Sunteți pe pagina 1din 2

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea durabil i promovarea turismului Domeniul de intervenie 5.

.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale i creterii calitii serviciilor turistice Ghidul Solicitantului Model C1 - Coninutul cadru al Studiului de fezabilitate Studiul de fezabilitate (model recomandat) Studiul de fezabilitate reprezint documentaia n care sunt prezentate principalele caracteristici tehnicoeconomice ale investiiei, prin care se asigur utilizarea raional i eficient a capitalului i acoperirea cheltuielilor materiale ntr-un mod ce satisface cerinele economice i sociale. ATENTIE: Acest model este valabil numai pn la intrarea in vigoare a HG nr. 28/2008 pentru aprobarea coninutului cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective i lucrri de intervenii. A. Prile scrise 1. Date generale a. Denumirea investiiei b. Elaborator c. Ordonatorul principal de credite d. Autoritatea contractant e. Amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) f. Tema, cu fundamentarea necesitii i oportunitii avute n vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate (tema de proiectare, fundamentare necesiti i oportuniti, cadrul general de dezvoltare a infrastructurii regionale) g. Descrierea investiiei (descriere general, stare actual, preconizri) 2. Date tehnice ale investiiei a. Date generale (zona i amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date climatice, date seismice) b. Situaia existent a utilitilor i analiza acesteia c. Obiectivele studiului de fezabilitate/prioriti (probleme i prioriti care vor fi abordate, obiectivele studiului de fezabilitate) d. Analiza i selecia alternativelor optime e. Ipoteze de lucru i evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri) 3. Durata de realizare i etape principale 4. Costul estimativ al investiiei Devizul general estimativ al investiiei: a. deviz general ntocmit conform Hotrrii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general i a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii b. devize pe obiect c. evaluri pe baza crora se ntocmesc devizele pe obiect d. lista de preuri unitare rezultate n urma ntocmirii msurtorilor pe baza crora s-au ntocmit evalurile categoriilor de lucrri 5. Analiza economico-financiar a. Investiia de capital b. Strategia de contractare c. Ipoteze n evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri, Ipoteze privind analiza financiar i analiza economic) d. Evoluia prezumat a tarifelor (dac este cazul) e. Evoluia prezumat a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiii, ntreinerea de rutin i reparaii) f. Evoluia prezumat a veniturilor (dac este cazul) g. Analiza cost beneficiu1
1

Vezi Anexa 2 Recomandri privind elaborarea analizei cost beneficiu la Ghidul Solicitantului.
1

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea durabil i promovarea turismului Domeniul de intervenie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale i creterii calitii serviciilor turistice Ghidul Solicitantului Model C1 - Coninutul cadru al Studiului de fezabilitate i. Analiza financiar (modelul financiar, proieciile financiare, sustenabilitatea proiectului) ii. Analiza economic (metodologie, coreciile fiscale i preurile umbr, costuri economice i beneficii, analiza cost beneficiu) iii. Corecii: externaliti, fiscale, preuri contabile h. Analiza de risc (riscuri asumate : tehnice, financiare, instituionale, legale) i. Analiza de senzitivitate j. Indicatori calitativi (beneficii socio-economice ateptate, efectul multiplicator) k. Indicatori cantitativi (indicatori fizici de infrastructur, indicatori economici) Finanarea investiiei Din valoarea total a investiiei: sume nerambursabile provenite de la Comisia European i de la bugetul de stat; mprumuturi; bugetul local. Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei a. Numr de locuri de munc create n faza de execuie b. Numr de locuri de munc create n faza de operare Avize i acorduri emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind: a. avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea i oportunitatea realizrii investiiei; b. avizele privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz metan, ap, canal, telecomunicaii etc.); c. acordurile i avizele pentru protecia mediului i a apelor; d. alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale. B. Prile desenate a. Plan de amplasare n zon (1:25.000-1:5.000) b. Plan general (1:5.000-1:500)

6. a. b. c. 7. 8.