Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE NSCRIERE LA CURSURILE DE PREGTIRE TEORETIC PENTRU AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR

Subsemnatul __________________________________________________ domiciliat __________________________________________________ posesor al BI/CI, seria ___ nr. _______________, eliberat de ________________________, CNP ______________________ prin prezenta v rog s fiu nscris la cursurile de Pregtire Teoretic pentru Autorizarea Electricienilor, organizate de Facultatea de Inginerie Electric, Energetic i Informatic Aplicat din Universitatea Gheorghe Asachi din Iai. n

Informaii suplimentare
Gradul pentru care se dorete autorizarea: ______________________

Date de contact
Nr. tel.: ______________________ Adresa email: ______________________

Data:

Semntura:

La dosar vor trebui anexate urmtoarele documente:

-copii ale certificatelor sau diplomelor care atest calificarea profesional; -copie dup BI/CI; -copie certificatului de cstorie (dup caz).