Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU Facultatea de tiin e Economice Masterat: Fiscalitate i politici financiare Fiscalitate indirect Teme referate 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

. Locul taxei pe valoarea ad ugat n cadrul sistemului de impozite indirecte Opera iunile impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad ugat Persoane impozabile din punct de vedere al TVA Opera iunile cuprinse n sfera de aplicare a TVA Prestarea de serviciu opera iune supus taxei pe valoarea ad ugat Achizi iile intracomunitare de bunuri Regimul TVA n cazul importului de bunuri Faptul generator i exigibilitatea taxei pe valoarea ad ugat TVA baza de impozitare pentru livr rile de bunuri i prest ri de servicii efectuate n interiorul rii

10. Cotele de tax pe valoarea ad ugat 11. Taxa pe valoarea ad ugat privind mijloacele de transport noi i produsele accizabile 12. Taxa pe valoarea ad ugat i evolu iile legislative ale acestui impozit indirect n procesul de aderare a Romniei la Uniunea European 13. Taxa pe valoarea ad ugat privind importul i exportul de bunuri 14. Livr ri intracomunitare de bunuri 15. Livr ri intracomunitare de bunuri scutite de TVA 16. Locul achizi iei intracomunitare de bunuri 17. Faptul generator i exigibilitatea pentru achizi iile intercomunitare de bunuri

18. Baza de impozitare pentru achizi iile intracomunitare de bunuri 19. Transferul i nontransferul 20. Vnzarea la distan 21. Exportul, livrarea intercomunitar drept de deducere i alte livr ri scutite de TVA cu

22. Importul de bunuri din punct de vedere al TVA 23. Faptul generator i exigibilitatea pentru importul de bunuri 24. Scutirea importului de bunuri n cazul TVA 25. Obliga iile privind nregistrarea n scopuri de TVA 26. nregistrarea normal n scopuri de TVA a persoanelor impozabile stabilite n Romnia 27. nregistrarea normal n scopuri de TVA a persoanelor impozabile nestabilite n Romnia 28. Perioada fiscal n TVA 29. Decontul de TVA 30. Declara ia informativ privind livr rile de bunuri i prest rile de servicii 31. Decontul special de TVA 32. TVA Regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici 33. TVA Regimul special pentru agen iile de turism 34. TVA Regimul bunurilor second-hand 35. Restituirile de tax pe valoarea ad ugat : condi ii, procedur de restituire, scheme de evaziune i fraud 36. Regimul juridic al accizelor n politica fiscal european 37. Principalele caracteristici ale accizelor sau taxelor speciale de consuma ie, care impun o baz juridic comun n toate rile membre ale uniunii europene 38. Regimul juridic al de inerii, circula iei i controlului produselor supuse accizelor n uniunea european 39. Regimul juridic al accizelor n domeniul alcoolului i b uturilor alcoolice 40. Regimul juridic al accizelor n domeniul produselor de tutun 41. Regimul juridic al accizelor n domeniul produselor energetice i a

electricit ii 42. Procesul de armonizare fiscal n domeniul accizelor (negocieri Romnia Uniunea European ) 43. Accizele n contextul impozitelor indirecte din Romnia 44. Rolul i importan a accizelor n cadrul sistemului fiscal din Romnia 45. Accizele armonizate: no iuni generale, sfera de aplicare, caracteristici 46. Scutirile generale de la plata accizelor: prezentare, caracterizare 47. Regimul de antrepozitare n domeniul accizelor 48. Deplasarea i primirea produselor accizabile aflate n regim suspensiv 49. Exigibilitatea accizelor 50. Frauda fiscal n domeniul accizelor 51. Plata accizelor la bugetul de stat 52. Marcarea produselor alcoolice i a tutunului prelucrat 53. Accize nearmonizate: sfer de aplicare, caracteristici, pl titori 54. Impozitele indirecte i contribu ia lor la veniturile bugetului de stat n Romnia. 55. Locul i rolul taxelor vamale n structura sistemului de impozite indirecte. 56. Taxele vamale istoricul apari iei contextul sistemului fiscal general. i evolu iei acestora n

57. Tariful vamal al Romniei caracterizare, istoric, con inut, rol. 58. Locul taxelor vamale n resursele financiare publice. 59. Natura juridic a taxelor vamale. 60. Taxele vamale: concept, istoric, clasificare. 61. Func iile taxelor vamale ca instrument fiscal. 62. Taxele vamale instrument de politic comercial . 63. Efectele generale ale aplic rii taxelor vamale. 64. Factori de influen n stabilirea nivelului taxelor vamale. 65. Efectul protec ionist al taxelor vamale.

66. Uniunea Vamal : concept, politic vamal , integrare vamal . 67. Obiectivele i efectele Uniunii Vamale. 68. Institu ia vamal n cadrul Uniunii Europene. 69. Rolul administra iei vamale schimburilor comerciale. comunitare n supravegherea

70. Efectele integr rii europene asupra institu iei vamale romne ti. 71. Evolu ia institu iei vamale romne ti. 72. Preluarea i implementarea acquis-ului comunitar n domeniul vamal de c tre Romnia.