Sunteți pe pagina 1din 11

1

DREPT CIVIL
I. NOŢIUNI ELEMENTARE DESPRE DREPT

I.2-Diviziunile dreptului
-notiunea de drept are mai multe acceptiuni-drept subiectiv
-drept obiectiv
-stiinta dreptului
-Dreptul se imparte in doua diviziuni dreptului:
–dreptul public -se ocupa cu organizarea republicii
-ramurile-dreptul constitutional
-dreptul penal
-dreptul public
-dreptul mediului
-dreptul financiar
-dreptul administrativ
-dreptul privat - priveste interesele individuale
-ramurile dreptului privat-dreptul civil
-dreptul comercial
-dreptul familiar
-drptul bancar
-dreptul civil face parte din dreptul privat
-elementul de baza al dreptului este norma juridica
-dreptul privat inseamna interesele individului
-dreptul public inseamna organizarea republicii
I.3.-Norma juridica(de drept)
Definitie –norma juridica este o regula sociala de comportament in societate ,impusă
tuturor indivizilor în relaţiile de drept privat sau de drept public

-trasaturi a normei juridice –societatea


-generalitatea si impersonalitatea
-obligativitatea
-Structura normei juridice:
-structura normei juridice- este alcatuita din trei parti- ipoteza-parte a normei juridie
care se arata imprejurarile
-dispozitie- se stabileste regula de
conduita
-sanctiune- masura care se aplica
-structura tehnico-legislativa a normei juridice nu trebuie confundata cu structura si
sistematizarea actelor normative
-structura ,alcatuirea actului normativ-titlul actului normativ - arata in mod sintetic
obiectul reglementarii
-dispozitiile generale – determina obiectul, scopul
-dispozitiile de continut
-dispozitiile tranzitorii si finale
-Clasificarea normelor juridice dupa- criteriul conduitei
-sfera de aplicare si gradul de generalitate
-modul de redactare
-criteriul conduitei- normele imperative –impun sa dea ceva, sa faca sau sa nu faca
ceva
-normele prohibitive interzic o anumita conduita
-normele dispozitive o anumita libertate a subiectului
-normele pernisive permit subiectului o anumita conduita
-normele supletive
-sfera de aplicare si gradul de generalitate –norme generale –care alcatuiesc dreptul
comun
2
-norme speciale
-norme exceptie
-modul de redactare –norme complete
-norme incomplete

-normele juridice se mai pot clasifica in functie de-ramura de drept careia ii apartine –drept
civil
-penal
-constitutional
-financiar
-sanctiunea pe care o contine-norme punitive sau
stimulative
-actul normativ din care provine
-continutul lor
-interpretarea normelor juridice- oficiala poate fi autentica , juridica sau administrativa
-neoficiala(facultativa, doctrina)

I.4-Aplicarea dreptului in timp


Aplicarea dreptului in spatiu si asupra persoanelor
-aplicarea dreptului in spatiu si asupra persoanelor principiul fundamental este cel al
teritorialitatii
-doua categorii de destinatii-de prima linie
-de linia a doua
Aplicarea dreptului in timp
-aplicarea normelor juridice se disting 3 momente - intrarea in vigoare a normei juridice
-actiunea normei juridice
-iesirea in vigoare a normei juridice
-intrarea in vigoare a normei juridice - legea care intra in vigoare la 3 zile de la data
publciarii in ,,Monitorul Oficial al Romaniei’’
-actiunea normei juridice –legea este situata intre momentul intrarii in vigoare si cel al iesirii
din vigoare
-iesirea din vigoare a legii –modalitati- prin ajungere la termen
-prin cadere in desuetudine
-prin abrogare
I.5-Izvoarele dreptului
-doua acceptiuni-sens material(denumite izvoare reale)
-sens formal(denumite izvoare formale)
-izvoarele materiale-factori-cadrul natural
-cadrul social-politic si cultural
-cadrul geopolitic
-factor uman
- sunt realitati exterioare
-izvoarele formale-sunt formale de exprimare anormelor de drept
-sunt-actele normative, contractele normative, obiceiul juridic
-cutuma-cel mai vechi izvor de drept
-obiectul juridic ca sa constituie izvor de drept indeplineste doua conditii- obiectiva si
subiectiva
-contractul normativ- este un act juridic particular poate fi izvor de drept
-costitutia- este fundamentala a statului
-legile constitutionale sunt legile adoptate de puterea legiuitoare
-legile organice – acte adoptate de catre parlament
-actul normativ-izvor de drept
-clasificare-acte ale Parlamentului (legiile-constitutionale,organice deciziilesi
hotararea Parlamentul)
-acte ale puterii executive (guvernul-ordonante)
3
Capitolul II-Dreptul civil. Definitie , obiectiv, principii si
izvoare
Definitie –dreptul civil este o ramura a dreptului privat care reglementeaza relatiile
patrimoniale si nepatrimoniale intre persoanele fizice sau juridice de pe pozitie de egalitate
-caracteristicile ale dreptului civil- ramura a dreptului
-relatiile -patrimoniale –acea relatie sociala poate fi exprimata
banesti
-caracter ec.
-nepatrimoniale- relatie sociala care nu poate fi
cuatificata pecuniar sau
In bani (ex. Dreptul la nume, denumire, domiciliu, sediu)
-schimbarea numelui
II 2-Obiectul dreptului civil
-dreptul civil are ca obiect de reglementare- conditia juridica
-raporturile patrimoniale- relatiile de proprietate
-raporturile nepatrimoniale de drept civil- iau nastere
intre persoane
II.3-Principiile fundamentale ale dreptului civil
-principiul garantarii proprietatii private –legat de dreptul la munca
-principiul egalitatii in fata legii
-principiul ocrotirii drepturilor civile –toate persoanele sunt egale in fata legii
II.4-Izvoarele dreptului civil
-sermnifica existenta a mai multor forme de exprimare a normelor de drept civil cat si
existenta in cadrul acelasi forme de exprimare a mai multor surse de aceeasi categorie
-acte normative emanand de la puterea legiuitoare
-acte normative emanand de la executiv- acte cu putere de lege
-acte normative emise in regim obisnuit de organizare a
executarii legilor (hotarari ale guvernului)
-acte ale altor autoritati publice
-acte ale autoritatilor administratiei publice locale
-izoarele dreptului civil- comune cu alte ramuri de drept
-specifice numai acestei ramuri ale dreptului

Capitolul III-Raportul juridicial civil


Definitie raportul juridic civil –relatiile sociale sunt reglementate de norme juridice
alcatuiesc raporturile juridice
-actul juridic – o actiune umana facuta cu scopul de a produce efecte juridice
-o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice in
sensul de a naste a modifica sau a respinge un act juridic
-faptul juridic – o actiune umana prin care nu s-a urmarit producerea unor efecte juridice
-o imprejurare care produce efecte juridice
-evenimentele – dau nastere la efecte juridice
-actiunile pot fi licite sau licite
-caracterele raportului juridic civil –volitional –vointa de a incheia un contract
-social
-inegal funciar a partilor
-social- relatie de proprietate, nu se stabileste intre persoane si
lucruri ci numai intre persoane
-dublu volitional- dublu manifestare de vointa
-egalitatea juridica a partii
III.2-Structura raportului juridic civil (elementele raportului
juridi civil)
4
-alcatuita din 3 elemente- subiectele sau partile (persoane fizice sau juridice titlurare de
dreepturi si obligatii)
-continutul raportului juridic civil alcatuite din drepturile subiective si
obligatiile
-obiectul raportului juridic civil
-transmisiunea de drepturi si obligatii- universala –transmite un patrimoniu
-cu titlu universal – transmite o fractiune dintr-un patrimoniu
-cu titlu particular transmite un anumit drept
-Subiectele raportului juridic civil-active- este creditorul
-pasive- sunt creditorii
-transmiterea de drepturi si obligatii-universala-transmite un patrimoniu
-cu titlu universal-transmite o fractiune dintr-un patrimoniu
-cu titlu particular-transmite un anumit drept
III.3-Capacitatea civila a persoanelor fizice
-persoanele fizice au doua capacitati- folosinta
-executie
-capacitatea de folosinta- drepturi si obligatii
-are orice om
-caractere juridice ale capacitatii de folosinta-legalitatea
-generalitatea
-inalienabilitatea
-egalitatea capacitatii civile de
folosinta
-capacitatea de executie,civila -capacitatea persoanei de a-si exercita drepturile si de a-si
asuma obligatii savarsind acte juridice
-cu capacitatea de exercitiu restrans - nu au voie minorii intre 14-
18 ani
-incheia acte juridice cu incuviintareaprealabila a parintilor
-lipsa de capacitate de exercitiu - nu au voie minorii sub 14 ani si
interzisul judecatoresc
-cu capacitate deplina de exercitiu –persoanele implinit 18 ani nu
mai necesita incuviintarea prealabila si reprezentarea ceruta
-persoanle lipsite de capacitate de exercitiu- minorii sub 14 ani
-persoana pusa sub interdictie
-persoanelor bolnave
-la data mortii inceteaza capacitatea de folosinta
III.2.3-Capacitatea civila a persoanelor juridice
-Elementele constitutive ale persoanei juridice:
-conditiile de fond mai sunt numite si elemente esentiale ale persoanelor juridice
-caracteristicile- legal decurgand din stabilirea lor prin lege
-cumulativ-ca toate cele trei elemente constitutive sunt obligatorii
-exclusiv-nu este admisibil sa mai fie deduse si alte conditii
-clasificarea generala a persoanei juridice dupa- nationalitate (pers.-romane, straine,
multinationale)
- locul sediului (sediu in tara in strainatate)
-forma proprietatii (persoane juridice de stat, private,
mixte)
-modul de infiintare –prin actul de dispozitie al
organului de stat competent, prin actul celor ce le
alcatuiesc
-capacitatea civila a persoanei juridice -aptitudinea
-capacitatea civila de exercitiu a persoanei juridice –consta in aptitudinea de a dobandi
drepturi civile si de a-si asuma obligatii prin incheierea de acte juridice

III.2.4-Continutul raportului juridic civil


-Definitie-fiind asamblul drepturilor subiective si obligatiilor corelative ale partilor
- la raportul juridic participa – un subiect activ numit creditor ii revin drepturile subiective
5
-un subiect pasiv numit debitor ii revin obligatiile corelative
-obilgatia civila este corespondent dreptului civil
III.2.5-Clasificarea dreptrilor subiective civile
-in functie de opozabilitatea lor – drepturi absolute sau opozabile, subiect pasiv
-drepturi relative, subiect activ si pasiv
-dupa criteriul continutului sau posibilitatea exprimarea lor banesti- drepturi patrimoniale
exprimate banesti si au
continut ec. -drepturi reale este drept
absolut
subiect activ
-drepturi de creanta este
drept de creanta ,apartine
subiectului activ poate sa
efectueze o anumita
prestatie
- nepatrimoniale-nu au continut
evaluabil in bani
-criteriul raportului ce poate lua naster intre drepturi- drepturi principale-drepturi care nu
depind de existenta altor drepturi
-drepturi accesori- cele a caror exista
-gradul de dezvoltare- drepturi eventuale-acele drepturi care ar putea lua nastere in viitor
-drepturi conditionate- acele drepturi deja formate
-drepturi in curs de formare-cele din sfera asigurarilor
-drepturi castigate- cele complet formate
III.2.6-Clasificarea obligatiilor civile
-dupa criteriul sanctiunii- obligatii perfecte- obligatii de natura juridica ce beneficieaza de sanctiune juridica
-obligatii imperfecte –acea obligatie civila de natura juridica
-dupa criteriul opozabilitatii lor obligatii – obijnuite (opozabile intre parti)
-opozabile si tertilor (scriptate in rem)
-obligatii reale
-criteriul naturii prestatiei- obligatii de a da –obligatia civila de a constitui sau transmite un drept real
-obligatii de a face-indatoria debitorului de a indeplini o anumita prestatie in favoarea
creditorului
-obligatii pozitive-care impun o actiune, un fapt pozitiv, a da sau a face ceva
-obigatii negative
-obligatii de mijloace
-in functie de structura lor- obligatii puri si simple-un singur subiect pasiv
-obligatii complexe-conjuncte
-solidare
-indivizibila
-oblogatii afectate de modalitati-continutul lor pot avea o conditie un termen,o sarcina

Capitolu V-Faptul si actul juridic


Definitie- faptul juridic este o imprejurare care produce efecte juridice
-evenimentele pot fi-naturale(nastere, deces)
-forta majora-eveniment imprevizibil,irezistibil(uragan, razboi)
-prescriptia
-cvasidelictele-atrag raspunderea civila (accidente de circulatie)
-imprejurarile pot fi -evenimente
- fapte voluntare (actiuni)
-imprejurarile produc independent de vointa omului- ex. nastere, moartere, accidente
-faptele voluntare- licite-cu scopul de a produce efecte juridice
-ilicite-actiune sau inactiune unei persoane fizice sau juridice prin care incalca o norma de
conduita
V2-Acte juridice. Notiunea si trasaturi
Definitie –este o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice in scopulde a da nastere ,
a modifica sau a stinge raporturi juridice civile concrete
6
-trasaturi- existenta unei manifestati de vointa
-intentia manifestarii de vointa dea produce efecte juridice
-manifestarea de vointa
V3-Clasificarea actelor juridice
- numărul manifestărilor de voinţă înscrise- acte juridice unilaterale
- acte juridice bilaterale
- multilaterale.
-numărul de prestaţii la care dau naştere- acte juridice cu titlu oneros
-acte juridice cu titlu gratuit.- numai una din părţi procură
celeilalte un folos patrimonial, fără ca aceasta să fie
obligată a acorda un echivalent (donaţia, comodatul,
testamentul etc.)
-punct de vedere al naturii efectelor acestor acte juridice-acte constitutive,
-translative
-declarative
-momentului în care urmează să-şi producă efectele, avem: -acte juridice între vii,
acte juridice pentru cauză de moarte
- forma impusă de lege - acte solemne sau formale
-acte nesolemne sau neformale

a-criteriul vointei care se intemeieaza


-acte unilaterale- manifestarea de vointa a unui singure parti
-actele bilaterale si actele multilaterale- vointa a doua sau mai multe parti
-b-efecte-acte juridice civile constitutive- dau nastere unui drept subiectiv civil
-acte juridice civile translative- transmit un drept dintr-un patrimoniu in alt patrimoniu
-acte juridice civile declarative- vin si definiteaza sau consolideaza drepturi subiective preexistente
(ex. partaj)
-c-scopul urmarit-acte juridice civile cu titlu oneros-actele in care fiecare parte urmareste obtinerea unui folos
patrimoniu
-acte juridice cu titlu gratuit
-d-modul de formare –acte consensuale-actele incheiate prin simpla manifestare de vointa
-actele juridice civile solemne –acte incheiate in cazurile bunurilor de o mare importanta ec.
-e- efectul economic- acte juridice de conservare-facute pt a mentine conserva sau preintampina anumite drepturi
-acte juridice de administrare
-acte juridice civile de dispozitie-iesirea din patrimoniu a unui bun
-f-din punct de vedere patrimoniu- acte juridice civile patrimoniu - evaluate in bani
-acte civile nepatrimoniu –nu pot fi evaluate in bani
-g-momentul producerii efectelor-acte juridice civile
-acte pt cauza de moarte

V.4-Conditiile actului juridic civil


-pt actele juridice conditiile sunt-esentiale
-neesentiale
- Conditiile esential- sunt: 1) capacitatea de a contracta;
2) consimţământul valabil al părţii care se obligă;
3) un obiect determinat
4) o cauză licită.
-sunt doua categorii conditii actului juridic civil-fond-continutul actului
-forma-forma exterioara in care se prezinta continutul
-refera la-manifestarea de vointa, asigurarea opozabilitatii
V.4.3.Consimtamantul
-Definitie- manifestare de vointa facuta cu scopul de a produce efecte juridice
-manifestarea in exterior a hotara de a incheia actul juridic
-principii vointei juridica- principiul libertatii actelor juridice- partile incheie orice acte
juridice cu anumite limite
-principiul vointei interne-elementul psihologic (vointa interna)
-elementul social sau vointa exteriorizata
7
-vicile consimtamantului-eroarea-falsa reprezentare a realitatii
-eroare de drept
-eroare de fapt-necunoastrea legii
-dolul-mijlocul viclean folosit pt a determina o persoana sa incheie un
contract
-violenta-insuflarea unei temerii
-leziunea-disproportia vadita dintre prestatiile partilor actului juridic
V4.5-Obiectul actului juridic civil
-pt a fi un act juridic valabil indeplineasca urmatoarele conditii:
-obiectul actului juridic civil trebuie sa existe
- obiectul actului juridic civil trebuie sa fie in circuit civil
- obiectul actului juridic civil trebuie sa fie determinat sau determinabil
- obiectul actului juridic civil trebuie sa fie posibil
- obiectul actului juridic civil trebuie sa fie licit
- obiectul actului juridic civil trebuie sa fie moral
V.6-Modalitatile actului juridic
-este o clauza continuta in act care efectueaza fie la inceput fie la sfarsitul raportului juridic
-codul civil cunoaste trei modalitati-termenul-evenimentul pana la inceperea sau se amana
-clasificare- dupa efectul termenului-termen suspensiv
-termen extinctiv
-dupa beneficiarului termenului-in favoarea
creditorului
-in favoarea
debitorului
-in favoarea
ambelor parti
-in functie de izvor-termen voluntar
-termen legal
-termen judiciar
-in functie de cunoasterea lor-termene certe
- termene incerte
-conditia-feluri de conditii-dupa legatura cu vointa partilor
-dupa criteriul efectului-conditii
suspensiva
-conditii rezolutorie
-sarcina poate fi- in favoarea dispunatorulu
-in favoarea gratificatului
-in favoarea unui lant
V.8-Nulitatea actului juridic civil
-este sanctiunea de drept care lipseste actul juridic de efectele contra legii
-functii-preventiva
-sanctionatorie
-mijloace de garantare a principiului legalitatii
-clasificare-dupa natura efectelor produse-nulitate absoluta
-nulitate relativa
-sub aspectul obiectului la care se raporteaza-nulitatati de fond
-nulitati de forma
-modul de prevede in lege-nulitati exprese
-nulitati expreive
-sub aspectul intinderii efectelor nulitatii-totale
-partiale

Capitolul VI-Prescriptia extintiva


-Definiti-este o sanctiune care stinge dreptul la actiune avand ca obiect patrimoniuldaca nu
a fost exercitat in termenul prevazut de lege
8
-prescriptia- achizitivă - mod de dobândire a dreptului de proprietate şi a altor drepturi
reale asupra unor bunuri
imobile,
-xtinctivă- stingerea dreptului la acţiune în faţa instanţelor judecătoreşti a
creditorului, ca urmare a faptului că dreptul la acţiune nu a fost exercitat
în intervalul de timp prevăzut de
lege, numit termen de prescripţie.

Capitolul VII-Probele in dreptul civil


-probele au mai multe intelesuri:
-activitate procesuala- a aproba, a dovedi , a sustine in fata instantei
-mijloc sunt dovedite pretentiile , sustinerea partilor in proces
-rezultat al activitatii procesului
-conditiile probelor-sa nu fie oprita prin lege
-sa fie verosimila
-sa fie utila
-sa fie concludenta
-mijloacele de proba-inscrisul liber-este prima proba autentica (solemna), se face in scris
- Pot fi de două feluri: a) nepreconstituite
b-) preconstituite-primordiale
- recognitive
- confirmative
- mărturirea(proba cu martor sau proba testimoniala)-marturia in fata
instantei de judecata
-marturisirea-recunoastrea paratului fata de reclamant
-prezumtiile-consecinte ce legea sau magistratul trage din un fapt cunoscut
la un fapt necunoscut
-sunt 2 feluri de prezuntii-stabile prin lege
-care nu sunt stabilite prin lege
-prezuntiile legale sunt -relative
-absolute
-intermediare(mixte)
-constatarile medico-stiintifice
-procese verbale incheiate la fata locului

Capitolu VIII-Obligatiile civile


-obligatiile civile cu drepturile civile alcatuiesc continutul raportului juridic
-din punct de vedere juridic obligatia semnifica indatoriile reglementare de o norma de
drept
-termenul de obligatie –documentul care incorporeaza dreptul subiectiv si obligatia
corelativa
- Obligaţia civilă (raportul obligaţional), are patru elemente structurale, respectiv: -subiectul
obligaţiei civile;
-obiectul;
-conţinutul;
-sancţiunea obligaţiei
civile
- Clasificări obligatiilor -obligaţii de a da,
-obligaţii de a face,
-obligaţii de a nu face.
- structura lor, avem- obligaţii simple
- obligaţii complexe.
-Clasificarea contractelor:
9
-dupa tipul de contract si prevederea lui in lege-contracte numite-poarta un nume
stabilit printr-un act normativ si beneficieaza de o
reglementare proprie
-contracte nenumite-nu beneficieaza de o
denumire si reglementare distincta
- numarul partilor obligate-sinalagmatice cele care exista oblogatii reciproce
-unilaterale
-modul de formare-contracte solemne-cele pt care legea prevede conditii de
valabilitate
-consensuri-care se incheie prin simplu acord de vointa fara sa fie
nevoie de o anumita forma
-reale-se incheie in mod valabil
-scopul urmarit- titlu oneros
-titlu gratuit
-cunoasterea intinderii prestatiilor-comutative
-aleatorii
-incheierea contractelor- capacitatea de a contacta
-consimtamantul valabil al partii care se obliga
-un obiect determinat
-o cauza licida
-izvoare legate ale obligatiilor-faptele licite-cvasicontractele
-faptele ilicite-delictele si cvasidelictele
Capitolul X-Contractele civile
1-Contractul de vanzare cumparare
-este un contract prin care o parte numit vanzator se obliga sa vanda altei parti numit
cumparator un bun in schimbul unui pret
-caracteristici-este un contract sinalagmatic
-este un contract cu titlu oneros
-este un contract comutativ-existenta si intinderera prestatiilor cunoscute din
momentul incheierii lor
- este un contract consensual-vointa ambelor parti
-este un contract translativ de proprietate-din momentul incheierii lui
-Lucrul vândut trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie în circuitul civil;
b) să existe în prezent sau să poată exista în
viitor
c) să fie determinat sau măcar determinabil
-Preţul ca prestaţiune a cumpărătorului trebuie să îndeplinească şi el trei condiţii:
a) să fie stabilit într-o sumă de bani;
b) să fie sincer şi serios;
c) să fie determinat sau cel puţin determinabil.
-Vânzătorul are două obligaţii: -1) să predea lucrul vândut cumpărătorului;
2) să răspundă de el, adică să-l garanteze.
-Cumpărătorul are şi el două obligaţii: 1) să plătească preţul vânzării;
2) să ia în primire lucrul vândut.
2-Contractul de schimb
-partile numite copermutanti isi dau lucru pentru altul
-caracteristici-acelasi caracteristici ca si la contractul de vanzare cumparare
3-Contractul de mandat
-prin care o prsoana numita mandator se obliga fara plata sa faca ceva pe nume altei
persoane numit mandant
-caractere juridice-este un contract gratuit
- strict personal
-este un contract consensual
- bilateral
-conditiile de validare-capacitatea partilor
-consimtamantul
-obiectul determinat
10
-cauza licita
-Obligaţiile mandatarului:
– să execute însărcinarea primită de la mandant, în limitele stabilite de acesta;
– să dea socoteală mandantului asupra modului cum şi-a exercitat mandatul, prezentând o
dare de seamă, împreună cu actele justificative şi cu tot ceea ce a primit cu ocazia
executării contractului.
-Obligaţiile mandantului:
– acesta are obligaţii atât faţă de mandatar, cât şi faţă de terţele persoane, cu care acesta
a tratat, executând contractul.
Faţă de mandatar, mandantul este obligat: să îi restituie toate cheltuielile şi sumele
avansate cu ocazia executării mandatului, plătindu-i dobânzi din ziua când au fost fixate;
dacă mandatul a fost retribuit, mandantul este obligat să-i plătească mandatarului suma
stabilită prin contract.
Faţă de terţele persoane mandantul este obligat să execute îndatoririle contractate de
mandatar în numele său, numai în limitele
4-Contractul de locatiune (sau închirierea)
-Prin care persoana numita locator se obliga altei persoane numite locatar(chirias) folosirea
de morale a unui bun in schimb de bani
-caracteristici- acelasi caracteristici ca si la contractul de vanzare cumparare
-un contract consesual, cu titlu oneros, cu executare succesivă şi temporar
5-Contractul de arendare
-este o varietate a contractului de locatiuneoarecare prin intermediul sau se transmite
numai folosinta bunurilor
-caracteristici- sinalagmatic(bilateral)
-executare succesiva
-oneros
-comutativ
-somelm
-nu este transmisibil de proprietate
-conditii de validare-incheierea contractului in scris in trei exemplare
-inregistrarea la Primarie
-sunt persoane fizaice sau juridice
6-Contractul de depozit
-este acordul prin care una din parti numite deponentul incredinteaza celeilalte parti numite
depozitarul anumite bunuri mobile spre a-i fi pastrate si inapoiate de catre acesta
-caractere-este un contract real, incheiat din momentul predarii bunurilor
-contract gratuit
-contract cu titlu gratuit
-contract unilateral
-contract consensual
-obligatiile depozitarului-sa se ingrijeasca de paza lucrului depozitat cu aceeasi grija ca
propriul sau lucru
-obligatia de restituire a bunurilor la termenul cerut de deponentul
-obligatiile deponentului-sa restituie cheltuielile facute de depozitat cu poza sau
intretinerea lui dat in depozit
7-Contractul de joc sau ,,prinsoare’’
-partile se obliga reciproc a plati o suma de bani sau at lucru castigatorului in functie de
realizarea sau nerealizarea unui fapt care face sa existe sanse de castig
8-Contractul de intretinere
-contractul prin care o parte numita intretinut transmite un bun mobil sau imobil sau
plateste o suma de bani unei persoane numite intretinator care se obliga in scris sa-i
asigure intretinera pe viata pana la moarte
-caracteristice-contract cu titlu oneros
-este bilateral
-consensual
-intituitu personae
-executare succesiva
11
-obligatiile intretinutulu- transmita dreptul de proprietate asupra bunului instrainat
-garanteze contra evictiunii si viciile ascunse ale bunului instrainat
-obligatiile intretinatorului- intretinerea in natura intretinutului
-intretinerea trebuie executata la locul stabilit de parti
9-Contractul de donatie
-este un contract solemn prin care o parte numita donator isi micsoreaza irevocabil
patrimoniul sau in favoarea celeilalte parti numita donator fara a urmari de la acesta o
contraprestatie
-caracteristicile-contract solemn
-contract cu titlu gratuit
-contract unilateral
-contract cu titlu translativ de proprietate
-conditiile de validare a contractelor de donatie-se face prin act autentic