Alexandru Lapusneanul de Costache Negruzzi Caracterizarea personajului

Alexandru Lăpuşneanul, de Costache Negruzzi, este prima nuvelă istorică din literatura română. Publicată în perioada paşoptistă, în primul număr al Daciei literare (1840), nuvela aparţine prozei romantice, fiind inspirată din istoria naţională, potrivit recomandării lui Mihail Kogălniceanu din Introducţie, manifestul literar al romantismului românesc. Nuvela istorică are ca temă evocarea artistică a celei de-a doua domnii a lui Alexandru Lăpuşneanul (15641569). Lupta pentru impunerea autorităţii domneşti şi consecinţele deţinerii puterii de un domnitor crud se raportează la realităţile social-politice din Moldova secolului al XVI-lea. Acţiunea nuvelei este pusă pe seama unor personaje ale căror caractere se dezvăluie în evoluţia gradată a conflictului, în funcţie de rolul lor în acţiune, ele sunt puternic individualizate, construite cu minuţiozitate (biografia, mediul, relaţiile motivate psihologic) sau portretizate succint. In desfăşurarea narativă, Alexandru Lăpuşneanul este principalul element constitutiv, celelalte personaje gravitând în jurul personalităţii sale. Imaginea personalităţii domnitorului Alexandru Lăpuşneanul este conturată în Letopiseţul Ţării Moldovei de Grigore Ureche, cronică din care, Negruzzi preia scene, fapte şi replici (de exemplu: mottoul capitolului I şi al IV-lea), dar se distanţează de realitatea istorică prin apelul la ficţiune şi prin viziunea romantică asupra istoriei, influenţată de ideologia paşoptistă. Astfel, pornind de la persoane reale/ personalităţi istorice, scriitorul creează personaje literare, reprezentând anumite tipuri umane, cu destine şi profiluri psihologice care susţin coerenţa narativă. De pildă, ca persoane, vornicul Moţoc, postelnicul Veveriţă şi spătarul Spancioc fugiseră la Liov, în Polonia, şi nu mai trăiau în a doua domnie a lui Alexandru Lăpuşneanul; ca personaje, ele sunt prezente pentru a ilustra tipuri umane (boierul trădător şi linguşitor, boierii „cu iubire de moşie"). Personajele sunt realizate potrivit esteticii romantice: personaje excepţionale (au calităţi şi defecte ieşite din comun) in situaţii excepţionale, antiteza ca procedeu de construcţie, liniaritatea psihologică, replicile memorabile „Liniaritate psihologică se vede în construcţia personajelor [...]. Gesturile şi cuvintele personajelor au menirea de a fi memorate.” (Nicolae Manolescu) Alexandru Lăpuşneanul este personajul principal din nuvelă, personaj romantic, excepţional, care acţionează în situaţii excepţionale (de exemplu: scena uciderii boierilor, a pedepsirii iui Moţoc, a morţii domnitorului otrăvit). Intruchipează tipul domnitorului tiran şi crud, perfect integrat în mentalitatea epocii, care guvernează absolutist într-o societate dominată de anarhie feudală. El este construit din contraste şi are o psihologie complexă, calităţi şi defecte puternice, fiind „un damnat" romantic. Autorul îi marchează destinul prin cele patru replici memorabile, plasate în fruntea capitolelor şi având rol de motto. Destinul său este acela de a impune autoritatea domnească prin orice mijloace. Afirmaţia „Eu nu sunt călugăr, sunt domn!" reflectă faptul că nu abdică de la propriul destin nici în faţa limitelor omeneşti (boala, moartea), pierderea statutului de domnitor impunând suprimarea sa fizică. Crud, hotărât, viclean, disimulat, inteligent, bun cunoscător al psihologiei umane, abil politic, personajul este puternic individualizat şi memorabil - „Echilibrul între convenţia romantică şi realitatea individului, aceasta e minunea creaţiei lui Negruzzi" (G. Călinescu). Hotărârea de a avea puterea domnească este implacabilă şi formulată de la începutul nuvelei, în răspunsul dat soliei boierilor: „Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreu, răspunse Lăpuşneanul, a cărui ochi scăntieră ca un fulger, şi dacă voi nu mă iubiţi, eu vă iubesc pre voi şi voi merge ori cu voia, ori fără voia voastră. Să mă intorc? Mai degrabă-şi va întoarce Dunărea cursul îndărăpt." Hotărârea este pusă în practică prin guvernarea cu ajutorul terorii, prin lichidarea posibilelor opoziţii, culminând cu uciderea celor 47 de boieri la ospăţ şi încheindu-se prin revenirea asupra hotărârii de a se călugări. Voinţei neabătute i se asociază alte trăsături. Abilitatea în ceea ce priveşte relaţiile umane, diplomaţia, cunoaşterea psihologiei umane sunt calităţi ale conducătorului, dar folosite pentru consolidarea puterii absolute devin mijloace perfide. Face promisiuni liniştitoare pentru ceilalţi, dar care ascund un plan de răzbunare. Promisiunea pe care i-o face lui Moţoc - „îţi făgăduiesc că sabia mea nu se va mânji în sângele tău; te voi cruţa, căci îmi eşti trebuitor, ca să mă mai uşurezi de blăstemurile norodului" - îl linişteşte pe boierul intrigant care se crede util domnitorului, intrându-i din nou „în favor". Planul de răzbunare al lui Lăpuşneanul este însă crud. Moţoc sfârşeşte sfâşiat de mulţime: „Du-te de mori pentru binele moşiei dumitale, cum ziceai însuţi când îmi spuneai că nu mă vrea, nici mă iubeşte ţara. Sunt bucuros că-ţi răsplăteşte ţara pentru slujba ce mi-ai făcut, vânzându-ni oastea lui Anton Sechele, şi mai pe urmă lăsându-mă şi trecând în partea Tomşii." Sacrificându-1 pe

„Leacul de frică" promis cu umor negru doamnei Ruxanda.. se dezvăluie magistral complexitatea portretului moral al tiranului care pune în aplicare un plan diabolic. în care vede un uzurpator al puterii. limbaj. Se căsătorise cu ea „ca să atragă inimile norodului în care via încă pomenirea lui Rareş". „această deşănţată cuvântare". prin rugămintea ei. disimulat. dar se stăpâneşte şi îi promite „un leac de frică". şi în mâna lui. şi peste dulama poloneză de catifea stacoşie. ori fără voia voastră" . reacţionează impulsiv la rugămintea ei.boier. mimica şi cuvintele rostite de Lăpuşneanul în capitolul al II-lea. dar mulţi!". şi rădicând pe Ruxanda de jos.. apoi alcătuieşte el însuşi piramida din capete. de a cărei putere este conştient: „Proşti. avea cabaniţa turcească.a devenit o emblemă a pesonajului care se autodefineşte prin voinţa de neînfrânt. de citate biblice presărate într-un discurs mincinos. atitudini. Prin înlănţuirea gradată a scenelor din capitolul al treilea. două dintre ele figurând ca motto al capitolului I şi al IV-lea. disimularea lui. reflectă sadismul celui care ştiuse să-şi stăpânească impulsul violent în momentul când. doamnei îi dă „un leac de frică". în loc să se bucure. tu care ştiai numai a omorî". de alte personaje. dar epitetele de caracterizare. pe care o arată cu satisfacţie doamnei. Propriul sfârşit va sta sub semnul cruzimii şi al răzbunării celorlalţi: „învaţă a muri. era îmbrăcat cu toată pompa domnească"). apoi se posomorăşte." redă aluziv „dorinţa de răzbunare" a celui căzut. pe Moţoc. de vestimentaţia şi de coroana domnească. ducându-şi mâna la jungher. de la alegerea locului şi a momentului (liturghia de la mitropolie). la integrarea frazelor biblice în discurs („Bate-voi păstorul. prin otrăvire) este singura cale de a-1 opri şi o plată pentru cruzimea sa. „domnul".demonic. Pe Moţoc îl dă cu sânge rece mulţimii revoltate şi spune că face un act de dreptate. Relaţia cu doamna Ruxanda este construită pe antiteza romantică angelic . pe Moţoc îl dă mulţimii. se foloseşte de momentul slujbei religioase. In capitolul următor." De asemenea înregistrează gesturile şi mimica personajului prin notaţii scurte asemenea indicaţiilor scenice şi având pretenţia obiectivitătii: „Spun că în minutul acela el era foarte galben la faţă şi că racla sfântului ar fi tresărit". dar în cazul lui Lăpuşneanul are manifestări care aparţin excepţionalului: asistă râzând la măcelul boierilor." Insistenţele boierilor şi ameninţarea din . „bolnavul" -. în inversiune.„Dacă voi nu mă vreţi. Inteligenţa/ abilitatea politică a personajului este concentrată în celebrul răspuns „Proşti. şi se vor împrăştia oile") şi până la detaliile propriei vestimentaţii („în ziua aceea. sângele rece sunt dovedite în momentul pedepsirii lui Moţoc. se răzămă pe junghiul din cingătoarea sa. reuşind să manipuleze masele sau persoanele (boierii). dacă ar fi aflat în el cât de puţină simţire omenească". Cruzimea este o însuşire obişnuită în Evul Mediu dominat de luptele pentru putere. pentru a-şi pune în aplicare planurile. Se bucură cu cruzime de spaima doamnei care leşinase la vederea piramidei de capete: „Femeia tot femeie. de fapt o cursă. ameninţă chiar să-şi ucidă propriul fiu.. se răzbună pe boieri. Cruzimea sfârşitului ales pentru fiecare personaj depinde de „gravitatea" vinii: pe boieri îi măcelăreşte. vestimentaţie). autocaracterizarea) şi indirect (prin fapte. Nu o respectă nici pentru originea ei nobilă (descendentă a lui Ştefan cel Mare). comportament. unde funcţionează ca un proverb (pentru că exprimă un adevăr universal). Răspunsul dat boierilor .. are impresia că doamna vrea să se amestece în conducerea ţării: „Muiere nesocotită! strigă Lăpuşneanul sărind drept în picioare. Orgoliul este exprimat în prima replică rostită: „Am auzit de bântuirile ţării şi am venit s-o mântui". ordonă soldaţilor uciderea boierilor.. distrugerea cetăţilor şi reducerea numărului oştilor moldovene. pune în aplicaţie câte un plan. Este caracterizat direct (de către narator. Pentru a se răzbuna. prin deprindere. relaţii cu alte personaje. Ameninţarea „De mă voi scula. Uciderea lui (cumplită. în scena discuţiei cu doamna Ruxanda. atitudine. Râde în timpul masacrului. sunt mărci ale subiectivităţii: „nenorocitul domn". se răzbună pentru trădarea acestuia în prima domnie şi potoleşte (manipulează) mulţimea revoltată. pre mulţi am să popesc şi eu. Iar doamna „ar fi voit să-l iubească. „sângele cel pângărit al unui tiran ca tine" (Spancioc). Naratorul realizează. eu vă iubesc pre voi şi voi merge ori cu voia.) şi dacă voi nu mă iubiţi. „tiranul". Caracterizarea realizată de alte personaje este succintă: „Crud şi cumplit este omul acesta" (mitropolitul Teofan). Gesturile. născoceşte schingiuiri „ca să nu uite dorul lui cel tiranic de a vedea suferiri omeneşti".„vodă". care a trecut în limbajul comun." Disimulat. ea se sparie. Mai întâi îi sărută mâna. evidenţiază ipocrizia lui în relaţia soţ-soţie. şi nu o iartă nici pe Ruxanda pentru îndrăzneala de a-i fi cerut să oprească uciderile. Inteligent. Abil. regizează invitaţia la ospăţul de împăcare." Prin utilizarea substantivelor. când m-aş încrede în tine?" Caracterizarea indirectă se realizează prin faptele care evidenţiază în manieră romantică cruzimea personajului şi dorinţa lui de a distruge influenţa boierilor: uciderea şi schingiuirea lor. eu vă vreau(. Stăpânirea de sine. zise Lăpuşneanul zâmbind. dar persuasiv. pe care îl oferă gloatei ca ţap ispăşitor. portretul fizic al domnitorului prin descrierea vestimentaţiei specifice epocii: „Purta coroana Paleologilor. Autocaracterizarea evidenţiază trăsături morale: „n-aş fi un nătărău de frunte. Are o inteligenţă diabolică. Replicile personajului sunt memorabile. dar îndată stăpânindu-se se plecă. în mod direct. „răspunse Lăpuşneanul cu sânge rece. Crud. Diversitatea atitudinilor adoptate de Lăpuşneanul faţă de doamna Ruxanda reflectă ipocrizia. gesturi. se precizează ipostazele personajului „rotund" . dar mulţi". piramida din capetele boierilor. îi atrage pe boieri la curte spre a-i ucide. nici pentru că îi este soţie sau mamă a copiilor săi.. Forţa excepţională a personajului domină relaţiile cu celelalte personaje.

un personaj memorabil. machiavelic. „construite în jurul unei singure idei sau calităţi" (cf. Monumentalitatea personajului.final că îi va ucide fiul o determină pe doamna Ruxanda să îl otrăvească. Alexandru Lăpuşneanul.” (George Calinescu) . excepţionalitatea romantică. concizia replicilor fac din personajul principal al nuvelei în al cărei titlu figurează numele său. M. Forster). indiferent de mijloace. într-un mod convingător". titanismul. Lăpuşneanul este un personaj „rotund". spre deosebire de celelalte personaje individuale din nuvelă. „Desenul uimitor" al personajului. E. personaje „plate". Călinescu: „Lăpuşneanul apare omenesc ca orice om viu şi întreg şi impresia ultimă a cititorului e mai puţin a unui portret romantic cât a unei puternice creaţii pe deasupra oricărui stil de şcoală. puternica sa individualitate îndreptăţesc afirmaţia criticului G. Având „capacitatea de a ne surprinde. forţa sa de a-şi duce planurile la bun sfârşit. spectaculosul acţiunilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful