P. 1
Referat Serile La Mircesti

Referat Serile La Mircesti

|Views: 1,534|Likes:
Published by mamaluirares

More info:

Published by: mamaluirares on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINTE ALE EDUCAŢIEI PEDAGOGIA ÎNVAŢAMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

SERILE LA MIRCEŞTI DE VASILE ALECSANDRI

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC CONF. UNIV. DR. ANDREI MARIANA

STUDENT BREZOIANU FLORINA ANUL I 2011

BIBLIOGRAFIE . CONCLUZII 5. ANALIZA LITERARĂ A POEZIEI 4.CUPRINS 1. INTRODUCERE 2. PASTELURILE 3.

fie că se exprimă erotic. Introducere Fiindcă Vasile Alecsandi a fost de o fecunditate uimitoare şi fiindcă nu a avut un temperament complex. el s-a desfătat.” 1 . Editura Minerva 1967-1972.„ Ş-acel rege-al poeziei. de la „canţoneta” sau „cântecelul” naiv şi pitoresc pâna la comedia socială. de lirism senin şi uşor” 1 „Dacă împrejurările m-au făcut poet. a notat graţios aspecte din natura ţării in „Pasteluri”. a compus numeroase jocuri dramatice. ce cu fluierul îţi zice. a încercat nuvela romantică. vesnic tânar şi ferice. de a se dărui unei înclinaţii aducătoare de prestigiu şi glorie. bucolic. Lirica lui Alecsanri este o efuziune de bună dispoziţie morală.Scrieri vol I-IV. a versificat cu uşurinţă legende şi balade fantastice. Ce-nşirând mărgăritare pe a stelei blondă rază. spirituale şi cursive. aceasta am s-o mulţumesc poporului român din care m-am născut şi care cuprinde în sânul său comoara nesecată de cea mai sublimă poezie”. considerând ca rădăcinile adevăratei literaturi stau in folclor. Alecsandri s-a risipit cu dărnicie. el este mai curând un tip autohton. 1 Pompiliu Constantinescu. p 20 . patetică şi melodramatică şi proza memorialistică. făcând din literatură o profesie – în sensul ideal al veacului trecut în cultura noastră. Acum râde printre lacrimi când o cânta pe Dridri. a suspinat erotic afectat de iubirea romantic trăită şi tot romantic încheiată pentru Elena Negri. sau mai bine spus s-a distrat cu cele mai variate alcătuiri: a cules şi a prelucrat poezia populară şi a imitat-o în „Doine”. din izvor folcloric. a desfăsurat exerciţii retorice în jurul marilor momente istorice şi a omagiat eroismul „ostaşilor noştrii” în războiul pentru independenţă. de simţire idilică şi graţioasă. cu preocuparile ei multiple. Ce din frunze îţi doineşte. Acum secolii străbate. a fost necontenit prezent in scrisul unei jumătaţi de veac şi a umplut un spaţiu istoric literar cu opera lui diversă. o minune luminoasă. Ce cu basmul povesteşte – veselul Alecsandri. fie de agreabil impresionism cum sunt impresiile de călătorie în ţară şi peste hotare. Bucureşti. „Înclinăm a crede astazi ca Alecsandri nu apaţine nici tipului romantic nici tipului clasic. comedia socială şi istorică. fie de interes istoric cum sunt referatele literare despre misiunile lui diplomatice. prin visare contemplativă sau chiar prin un anume exotism al operei lui sprintene. mărturisea bardul de la Mirceşti.

într-o privintă. Din dorinţa de a explica geneza operei. ciclul „Pasteluri” a fost constituit de poet în 1857. a acelei degajări impersonale. din mijlocul iernii grele ce o petrecuse în izolare la Mirceşti. Titu Maiorescu continuă: „Deodată. reflectă starea de spirit a omului de dincolo de amiaza vieţii. printr-o mai atentă şi laborioasă şlefuire a verbului. Unii istorici literari arată că la mijloc ar fi fost atât o influenta din partea Junimii. invocând corespondenţa cu Iacob Negruzzi şi Titu Maiorescu. alta marginală. tipice pentru distinctia şi totodata spontaneitatea fermecătoare a temperamentului său poetic. odata cu Pastelurile. cât şi publicarea mai tuturor pastelurilor în revista „Convorbiri literare”. între anii 1868 şi 1869 îndeosebi. prin 1860. versul lui Alecsandri începe a câştiga mult în acurateţe şi eleganţa. care îl pune pe poet „în fruntea noii mişcări”. ale naturii autohtone în primul rand. Mai cu seamă se remarcă atitudinea înalt contemplativă în faţa frumuseţilor eterne ale naturii. măcar din când in când. privit sub semnul rotaţiei anotimpurilor. poate chiar cu accentuarea pe alocuri. Mirceşti. mai bine zis trăirile interioare. cu caracteristici fizionomice pregnante.2. cu ocazia apariţiei ediţiei Opere Complete. poetul nostru reînviat ne surprinse cu publicarea Pastelurilor”. cuprinzând circa 10 piese. după o lungă tăcere. . îi aparţine încă din perioada de constituire a acestui ciclu lui Titu Maiorescu. din operă. În forma de azi. Pastelurile Dacă ar fi să reconstituim biografia poetului. de dispersiune şi eterogenie. gândite şi scrise după retragerea la moşia de la Siret. dezgustat. considerându-l „cap al poeziei noastre literare în generaţia trecută”. în întregul său. se bazează pe o clasificare arbitrară a materiei. pare construit din juxtapunerea a două zone distincte: una centrală. nu indiferent totuşi la soarta ţării pentru a cărei propăşire luptase in anii tinereţii. alcătuită din circa 30 de poezii. şi iernei mult mai grele ce o petrecea izolat in literatura ţării sale. Cert este că. cu păstrarea însa.” Dacă pastelurile din prima parte arată intenţia autorului de a prezenta peisajul autohton. unitară şi masivă. atunci „Pastelurile” lui Vasile Alecsandri. de maşinaţiile politice care aveau să ducă la abdicarea lui Cuza. Aprecierea că ciclul Pasteluri reprezintă partea cea mai durabilă şi valoroasă a operei lui Alecsandri. mai mult sau mai puţin independente de contextul majoritar. a prestigiosului cenaclu ieşean. cele incluse în cea de a doua zonă. frecventarea de către poet. Paul Cornea observă că „ciclul.

Pastelurile reprezintă "împlinirea pe teren românesc a unor aspiraţii către care năzuia de mult întreaga literatură europeană. în marea ei simplicitate. în forma ei autentic românească. al unei încântări mereu reînnoite şi sub o formă stapânită în felul poetului nostru. al muncii. note şi bibliografie de Paul Cornea.” 2 „Meritul lui Alecsandri în Pasteluri e. Titu Maiorescu a fost cel care a stabilit definiţia şi conţinutul Pastelurilor lui Vasile Alecsandri: „ Pastelurile sunt un şir de poezii. o podoabă a literaturii române îndeobşte. nesilită. Bucuresti. 1972. ceva vechi. în ele însele suficiente ca să definească pe 2 3 Ion Pillat. uşor colorat. boieresc şi în acelaşi timp. echilibrată ca temperatură."4 Vasile Alecsandri a asociat imaginilor picturale care predomină şi o prezentă umană. Pasteluri. vegetaţie şi aflată sub semnul rotaţiei anotimpurilor. Pagini Alese. Editura Cartea Românească. fără munte şi mare. Introducere la Pasteluri.În aceea vreme. într-un cuvânt. răzăşesc. o zonă cuprinsă între deal şi câmpie. Editura Albatros. aceleaşi. întîi de a fi izgonit din lirica noastră peisajul şabloanelor pastorale sau romantice. pastelur. p 43 4 Dimitrie Caracostea . în armoniosul ei echilibru sufletesc. Alecsandri este primul care nu mai anexează natura altei realităţi. adică o nobleţe naturală. Natura este văzută aici sub aspectul anotimpurilor.” 3 În aceste poezii găsim peisajul nostru autohton. dând impresia că natura este o realitate independentă care-l integreaza pe om în ritmurile ei vitale. Abia mai târziu termenul pastel îşi va preciza aria semantică şi anume o poezie descriptivă despre natură. prin intermediul cărora poetul îşi exprimă şi propriile sentimente. Aş mai adăuga la aceste însuşiri fundamentale două caractere care individualizează această poezie. scrise într-o limbă aşa de frumoasă încât au devenit fără compararecea mai mare podoabă a poeziei lui Alecsandri. cele mai multe lirice. câteva idile. prefaţa. 1980 . Antologie. menită a le însufleţi: ”Pastelurile reprezintă un registru de senzaţii şi imagini. 1938 Vasile Alecsandri. înţelegând prin popular comoara etnică a stelor noastre. col. de regală descriere.” Termenul „pastel” a fost împrumutat din pictură unde desemnează un tablou de natură sau un peisaj realizat în creion moale. anume distincţia. al idilei şi al rodniciei. Editura Junimea. indiferent de trecerea timpului. prin legăturile adânci cu pământul ţării. după mine. Bucuresti. toate însufleţite de o simţire aşa de curată şi de puternică a naturei. Iaşi. termenul „pastel” nu avea sensul acceptat astăzi de: „poezie cu conţinut liric în care se zugrăveşte un tablou din natură ”(Dex). ci îl anexează pe poet naturii. Semnificatia lui Vasile Alecsandri. ceva dârz. „Rara taină a poeziei Pastelurilor rezidă. în care sunt înfăţişate peisaje reale sau imaginare. aş spune aproape populară.

Tudor Vianu sublinia capacitatea poetului de a fixa natura ca aspect individualizat în cadrul unui tablou general. au caracter erotic. prin tehnica versificaţiei şi muzicalitatea diafană a cuvintelor. Istoria literaturii române moderne. 5 Şerban Cioculescu. Opera sa trăieşte din legăturile cu prezentul. iarna. 1965 . Bucuresti. constituindu-se în primul moment excepţional de poezie românească. Spiritul echilibrat de perfectă armonie şi seninătate clasică se manifestă în pasteluri liber. Analiza literara Lipsit de profunzimi. poetul se regseşte. „De fapt. Pastelurile sunt "tot ce s-a scris mai frumos pâna la Eminescu".pictor şi muzician. fie că se odihneste pe malul Siretului. deosebindu-se de restul creatiei sale. Vladimir Streinu. Arta lui este de impresie dar impresionează şi prin cosmicitatea universului sau poetic. Poetul scrie în mod evident pentru a fi citit şi declamat. Alecsandri are o sensibilitate particulară pentru comunicare şi succes. Două pasteluri. De aceea. primăvară. vară)6 În Pasteluri ne întâmpină fuziunea între universul interior dominat de aspiraţia spre linistea desavârşită şi spaţiile nemărginite.”5. îşi orientează discursul către public. fie că străbate lunca şi aude concertul. Mandarinul şi Pastel chinez. după obositoarele călătorii în străinătate. fără tentaţia efemerului şi a improvizaţiei. fie că participă la viaţa colectivităţii rurale. 3. Editura tineretului. Aflat la Mirceşti. Alecsandri are puterea de a generaliza şi de a conferi imaginii prin sugestie un sens interior şi simbolic. Vasile Alecsandri. Au fost publicate în "Convorbiri literare" între anii 1868-1869. 1971 6 George Călinescu. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Pastelurile lui Alecsandri sunt un calendar al spaţiului rural şi al muncilor câmpeneşti respective (toamnă. care îl face să considere poezia o forma superioară a sociabilităţii. Tudor Vianu. serile la Mirceşti sunt de un farmec inegalabil.

în stil colocvial. „Serile la Mirceşti” ramâne inferioară celorlalte pasteluri. în perioada sa junimistă la o tehnică superioară. dacă menţiunea este exactă fusese scrisă în 1867. cu lungimi şi discontinuităţi cauzate de zborul liber al fanteziei. Această deschidere către receptarea imediată şi neproblematică exclude transfigurarea şi simbolurile dificile. şi biroul meu renovat. o invitaţie. anii în imaginar şi îndemnul de a scrie sunt deopotrivă teme lirice şi subiecte epistolare. Cotidianul.râvnind la recunoasterea generală. însa la gradul cerut de elaborare. pentru că se hotarşte să n-o părăsească ci scoate din acelaşi trunchi La gura sobei. cu irizări şi clar-obscururi care desteaptă . respectând formula compozitională de patru strofe. De altfel. ce aspira. Mi-am găsit căsuţa căptusită pentru iarnă graţie prevederii Paulinei. petrecerea agreabilă a timpului în cadru domestic şi sensibilitatea meteorologică.îi va scrie mai târziu prietenului Ion Ghica. autorul o publica izolat. el stie să păstreze în poezie tonul de conversaţie. amintind de plăcutul obicei al dedicaţiilor pe albume.la mine acasă printre ai mei. numai îndemnuri la lucru!" Aşadar. nesocoteşte norma de concentrare pe care se sprijină poetica Pastelurilor. Ea dezvoltă o retorică a adresării care instituie o relaţie personală a autorului cu cititorii săi. deşi. este pentru poet o sursă de plăceri rafinate: focul din sobă şi lumina lămpilor. larg desfăşurat. judecată după criteriul poetului însuşi. la lectură. pentru că accesibilitatea a fost din totdeauna o condiţie a întelegerii. Din lipsa efortului de cizelare rezultă o prospeţime ingenuă a textului ce dă la lectură impresia sinceritaţii. în Revista contimporană. Discursul. atâta câtă poate fi la acea dată sugerează dorinţa de comunicare. poezia care deschide volumul de Pasteluri din 1875. o variantă ulterioară. Cu toate că la maturitate angajamentul poetului este în primul rând estetic. probabil. în ceea ce are previzibil şi repetabil. care mă sărbătoresc şi mă ameţesc cu ciripitul şi lătratul lor. dintre care două nepoţele şi patru căţei. Poetul pare să versifice o pagină de corespondentă "Iată-mă în sfârşit . cu o mică înscenare şi finalul în poantă acreditată odată cu specia. Ulterior aşezată la începutul volumului. constient. Constructia lejeră nesufocată de reguli. poezia este eliberată de obligaţia de a participa la unitatea stilistică a volumului şi devine o prefaţă lirică a lui. probabil. Ideea poeziei trebuie să-i fi plăcut autorului. de slăbiciunile formale. evocând acelaşi mediu . abia în 1873. Din aceasta perspectivă ni se pare potrivit să interpretam Serile la Mircesti. Naturaleţea tonului. Alecsandri preţuieşte clipa de răgaz. cu o dicţiune mai apropiată de vorbirea firească se constituie într-un captatio enevolentiae sui-generis. În felul acesta.

plăcerea domestică a poetului. poetul rămâne insensibil la spectacolul naturii dezlănţuite. tovarăş mângâios. visând cu ochii deschişi. un sentiment foarte comun: mulţumirea. rezervata celor aleşi. aromele ceaiului şi jocul alintat al căţeilor aduc în poezie acea seducţie a otium-ului. ce de pereţi sunt prinse. singurătatea este lipsită de vehemenţă. ocrotitoare. Sub palida lumină. Nu starea de spirit proiectată în mediul ambiant formează obiectul poeziei.imaginaţia. nu are patosul experientelor-limita ci este un fel de detaşare aristocratică seniorală. Analize literare şi stilistice. Alecsandri cântareşte însă cu criteriul practic şi de aceea preferă spaţiile închise. ci dimpotrivă. este cunoscută şi din corespondenţă oroarea lui Alecsandri de frig si intemperii.1987. aştept din cer să vie O zâna drăgălaşă. Alecsandri ia mediul înconjurător chiar ca obiect al poeziei. Ruptura dintre spaţiul naturii şi cel al imaginaţiei îl determina pe 7 Ion Rotaru. Cum se poate vedea din strofele citate. retras să hiberneze le gura sobei. Originalitatea lui Alecsandri constă în lirismul direct. ninge! afară-i vijelie. „Într-adevăr. Afară plouă. El evocă pentru întâia oară în poezia româna intimitatea. deşi foarte frecvente în Pasteluri. Bucureşti. între interior şi exterior. abordând versurile ce ne interesează. un soi de bucurie molcomă pricinuită de victoria omului asupra stihiilor naturii.” Motivul claustrării cu perdelele lăsate. apar misterios. exprimînd simplu. ele sunt în general. foarte importantă din punctul de vedere al productivităţii poetice. pe care autorul trebuie să-1 fi deprins din lirica latina. fără complicaţiile presupuse de anumite trăirii sufleteşti profunde. iar despre peisajele hibernale s-a spus adesea că. În sobă arde focul. Ca şi la Horaţiu. p73 . Un estet ar aprecia sublimul. visând la gura sobei va apărea şi la Eminescu în poezia Singurătate. Este însă o mare deosebire. De altfel. Şi cadrele-aurite. fie privite de la fereastră fie recompuse în închipuire. Editura Ion Creangă. aşteptând muza inspiratoare autohtonizată în chip de zâna dragalaşă”:7 „Perdelele-s lăsate şi lămpile aprinse. Şi in Noaptea de decemvrie a lui Macedonski poetul visează la gura sobei. fixând termenii unei opoziţii spaţiale. de la început chiar. Şi crivăţul aleargă pe câmpul înnegrit. cu glasul aurit. retras în pace. se observă. Iar eu. aşteptând vocea inspiraţiei.

Când scriu o strofă dulce pe care-o prind din zbor. „amor“ — găsim în strofa: „O! Farmec. ci din încercarea de a o aboli. având condeiu-n mână. p77 . Profunda nostalgie de lin. cu căţeluşu-i pe genunchi (amănunt tipic pentru ceea ce s-a numit poezie intimistă). Visând cu ochii întredeschişi. „prin fumul ţigaretei ce zboară în spirale“. „nostalgie“. în timp ce ochiul îi admiră o cadră cu subiect oriental. „Om al pământului românesc şi el. op. amor de dulce soare. în genul odaliscelor lui Theodor Aman de pildă”8: „Pe jiltu-mi.căci scrie de obicei mai mult iarna. oricum s-ar exprima. Voi mă rapiţi când vine în ţară asprul ger!” Realitatea este că atâtea propoziţii declarative ar sfârşi prin alungarea poeziei. Manolescu să creadă că lirismul Pastelurilor izvorăşte nu din descrierea realitaţii. de curând construită – însă tot după tipicul bătrânesc. impresionantă prin seninatate şi francheţe — cu toată exprimarea cam abstractă: „farmec“. urmărind anume confort – la Mirceştii natali. „dor“. fără îndoială. el se trage lângă foc însă în jilţ şi având condeiu-n mână. distrat. Friguros. un fel de anteriu ce-ţi permite şederea în poziţii mai puţin rigide. în preajma primei zăpezi. Când ochiu-mi întâlneşte s-admiră o cadâna Ce-n cadrul ei se-ntinde alene pe covor. dacă cititorul nu ar fi prevenit în legătură cu restul operei lui Alecsandri şi cu biografia lui exterioară. lânga masă. în casa-i largă. Alecsandri este totuşi boierul cu tabieturi anume. Poetul nu este deloc un cap teoretic şi de aceea.N. dulce farmec a vieţii călătoare. reacţionând la mediul climatic printr-un fel de instinct atavic. dispus a schimba pantofii de lac şi hainele prea strâmte cu meşii orientali şi halatul de mătase. ca un aristocrat şi neprofesionist ce este. .” Lirism direct şi mărturisire autobiografică. întors din occidentalul Paris ori dintr-o călătorie sub soarele Mediteranei.prinzând strofa dulce din zbor. inima poetului zboară „la timpul 8 Ion Rotaru. în comoditate domestică totală. albastru cer! Dor gingaş de lumină. cititorul trăieşte odată cu dânsul ficţiunea anotimpului cald şi a călătoriilor în ţari îndepartate aduse sub un adăpost primitor în mijlocul iernii valahe. cit.

. văzut parcă aievea. departe de ceea ce la Eminescu era suferinţa dureros de dulce. care este un fel de confesiune sau. Noaptea. distincţia poeziei lui Alecsandri iese neştirbită. dispar încet. o poezie mai lungă (14 catrene cu versuri de 14 şi 13 silabe) de un aspect dispersant. către al cărei chip. cele mai valoroase şi mai caracteristice. Sensul general ramâne acela că trecerea anilor şterge totul. Cucoarele. trădând. o mică ars poetica a lui Vasile 9 Ion Rotaru. Oaspeţii primaverii. La timpul mult ferice în care-am suferit. precum: Iarna.mult ferice în care-am suferit“.Viscolul. Plugurile. la poetul Pastelurilor şi al Steluţei. dar nu consubstanţială. se comporta cu aceeaşi graţie şi dezinvoltură atât în saloanele aristocratice cât şi in coliba ciobanului ori faţa de lăutarul chemat lângă cerdac să-i cânte.” Marea majoritate a pastelurilor lui Alecsandri. converg toate celelalte viziuni. şi stele Intoană pentru mine un imn nemărginit. prin comparaţie cu restul ciclului. Malul Siretului etc. suferinţa ori fericirea devin cu timpul obiecte ale contemplaţiei lirice din partea omului vârstnic şi inţelept. boierul.” Cum poate fi pentru Alecsandri un timp ferice. Tablourile toate se şterg. învaţată din epocă. La mijloc intervine caracterul declarativ-programatic al compunerii. cit. Paştele. ”Apoi închipuirea îşi strânge-a sa aripă. Şi-atunci păduri şi lacuri. mai mult chiar. adică la iubirea pentru Elena Negri. oarecare grabă şi superficialitate. au o compoziţie foarte unitară. neunitar. se adaugă un înţeles mai popular al noţiunii de suferinţă în dragoste. Serile la Mirceşti este. Bardul de la Mirceşti. şi mări. „am zice aproape lăutăresc”9 — fără a pune nimic peiorativ în acest ultim cuvânt — în sensul confundării suferinţei cu fericirea. în orice caz. p79 . poate. în care totuşi se produce suferinţa? La emfaza romantică. Gerul. Interesant este să observam că din această contaminare de sensuri. echilibrat — mai bine am zice: de o tinereţe perpetuă — iubitor de armonie şi de frumos. dacă voim. Sămănătorii. Dimineaţa. şi flori. Şi mii de suvenire mă-ncongiură o clipă În faţa unui tainic şi drăgălaş portret. de suprafaţa numai. op. Tunetul. „Atunci inima-mi zboară în raiul vieţii mele. o forma fixă: patru catrene cu versuri de câte 15 şi 16 silabe (rima masculină alternând de obicei cu rima feminină).

Potrivit este "dulce" si in expresia "dulce farmec" (vs. O primă impresie de frivolitate. Uneori epitetul e aglomerat. cu crivaţul măturând câmpia neagră. inspirându-se./ Cu pulpa marmurie. 23). de ratificarea dată acestei îmbinari de cuvinte de către Eminescu. 2). luate în ele însele. Astfel mai putem întalni epitetul banal „drăgălaş“: „o zana drăgălaşă“Acelaşi lucru s-ar putea spune şi despre arhibanalul (ni se pare noua acum!) „dulce“: „. amintirea iubirii din tinereţe pentru Elena Negri etc. în definitiv. un colţ din natură. devine "tovarăş mângâios". banale. albă. "crivăţul aleargă" (vs. aproape naiv. poezia lui Alecsandri nu e întotdeauna străină.Alecsandri. trăind Poezia. care la dânsul este visare lină. ca in versul 13: "Frumoasă. "inima zboară" (vs. susţinut. efectul fiind sugestia plastic-sculpturală de mare rafinament la un urmaş al lui Conachi. în Serile la Mirceşti se înfaţişează — într-un chip tot atât de direct. "gândirea mea se primbla" (vs. De mică importanţă. cadrele de pe pereţi sclipind in penumbră. prea mult caz de banalitatea lui dulce in poezia lui Alecsandri. comparaţie ce ţine de mitologia clasică: "Ea pare zeea Venus când a ieşit din unde/ Ca să arăte lumii frumosul ideal". "Veneţia. câmpul peste care aleargă crivaţul este "înnegrit". vijelia de afară. 49). este cat se poate de potrivit. „dulci visuri“ S-a făcut însa. cum am constatat. formeaza frumuseţea mesajului liric — mişcarea sufletului poetului. efectul fiind de întărire a contrastului dintre interiorul primitor şi exteriorul ostil. lampele aprinse. De cele mai multe ori epitetul este însa evocator. muza dând târcoale visătorului./ tovarăş mângâios" (vs. ne apar în această poezie personificările: "focul. Imaginile nu ne apar mult deosebite. in „dulce val“. printr-o personificare. se salvează prin comparaţia ce ne întampina de îndată în versurile 15 si 16. în sensul înfaţişării reveriei la gura sobei. cu referire la sân. Tablourile se perindă amestecat şi discontinuu: perdelele lăsate. de care. cum s-a mai spus de atatea ori. compunând. cu sânul dulce val". Chiar in poezia de faţa. focul duduind în sobă. oţiu horaţian şi epicureism rafinat prin adaptare la hibernarea locala. Veneţia „cen marea se oglindă“. personificarea realizată prin verbul-predicat la un subiect multiplu impresionează prin aglomerare. În schimb. regina ce-n mare se oglindă" (vs. „dulce soare“ . şi se face înca. în acest din urma caz. Astfel. repetitie urmată imediat de alta serie de trei determinări: "cu formele rotunde. focul. prin apropierea de funcţia pur adjectivala a epitetului. prin recurgerea la statistici şi prin deducţia de aici ca numarul prea mare al apariţiei cuvântului ar duce la devalorizare. juna". evocarea călătoriilor in locuri departate. În timp ce în celelalte pasteluri se pictează în cuvinte. . tolănit in jilţu-i comod.o strofa dulce“. 29). de restul operei lui Alecsandri. 6). 54). fapt ce.

ninge" (vs. afară-i vijelie (vs. Şi-n tainice saraiuri minuni orientale Ce-n suflete desteaptă dulci visuri de amor. 41. 40. "Aşa-n singurătate. Deloc neglijabilă ne apare prozodia. în lipsa altui element coagulant. "aştept". 35). în strofele citate. ninge. Nu altul este rostul aglomerării predicatelor ca în versurile: "Afară plouă. De remarcat că expresia verbală se menţine la acelaşi mod şi timp chiar şi atunci când vin să se suprapună planurile evocării trecutului. ca în strofele a 8-a şi a 14-a. pe când afară ninge" (vs. 33). "plouă". ninge! afară-i vijelie!" (vs. Versul cel mai izbutit din punctul de vedere al ritmului este chiar primul. ca strofele 10 si 11: „Văd insule frumoase şi mări necunoscute. Şi splendide oraşe şi lacuri de smarald. În fiecare din cele dintâi versuri la strofele a 2-a. "Afară ninge. 39. 53). "ochiu-mi întâlneşte". Pentru întârire. de discontinuitate a tablourilor. "Afară ninge. ca spre a impune tonul general al unei mici bucaţi muzicale destinate a acompania visarea: „Per-de-le-le-s lă__sa-te // şi lam-pe-le a-p_rin-. "scriu". a evoca. compoziţia îşi află ritmul prin revenirea. Însă impresia de îmbulzire a imaginilor în reverie e dată mai cu seamă de obiectul direct multiplu (am observat deja prezenţa subiectului multiplu. Şi cete de sălbatici prin codri deşi pierdute Şi zâne ce se scaldă în faptul zilei cald. predicatul în chestiune se repetă anaforic (vs. cu aceeaşi funcţie stilistică). 5). a sintagmei "afară ninge". ca un laitmotiv. a scoate o imagine din amintire. 44). "lampele(-s) aprinse". Prin fumul ţigaretei ce zboară în spirale Văd eroi prinşi la luptă pe câmpul de onor. "ea pare". Din punct de vedere strict gramatical.se . a visa cu ochii deschisi etc. întarită de enumerativul şi anaforic (vs. "arde focul". "ninge". ca de altfel în întregul ciclu al Pastelurilor. ninge. 5).întărind starea de reverie. la distanţe oarecum egale. 37 si 43). a 9-a şi în ultima.” În ceea ce priveşte vocabularul. a 14-a. ca pentru a sugera fundalul perindării imaginilor. e cazul să observăm. În sfârşit. citate deja. de trei ori. şi apriga furtuna" (vs. respectiv: "Afară plouă. predominarea propoziţiilor principale cu predicatul exprimat prin verbe la indicativul prezent: "perdelele-s lăsate". se impune observaţia că verbul „a vedea” are sensul de a închipui.

„înnegrit-aurit” s. nu poate fi decat adevarată. „mângâios-misterios”.În so-bă ar-de fo-cul // to-va-răş mân-gâ-ios. visarea la gura sobei. într-un sens mai special. Vreun critic să te-nveţe. Antologie şi prefaţă de Aurel Rau. încâlcite . in poemul Batrânii din ciclul Pe Arges in sus (1918. Editura Tineretului. precum şi simetricul lui din emistihul imediat următor.d. când într-un fel sau într-altul. la unii dintre poeţii actuali sau viitori. mergând instinctiv în sensul contemporanilor săi Gautier şi Minard"10. 1965. impunând dactilul. ca pe o mică ars poetica. în luna lui Ghenar. Ion Pillat este acela care-1 evocă pe Alecsandri cu un anume partipris (se întelege. cântând şi el viaţa tihnită de la moşie. E. precum că Alecsandri "a presiţit parnasianismul (şi nu s-ar putea şti în ce măsură 1-a cunoscut). Ion Pillat. în special al celor de sub titlurile citate deja.PL. din milă. Bucureşti. La aceasta se adaugă alternarea rimelor feminine cu cele masculine: „aprinse prinse”. Bucuresti.1923).” Inefabilul melodiei vine din modificarea ritmului iambic pur.a. Vasile Alecsandri. închina-i o bărdacă. cuvântul perdelele.chiar dacă nu neaparat lipsită de valoare saturată de o metafizică ceţoasă şi de onirism. de exemplu. şi. după anacruza. sofisticate. Încât afirmatia lui G. măcar parţial.îl iubesti. melodiosul vers din Serile la Mirceşti. Concluzii 10 11 G. Gândeşte-te la omul acela din Mirceşti. iambul ramânând neatins. 1966. „vijelie-să vie”. Atenţia la lucrătura versului este însă mult mai mare în cazul celorlalte bucăţi ale ciclului. a-prin-se” etc. .m. Pastelurile lui Vasile Alecsandri şi. cum spuneam. Călinescu. de ce nu. o data cu degustarea metodică a vinului: „Perdelele-s lăsate şi lampele aprinse – Frumosul vers anume îl chemi acum în minte. Călinescu. p. la fiecare sfârşit de emistih numai: „ lă-sa-te ^-^. pot interesa şi din punctul de vedere al resuscitării clasicismului în poezia românească. va trebui să se producă o reacţie împotriva liricii prea nebuloase.”11 4. relua în Calendarul viei. lampele. la un Ion Pillat ori la G. la gura sobei. Calinescu. nu străin de ascendenţa sa boierească). Poezii. dacă este să o privim.. poezia Serile la Mirceşti analizată aici. discipol să te facă – Estetului. Senin. 92. ca tine .

cum însuşi lasă a se vedea din piesa de teatru Fântâna Blanduziei (terminată în 1883) — un Horaţiu român. Mariana. 1965 • . Bucureşti. Editura Albatros. Editura Eminescu. BIBLIOGRAFIE Alecsandri. Ea nu este propriu-zis un pastel. Antologie. Pasteluri. în epoca retragerii la Mirceşti şi a elaborării Pastelurilor. note şi bibliografie de Paul Cornea. Alecsandri scrie „Serile la Mirceşti” înainte de a veni într-un contact mai strâns cu Junimea constituită ca societate literară. Chiar dacă existenţa lui nu va fi fost lipsită de unele complexităţi şi contradicţii. ea deschide aces ciclu şi ne intoduce în atmosfera contemplativă a acestor poezii. aşa trecătoare cum este ea. Iaşi. Dimitrie . urând moartea şi tenebrele. Semnificatia lui Vasile Alecsandri. Pasteluri. 1980 • Călinescu. Literatura Română – repere didactice. 2007 • Caracostea. dar versurile inspiră acea linişte şi mulţumire sufletească proprie poetului. Editura Junimea. spirit latin prin excelenţă. Vasile Alecsandri. Editura tineretului. Alecsandri s-a voit . Bucureşti. fiind totuşi conştient că opera lui va intra în patrimoniul cultural naţional şi va rămâne mai tare decât piatra şi decât bronzul. savurând viaţa. prefaţa. Bucuresti. poet al clarităţilor solare şi al bucuriei de a trăi. Vasile. Deşi această poezie nu se ridică la valoarea celorlalte Pasteluri. 5. 1972 • Andrei. George.Poezia „Serile la Mirceşti” este o artă poetică deoarece ea conţine ideea poetică generală a tuturor poeziilor în care Alecsandri cântă natura.

Editura Ion Creangă. Pagini Alese. Bucureşti.1987 . Editura Didactică şi Pedagogică. Istoria literaturii române moderne. Şerban. Pompiliu. Ion. Scrieri vol I-IV. Bucuresti. 1938 Rotaru. Literatura română – crestomaţie de critică şi istorie literară. Editura Cartea Românească. Ion. Tudor. Streinu. Bucuresti.• • • • • Cioculescu. Editura Dacia Cluj Napoca. Titus şi Manilici. Vianu. Editura Minerva 1967-1972 Coordonatori Moraru. Călin.Vladimir. Bucureşti. 1971 Constantinescu. 1983 Pillat. col. Introducere la Pasteluri. Analize literare şi stilistice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->