Sunteți pe pagina 1din 3

Evolu ia n timp a h r ii politice

In Antichitate i n Evul Mediu nu se poate vorbi de state n sensul actual. Au existat teritorii, locuite ini ial de familii i triburi, din care treptat s-au dezvoltat forma iuni asem n toare statelor actuale ca, de exemplu, imperiile (Imperiul lui Alexandru Macedon, Imperiul Roman). Acestea i-au modificat adesea limitele teritoriale, de regul n urma unor r zboaie. Astfel, Imperiul Roman a ajuns la cea mai mare dezvoltare la nceputul secolului al ll-lea d.Hr., sub mp ratul Traian, cuprinznd Europa de Sud, Anglia, p r i din Europa Central , Dacia, iar n est ajungnd pn la Lacul Caspic i Golful Persic. In Evul Mediu au existat numeroase imperii, uneori cu ntinderi apreciabile, din care sau individualizat statele actuale. Marile descoperiri geografice, ncepnd cu sfr itul secolului al XV-lea, au l rgit orizontul de cunoa tere al marilor puteri europene: Portugalia, Spania, Anglia, Fran a .a. Noile teritorii explorate au fost luate sub st pnire - uneori cu pre ul distrugerii unor civiliza ii nfloritoare, ca aceea a maya ilor i a inca ilor - i ulterior transformate n colonii, n special, n vederea exploat rii bog iilor naturale (minereuri, lemn .a.), iar mai trziu i pentru for a de munc ieftin i pie e de desfacere. Dezvoltarea sistemului colonial de-a lungul secolelor a cauzat numeroase conflicte de interese, iar destr marea lui, ncepnd n prima jum tate a secolului al XlX-lea, a determinat apari ia unor state noi. Astfel, majoritatea statelor sud-americane a ap rut n perioada 1810-1830, n timp ce n alte regiuni ale Globului sistemul colonial a d inuit pn n a doua jum tate a secolului al XX-lea. Harta politic a lumii 1. Pn la sfr itul secolului al XlX-lea lumea era mp r it ntre puterile coloniale (Anglia, Fran a, Spania, Portugalia, Germania, Olanda, Italia). Dup Primul R zboi Mondial, Germania, ca putere nfrnt , i-a pierdut coloniile. 2. Dup cel de Al Doilea R zboi Mondial a nceput destr marea sistemului colonial. Coloniile i-au ob inut independen a, mai ales n urma Conferin ei de la Bandung (1955). Anul 1960 a fost supranumit Anul Africii, deoarece s-au eliberat 12 state (Republica Democratic Congo, Camerun, Nigeria, Niger, Mali, Madagascar .a.). 3. Ob inerea unui statut independent al teritoriilor coloniale a continuat i n deceniul al Vlll-lea, n special n regiunea M rii Caraibelor. Ultimele modific ri majore pe harta politic s-au datorat n mare m sur c derii Cortinei de Fier, destr m rii lag rului socialist din Europa de Est: a) Unificarea celor dou state germane la 3 octombrie 1990: Republica Federal German , ap rut n 1949 prin unirea zonelor de ocupa ie american , britanic i francez , i Republica Democrat German , prin transformarea sectorului de ocupa ie sovietic. A rezultat un stat mare, puternic, cu cea mai numeroas popula ie din Europa (peste 80 milioane locuitori).

b) Separarea Uniunii Sovietice, n 1991, ntr-o serie de state independente, Federa ia Rus , Ucraina, Bielorusia, Moldova i republicile baltice (Estonia, Letonia i Lituania) n Europa, Kazahstan, Rep. Kirghiz , Rep. Turkmen , Rep. Tadjic i republicile caucaziene n Asia. Dup destr marea Uniunii Sovietice s-au declan at situa ii conflictuale ntre Armenia i Azerbaidjan, ntre Rep. Moldova i Transnistria, ntre Federa ia Rus i Ucraina .a. c) Separarea n 1993 a Republicii Cehoslovacia n dou republici: Republica Ceh i Republica Slovac . d) Destr marea Republicii Federative Iugoslavia n republici independente, proces care a nceput n 1991. S-au. desprins, pe rnd, Slovenia, Croa ia, Bosnia-Her egovina i Macedonia. Actuala Republic Federativ Iugoslavia cuprinde Serbia i Muntenegru. Desprinderile republicilor au fost nso ite de numeroase conflicte armate, culminnd cu r zboiul din Kosovo (provincie cu o popula ie majoritar albanez ), unde s-a declan at un r zboi etnic f r ca starea conflictual ntre cele dou etnii s - i g seasc o rezolvare acceptabil . Revigorarea na ionalismului i preten iile teritoriale ale unor for e politice au dus la numeroase r zboaie, printre care r zboiul din Cecenia din ultimii ani. Principalele probleme de geografie politic Geografia politic studiaz numeroase evenimente, care, uneori, prezint o dinamic activ : a) Analiza teritorial a principalelor puteri i modificarea echilibrului de for n lumea contemporan , n acest sens trebuie men ionate S.U.A., Uniunea European , Japonia, Federa ia Rus - ca mari puteri economice, dar i militare (cu excep ia Japoniei). Sunt urm rite, de asemenea, principalele organiza ii interna ionale, scopurile i modul lor de ac iune: Uniunea European , NATO, Organiza ia Statelor Americane, Organiza ia Unit ii Africane, Liga Arab , Organiza ia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) .a. b) Reparti ia geografic i cauzele conflictelor armate: r zboaie ntre state (n ultimii ani, ntre Israel i Liban, R. D. Congo i Ruanda, Sudan i Uganda, Sudan i Etiopia, India i Pakistan) sau lupte n interiorul unor state (Mexic, Algeria, Senegal, Ciad, Angola, Uganda, Somalia, Afganistan, Sri Lanka, Indonezia, Turcia, Iugoslavia, Federa ia Rus - Daghestan, Cecenia). c) Reparti ia geografic i cauzele unor conflicte nerezolvate sau latente rezultate din divizarea unor state (Coreea, Cipru), prin existen a unor teritorii independente, revendicate de c tre un stat (Taiwanul, revendicat de China) sau prin revendicarea statutului de autonomie de c tre teritorii anexate sau ocupate (Tibetul, ocupat de China). d) Procesul de globalizare, prin care se n elege intensificarea unor rela ii sociale sau economice ntre locuri ndep rtate, astfel nct evenimente dintr-un loc devin determinante pentru procese care se deruleaz ntr-un loc situat la mare distan . Se discut mult pe seama marilor concerne nord-americane sau europene, care produc o serie de m rfuri n Lumea a Treia, preponderent n Asia (Coreea de Sud, China, Taiwan, Thailanda .a.) unde mna de lucru este ieftin . Globalizarea nu ine seama de interesele statului sau a regiunilor, ci doar de cele ale concernelor. Dac , de exemplu, un concern are interesul s mute o fabric dintr-o ar n alta, o face f r a ine cont de

for a de munc r mas n omaj n fostul amplasament. Datorit procesului de globalizare se intensific mult transporturile interna ionale: materiile prime sunt transportate ntr-un sens, de pild din Europa n Asia de Est, iar produsele finite n sens invers. Globalizarea vine adesea n contradic ie cu un alt fenomen: regionalizarea. e) Regionalizarea i formarea regiunilor transfron-taliere. Grani ele sunt de regul linii clare de separa ie dintre state. Prin reducerea acestei func ii i printr-o permisibilitate m rit , devin posibile noi forme de organizare a spa iului geografic, n regiuni transfrontaliere. Acestea au nceput s se dezvolte n Europa n anii 60, mai nti n regiuni cu o omogenitate relativ a nivelului de dezvoltare economic . Astfel, la frontiera dintre Germania i Olanda s-a format Euroregiunea Gronau-Entschede, apoi, la ntlnirea Elve iei cu Fran a i Germania, Euroregiunea Basel .a. n spa iul alpin s-a dezvoltat Comunitatea Statelor Alpine. Scopul regiunilor transfrontaliere este o colaborare economic mai strns a inuturilor a ezate de ambele p r i ale frontierelor, urm rirea st rii mediului nconjur tor i a problemei protec iei naturii, mbun t irea re elei de comunica ii, organizarea n comun a timpului liber (sport, cultur ) .a. - toate n folosul popula iei care tr ie te n f iile de grani . Dup 1990 au nceput s se formeze regiuni transfrontaliere i de-a lungul Cortinei de Fier, chiar dac spre est exist o sc dere evident a nivelului de dezvoltare economic . Asemenea euroregiuni s-au dezvoltat, de pild , n spa iul transfrontalier dintre Germania, Polonia i Republica Ceh . In 1993 a luat na tere Euroregiunea Carpatic (regiuni din Ungaria, Ucraina i Polonia; Slovacia a avut statut de observator; Romnia n-a dorit s participe). Din 1997, au aderat i Romnia i Slovacia. In 1997 a fost nfiin at i Euroregiunea Dun re-Mure -Tisa, cuprinznd unit i administrative din Romnia, Ungaria i Iugoslavia. Scopul ei este colaborarea economic , extinderea rela iilor n domeniul administra iei, sportului i culturii. Aceast euroregiune a fost mult mai activ fa de cea Carpatic , colabor rile relundu-se imediat dup ncetarea r zboiului din Iugoslavia. In cadrul statelor care au semnat i aplic Tratatul de la Schengen, controalele la frontiere practic lipsesc, existnd o liber circula ie de persoane i m rfuri. Grani a aici nu mai are dect func ia tehnic de delimitare a unui stat fa de altul. Acest tratat se aplic n urm toarele state membre ale Uniunii Europene: Germania, Olanda, Luxemburg, Belgia, Fran a, Spania, Portugalia, Italia i Austria. Actualmente, cet enii romni pot c l tori n rile comunit ii Europene f r vize.

S-ar putea să vă placă și