Sunteți pe pagina 1din 5

Constiuirea societatilor comerciale bancare

Efectul obtinerii aprobarii de constituire din partea Bancii Nationale a Romniei este initierea de catre fondatori sau actionarii bancii a procedurii de nfiintare a societatii comerciale bancare. Art. 19 din Normele nr.2/1999 interzice expres ndeplinirea, nainte de obtinerea de la Banca Nationala a Romniei, a aprobarii de consituire, a formalitatilor prevazute n 828g67i Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale la art. 5 (ntocmirea actelor constituive ale societatii comerciale), art. 9 (constituirea societatii pe actiuni prin subscrierea integrala si simultana a capitalului socialde catre semnatarii actului constitutiv sa prin subscptie publica ). Constituirea propriu-zisa a societatii comerciale bancare este

reglementata de dispozitiile referitoare la societatea pe actiuni din Titlul II, intitulat Constituirea societatilor comerciale, al Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale. Societatea pe actiuni se constituie prin vointa asociasilor, exprimata n actul de constitutiv. Specific societatilor pe actiuni este faptul ca ela se pot constitui att prin subcriptie instantanee, la fel ca orice alta siocietate comerciala, membrii fondatori aportnd la capital sumele subscrise ct si prin subscriptie publica n baza unui prospect de emisiune[1]. Conform art. 5 din Legea nr.31/1990, societatea pe actiuni se constituie prin contract de societate si statut. Contractul de societate si statutul pot fi ncheiate sub forma unui nscris unic, denumit act constitutiv. Actele constitutive ale societatii vor fi semnate de toti actionarii (n cazul constituirii simultane), respectiv de fondatori (n cazul constituirii prin subsriptie publica).

Ele vor fi ncheiate sub forma nscrisului sub semnatura privata n cazul societatii banacre constituite simultan (cu exceptia cazului n care fondatorii hotarasc ncheierea n forma autentica), respectiv n forma autentica, n cazul societatilor bancare prin subscriptie publica. Contractul de societate va curprinde, potrivit legii, urmatoarele elelmente: clauze de identificare a actionarilor, clauze privind identificarea societatii (denumirea, forma juridica-societate pe actiuni, sediul social si, eventual, emblema societatii), clauze privind caracteristicile societatii (obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale; durata scoietatii; capitalul social); clauze privind conducerea, gestiunea si controlul gestiunii societatii (conducatorii, admistratorii si cenzorii societatii, auditorul independent); clauze speciale privind adunarea generala a actionrilor, consiliul de administratie si comitetul de directie, directorii executivi; clauze privind drepturile si obligatiile actionarilor; clauze privind sediile secundare ale societatii; clauze privind dizolvarea sau lichidarea societatii. Statutul societatii bancare va cuprinde aceleasi elsemente ca si contractul de societate, dezvoltnd cluzele care privesc organizarea si functionarea societatii. ntocmirea actelor constitutive, contnd n redactarea si, eventual, autentificarea acestora, precum si nmatricularea societatii bancare n registrul comertului urmeaza regulile de drept comun din Legea nr.31/1990, fiind aceleasi att n cazul constituirii simultane, ct si n cazul constituirii prin subscriptie publica[2]. Formalitatile sunt ndeplinite de catre actionari, cnd constituirea este simultana, respectiv de persoanele desemnate de adunarea constiutiva, cnd constituirea este continuata. n ambele cazuri, societatea banacra devine persoana juridica n ziua nmatricularii n registrul comertului[3].

Dupa redactarea nscrisurilor constitutive si autentificarea lor, n cazul n care legea prevede sau actionarii decid astfel, fondatorii sau persoanele desemnate ca administratori ai societatii ori un mputernicit al acestora va solicita nmatricularea societatii bancare la oficiul registrului comertului n a carui raza teritoriala si va avea sediul societatea, n termen de 15 zile de la data autentificarii actului constitutiv. Potrivit art. 35 din Legea nr. 31/a990, cererea de nmatriculare, care cuprinde elementele actului constitutiv, este nsotita de urmatoarele documente: - actul sau actele constitutive; dovada efectuarii varsamintelor, n conditiile stabilte n actul

constitutiv; - actele constatatoare ale operatiunilor ncheiate n contul societatii si aprobate de actionari; - declaratia pe proprie raspundere a fondatorilor, a administratorilor si a cenzorilor ca ndeplinesc conditiile prevazute de Legea nr.31/1990. n termen de 5 zile de la nregistrarea cererii de nmatriculare a societatii bancare, oficiul va solicita Bancii Nationale a Romniei aprobarea de constituire a societatii respective. Banca centrala este obligata sa comunice actul de autorizare n termen de 15 zile. Controlul legalitatii de nmatriculare a societatii se exercita de catre judecatorul delegat la oficiul registrului comertului. Obiectul controlului l reprezinta respectarea normelor imperative prevazute att de Legea nr. 31/1990, ct si n Legea nr.58/1998, si n reglementarile emise n aplicarea acesteia. n cazul constituirii societatilor bancare, controlul de legalitate al bancii centrale este dublat de cel al judecatorului delegat, preaalabil nmatricularii n registrului comertului.

n cazul n care hotarrea Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romniei a fost atacata la nalta Curte de Casatie si Justitie Sectia Contencios-Administrativa -, iar instanta a stabilit ca sunt ndeplinite conditiile de legalitate pentru constituirea bancii, existnd autoritate de lucru judecat, judecatorul delegat este tinut la aceasta solutie si este obligat sa admita cererea de nmatriculare, n masura n care banca a respectat, n procedura constituirii, conditiile de legalitate asupra carora s-a pronuntat instanta suprema. n cazul n care cerintele privind constituirea societatii sunt ndeplinite, judecatorul delegat va da, n termen de 5 zile, o ncheiere prin care autorizeaza constituirea bancii si va dispune namtricularea ei n registrul comertului. namtricularea se efectueaza n termen de 24 de ore de la data la care ncheierea a ramas irevocabila. Din acest moment societatea bancara este persoana juridica. ncheierea judecatorului delegat se comunica, din oficiu, Monitorului Oficial al Romniei, spre publicare, pe cheltuaiala partilor. ncheierea se comunica din oficiu si administratiei fianaciare n raza careia se afla sediul societatii bancare, pentru evidenta fiscala.

BIBLIOGRAFIE

1.Drosu Saguna Dan,Drept Bancar si valutar ,Editura C.H.Beck,Bucuresti 2007 2.Gheorghe Carmen Adriana,Drept Bancar ,editura C.H.Beck,Bucuresti 2009 3.Nemes Vasile,Drept Bancar si valutar ,editura Universul Juridic,Bucuresti 2009