Sunteți pe pagina 1din 1

Nr............../......................

2010

CATRE , CASA JUDETEANA DE PENSII DIRECTIA COLECTARE CONTRIBUTII

Va rugam a modifica in evidentele dumneavoastra in Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale pentru S.C. URBAN SERV BOTOSANI aferenta lunii ianuarie , inregistrata la dvs.sub nr.353514/12.02.2010 urmatoarele date: -la nr.crt 123 asigurat DIEACIUC ANGELICA CNP = 2581115070022 datele rectificate sunt : T.zile =20 ; PPN = 14 in loc de 16 ; ZCN = 6 in loc de 4 ; Total venit = 810 in loc de 540 ; CAS asigurat = 129 in loc de 107 ; Venit CN = 810 in loc de 540 ; Prest.A.S. = 420 in loc de 480 si Baza FNUASS = 420 in loc de 480. Va multumim pentru colaborare !

DIRECTOR GENERAL, ing.Gheorghe Pricopi

SEF BIROU RESURSE UMANE, ing.Mariana Garneata