Balada

Balada-poem epic,incluzand adesea si secvente lirice,cu subiect eroic,fantastic,legendary,istoric etc.Termenul a fost introdus la noi de Vasile Alecsandri,in culegerea sa din 1852,ca echivalent al “cantecului batranesc:Poesii poporale-Balade(Cantice batranesti).Pe langa baladele populare,exista si cele culte.O data cu pierderea interesului pentru aceasta specie literara,balada a inceput sa fie parodiata (George Topirceanu,Marin Sorescu,Mircea Nedelcu –primul care o transpune in proza ritmata,Emil Brumaru).

Proza ritmata
Proza ritmata-forma intermediara intre proza si poezie,in care apare frecvent rima si la sfarsitul sau in interiorul enunturilor,dar lipsesc celelalte elemente de versificatie specific poeziei(ritm,masura,vers,strofe etc)Adesea,proza ritmata are si structure ritmitce apropiate de cele ale verslui.