Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat 2010 ProbaE-d) Proba scris la CHIMIE ANORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)
Filiera teoretic profil real, filiera tehnologic profil tehnic - profil resurse naturale i protecia mediului, filiera vocaional profil militar

Varianta 10 Toate subiectele (I, II i III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte)
Subiectul A. Scriei, pe foaia de examen, termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre urmtoarele afirmaii: 1. Atomul este.. din punct de vedere electric. (pozitiv/ neutru) 2. Numrul straturilor ocupate cu electroni din nveliul electronic al unui atom indic numrul . din care face parte elementul. (perioadei/ grupei) 3. Legtura ............ se realizeaz ntre atomi ai elementelor cu caracter chimic opus. (covalent/ ionic) 4. Apa are punctul de topire ridicat datorit asociaiilor intermoleculare prin legturi . (covalente polare/ de hidrogen) 5. O soluie n care se mai pot dizolva noi cantiti de solvat este soluie . (saturat/ nesaturat) 10 puncte Subiectul B. Pentru fiecare item al acestui subiect, notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Numrul maxim de electroni care se pot afla n stratul 3 (M) este: a. 2 b. 8 c. 18 d. 32 2. n urma reaciei dintre sodiu i ap, n condiii normale de presiune i temperatur, se formeaz: a. Na2O2 i H2 b. Na2O i O2 c. NaOH i H2 d. Na2O i H2 3. Concentraia procentual a soluiei obinute prin dizolvarea a 10 g de NaOH n 40 g ap este: a. 25% b. 20% c. 10% d.15% 4. Este corect afirmaia referitoare la acumulatorul cu plumb: a. anodul este format din dioxid de plumb b. electrolitul este o soluie apoas de H2SO4 de concentraie 38% c. la descrcare, concentraia acidului sulfuric crete d. nu poate fi rencrcat 5. Conin acelai numr de molecule: a. 4 g H2 i 1 mol NH3 b.16 g O2 i 2 g H2 c. 1 mol SO2 i 1 g H2 d. 6,4 g SO2 i 0,2 g H2 10 puncte Subiectul C. 1. Precizai numrul de neutroni pentru atomii 14 C. 1 punct 6 2 . Pentru specia de atomi 14 N, precizai: 7 a. configuraia electronic; 1 punct b. numrul orbitalilor monoelectronici. 1 punct 3. Notai poziia n Tabelul periodic (grupa, perioda) a atomului elementului X care formeaz ioni pozitivi divaleni i care prezint configuraia gazului rar neon. 2 puncte 4. Notai tipul legturii chimice i modelai formarea legturii chimice n molecula metanului (CH4) folosind simbolurile elementelor chimice i puncte pentru reprezentarea electronilor. 3 puncte 5. Scriei ecuaia unei reacii chimice care justific afirmaia: Clorul substituie iodul din compui, datorit caracterului nemetalic mai pronunat al acestuia. 2 puncte Numere atomice: H- 1; C- 6; Ne- 10. Mase atomice: H- 1; N- 14; O- 16; S- 32. Numrul lui Avogadro: NA = 6,0221023 mol1.

CHIMIE ANORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Varianta 10 Filiera teoretic profil real, filiera tehnologic profil tehnic - profil resurse naturale i protecia mediului, filiera vocaional profil militar
Prob scris la 1

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al II-lea
Subiectul D.

(30 de puncte)

Clorul se obine n laborator din permanganat de potasiu i acid clorhidric. Ecuaia reaciei chimice care are loc este: KMnO4 + HCl KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O. 1. Scriei ecuaiile proceselor de oxidare i de reducere care au loc n aceast reacie. 2 puncte 2. Notai coeficienii stoechiometrici ai ecuaiei reaciei chimice. 2 puncte 3. Se amestec 400 g soluie de concentraie procentual masic 10% NaOH cu 400 g soluie de concentraie procentual masic 50% NaOH i cu 200 g ap. Determinai concentraia procentual de mas a soluiei obinute. 4 puncte 4. n urma reaciei dintre clor i hidrogen se formeaz 109,5 g de acid clorhidric. Notai ecuaia reaciei chimice i calculai cantitatea de clor (n moli) stoechiometric necesar reaciei. 4 puncte 5. Descriei construcia unui element al acumulatorului cu plumb (anod, catod, electrolit).3 puncte

Subiectul E. 1. O soluie de amoniac are concentraia ionilor hidroniu [H3O+] = 10-10M. Calculai pH-ul acestei soluii. 1 punct 2. Clorul reacioneaz cu cuprul, n urma reaciei rezultnd clorur de cupru(II). a. Scriei ecuaia reaciei chimice care are loc ntre cupru i clor. 2 puncte b. Calculai volumul de Cl2 (n litri), msurat la temperatura 200C i presiunea 4 atm care reacioneaz stoechiometric cu 0,02 moli de cupru. 3 puncte 3.a. Notai formula chimic a acidului conjugat pentru urmtoarele specii chimice: CN ; HSO . 4 2 puncte b. Indicai culoarea turnesolului n soluiile care au ca substane dizolvate: HClO; NH3. 2 puncte 4. O soluie de acid cianhidric (HCN), cu volumul de 30 mL i concentraia molar 1 M, se dilueaz cu 20 mL ap distilat. Calculai concentraia molar a soluiei rezultate. 3 puncte 5. Explicai de ce uleiul i apa sunt lichide nemiscibile. 2 puncte

Mase atomice: H- 1; Cl- 35,5; Cu- 64. Constanta molar a gazelor: R = 0,082 L.atm/ mol.K Volumul molar: V = 22,4 L/ mol.

CHIMIE ANORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Varianta 10 Filiera teoretic profil real, filiera tehnologic profil tehnic - profil resurse naturale i protecia mediului, filiera vocaional profil militar
Prob scris la 2

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al III-lea
Subiectul F.

(30 de puncte)

Aluminiul reacioneaz cu oxidul de fier(III). 1.Scriei ecuaia reaciei chimice care are loc. 2 puncte 2.Calculai cldura degajat (n kJ) din reacia a 1,6 kg Fe2O3 cu o cantitate stoechiometric de aluminiu. 0 Se dau entalpiile standard de formare: f H 0 2O3 ( s ) = - 816 kJ/ mol, f H Al2O3 ( s ) = -1644 kJ/ mol. Fe 4 puncte 3. La arderea unui mol de etanol (C2H6O) se elibereaz o cantitate de cldur de 1234,8 kJ. Calculai masa de etanol (n grame), care prin ardere produce cantitatea de cldur necesar nclzirii a 150 g de ap, de la temperatura t1=200C la temperatura t2=800C. (cap = 4,18 J/ ggrad). Se consider c nu au loc pierderi de cldur. 4 puncte 4. Cunoscnd entalpiile de hidrogenare a acetilenei (C2H2) la eten i a etenei (C2H4) la etan (C2H6): C2H2(g) + H2(g) C2H4(g) rH1 = -174 kJ C2H4(g) + H2(g) C2H6(g) rH2 = -137 kJ, calculai entalpia reaciei de hidrogenare a acetilenei la etan. 3 puncte 5. Comparnd entalpiile de formare standard ale oxizilor: H2O(g), SO2(g), ordonai formulele acestora 0 0 n ordinea cresctoare a stabilitii moleculei: f H H 2O ( g ) = - 241,8 kJ/ mol, f H SO2 ( g ) = - 297 kJ/ mol. Justificai ordinea aleas. 2 puncte

Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) Obiectele de cupru sufer un proces de coclire. Ecuaia reaciei chimice care are loc este: 2Cu(s) + H2O(l) + CO2(g) + O2(g) CuCO3.Cu(OH)2(s). 1. Precizai dac procesul de coclire a cuprului este rapid sau lent. 1 punct 2. Scriei configuraia electronic a carbonului. Precizai blocul de elemente din care face parte carbonul. 3 puncte + 3. Precizai natura legturilor chimice din ionul H3O ; modelai formarea acestor legturi chimice utiliznd simbolul elementelor chimice i puncte pentru reprezentarea electronilor. 4 puncte 4. Calculai raportul masic al elementelor n CuCO3.Cu(OH)2. 3 puncte 5. Calculai numrul de molecule existente n: a. 2,2 kg CO2; b. 0,1 moli O2. 4 puncte Subiectul G2. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 1. Pentru o reacie chimic de forma A + B Produi s-au obinut urmtoarele valori experimentale: v (mol/ L.s) [A] mol/ L [B] mol/ L 0,01 0,2 0,1 0,02 0,4 0,1 0,04 0,2 0,2 Calculai ordinul de reacie. Notai expresia matematic a ecuaiei vitezei de reacie. 4 puncte 2. Calculai valoarea constantei de vitez (k) pentru reacia A + B Produi. 3 puncte 3. Stabilii relaia matematic dintre viteza de descompunere a ozonului i cea de formare a 2 puncte oxigenului, din urmtoarea reacie chimic : 2O3(g) 3O2(g). 4. Scriei expresia matematic a produsului ionic al apei (Kw ). 2 puncte 5. Scriei ecuaiile reaciilor chimice de obinere a reactivului Schweizer utiliznd soluii de CuSO4, NaOH i NH3. 4 puncte

Numere atomice: H- 1; C- 6; O- 8. Mase atomice: H- 1; C- 12; O- 16, Al- 27; Fe- 56; Cu- 64. Numrul lui Avogadro: NA = 6,0221023.mol1 Constanta molar a gazelor: R = 0,082 L.atm/ mol.K

CHIMIE ANORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Varianta 10 Filiera teoretic profil real, filiera tehnologic profil tehnic - profil resurse naturale i protecia mediului, filiera vocaional profil militar
Prob scris la 3