Sunteți pe pagina 1din 5

FOCUL PRIETEN I DU MAN

Efecte benefice ale focului:

nc lzire

Iluminat

Prepararea hranei

Prelucrarea uneltelor de lucru

Focul du man al omului:

El poate provoca:
n mod direct

- Arsuri - Moartea, atunci cnd arsurile sunt foarte grave (cuprind o mare parte din corp i sunt n profunzime) - Distrugerea bunurilor materiale - Afectarea mediului nconjur tor

n mod indirect

- Moartea prin intoxicare cu fum i gaze de incendiu - Distrugerea bunurilor prin c ldura degajat i prin fumul de incendiu

Oamenii au g sit solu ii i pentru interven ia n caz de incendiu, prin utilizarea de:

Instala ii de stingere a incendiilor:

- Hidran i exteriori - Hidran i interiori - Instala ii de stingere fixe sau mobile

Mijloace de prim

interven ie:

- Sting toare - Gale i - P turi - Etc.

Ma ini de pompieri echipate cu


- Cistern cu ap - Pomp - Scar

Pompierii sunt for ele de interven ie specializate, care ac ioneaz n caz de incendiu pentru salvarea persoanelor i acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor i limitarea pagubelor acestora i protejarea mediului nconjur tor.

In Romnia, n caz de incendiu, pot interveni pompierii profesioni ti (militari) i/sau pompierii din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situa ii de urgen . Ei activeaz n cadrul unui serviciu pentru situa ii de urgen i au n dotare un echipament de protec ie individual , precum i mijloace i/sau ma ini de interven ie.