de pus pe site

Introducere

Jacques Delors, o mare personalitate in lumea politica la nivel european, a fost singurul politician care a fost presedinte al Comisiei Europene timp de doua mandate, iar aceasta perioada a fost marcata de schimbari foarte importante in privint mecanismului de functionare a Comunitatii Europene. Fiind ales prima data la 1 ian 1985, impreuna cu comisarul britanic Lord Cockfield a adus un aport foarte important in semnarea si adoptarea Actului Unic European, care prevedea crearea pietei unice. În cei 10 ani în care a fost în fruntea Comisiei, Delors a influenţat multe dintre schimbările care au avut loc în cadrul construcţiei comunitare, mai ales că în perioada aceasta au existat câteva decizii extrem de importante, cum a fost de exemplu trecerea de la Comunitate la Uniune sau primii paşi pe calea trecerii la moneda unică. El a mai avut şi un al doilea mandat în fruntea executivului comunitar care a durat până în decembrie 1994. Jacques Delors în calitate de preşedinte al Comisiei în acelaşi an a elaborat „Cartea Albă a pietii interne” în care a identificat problemele şi deficienţele care împiedicau realizarea pieţei comune şi a făcut 300 de propuneri concrete de directive, în mod simultan au fost date publicităţii Raportul-Dooge despre reforma instituţională şi Raportul-Adonino care a elaborat concepţia Europei Cetăţenilor. Pe baza acestor documente în 1985 au început lucrările conferinţei interguvemamentale de revizuire a tratatelor comunitare. Tot in aceeasi perioada a fost adoptat si tratatul de la Maastricht, chiar daca initial el a fost respins de catre Danemarca printr-un prim referendum. Tratatul de la Maastricht incorpora cele trei etape de realizare a uniunii monetare, asa cum le desemnase Jacques Delors in activitatea sa monetara, si anume : pilonul I: Comunitatile Europene, ingloband cele trei comunitati existente: Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECO), Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom) si Comunitatea Economica Europeana (CEE), a carei denumire este schimbata in Comunitatea Europeana, pilonul II: Politica externa si de securitate comuna si pilonul III: Cooperarea in domeniul Justitiei si al afacerilor interne. Anii 1986 şi 1987 pot fi numiţi anii primei reforme a dreptului comunitar originar, deoarece în 17 februarie 1986 a fost semnat „Actul Unic European” (AUE) care a intrat în vigoare din 01 iulie 1987. Prin AUE prevederile tratatelor comunitare au fost extinse asupra unor noi domenii de activitate cum ar fi cercetarea sau protecţia mediului înconjurător şi se preconizează crearea unei „pieţe interne” până la sfârşitul anului 1992.

Generalitati

Jacques Lucien Jean Delors, după cum sună întregul său nume, s-a născut la Paris la 20 iulie 1925. Economist si politician francez, Jacques Delors si-a inceput cariera la Banca Frantei in 1945, activand totodata si ca membru in Comitetul Economic si Social. Apoi a fost membru al Partidului Socialist francez, începând cu 1974. Anterior, adică în 1969, el fusese consilier al prim-ministrului gaullist Jacques Chaban-Delmas. În structurile comunitare, prima poziţie de importanţă pe care a avut-o a fost aceea de parlamentar european, în intervalul 1979-1981. În Parlamentul European a fost în fruntea Comisiei responsabile pentru afaceri economice şi financiare. Delors a ajuns în poziţia de ministru sub preşedintele socialist François Mitterrand. Astfel, a fost ministru al economiei şi de finanţe în perioada 19811983 şi ministru al economiei, de finanţe şi bugetului în 1983-1984.

Jacques Delors – implicare politica

După cum a remarcat aproape unanim atât doctrina de specialitate cât şi mass-media care s-a ocupat de fenomenul comunitar, Jaques Delors a conferit prin prestaţia sa un nou rol funcţiei de preşedinte al Comisiei, care a crescut în prestanţă, în putere şi în incisivitate, modificând astfel statutul relativ modest deţinut de majoritatea antecesorilor săi, într-unul de frunte al Uniunii Europene. Acordul bugetar atins în februarie 1988 a fost un pachet clasic de tratative CE; el a transformat politica bugetară prin cuprinderea ciclului bugetar anual în cadrul unei perspective financiare pe termen mediu. A combinat măsuri pentru reîntărirea disciplinei bugetare, resurse proprii adiţionale, extinderea fondurilor structurale şi menţinerea rabatului bugetar acordat Marii Britanii. Principalele elemente au fost:

2

şi care conţinea următoarele elemente majore: nivelul maxim la veniturilor şi cheltuielilor era stabilit până în 1999. Consiliul de Miniştri şi PE. . cheltuielile erau împărţite pe şase categorii. Propunerile au fost adoptate după mai multe discuţii contradictorii între Marea Britanie şi partenerii europeni. care a intrat în vigoare în iulie 1988. În schimb. . El era bazat pe acordul asupra unei perspective financiare pe cinci ani. . cu un plafon al veniturilor menţinut la 1.O creştere a resurselor financiare puse la dispoziţia Comunităţii prin creşterea plafonului la 1. cu alocări financiare specifice pentru fiecare an şi fiecare categorie (spre deosebire de 1988. care prevedea dublarea fondurilor structurale destinate zonelor dezavantajate din punct de vedere economic. Acest Pachet Delors 1 a fost urmat din 1992 de Pachetul Delors-2. Ansamblul de măsuri structurale adoptate în 1989 a antrenat o creştere a ponderii fondurilor sociostructurale la 30% în bugetul comunitar faţă de 10% la mijlocul deceniului nouă. Scopul acestuia era acela de a asigura faptul ca deciziile de la Bruxelles să nu fie anulate de un conflict continuu între cele două braţe ale autorităţii bugetare.O dublare a resurselor financiare puse la dispoziţia regiunilor mai puţin dezvoltate ale Comunităţii în perioada 1988-1993. rezultată în urma măsurării PNB. care implica şase categorii de cheltuieli. acordul a stipulat ca valorile cheltuielilor obligatorii să nu fie revizuite în asemenea mod încât să conducă la o reducere a sumei disponibile cheltuielilor facultative. în cele din urmă. . Mai mult. 3 . şi el aprobat. dar crescând la 1. Cele trei instituţii au acceptat să respecte valorile conţinute în fiecare categorie a perspectivei financiare pentru toţi anii de până în 1992. dar şi controlul mai strict al cheltuielilor destinate agriculturii. s-a semnat Acordul de la Bruxelles.O continuare a complexului sistem de rabat stabilit la Fontainebleau prin care Marea Britanie primeşte o reducere a contribuţiei sale la veniturile Comunităţii echivalentă cu 66 procente din diferenţa dintre partea sa de venituri furnizate şi totalul fondurilor alocate.2 procente din PNB pînă în 1992. PE a văzut o creştere substanţială a cheltuielilor facultative.. Pachetul Delors-1 a fost acompaniat de un Acord Interinstituţional între Comisie.27 până în 1999. subliniate de un angajament major cu privire la fondurile structurale.2 procente din PNB pentru 1993 şi 1994.Întărirea şi impunerea disciplinei bugetare prin limitarea cheltuielilor cu agricultura la nu mai mult de 74 procente din creşterea PNB al Comunităţii.O extindere a sistemului „resurselor proprii” prin includerea unei a patra resurse noi bazată pe averea relativă a statelor membre.

sistemul de colectare a veniturilor a fost uşor revizuit. până la care trebuiau să fie aplicate toate cele 300 de măsuri. Comitetul îi includea pe toţi guvernatorii şi preşedinţii băncilor centrale ale EC. în alt domeniu. Comisia Delors a jucat un alt rol de prim plan. datorită adoptării noilor schimbări citate mai sus. În acelaşi timp. fie. De altfel. în timpul mandatului Delors a fost elaborat Raportul-Cecchini întocmit de economistul şi bancherul italian Paolo Cecchini despre „The Cost of Non-Europe”.când aceste detalii au fost stabilite la Consiliul European de la Bruxelles). plus un alt membru al Comisiei precum şi un număr mic de experţi independenţi. Mulţumită preşedinţiei lui Delors şi a modului în care a reuşit să medieze unele dintre opiniile divergente pe care membrii comitetului le avea cu privire la finalitatea acţiunii lor. Acesta semăna 4 . factorii de decizie comunitari au devenit optimişti în ceea ce priveşte posibilitatea realizării unui mai vechi proiect. Tot în domeniul economic. Delors s-a angajat să încheie procesul de constituire a pieţei unice până în 1992. aproape 95% din program fusese practic legiferat. Astfel. cel de realizare a Pieţei Unice a CE. Ideea originală i-a aparţinut lui Jacques Delors. în care a arătat care ar fi costurile nerealizării pieţei interne. comisarul britanic însărcinat cu problemele pieţei interne. Programul de realizare a pieţei interne a CE a devenit cunoscut fie ca programul 1992. Până la sfârşitul lui decembrie 1992. Dincolo de acest fapt. el a dat un nou sens existenţei Comunităţii şi a contribuit la crearea unei atmosfere în care iniţiativele ulterioare de lărgire şi de îmbunătăţire a funcţionării CE aveau să apară ca fiind practice şi dezirabile. ca programul 1993. în unele state membre. În acelaşi timp. cu sarcina de a studia şi de a furniza informaţii privind mijloacele de pregătire a uniunii monetare. în discursul său inaugural în faţa Parlamentului European. însă meritul planificării detaliate şi al modului entuziast în care a fost lansat programul aparţine lordului Cockfield. Comitetul Delors a fost gândit şi ca un mod de încorporare a băncilor centrale într-un proiect ce fusese iniţiat la cel mai înalt nivel politic. pentru a lua mai mult în calcul „capacitatea de contribuţie”. În ciuda scepticismului iniţial. s-a ajuns la un acord unanim în aprilie 1989. Tot de numele lui jacques Delors se leagă şi elaborarea „Cartei drepturilor sociale fundamentale a lucrătorilor” (Carta Socială). Această ambiguitate a rezultat din termenul limită de 31 decembrie 1992. La întrunirea la vârf de la Hanovra din iunie 1988 a fost creat un comitet sub coordonarea sa. cel al unei uniuni economice şi monetare. a devenit curând evident faptul că programul va fi realizat în mare parte în intervalul de timp stabilit şi că va aduce considerabile beneficii economice tuturor statelor membre.

1 ianuarie 1999 reprezintă cea de-a treia etapă şi constă în lansarea monedei unice şi înfiinţarea Băncii Centrale. cu mulţi ani înainte. Mulţi observatori au considerat euro ca fiind cea mai bună modalitate de cimentare a celor 40 de ani de cooperare internaţională regională. Raportul Delors era totuşi mai clar în ceea ce priveşte transferul de puteri la nivelul Uniunii în stadiul final. a doua etapă a început la 1 ianuarie 1994. La fel cum procedase şi Raportul Wemer. Etapa întâi a Uniunii Economice şi Monetare a început în luna iulie a anului 1990 şi a avut aceleaşi obiective ca şi Actul Europei unice: şi anume să asigure că sunt eliminate definitiv toate restricţiile din calea circulaţiei bunurilor. în trei etape: 1. Raportul Delors a fost primit foarte bine. 5 . Raportul Delors din 1989 a prezentat un plan special în trei etape pentru implementarea uniunii monetare. Raportul întocmit de Delors a propus un plan de tranziţie la UEM. este aproape imposibil ca acestea să fie aduse înapoi. 3. şi punea un accent mai mare pe schimbările instituţionale cerute. 2. chemând la crearea unei singure monede transeuropene. prima etapă a început la 1 iulie 1990 şi constă în liberalizarea circulaţiei capitalurilor. care apăruse cu aproape 20 de ani în urmă. Odată ce monedele şi politicile monetare naţionale sunt distruse. deoarece introducerea unei monede unice este prin natura ei ireversibilă. cât şi de către persoanele care apreciau beneficiile pur economice ale comerţului liber şi ale unor rate de schimb stabile. a cărui misiune a fost de a întări politicile monetare. Tratatul de la Maastricht Comunitatea Europeană a lansat proiectul unificării monetare aproape imediat după publicarea Raportului Delors. atât de către persoanele care considerau că integrarea este cea mai bună modalitate pentru realizarea unei păci durabile în Europa. de a promova rolul ECU şi de a pregăti instalarea Băncii Centrale. serviciilor.în mare parte cu Raportul Werner. forţei de muncă şi capitalului. odată cu crearea Institutului Monetar European.

Trebuie observat în citatul de mai sus că Delors vedea economia şi finanţele comunitare strict legate de situaţia de pe scena internaţională. o parte din relaţiile externe a fost disociată de restul ansamblului din raţiuni personale. Luxemburg. o viziune normală dat fiind contextul acelor ani în care politica mondială cunoştea nişte schimbări fundamentale o dată cu prăbuşirea blocului sovietic. Începând cu ianuarie 1993 apare chiar o divizare a DG I — Relaţii externe: de acum înainte DG I păstrează doar relaţiile economice externe. Slovenia si Ungaria. Irlanda. Polonia. la care au aderat apoi inca 15 state (in 1995: Austria. Germania. Letonia. Olanda. un instrument al puterii. În 1992. Grecia. Republica Ceha. Italia. Astfel. Estonia. şefi de state şi guverne semnează tratatul care constituie baza trecerii la UEM şi au fixat termenul de lansare a monedei unice în 1999. Lituania. Finlanda si Suedia. Portugalia si Spania. Slovacia. pentru a fonda Uniunea Europeană. Franta. depasind obiectivul economic initial al Comunitatii. Malta. Iată ce spunea chiar Delors despre moneda unică. la Maastricht. să permită unei ţări să beneficieze de avantajele unei monede internaţionale care serveşte drept monedă de bază? Crearea unei monede europene va permite Europei să oblige pe americani să respecte o serie de reguli ale jocului. Tratatul a instituit o Uniune Europeana formata din cele 12 state membre ale Comunitatilor Europene: Belgia. in 2004: Cipru. in 2007: Bulgaria si Romania). El a încercat să eficientizeze modul în care Comisia răspundea la provocările politice internaţionale. În consecinţă. Marea Britanie.Atunci când şefii statelor europene s-au reunit apoi la Maastricht. în perioada în care Comisia era condusă de Jacques Delors. de asemenea. 6 . în 1992. proiectul Uniunii Economice şi Monetare a devenit o parte a Uniunii Europene şi au fost întocmite planurile specifice etapelor a doua şi a treia ale procesului. realizarea Uniunii economice şi monetare va fi un mare atu pentru a stabili un nou sistem monetar internaţional mai eficace (…)“. este normal ca un sistem monetar. Danemarca. aducând unele schimbări în modul în care funcţiona executivul comunitar. Amintiţi-vă lupta justificată a generalului Charles de Gaulle împotriva imperialismului dolarului. Tratatul marcheaza trecerea la o noua etapa in procesul de creare a unei "uniuni din ce in ce mai stranse intre popoarele Europei". de îndată ce dolarul nu mai este supus constrângerii convertibilităţii în aur. iar noua DG IA preia relaţiile politice externe. rezultatul acestui plan la care a avut o contribuţie remarcabilă: „Moneda unică este.

trebuie spus că executivul comunitar condus de Delors a remarcat faptul că. Faptul că procentajul este exact sau nu este lipsit de importanţă. acordurile Europa. Bineînţeles că în perioada în care a deţinut preşedinţia Comisiei. Şi altele au fost la fel de importante. toate au sprijinit reformele politice şi economice din Europa de Est şi au ajutat astfel la generarea securităţii. Niciodată nu a fost atât de evidentă legătura dintre stabilitatea economică şi securitate. Cele citate mai sus au fost însă cele mai „spectaculoase” şi au lăsat în urma lor cele mai multe „urme”. 7 . Concepte fundamentale si institutii implicate în structurarea politicilor sociale. Pentru modul în care vedea Delors funcţionarea Comunităţii şi raportul acesteia cu statele membre sunt interesante afirmaţiile sale din 1988 cum că aproximativ 80% din legislaţia socio-economică a statelor membre ale Uniunii Europene a fost elaborată prin angajamente prevăzute în cadrul tratatelor. Revenind la domeniul acţiunii externe. conflictele dintre membrii potenţiali ai Uniunii Europene din Europa de Est ar putea să afecteze nefavorabil securitatea UE. Ceea ce este important în acest caz este recunoaşterea faptului că acordurile încheiate în cadrul Uniunii Europene îşi pun amprenta asupra activităţilor de elaborare de strategii politice ale ţărilor din Europa Occidentală. În acest sens. în plus faţă de sarcinile tradiţionale ale preşedintelui. problemele monetare şi coordonarea fondurilor structurale. încă din 1985. în mod clar. nu numai datorită importanţei sale ca pol de stabilitate şi prosperitate. Preşedintele Comisiei afirma în acest sens: Comunitatea Europeană are o responsabilitate specială. ceea ce îi permitea o mai bună supraveghere precum şi putere de arbitru asupra activităţii celorlalţi comisari. ci şi pentru că are un arsenal de instrumente pentru a trata problemele cele mai presante din Est şi din Sud. externe sau strict monetare. Această activitate era însă facilitată de faptul că propriul cabinet prezidenţial acoperea şi responsabilităţile celorlalţi membri ai Colegiului.Schimbarea de mai sus nu este singura schimbare majoră adusă de Delors în modul de funcţionare al Comisiei. PHARE. atât ale statelor membre cât şi ale statelor vecine acestora. Aceasta a încercat să prevină astfel conflictele violente care apar din aceste surse interne şi externe. Jacques Delors a luat în responsabilitatea sa. relaţia structurată. 1. folosindu-şi instrumentele civile. Puteam cita aici dublarea numărului de consilieri pentru cabinetul preşedintelui Comisiei sau faptul că. prin normele politice şi prin legislaţia aprobată de instituţiile Uniunii Europene. influenţa lui Delors nu s-a limitat numai la afacerile politice.

Dimensiunea sociala a procesului de integrare europeana este inclusa în politica sociala comunitara si în proiectul de constructie a Europei sociale. Chiar si acesta este. legata indisolubil de domeniile pe care le acopera în practica si care sunt concentrate în cadrul . o prima definitie a politicii sociale ar putea fi încercata . de-a lungul timpului. Mai utila pentru întelegerea acestor preocupari ar fi o definitie pozitiva. dupa evenimentele din 1989). chiar la nivelul aceleiasi societati.. un consens relativ.Ce este politica sociala ?" au încercat sa ofere. politica de aparare. nu se poate spune ca s-a ajuns la un consens absolut privind ariile de acoperire sociala (deci continutul concret al politicilor sociale) în cadrul mai larg al politicilor publice. Astfel. în mod evident..Acest studiu începe cu o serie de clarificari conceptuale. Prima notiune care necesita explicatii este cea de . O asemenea definitie nu raspunde însa. justitia si politicile economice. ca parte a politicilor publice.socialul" a cunoscut-o ca semnificatie si ca impact. Exista în schimb un consens relativ în ceea ce priveste politicile guvernamentale (publice) care nu pot fi considerate politici sociale: politica externa.politicilor sociale sectoriale". mai multi autori apartinând unor scoli si curente de gândire diferite. dupa aproape un secol de studii de politica sociala. dupa excluderea politicilor publice fara impact social direct (vezi enumerarea anterioara). între care tot mai greu se pot trasa granite precise.prin excludere": este de domeniul politicilor sociale tot ceea ce ramâne din politica unui guvern sau a unor autoritati locale. 8 . pentru început oprindune doar asupra definitiilor si dinamicii acestor concepte în secolul XX. sau consecintele sociale care decurg uneori din politica externa si de aparare a unei tari (de exemplu. afirmativa. Fundamentarea modelului . de-a lungul ultimelor decenii.. provine pe de o parte din traditiile culturale si politice diferite la nivelul continentului si pe de alta parte din dinamica pe care . influenta sociala a restructurarii complexului militar-industrial al fostei Uniuni Sovietice. Dificultatea de a încadra cu precizie obiectul politicii sociale. spuneam. decât în mica masura cerintelor studiului politicii sociale. având în vedere în primul rând interdependentele accentuate între politicile economice si cele sociale. Nici astazi.. care sa atinga nucleul comun al tuturor tipurilor posibile de politica sociala. internele.politica sociala"... Conceptul general de politica sociala si politicile sociale sectoriale Un raspuns la întrebarea .Welfare State" (statul bunastarii) si prezentarea detaliata a faimosului sau produs politico-economico-administrativ (securitatea sociala) vor face obiectul unui capitol distinct.

capitalismul bunastarii" (Welfare Capitalism) are binenteles o conotatie peiorativa.conjunctural .. mult mai recenta. s-a mers pâna la a se considera ca politicile bunastarii nu sunt sustinute din ratiuni umaniste si pentru a întâmpina nevoile reale ale muncitorilor. neo-marxistii din democratiile occidentale afirma ca . În general. 1985). termenul .. 1972).Obiectivul esential al politicii sociale în secolul XX este asigurarea bunastarii cetatenilor" (Marshall. pare destul de justificat sa credem ca interventia sociala nu poate fi desprinsa de un set de obiective majore. abordarea ideologica este în conformitate cu ipoteza întemeierii statului bunastarii pe . 1999). Într-adevar. Joan Higgins sugereaza ca ambele variante se sprijina totusi pe modele rationale de actiune politica. iar abordarea pragmatica.Politicile sociale sunt initiate sau extinse în timpul exploziilor de nemultumire si dezordine sociala din timpul somajului masiv.rezolvarea problemelor comunitatii" prin actiune sociala concreta nu poate fi rupta de o anumita directie de dezvoltare a societatii în ansamblu.societatile capitaliste avansate au nevoie de o infrastructura a politicilor de bunastare pentru a mentine ordinea sociala. În mod traditional. citati de Wilensky. Mai mult decât atât. . descarcata de continuturi doctrinare. 1979. 1973. sau ar trebui sa fie.H. Gough. încercari de a concilia ideologia cu pragmatismul. (Piven si Cloward. Marsând evident pe prima directie. se disting doua abordari în privinta motivatiei care sta la baza unei politici sociale.. abordarea pragmatica pune accentul pe rezolvarea tehnica.social problems solving" a politicii sociale. Pentru teoreticienii neo-marxisti.ratiuni politice" (legate de doctrina si praxis în acelasi timp).unor nelinisti sociale. sugerând o forma de control social. pentru a mitui muncitorii si a-i determina sa nu recurga la proteste. dupa cum si .. În literatura româneasca de specialitate. a problemelor sociale. dezvoltare ce trebuie sa se 9 . golind-o astfel de continut ideologic si conferindu-i solide valente tehnocratice.. respectiv ale anumitor grupuri expuse în mai mare masura diferitelor riscuri" (Mihut si Lauritzen. în care trebuie sa se acorde atentie legaturii complexe care apare între obiectivele actorilor care influenteaza politicile si consecintele interventiilor lor (Higgins. punctuala.Marshall defineste pe cât de simplu pe atât de cuprinzator semnificatia acestui concept: . Non-ideologica. citat de Esping-Andersen. 1991). promoveaza functia de .Politica sociala este.Sociologul britanic T. Între cele doua mari conceptii exista fireste si abordari intermediare.. stabilite prin decizie politica. pentru a-si asigura o forta de munca cu standarde acceptabile de educatie si sanatate" (O'Connor.. de masuri menite sa combata dezordinea si crima la fel ca masurile adoptate de politie sau de justitie si nu în ultimul rând având rolul de a legitima si promova sistemul capitalist. apoi ele sunt abolite sau restrânse când stabilitatea politica a fost reinstaurata". aceasta abordare este sintetizata de Liliana Mihut astfel: .. 1950). un raspuns la problemele sociale ale unei anumite comunitati. 1978. principiile cu solutiile. ci doar pentru a raspunde .

cu referire stricta la . Altfel spus. respectiv pensii. politica transporturilor.de dictionar" formulata de I.întemeieze pe o viziune globala si sa se aiba un sens bine precizat. masurilor si activitatilor întreprinse în principal de stat (dar posibil si de alti agenti interesati) în scopul modificarii parametrilor vietii sociale a unei comunitati. transferuri de venit (impozite.cinci servicii fundamentale": securitatea sociala (în sensul mentinerii unui minim de venit prin alocatiile de somaj si sistemul de pensii). incluzând doar sistemul pensiilor. România în context european"). în Europa. putem descrie pe coordonatele spatiu-timp o varietate aproape infinita de abordari. Diferentele în delimitarea politicii sociale provin.....welfare" (asistenta sociala în întelesul american) si asigurarea locuintelor pentru persoanele fara venituri (Pechman. Într-o carte de referinta pentru dezvoltarea studiilor de profil în România postcomunista (. profesorul Catalin Zamfir afirma ca politica sociala poate fi înteleasa ca ansamblul reglementarilor. producerea si furnizarea de bunuri si servicii sociale pentru populatie.. îndemnizatii. 1985). politica locuintelor sociale si serviciile de asistenta sociala.peste trei sferturi din ceea ce face un guvern" (Wilensky. învatamântul public.apanaje" ale politicii sociale politica privind angajarea fortei de munca.. existând tari si momente ale istoriei în care politica sociala se suprapune cu . 1995). În afara preocuparilor mentionate în dreptul sistemelor britanic si nord-american. într-un sens considerat dezirabil la un moment dat (Zamfir. legitimat politic. programe sociale. În schimb.. dupa cum exista contexte în care politica sociala se reduce considerabil. asa cum s-a mentionat anterior. în Marea Britanie se confera acestei politici un înteles mai restrâns si bine precizat. . asistenta medicala. În principiu. sistemul .Politici sociale. limitându-se la acordarea unor beneficii minimale pentru persoanele fara venituri. politica sociala se concretizeaza în prevederi legislative specifice. apar deseori ca . burse. hotarâri si reglementari administrative. incluzând o gama variata de initiative si programe ale statului. taxe. care a marcat perioada de debut a fundamentarii politicii sociale ca disciplina de studiu. politica privind protectia mediului (politica ecologica). politica în domeniul sanatatii. etc. 1992). Cât priveste anvergura acestei politici. aceeasi semnificatie restrictiva o are politica sociala si în Statele Unite. din cadrul sistemelor de asigurari si asistenta sociala) finantarea. din raportarea la un context politico-economic variabil în timp dar si din asumarea unor traditii legate de cultura politica a fiecarei societati. Marginean în 1994.politica sociala" ocupa o plaja mai larga (îmbogatita în special de traditia franceza). politica privind promovarea culturii si chiar politica 10 . conform unei definitii . politica educationala. Pentru exemplificare. alocatii.

conceptul de Workfare conditionând beneficiile sociale de munca.stat social"..II). desi frecvent utilizat în limbajul politic sau în mass-media. utilizând mai putin termenul de stat al bunastarii (Wohlfahrtsstaat).. denumirea . deci cu impact asupra bunastarii colective. somaj. batrânete" (Wilensky.M. punctul comun al tuturor acestor politici nu poate fi decât existenta unor cheltuieli publice îndreptate pe directia cresterii calitatii vietii si confortului cetatenilor. Acestia au dat o replica modelului razboinic . deci la persoanele ramase fara loc de munca. Statul bunastarii si securitatea sociala în traditia europeana Seria clarificarilor conceptuale din perimetrul politicii sociale nu poate ocoli. În Statele Unite domina interpretarea republicana. respectiv al lordului W. adesea cuprinse sub denumirea de securitate sociala au luat forma unei asigurari sociale contra riscurilor de baza ale vietii industriale: accidente la locul de munca. .Esenta statului bunastarii este garantarea guvernamentala a unor standarde minime privind venitul. sanatatea. pentru început limitându-ne la conturarea unei definitii. autorii francezi au completat lista sinonimelor pentru noul sistem care se nastea: statul-providenta (l'etat-providence) sau asistential. Harold Wilensky face ... facem precizarea ca analizei pe larg a acestuia îi este consacrata un capitol separat. educatia si locuinta.leisure policy" (politica agrementului). În fine. mult mai reticenti în a atribui denumiri entuziaste (în special dupa frenezia care marcase perioada de vârf a nazismului) s-au limitat la a aprecia acest model drept ..H. Se poate usor deduce ca cele doua notiuni sunt interdependente. Ulterior. conceptul de securitate sociala. 1985). nu este nici el scutit de nuante si interpretari. Legat de aceasta definitie. alimentatia.. în mod evident. boli profesionale.privind petrecerea timpului liber. autorii germani. . 11 . considerîndu-se ca standardele sociale minime mai sus-amintite nu pot fi periclitate decât în cazul pierderii veniturilor..10 de ani mai târziu urmatoarele precizari: .Beveridge. doua concepte majore ale acestui domeniu de studiu: modelul Welfare State (statul bunastarii) si securitatea sociala. În privinta statului bunastarii. fiind legata de perioade anilor '40. La rândul sau. asigurate fiecarui cetatean ca drepturi sociale" (Wilensky. Fireste.cele mai multe din aceste garantii.Welfare State" este relativ recenta. de Marea Britanie si de numele economistului J.Warfare State" si au prefigurat evolutia democratiilor occidentale dupa încheierea razboiului.Keynes.. Desi originile acestui sistem dateaza de la stârsitul secolului al XIX-lea (vezi cap. 1975).. practic securitatea sociala fiind produsul politicilor aplicate în cadrul unui stat al bunastarii.

Ea nu este nici macar dezirabila. 12 .27. În Europa continentala (excluzând Marea Britanie al carei model se apropie mai mult de cel american) securitatea sociala se extinde în mod considerabil. deci tuturor cetatenilor). cu referire la acordarea drepturilor sociale constitutionale. Controversele doctrinare aparute în jurul acestei teme fac obiectul unui capitol distinct. 1989).. aceste programe sunt inegal dezvoltate de la o tara la alta. ideea de . 1993). descriind cinci categorii de programe pentru acordarea beneficiilor sociale în urmatoarele situatii: 1) batrânete 2) somaj 3) maternitate 4) accidente de munca. vol. Chiar daca secolul XX a marcat o dezvoltare evidenta în domeniul drepturilor sociale. politica sociala a Uniunii Europene face referire doar la drepturile .. Totusi. Mergând aproape în paralel cu dimensiunile statului bunastarii.The Social Security Act" din 1935 consacra un model restrictiv dar eficient.lucratorilor" (workers) si nu la drepturile sociale ale cetatenilor sai. fiind bine dezvoltata în Franta si Germania si aproape împinsa la paroxism în unele tari scandinave. (vezi . . fara nici un fel de conditii restrictive privind accederea la beneficii (vezi definitia data de Wilensky statului bunastarii universalist. (Social Security Programs Throughout the World.. cu referire principala asupra sistemului federal de asigurari sociale si în mod deosebit asupra sistemului de pensii. invaliditate. (The New Encyclopaedia Britanica... generic vorbind. Administratia Securitatii Sociale a Statelor Unite încearca.Citând o voce autorizata. securitatea sociala se largeste sau se îngusteaza conform cu modelul de politica sociala aplicat. conceptul la care ne referim cuprinde . 1993). în evolutia lor de-a lungul secolului XX. În pofida acestor diferente notabile. de exemplu. ca cele doua concepte abordate împreuna (statul bunastarii si securitatea sociala) contureaza. boli profesionale 5) alocatii familiale. În Statele Unite. acoperirea universala nu este pe deplin si peste tot în Europa realizata. printre care Danemarca si Suedia.cetatenie sociala" în traditia natiunilor europene. pornind de la efectele adverse ale programelor sociale care acorda beneficii neconditionate. Fireste. în rapoartele periodice pe care le da publicitatii. asa cum demonstreaza multi autori adversari ai social-democratiei de tip suedez. Înscriindu-se pe aceeasi linie.toate masurile colective stabilite prin legislatie pentru a mentine venitul individual ori al familiei sau pentru a asigura un venit atunci când unele sau toate sursele de venit au fost pierdute ori epuizate sau în situatiile în care trebuie sa se faca fata unor cheltuieli sporite (de exemplu: cresterea copiilor sau plata îngrijirii medicale)".Charta Sociala". în SUA de pilda lipsind multa vreme alocatiile familiale. utilizarea termenului de cetatenie în sens strict (juridic) nu este posibila decât acolo unde avem de-a face cu o acoperire universala în domeniul beneficiilor (drepturilor) sociale. identificarea unui nucleu comun de preocupari în domeniul securitatii sociale la nivel mondial. Se poate afirma.

Trebuie remarcat ca revigorarea proiectului de integrare europeana. vorbea de necesitatea unei piete europene unice (în continuare SEM Single European Market) în care concurenta si comertul liber sa fie principiile de baza si se dorea ca acestea sa nu fie afectate de bariere nationale. care a fost semnata în decembrie 1989 de unsprezece din cei doisprezece membri ai Comunitatii. Aceasta tensiune a fost cel mai acut reflectata în refuzul premierului britanic conservator Thatcher de a semna Charta Sociala. dar împlinirea ei constituie înca miezul unor dispute aprinse. au avut loc într-o perioada în care liberalismul politic si economic domina agenda europeana iar eforturile principale se concentrau în directia consolidarii SEM. fiind sintetizata prin conceptul relativ recent de Europa sociala. cel mai remarcabil succes fiind includerea acestui domeniu în tratatele de baza ale Uniunii Europene. nu a putut fi totalmente înlaturata tensiunea ideologica în relatia dintre stat si piata. în 1989. Cu toate acestea. cu profunde implicatii economice si politice. respectiv Maastricht (1992) si Amsterdam (1997). în procesul de constructie a Comunitatii Europene. ne vom rezuma sa spunem ca ideea cetateniei sociale este prezenta în traditia europeana a ultimului secol mai mult decât în cazul oricarui alt continent. autoritatile supranationale de la Bruxelles au încercat sa formuleze si sa puna în aplicare o politica sociala comuna la nivelul Uniunii Europene. odata cu relansarea integrarii la mijlocul anilor '80 (momentul a coincis cu instalarea lui Jacques Delors la presedentia Comisiei Europene. Cu toate progresele facute dupa razboi în Europa occidentala în privinta standardelor de viata. dublata de un caracter evident dinamic.Europa sociala" Pornind de la modelele de politici sociale ale statelor componente (carora le sunt consacrate subcapitole distincte în cadrul acestei lucrari). prin care s-a înfiintat Comunitatea Economica Europeana. Anii '90 au marcat o noua dezvoltare a politicii sociale la nivel supranational. Totusi. au existat patru 13 . obiectivele economice au fost întotdeauna prioritare. mai exact între dimensiunea sociala si cea economica a procesului de integrare. Aceasta preocupare reflecta practic dimensiunea sociala a integrarii comunitare.. în domeniul politicii sociale (acquisul social). inclusiv pasii facuti în domeniul politicii sociale. în 1985) preocuparile pentru dimensiunea sociala s-au intensificat si au culminat cu elaborarea Chartei Sociale. Este un adevar binecunoscut faptul ca.În final. Dimensiunea sociala a integrarii europene. Aspectele sociale au fost înca de la început trecute într-un plan secundar. . Cu siguranta acest concept ar fi avut parte de o definitie vaga. Însusi Tratatul de la Roma (1957). daca nu s-ar fi ajuns la ideea de a defini simplu si concis Europa sociala ca suma acumularilor Uniunii Europene la un moment dat.

în deceniul urmator. în sensul ca muncitorii care se muta dintr-o tara în alta vor beneficia de drepturile sociale existente în tara gazda. 1999). 48-51. c. Aceste situatii au fost semnalate de tarile puternic dezvoltate din nordvestul continentului. acestea sa exercite presiuni pentru adoptarea unei politici sociale rezonabile la nivel comunitar. Dumpingul social si turismul social... Fireste. sa produca un nou val de dumping social.workers" se refera la toate categoriile de lucratori. În contextul disparitiei frontierelor. indiferent de domeniu si de nivelul de calificare) decurge în mod evident din principiul fundamental al liberei circulatii a persoanelor în Uniunea Europeana.este poate singura masura sociala importanta pe care o prevedea Tratatul de la Roma în art. în anii '60. daca nu se adopta din timp masurile necesare pentru reducerea inegalitatilor socio-economice existente în prezent. Pentru ca acest principiu sa fie deplin functional era nevoie sa se asigure . Libera circulatie a muncitorilor (termenul oficial . prin aceasta forma de turism social.. Aceasta mobilitate în domeniul pietei muncii -labour mobility. ci doar a .coordonarii" sistemelor nationale de securitate sociala în sensul reducerii incompatibilitatilor. sub efectul Tratatului de la Roma. prin reprezentantii lor în Comisia Europeana. înca nu se punea problema unei politici sociale supranationale.exporte" surplusul de forta de munca interna spre tarile puternic dezvoltate. eficienta economica si coeziunea sociala. eficienta economica a constituit un argument serios în favoarea dezvoltarii politicii sociale a Uniunii 14 . astfel încât persoanele care se angajeaza într-o alta tara sa nu-si piarda securitatea sociala de care s-au bucurat în tara lor de origine. Desi poate parea paradoxal. Este de prevazut ca largirea spre Est a Uniunii Europene.. dumpingul social si turismul social.transferabilitatea drepturilor lucratorilor dincolo de granitele nationale" (Mihut si Lauritzen. au aparut in anii '60 si s-au intensificat în anii '70-'80 tocmai ca urmare a realizarii liberei circulatii a muncitorilor pe teritoriul Uniunii Europene. tarile cu nivele joase de protectie sociala puteau efectiv sa-si . b. ca riscuri majore ale inegalitatilor privind standardele de viata din tarile membre. Admiterea Greciei. Vom încerca sa le explicam pe scurt. Spaniei si Portugaliei în anii '80 în Comunitatea Economica Europeana a sporit teama tarilor bogate din nord-vestul Europei si a facut ca. care s-au vazut nevoite sa faca fata unui val de muncitori din regiunile sudice ale Europei.argumente majore în favoarea unei politici sociale comune a Uniunii Europene: libera circulatie a muncitorilor. Eficienta economica. a.

directia generala V (DG V) poarta responsabilitati sociale explicite: . politica sociala poate însemna.Ghidare" (asistenta) si Garantare Agricola (FAGGF) Fondurile structurale reprezinta peste o treime din bugetul total al Uniunii Europene. în mod evident de inspiratie neo-marxista. în timp ce în anul 1975.cel mai recent si mai cuprinzator concept de la baza politicii sociale. se prevedea ca muncitorii imigranti sa primeasca beneficiile sociale ale tarii gazda si.barbatii si femeile vor primi salariu egal la munca egala". Motivatia finantarilor comunitare este reducerea decalajelor (înca importante) existente între regiunile Europei. sustine în fapt o politica mult mai larga a Uniunii Europene: politica de coeziune (cohesion policy). Multa vreme acestea au constituit singurele prevederi de politica sociala din tratatele comunitare iar progresele înregistrate în crearea unei dimensiuni sociale a integrarii au fost modeste. pe lânga libera circulatie a persoanelor. Industrial Relations and Social Affairs". cele de la Paris (1951) si Roma (1957). conform Tratatului de la Amsterdam (1997).Europene. de exemplu.Employment. ajungându-se în 1999 la alocari de 27. Coeziunea sociala .. Prin serviciile specifice pe care le asigura.Fondul European pentru .. Primele tratate. Comunitatea a fost putin interesata de atingerea unor obiective sociale. Acest argument.. Art. din cele 24 de directii generale existente. în plus. Acest urias domeniu de activitate este finantat din 3 fonduri structurale: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( ERDF ) . în primele decenii ale constructiei sale. O încercare de revigorare a ideii de politica sociala a 15 . O scurta istorie a politicii sociale a Uniunii Europene indica suficient de clar faptul ca.119 al Tratatului Comunitatii Economice Europene stipula ca .4 miliarde euro ! În structura Comisiei Europene. pe lânga legitimitate politica pentru regimul industrial-capitalist. d. o forta de munca mai sanatoasa si mai bine educata. aceste cheltuieli nu depaseau 5( din buget. ceea ce se traduce într-o crestere a eficientei economice.Fondul European Social ( ESF ) . implicit a muncitorilor (oricum mobilitatea putea fi interpretata mai degraba ca o prevedere politica decât ca una sociala) se refereau vag la îmbunatatirea conditiilor de viata si a standardelor de munca ale lucratorilor. prioritare fiind criteriile si masurile economice. Asa cum am mai spus. a sensibilizat totusi factorii de decizie din Europa occidentala si a condus în timp la adoptarea unui buget sporit si a unor masuri stimulative care au crescut considerabil performantele în educatie si medicina.

1989).30) 12) Persoanele cu deficiente (par. consultarea si participarea muncitorilor (par.8) 2) Angajrea si remunerarea (par. 28 .Charta Sociala".cetatenie sociala" nu corespunde înca realitatii europene. 12 prevederi fundamentale din Charta Sociala faceau referire la: 1) Libertatea de miscare a muncitorilor (par. 21) 8) Informarea.. 12 . 14 .20) 7) Învatamântul egal pentru femei si barbati (par.avut loc în 1974-1975. 9 .lucratorilor" si nu de drepturile sociale ale tuturor cetatenilor Uniunii.Europei sociale". în 1985. cu acumularea cât mai multor competente decizionale în institutiile comunitare si o alta presiune. 31) (. Protocolul Politicii Sociale anexat Tratatului de la Maastricht. 24) 10) Protectia copiilor si adolescentilor (par. odata cu lansarea Programului de Actiune Sociala (Social Action Programme = SAP) dar rezultatele concrete ale celor 3 programe anti-saracie pe care le cuprindea SAP au dezamagit atât structurile decizionale cât si opinia publica. desi dezbaterile de fond erau dominate de ideologia liberala renascuta în Europa.13) 4) Protectia sociala (par.. La început mai discret. solid ancorata pe terenul calculelor economice. 25 -27) 11) Persoanele vârstnice (par. 1989). Devenise clar faptul ca noul acord va constitui . în sens contrar.. 1987) apoi acest domeniu a constituit obiectul unui document european special: Charta Comunitara a Drepturilor Fundamentale ale Lucratorilor (Community Charter of the Fundamental Rights for Workers.piatra unghiulara" a viitoarei politici sociale comune a Uniunii.23) 9) Conditii de sanatate si securitate la locul de munca (par. Tratatul de la Amsterdam (1997) a fost. ceea ce demonstreaza ca notiunea de .. la rândul sau. protocol bazat pe . 19 . cu exceptia Marii Britanii.15) 5) Libertatea de asociere si negociere colectiva (par. 1 . 16 . rezultatul unui compromis aparut între doua politici: pe de o parte. câteva referiri directe la necesitatea unor obiective de politica sociala fiind prezente în preambulul Actului European Unic (Single European Act. acest document a fost semnat în decembrie 1989 de reprezentantii celor 12 state membre. politica sociala a început sa prinda contur. 22 . a reprezentat un mic dar important pas spre constructia ... venita din 16 . Oricum. Abia dupa instalarea socialistului francez Jaques Delors la sefia Comisiei.11) 3) Îmbunatatirea conditiilor de munca si viata (par. Ceea ce trebuie sesizat cu prioritate este ca documentul vorbeste exclusiv de drepturile . o presiune pentru continuarea si adâncirea procesului de integrare.18) 6) Pregatirea profesionala (par. Cunoscuta sub denumirea scurta de Charta Sociala.Charta Comunitara a Drepturilor Fundamentale ale Lucratorilor".

etapa care fusese anticipata de specialisti înca din anii '60. cât si a principiului subsidiaritatii în domeniul executiv-administrativ. Totusi. Etapa de armonizare corespunde cu aproximatie perioadei 1957-1985 si s-a bazat pe o procedura decizionala inter-guvernamentala. Un nou capitol a fost adaugat. Compromisul a constat într-o dubla întarire: atât a competentelor structurilor Uniunii Europene în domeniul elaborarii de politici generale. se considera ca si Tratatul de la Amsterdam a reprezentat o etapa utila pe drumul sinuos al coordonarii politicilor sociale. aducând un progres important în domeniul unificarii pietei muncii. comunitara. antagonista la prima vedere. Jacques Delors a impulsionat în a doua jumatate a anilor '80 adoptarea unor standarde sociale unitare. Armonizarea legislativa nu presupunea existenta unei politici comune supranationale si. principiu care se refera la adoptarea deciziilor specifice la un nivel cât mai jos posibil.developing a common European employment strategy"). Acest transfer de putere spre Bruxelles a facut posibila intrarea în etapa de convergenta a politicilor sociale spre un model comun. Pentru a exemplifica.. vom arata doar ca aceasta strategie comuna prevedea ca tinerii someri sa primeasca un loc de munca sau cel putin o oportunitate educationala în termen de 6 luni de când au devenit someri.partea celor care se temeau de concentrarea unor puteri prea mari la Bruxelles. demers care a presupus . tocmai din acest motiv. în timp ce somerii adulti vor redeveni activi în maxim 1 an de la pierderea ultimului job. S-a trecut treptat de la procedura predominant inter-guvernamentala la o procedura decizionala predominant supranationala. în asigurarea si controlul carora Comisiei de la Bruxelles urma sa-i revina un rol sporit. 17 . În finalul acestui subcapitol. cât mai apropiat de cetateni. vom face câteva aprecieri cu privire la tendintele manifestate în procesul de constructie a Europei sociale.. menita sa îngusteze .doar" coordonarea acestor modele în sensul reducerii incompatibilitatilor existente. Aceasta dubla întarire. în functie de natura problemei. Prima observatie este în legatura cu eforturile de armonizare a modelelor nationale de politici sociale. dând posibilitatea tarilor membre sa-si dezvolte o strategie comuna a angajarii. formarii si ocuparii locurilor de munca (în Tratat: .. cu alte cuvinte a unei politici sociale comune (la nivelul Uniunii Europene).gap"-urile legislative între criteriile de acordare a beneficiilor sociale în tarile Uniunii. având ca efect slabirea principiului suveranitatii nationale. parea sa complice si mai mult adoptarea unei politici sociale comune.

Ea a întâmpinat o puternica rezistenta. 1990) iar ultimele tipuri de influente vor face sa existe întotdeauna deosebiri semnificative între modelele de dezvoltare pe care le urmeaza natiunile Europei.. la nivelul politicii generale înca nu se ajunsese la ideea convergentei explicite. demersul apropierii politicilor sociale a trebuit sa parcurga un drum presarat cu numeroase capcane.. în termeni politici. în favoarea unor structuri supranationale.. care sa promoveze criterii si politici valabile pe tot teritoriul Uniunii Europene.impresia generala ramâne una de stabilitate mai degraba decât de schimbare . Fireste.. culturale si religioase" (Heidenheimer. consecintele trecerii DE LA ARMONIZARE LA CONVERGENTA? În primul rând. teoria convergentei nu a avut numai prieteni si sustinatori. statul bunastarii german va ramâne unul conservator. Poate mai dificil de întreprins decât în alte domenii. în toate capitolele sale. alaturi de cele economice incluzând influente politice.zone sensibile" (adevarate refugii electorale ale partidelor) si chiar cu ... atât la nivelul opiniei publice si al mass-media. între curentul aparator al suveranitatii si specificului national si cel europenist unificator (sau cel putin federalist) a marcat întreaga istorie a procesului european.. Teoria convergentei pornise înca de la început. 1990). asa cum am mai spus. departe de a fi determinat de imperative economice si structurale. Pentru a se evita un blocaj al unificarii era nevoie sa se renunte treptat la o parte din criteriile si competentele nationale traditionale.dincolo de nivelul la care se ajunsese prin metoda interguvernamentala . economici si socio-culturali. desi. cu . nefiind o caracteristica a dezbaterilor din zona politicii sociale. în timp ce Suedia va pastra modelul institutional social-democrat si solidar " (Heidenheimer.statul bunastarii. cu un imens avantaj: dezvoltarea economica a întregii Europe de Vest facea ca tarile occidentale sa se apropie tot mai mult în privinta programelor si deciziilor adoptate. Criticii convergentei au încercat asadar sa argumenteze ca . . cât si al unor cercuri de intelectuali devotati ideii de ... În pofida reformelor neo-liberale din ultimele decenii. a standardelor create în diverse domenii. Era un proces spontan.. este rezultatul unei multitudini de influente. în nici unul din cazurile analizate nu s-au observat transformari ale caracteristicilor de baza . tarile membre sa înteleaga ca . În fapt.nu se putea merge mai departe pastrându-se intacte toate prerogativele decizionale ce decurg din suveranitatea nationala. a europenizarii si globalizarii procesului decizional. trebuie mentionat ca aceasta tensiune între interguvernamentalism si supranational. Tocmai acest comportament asemanator (neprogramat) al societatilor vest-europene confirma si încuraja în acelasi timp aplicarea teoriei convergentei în domeniul politic... Economiile si societatile occidentale raspundeau aproape la fel la stimuli externi si la cerinte interne.specific national imanent".Care ar fi. a fost necesar ca la nivelul constiintei politice si al opiniei publice.. 18 .tabuuri". din anii '60.

de o Europa sociala. as vrea sa punctez faptul a Jacques Delors a avut o foarte mare importanta si contributie in unificarea si dezvoltarea Comunitatii Europene devenind astazi marea Uniune Europeana. Cel mai important lucru este ca putem vorbi astazi de o politica sociala comuna. si sa nu uitam de asemenea si de Tratatul de la Maastricht si la decizia de a crea o singura moneda. de o dimensiune sociala a integrarii. Concluzii Pentru a incheia. Multumita lui. conform căruia ţările care îndeplinesc criteriile de convergenţă în urma constatărilor făcute de Consiliul de Miniştri pot participa şi la uniunea monetară. Putem vorbi despre toate aceste lucruri cu sentimentul ca vorbim despre ceva care este mai putin decât un fapt împlinit dar mai mult decât o fictiune. Odată cu semnarea tratatului s-a pus în mişcare un automatism. si au dus la dezvoltarea Uniunii Europene. 19 . Numai Marea Britanie şi Danemarca şi-au rezervat dreptul de a decide singure dacă vor introduce moneda unică europeană. si anume moneda Euro. devenind o putere economica mondiala din ce in ce mai mare.6. multe planuri ale politicienilor importqanti au luat fiinta.

Bucureşti.euro.ubbcluj. Karen E. Ileana Tache.php/2010/11/21/delors-jacques/ http://en.7. Drept comunitar european. Editura TREI. Politica externă a Uniunii Europene.wikipedia. Nicolae Marinescu. Bucuresti. Ed.org/wiki/Jacques_Delors http://idd.html 20 . Bucureşti 2004. Partea generală. http://www. Smith. 2003. Michel. Cluj-Napoca.europeana. 1994. Editura All Beck. Editura Dacia. ALBERT. 2007.ro/index. Istoria Constructiei Europene. Bibliografie Augustin Fuerea. Capitalism contra capitalism. Humanitas.ro/interactiv/cursuri/ValentinNaumescu/cap1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful