Sunteți pe pagina 1din 2

Rolul comunic rii n ob inerea succesului organiza iei

ntr-o organiza ie comunicarea prezint o importan numai la decizia managerial capital . Dac ar fi s ne referim

i-ar fi suficient sublinierea c o bun adoptare a acesteia i o

reu it execu ie a ei sunt de neconceput f r o comunicare perfect ntre membrii echipei manageriale i ntre ace tia i restul angaja ilor. Managementul const , mai presus de orice, n realizarea, cu ajutorul comunic rii, a unui proces de influen are interpersonal exercitat ntr-o situa ie anumit nseamn i ndreptat spre atingerea sau ndeplinirea unor obiective. A conduce a comunica, nseamn , nainte de toate, a transmite idei, sentimente, decizii i mai nuan at . n via a no iuni diferite, ns

subordona ilor i posibilitatea de ntoarcere a informa iilor. Ast zi, comunicarea a devenit din ce n ce mai important absen a comunic rii. Informarea i comunicarea sunt dou profesional , angaja ii se confrunt cu un exces de informa ii, dar i cu insuficien a i chiar interdependente. Informarea pune persoanele n rela ii cu anumite informa ii, iar comunicarea pune persoanele n rela ii cu alte persoane. Ce nseamn ns a comunica? Acest termen const n transmiterea unor informa ii de c tre o surs ( emi tor ) unuia sau mai multor destinatari (receptori), prin intermediul unor canale i mijloace de comunicare sub forma mesajelor simbolice ( codificate ) i retransmiterea unui mesaj ( r spuns ) de la receptor c tre emi tor ( defini ie preluat din manualul Conducerea resurselor umane Radu Emilian ). O bun comunicare conduce la crearea unui sistem de colaborare reciproc care va favoriza dezvoltarea organiza iei spre nf ptuirea obiectivelor propuse, putndu-se crea astfel un climat uman generator de eficien i satisfac ii. Misiunea comunic rii n organiza ie este i o identitate distinct fa aceea de a o pozi iona, de a-i conferi o personalitate recunoscut

de concuren . Comunicarea intern este aceea care se dezvolt n cadrul rela iilor dintre resursele umane ale organiza iei. Ea este cea care se impune cu prioritate n cadrul politicii de comunicare a ntreprinderii. O organiza ie nu va putea s - i creeze o imagine favorabil pe pia sau n fa a partenerilor s i de afaceri atta timp ct personalul s u este insuficient Activitatea managerial ns i este un proces complex i continuu de comunicare. O cerin special fa de manager este aceea de a fi un bun comunicator, c ci problema real a comunic rii organiza ionale nu este aceea a implic rii sau nu a managerului, ci dac el comunic bine sau nu. De el depinde n mare m sur succesul organiza iei, de modul n care informat, ascultat.

acesta transmite informa iile i de felul n care i ascult pe cei din jurul s u ; pentru c deosebit de important pentru orice proces de comunicare este ascultarea. Speciali tii propun i tehnici de succes n ceea ce prive te ascultarea. Angaja ii unei organiza ii trebuie s n eleag ncotro se ndreapt aceasta, ei au nevoie s le fie recunoscute competen ele, au nevoie s fie asculta i. O bun comunicare are un efect pozitiv asupra climatului intern i, implicit, asupra imaginii globale a organiza iei. Comunicarea intern contribuie la construirea imaginii organiza iei al turi de comunicarea extern ( rela iile organiza iei cu pia a i cu partenerii de afaceri ). Comunicarea este, astfel, o necesitate n cadrul organiza iei, la locul de munc , mbog ind con inutul propriei personalit i i integrnd informa iile primite i transmi nd noi informa ii. Ea este mijlocul prin care se confer ntreprindere. Comunicarea ajut converseze, s se contrazic unitate ntregii activit i dintr-o se descopere, s ntregul personal din organiza ie s

i s cad de acord, s ia decizii mpreun etc.Totodat , o tie ce urm re te organiza ia, ce se a teapt de la de oamenii ce o alc tuiesc.

comunicare eficient i va ajuta pe oameni s ei, care le sunt sarcinile de ndeplinit.

Imaginea organiza iei depinde de imaginea difuzat

Experien a a ar tat c cele mai bine v zute organiza ii sunt cele n care personalul este motivat, informat, poate s r spund la critici i s explice dificult ile, s difuzeze succesul i s - i vnd meritele (Conducerea resurselor umane Radu Emilian ).