Sunteți pe pagina 1din 11

Prof.univ.dr.

Ana Morariu

STANDARDUL INTERNA

IONAL DE AUDIT 570

PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII

ISA 570 PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII Prof.univ.dr. Ana Morariu

Conceptul de prezum ie de continuitate a activitatii

 Prezumtia de continuitate a activitatii este un principiu fundamental

pentru intocmirea situatiilor financiare.


 Conform prezumtiei de continuitate a activitatii , o entitate este vazuta

ca fiind apta sa isi continue activitatea in viitorul previzibil.

ISA 570 PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII Prof.univ.dr. Ana Morariu

Evaluarea capacitatii entitatii de a-si continua activitatea revine conducerii, ce trebuie sa tina cont de urmatorii factori:
 Evaluarea gradului de incertitudine asociat cu rezultatele unor

evenimente in functie de perioada in care evenimentul sau rezultatul are loc.  Dimensiunea si complexitatea entitatii, natura activitatii, masura in care factorii externi pot influenta evaluarea capacitatii entitatii de a-si continua activitatea.  Pot exista evenimente ulterioare, ce ar putea sa influenteze rezultatul initial al evaluarii capacitatii entitatii de a-si continua activitatea.

ISA 570 PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII Prof.univ.dr. Ana Morariu

Responsabilitatea auditorului

Obtinerea de probe de audit suficiente cu privire la gradul de adecvare a folosirii de catre conducere a principiului continuitatii activitatii in cadrul intocmirii si prezentarii situatiilor financiare si de a obtine concluzii cu privire la existenta unei incertituni semnificative ce ar putea afecta capacitatea entitatii de a-si continua activitatea.

ISA 570 PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII Prof.univ.dr. Ana Morariu

Obiective

- obtinerea de probe de audit suficiente si adecvate privind gradul de adecvare a folosirii de catre conducere a principiului continuitatii activitatii in cadrul intocmirii si prezentarii situatiilor financiare; - obtinerea de concluzii cu privire la existenta unei incertituni semnificative ce ar putea afecta capacitatea entitatii de a-si continua activitatea. - determinarea implicatiilor pentru raportul de audit.

ISA 570 PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII Prof.univ.dr. Ana Morariu

y Daca s-a efectuat o evaluare de catre conducere cu privire la capacitatea

entitatii de a-si continua activitatea apreciere a evaluarii conducerii.


y Daca nu s-a efectuat

auditorul trebuie sa faca o

o evaluare de catre conducere cu privire la capacitatea entitatii de a-si continua activitatea auditorul va verifica baza pentru aplicarea principiului continuitatii activitatii, si va verifica existenta unor evenimente sau conditii care, in mod individual sau agregat, ar putea afecteze capacitatea entitatii de a-si continua activitatea.

ISA 570 PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII Prof.univ.dr. Ana Morariu

Proceduri de audit suplimentare


-Evaluarea capacitatii de continuare a activitatii daca nu a fost inca efectuata. -Evaluarea planului conducerii de imbunatatire a procesului de evaluare a capacitatii de a-si continua activitatea. -In cazul in care proiectia, respectiv analiza fluxului de numerar, sunt semnificative, se evalueza gradul de incredere a informatiilor generate si se determina masura in care exista o baza adecvata pentru prezumtia ce sta la baza proiectiei. -Luarea in considerare a faptelor sau informatiilor adiacente disponibile intr-un moment ulterior evaluarii. -Declara ii scrise din partea conducerii privind planurile actiune pe viitor si fezabilitatea acestor planuri.

Existenta evenimente/ conditii ce afecteaza capacitatea entitatii de a-si continua activitatea

ISA 570 PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII Prof.univ.dr. Ana Morariu

Cazul 1 Folosirea prezumtiei de continuitate a activitatii este adecvata, dar exista o incertitudine semnificativa Concluziile auditului i raportarea Cazul 2 Folosirea prezumtiei de continuitate a activitatii este inadecvata

ISA 570 PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII Prof.univ.dr. Ana Morariu

Cazul 1. Folosirea prezumtiei de continuitate a activitatii este adecvata, dar exista o incertitudine semnificativa. Determinarea modului in care situatiile financiare prezinta evenimentele/ conditiile ce ar putea afecta continuitatea activitatii si metodele de abordare a acestora de catre entitate; Prezentarea clara in cadrul situatiilor financiare a incertitudinilor semnificative ce pot afecta continuitatea activitatii, respectiv valorificarea activelor si stingerea datoriilor in cursul normal al activitatii. In cazul prezentarii adecvate in situatiile financiare, auditorul nu isi modifica opinia, dar adauga un paragraf explicativ cu referire la incertitudinile semnificative. In cazul neprezentarii adecvate in situatiile financiare, auditorul exprima o opinie modificata, mentionand in raport existenta incertitudinilor semnificative.

ISA 570 PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII Prof.univ.dr. Ana Morariu

Cazul 2. Folosirea prezumtiei de continuitate a activitatii este inadecvata In acest caz, auditorul trebuie sa exprime o opinie contrara, indiferent daca situatiile financiare includ o prezentare a faptului ca prezumtia de continuitate a activitatii este folosita inadecvat de catre conducere. Ca exceptie, auditorul poate efectua un audit al respectivelor situatii financiare cu conditia ca acesta sa determine faptul ca baza alternativa este un cadru general de raportare financiara adecvat in circumstantele date.

ISA 570 PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII Prof.univ.dr. Ana Morariu

Intarzieri semnificative in aprobarea situatiilor financiare


 Atunci cand exista o intarziere semnificativa a semnarii sau aprobarii

situatiilor financiare de catre conducere dupa data bilantului, auditorul analizeaza motivele intarzierii.
 In cazul in care intarzierea ar putea avea legatura cu evenimente sau

conditii privind evaluarea principiului continuitatii, auditorul are in vedere necesitatea de a efectua proceduri de audit suplimentare, precum si efectul existentei unei incertitudini semnificative asupra concluziei sale.