Sunteți pe pagina 1din 7

Academia de Studii Economice din Bucure ti, Facultatea de Rela ii Economice Interna ionale

Statele Unite n perioada postbelic


Realizat de Haba escu Adrian Grupa : 906

Profesor : Vorovencii Ion

Repere :
      Via a politic american Macarthyismul Pre eden ia lui Kennedy Economia i societatea Politica extern a SUA Sfr itul R zboiului Rece

Bibliografie :
 Istoria Universal 1918 2005, Igor Ca u  Istoria Universal , clasa a XII-a

Al doilea r zboi mondial a transformat Statele Unite ale Americii n una dintre cele dou supraputeri ale lumii. Dup 1945, SUA pledeaz pentru ndiguirea comunismului prin crearea NATO i a altor organiza ii politico-militare similare. n cele din urm , SUA nvinge n R zboiul Rece datorit superiorit ii lor economice i sistemului politic democratic. SUA al turi de URSS, i disput influen a n Asia, Africa i America Latin .

Via a politic . Democratul F.D. Roosevelt este ales a patra oar pre edinte n noiembrie 1944, dar moare n aprilie 1945 n urma unui atac de cord. Automat i succede vice pre edintele s u, Harry Truzman. Acesta este nevoit n timp record s ia decizii majore, mai ales n plan extern. n campania prezeden ial din 1948, democra ii ob in majoritatea i Truman devine pre edinte ales. Dup o pauz de 20 de ani, Partidul Republican c tig alegirile din 1952. Pre edinte ajunge Dwight Eisenhower, erou al r zboiului i ef al Statului Majoral trupelor NATO, care duce o politic abil , ncheie r zboiul din Coreea i sprijin o legisla ie menit s elimine segrega ia rasial . ntre timp, are loc fenomenul McCarthysm ului, dup numele senatorului republican Joseph McCarthy. El lanseaz n 1950 o campanie de depistare a agen ilor comuni ti n guvern, mass media, Hollywood, industrie etc. Vor fi acuza i numero i oameni nevinova i, f r probe concludente. Erau nvinuite i persoane care simpatizau cu s racii sau marginalii, a a cum a fost cazul lui Charlie Chaplin, nevoit s emigreze n Elve ia. Se instaurase o psihoz n mas , alimentat de conjunctura R zboiului Rece pe care senatorul a speculat-o abil. ,,Vn toarea de vr jitoare ia sfr it n 1954, cnd acuza iile se ndreapt spre armat i pre edinte. Televiziunea ncepe s transmit edin ele Comisiei pentru activit i anti-americane i cet enii l percep pe McCarthy drept impostor, plin de ur i lipsit de argumente. Izolat i denigrat, moare n 1957 de alcoolism. Eisenhower este reales cu u urin n 1956 pentru al doilea mandat. El ncurajeaz eliminarea segret ii rasiale i conduce cu pruden afacerile externe. n 1960, alegerile sunt c tigate de democra i, care nainteaz un candidat tn r i energic, simbol a noii Americi, dornic de schimb ri. John Fitzegerald Kennedy devine astfel pre edinte la numai 43 de ani, fiind primul pre edinte catolic, de origine irlandez , n istoria SUA. El promoveaz destinderea cu URSS i reu e te s impun sovieticilor retragerea rachetelor nucleare din Cuba n octombrie 1962. Peste un an este asasinat la Dallas, n condi ii nu pe deplin elucidate. Adev rul va fi cunoscut abia dup deschiderea dosarului s u, n 2040.

Pe Kennedy l nlocuie te vice pre edintele s u, Lyndon Johnson. Acesta decide implicarea masiv a SUA n Vietnam n 1964 i promoveaz o serie de reforme menite s elimine discriminarea rasial , etnic i cea a femeilor, mai ales n ceea ce prive te angajarea n cmpul muncii. Republicanul Richard Nixon va c tiga n 1968 campania electoral cu lozinci anti r zboi, va fi reales n 1972, dar va fi nevoit s se retrag n 1974 din cauza ,,scandalului Watergate. Nixon a fost implicat n activit i ilegale mpotriva democra ilor i demisia sa a fost o victorie incontenstabil a sistemului judiciar american. Anii 1976 1980 sunt marca i de pre eden ia lui Jimmy Carter, care restabilizeaz moralitatea wilsonian n via a politic american , mai ales n rela iile externe. Dar ncheierea destinderii, revolu ia comunist din Nicaragua, luarea ostaticilor americani la Theran i invazia sovietic din Afganistan au determinat alegerea unui pre edinte decis s refac prestigiul Americii. Republicanul Ronald Reagan va promova o politic intern conservatoare, iar n exterior va contribui decisiv la sfr itul R zboiului Rece. Vice pre edintele s u, George Bush, va c tiga un mandat n 1988. n 1992 i 1996, americanii vor prefera de un democrat, pe Bill Clinton, care promite cre terea sprijinului social i al asigur rilor de s n tate. Republicanul George W. Bush, ales n 2000 i reales in 2004, este preocupat mai mult de agenda politicii externe i lupta mpotriva terorismului.

Economie i societate. n perioada R zboiului Rece confruntarea dintre Statele Unite i Uniunea Sovietic are loc i n plan economic. n acest sens, SUA demonstreaz superioritatea sistemului s u economic, reu ind s creeze o prosperitate accesibil tuturor categoriilor sociale. Individualismul i libera ini iativ , bazat pe inviolabilitatea propriet ii private, dublate de interven ia statului n distribuirea bog iilor c tre elementele defavorizate constitue esen a modelului american. Toate administra iile, cu excep ia notabil a lui Reagan, promoveaz reforme menite s sprijine echitatea social . La 1945, economia american este cea mai puternic din lume. Alc tuind doar 7% din popula ia lumii, SUA produc i consum 50% din resursele mondiale. Comer ul american de ine o treime din cel mondial, produc ia industrial i rezervele de aur constitue mai mult de jum tate din totalul mondial. ntre 1945 1947, sunt demobiliza i din armat 11 mln de solda i. Truman reu e te s creeze locuri de munc prin conversiunea economiei de r zboi la pace. Sunt

garantate salarii minime i se acord subven ii pentru construirea de locuin e. Americanii de rnd prefer vile n suburbii, fa de aglomera ia i tumultul ora elor. Ulterior i cei mai nst ri i vor proceda la fel, centrele ora elor fiind destinate afacerilor. Pentru aplanarea conflictelor de munc n 1947 este adoptat Legea Taft Hartley, valabil i ast zi. n urm torii 20 de ani cre te num rul c s toriilor, nregistrndu-se a a-numitul ,,baby boom, fiecare familie avnd n medie cte 3-4 copii. Educa ia n familie este bazat pe stimularea personalit ii copiilor. Ideea este raspndit de cartea docturului Benjamin Spock ngrijirea sugarului i a copilului ap rut n 1944, care se vinde n 22 de mln exemplare n urm toarele dou decenii. Perioada 1950 1973 coincide cu o cre tere economic impresionant . PIB-ul se majoreaz n fiecare an cu 3% mai pu in fa de Japonia sau Germania, dar economia acestora era distrus de r zboi. n compara ie cu URSS, bunurile de larg consum devin accesibile de foarte timpuriu. n 1954, deja 2/3 din locuin ele americane dispuneau de aspirator, frigider, ma in de sp lat, radio, fier de c lcat, iar jum tate de televizor. Eisenhower ini iaz n 1956 programul de construire a autostr zilor federale, prin care s-au creat milioane de locuri de munc . Pn n 1981 s-a construit astfel 65000 km de high way, care face circula ia cu automobilul o parte component a modului de via american. Din 1960, fiecare familie are cel pu in un automobil. Agricultura american este una dintre cele mai rentabile din lume. n 1998, numai 3% din for a de munc era angajat n prelucrarea p mntului, dar cantitatea produs acoper mai mult dect necesit ile de baz ale SUA. n acela i timp, n industrie sunt ocupa i 24%, iar sectorul ter iar 73% dintre americani. Exist ns i tensiuni interne n societatea american . Bog ia na ional nu este distribuit omogen, existnd diferen e de la o regiune la alta, de la un grup social la altul. n 1962, 2% din americani controlau 43% din patrimoniul na ional, n timp ce 38%, jum tate, iar restul 25%, majoritatea afroamericani, aproape nimic. Peste patru decenii aceste discrepan e au fost mic orate. Egalitatea veniturilor ns nu este un scop n sine al americanilor, precum a fost cazul sistemului comunist sovietic, care a dus astfel la dezastru economic. Cele dou ocuri petroliere, din 1973 i 1979, afecteaz i economia american care intr ntr-o curb de descre tere. Rata de cre tere a PIB-ului va cobor la cca 2% pn n 2004. Reagan va ini ia o nou politic economic , cunoscut drept ,,reaganomica, asem n toare cu cea promovat de Thatcher n Marea Britanie. Cheltuielile sociale sunt reduse, iar impozitele pentru cei boga i sunt mai mici dect pentru cei cu venituri medii. Interven ia statului n economie

n sensul redistribuirii veniturilui na ional esen a statului bun st rii generale este redus la minim. Dar democratul Clinton restabile te echilibrul n favoarea elementelor defavorizate, prin extinderea sistemului de burse pentru stunden i i cel al asigur rilor de s n tate. R spndirea Internetului a fost ncurajat de Clinton, ca mijloc de acces rapid i ieftin la informa ie pentru toate categoriile sociale din toate rile. Dup actul terorist de la New York din 11 septembrie 2001, republicanul George W. Bush a redus progresiv aloca iile sociale, prin majorarea bugetului militar. Numai n campania din Irak, SUA a cheltuit ntre 2003 i 2005 peste 200 mlrd de dolari, n urm torii 10 ani fiind prev zu i alte 500 mlrd pentru p strarea ordinii i reconstruc iei irakiene.

Politica extern . Dup 1945, americanii sunt tenta i s revin la politica lor tradi ional , izola ionist . Situa ia este ns alta n 1945 dect cea din 1918. R zboiul a fost c tigat, dar pentru p strarea p cii este nevoie de asumarea rolului de lider al Lumii Libere. Europa este devastat i nu poate s se apere singur . Doctrina Truman, defensiv prin caracterul s u, i Planul Marshall, anun ate n 1947, sunt primele ac iuni ale SUA ndreptate n sensul cre rii unui scut de protec ie mpotriva expansiunii comunismului. Crearea NATO n 1949 nseamn o schimbare radical n politica extern american . De la r zboiul de independen din secolul al 18-lea. SUA ncheie pentru prima dat o alian cu ri din afara continentului. Victoria comunismului n China i declan area r zboiului din Coreea ini iaz deceniul pactomaniei. Sunt semnate o serie de alian e, prin care prezen a militar american este extins la zona Pacificului, Asia de Sud-Est i Orientul Mijlociu: Tratatul cu Japonia din 1951, cu Australia i Noua Zeland (ANZUS) i SEATO n 1954, cuprinznd SUA, Fran a, Marea Britanie, Australia, Noua Zeland , Pakistan i Thailanda. n anul urm tor este constituit CENTO Turcia, Iran, Irak, Pakistan, Marea Britanie i SUA. Dar prin compara ie cu NATO, aceste alian e au avut un caracter conjuctural, nu toate rile mp rt ind valorile democra iei i nevoia st vilirii comunismului. Aliatul principal al SUA n Orientul Mijlociu este Israelul. Hru iov viziteaz SUA n 1955 i se pun bazele destinderii. n 1956, americanii sunt sus inu i de sovieticii n condamnarea agresiunii franco britanice din Suez, n schimb Eisenhower recunoa te dreptul Moscovei de a interveni ntre timp n Ungaria. n 1960, n timpul conferin ei de la Geneva, un avion spion american U2 este dobort de sovietici i rela iile iar i sunt tensionate. Dup criza din Caraibe din octombrie 1962, gestionat abil de J.F.

Kennedy, destinderea este reluat , cu mici intermiten e i n ciuda r zboiului din Vietnam, pn n 1979. n 1972, Nixon, secondat de secretarul s u de stat Henry Kissinger, ncheie acordul americano sovietic SALT-1. Tot acum SUA stabilesc rela ii diplomatice cu China comunist . Acordurile de la Helsinki din 1975, concepute judicios de americani, coincid cu apogeul destinderii. Evenimentele din 1979, printre care este invazia sovietic n Afganistan, pune cap t destinderii. Reagan revoc principiul moralit ii n rela iile externe ale predecesorului s u Jimmy Carter. SUA sus ine toate regimurile anticomuniste din lume, chiar cele cu caracter dictatorial. Astfel, sunt sprijinite Contras n Nicaragua, Unita n Angola, mujahedinii n Afganistan, este invadat Grenada. Reagan ini iaz cu Gorbaciov sfr itul R zboiului Rece, prin ntlnirile de la Geneva(1985), Rejyavik(1986) i Washington(1987). La 1991, SUA este singura superputere din lume, a a cum s-a v zut n R zboiul din Golf. Victoria de pe frontul exterior a fost repurat prin intermediul politicii interne economia american este superioar celei sovietice. SUA sprijin ulterior extinderea NATO spre Est (1999 i 2004). Cu state ex-sovietice, precum Moldova, SUA ini iaz programul Partneriatul pentru Pace. Atacul terorist de la New York din 11 septembrie 2001 contribuie la schimb ri majore. Este lansat o nou concep ie n politica extern doctrina Bush (2002), care prin compara ie cu doctrina Truman are un caracter ofensiv. De acum ncolo, SUA vor decide deseori n mod unilateral ini ierea unor atacuri prealabile asupra unor ri implicate n sprijinirea terorismului mondial sau n producerea armelor de distrugere n mas . Anume din aceast perspectiv sunt justificate invaziile americane din Afganistan (2001) i n Irak (2003).

Concluzie. Analiznd cele spuse mai sus i cunoscnd din propria practic unele date despre SUA n aceast perioada, pot spune c acesta a fost i este una dintre cele mai mari puteri ale lumii. Acesta a dus un joc spectaculos pe arena conflictelor i r zboaielor , cum ar fi : Primul R zboi Mondial, Al Doilea R zboi Mondial, etc. , fiind mediator i ,,p pu ar care doar tr gea a ele i profita mai mult din acestea. SUA a reprezentat i reprezint modelul unui stat puternic din punct de vedere economic, social i politic. Privind starea economic a acestuia din trecut mi se creaz impresia c ne trebuie nc vreo 20 de ani de dezvoltare ca s fim la nivel la care se afla ei acum.