P. 1
Anexa 5_Fisa de Observare a Lectiei

Anexa 5_Fisa de Observare a Lectiei

|Views: 110|Likes:
Published by Dan Ang

More info:

Published by: Dan Ang on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

ANEXA Nr. 5
(Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar)
Fişa de observare a lecţiei
Unitatea de învăţământ:
........................................................................................................................
Data: ..........................
Numele si funcţia cadrului didactic inspectat/asistat:
........................................................................................................................
Specialitatea: ..................................................................................................
lasa/clasele: ....................
Numărul de elevi !i a"senţi:
!i numărul de elevi a"senţi:
Disciplina/disciplinele la care se reali#ea#ă inspecţia/asistenta:
........................................................................................................................
Unitatea de învăţare/unităţile de învăţare:
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
%ema lecţiei/temele lecţiilor:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
%ipul lecţiei/tipurile lecţiilor:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
%ipul inspecţiei:
........................................................................................................................
Numele inspectorului/metodistului:
........................................................................................................................
Aspect Criterii de evaluare Constatări/Aprecieri Recomandări
Evaluarea
activităţii
cadrului
didactic
I. &. 'lanificarea si proiectarea activităţii
didactice
1. (). 'lanificarea activităţii didactice
2. )). 'roiectarea activităţii didactice
3. *). orelarea elementelor proiectării
didactice
4. +). %ipul, calitatea si diversitatea strategiilor
si metodelor didactice incluse in cadrul
proiectării activităţilor didactice de predare-
învăţare-evaluare
5. .). /lemente de creativitate in selectarea
strategiilor si metodelor didactice
6. 0). /lemente de tratare diferenţiata a
elevilor, incluse in cadrul proiectării
didactice, in special a elementelor care
vi#ea#ă elevii cu nevoi speciale
II. &&. Desfă!urarea activităţii didactice
7. 1). oncordanta activităţii didactice reali#ate
cu planificarea si proiectarea didactica propusa
2). unoa!terea conţinuturilor disciplinei
8. 3). orectitudinea !tiinţifica a conţinuturilor
transmise
9. (4). 5rgani#area informaţiilor transmise
10.((). laritatea e6plicaţiilor
11.()). Strategia didactica reali#ata:
a) metode si procedee utili#ate
") activităţi de învăţare
c) forme de organi#are a activităţilor elevilor
d) mi7loace de învăţământ
12.(*). Respectarea particularităţilor clasei de
elevi 8ritm de lucru, accesi"ili#area
conţinuturilor, predarea diferenţiata, sarcini
suplimentare)
13. (+). &ntegrarea elementelor de evaluare in
cadrul strategiei didactice 8tipuri de
evaluare, metode)
14. (.). onducerea activităţii didactice
15.8stil de conducere, crearea motivaţiei
necesare, încura7area elevilor si stimularea
interesului pentru studiu, do#area sarcinilor,
comunicarea cu elevii)
16. (0). %ema pentru acasă
(1. 8 modul de utili#are, volum, individuali#are)
Evaluarea
activităţii
elevilor
&. 9titudinea fata de învăţare
1. (). 9titudinea si responsa"ilitatea elevilor
fata de re#olvarea sarcinilor de lucru din
clasa si a sarcinilor de lucru pentru acasă
2. )). Relaţiile elevilor cu profesorul,
cola"orarea cu acesta in procesul de învăţare
3. *). Relaţiile elevilor cu colegii, cola"orarea
cu ace!tia in procesul de învăţare
&&. ompetentele do"ândite de elevi
4. +). ompetentele si nivelul competentelor
specifice disciplinei demonstrate de elevi
8cuno!tinţe, deprinderi, atitudini)
5. .). :radul de utili#are a cuno!tinţelor,
deprinderilor si atitudinilor in conte6te noi
de învăţare
6. 0). 'rogresul reali#at de elevi in timpul
lecţiei
Alte
componente
şi observaţii
I.&. ;ediul educaţional
1. (). <ocul de desfă!urare la unitatea de
învăţământ a lecţiei
2. )). Dispunerea mo"ilierului in funcţie de
activitate
3. *). Dotarea, resursele materiale si au6iliarele
curriculare utili#ate in lecţie
4. +). /6punerea materialelor/lucrărilor elevilor
Alte
componente
şi observaţii
= 9tmosfera generala in clasa
II. &&. 9lte o"servaţii
alificative pentru orele asistate:
Numele si prenumele persoanei care reali#ea#ă inspecţia/asistenta ..............................................................................
Semnătura ........................
lase/ore:
alificative:
N5%>: ?iecare oră de inspecţie/asistenţă a lecţiei se evaluea#ă acordându-se in mod corespun#ător unul din calificativele: foarte bine (FB); bine (B); acceptabil
(A); slab (S). &n ca#ul in care se reali#ea#ă mai mult decât o ora de inspecţie/asistenta se vor menţiona, după ca#, toate disciplinele la care se reali#ea#ă
inspecţia/asistenta, unităţile de învăţare, temele lecţiilor si tipurile de lecţie vi#ate.
Str. Sloboziei nr. 28-30, 910001,
Mun. Călăraşi, u!. Călăraşi
"el# $40 0242 315 949
%a&# $40 0242 312 810
'''.i().*l.e!u.ro

Desfăşurarea activităţii didactice 7. predarea diferenţiata. Concordanta activităţii didactice realizate cu planificarea si proiectarea didactica propusa 8). calitatea si diversitatea strategiilor si metodelor didactice incluse in cadrul proiectării activităţilor didactice de predareînvăţare-evaluare 5. 5). 10). 3). incluse in cadrul proiectării didactice. II. sarcini suplimentare) 13.13). Evaluarea activităţii cadrului didactic I. Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei 8. Organizarea informaţiilor transmise 10. Claritatea explicaţiilor 11.12). 14). Respectarea particularităţilor clasei de elevi (ritm de lucru.I. 9). Planificarea activităţii didactice 2. 2). Tipul. Corelarea elementelor proiectării didactice 4. Elemente de tratare diferenţiata a elevilor. Corectitudinea ştiinţifica a conţinuturilor transmise 9. Strategia didactica realizata: a) metode si procedee utilizate b) activităţi de învăţare c) forme de organizare a activităţilor elevilor d) mijloace de învăţământ 12. in special a elementelor care vizează elevii cu nevoi speciale II. 6). Planificarea si proiectarea activităţii didactice 1. 4). Integrarea elementelor de evaluare in . 7). Proiectarea activităţii didactice 3. Elemente de creativitate in selectarea strategiilor si metodelor didactice 6. accesibilizarea conţinuturilor. 1).11).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->