ACTE NECESARE pentru infiintarea unei societati comerciale

(http://www.dsclex.ro/acte_utile/documente/firma.htm) 1. Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus 3 copii. 2. Dupa ce se alege forma de societate, se trece la urmatorii pasi: · Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate. · Contract de comodat (e necesara o copie a actului de proprietate al imobilului in care se declara sediul social.) · Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor. · Capitalul social - ce suma si alegerea bancii la care se doreste deschiderea contului. Capitalul social minim este de 2.000.000 lei pentru srl. · Stabilirea administratorului societatii. · Tipul de societate: microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie. · Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu. 3. Dupa stabilirea acestor aspecte se trece la pasii urmatori: · Rezervarea denumirii societatii · Incheierea contractului de inchiriere daca spatiul unde se desfasoara activitatea nu este proprietate. · Intocmirea actului constitutiv. · Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori. · Cazierele fiscale ale viitorilor asociati - se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice. (dureaza 5 zile) · Deschiderea contului in banca si depunerea capitalului social. (de catre unul dintre asociati) · Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public. 4. Dupa finalizarea acestor acte, se completeaza documentelor necesare de depus la Registrul Cometului. (acte carora li se ataseaza si cele prevazute la art.3): · cerere inregistrare societate. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz pompieri. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz sanitar. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz muncii. · cerere sau declaratie, dupa caz, aviz mediu. · fisa de prezentare a sediului social si a activitatii. 5. Dupa finalizarea intregii documentatii se depune aceasta la Oficiul Registrul Comertului. In termen de aproximativ 21 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: certificat de inregistrare, anexa avize necesare, avize colaterale, incheierea de acordare a personalitatii juridice, etc. Se poate cere si eliberarea cu regim de urgenta a actelor dar in acest caz taxele se majoreaza cu 50%.

6. aproximativ 3 milioane lei. Incepand din acest moment firma poate functiona.000 lei.000 lei. · taxa notariala pentru autentificare specimen semnatura. (in functie de notar) . · capital social 2.000.000 lei. in functie de obiectul de activitate al firmei. 7. · taxe registru. aproximativ 500. Costurile aproximative sunt urmatoarele: · rezervare nume firma 308.

(autentificata) 13.R. . Copie C. Procura asociatilor pentru persoana imputernicita sa depuna dosarul la O.R./ Pasaport asociati 10.C.aportul la capitalul social al fiecaruia dintre asociati.obiect secundar de activitate. Specimen de semnatura al administratorului (administratorilor) firmei 11. Contract de comodat / inchiriere al spatiului unde se stabileste sediul social 6.C.Anexa 1 16. Acordul asociatiei de proprietari / locatari 7.C.N.denumire firmei (cu numarul rezervarii eliberate de catre O.N.I. 4.C.N. Vectorul Fiscal .php Care sunt actele ce trebuie depuse la dosar pentru inregistrarea firmei d-voastra la O.R.) 2. Copie actului de proprietate al sediului social 9.Acte necesare infiintare firma http://www.adverinta pentru studentii ce intrunesc toate conditiile si doresc sa beneficieze de facilitatile legale ce li se ofera .ro/acte-necesare-infiintare-firma.C.). . Alte documente (dupa caz): .infiintarifirme.in cazul schimbarii numelui / numarului strazii este necesara si o Adeverinta eliberata de Primaria competenta (biroul de cadastru) . Act constitutiv (autentificat de catre avocat sau notarul public) la intocmirea caruia trebuie lamurit. Cerere (formular O. Rezervarea denumirii firmei (in judet sau la nivel de tara) 3.R.asociatii / administratorii firmei. Cazier fiscal al fiecaruia dintre asociatii si administratorii firmei 5. .) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu ) 15. Declaratie (formular O.N. Dovada depunerii capitalului social la banca aleasa de asociatii firmei 14. in mod obligatoriu: .obiect principal de activitate. Declaratii ale asociatilor firmei (autentificate) 12. .: 1.N.R. Acordul vecinilor (riveranii) 8.

precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau.R.L. e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati.) sau Pasaport asociati si administratori. . .11.la SRL se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale.se vor include si datele acestora de identificare.). puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat . denumirea si sediul social.Acordul vecinilor ( riverani sau mai exact cei de pe verticala si orizontala cu spatiul dumneavoastra) in caz ca acesta se impune. contract de leasing imobiliar.html ACTE NECESARE INFIINTARE SOCIETATE COMERCIALA (S. de uz. .autentificata ( spre exemplu imputernicire avocatiala).ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA http://www. c) obiectul de activitate al societatii cu precizarea domeniului si a activitatii principale. . .R.Dovada depunerii capitalului social (recipisa sau extras de cont din ziua respectiva) la o banca aleasa de catre asociatii firmei. . conform art. f) partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi.Copie Buletin Identitate (B.infiintarifirme-cta. i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. Carte de Identitate ( C. . datele lor de identificare. agentii.Cazierul fiscal al fiecaruia dintre asociati sau administratori (se obtine automat de catre ORC) .Cerere (formular O.Contractul de proprietate. contract de comodat. h) durata societatii. de asociere in participatiune.C. valoarea aportului in natura si modul evaluarii . .ro/acte%20necesare. uzufruct ( doar unul dintre ele este necesar bineinteles). de inchiriere sau subinchiriere. in numerar sau in natura.). in caz ca acesta se impune. cu mentionarea aportului fiecarui asociat.I.Acordul asociatiei de proprietari sau locatari.Declaratii pe proprie raspundere ca pot indeplini calitatea respectiva ale asociatului / asociatilor sau administratorului / administratorilor autentificate ( sau date in fata referentului ORC).Rezervarea denumirii firmei ( la nivel de judet sau la nivel de tara).explicatii termeni) .daca au fost desemnati cenzorii sau auditorul financiar. b) forma.1990 republicata: a) datele de identificare ale asociatilor.sucursale.atunci cand se infiinteaza odata cu societatea sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara daca se are in vedere o atare infiintare. 7 din L 31/16.Specimen de semnatura al administratorului / administratorilor firmei.Act constitutiv (autentificat de avocat sau notar) care trebuie sa contina obligatoriu.I. . g) sediile secundare .Procura data de asociati sau de catre asociatul majoritar persoanei insarcinate sa depuna dosarul la sediul Oficiului Registrului Comertului . d) capitalul social. . . . reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica .

firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde se stabileste sediul firmei. un notar sau se pot adresa Biroului de consultanta din cadrul Camerelor de Comert si Industrie Judetene. firma si emblema trebuie sa fie scrise in primul rand in limba romana.am71consulting.acte de identificare a asociatilor. emblema societatii. a) pentru intocmirea actului constitutiv al noii societati comerciale asociatii pot contacta: un avocat. carte de identitate. Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o. sub forma autentica. Se stabileste denumirea noii societati (firme) si. Acte necesare pentru infiintarea unei firme sau societati comerciale http://www. . . administratorilor sau reprezentantilor persoane juridice: statut. Denumire firma 2.Vectorul Fiscal . 4. administratorilor sau reprezentantilor persoane fizice: pasaport. avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza (pe orizontala si verticala)..ro/acte-infiintarefirme. comodat. certificat de inmatriculare/inregistrare fiscala. Prima etapa pentru infiintarea unei firme noi este stabilirea locului/spatiului unde societatea va avea sediul principal si. administratorii si reprezentantii cetateni straini. la un birou notarial public. .Anexa 1 care de obicei este atasata cererii de inmatriculare.C. daca este cazul. b) la intocmirea actului constitutiv sunt necesare: .R.htm#top Sediu firma 1. eliberandu-se dovada inregistrarii si rezervarii acestora pe o perioada de 3 luni. daca este cazul. subinchiriere. contract de inchiriere. firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati. Se semneaza actul constitutiv de infiintare al noii firme. se pregatesc/obtin acte doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de la proprietari.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu ).acte de identificare a asociatilor. Act constitutiv al societatii comerciale 3. certificat de bonitate bancara.certificat de cazier judiciar pentru fondatorii. a sediilor secundare. .Declaratie (formular O. sediul social al firmei se poate stabili intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori aflat in folosinta acestora.

Avize si autorizatii functionare 10.verificarea dosarului de infiintare a societatii comerciale.E. b) cetatenii straini care nu cunosc limba romana semneaza actul constitutiv in prezenta unui interpret autorizat. Obtinere Cod Fiscal 9. la o banca sau C. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal de la Administratia Financiara teritoriala. de catre judecatorul delegat de Tribunalul teritorial.eliberarea certificatului de inmatriculare si a incheierii judecatorului delegat.C.controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii. Capital social firma. La Oficiul Registrului Comertului are loc: . Ultimul pas inaintea de inceperea activitatii firmei il constituie obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii societatii.transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat. Formalitati Registrul Comertului 7. .a) semnarea actului constitutiv al noii firme (societati comerciale) se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala autentica. taxe judiciare 5. 6. . . Cu aceasta infiintarea firmei a luat sfarsit. 8. Se pregateste dosarul de infiintare a firmei cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde s-a stabilit sediul firmei. . Se depun aporturile in numerar.inmatricularea societatii. si se pregatesc actele de proprietate pentru aporturile in natura. Se achita taxa judiciara si taxa de timbru pentru inmatricularea societatii comerciale. .

infiintarifirmenoi. care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau. in comandită simplă şi cu răspundere limitată*: http://www. administratorilor. protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 . care au domiciliul/ reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine. la sediul social sau la sediile secundare. • Dacă este cazul: . • Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale. • Actul constitutiv (original). după caz. . • Dacă este cazul.original). Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original). sanitarveterinar. activităţile declarate. din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original). cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificată şi. în cazul în care printre acestea se afla şi imobile. • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original). prevăzut de Legea nr. după caz. declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale (original sau copie certificată şi.actele de înregistrare ale fondatorilor. • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii). 26/1990.persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar.Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului. după caz. • Declaraţiile date pe propria răspundere.html Cererea de înregistrare (original). acordul pentru utilizarea denumirii. de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor. certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. prevăzut de art. original). • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte. • Dovezile privind sediul social/secundar (copie). după caz.persoana juridică nu desfăşoară. traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public).ro/actenecesare. cu modificările şi completările ulterioare (copie). traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public). 39 din Legea nr. înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţilor în nume colectiv. 230/2007 (completat pe formular-tip. avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă. o perioadă de maximum 3 ani (model 1 . republicată. că: .original). Dacă este cazul. după caz. • • • . • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire.

• Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: . după caz. . traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public).hotărârea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societăţii (original sau copie certificată şi. traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public). . .taxa judiciară de timbru. în original.tariful de publicare în Monitorul Oficial.avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie). după caz. . . .mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original sau copie certificată şi.taxele de registru..timbre judiciare. .împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original). Partea a IV-a.

Principalele etape pentru infiintari firme si inregistrarea lor la Registrul Comertului http://www.html .ro/actenecesare.infiintarifirmenoi.

.

.

se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a societatii. . Pentru a incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului. Avize si autorizatii functionare Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autoritatilor publice in functie de obiectul de activitate al societatii.8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful