Sunteți pe pagina 1din 16

Curs 3. Contracte Speciale 19.10. 2011 Vanzarea lucrului altuia este Rezolubila.

art 1683 (2) NCC: Obligatia Vanzatorului se considera ca fiind executata fie prin dobandirea de catre acesta a bunului, fie prin ratificarea vanzarii de catre proprietar(tertul care este proprietar), fie prin orice alt mijloc direct ori indirect care procura cumparatorului proprietatea acestui bun. -> ultima parte nu este formulata corect. Daca dobandesti proprietatea prin mostenire sau prin uzucapiune ( in aceasta situatie cand cumparatorul a dobandit prin mostenire atunci pretul pe care l-a platit are o cauza ? nu, nu are) -> s-a deschis mostenirea, a dobandit proprietatea de la cel pe care l-a mostenit -> nu este acelasi lucru ca si cum ar dobandi de la vanzator, el dobandeste de la de cujus -> aberatie. art. 1713 Codul Quebec: Vanzarea unui bun de catre o persoana care nu este proprietar poate fi lovita de nulitate absoluta iar daca Vanzatorul devine proprietarul bunului nu mai este lovita de nulitate. Una este ca vanzatorul sa devina proprietar iar alta ca cumparatorul sa devina proprietar pe orice alta cale.

Formarea Vanzarii
Pretul este prestatia cumparatorului iar acesta trebuie sa constea intr-o suma de bani. Nu poate fi vorba despre o alta prestatie (ex: serviciu) la momentul incheierii contractului dar este tot vanzare daca ulterior de realizeaza o Dare in plata. Ex: Transferul proprietatii unui bun contra unui serviciu Nu este vanzare pentru ca nu are stipulat un pret. Daca partile se inteleg : iti vand bunul cutare contra pretului cutare, iar partile se inteleg ca pretul sa fie achitat printr-o dare in plata (transfer proprietate bun, transfer servicii ) => VANZARE. Pretul trebuie sa fie determinat sau determinabil. In vanzarile comerciale pretul poate sa nu fie stipulat in contract dar sa fie determinabil ( Vanzatorul este producator al unui anumit bun si livreaza bunul pe piata, iar bunul are o anumita cota pe piata ), pretul poate fi stabilit astfel. 1864 -> daca pretul nu era stabilit la momentul incheierii contractului sau daca nu erau stabilite criterile dupa care urma sa fie stabilit acest contract era considerat NUL pentru ca lipsea un element esential. 1864 -> Determinarea pretului poate fi stabilita de un tert => tertul desemnat de ambele parti => mandatar comun al acestor parti, iar daca mandatarul din nu stiu ce motive nu putea fixa pretul=> Vanzarea nu se putea forma. In NCC daca tertul nu fixeaza pretul, instanta poate desemna un expert care sa

stabileasca pretul, care are cunostinte stricte de specialitate fara sa existe relatii de incredere intre parti si el -> prevedere legala incorecta (Chirica). Ex: valoarea de circulatie a unui teren=> Nu orice tert care stabilea pretul era in situatia unui expert => contract mandat conform Codului 1864.

Libertatea de a vinde si de a cumpara


Principiul - a vinde - a cumpara. ( art 1662 NCC dar exista si in 1864) Din punctul de vedere al vanzatorului pot exista anumite incapacitati si restrictii. Codul 1864: incapacitatea sotilor de a-si vinde unul altuia bunuri dintre cele proprii. NCC nu mai exista acesta incapacitate => Sotii pot incheia intre ei contracte de vanzare. Daca sotii incheie contracte de vanzare inainte de 1 octombrie 2011 aceste contracte de vanzare sunt nule. -> NR

Ingradirea libertatii de a vinde


Regula: Oricine poate vine oricui atunci cand vrea si cui vrea. Ex: Vanzatorul este comerciant => are obligatia legala de a vinde iar in situatia in care nu vinde unei persoane incalca regulile concurentei atunci cand din motive subiective refuza sa incheie contractul cu o anumita persoana -> daca face o oferta iar aceasta este acceptata => contractul este considerat format => Vanzarea este incheiata. Daca comerciantul nu vrea sa vanda trebuie sa scoata bunurile din circuit, sa nu le afiseze si sa nu faca oferte. - exista posibilitatea sa existe restrictii legale -> in restaurantele care isi rezerva dreptul de a-si alege clientel (ex: tinuta obligatorie ). Se poate -> daca este vorba despre comercianti, nu particulari. -> vreau sa vand la un iubitor de animale -> un caine -> exista aceasta posibilitate.

Dreptul de preemtiune/preferinta
- functioneaza in conditii egale de pret. NCC: preferintele pot sa decurga din lege sau din cotract.( aproximativ acelasi regim juridic) Ex: bunuri care fac parte din patrimoniul cultural- daca cel care detine proprietatea acestor bunuri doreste sa le vanda -> statul are prioritate. Trebuie sa i-l exercite intr-o anumita perioada. -natura juridica-> este un drept potestativ - beneficiarul preemtiuni (in favoarea

caruia este instituita preemtiune) poate sa exercite acest drept/preferinta devenind el proprietarul bunului sau sa nu exercite acest drept/preemtiunea => vanzatorul este liber sa instraineze cand si cui vrea. Nu este vorba despre un drept de creanta -> nu exista nicio obligatie de a face pentru debitor. Sanctiunile - potrivit Codului 1864: Nulitatea Relativa, Substituirea titularului dreptului de preemtiune in locul/dreptul tertului cumparator si Nulitatea Absoluta. NCC: Substituirea Preemtorului in dreptul tertului cumparator. Ex: Cand exista dreptul de preferinta in favoarea beneficiarului si se incheie contractul cu un tert in dispretul dreptului de preferinta ->Titularul dreptului de preemtiune se poate substitui in drepturile cumparatorului. Orice vanzare facuta inainte de exercitarea dreptului de preemtiune este facuta sub conditia suspensiva care retroactiveaza. Dreptul de preemtiune trebuie notat in CF in cazul bunurilor imobile pentru realizarea opozabilitatii. Si in cazul bunurilor mobile (nu exista regim de publicitate) vanzarea este tot sub conditie suspensiva ( dreptul care nu este facut opozabil NU poate fi impus celui care nu a stiut si nici nu a avut obligatia legala de a cunoaste acel drept ).

Clauzele de Agreement o alta ingradire a libertatii de a vinde.

- raporturile dintre parti pot avea o coloratura accentuata de "intuitu personae". ->Ex: in cadrul unor S.C. -> partile pot sa convina ca instrainarea drepturilor sociale de catre oricare dintre actionari sa nu poata fi facuta fara ca ceilalti actionari (cei care nu participa la cesiune) sa-si dea agrementul ( sa fie de acord ca persoana care cumpara actiunile respective sa intre in societate ) = ingradire a libertatii vanzatorului/dreptului de a vinde-> astfel incat vanzatorul nu poate vinde oricui existand dreptul celorlati actionari de a-si exprima agreementul. In caz de exercitare abuziva a agreementului->intervine instanta iar daca refuzul nu este abuziv-> instanta nu mai poate interveni vanzatorul este obligat sa aleaga alt cumparator care sa fie agreeat de ceilalti. - este tot un drept potestativ, atata timp cat nu este exercitat abuziv. Uneori aceste drepturi potestative pot fi exercitate abuziv -> creere prejudiciu -> intentie de a face rau -> instanta poate interveni sa cenzureze acel refuz al agreementului. Cumparatorul are libertatea de a cumpara sau de a nu cumpara. -> acelasi principiu !!!

NCC art. 1655. Incapacitati de a cumpara:(a) mandatarii, (b)parintii, tutorii, curatorii, administratorul provizoriu, (c)functionarii publici, judecatorii sindici, practicienii insolventa, executorii => direct sau prin persoane interpuse sau chiar prin licitatie publica. Sanctiunea : nulitatea relativa(a,b) si nulitate absoluta(c). -> conflict de interese intre cel care vinde si cel care cumpara aceste bunuri. NCC art. 1653. Incapacitatea de a cumpara drepturi litigioase-> sub sanctiunea nulitatii absolute. judecatori, procurori, practicieni insolventa, avocati. Exista si restrictii care rezulta din conventii incheiate intre parti=> Contractele cadru de distributie -> ex: produs cumparat doar de la o persoana. -> ingradire care decurge din acordul partilor. Ex: Producatorul sa vanda doar celor agreeati. Libertatea de a vinde si de a cumpara -> principiul libertatii depline. Exceptiile => interpretare stricta. Ex: persoana care a cumparat un drept litigios era avocat si contractul nu era de vanzare cumparare ci era doar o promisiune => interdictia functioneaza. Din punct de vedere legal-obiectiv cand se incheie o promisiune sinalagmatica -> incheierea ei nu mai poate fi intoarsa-> este ca si cum ai fi incheiat vanzarea. Pretul era mai mic decat cel real. Chiar daca promisiunea nu este translativa de proprietate, urma sa se incheie vanzarea -> exista aceasta interdictie. Cand dreptul nu mai este litigios -> exista acest drept de a cumpara-> doar atunci!

Oferta / Acceptare
orice contract -> vanzarea-> se naste -> acord de vointe intre vanzator si cumparator. Trebuie sa se intalneasca oferta cu acceptarea pentru a lua nastere vanzarea. Codul 1864: vanzarea este contractul care se naste instantaneu, nu este vorba despre aplicarea lui in timp considerandu-se ca atunci cand se intalneste oferta cu acceptarea contractul a luat nastere ( intre momentul cand o parte face oferta ( poate sa provina atata de la vanzator cat si de la cumparator ) si cel al acceptari). Oferta (initiativa) nu este echivalentul oricarei initiative ( ex: eu as vinde imobilul "x"! -> NU este oferta => Oferta nu este ferma si nici determinata. NCC art. 1178: Contractul se incheie prin simplul acord de vointe al partilor capabile de a contracta daca legea nu impune o anumita formalitate pentru incheierea sa valabila=> Principiul Consensualismului. Codul 1864: doctrina si jurisprudenta -> daca legea nu prevede o forma ad validitatem partile prin acordul lor de vointe pot sa ridice la rang de validitate/esentializare acest acord, indeplinirea acestei formalitati.

Ex: sa cada de acord asupra vanzarii unui anumit bun pentru pretul "x" dar sa convina partile ca acel contract nu v-a produce efecte -> adica el nu este o vanzare decat atunci cand el este incheiat in forma autentica. NCC art. 1242 (2): Daca partile s-au invoit ca un contract sa fie incheiat intr-o anumita forma, pe care legea nu o cere, contractul se socoteste valabil chiar daca forma nu a fost respectata. Contradictie| NCC 1185: Atunci cand, in timpul negocierilor, o parte insista sa se ajunga la un acord asupra unui anumit element sau asupra unei anumite forme, contractul nu se incheie pana nu se ajunge la un acord u privire la aceasta. Contractul nu este valabil decat in momentul in care se indeplineste FORMA. NCC art. 1179: Conditiile esentiale pentru validitatea contractului: 1. capacitatea de a contracta. 2. consimtamantul partilor. 3. un obiect determinat si licit. 4. o cauza licita si morala. Incapacitatea de a incheia/instraina un anumit contract (restrictie in privinta capacitatii) nu este totuna cu Oprirea de a instraina ( inalienabilitate). Interdictia de a incheia un anumit contract - este afectat obiectul, conditia de validitate care se refera la capacitate. NCC art. 1180: Poate contracta orice persoana care nu este declarata de lege ca incapabila si nici oprita sa incheie anumite contracte.

Incheierea contractului
NCC art. 1182: (1) Contractul se incheie prin negocierea lui de catre parti sau prin acceptarea fara rezerve a unei oferte de a contracta. (2) Este suficient ca partile sa se puna de acord asupra elementelor esentiale ale contractului(in cazul vanzarii pretul si obiectul vanzarii), chiar daca lasa unele elemente secundare spre a fi convenite ulterior ori incredinteaza determinarea acestora unei alte persoane. (3) In conditiile prevazute la alineatul (2), daca partile nu ajung la un acord asupra elementelor secundare ori persoanei careia i-a fost incredintata determinarea lor nu i-a o decizie, instanta v-a dispune, la cererea oricareia dintre parti, completarea

contractului, tinand seama, dupa imprejurari, de natura acesteia si de intentia partilor. Pretul ca element esential trebuie sa fie stabilit la momentul acordului de vointe pentru a lua nastere vanzarea, iar daca este lasat la stabilirea mandatarului ulterior=> Nu este vanzare! Raspunderea este una contractuala daca mandatarul nu isi indeplineste ulterior obligatiile. Ex: Parile stabilesc de comun acord un mandatar pentru a desemna pretul -> contractul nu i-s nastere pana ce nu este stabilit pretul pentru ca este element esential. -> nu exista vanzare si nici promisiune de contract. Exista un acord -> raspunderea este contractuala -> s-a realizat un acord de vointa -> se v-a vinde bunul cutare -> pe un pret ce v-a fi determinat -> si una dintre parti spune NU -> survine raspunderea contractuala pentru ca una dintre parti nu si-a indeplinit obligatile asumate initial. Ex: Exista lucru->imobil, exista pret dar nu este stabilit locul predarii <- ( element neesential). -> vanzarea este incheiata dupa NCC . Exista acord asupra elementelor esentiale (pret-lucru vandut), dar nu se inteleg pe un element neesential. Locul predarii este ridicat la element de esentializare. Potrivit alineatului (3) instantei i se permite sa completeze contractul. Locul predarii: norma supletiva> predarea nu este element esential. Conform normei supletive -> partile nu sunt de acord cu ea, aduc ca element de esentializare locul predarii -> contractul ar fi nevalabil cf. art. 1242(2) NCC. Partile nu lasa loc de interpretare prin acordul lor cu toate acestea elementele neesentiale pentru contract instanta le poate interpreta( ex: Daca nu imi dai in rate, nu cumpar -> in cazul platii in rate). Chirica> Vanzarea nu s-a incheiat. Instanta nu poate construi contractul nesocotind vointa comuna a partilor. Instanta nu poate completa contractul fara sa tina seama de acordul partilor deja existent. - element subiectiv important : partile vorbesc depre el ca fiind subiectiv ( predare, modalitate de plata ) dar trece la rang de conditii obiectiv => NU se poate nesocoti vointa partilor. Principiile UNIDROIT art. (2): Daca totusi una dintre parti refuza sa incheie un contract in lipsa acordului asupra unui anumit punct NU exista contract, daca acordul asupra acelui punct nu se realizeaza. C.elvetian -> instanta poate interpreta vointa partilor si sa considere contractul incheiat in anumite conditii, dar daca contractul nu permite nicio interpretare ba dimpotriva vointa partilor este clara -> Daca nu ajung la un acord cu privire la plata pretului in rate -> Contractul nu s-a format -> INSTANTA NU poate sa DISPUNA, trecand peste vointa partilor. Instanta nu poate construi contractul nesocotind vointa comuna a partilor.

2114 P.Unidroit -> Existenta contractului Nu v-a fi afecatata dar numai cu conditia sa existe un mijloc alternativ de a defini clauza respectiva care sa fie rezonabila in circumstantele date in ceea ce priveste intentia partilor - > sa Primeze VOINTA PARTILOR. interpretare contractului = completarea contractului ( autorii NCC) care de fapt sunt doua notiuni diferite. Buna - Credinta in negocieri - principiul general al dreptului civil care se aplica si in faza formarii contractului. jurrisprudenta + doctrina => Acordul de negociere este un contract nenumit -> partile se obliga sa negocieze cu buna-credinta -> retragerea intempestiva atrage raspunderea contractuala atata timp cat a fost incheiat un acord de negociere. Acordul de negociere atrage raspunderea delictuala atunci cand partile in prealabil nu incheie un contract -> negocierele trebuie purtate tot cu buna credinta. ! poate fi impartit prejudiciul. Ex: situatia in Golful Persic era tot mai incordata, era iminenet razboiul, care a si izbucnit intre Irak si SUA -> Intreprinzatorii : cei care se ocupau cu exploatarile petroliere si-au dat seama de ceea ce urma : bombardamente, razboi -> vor fi afectate puturile petroliere -> combatere poluare -> 2 firma s-au inteles sa realizeze investitii in aceasta privinta. Afacerea a mers bine 2 ani, cat a durat razboiul, dar cand s-a terminat razboiul firma care a investit sa produca substantele respective a dat faliment. Asteptarile pe care le avea nu s-au indeplinit. Era vorba despre un contract cadru -> executie pe masura ce trece timpul. Firma denunta contractul dupa terminarea razboiului. Firma producatoare solicita despagubiri pentru ca nu a fost executat contractul cu buna-credinta. Reauacredinta se poate manifesta si prin refuzul de a incheia contractul. Instanta a admis actiunea, dar numai partial, dar exista si o imprudenta din partea firmei producatoare care a crezut ca razboiul nu se v-a termina. NCC art. 1184 : Obligatia de confidentialitate in negocierile precontractuale.-> datele pe care ajung sa le cunoasca partile in cursul negocierilor nu trebuie divulgate. art. 1186 NCC : Momentul si locul incheierii contractului (1) Contractul se incheie in momentul si in locul in care acceptarea ajunge la ofertant chiar daca acesta nu i-a cunostinta de ea din motive care nu ii sunt imputabile. -> locul incheierii nu e prezentat. Ex: ofertantul este din Bucuresti, acceptantul este din Viena, trimite din Viena la moment la care ofertantul se afla in Hong-Kong => deci se aplica legea din H-K -> aberatie. Data incheierii contractului este aceea cand ofertantul primeste acceptarea.

art. 1187 NCC : Forma Ofertei si Acceptarii : Oferta si acceptarea trebuie emise in forma ceruta de lege pentru incheierea valabila a contractului.(ex: emitere oferta imobil-> Nu poate fi valabila ca vanzare, nici ca promisiune). art. 1188 NCC : Oferta de a contracta. (1) O propunere constituie oferta de a contracta daca aceasta contine suficiente elemente pentru formarea contractului si exprima intentia ofertantului de a se obliga in cazul acceptarii ei de catre destinatar => trebuie realizat un acord care ulterior trebuie acceptat. (2) Oferta poate proveni de la persoana care are initiativa incheierii contractului, care ii determina continutul sau, dupa imprejurari, care propune ultimul element esential al contractului => pot fi oferte, contraoferte. Se pot schimba oferte contraoferta pana ce se ajunge la rezultatul final. art. 1189 NCC: Propunerea adresata unor persoane Nedeterminate: (1) Propunerea adresata unor persoane nedeterminate, chiar daca nu este precisa, nu valoreaza oferta ( ca Regula ), ci, dupa imprejurari, solicitare de oferta sau intentie de negociere. Ex: anunt -> vand imobil. Nu valoreaza in principiu ca oferta, dar ar putea valora oferta. Daca exista lucru, pret. E oferta, e obligatorie, e irevocabila, neinterpretarbila vointa de a incheia contractul. (2) Cu toate acestea, propunerea valoreaza oferta daca aceasta rezulta astfel din lege, din uzante ori, din imprejurari. In aceste cazuri, revocarea ofertei adresate unor persoane nedeterminate produc efecte numai daca este facuta in aceeasi forma cu oferta insasi sau intr-o modalitate care permite sa fie cunoscuta in aceeasi masura cu aceasta.=> Atata timp cat intentia este neinterpretabila in legatura cu incheierea contractului + exista acord cu privire la elementele esentiale => Propunerea valoreaza oferta. art. 1190 NCC : Solicitarea de a formula oferte, adresata uneia sau mai multor persoane determinate, nu constituie, prin ea insasi, oferta de a contracta. art. 1191 NCC : (1) Oferta este irevocabila de indata ce autorul ei se obliga sa o mentina un anumit termen. Oferta este, de asemenea, irevocabila atunci cand poate fi considerata astfel in temeiul acordului partilor(=> nu e act unilateral este vorba despre promisiune/pact optiune -> Chirica), al practicilor statornice intre acestea, al negocierilor, al continutului ofertei ori al uzantelor. -> Ex: termen o luna , ai timp sa te gandesti -> e promisiune. (2) Declaratie de revocare a unei oferte irevocabile nu produce niciun efect. Daca este vorba despre ACORD este vorba despre promisiune sau despre pact de optiune care au un alt regim juridic. Oferta cu termen este irevocabila -> este act unilateral-> izvor de obligatii. Codul

1864: oferta este irevocabila. Oferta este obligatorie. art. 1192 NCC: Termenul de acceptare curge din momentul in care oferta ajunge la destinatar. art. 1193 NCC: (1) Oferta fara termen de acceptare, adresata unei persoane care nu este prezenta, trebuie mentinuta un termen rezonabil, dupa imprejurari, pentru ca destinatarul sa o primeasca , sa o analizeze si sa expedieze acceptarea. Contradictie | (2) Revocarea ofertei nu impiedica incheierea contractului decat daca ajunge la destinatar inainte ca ofertantul sa primeascas acceptrea sau, dupa caz, inaintea savarsirii actului ori faptului care determina incheierea contractului. (3) Ofertantul raspunde pentru prejudiciul cauzat prin revocarea ofertei inaintea expirarii termenului. Daca este vorba despre o persoana care nu este prezenta oferta trebuie mentinuta un termen rezonabil pentru a expedia acceptarea. !!! Orice oferta poate fi retractata atat timp cat nu a ajuns la destinatar. Ea nu este obligatorie decat dupa ce a ajuns la destinatar. De la emiterea ofertei si pana cand ajunge la destinatar poate sa fie retrasa. Si in cazul ofertei fara termen aceasta este obligatorie -> trebuind sa fie mentinuta un termen rezonabil. Alineatul urmator spune ca totusi poate fi retrasa oferta atata timp cat nu a fost acceptata. Orice oferta are ori un termen expres ori unul implicit (rezonabil.) art. 1194 NCC: Oferta fara termen de acceptare , adresata unei persoane prezente ramane fara efecte daca nu este acceptate de indata) + telefon. Oferta fara termen facuta unei persoane prezente trebuie acceptata de indata ( + oferta facuta prin TELEFON ). art. 1195 NCC : Caducitatea Ofertei: 1. acceptarea nu ajunge la la ofertant in termenul stabilit sau termenul rezonabil acceptare tardiva. 2. destinatarul o refuza. 3. decesul sau incapacitatea ofertantului (- doar la ofertele care au un caracter intuitu personae ) -> regula este ca oferta se transmite prin mostenire. Ex: Oferta care se refera la un mare regizor care sa creeze filme -> daca a decedat regizorul nu mai poate fi realizat filmul in conditile in care le-ar fi realizat el si astfel oferta devine caduca. Doar prin exceptie -> cand oferta este intuitu personae.

art. 1196 NCC : (1) Orice act sau fapt al destinatarului constituie acceptare daca indica in mod neiandoielnic acordul sau cu privire la oferta, astfel cum aceasta a fost formulata, si ajunge in termen la autorul ofertei. (2) Tacerea sau inactiunea destinatarului nu valoreaza acceptare (ca regula) decat atunci cand aceasta rezulta din lege, acordul partilor, din practicile statornice dintre acestea, din uzante sau din alte imprejurari. art. 1197 NCC :acceptarea necorespunzatoare a ofertei ... contraoferta. Retragerea ofertei inainte sau concomitent cu ajungerea la destinatar = Retractare. Retragerea ofertei dupa ce a ajuns la destinatar = Revocare. art. 1198 NCC : (1) Acceptarea tardiva produce efecte numai daca autorul ofertei il instiinteaza de indata pe acceptant despre incheierea contractului. Prin exceptie . (2) Acceptarea facuta in termen, dar ajunsa la ofertant dupa expirarea termenului, din motive neimputabile acceptantului, produce efecte doar daca ofertantul nu il instiinteaza despre aceasta de indata. -> situatie in care oferta a ajuns in termen dar din motive mai presus de vointa acceptantului nu ajunge la timp -> destinatarul acceptarii daca nu invoca ca termenul a fost depasit se considera ca contractul a fost incheiat. art. 1200 NCC : (1) Oferta, acceptarea, precum si revocarea acestora produc efecte numai din moementul in care ajung la destinatar, chiar daca acesta nu i-a cunostinta de ele din motive care nu ii sunt imputabile. -> terminologic retragerea ofertei inaintea de a ajunge la destinatar sau cel putin concomitent cu ajungerea la destinatar -> retractare iar razgandirea ulterioara = revocare, dar revocarea -> acceptarea e irevocabila -> nu mai vorbim de revocare. art. 1201 NCC : Daca prin lege nu se prevede altfel, partile sunt tinute de clauzele extrinseci la care contractul face trimitere(-> conditii generale). Ex: societatile de asigurari , dat sa se semneze conditile generale de incheiere a asigurarii. Pot exista si in cazul vanzarii (conditii pentru cumparator, pentru vanzator ). Aceste conditii fac parte din contract doar daca acest lucru s-a prevazut in contract. Nu poate veni o parte ulterior si sa spuna ca ale sale conditii generale sunt ... art. 1202 NCC : (2) Sunt clauze standard stipulatiile stabilite in prealabil de una dintre parti pentru a fi utilizate in mod general si repetat si care sunt incluse in contract fara sa fi fost negociata cu cealalta parte. art. 1203 NCC : Clauzele standard care prevad in folosul celui care le propune limitarea raspunderii, dreptul de a denunta unilateral contractul, de a suspenda executarea obligatiilor, limitarea dreptului de a opune exceptii ... => clauze importante in mod obisnuit=> NU produc efecte decat daca sunt acceptate, in mod expres, in scris, de cealalta parte.

Promisiunea - acord de vointa intre parti se poate realiza instantaneu, dar poate fi vorba despre oferta decalata in timp. Exista si posibilitatea ca intre parti inaintea incheierii contractului propriu-zis care au un anumit regim juridic sa survina anumite intelegeri prealabile (adevarate contracte )- poate fi vorba despre preemtiune -> NCC. 1864 -> nu existau texte, dar se recunoastea valabilitatea lor -> promisiuni, antecontracte, intelegeri prealabile.

Promisiunea unilaterala de a vinde sau de a cumpara


Cod 1864: Contract prin care o persoana numita Promitent, se obliga ferm fata de o alta persoana numita Beneficiar sa ii vanda un anumit bun, pe un anumit pret (determinat sau determinabil), daca aceasta din urma persoana se hotaraste sa cumpere in viitor intr-un termen determinat sau nedeterminat. Ex: Promitentul : iti vand imobilul x la pretul x daca te hotarasti in termen de 1 luna sa cumperi acest bun. Beneficiarul nu este in situatia de a accepta oferta promitentului ci el are dreptul sa mediteze, sa accepte sau sa nu accepte aceasta oferta care i-s fost pusa la dispozitie de catre promitent. Acord=> Promitent si Beneficiar -> care are dreptul sa accepte sau sa nu accepte oferta Promitentului. Beneficiarul poate opta liber pentru aceasta. Promisiunea unilaterala ( 2 vointe), promitentul-vanzator se obliga ferm : Vand bunul x la pretul x in timp ce acceptantul este de acord sa se gandeasca. Pentru ca daca spune de la inceput ca nu accepta propunerea-> nu mai putem discuta despre acord -> nu mai este promisiune unilaterala. Exista un acord din partea beneficiarului, dar acest acord se referla la faptul ca se v-a gandi, nefiind insa obligat sa cumpere bunul si anume sa incheie contractul de vanzare. Actul unilateral ( 1 singura vointa ). Promisiunile au aplicabilitate in faza formarii contractului, efectele privesc faza executarii unui contract valabil incheiat. art. 1278 NCC : (1) Pactul de optiune -> Atunci cand partile convin ca una dintre ele sa ramana legata de propria declaratie de vointa, iar cealalta sa o poata accepta sau refuza, acea declaratie se considera o oferta irevocabila si produce efectele. -> ca nu poate reveni asupra ei. (3) Pactul de optiune trebuie sa contina toate elementele contractului pe care partile urmaresc sa il incheie, astfel incat acesta sa se poata incheia prin simpla acceptare a beneficiarului optiunii.

(4) Contractul se incheie prin exercitarea optiunii in sensul acceptarii de catre beneficiar a declaratiei de vointe a celeilalte parti, in conditiile convenite de pact. (5) Atat pactul de optiune, cat si declaratia de acceptare trebuie incheiate in forma prevazuta de lege pentru contractul pe care partile urmaresc sa il incheie. art. 1327 NCC : (1) Oferta facuta cu intentia de a se obliga independent de acceptare il leaga numai pe autor. (2) Destinatarul actului poate sa refuze dreptul astfel nascut. (3) Daca autorul actului nu a stipulat expes un termen, oferta se considera facuta pentru o anumita durata, potrivit cu natura bligatieisi cu imprejurarile in care a fost asumata. ( termen rezonabil ). art. 1668 NCC + art. 1669 NCC => Pactul de optiune si promisiunea unilaterala sunt 2 lucruri deferite conform NCC dar Chirica este de parere ca suna unul si acelasi lucru. art. 1668 NCC :(1) In cazul pactului de optiune privind un contract de vanzare asupra unui bun individual determinat, intre data incheierii pactului si data exercitarii optiunii sau, dupa caz, aceea a expirarii termenului de optiune Nu se poate dispune de bunul care formeaza obiectul pactului. -> efectele. (2) Atunci cand pactul are ca obiect drepturi tabulare, dreptul de optiune se noteaza CF. (3) Dreptul de optiune se radiaza din oficiu daca pana la expirarea termenului de optiune nu s-a inscris o declaratie de exercitare a optiunii, insotita de dovada comunicarii sale catre cealalta parte. art. 1669 NCC :(1) Cand una dintre partile care au incheiat o promisiune bilaterala de vanzare refuza, nejustificat, sa incheie contractul promis, cealalta parte poate cere pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract, daca toate celelalte conditii de validitate sunt indeplinite. Ex: Oferta care e irevocabila -> survine Acceptarea iar ulterior ofertantul se razgandeste. Vanzarea este incheiata => Instanta poate doar sa constate survenirea/existenta acordului de vointe. Este o problema de executare. Promisiunea unilaterala este un contract. Pactul de optiune are autonomie : Promitentul da consimtamantul la incheierea vanzarii nu mai revine daca survine acceptarea => Vanzarea este incheiata . Promisiunea unilaterala : exista un acord al promitentului in sensul de a incheia contractul -> obligatia ofertantului de a mentine acordul + o noua consimtire.

doctrina clasica -> Promisiunea unilaterala -> Promitentul = > obligatie de a face si anume reiterarea consimtamantului iar daca nu isi executa obligatia de a face, de a nu face se schimba in dezdaunari (art. 1075 Cod 1864 ). Aceasta obligatie trebuie sa persiste in timp pana la momentul in care beneficiarul declara ca accepta lasand sa se inteleaga ca daca promitentul se razgandeste -> contractul nu se mai poate forma, dar pentru ca este vorba despre incalcarea unei obligatii contractuale are dreptul la dezdaunari. -> ulterior -> Promitentul nu se mai poate razgandi - este vorba despre o obligatie de a face ( daune interese ). -> mai aproapte de zilele noastre -> Obligatia de a face este sa mentina oferta iar promitentul sa nu mai poata reveni pe durata termenului stabilit de parti. ( Nu reiterare consimtamant). -> mai recent-> Beneficiarul trebuie sa reitereze consimtamantul.(F. Deack) La noi instanta poate suplini Consimtamantul beneficiarului pentru a se forma contractul. Instanta poate sa constate ca s-a incheiat contractul, nu sa pronunte o hotarare judecatoreasca care sa tina loc de contract/vanzare atunci cand partile nu vor.

Pactul de preferinta/preemtiune - preemtiunea este reglementata unitar.


10 zile mobile 30 zile imobile - este tot o promisiune prin care promitentul isi asuma obligatia ca in cazul in care se v-a hotara sa vanda (poate fi vorba si de pact de preferinta venind din partea cumparatorului), il v-a prefera in conditii egale de pret pe cel cu care se intelege in acest sens. Nu mai exista consimtamantul la vanzare, promitentul poate sa nu vanda niciodata bunul respectiv. In situatia in care se hotaraste sa vanda => este vorba doar despre instrainarea prin vanzare -> nu donatie sau aport in natura. Beneficiarul pactului de preferinta/preemtiune la conditii egale de pret poate sa beneficieze ca in cazul in care s-a incheiat o vanzare cu nerspectarea pactului de preemtiune, beneficiarul sa se substituie direct in drepturile tertului care a incheiat contractul. Promitentul trebuie sa respecte acest drept de preferinta al beneficiarului. art. 1740 NCC : Dreptul conventional de preemtiune se stinge prin moartea preemtorului, cu exceptia situatiei in care a fost constituit pe un anume termen. In acest din urma caz , termenul se reduce la 5 ani de la data constituirii, daca a fost

stipulat un termen mai lung -> ca sa limiteze in timp durata pactului. - dreptul de preemtiune in legatura cu un imobil se noteaza in CF, altfel nu poate fi OPUS tertului. art. 1731 NCC : Vanzarea bunului cu privire la care exista un drept de preemtiune legal sau conventional se poate face catre un tert numai sub conditia suspensiva a neexercitarii dreptului de preemtiune de catre preemtor ( atata inainte cat si dupa ). -> un promitent diligent trebuie sa se adreseze beneficiarul sa-l intrebe daca este de acord. Promitentul trebuie sa respecte sa respecte dreptul de preferinta al beneficiarului. Exista situatii in care sunt facute doar propuneri exploratorii -> conditile vanzarii nu sunt fixate. Ex: Eu as vinde bunul x .-> Promitentul nu este obligat sa vanda ( inca nu si-a exprimat dorinta). Beneficiarul poate accepta sau Nu, daca accepta Promitentul poate incheia contractul sau nu. => Prioritatea este doar la PRET EGAL . Stingerea dreptului de preemtiune : moarte preemtor-> mostenitori, iar daca a fost stabilit un termen acesta se reduce la 5 ani. Durata pactului nelimitat: daca nu a fost stipulat un termen -> Pactul se naste doar cand Promitentul se hotaraste sa vanda. Ex: daca promitentul incheia un contract de locatiune si locatorul beneficia in temeiul legii de de un drept de preferinta care este preferabil - o preferinta a preferintei -> Dreptul legal este mai puternic decat dreptul conventional -> in aceasta situatie -> masura conservatorie -> ocolit-> pact de preferinta. Ex: ( posibil subiect de examen ! ) In 30 septembrie 2011 a fost incheiat un pact de preemtiune pe o durata nelimitata sau pe o durata de 30 ani.=> Legea in vigoare la data incheierii lui este cea aplicabila chiar daca a fost incheiat inainte de 1 octombie 2011=> Pactul nu se limiteaza la perioada de 5 ani pentru ca masura este luata anterior 1 octombrie 2011. Cand este vorba despre un raport juridic contractual incheiat sub imperiul unei legi este aplicabila legea sub imperiul careia a fot incheiat chiar daca ea a fost abrogata. !!! art. 6 NCC => Legea civila este aplicabila cat timp este in vigoare. Aceasta nu are putere retroactiva. Legea civila poate ultraactiva si dupa abrogarea ei -> in cazul contractelor cu executare succesive -> s-au recunoscut efecte. Un contract este guvernat de legea in vigoare la data incheierii lui. Ex: embatic, emfatioze -> drepturi reale perpetue ! dispozitii aplicabile sub imperiul legii sub care s-a incheiat. Situatie jurdica - tutela, casatorie . Aici nu se aplica principiul ultractivitatii, ci principiul aplicarii imediate a legii noi.

Contract nu este egal cu situatie juridica !!! Ex: s-a incheiat un contract de imprumut, dobanda legala 10 %, lege ulterioara -> dobanda legala este 5% -> norma imperativa -> dobanda ramanea 10 % -> o lege abrogata ultraactiva. Pactul de preferinta => Asumarea obligatiei promitentului ca in cazul in care se hotaraste sa vanda sa il prefere in conditii egale de pret pe beneficiarul acestei promisiuni. Sanctiunile -> in functie de momentul incheierii lui. -> se aplica sanctiunea din noul cod -> este de imediata aplicare.

Promisiunea Sinalagmatica
- ambele parti - Promitentul Vanzator si Beneficiarul/ Promitentul-cumparator se obliga sa incheie o anumita vanzare-> e determinat obiectul vanzarii sau cel putin determinabil . Partile dintr-un motiv sau altul nu doresc sa incheie contractul propriu-zis, se angajeaza reciproc sa incheie contractul intr-o anumita forma prevazuta de lege. 1945 -1950 - instrainari imobile - pentru validitate -forma autentica- notariala + autorizatie administrativa - vanzarea nu putea fi incheiata decat la un moment ulterior-> Pana la obtinere autorizatie unul sau altul se razgadea. O promisiune sinalagmatica produce efecte -> pot fi cerute daune interese. Nu s-a incheiat vanzarea. Nu s-a transferat proprietatea. 1958 - imobilele nu puteau fi instrainate decat cu forma autentica si autorizarea organelor administrative-> daca partile au incheiat o promisiune in forma scrisa iar daca o parte nu isi indeplinea obligatia de a incheia, instanta poate pronunta o hotarare care sa tina loc de act autentic. 1989 - dr. francez => nu prevede forma autentica ad validitatem pentru incheierea vanzarii -> Pentru realizarea opozabilitatii se cere forma autentica. Nu pentru valabilitate ci pentru publicitate este ceruta forma autentica. Cand o parte nu incheia in forma autentica pentru publicitate se putea pronunta o hotarare pentru executare. Executarea vanzarii = ad probationem. Instanta nu poate construi contractul daca o parte nu vrea sa incheie contractul in forma ad validitatem. NCC -> prevede aceasta posibilitate si anume de a construi contractul de catre instanta. obligatie de a face -> aici trebuie o noua consimtire.

Conditiile de validitate
Promisiunea consensuala nu este un contract solem.

Atata promisiunea cat si contractul trebuie sa fie incheiate in mod solem -> ad solemnitatem. Oferta trebuie sa respecte conditiile de forma ale contractului/conditia trebuie ceruta ad validitatem, la fel si promisiunea de donatie iar promisiunea sinalagmatica conform NCC nu trebuie sa respecte aceasta forma a contractului care urmeaza sa ia nastere. NCC confera instantei posibilitatea suplinirii consimtamantului in cazul in care una dintre parti refuza autentificarea -> sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic.