după caz. că: . 39 din Legea nr. • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire. avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă. acordul pentru utilizarea denumirii. la sediul social sau la sediile secundare. după caz. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original). prevăzut de art. care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau. traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public). sanitarveterinar. din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original).original).persoana juridică nu desfăşoară. în cazul în care printre acestea se afla şi imobile. in comandită simplă şi cu răspundere limitată*: http://www. protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 . • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii). • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original). • Dacă este cazul. 26/1990. original). cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificată şi.Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului.original). după caz.ro/actenecesare. • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte. o perioadă de maximum 3 ani (model 1 . declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale (original sau copie certificată şi. după caz. prevăzut de Legea nr. • Dovezile privind sediul social/secundar (copie). 230/2007 (completat pe formular-tip. activităţile declarate.actele de înregistrare ale fondatorilor. înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţilor în nume colectiv. după caz. • • • . care au domiciliul/ reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine. Dacă este cazul.html Cererea de înregistrare (original). • Declaraţiile date pe propria răspundere. • Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale.

în original.tariful de publicare în Monitorul Oficial.împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original). . după caz. traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public).taxele de registru. Partea a IV-a.avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie).hotărârea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societăţii (original sau copie certificată şi. traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public). • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: .mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original sau copie certificată şi. . . după caz. .taxa judiciară de timbru. .. . .timbre judiciare.

ro/actenecesare.Principalele etape pentru infiintari firme si inregistrarea lor la Registrul Comertului http://www.html .infiintarifirmenoi.

.

.

8. Avize si autorizatii functionare Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autoritatilor publice in functie de obiectul de activitate al societatii. . Pentru a incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului. se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a societatii.