P. 1
Anexa Nr 4 Decizie Interna

Anexa Nr 4 Decizie Interna

|Views: 541|Likes:
Published by Laurentiu Tudorache

More info:

Published by: Laurentiu Tudorache on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2014

pdf

text

original

Anexa nr. 3 _________________________ Nr.____ Din______________ DECIZIE nr.

4 Subsemnatul__________________, director___________________, în baza OMAI 712/2005 stabilesc următoarele măsuri obligatorii privind instruirea pe linie de PSI: I. Executantul instructajelor Se desemnează pentru executarea instructajelor:__________________ A. Instructajul introductiv general Cadrul tehnic PSI ( persoana stabilită pentru controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, potrivit art. 19 litera g din OGR 60/97). B. Instructajul specific locului de muncă Cadrul tehnic PSI C. Instructajul periodic Instructajul periodic se execută: - pentru personalul_____________- de către cadrul tehnic PSI D. Instructajul special pentru lucrări periculoase Instructajul se execută: - privind tehnologia de execuţie de către conducătorul formaţiei de lucru - privind condiţiile tehnologice de către conducătorul locului de muncă. Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează, după caz, în permisul (autorizaţia) de execuţie a lucrării, registrul de tură sau în fişele individuale. E. Instructajul pentru personalul din afara unităţii Se execută de către personalul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. II. Instruirea Instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va executa astfel: A. Instructajul introductiv general 1. Durata instructajului-minim 8 ore 2. Categorii de personal ce participă: a) noii angajaţi la muncă( contract de muncă, convenţie civilă, etc.) b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta c) lucrători sezonieri, temporari sau zilieri d) elevi, studenţi aflaţi în practică 3. Conţinutul instructajului:

pompieri militari e) mijloacele tehnice de PSI existente şi modul de utilizare a acestora: .cap.. .forţe de intervenţie: personalul de la locul de muncă.alarmare alte forţe (dacă este cazul) .I.S.1 la 11. exemplul pompierii militari) .modul de sancţionare al încălcărilor la normele PSI (contravenţionale sau infracţionale).plan de depozitare . f) modul de acţiune în cazul observării unui incendiu şi anunţarea lui: . stingere incendii .normele PSI şi de dotare valabile în unitate.persoana care a anunţat incendiu .măsuri de îmbunătăţire a PSI. art 23 .. III b) acte normative specifice: . .anunţare pompieri militari .OGR 60/97 art.plan de evacuare .S. exteriori ) şi modul de echipare a acestora (teoretic şi practic). descriere sumară a construcţiei şi substanţelor de stingere utilizate şi descrierea amănunţită a modului de punere în funcţiune.instalaţii de stingere cu hidranţi ( interiori. c) modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor .a) acte normative generale: .alarmare forţe proprii .mijloace de anunţare (telefon.plan de intervenţie .exemplul de organizare a intervenţiei la locul de muncă d) forme şi metode specifice de PSI . capitolul corespunzător obligaţiilor PSI pentru personalul din categoria instruită.locul evenimentului .P. 775/98 MI.001 cele 5 decizii de reglementarea ordinii interioare pe linie de P.D.stingătoare portabile şi transportabile.controale PSI ( interne din societate şi externe.G. -Norme Generale de PSI ord. cu termene şi responsabilităţi .data şi ora observării incendiului .alarmarea conducerii societăţii .I. SPC (propriu sau convenţie). sonerie ) .instalaţii speciale de: semnalizare incendii.

în afara spaţiilor unde s-ar putea propaga incendiul. instalaţia incendiată şi alarmarea persoanelor din construcţiile vecine.evacuarea persoanelor din construcţia.g) acţiunile ce trebuie întreprinse după perceperea alarmei de incendiu: . la care sunt necesare 70% din răspunsuri să fie corecte. materialelor şi produselor utilizate la locul de muncă. c) descrierea. Atenţie: Acţiunile se pot efectua simultan (ex. Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări. ordinea înscrisă este cea a priorităţilor. Categorii de personal ce participă: a) noii angajaţi la muncă( contract de muncă. Conţinutul instructajului: a) caracteristicile fizico-chimice şi clasele de periculozitate ale substanţelor. instalaţii speciale) din dotarea spaţiilor afectate. Atenţie: Evacuările atât de personal cât şi de materiale se vor face în locuri special stabilite. e) descrierea. temporari sau zilieri d) elevi. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile de cunoştinţe minime.evacuarea materialelor ce înglobează valori mari.) b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta c) lucrători sezonieri. utilajelor. recipiente sub presiune. Instructajul specific locului de muncă 1. studenţi aflaţi în practică 3. hidranţi. dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor. funcţionarea şi modul de urmărire şi de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă. 4. Acţionarea cu mijloace iniţiale de combatere a incendiului (stingătoare. funcţionarea. amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor. dar şi în afara spaţiilor rezervate forţelor de intervenţie. convenţie civilă. etc. . aparatelor. inclusiv la cele de prevenire a incidentelor şi avariilor tehnologice. d) conţinutul instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi a planurilor de intervenţie specifice. Durata instructajului: minim 8 ore 2. recipiente cu gaze sau lichide inflamabile) . .evacuarea materialelor combustibile din calea de propagare a incendiului.: evacuare persoane şi intervenţie folosind mijloacele de primă intervenţie). .evacuarea materialelor periculoase (explozibile. măsuri de prevenire a acestora. B. b) cauzele potenţiale şi riscurile (pericolele) de incendiu şi/sau explozie specifice locului de muncă. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie.

când sau adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii. Durata instructajului: minim 2 ore 2. avarie).restul personalului (directori. 1. maiştri. .lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurt circuite .lucrări de sudare . cercetători. Instructajul se execută la: .lucrări pentru distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri nerecuperabile sau neutilizabile.Durata: minim 15 min. personal muncitor fără funcţii de execuţie sau operative). la care sunt necesare 70% din răspunsuri să fie corecte.la reluarea activităţii după producerea unui eveniment negativ (incendiu.personalul cu lucrează direct şi nemijlocit la aparate. D.când au apărut modificări ale legislaţiei specifice domeniului apărării împotriva incendiilor sau conexe acesteia. Instructajul periodic: 1. funcţionari. specialişti. d) instructajul periodic se va face obligatoriu în următoarele cazuri: . Intervalul între două instructaje periodice: a) lunar . aparate. personal din laboratoare. . calamitate naturală. ingineri. . .lucrări de topire a bitumului sau asfaltului.când un salariat a lipsit mai mult de treizeci de zile calendaristice de la locul de muncă. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie. conducte tehnologice sau conductoare electrice. 2. maşini. etc. evacuarea persoanelor şi a bunurilor şi pentru anunţarea şi stingerea incendiilor.lucrări de tăiere sau lipire cu flacără . .pentru personalul muncitor cu funcţii de execuţie sau operative b) la trei luni . Instructajul special pentru lucrări periculoase. Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile de cunoştinţe minime. c) la 6 luni . personal TESA. explozie.lucrări care pot provoca scântei mecanice .f) sarcinile specifice care îi revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor. 4.lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje. C. subingineri. . utilaje şi instalaţii tehnologice şi având pregătirea: tehnicieni.

litera c) şi d). E. asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie să le respecte şi sunt atenţionate asupra unor pericole existente în anumite locuri de pe traseul parcurs.curăţarea interioară a unor vase. . 2. recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate. prin care.prezentarea unei proceduri special întocmite pentru persoanele prevăzute la pct. Finalizarea instructajelor A. revizii.punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora. prelucrate sau vehiculate produse combustibile. care să conţină problematica prezentată. decongelări.. Durata: minim 15 minute 2. rezervoare. 2 litera e).lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări. Consemnarea efectuării instructajului se face într-un proces verbal întocmit în acest scop. întreţinere şi de service. însoţit de tabele cuprinzând numele. Se stabilesc. 4. Problematica instructajului: . aprinderea cuptoarelor tehnologice. 5. Persoanele care participă: a) personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii b) personalul societăţilor comerciale de reparaţii. prin act de autoritate al patronului.prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase. etc. e) vizitatori în grup de minim 5 persoane 3.prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncă pentru persoanele prevăzute la pct. locurile cu risc de incendiu şi/sau de explozie din incintă pentru care se execută instructajul.aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile sau explozive. . prenumele şi semnătura persoanelor instruite.) . Consemnarea instructajelor: . cazanelor. 2 litera a) şi b). 15 minute). c) conducătorii auto şi personalul aparţinând căilor ferate d) personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate. acestea sunt instruite sumar ( max. III. .prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru persoanele prevăzute la pct. . etc. . Instructajul pentru personalul din afara societăţii 1.

a) Fişă individuală de instructaj PSI .instructajul la locul de muncă .instructaj la conversia profesională b) Registru de predare-primire a schimbului .instructajul introductiv general . _____________________ . Se păstrează pe o perioadă de 24 luni. Testele impuse de OMAI 712/2005se păstrează de către persoanele desemnate pentru efectuarea instructajelor.instructaj pe schimb . Director .instructajul periodic .instructaj pentru persoanele din afara societăţii d) Permis de execuţie a lucrărilor periculoase: .instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz) B.instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz) .instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz) c) Procese verbale de instruire: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->