Sunteți pe pagina 1din 9

Indicatorii economico-financiari

a) Indicatorii de lichiditate
Lichiditatea reprezint capacitatea entit ii de a face fa obliga iilor sale b ne ti, respectiv de a- i onora pl ile la termenele scadente. Altfel zis, lichiditatea exprim de cte ori se cuprind datoriile curente n activele curente, respectiv n active curente mai pu in stocuri. Analiza lichidit ii unei ntreprinderi presupune calculul i interpretarea unor indicatori, cum ar fi: lichiditatea general (curent ); lichiditatea imediat ; rata solvabilit ii generale etc. posibilitatea activelor curente de a se y Lichiditatea general (curent ) scoate n eviden transforma n lichidit i, pentru a onora datoriile curente scadente (sub un an). Lichiditatea general este considerat a fi favorabil atunci cnd acest indicator are o valoare supraunitar cuprins ntre 2-2,5. Cu ct valoarea acestui indicator este mai mare, cu att situa ia ntreprinderii este mai bun .
 

Lichiditatea general (rata lichidit

ii generale)

Indicatorul lichidit
Active circulante (x)

ii generale (curente)

Ianuarie 2009 1840237966 2581028101 0,71

Decembrie 2009 1605779478 3990749375 0,40

Datorii pe termen scurt (y) x/y n num r de ori

Nivelul acestui indicator esre sub valoare recomandat ceea ce denot posibilit i reduse a societ ii de a achita datoriile curente si a altor obliga iuni de plat . Se constat o deteriorare a gradului de lichiditate de la 0,71 n Ianuare 2009 la 0,40 n Decembrie 2009, aceast situa ie fiind nefavorabil avnd n vedere c societatea a nregistrat o descre tere a activelor circulante.

Lichiditatea imediat m soar gradul n care ntreprinderea are capacitatea de a- i achita datoriile curente (pe termen scurt).

Acest indicator mai este cunoscut i sub denumirea de ,,testul acid i este considerat favorabil atunci cnd are o valoare apropiat de 0,8. Cu ct valoarea acestui indicator este mai mare, cu att situa ia ntreprinderii este mai bun . Indicatorul lichidit Active circulante (x) Stocuri (y) Datorii pe termen scurt (z) (x-y)/z n num r de ori ii imediate (test acid) Ianuarie 2009
1840237966

Decembrie 2009
1605779478

499871863
2581028101

636774965
3990749375

0,51

0,24

n perioada analizat , acest indicator nu se ncadreaz n nici o perioad a anului n valoarea optim , avnd valori mai mici dect limita recomandat , ceea ce indic o lichiditate imediat sc zut . Astfel rezult o situa ie nefavorabil a ntreprinderii. y Solvabilitatea reprezint capacitatea agentului economic de a face fa obliga iilor scadente. Nivelul optim pentru acest indicator este considerat a fi 3, iar limita minim acceptat este de 1,66.
 

Rata solvabilit

ii generale

Rata solvabilit
Active totale (x) Datorii curente (y)

ii generale

Ianuarie 2009 1846713677 2581028101 0,71

Decembrie 2009 1613808389 3990749375 0,40

x/y n num r de ori

Indicatorul solvabilit ii a sc zut la sfr itul anului 2009 fa de nceput, indicnd o capacitate redus a ntreprinderii de a- i onora obliga iile b ne ti imediate. Datorit faptului c firma nu se ncadreaz nici n limita minim acceptat , aceasta se poate confrunta cu dificult i de plat .

b) Indicatorii de risc
n categoria indicatorilor de risc intr : gradul de ndatorare; indicatorul privind acoperirea dobnzilor etc.

y Gradul de ndatorare reflect structura de finan are a ntreprinderii prin raportarea capitalului mprumutat la capitalul propriu sau la cel angajat. Capitalul mprumutat se refer la creditele contractate pe o perioad mai mare de 1 an. Capitalul angajat se calculeaz ca sum ntre capitalul mprumutat i cel propriu. Cu ct ace ti indicatori au o valoare mai mic , cu att pozi ia ntreprinderii este mai stabil i riscul financiar mai redus.
 

Gradul de ndatorare al capitalului propriu Gradul de ndatorare al capitalului propriu


Capitalul mprumutat (x) Capitalul propriu (y) (x/y)*100 (dac este negativ nu se calculeaz )

100
Decembrie 2009 381657 1151854310 0,03

Ianuarie 2009 91290671 1562562987 5,84

Conform tabelului de mai sus, la sfr itul anului s-a nregistrat un grad de ndatorare mult mai mic fa de cel de la nceputul anului. Cu ct aceast rat scade, cu att vor cre te posibilit ile de ndatorare ale firmei. Astfel, firma i poate atinge obiectivele stabilite. Gradul de ndatorare al capitalului angajat
 

100

Gradul de ndatorare al capitalului angajat


Capitalul mprumutat (x) Capitalul angajat (y) (x/y)*100 (dac este negativ nu se calculeaz )

Ianuarie 2009 91290671 1653853658 5,52

Decembrie 2009 381657 1152235967 0,03

Se observ c la sfr itul anului 2009, gradul de ndatorare al societ ii a sc zut cu aproximativ 55% fa de nceputul anului, ceea ce reflect un aspect favorabil pentru ntreprindere, situa ia acesteia fiind mai stabil iar riscul financiar mai redus. y Indicatorul privind acoperirea dobnzilor m soar gradul n care pot fi acoperite cheltuielile privind dobnzile pe baza profitului naintea pl ii dobnzilor i a impozitului pe profit. Cu ct indicatorul are o valoare mai mare, cu att riscul privind neacoperirea dobnzilor este mai mic. Acoperirea dobnzilor Acoperirea dobnzilor
Profitul naintea pl ii dobnzii i impozit (x)
   

Ianuarie 2009 17159952 122598537 0,14 3

Decembrie 2009 0 62917879 0

Cheltuieli privind dobnzile (y) (x/y) n num r de ori

Fa de exerci iul financiar de la nceputul anului 2009, cnd firma putea s suporte de 0,14 ori plata dobnzii din rezultatul economic, la sfr itul anului 2009 analiza acestui indicator nu este relevant deoarece acesta are o valoare egal cu 0. La sfr itul anului 2009, societatea a nregistrat pierdere ceea ce nseamn un risc mare privind neacoperirea dobnzilor.

c) Indicatorii de activitate (de gestiune)


Indicatorii de activitate ofer informa ii n leg tura cu viteza de rota ie a stocurilor, creditelor, debitelor i activelor ntreprinderii. Aceast rota ie poate fi m surat n num r de rota ii sau n zile. y Rota ia stocurilor, calculat n num r de rota ii, se determin ca raport ntre vnz ri stocul mediu i indic de cte ori este rulat de-a lungul unui exerci iu financiar. Rota ia stocurilor (viteza de rota ie a stocurilor)


[nr. de ori (rota ii)]

Cu ct acest num r de rota ii este mai mare cu att suma de bani imobilizat n stocuri este recuperat mai repede, oferind posibilitatea reintroducerii ei mai rapide n circuitul financiar al ntreprinderii. Num r de zile de stocare
Stocuri (x) Costul vnz rilor (y) (x/y) n num r de ori Ianuarie 2009 19354916 305868197 0,06 Decembrie 2009 109900217 427699499 0,26

Exprimat n num r de zile, acest indicator se define te astfel: Rota ia stocurilor
365[nr. de zile de stocare]

n acest caz, situa ia firmei este considerat cu att mai bun cu ct acest indicator are o valoare ct mai mic . Num r de zile de stocare
Stocuri (x) Costul vnz rilor (y) (x/y)*365 n num r de zile Ianuarie 2009 305868197 19354916 5768 Decembrie 2009 427699499 109900217 1420

Num rul de zile de stocare a sc zut la finalul anului 2009 la 1420 zile fa de nceputul anului, sc derea acestuia din urm fiind pus n special pe seama cre terii costului vnz rilor. n func ie de num rul de rota ii, putem observa o cre tere de la 0,06 ori, la nceputul anului, la 0,26 ori la sfr itul anului. Viteza de rota ie a stocurilor este recomandabil s fie ct mai mare pentru o vnzare de ct mai multe ori posibil ntr-un an.
4

y Viteza de rota ie a creditelor acordate de c tre furnizori (viteza de rota ie a creditelorfurnizori) se determin fie ca raport ntre cump r ri i soldul furnizorilor, cnd indicatorul este exprimat n num r de rota ii, fie ca produs ntre raportul sold furnizor/cump r ri i 365, cnd acesta este calculate n num r de zile. Din punct de vedere financiar, pentru o firma este de preferat ca num rul de zile de credit acordate de c tre furnizori n favoarea acesteia s fie ct mai mare. Viteza de rota ie a creditelor-furnizori
 

[nr. de rota ii]

Viteza de rota ie a creditelor-furnizori


Datorii comerciale (x) Cifra de afaceri net (y) (x/y) n num r de ori

Ianuarie 2009 2581028101 8665021543 0,3

Decembrie 2009 3990749375 6281160059 0,64

Viteza de rota ie a creditelor-furnizori

365[nr. de zile]

Viteza de rota ie a creditelor-furnizori


Datorii comerciale (x) Cifra de afaceri net (y) (x/y)*365 n num r de zile

Ianuarie 2009 8665021543 2581028101 1226

Decembrie 2009 6281160059 3990749375 575

Termenul mediu n care firma si poate achita datoriile fa de ter i arat un trend descendent n perioada analizat , sc znd n exerci iul financiar de la 1226 zile la doar 575 zile, ceea ce arat c societatea nu i poate achita obliga iile mai repede. Raportat la num rul de rota ii, firma manifest o cre tere pe parcursul perioadei analizate, de la 0,3 la 0,64, ca urmare a sc derii cifrei de afaceri i a cre terii datoriilor comerciale. y Viteza de rota ie a creditelor acordate clien ilor (viteza de rota ie a debitelor-clien i) se calculeaz similar ca i n cazul creitelor acordate de c tre furnizori, nlocuind soldul furnizorilor cu cel al clien ilor. Tot din considerente financiare, num rul de zile de credit pe care le ofer ntreprinderea clien ilor s i, este indicat s fie ct mai mic. Viteza de rota ie a debitelor-clien i Viteza de rota ie a debitelor-clien i
Crean e comerciale (x) 5
 

[nr. de rota ii]


Decembrie 2009 3990749375

Ianuarie 2009 2581028101

Cifra de afaceri net (y) (x/y) n num r de ori

1183323922 2,18
 

710395457 5,62

Viteza de rota ie a debitelor-clien i Viteza de rota ie a debitelor-clien i


Crean e comerciale (x) Cifra de afaceri net (y) (x/y)*365 n num r de zile

365[nr. de zile]
Decembrie 2009 710395457 3990749375 65

Ianuarie 2009 1183323922 2581028101 167

M rimea acestui indicator a sc zut la finele anului 2009 ceea ce nseamn c societatea i poate ncasa crean ele mai rapid. Astfel rezult un ritm satisf c tor al ncas rii crean elor i plata la timp a creditelor de c tre clien i. y Viteza de rota ie a activelor imobilizate se determin ca raport ntre cifra de afaceri i activul imobilizat. Cu ct acest indicator are o valoare mai mare, cu att activele imobilizate sunt folosite mai eficient. Viteza de rota ie a activelor imobilizate Viteza de rota ie a activelor imobilizate
Cifra de afaceri net (x) Active imobilizate (y) (x/y) n num r de ori
 

[nr. de rota ii]


Decembrie 2009 6281160059 3569077207 1,76

Ianuarie 2009 8665021543 2429703829 3,6

Viteza de rota ie a activelor imobilizate indic faptul c firma a manifestat eficien n managementul activelor imobilizate la nceputul anului cnd aceste active au participat de 3,6 ori la realizarea cifrei de afaceri. La sfr itul anului 2009, indicatorul analizat a avut o valoare cu pn la 2% mai sc zut fa de valoarea de la nceputul anului. y Viteza de rota ie a activelor totale se calculeaz ca raport ntre cifra de afaceri i activul total. i n acest caz, cu ct valoarea indicatorului este mai mare, cu att activele totale sunt mai eficient utilizate. Viteza de rota ie a activului total Viteza de rota ie a activelor totale
Cifra de afaceri net (x) Active totale (y) (x/y) n num r de ori
 

[nr. de rota ii]


Decembrie 2009 6281160059 1613808389 3,9

Ianuarie 2009 8665021543 1846713677 4,7

n ambele situa ii se g sesc valori ale indicatorilor aproximativ apropiate dar descrescnde. Comparativ cu viteza de rota ie a activelor imobilizate, ace ti indicatori sunt mai mari, ceea ce denot o eficien a managementului mai mare.

d) Indicatorii de profitabilitate
Indicatorii de profitabilitate reflect eficien a utiliz rii resurselor ntreprinderii n scopul ob inerii de profit. n rndul acestor indicatori se afl : rentabilitatea capitalului angajat; marja brut din vnz ri. y Rentabilitatea capitalului angajat reflect profitul generat de capitalul b nesc investit n societate. Capitalul angajat reprezint banii adu i ca aport de c tre proprietari, la care se adaug sumele rezultate din contractarea de mprumuturi pe termen lung.
   

Rentabilitatea capitalului angajat

Rentabilitatea capitalului angajat


Profitul naintea pl ii dobnzii i impozit (x)

Ianuarie 2009 17159952 1653853658 0,1

Decembrie 2009 0 1152235967 0

Total active minus datorii curente (y) (x/y) dac este negativ nu se calculeaz

Rentabilitatea capitalului angajat reprezint profitul pe care l ob ine societatea la o unitate de resurse investite. Astfel la sfr itul anului, firma a nregistrat pierdere. y Marja brut din vnz ri se determin ca raport ntre profitul brut din vnz ri i cifra de afaceri realizat . Cu ct marja este mai consistent , cu att este mai favorabil situa ia pentru firm .
  

Marja brut din vnz ri

100

Marja brut din vnz ri


Profitul brut (x) Cifra de afaceri (y) (x/y) dac este negativ nu se calculeaz

Ianuarie 2009 0 8665021543 0

Decembrie 2009 0 6281160059 0

e) Indicatorii privind rezultatul pe ac iune


n aceast categorie se reg se te indicatorul care poart denumirea ,,rezultatul pe ac iune. Acest indicator se calculeaz ca raport ntre profitul net ob inut i num rul de ac iuni. O valoare mare aferent acestui indicator reprezint un punct forte pentru ntreprindere.
 

Rezultatul pe ac iune

Rezultatul pe ac iune
Rezultat net atribuibil ac iunilor comune (x) Num r de ac iuni comune (y) (x/y) n mii lei

Ianuarie 2009 0 0 0

Decembrie 2009 0 0 0

Concluzii

n perioada analizat , la S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Constan a, conform bilan ului s-au constatat urm toarele: cre terea activelor imobilizate, costului vnz rilor, activelor circulante, datoriilor curente, stocurilor; sc derea cifrei de afaceri net , a capitalului total. n urma rezultatelor ob inute prin calcularea indicatorilor economic-financiari, se constat faptul c , n perioada analizat , ntreprinderea a nregistrat o situa ie nefavorabil , majoritatea indicatorilor nencadrndu-se n limitele normale. O posibil cauza ar putea fi criza financiar , ns , se poate pune i problema lipsei de experien sau a incapacit ii managerilor de a controla costurile sau de a ob ine un pre de vnzare optim. n vederea mbun t   irii lichidit ii firmei se pot avea n vedere anumite aspect precum:

sporirea vnz rilor prin diversificarea ofertei, respectiv a clien ilor; urm rirea termenelor de ncasare de la clien i; diminuarea datoriilor curente; scaderea stocurilor si adaptarea acestora n func ie de cerin e; negocierea de noi contracte cu diver i furnizori n vederea achizi ion rii de produse la pre uri sc zute, respective a reducerii costurilor de vnzare.