Sunteți pe pagina 1din 3

1.

S explice noiunile: izotop, nucleu, proton, electron, neutron; nivel i subnivel energetic, orbital, valen posibil, electronegativitate, oxidant, reductor. 2. S coreleze numrul nivelului energetic cu tipul subnivelelor, orbitalilor i forma lor (s, p, d). 3. S reprezinte compoziia atomului (protoni, neutroni, electroni), structura inveliurilor electronice ale atomilor elementelor cu numrul de ordine Z =1-36 din Sistemul periodic (SP) prin formula i configuraia electronic i grafic. 4. S deduc din configuraia electronic valenele i gradele de oxidare posibile ale elementelor din subgrupele principale. 5 S diferenieze elementele din subgrupele principale i secundare pe baza configuraiei electronice. 6 S argumenteze cauza periodicitii prin schimbarea periodic a structurii atomilor. 7 S compare proprietile periodice ale elementelor chimice din subgrupe principale: a) electronegativitatea, proprietile metalice i nemetalice, proprietile de oxidant i reductor (in substane simple); b) proprietile acidobazice ale compuilor lor (oxizi, hidroxizi). 8 S exemplifice corelaia dintre poziia elementului in Sistemul periodic, structura atomului i proprietile lui. 9 S analizeze schimbarea periodic a proprietilor metalice ale substanelor simple i acidobazice ale substanelor compuse. 10 S caracterizeze elementele chimice din perioadele IIV (subgrupele principale) in funcie de poziia lor in SP conform algoritmului. 11 S aprecieze importana Legii periodicitii i a Teoriei structurii atomului pentru explicarea i prognozarea proprietilor substanelor. 12 S explice noiunile: legtur chimic, legtur covalent, legtur covalent nepolar, legtur covalent polar, legtur unitar, dubl, tripl, legtur i , legtur donor-acceptoare (pe exemplu NH4+); ioni, legtur ionic, legtur metalic, legtur de hidrogen; reea cristalin molecular, atomic, ionic, metalic. 13 S modeleze formarea legturilor chimice: covalente prin formule electronice i formule de structur; ionice prin formule electronice. 14 S compare: proprietile atomilor i ionilor in baza configuraiei/structurii electronice; proprietile fizice ale substanelor cu diferite tipuri de reele cristaline. 15 S descrie formarea legturii donor-acceptoare inionul de amoniu NH4+ i influena ei asupra proprietilor amoniacului. 16 S argumenteze: proprietile fizice specifice ale substanelor HF, H2O, NH3 (lichid) datorit legturii de hidrogen; postulatele Teoriei atomo-moleculare in baza compoziiei substanei, tipului legturii i a structurii chimice. 17 S coreleze proprietile fizice ale metalelor cu specificul legturii i reelei cristaline metalice i particularitile structurii atomilor metalelor. 18 S exemplifice corelaia: compoziia substanei tipul legturii chimice tipul reelei cristaline proprietile fizice utilizarea. 19 S cerceteze experimental proprietile fizice ale substanelor cu diferite tipuri de legtur chimic. 20 S aprecieze importana Teoriei atomo-moleculare pentru inelegerea fenomenelor lumii inconjurtoare 21S defineasc noiunile: soluie, substan dizolvat, solvent, dizolvare, soluii saturate, nesaturate, partea de mas a substanei dizolvate, densitatea soluiei, concentraia molar, pH. 22 S explice: principiile de baz ale teoriei disociaiei electrolitice (TDE); noiunile de solubilitate, electrolit, neelectrolit, electrolit tare, electrolit de trie medie, electrolit slab, grad de disociere, acid, baz, sare, bazicitatea acidului, sare acid, pH, reacia de neutralizare, hidroliza srurilor (in lumina TDE). 23 S deduc algoritmii de rezolvare a problemelor cu aplicarea noiunilor: partea de mas

a substanei dizolvate i concentraia molar. 24 S aplice algoritmul de rezolvare a problemei pentru pregtirea soluiei in practic. 25 S argumenteze: importana soluiilor in medicin, in agricultur, in procesele vitale etc.; condiiile decurgerii reaciilor de schimb ionic; dependena mediului soluiei de compoziia srii dizolvate, importana hidrolizei; caracterul reversibil al reaciilor de neutralizare in funcie de tria acidului i a bazei. 26 S compare procesul de dizolvare in ap a substanelor cu diferite tipuri de legturi chimice: cu dispersarea pin la molecule; pin la ioni (disocierea). 27 S modeleze prin ecuaii disocierea acizilor, bazelor, a srurilor neutre i acide; a electroliilor tari i slabi. 28 S interpreteze: disocierea acizilor, bazelor, a srurilor neutre i acide in funcie de ionii obinui in soluie i tria electrolitului; disocierea apei i formarea mediului neutru, acid, bazic in soluii apoase. 29 S cerceteze experimental reacia mediului diferitor soluii (inclusiv de sruri (hidroliza)). 30 S caracterizeze proprietile chimice ale acizilor, bazelor, srurilor prin ecuaiile moleculare (EM), ionice complete (EIC) i ionice reduse (EIR). 31 S aplice ecuaiile ionice la deducerea metodelor de obinere i transformare a compuilor anorganici. 32 S exemplifice importana reaciilor de schimb ionic. 33 S extrapoleze algoritmul rezolvrii problemelor pe baza ecuaiilor chimice la interaciuni in soluii (cu aplicarea noiunilor de parte de mas a substanei dizolvate i concentraie molar a soluiei). 34 S rezolve probleme de calcul pe baza ecuaiilor reaciilor, dac una din substanele reactante este in exces. 35 S elaboreze algoritmi de rezolvare a problemelor experimentale, s realizeze activitile experimentale planificate, respectind tehnica securitii. 36 S exemplifice noiunile: grad de oxidare, oxidant, reductor, reducere, oxidare, reacii de oxidoreducere (ROR), ecuaii electronice, bilan electronic. 37 S aplice metoda bilanului electronic pentru stabilirea coeficienilor in ecuaiile reaciilor de oxidoreducere a compuilor anorganici. 38 S aprecieze domeniile de aplicare practic a proceselor de oxidoreducere (ROR) i importana lor. 39 S determine, utilizind Seria tensiunii metalelor, posibilitatea reaciilor dintre metale i ap, acizi, sruri. 40 S explice coroziunea i metodele de protecie a metalelor impotriva coroziunii in baza proceselor de oxidoreducere; electroliza ca proces de oxidoreducere (prin ecuaiile sumare de electroliz a topiturilor i soluiilor de NaCl, KCl); importana electrolizei. 41 S deduc legtura cauzefect dintre: locul nemetalului in SP, structura atomului, tipul legturii chimice in substan simpl, tipul reelei cristaline, proprietile fizice, caracterul chimic, utilizarea. 42 S aprecieze rolul biologic al nemetalelor. 43 S compare: nemetalele metodele de obinere, proprietile chimice generale (reaciile cu metale i nemetale), utilizarea substanelor simple; compuii hidrogenai ai nemetalelor nomenclatura, structura, proprietile fizice i chimice, obinerea, utilizarea, rolul biologic. 44 S diferenieze oxizii nemetalelor dup tip (acid, nesalin), proprieti fizice, utilizare, aciune nociv. 45 S coreleze rspindirea in natur a nemetalului cu metodele de obinere in industrie i in laborator; tipul i utilizarea oxidului nemetalului cu proprietile lui chimice. 46 S deduc utilizarea nemetalelor in funcie de proprietile lor specifice (a clorului interaciuneacu apa, alcaliile, halogenurile metalelor; a oxigenului reacii de ardere; a hidrogenului i carbonului reducerea metalelor din oxizi). 47 S cerceteze experimental obinerea, proprietile fizice i chimice ale oxigenului, hidrogenului, oxidului de carbon (IV), conform instruciunii lucrrii practice. 48 S argumenteze: proprietile generale ale acizilor oxigenai in baza TDE; proprietile chimice generale, obinerea srurilor neutre pe baza legturilor genetice, prin ecuaii moleculare, ionice; importana srurilor in viaa omului. 49 S exemplifice: proprietile specifice ale acidului sulfuric concentrat, ale acidului azotic concentrat i diluat (interaciunea cu Mg, Zn, Cu, Ag, C) in baza ecuaiilor reaciilor de oxidoreducere;proprietile chimice specifice

ale srurilor acide, obinerea, importana lor. 50 S caracterizeze obinerea i utilizarea acizilor oxigenai. 51 S stabileasc corelaia: oxizi acizi, acizi ageni poluani ploi acide protecia mediului impact general/personal. 52 S rezolve probleme experimentale i de calcul la tema Nemetalele. 53 S propun reaciile de identificare ale anionilor in baza proprietilor chimice ale acizilor i ale srurilor studiate. 54 S modeleze situaii de utilizare a nemetalelor i a compuilor lor in activitatea cotidian. 55 S aprecieze rolul biologic al elementelor metalice. 56 S exemplifice legtura cauzefect: utilizarea metalelor i structura atomului, tipul legturii chimice, tipul reelei cristaline, proprietile fizice. 57 S argumenteze: corelaia dintre locul metalului in SP i caracterul (metalic/amfoter), activitatea metalului i a compuilor lui; avantajele utilizrii aliajelor (a fontei, oelului, duraluminiului). 58 S caracterizeze: proprietile chimice generale ale metalelor in baza SP, ale Seriei tensiunii metalelor i legturilor genetice (interaciunea cu nemetalele, apa, acizii, soluiile de sruri); amfoteritatea aluminiului. 59 S coreleze activitatea chimic a metalelor, rspindirea lor in natur i metodele generale de obinere i de protecie impotriva coroziunii. 60 S deduc, pe baza legturilor genetice, proprietile chimice, metodele generale de obinere a oxizilor i hidroxizilor metalelor, amfoteritatea oxidului i hidroxidului de aluminiu. 61 S identifice cationii unor metale. 62 S rezolve probleme experimentale i de calcul la tema Metalele. 63 S aprecieze diferite aspecte ale utilizrii metalelor i a compuilor lor: ca elemente vitale i nocive; ca materiale industriale importante i surse de poluare etc. 64S argumenteze legtura genetic dintre clasele de compui anorganici prin alctuirea i realizarea transformrilor chimice; importana i rolul substanelor anorganice pentru viaa i sntatea omului. 65 S rezolve exerciii i probleme combinate la cursul de chimie anorganic. 66 S elaboreze lucrri de tip creativ la chimie, in mod individual i in colaborare. 67 S aprecieze importana studierii chimiei anorganice, realizarea obiectivelor personale la chimie.