Sunteți pe pagina 1din 10

Efectele nocive ale CO

 Ajuns in organism formeaza carboxihemoglobina;  Afiniatea hemoglobinei pentru CO este de circa 200 de ori mai mare dect pentru oxigen  pentru circa 0.1% CO n snge se produce blocarea sub a limita efectelor perceptibile; form de carboxihemoglobin b zona de efecte perceptibile a jum tate din hemoglobina asupra reac iilor individului; existent n snge
c zona de producere a cefaleei i a gre ei; d e zona periculoas ; limita efectului letal.

Manifestari: cefalee, oboseal , ame eal , tulbur ri de vedere, vom , astenie , coma, moarte.

Dioxidul de sulf se formeaz pe durata arderii combustibililor minerali ce con in sulf sau compu i ai sulfului. La formarea combustibililor minerali c rbune, petrol, gaz natural compu i ai azotului i sulfului au g sit o cale de a p trunde n compozi ia acestora prin intermediul aminoacizilor, compu i fundamentali ai proteinelor vegetale

Efectele nocive ale SO2


n cazul c rbunelui, con inutul de compu i ai sulfului depinde att de pozi ia z c mntului ct i de vrsta acestuia. Cu ct c rbunele este mai b trn cu att mai mul i compu i organici au fost mineraliza i. n z c mintele foarte vechi compu ii sulfului pot fi g si i, n majoritatea cazurilor, sub form anorganic cum ar fi sulfa i i sulfuri. Cu ct con inutul de materii volatile este mai ridicat cu att este mai ridicat i con inutul de compu i organici ai sulfului. n cazul petrolului, unde carbonul apare exclusiv sub form de hidrocarburi, compu ii sulfului apar sub form organic , cum ar fi mercaptanul. Con inutul de sulf al petrolului depinde de originea acestuia

Efectele nocive ale SO2


Din oxidarea sulfului combustibil, cea mai mare parte (peste 95 %) se transform n SO2, restul n SO3. Conversia SO2 n SO3 are loc n flac r , n cazul unui exces mare de oxigen, dar i pe traseul gazelor, n prezen a oxizilor de vanadiu i chiar de fier, care joac rol de catalizator, mai ales la temperaturi de peste 800 C (1073 K). Evacuat n atmosfer , dioxidul de sulf (SO2) reac ioneaz n propor ie de (1z2)//h cu oxigenul, sub ac iunea radia iilor ultraviolete solare (ruv), dnd na tere anhidridei sulfuroase (SO3), conform rela iei: 2 SO2 + O2 + ruv = 2 SO3 Aceasta, la rndul ei, se combin cu vaporii de ap din atmosfer i formeaza acidul sulfuric. In perioadele de cea i n zilele foarte umede se atinge un grad de transformare de pn la 15,7 %. SO3 + H2O p H2SO4 Dioxidul de sulf reprezint o substan toxic , care atrage aten ia prin mirosul i ac iunea iritant asupra mucoaselor, provocnd spasm i contrac ia mu chilor c ilor respiratorii superioare. In concentra ii ridicate,, SO2 provoac irita ie i senza ie de arsur asupra mucoaselor respiratorii i conjunctivale, tuse, tulbur ri ale respira iei, spasm glotic, senza ie de sufocare, etc. Ozixii de sulf, respectiv acizii sulfuros i sulfuric, care rezult prin hidratarea acestora, determin fenomene de coroziune, decolorarea materialelor colorate, reducerea elasticit ii i rezisten ei pentru unii compu i organici (amine, polimeri, textile, etc.), unele materiale de construc ie i unele tipuri de cabluri electrice.

Efectele nocive ale SO2


Efectele nocive ale anhidridei sulfuroase (SO3) n aer, la diferite concentra ii.

Efecte fiziologice Concentra ia [ppm] 0,3 z 1,0 Se face sim it prin miros.

Observa ii

Concentra ii tolerabile n ateliere i zone de lucru.

1,0 z 10

Este posibil iritarea nasului Posibilit i de suportare, sc znd pn la o or i ochilor. cu cre terea concentra iei. Iritarea accentuat la acelea i Idem, ca sus. organe, ca sus. Atac al aparatului respirator. O jum tate de or pn la o or de expunere poate pune via a n pericol, func ie de individ.

10 z 100

150 z 650

10 000 sau 1 %

Paralizie progresiv .

respiratorie Concentra ie rapid mortal . O iritare vie a p r ilor umede ale pielii, ce apare dup cteva minute, este un indiciu.

Efectele nocive ale NOx


Din cantitatea total de NOx, peste 95 % este sub form de monoxid de azot (NO) i doar restul sub form de dioxid de azot (NO2). Eliminat n atmosfer , NO, n prezen a oxigenului din aer i sub ac iunea razelor ultraviolete (ruv), se transform , destul de repede, n NO2. In anumite condi ii, NO2 mpreun cu H2O formeaz acidul azotic, conform reac iei: NO2 + H2O p H2NO3 Prin agresivitatea i toxicitatea lor, oxizii de azot i acidul azotic sunt extrem de periculo i pentru mecanismul biologic uman. Ei atac c ile respiratorii, mucoasele, transform oxihemoglobina n metahemoglobin , ceea ce poate duce la paralizii. O expunere mai ndelungat la ac iunea oxizilor de azot, chiar i la concentra ii foarte mici de numai 0,5 ppm, sl be te organismul uman, sensibilizndu-l foarte mult fa de infec iile bacteriene . Aceast influen este mai evident asupra s n t ii copiilor. Toxicitatea oxizilor de azot cre te foarte mult prin sinergism cu alte substan e toxice. Acidul azotic, format din reac ia NO2 cu H2O, determin apari ia mai multor tipuri de coroziune. Acidul azotic atac construc iile metalice, provocnd distrugerea lor. Acidul azotic formeaz azota i cu diferi i cationi, prezen i n atmosfer . Ace tia au o ac iune coroziv asupra cuprului, alamei, aluminiului, nichelului, etc., distrugnd re ele electrice, telefonice, etc. Astfel de procese pot avea loc chiar la concentra ii foarte mici ale ozixilor de azot n atmosfer (0,08 ppm).

Efectele nocive ale NOx


Caracterul puternic oxidant i nitrurant al oxizilor de azot i acidului azotic este principala cauz a distrugerii de c tre ace tia a maselor plastice, lacurilor, vopselelor, utilizate ca materiale de protec ie la instala ii i construc ii industriale. Este dovedit ac iunea NOx asupra unor materiale speciale de construc ie din grupa carbona ilor, ca de exemplu marmura. Oxizii de azot p trund prin microfisurile din aceste materiale, formeaz acolo nitra i, care, prin cristalizare, m resc fisurile, provocnd distrugerea construc iei. Recent se acord deosebit aten ie i compusului N2O (protoxidul de azot). De i se cunosc efectele sale nocive, nu s-a promulgat nc , n nici o ar , o legisla ie privind limitarea emisiilor de N2O, pentru protejarea mediului ambiant. N2O este un gaz stabil care se descompune de abia la 600 C n elementele N2 i O2. In troposfer , se comport ca i un gaz inert. Experimental s-a dovedit ns c m surile primare i secundare, aplicate industrial pentru sc derea concentra iei de NOx n gazele de ardere, sunt totdeuna nso ite de o produc ie de emisii secundare, nedorite ca CO, N2O, NH3. Acest fenomen este un semnal de alarm i i aduce o contribu ie de pn la 10 % la cre terea anual a concentra iei de N2O n troposfer (circa 0,2 %). Alte surse generatoare de N2O sunt: fenomenele naturale din p durile tropicale i apele oceanelor, procesele de nitrificare-deninitrificare determinate de ngr mintele chimice, industria chimic i vehiculele rutiere. Efectul nociv al N2O este dublu. Inti se aminte te contribu ia N2O la efectul de ser . N2O absoarbe spectre caracteristice n domeniul razelor ultraviolete (ruv) emise de pamnt. Spectrul n domeniul 1618 m se suprapune peste spectrul de absorb ie al CO2. In general, contribu ia noxei N2O la nc lzirea atmosferei terestre este de circa 4 %.

Efectele nocive ale NOx


Al doilea, i de fapt cel mai nociv efect al N2O, este contribu ia sa la distrugerea p turii protectoare de ozon din stratosfer deoarece N2O face parte din categoria gazelor inerte n troposfer , dar nocive n stratosfer , datorit efectului s u catalitic n cadrul unor reac ii fotochimice, ce dezvolt radicali activi care atac p tura de ozon. Fenomenul este puternic accentuat de faptul c durata de via a N2O este deosebit de mare (pna la 180 ani). In stratosfer se absorb ruv cu lungimea de und ntre 200 nm i 242 nm de c tre moleculele de O2. Rezult disocierea acestora i producerea de ozon O3. ruv + O2 pO+O O + O2 + M p O3 + M ruv + 3 O2 p 2 O3 unde M este un partener de activare. Ozonul astfel format absoarbe ruv n domeniul 200340 nm i se descompune n oxigen molecular i atomic, n cadrul fotolizelor. Dac ns lungimile de und sunt mai mici dect 310 nm, se formeaz oxigenul singular, n stare activat (O*): ruv + O3 p O* + O2 O* atac apoi N2O, rezultnd protoxidul de azot activat (NO*): N2O + O* p NO* + NO* Urmeaz reac ia catalitic n care protoxidul de azot activat NO* atac ozonul, n prezen a dioxidului de azot: NO* + 2 O3 + NO2 + 2 O p 2 NO2 + 3 O2 Acesta este ciclul JohnstonCrutzen de distrugere a stratului de ozon. Ozonul este atacat i de al i radicali ca de exemplu hidrocarburi pe baz de flor i/sau clor. Cel mai important catalizator, ce contribuie cu aproximativ 25 % la distrugerea stratului de ozon r mne ns radicalul NO*, produs din descompunerea protoxidului de azot (N2O).

Supravegherea si calculul emisiilor


Pentru supravecherea emisiilor la instala ii cu puteri mari sunt necesare aparate care s poat m sura n gazele de ardere: debitul, in t/h Temp gaze de ardere, in grd.C emisia de praf, n mg/m3N emisia de SO2, n mg/m3N emisia de Nox, n mg/m3N emisia de CO, n mg/m3N emisia de hidrocarburi nearse CnHm, n mg/m3N concentra ia de CO2, n % concentra ia de O2, n %
Rela ia de recuren : Pentru supravegherea emisiilor se impune raportarea lor la concentra ii volumice de baz ale oxigenului n gazele de ardere, OB
Tip focar Focar cu gr tar Focar cu strat fluidizat Focar cu praf de c rbune i evacuarea cenu ii n stare solid Focar cu evacuarea cenu ii n stare lichid Focar pentru combustibil lichid Focar pentru incinerarea biomasei Focar pentru combustibil gazos Camere de ardere a turbinelor cu gaze OB [%] 7 7 6 5 3 11 3 15

21  OB CB ! CM 21  OM

Supravegherea si calculul emisiilor


Concentra ie masic Cm [mg/m3N] Concentra ie volumic Cv [ppm] 1 ppm = 1 cm3/m3 rezulta:

MG C m ! Cv [mg / m3N ] 22,41383

n care MG masa molecular a noxei, in kg/kmol - 22,41383 este volumul molar n condi ii normale, in m3/kmol (0C, 1013 mbar) Emisiile de noxe pot fi exprimate i ca raport dintre masa noxei i puterea calorific inferioar a combustibilului i depinde de concentra ia masic a noxei n cauz .

K ! 10

6

C m (V gt ) P Hi

[kg / GJ ]

Emisia masic absolut se stabile te cu rela ia:

 m ! K Bef H i

[kg noxa / s ]