Sunteți pe pagina 1din 11

Atmosfera

Informatii 1. Ce este atmosfera?


Atmosfera: - este nveli ul invizibil format din aerul care nconjoar planeta; - constituie un element vital pentru existen a omului (are o importan deosebit );

- este cel mai u or dintre nveli urile materiale ale planetei i este un strat gazos care, cu toate acestea, cnt re te... 5 milioane de miliarde de tone; - concentreaz cea mai mare parte a mesei sale n primii 10 km ai grosimii ei. n aceast p tur , compus n cea mai mare parte din azot i oxigen, se deplaseaz mesele de aer, mai mult sau mai pu in reci i nc rcate de nori, care fac s fie ploaie sau timp frumos; - protejeaz p mntul de razele periculoase i de corpurile cere ti care se abat asupra lui; - modereaz considerabil violen ele climatice la suprafa a globului; - face s ard , nainte de a atinge solul, aproape toate corpurile cere ti care intr n atmosfer ;

- reflect 57% din radia iile solare, mai ales din cele mai periculoase, si re in, ca ntr-o ser , o bun parte din c ldura acumulat de sol. Datorit acestui fenomen, planeta nu cunoa te diferen e uria e de temperatur ntre poli i Ecuator (diferen a maxim nu atinge1500 C), ntre anotimpul rece i cel cald, sau ntre noapte i zi n acela i loc; - nu este mereu n repaus: cicloane tropicale sau viscole nghe ate ne-o amintesc din plin. Aceste mi c ri violente de aer sunt dublate, n general, de efecte "s lbatice": trombe de ap , sc deri bru te de temperatur , furtuni de z pad , canicule... Aceste catastrofe au totu i domeniul lor de predic ie; n regiunile tropicale nu se ntlnesc viscole, i nici taifune n zonele reci. Aflate ntre cele dou , regiunile temperate risc s cunoasc , n mod excep ional, nepl cerile amndurora. - este foarte mobil , foarte sensibil la cele mai mici modific ri, frecvente n regiunile temperate. Astfel, n ciuda observa iilor i calculelor lor, meteorologilor le este foarte dificil s prevad cu certitudine, cu mai mult de trei zile nainte, schimb rile de timp. - face de asemenea parte dintr-o planet n care omul i las din ce n ce mai mult urmele prin activit ile lui, dar mai ales prin poluare si prin degrad ri. Este probabil ca, din aceast cauz , clima s fie u or modificat . De exemplu, ast zi se pune problema de a se ti dac praful aruncat n atmosfer provoac r cire sau nc lzire la scara planetei; - este men inut in jurul P mntului de for a de atrac ie a acestuia. Forma atmosferei este asem n toare cu cea a P mntului, ns este mai turtit la poli i mai bombat la Ecuator; - este format din: a. azot - 78% b. oxigen - 21% - este un gaz foarte important pentru c ntre ine via a i arderea; c. dioxid de carbon - absoarbe c ldura, mpiedicnd r cirea atmosferei i a suprafe ei terestre n timpul nop ii; d. ozonul - formeaz un strat la cca. 20-30 km n l ime, al c rui rol este de a proteja P mntul de radia iile ultraviolete. nu este la fel pe toat grosimea ei. Astfel, cu ct ne ndep rt m de suprafa a terestr , ea se rarefiaz i i modific temperatura. Pe baza acestor modific ri, au fost deosebite 5 straturi atmosferice: a. Troposfera ("sfera schimb rilor") - se desf oar , n medie, pn la 12 km altitudine (deasupra polilor are 8 km grosime, iar deasupra Ecuatorului 18 km). Ea este cel mai important strat atmosferic. Face parte din nveli ul geografic. Aici se afl concentrat aproximativ 90% din toat cantitatea de aer (din cauza atrac iei P mntului), se formeaz norii, precipita iile, vnturile i se desf oar via a i activitatea omului. b. Stratosfera - con ine p tura de ozon care absoarbe cea mai mare parte a radia iilor ultraviolete. Dac ar p trunde n totalitate pn la suprafa a terestr , aceste radia ii ar distruge via a de pe planet . c. d. Mezosfera Ionosfera - reflect undele radio, f cnd posibile comunica iile.

e.

Exosfera - nu con ine dect particule extrem de rare de hidrogen.

- este incolor . Totu i, troposfera pare albastr , iar cnd este nc rcat cu diferite particule de praf sau cu vapori de ap , cap t nuan e ro ii-violete sau cenu ii-albicioase. n straturile nalte ale atmosferei, totul este ntunecat, negru, din cauza rarefierii gazelor. n troposfer se produc anumite fenomene electrice i optice, luminoase i sonore, cum sunt fulgerele, tunetele i curcubeul. n ionosfera regiunilor polare se produc aurorele polare. Tot n ionosfer are loc aprinderea meteori ilor i a meteorilor; - poate fi poluat prin industrie, automobile, etc. mpotriva polu rii se pot lua unele m suri: instalarea de filtre la co urile fabricilor i uzinelor, men inerea p durilor i re plantarea lor, oprirea fabricilor extrem de poluate i interzicerea experien elor nucleare;

2. Fenomenele atmosferice
a. Temperatura aerului:

Termometrul exprim gradul de nc lzire a aerului;

se m soar cu termometrul i se exprim n grade: Celsius sau Fahrenheit. Func ionarea termometrului se bazeaz pe faptul c , atunci cnd se nc lze te, lichidul din rezervor se dilat , ocupnd mai mult spa iu, iar cnd se r ce te, se contract . Pentru gradarea termometrului se iau ca puncte de referin temperatura de nghe (00 C) i de fierbere a apei (1000 C), la nivelul m rii;

nc lzirea atmosferei sursa ei este Soarele. Din cauza vitezei sale mari, radia ia solar str bate atmosfera f r s o nc lzeasc . Ajungnd la suprafa a terestr , radia ia solar este absorbit de uscat i de ap , care retransmit apoi c ldura c tre atmosfer . Primele se nc lzesc p turile inferioare ale troposferei, pentru c sunt n contact cu suprafa a terestr , iar de la acestea c ldura se transmite i spre p turile mai nalte. Rezult c atmosfera se nc lze te de jos n sus, prin intermediul suprafe ei terestre; temperatura aerului nu este aceea i pe tot Globul, ci variaz de la un loc la altul i de la un moment la altul.

Factorii care influen eaz temperatura aerului temperatura aerului variaz odat cu latitudinea, sc znd de la Ecuator c tre cei doi poli. Cauza este sc derea unghiului pe care l fac razele solare cu suprafa a terestr , sc dere determinat de forma P mntului. Ca urmare, pe m sur ce ne apropiem de poli, cantitatea de c ldur primit de scoar a terestr este tot mai mic ; temperatura aerului scade, pe m sura cre terii altitudinii, cu cca. 60 C;

temperatura aerului variaz n cursul anului n func ie de anotimp. Diferen ele de temperatur dintre anotimpuri se simt mai mult n zona temperat v i mai pu in n zona cald . Cauza form rii anotimpurilor este mi carea de revolu ie a P mntuluim, combinat cu nclinarea axei sale; temperatura aerului variaz n decursul a 24 ore, de la zi la noapte, dar i de-a lungul zilei. Cauza este mi carea de rota ie a P mtului. Cea mai mare temperatur se nregistreaz la amiz , iar cea mai sc zut , nainte de r s ritul Soarelui;: temperatura aerului variaz n func ie de distan a fa de mare. Ca urmare a faptului c uscatul se nc lze te i se r ce te de cca. dou ori mai repede dect apa. Regiunile de lng ap au ierni mai c lduroase i veri mai r coroase dect cele din interiorul continentelor. Deci, n interiorul continentelor diferen ele de temperatur dintre var i iarn sunt mult mai mari dect pe rmuri. Temperatura aerului este influen at i de al i factori, precum: prezen a sau absen a norilor, a curen ilor marini (calzi sau reci), a vnturilor (calde sau reci), a vegeta iei etc. i activitatea omului poate influen a, ntr-o m sur mai mic , temperatura aerului. Astfel, n ora e temperatura este mai ridicat cu 10-20 C dect n mprejurimi din cauza lipsei vegeta iei, a faptului c betonul cl dirilor i asfaltul absorb mai mult c ldur , precum i a c ldurii emanate de uzine sau a cantit ii mai mari de dioxid de carbon din atmosfer .

M surarea temperaturii aerului se face n sta ii meteorologice r spndite pe tot Globul. Cu datele ob inute se calculeaz temperatura medie zilnic , temperatura medie lunar i temperatura medie anual . Acestea se folosesc

la ntocmirea h r ilor cu izoterme. Izotermele sunt liniile care unesc punctele cu aceea i temperatur medie i ne arat cum este repartizat temperatura aerului pe Glob sau n diferitele regiuni ale planetei.

Temperatura aerului i modificarea reliefului temperatura aerului este i un agent modelator al scoar ei terestre, mai ales prin diferen ele mari de temperatur de la iarn la var i de la zi la noapte. Ziua, rocile neprotejate de vegeta ie, se nc lzesc i i m resc volumul, iar noaptea se contract , mic orndu- i volumul. Prin aceast modificare repetat a volumului, rocile sufer un proces de dezagregare care duce la formarea grohoti urilor i, treptat, a nisipurilor.

b.

Presiunea atmosferic

ca toate corpurile, atmosfera are o greutate proprie. Prin urmare, atmosfera apas asupra suprafe ei terestre cu o for care se nume te "presiune atmosferic ". aceasta nu se manifest doar de sus n jos, ci n toate direc iile; aceasta nu se manifest doar de sus n jos, ci din toate direc iile. Presiunea atmosferic se m soar pe unitatea de suprafa , iar instrumentul de m surare se nume te barometru; valoarea presiunii, citit pe barometru, se exprim n mm coloan de mercur. Cnd valoarea este de 760 mm coloan de mercur, avemde-a face cu o presiune normal , cvare se nregistreaz la temperatur de 00 C i la 0 m altitudine< cnd valoarea nregistrat este mai mare de 760 mm coloan de mercur, atunci presiunea este nalt (sau maxim ), iar dac valoarea nregistrat este mai mic de 760 mm, presiunea este joas (sau minim ); din cauza rarefierii aerului, presiunea atmosferic scade odat cu cr terea altitudinii. n acelaa i timp, presiunea se modific n func ie de temperatura aerului (scade odat cu cre terea temperaturii i cre te odat cu sc derea temperaturii); cnd aerul se nc lze te, se dilat i se ridic , formndu-se un centru de joas presiune, numit ciclon. Cnd este rece, aerul dvine mai dens i mai greu, ap rnd astfel un centru de nalt presiune, numit anticiclon; n func ie de ace ti factori (temperatura i altitudinea), pe Glob s-au format zone permanente de minim i de maxim presiune: -zona minimelor ecuatoriale (de o part i de alta a Ecuatorului, pn la 50 altitudine); -zonele maximelor subtropicale (la aproximativ 300 latitudine nordic -zonele minimelor subpolare (la aproximativ 600 latitudine nordic -zonele maximelor polare (n regiunea polilor); i sudic );

i sudic );

c.

Mi c rile aerului

aerul se deplaseaz prin mi c ri verticale i orizontale. Cauza deplas rii o reprezint nc lzirea diferit a suprafe ei terestre; mi c rile verticale pot fi ascendente, cel c se produc n zonele permanente de minim presiune, dar pot fi i descendente - n zonele permanente de maxim presiune; cele mai cunoscute mi c ri verticale sunt a a-numitele calme ecuatoriale. Acestea sunt mi c ri ascendente; mi c rile orizontale ale aerului se numesc vnturi i se produc din cauza diferen ei de presiune dintre dou zone. Vntul deplasarea orizontal a aerului dintr-o zon cu presiune ridicat ntr-o zon cu presiune joas . Vntul are anumite caracteristici, printre care mai importante sunt: -direc ia (dinspre care bate); -intensitatea (viteza cu care sufl ). instrumentele de m surare folosite sunt girueta i anemometrul. Girueta m soar direc ia vntului, iar anemometrul intensitatea; exist vnturi permanene, vnturi periodice i vnturi neregulate;

vnturile permanente bat tot timpul anului. Se formeaz ntre zonele de maxim presiune permanent i ntre cele de minim presiune permanent . Datorit mi c rii de rota ie, aceste vnturi sunt ab tute de la direc ia lor normal (spre sud sau spre nord9. Astfel, sunt deplasate spre dreapta n emisfera nordic i spre stnga n emisfera sudic (raportarea se face la direc ia de deplasare; vnturile permanente sunt: alizeele, vnturile de vest i vnturile polare;

-alizeele sunt vnturi regulate care se formeaz ntr maximele tropicale i minimele ecuatoriale. Ele bat ntre 300 i 50 latitudine nordic i sudic . n timpul verii, alizeele bat ntre 400 i 120 latitudine. Aceast deplasare se datoreaz faptului c , n vara corespunz toare fiec rei emisfere, zona calmelor ecuatoriale se extinde pn la 120 latitudine. Cauza este nc lzirea mai puternic a emisferei respective; -vnturile de vest se formeaz ntre maximele tropicale i minimele subtropicale, deci bat ntre 400 i 600 latitudine nordic i sudic . Fiind deviate de la direc ia normal , bat dinspre vest, de unde i denumirea lor. Aceste vnturi aduc precipita ii bogate pe coastele vestice ale continentelor; -vnturile polare (de est) bat dinspre maximele polare spre minimele subpolare, aducnd aerul rece al polilor; vnturile periodice sunt vnturi care i schimb direc ia: o perioad bat dintr-o direc ie, iar perioada calalt din direc ia opus . cele mai importante vnturi periodic sunt musonii i brizele; -musonii sunt vnturi care i schimb direc ia de la iarn la var . Se formeaz din cauza nc lzirii diferite a uscatului i a apei, ceea ce duce la diferen e de presiune; -cele mai puternice vnturi musonice se formeaz ntre Oceanul Indian i sudul Asiei. Musonul de var , care bate din aprielie pn n octombrie dinspre ocean, aduce precipita ii bogate, iar musonul de iarn , care bate din octombrie pn n aprilie, este secetos;

-brizele sunt asem n toare musoniilor, dar i schimb direc ia de la zi la noapte i bat p suprafe e restrnse. Exist brize marine, formate din cauza nc lzirii diferite a plajei i a apei, i brize d munte vale, formate datorit nc lzirii diferitea v ilor i a culmilor nvecinate; vnturile neregulate bat numai ntr-o anumit regiune. Exist multe astfel de vnturi. Printre cle mai cunoscute se num r Bora, care bate pe rmul M rii adriatice, i Mistralul, care bate pe valea Rhonului, spre Marea Mediteran ; -n Romnia, cel mai cunoscut vnt neregulat este Criv ul. Acesta bate dinspre nord-nord-est, n anotimpul rece, i se resimte mai mult n estul i sud-estul rii. Apari ia criv ului se datoreaz deplas rii maselor de aer dinspre anticiclonul de deasupra Cmpiei Ruse spre ciclonul format deasupra M rii Mediterane; -un tip special de vnt este cel generat de ciclonii tropicali. Ace tia se formeaz deasupra oceanelor calde, ntre 100 i 200 latitudine nordic i sudic , de unde se deplaseaz sub forma unor vrtejuri uria e deasupra rmurilor. n interiorul ciclonilor tropicali, vntul are viteze foarte mari (100-200 km/h i chiar 500 km/h); ciclonii tropicali sunt nso i i de ploi puternice i provoac mari daune regiunilor prin care trec;

vnturile contribuiesc la evaporarea apei, transport aerul i, odat cu acesta, vaporii de ap , aducnd precipita ii. Ele ajut i la r spndirea semin elor plantelor i la polenizare; vntul are un rol important i n modelarea unor forme de relief. Astfel, n zonele de ertice, pe litoral sau n luncile rurilor, vntul spulber nisipul, construind dune de nisip. n Sahara, aceste dune se desf oar pe suprafe e mari, formnd adev rate cmpuri de nisip numite erguri, iar n locul n care a fost spulberat nisipul r mne un platou stncos, numit hamada; tot vntul, nc rcat cu particule de nisip, ap sau ghea , izbe te rocile, erodndu-le n diferite forme. Astfel, la noi n ar au luat na tere Babele i Sfinxul, aflate n Mun ii Bucegi; din cele mai vechi timpuri, omul a tiut s foloseasc for a vntului. Mole de vnt erau destul de r spndite pn n urm cu un secol, peisajul unor regiuni fiind de nenchipuit f r acestea. De asemenea, pn la apari ia motorului cu aburi, vntul era folosit pentru punerea n miu care a cor biilor cu pnze. n zilele noastre vntul este din ce n ce mai important pentru ob inerea energiei electrice. Vnturile pot avea i efecte negative: distrug cl diri sau culturi agricole, atunci cnd sunt pra puternice, sau pot favoriza secetei.

3. MASELE DE AER, PRESIUNEA SI DINAMICA LOR


Presiunea aerului Aerul este un fluid compresibil care exercita o presiune permanenta asupra Terrei, aceasta avand la nivelul marii valoarea de 1 kg/cm . Acest parametru este influentat de temperatura si de altitudine. Presiunea scade cu altitudine conform unei legi logaritmice, la inceput mai repede si apoi din ce in ce

mai incet, datorita rarefierii aerului. In general, in partea inferioara a troposferei scade cu un milibar la fiecare 8 km. Presiunea medie la nivelul marii este de 1015 mbari, ajungand la 900 mbari in ciclonii tropicali si la 1060 mbari in ariile anticiclonale cu presiune mare. Pe majoritatea hartilor meteorologice presiunea, masurata in diferite puncte, este redusa la cea de la nivelul marii, ceea ce favorizeaza reprezentarea prin izolinii numite izobare (liniile ce unesc punctele cu aceeasi presiune). Presiunea atmosferica este mai ridicate in regiunile cu temperaturi scazute si mai redusa acolo unde se inregistreaza temperaturi mai mari. Ca urmare, regional se dezvolta areale cu presiune mare (numite anticicloni) si areale cu presiune mica (cicloni). Existenta lor determina deplasarea in plan orizontal a maselor de aer dinspre centrele de maxima presiune spre centrele de minima presiune. Valorile de presiune inregistreaza si slabe oscilatii diurne. Ele sunt mai evidente in regiunile ecuatoriale si tropicale, unde maximele se produc dimineata (orele 8 -10), si seara (orele 20 - 22). In regiunile temperate se adauga schimbarile frecvente determinate de evolutia circulatiei atmosferice.

Masele de aer Analiza de amanunt a troposferei releva faptul ca in cadrul ei se pot diferentia volume de aer cu dimensiuni diferite care se caracterizeaza, fiecare, prin anumite valori de temperatura, presiune, incarcatura de vapori de apa, si care au dinamica si evolutia distincte. Aceste volume de aer, relativ omogene, care se intind pe suprafete de cateva mii de kilometri patrati si a caror inaltime urca de la cativa kilometri la limita superioara a troposferei, poarta numele de mase de aer. Caracteristicile si-le dobandesc prin contactul direct cu suprafata terestra si prin schimbul de energie intre doua medii diferite. Acest proces este puternic influentat si diversificat, spatial si temporal, de forma sferica a Pamantului, de inclinarea axei terestre asociata cu miscarea de revolutie, de faptul ca suprafata terestra corespunde unei asocieri de medii acvatice si de uscat. De aici concluzia ca exista un numar mare de mase de aer care se pot diferentia dupa criteriile: caracteristica termica sunt mase de aer cald (la tropice, la Ecuator) si mase de aer rece (in regiunile polare si subpolare); caracteristica dinamica sunt mase de aer stabile, care stationeaza deasupra unei regiuni geografice (la tropice, in regiunile polare), si mase instabile, care strabat mai multe regiuni, modificandusi relativ repede trasaturile (indeosebi in zona temperata); regiunea geografica deasupra careia se formeaza (mase arctice, mase polare, mase tropicale, mase oceanice si mase continentale); este criteriul cel mai des folosit, intrucat defineste cel mai clar caracteristicile termodinamice ale maselor.

Fronturile atmosferice

Existenta concomitenta pe suprafata terestra a unei multitudini de mase de aer cu proprietati fizice deosebiteface ca intre ele sa se inregistreze contacte variate, ce capata caracterul unor suprafete slab inclinate numite fonturi atmosferice. In lungul acestora, miscarea maselor impusa de diferentele de presiune dintre ele se realizeaza diferit. De regula, masa activa o onlocuieste pe cea slaba, stationara, proces in care regiunea este traversata de frontul de aer, producandu-se vant puternic, nori, precipitatii bogate, modificarea rapida a temperaturii, a umezelii etc. In interval de cateva ore masa de aer activ o inlocuieste pe cea stationara, producand o modificare radicala a volorilor elementelor meteorologice. Cu cat diferentele de temperatura si umiditate dintre cele doua mase sunt mai accentuate, cu atat frontul este mai scurt iar procesul de inlocuire a unei mase de catre cealalta este mai rapid si invers. Se disting mai multe tipuri de fronturi de aer, cel mai frecvent fiind criteriul de deplasare a masei active, care are un anumit potential caloric. In acest sens se separe: Front atmosferic cald. Front atmosferic oclus.

fronturi reci, dezvoltate la contactul dintre masele de aer rece, care sunt active si patrund sub mase calde (stationare), pe care le disloca. Se dezvolta la inceput nori cirrus, apoi cumulonimbus, ce dau precipitatii; pe masura indepartarii aerului cald de cel rec temperatura devine tot mai scazuta. Fronturi calde, apar la contactul dintre o masa rece stationara si una calda activa. Aceasta din urma va urca peste cea rece si o va impinge concomitent. Rezulta nori cirrus, nimbus (dau precipitatii bogate). Dupa trecerea frontului masa calda domina, cerul va deveni senin, iar temperaturile vor creste.

Vremea si prevederile ei Vremea (timpul) reprezinta starea fizica a atmosferei intr-un loc (intr-o regiune) la un moment dat. Ea este caracterizata prin anumite valori ale elementelor meteorologice (presiune atmosferica, temperaturi, umiditatea aerului, nebulozitate, precipitatii, vant etc.) si de un anumit mod de manifestare a fenomenelor meteorologice (bruma, chiciura, polei, viscol, grindina, seceta, uscaciune, roua etc.). Fiind dependenta de caracteristicile maselor de aer, a caror dinamica este continua deasupra orcarei regiuni, vremea se modifica permanent, in intervale variabile (de la cateva ore la mai multe zile). De exemplu, dimineata este senin si cald, dupa-amiaza se inteteste vantul, cerul se acopera treptat cu nori, cad precipitatii bogate; in timpul noptii si a doua zi cerul se insenineaza treptat, dar temperaturile sunt cu cateva grade mai scazute decat ziua precedenta. S-a produs deci o modificare de vreme prin inlocuirea unei mase de aer cald de catre una rece. Meteorologii au acordat o insemnatate deosebita cunoasterii starii vemii, preocupariile fiind tot mai multe din a doua parte a secolului trecut. In ultimii ani, prevederea se realizeaza pe baza datelor inregistrate la statiile si posturile meteorologice, dar si a celor transmise prin satelitii meteorologici. Modificarile starilor de vreme sunt analizatede catre meteorologi prin urmarirea dinamicii si a caracteristicilor fizice ale maselor de aer care se deplaseaza deasupra unor teritorii largi (de exemplu, pentru tara noastra, cele din Europa). Pe baza datelor inregistrate la statiile meteorologice din sase in

sase ore se intocmesc harti sinoptice (harti meteorologice speciale), ce servesc la caracteriazarea starii de vreme intr-un loc si la un moment dat. ATMOSFERA AZI Aerul pe care il respiram este un amestec relativ stabil de cateva sute de gaze de diferite origini. Stratul gazos invaluie planeta si se misca odata cu ea. Masa ei este de aproape 5.15 x 10E15 tone atrase de pamant datorita atractiei gravitationale. Proportiile de gaze, excluzand vaporii de apa sunt aproape egale pana la aproximativ 80 de km deasupra pamantului. Componentele principale ale atmosferei, dupa volum, sunt oxigenul (21%), azotul (78%) si argonul (0,93%). Exista de asemenea cantitati mici din alte gaze. Temperatura si compozitia chimica a atmosferei se crede ca sunt controlate de aceste gaze reziduale. Exista dovezi suficiente care dovedesc ca modifcarea procentajului de aceste gaze se schimba datorita unor cauze naturale dar si artificiale. Exemple de gaze artificiale includ CFC-11 si CFC-12. Dioxidul de carbon, de azot si metanul din atmosfera sunt cauzate de arderea combustibililor fosili proveniti din biomasa moarta si vie si degajata de procesele metabolice ale microorganismelor din sol si apa.

6WLDWLFD
marinarii care se pierd pe mari se pot orienta spre uscat dupa nori? Deasupra insulelor se formeaza adesea nori incretiti

cel mai inalt nor este Cumulonimbus ? Unul ca el poate atinge o inaltime de 18 km - dublul Everestului si poate contine peste o jumatate de milion de tone de apa! Pentru a provoca ploaia artificiala, norii sunt bombardati din avioane sau rachete cu cristale de iodura de argint? Apa din nori se ingheata in jurul acestora si cade pe sol sub forma de ploaie sau ninsoare Norii au avut mereu o importanta deosebita in meteorologie? "Daca nori lno i strabat cerul, fii sigur ca nici o ploaie nu va strica ziua de vara"; "Cand se vad in zare muntii si culmile, avrsele bruste si violente sunt foarte probabile"; "Cer cenusiu, cer cenusiu, niciodata prea ud, niciodata prea uscat" Locul cu cele mai dese precipitatii de pe glob este insula Kauai, din arhipelagul Hawaii din Oceanul Pacific? Aici ploua in medie cam 335 de zile pe an, uneori chiar 350 de zile pe an Locul cu cele mai puternice precipitatii se afla la granita dintre India si Bangladesh, in Cherrapunji, unde la vremea musonului cad intre 10 si 26 de metri de ploaie anual

Locul cu cele mai putine precipitatii de pe glob este desertul Namib, din Africa. Chiar daca se afla in lungul litoralului Oceanului Atlantic, influenta curentului rece al Bengulei care trece de-a lungul

tarmului, face ca toti norii sa se descarce pe mare sau pe o fasie ingusta de litoral. Pe continent nu mai ajunge nici o picatura de ploaie. Vietatile de aici nu fie nu beau niciodata, fie se adapa lingand roua ce se formeaza in zori pe pietre si pe rara vegetatie din zona priviti de sus, norii par adesea niste benzi sau valuri? Aceste forme apar din cauza vanturilo si sunt numite "caile norilor". in anul 1970 un ciclon tropical (uragan) a bantuit prin Bangladesh, in insulele din delta Gangelui omorand circa un milion de oameni in inundatiile catastrofale datorate ploilor musonice in luna aprilie 1982 tot in Bangladesh, gridina a cazut cu bucati de gheata de circa un kilogram care au facut 92 de victime printre locuitori. "Boabele de gridina" aveau marimea unei sticle de lapte!

S-ar putea să vă placă și