Sunteți pe pagina 1din 8

CONDITII GENERALE DE EXPLOATARE A INSTALATIILOR REVIZII SI REPARATII INSTALATIA DE AUTOMATIZARE DE SIGURANTA SAU REGLARE A PARAMETRILOR SE INTRETINE, VERIFICA SI REVIZUIESTE

E DE CATRE O UNITATE SPECIALIZATA, CONFORM PREVEDERILOR PRODUCATORULUI. 6.61 REZULTATUL VERIFICARILOR FACUTE LA REVIZIE SE CONSEMNEAZA INTR-UN PROCES VERBAL CARE STA LA BAZA REPARATIEI INSTALATIEI SI A RECEPTIEI LUCRARILOR DE REPARATIE. 6.62 REPARATIA ESTE OPERATIA DE REMEDIERE PRIN CARE SE ASIGURA FUNCTIONAREA CENTRALEI TERMICE LA PARAMETRI PPREVAZUTI IN PROIECT. DUPA AMPLOAREA SI CAUZELE CARE CONDUC LA NECESITATEA EFECTUARII REPARATIEI SE DISTING: -REPARATII CURENTE -PE BAZA CONSTATARILOR FACUTE LA REVIZI -PREVENTIVE PENTRU ELEMENTELE LA CARE SE INTREVEDE CA VOR PUTEA APARE DISFUNCTIUNI IN URMATORUL SEZON DE INCALZIRE -ACCIDENTALE, IN URMA UNOR DEFECTIUNI, DETERIORARII, AVARII. - REPARATII CAPITALE(CARE POT FI INSOTITE SI DE LUCRARI DE MODERNIZARE). 6.69 LA APARITIA DE DEFECTIUNI SE EXECUTA IMEDIAT REPARATIILE NECESARE, MENTINAND IN PERMANENTA SIGURANTA FUNCTIONAREA INSTALATIILOR. SE IAU MASURI IMEDIATE PENTRU PREVENIREA DISTRUGERII ECHIPAMENTELOR, CONDUCTELOR SI ARMATURILOR. 6.73 IN VEDEREA EFECTUARII REPARATIILOR DUPA UN INCIDENT ESTE RECOMANDAT CA UNITATEA DE EXPLOATARE SA DISPUNA DE REZERVE DE ECHIPAMENT DE TIPUL CELOR AFLATE IN EXPLOATARE SI ANUME: -ELEMENTE DE CAZAN -ELECTROPOMPE -PLACI DE SCHIMBATOARE DE CALDURA -SETURI DE APARATURA DE MASURA SI CONTROL DE ASEMENEA TREBUIE SA DISPUNA DE REZERVA DE MATERIALE: TEVI, FLANSE, TERMOIZOLATIE, TABLA, ETC.

16.APARATE DE MASURA AUTOMATIZAARE CONTORIZARE 16.1 PENTRU CUNOSTEREA PARAMETRILOR FUNCTIONALI A INSTALATIILOR DE INCALZIRE- ABUR(TEMPERATURA, PRESIUNE, DEBIT, ETC.) ESTE OBLIGATORIE PREVEDEREA APARATURII DE MASURA SI CONTROL. APARATE DE MASURA 16.3 LA INSTALATIILE DE INCALZIRE CU APA SAU ABUR, INDIFERENT DE PARAMETRI AGENTULUI TERMIC SE VA PREVEDEA APARATURA ADECVATA IN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI MARIMEA INSTALATIEI, LASANDU-SE EVENTUAL, LOC PENTRU IMBUNATATIREA ACESTEI ECHIPARI IN VIITOR. IN MOD OBLIGATORIU SE VA PREVEDEA DOTAREA INITIALA CU APARATURA SI AMENAJARILE INDICATE IN ARTICOLELE 16.4, 16.5, 16.7 ........16.12. I-13 I.S.C.I.R. INSPECT. IT CERINTELE TEHNICE PRIVIND MONTAREA INSTALAREA, PUNEREA IN FUNCTIUNE, EXPLOATAREA, VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA SI REPARAREA CAZANELOR( PTC9-2003). MONTAREA, INSTALAREA, PUNEREA IN FUNCTIUNE SI REPARAREA CAZANELOR SE VOR FACE DE CATRE AGENTI ECONOMICI AUTORIZATI DE ISCIR INSPECT IT TOATE CONSTATARILE REFERITOARE LA MONTAREA, INSTALAREA, PUNEREA IN FUNCTIUNE, VERIFICAREA TEHNICA SI REPARAREA CAZANELOR VOR FI CONSEMNATE IN PROCESE VERBALE. 4.3.1.1. PROPRIETARUL/UTILIZATORUL CAZANELOR ESTE OBLIGAT SA IA TOATE MASURILE NECESARE IN VEDEREA RESPECTARII PREVEDERILOR PREZENTEI PRESCRIPTII TEHNICE IN SCOPUL FUNCTIONARII CAZANELOR IN CONDITII DE SECURITATE. 4.5.SALA CAZAZNELOR 4.5.1 ACCESUL IN SALA CAZANELOR A PERSOANELOR STRAINE DE EXPLOATARE A CAZANELOR SI A INSTALATIILOR AUXILIARE ALE ACESTORA ESTE INTERZISA.

INSPECTORI DE SPECIALITATE AI ISCIR INSPECT. IT, PRECUM SI PERSONALUL PROPRIU DE SUPRAVEGHERE TEHNICA POT INTRA ORICAND IN SALA CAZANELOR, PE BAZA LEGITIMATIEI DE SERVICIU SAU A DELEGATIEI SPECIALE DE CONTROL.

4.5.3. ESTE INTERZIS A SE DA SALII CAZANELOR ALTA INTREBUINTARE INAFARA CELEI STABILITE PRIN PROIECT. 4.5.4 SPATIILE DE ACCES SI DE DESERVIRE ALE DIFERITELOR LOCURI DE MUNCA DIN SALA CAZANELOR, PRECUM SI CAILE SPRE USILE SALII VOR FI INTOTDEAUNA LIBERE. 4.5.6 IN SALA CAZANELOR VOR FI AFISATE LA LOC VIZIBIL INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE, CARE SA TINA SEAMA DE SPECIFICUL CAZANELOR DIN SALA.DE ASEMENEA VOR FI AFISATE INSTRUCTIUNI INTERNE PRIVIND ATRIBUTIILE PERSONALULUI SI MODULUI DE DESERVIRE A CAZAANULUI. 4.6 PERSONALUL DE DESERVIRE SI ORGANIZARE A MUNCII 4.6.2 SUPRAVEGHEREA CAZANELOR CU PUTERI NOMINALE MAI MICI DE 300KW SE VA FACE DE CATRE PERSONAL INSTRUIT DE AGENTI ECONOMICI AUTORIZATI CARE AU PUS IN FUCNTIUNE CAZANELE. OBLIGATIILE PERSONALULU IDE EXPLOATARE VOR FI PRECIZATE IN INTRUCTIUNILE DE EXPLOATARE. 4.7 EVIDENTA EXPLOATARII CAZANELOR 4.7.1 LA CENTRALELE TERMICE PREVAZUTE CU SUPRAVEGHERE PERMANENTA SE VA TINE EVIDENTA EXPLOATARII INTR-UN REGISTRUJURNAL. 4.7.2 IN REGISTRUL JURNAL DE SUPRAVEGHERE POT FACE INSCRIERI FOCHISTII, FACTORI RESPONSABILI DIN UNITATE(CONDUCEREA UNITATII, SI CEI INSARCINATI INSCRIS DE ACESTA) PRECUM SI ALTE PERSOANE DIN EXPLOATARE, CONFORM ATRIBUTIILOR CARE LE REVIN PRIN INSTRUCTIUNILE INTERNE. 4.8 VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA 4.8.3 REVIZIA INTERIOARA ( A CAZANULUI) TREBUIE SA FIE EFECTUATA CEL PUTIN O DATA LA 4 ANI. INSPECTORUL DE SPECIALITATE AL ISCIR INSPECT IT V-A PUTEA STABILI TERMENE MAI SCURTE, FUNCTIE DE STAREA TEHNICA SI VECHIMEA CAZANULUI.

PROPRIETARUL/UTILIZATORUL ESTE SINGURUL RASPUNZATOR PENTRU RESPECTAREA TERMENELOR SCADENTE DE EFECTUAREA A REVIZIEI INTERIOARE, CHIAR DACA TERMENELE RESPECTIVE II SUNT SAU NU REAMINTITE DE CATRE ISCIR-INSPECT IT.

4.10 REVIZIA EXTERIOARA REVIZIA EXTERIOARA SE POATE EXECUTA INOPINANT IN TIMPUL FUNCTIONARII CAZANULUI SI CONSTA IN EXAMINAREA TUTUROR FACTORILOR CARE CONTRIBUIE LA FUNCTIONAREA CAZANULUI IN CONDITII DE SIGURANTA SI ANUME: A) SALA CAZANELOR, ASUPRA CONDITIILOR PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA(SPATII DE ACCES SI DE DESERVIRE, ILUMINARE, CURATENIE, ETC.) B) FUNCTIONAREA ARMATURILOR DE SIGURANTA SI CONTROL, PRECUM SI A INSTALATIEI DE AUTOMATIZARE. C) DACA PERSONALUL DE DESERVIRE ESTE AUTORIZAT SI VERIFICAT PERIODIC, SI DACA CUNOASTE REGULILE DE EXPLOATARE A CAZANULUI. D) RESPECTAREA PARAMETERILOR PRINCIPALI AI CAZANULUI(DEBIT, PRESIUNE, TEMPERATURA) E) STAREA PARTILOR VIZIBILE SI ACCESIBILE ALE CAZANULUI: A ZIDARIEI ACESTUIA, PRECUM SI A INSTALATIILOR AUXILIARE. F) STAREA INSTALATIEI DE ARDERE SI DEZVOLTAREA FLACARILOR FATA DE PERETII SUPRAFETELOR DE INCALZIRE. G) EXISTENTA INSTRUCTIUNILOR DE EXPLOATARE IN SALA CAZANELOR SI DACA SUNT CUNOSCUTE DE PERSONALUL DE DESERVIRE. H) EXISTENTA REGISTRULUI-JURNAL DE EXPLOATARE A SALII CAZANELOR, PRECUM SI MODUL IN CARE SE FAC INSCRIIRILE ZILNICE. 4.11 VERIFICAREA EFICIENTEI ENERGETICE IN PLUS SE VA EFECTUA ANALIZAZ GAZELOR DE ARDERE PENTRU A DETERMINA EFICIENTA ARDERII, TEMPERATURA GAZELOR LA COS, TIRAJUL, EXCESUL DE AER SI NOXELE EMISE. ACESTE VERIFICARI SE EFECTUEAZA CEL PUTIN O DATA LA DOI ANI DE CATRE ISCIR INSPECT IT SAU DE CATRE AGENTI ECONOMICI AUTORIZATI DE ISCIR- INSPECT IT IN BAZA UNEI IMPUTERNICIRI SCRISE DIN PARTEA ISCIR- INSPECT IT.

5.REPARAREA CAZANELOR 5.1 REPARAREA CAZANELOR SE POATE EXECUTA NUMAI DE CATRE AGENTI ECONOMICI AUTORIZATI DE ISCIR- INSPECT IT IN ACEST SCOP. 5.2 REPARATIILE CARE SE VERIFICA DE ISCIR- INSPECT IT SE VOR EFECTUA NUMAI IN BAZA UNUI PROIECT DE REPARATII. 5.6 EFECTUAREA LUCRARILOR DE REPARATII SE VA INSCRIE IN REGISTRUL DE SUPRAVEGHERE SAU DE EVIDENTA A FUNCTIONARII INSTALATIEI DE CATRE R.S.V.T.I. 9.DISPOZITII FINALE IN CAZUL AVARIILOR CARE DETERMINA OPRIREA DIN FUNCTIONE SAU FUNCTIONAREA IN CONDITII DE NESIGURANTA A CAZANELOR, PRECUM SI IN CAZURI DE ACCIDENTE PROVOCATE DE ACESTEA, PROPRIETARUL/UTILIZATORUL VA ANUNTA IN MOD OBLIGATORIU, TELEFONIC SI PRIN FAX IN CEL MULT 8 ORE, ISCIR-INSPECT IT IN RAZA CARUIA S-A PRODUS AVARIA. CU ACEASTA OCAZIE SE VOR ANUNTA CEL PUTIN URMATOARELE DATE: NUMELE, PRENUMELE SI FUNCTIA PERSOANEI CARE ANUNTA, MODUL IN CARE POATE FI CONTACTATA IN VEDEREA UNOR EVENTUALE DATE SUPLIMENTARE, DATA/ORA SI LOCUL PRODUCERII AVARIEI, FELUL INSTALATIEI SI URMARILE AVARIEI. 9.2 PROPRIETARUL/UTILIZATORUL ESTE OBLIGAT SA IA MASURI CA SITUATIA PRODUSA LA AVARIE SAU IN TIMPUL ACCIDENTULUI SA RAMANA NEMODIFICATA PANA LA SOSIREA INSPECTORULUI DE SPECIALITATE AL ISCIR-INSPECT IT, CU EXCEPTIA CAZULUI CAND ACESTA AR CONSTITUI UN PERICOL PENTRU VIATA SI SANATATEA PERSOANELOR. IN ACEST CAZ , PERSOANA AUTORIZATA DE ISCIR INSEPCT IT A AGENTULUI ECONOMIC RESPECTIV, V-A INTOCMI UN RAPORT TEHNIC REFERITO LA SITUATIA, INSTALATIEI IMEDIAT DUPA AVARIE, CARE POATE INCLUDE SI FOTOGRAFII ALE ZONEI AVARIATE, PRECUM SI INTERVENTIILE OPERATE ASUPRA ZONEI AVARIATE PENTRU A SE EVITA RISCURILE SUPLIMENTARE PE CARE AVARIA RESPECTIVA LE POATE GENERA. L.7 SANCTIONAREA PERSONALULUI AUTORIZAT PERSONALUL AUTORIZAT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE PREZENTEI ANEXE, POATE FI VERIFICAT DE CATRE INSEPCTORI DE SPECIALITATE INSPECT-IT, IN TIMPUL EFECTUARII ACTIVITATILOR, CU PRIVIRE LA MODUL CUM ISI INDEPLINESTE SARCINILE DE SERVICIU SI CUM APLICA CUNOSTINTELE TEORETICE SI PRACTICE.

SE POT LUA URMATOARELE MASURI: -SESIZAREA CONDUCERII AGENTULUI ECONOMIC UNDE ISI DESFASOARA ACTIVITATE FOCHISTUL PENTRU APLICAREA DE SANCTIUNI PREVAZUTE IN REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA. -CONSEMNAREA IN CARNETUL DE AUTORIZARE A ABATERII CONSTATATE. -APLICAREA UNEI AMENZI, IN CAZUL IN CARE ABATEREA SE INCADREAZA IN PREVEDERILE LEGISLATIEI IN VIGUARE PRIVIND STABILIREA SI SANCTIONAREA CONTRAVENTIILOR. -RETRAGEREA CARNETULUI DE AUTORIZARE PE TIMP LIMITAT SAU DEFINITIV, IN FUNCTIE DE GRAVITATEA ABATERII COMISE. -RETRAGEREA DEFINITIVA A CARNETULUI DUPA COMITEREA UNEI ABATERI GRAVE L.8 ALTE DISPOZITII L.8.1 FOCHISTII SUNT OBLIGATI SA POARTE PERMANENT LA LOCUL DE MUNCA AUTORIZATIA ASUPRA LOR. L.8.2 IN CAZUL UZURII AVANSATE SAU AL DETERIORARII ACCIDENTALE A AUTORIZATIEI ELIBERATE DE ISCIR INSPECT IT, IN BAZA UNEI CERERI SCRISE SI MOTIVATE, ISCIR- INSPECT IT V-A ELIBERA ALTA AUTORIZATIE, PENTRU INLOCUIREA CELEI UZATE, CU CONDITIA DEPUNERII AUTORIZATIEI UZATE LA ISCIR INSEPCT IT.

MASURI PENTRU FUNCTIONAREA NORMALA A CAZANULUI PRINCIPALELE PREOCUPARI ALE FOCHISTULUI SUNT: 1.ALIMENTAREA CU APA A CAZANULUI AVAND GRIJA CA APA SA NU SCADA SUB NIVELUL MINIM SAU SA CREASCA PESTE CECL MAXIM. 2.MENTINEREA CONSTANTA A PRESIUNII CAT MAI APROAPE DE DUNGA ROSIE FARA A O DEPASI (DUGA ROSIE ESTE MARCATA PE MANOMETRU CA FIIND MAXIMA), CAND FOCHISTUL CONSTATA CA ACUL MANOMETRULUI COBOARA INSEMNA CA S-A MICSORAT CANTITATEA DE COMBUSTIBIL ARS. 3.PENTRU A REGLA SARCINA ( TEMPERATURA CRESTE) SE MARESTE TIRAJUL. 4.LA CAZANELE AUTOMATIZATE REGLAREA SARCINII SE FACE AUTOMAT, FUNCTIE DE CONSUMUL DE AGENT TERMIC. 5.FOCHISTUL TREBUIE SA URMAREASCA PERMANENT O ARDERE COMPLETA A COMBUSTIBILULUI GHIDANDU-SE DUPA CULAOREA FLACARII IN FOCAR SI A FUMULUI LA COS. 6.REGLAREA TIRAJULUI PENTRU A AVEA O ARDERE BUNA FOCHISTUL TREBUIE SA URMAREASCA: A)INDICATORUL DE TIRAJ B)PURJAREA CAZANULUI: - CONTINUA - PERIODICA - CU INTERMITENTA PURJAREA PERIODICA SE FACE DE CATRE FOCHIST CEL PUTIN O DATA PE TURA SI ARE CA SCOP ELIMINAREA NAMOLULUI DEPUS. 7.URMARIREA FUNCTIONARII NORMALE A ARMATURILOR SI A INSTALATIILRO ANEXE. 8.MANOMETRELE VOR FI URMARITE PERMANENT. 9.URMARIREA PERMANENTA A NIVELULUI APEI. OPRIREA CAZANELOR OPRIRE PRIN PROTECTIE (OBLIGATORIU AUTOMATIZATA) - FORTATA - NORMALA OPRIREA FORTATA: FOCHISTUL TREBUIE SA OPREASCA CAZANUL IMEDIAT ATUNCI CAND: -DISPOZITIVELE DE ALIMENTARE CU APA SUNT DEFECTE -INDICATORUL DE NIVEL NU FUNCTIONEAZA -NIVELUL APEI A TRECUT PESTE MARGINEA SUPERIOARA A STICLEI DE NIVEL SI PRIN PURJAREA CAZANULUI NIVELUL NU SCADE; -S-AU PRODUS CRAPATURI S-AU DARAMATURI LA ZIDARIE CAZANULUI. -COMBUSTIBILUL ANTRENAT ARDE IN CANALELE DE GAZE SI TEMPERATURA ACESTOR GAZE CRESTE ANORMAL.

-S-A PRODUS O EXPLOZIE DE GAZE IN COCARUL CAZANULUI. -S-A PRODUS UN INCENDIU IN SALA CAZANELOR. -LA STINGEREA ACCIDENTALA A FOCULUI IN CAMERA DE ARDERE. OPRIREA NORMALA SE FACE IN URMATOARELE CAZURI: -ORDIN SCRIS AL SEFULUI DE CAZANE. -COMUNICARE DE CATRE BENEFICIAR CA NU MAI ESTE NEVOIE DE AGENT TERMIC. -PROGRAMUL ZILNIC PRIVIND OPRIREA CAZANELOR. -OPRIREA NORMALA SE FACEC CONFROM INSTRUCTIUNILOR INTERNE PRIN MICSORAREA TREPTATA A DEBITULUI DE COMBUSTIBIL SI A TIRAJULUI PANA LA DEBITUL MINIM APOI OPRIREA COMPLETA. -LA CAZANELE AUTOMATIZATE OPRIREA SE FACE CONFORM NORMELOR INTERNE. DACA ESTE CAZUL S-A OPRIT PENTRU REPARATIE, VERIFICARE ISCIR SI TREBUIE GOLIT SE DESCHID ORIFICIILE DE INTRARE A AERULUI IN FOCAR PENTRU A GRABI RACIREA APEI DIN CAZAN. FOCHISTUL NU TREBUIE SA PARASEASCA CAZANUL PANA CAND PRESIUNEA DIN CAZAN NU SCADE LA ZERO. GOLIREA CAZANULUI DE APA SE FACE CAND PRESIUNEA A SCAZUT LA ZERO SI TEMPERATURA SUB 80 C, PENTRU ACESTA SE DESCHIDE ROBINETUL DE GOLIRE SAU IN LIPSA ACESTUIA A SUPAPELOR DE SIGURANTA, APOI SE DESCHID ROBINETELE DE PURJARE SI GOLIRE. CURATIREA DE PIATRA A SPATIULUI DE APA, ABUR SE FACE CU RAZUITOAREA, CIOCANE USOARE, PERII DE SARMA SAU ALTE OBIECTE METALICE FARA SA SE FACA CRESTARI IN PERETII METALICI AI CAZANULUI. CURATIREA DE FUNINGINE SE FACE CU RAZUITOARE, PERII DE SARMA, DEPUNERILE DE FUNINGINE VOR FI MINIME DACA FOCHISTUL SE INGRIJESTE SA AIBA O ARDERE BUNA (COMPLETA). PACURA NEARSA COCSIFICATA PE TEVI SE POATE INDEPARTA USOR CU UN JET PUTERNIC DE APA FIERBINTE LUANDU-SE SI MASURILE DE N.T.S.M. IN CENTRALELE TERMICE CU COMBUSTIBILE SAU GAZOS SE PREVAD STINGATOARE CU PULBERE SI CO2 DE MINIM 6KG AMPLASATE CATE UNUL LA FIECARE 100 m2 SUPRAFATA DE PARDOSEALA.

S-A PREDAT LA CURSUL DE FOCHISTI PROMOTIA 2008