INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

ANEXA Nr. 5
(Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar)

Fişa de observare a lecţiei
Unitatea de învăţământ:
........................................................................................................................
Data: ..........................
Numele si funcţia cadrului didactic inspectat/asistat:
........................................................................................................................
Specialitatea: ..................................................................................................
Clasa/clasele: ....................
Numărul de elevi şi absenţi:
şi numărul de elevi absenţi:

Disciplina/disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenta:
........................................................................................................................

Aspect

Criterii de evaluare

Unitatea de învăţare/unităţile de învăţare:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Tema lecţiei/temele lecţiilor:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Tipul lecţiei/tipurile lecţiilor:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
Tipul inspecţiei:
........................................................................................................................
Numele inspectorului/metodistului:
........................................................................................................................

Constatări/Aprecieri

Recomandări

Organizarea informaţiilor transmise 10. 14). calitatea si diversitatea strategiilor si metodelor didactice incluse in cadrul proiectării activităţilor didactice de predareînvăţare-evaluare 5. 10).12).I. 4). Corectitudinea ştiinţifica a conţinuturilor transmise 9. Planificarea activităţii didactice 2. predarea diferenţiata. Proiectarea activităţii didactice 3. accesibilizarea conţinuturilor. Tipul. 9). Corelarea elementelor proiectării didactice 4. Claritatea explicaţiilor 11. Strategia didactica realizata: a) metode si procedee utilizate b) activităţi de învăţare c) forme de organizare a activităţilor elevilor d) mijloace de învăţământ 12. Elemente de tratare diferenţiata a elevilor. in special a elementelor care vizează elevii cu nevoi speciale II. 6). II. 1). Integrarea elementelor de evaluare in . Desfăşurarea activităţii didactice 7. Elemente de creativitate in selectarea strategiilor si metodelor didactice 6.11).13). Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei 8. 7). 3). 5). Planificarea si proiectarea activităţii didactice 1. Respectarea particularităţilor clasei de elevi (ritm de lucru. sarcini suplimentare) 13. incluse in cadrul proiectării didactice. 2). Concordanta activităţii didactice realizate cu planificarea si proiectarea didactica propusa 8). Evaluarea activităţii cadrului didactic I.

colaborarea cu acesta in procesul de învăţare 3. individualizare) Evaluarea activităţii elevilor I. Gradul de utilizare a cunoştinţelor. Competentele si nivelul competentelor specifice disciplinei demonstrate de elevi (cunoştinţe. crearea motivaţiei necesare. 6). Relaţiile elevilor cu colegii. 1). ( modul de utilizare. 15). 5). 16). încurajarea elevilor si stimularea interesului pentru studiu. Competentele dobândite de elevi 4. dozarea sarcinilor. deprinderilor si atitudinilor in contexte noi de învăţare 6. 4). Relaţiile elevilor cu profesorul. Atitudinea si responsabilitatea elevilor fata de rezolvarea sarcinilor de lucru din clasa si a sarcinilor de lucru pentru acasă 2. colaborarea cu aceştia in procesul de învăţare II. 1).I. 4).(stil de conducere. 3). deprinderi. volum. Conducerea activităţii didactice 15. 3). Atitudinea fata de învăţare 1. Locul de desfăşurare la unitatea de şi observaţii învăţământ a lecţiei 2. comunicarea cu elevii) 16. Tema pentru acasă 17. Expunerea materialelor/lucrărilor elevilor . atitudini) 5.cadrul strategiei didactice (tipuri de evaluare. Progresul realizat de elevi in timpul lecţiei Alte I. 2). Dispunerea mobilierului in funcţie de activitate 3. metode) 14. 2). Dotarea. Mediul educaţional componente 1. resursele materiale si auxiliarele curriculare utilizate in lecţie 4.

........ Semnătura .......................................II..... ................. – Atmosfera generala in clasa II...................... Alte observaţii Alte componente şi observaţii Clase/ore: Calificative: Calificative pentru orele asistate: Numele si prenumele persoanei care realizează inspecţia/asistenta ..............

Str. toate disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenta. Jud. bine (B).cl.ro .NOTĂ: Fiecare oră de inspecţie/asistenţă a lecţiei se evaluează acordându-se in mod corespunzător unul din calificativele: foarte bine (FB). Mun. unităţile de învăţare. In cazul in care se realizează mai mult decât o ora de inspecţie/asistenta se vor menţiona. Călăraşi Tel: +40 0242 315 949 Fax: +40 0242 312 810 www. Călăraşi. temele lecţiilor si tipurile de lecţie vizate. 910001. 28-30.isj.edu. după caz. slab (S). acceptabil (A). Sloboziei nr.