ACTE NECESARE pentru infiintarea unei societati comerciale

(http://www.dsclex.ro/acte_utile/documente/firma.htm) 1. Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus 3 copii. 2. Dupa ce se alege forma de societate, se trece la urmatorii pasi: · Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate. · Contract de comodat (e necesara o copie a actului de proprietate al imobilului in care se declara sediul social.) · Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor. · Capitalul social - ce suma si alegerea bancii la care se doreste deschiderea contului. Capitalul social minim este de 2.000.000 lei pentru srl. · Stabilirea administratorului societatii. · Tipul de societate: microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie. · Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu. 3. Dupa stabilirea acestor aspecte se trece la pasii urmatori: · Rezervarea denumirii societatii · Incheierea contractului de inchiriere daca spatiul unde se desfasoara activitatea nu este proprietate. · Intocmirea actului constitutiv. · Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori. · Cazierele fiscale ale viitorilor asociati - se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice. (dureaza 5 zile) · Deschiderea contului in banca si depunerea capitalului social. (de catre unul dintre asociati) · Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public. 4. Dupa finalizarea acestor acte, se completeaza documentelor necesare de depus la Registrul Cometului. (acte carora li se ataseaza si cele prevazute la art.3): · cerere inregistrare societate. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz pompieri. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz sanitar. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz muncii. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz mediu. · fisa de prezentare a sediului social si a activitatii. 5. Dupa finalizarea intregii documentatii se depune aceasta la Oficiul Registrul Comertului. In termen de aproximativ 21 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: certificat de inregistrare, anexa avize necesare, avize colaterale, incheierea de acordare a personalitatii juridice, etc. Se poate cere si eliberarea cu regim de urgenta a actelor dar in acest caz taxele se majoreaza cu 50%.

7.000 lei. aproximativ 3 milioane lei. · taxe registru. · capital social 2.000 lei.000. · taxa notariala pentru autentificare specimen semnatura. in functie de obiectul de activitate al firmei. (in functie de notar) . Incepand din acest moment firma poate functiona. Costurile aproximative sunt urmatoarele: · rezervare nume firma 308.6.000 lei. aproximativ 500.

I.N. Specimen de semnatura al administratorului (administratorilor) firmei 11. (autentificata) 13.C.R. .php Care sunt actele ce trebuie depuse la dosar pentru inregistrarea firmei d-voastra la O.R.asociatii / administratorii firmei.ro/acte-necesare-infiintare-firma. Acordul asociatiei de proprietari / locatari 7. Act constitutiv (autentificat de catre avocat sau notarul public) la intocmirea caruia trebuie lamurit.).C.N. Acordul vecinilor (riveranii) 8. .infiintarifirme.Anexa 1 16. . Procura asociatilor pentru persoana imputernicita sa depuna dosarul la O.N.: 1. Copie C.) 2.C. . Alte documente (dupa caz): .obiect secundar de activitate. Rezervarea denumirii firmei (in judet sau la nivel de tara) 3. in mod obligatoriu: .R.obiect principal de activitate.denumire firmei (cu numarul rezervarii eliberate de catre O.N. Cerere (formular O. 4.N. Declaratie (formular O. Copie actului de proprietate al sediului social 9.in cazul schimbarii numelui / numarului strazii este necesara si o Adeverinta eliberata de Primaria competenta (biroul de cadastru) . Contract de comodat / inchiriere al spatiului unde se stabileste sediul social 6. Dovada depunerii capitalului social la banca aleasa de asociatii firmei 14.Acte necesare infiintare firma http://www./ Pasaport asociati 10.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu ) 15.aportul la capitalul social al fiecaruia dintre asociati.R.R. Declaratii ale asociatilor firmei (autentificate) 12. Vectorul Fiscal .C. Cazier fiscal al fiecaruia dintre asociatii si administratorii firmei 5.C.adverinta pentru studentii ce intrunesc toate conditiile si doresc sa beneficieze de facilitatile legale ce li se ofera .

daca au fost desemnati cenzorii sau auditorul financiar. .Specimen de semnatura al administratorului / administratorilor firmei. . puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat . reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica . e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati.I. .Acordul asociatiei de proprietari sau locatari. .se vor include si datele acestora de identificare.L. . de inchiriere sau subinchiriere.ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA http://www.sucursale.html ACTE NECESARE INFIINTARE SOCIETATE COMERCIALA (S.). h) durata societatii.la SRL se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale.Acordul vecinilor ( riverani sau mai exact cei de pe verticala si orizontala cu spatiul dumneavoastra) in caz ca acesta se impune. b) forma.ro/acte%20necesare. denumirea si sediul social. cu mentionarea aportului fiecarui asociat.autentificata ( spre exemplu imputernicire avocatiala). 7 din L 31/16. contract de comodat.Act constitutiv (autentificat de avocat sau notar) care trebuie sa contina obligatoriu.1990 republicata: a) datele de identificare ale asociatilor. Carte de Identitate ( C. agentii.atunci cand se infiinteaza odata cu societatea sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara daca se are in vedere o atare infiintare. valoarea aportului in natura si modul evaluarii . contract de leasing imobiliar. . uzufruct ( doar unul dintre ele este necesar bineinteles).R. . de asociere in participatiune.Procura data de asociati sau de catre asociatul majoritar persoanei insarcinate sa depuna dosarul la sediul Oficiului Registrului Comertului .11.Rezervarea denumirii firmei ( la nivel de judet sau la nivel de tara). conform art. . i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau. . in caz ca acesta se impune.Cazierul fiscal al fiecaruia dintre asociati sau administratori (se obtine automat de catre ORC) .Declaratii pe proprie raspundere ca pot indeplini calitatea respectiva ale asociatului / asociatilor sau administratorului / administratorilor autentificate ( sau date in fata referentului ORC). . .Dovada depunerii capitalului social (recipisa sau extras de cont din ziua respectiva) la o banca aleasa de catre asociatii firmei.Contractul de proprietate.C. datele lor de identificare.Cerere (formular O.) sau Pasaport asociati si administratori. g) sediile secundare . f) partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi.I. c) obiectul de activitate al societatii cu precizarea domeniului si a activitatii principale.explicatii termeni) . .). de uz.Copie Buletin Identitate (B. in numerar sau in natura.infiintarifirme-cta.R. d) capitalul social.

Acte necesare pentru infiintarea unei firme sau societati comerciale http://www. b) la intocmirea actului constitutiv sunt necesare: . Act constitutiv al societatii comerciale 3.Vectorul Fiscal .Anexa 1 care de obicei este atasata cererii de inmatriculare. subinchiriere.htm#top Sediu firma 1. .certificat de cazier judiciar pentru fondatorii. carte de identitate.R.acte de identificare a asociatilor.ro/acte-infiintarefirme. Se stabileste denumirea noii societati (firme) si. 4. un notar sau se pot adresa Biroului de consultanta din cadrul Camerelor de Comert si Industrie Judetene. administratorilor sau reprezentantilor persoane fizice: pasaport. administratorilor sau reprezentantilor persoane juridice: statut. administratorii si reprezentantii cetateni straini. Se semneaza actul constitutiv de infiintare al noii firme. Prima etapa pentru infiintarea unei firme noi este stabilirea locului/spatiului unde societatea va avea sediul principal si. comodat. a) pentru intocmirea actului constitutiv al noii societati comerciale asociatii pot contacta: un avocat. firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati. eliberandu-se dovada inregistrarii si rezervarii acestora pe o perioada de 3 luni. daca este cazul. se pregatesc/obtin acte doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de la proprietari. la un birou notarial public. sub forma autentica. .) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu ). avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza (pe orizontala si verticala). Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o.C. Denumire firma 2. firma si emblema trebuie sa fie scrise in primul rand in limba romana.acte de identificare a asociatilor. . firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde se stabileste sediul firmei. certificat de bonitate bancara.. emblema societatii. contract de inchiriere. daca este cazul. . a sediilor secundare. sediul social al firmei se poate stabili intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori aflat in folosinta acestora.am71consulting.Declaratie (formular O. certificat de inmatriculare/inregistrare fiscala.

controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii.E.C. . Se pregateste dosarul de infiintare a firmei cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde s-a stabilit sediul firmei. . Se achita taxa judiciara si taxa de timbru pentru inmatricularea societatii comerciale. Avize si autorizatii functionare 10.a) semnarea actului constitutiv al noii firme (societati comerciale) se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala autentica. Ultimul pas inaintea de inceperea activitatii firmei il constituie obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii societatii. Obtinere Cod Fiscal 9. Se depun aporturile in numerar. taxe judiciare 5. Formalitati Registrul Comertului 7.transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat. 6. si se pregatesc actele de proprietate pentru aporturile in natura. Capital social firma. b) cetatenii straini care nu cunosc limba romana semneaza actul constitutiv in prezenta unui interpret autorizat. la o banca sau C. Cu aceasta infiintarea firmei a luat sfarsit. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal de la Administratia Financiara teritoriala.eliberarea certificatului de inmatriculare si a incheierii judecatorului delegat. 8. . La Oficiul Registrului Comertului are loc: . .verificarea dosarului de infiintare a societatii comerciale. . de catre judecatorul delegat de Tribunalul teritorial.inmatricularea societatii.

infiintarifirmenoi. care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original). • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original). activităţile declarate. . certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. prevăzut de Legea nr. traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public). • Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale. traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public).persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar. 39 din Legea nr. • Declaraţiile date pe propria răspundere. în cazul în care printre acestea se afla şi imobile. acordul pentru utilizarea denumirii. • Dovezile privind sediul social/secundar (copie). cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificată şi. • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte.original). prevăzut de art.html Cererea de înregistrare (original). care au domiciliul/ reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine. cu modificările şi completările ulterioare (copie). 230/2007 (completat pe formular-tip. in comandită simplă şi cu răspundere limitată*: http://www.persoana juridică nu desfăşoară. după caz. • • • . înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţilor în nume colectiv. • Actul constitutiv (original). din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original). • Dacă este cazul.ro/actenecesare. declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale (original sau copie certificată şi. • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii). o perioadă de maximum 3 ani (model 1 . original). de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor. că: . sanitarveterinar. Dacă este cazul. după caz.Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului. administratorilor. protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 . • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire.original). după caz. 26/1990. republicată. la sediul social sau la sediile secundare. • Dacă este cazul: . după caz. avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă. după caz.actele de înregistrare ale fondatorilor.

tariful de publicare în Monitorul Oficial.avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie). . după caz. .împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original sau copie certificată şi.taxa judiciară de timbru. .timbre judiciare. . traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public).taxele de registru. Partea a IV-a. traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public). . după caz. . .. • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: . în original.hotărârea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societăţii (original sau copie certificată şi.

infiintarifirmenoi.ro/actenecesare.Principalele etape pentru infiintari firme si inregistrarea lor la Registrul Comertului http://www.html .

.

.

.8. Pentru a incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului. Avize si autorizatii functionare Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autoritatilor publice in functie de obiectul de activitate al societatii. se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a societatii.