P. 1
de pus pe site

de pus pe site

|Views: 43|Likes:
Published by Cati Apostol

More info:

Published by: Cati Apostol on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

Introducere

Jacques Delors, o mare personalitate in lumea politica la nivel european, a fost singurul politician care a fost presedinte al Comisiei Europene timp de doua mandate, iar aceasta perioada a fost marcata de schimbari foarte importante in privint mecanismului de functionare a Comunitatii Europene. Fiind ales prima data la 1 ian 1985, impreuna cu comisarul britanic Lord Cockfield a adus un aport foarte important in semnarea si adoptarea Actului Unic European, care prevedea crearea pietei unice. În cei 10 ani în care a fost în fruntea Comisiei, Delors a influenţat multe dintre schimbările care au avut loc în cadrul construcţiei comunitare, mai ales că în perioada aceasta au existat câteva decizii extrem de importante, cum a fost de exemplu trecerea de la Comunitate la Uniune sau primii paşi pe calea trecerii la moneda unică. El a mai avut şi un al doilea mandat în fruntea executivului comunitar care a durat până în decembrie 1994. Jacques Delors în calitate de preşedinte al Comisiei în acelaşi an a elaborat „Cartea Albă a pietii interne” în care a identificat problemele şi deficienţele care împiedicau realizarea pieţei comune şi a făcut 300 de propuneri concrete de directive, în mod simultan au fost date publicităţii Raportul-Dooge despre reforma instituţională şi Raportul-Adonino care a elaborat concepţia Europei Cetăţenilor. Pe baza acestor documente în 1985 au început lucrările conferinţei interguvemamentale de revizuire a tratatelor comunitare. Tot in aceeasi perioada a fost adoptat si tratatul de la Maastricht, chiar daca initial el a fost respins de catre Danemarca printr-un prim referendum. Tratatul de la Maastricht incorpora cele trei etape de realizare a uniunii monetare, asa cum le desemnase Jacques Delors in activitatea sa monetara, si anume : pilonul I: Comunitatile Europene, ingloband cele trei comunitati existente: Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECO), Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom) si Comunitatea Economica Europeana (CEE), a carei denumire este schimbata in Comunitatea Europeana, pilonul II: Politica externa si de securitate comuna si pilonul III: Cooperarea in domeniul Justitiei si al afacerilor interne. Anii 1986 şi 1987 pot fi numiţi anii primei reforme a dreptului comunitar originar, deoarece în 17 februarie 1986 a fost semnat „Actul Unic European” (AUE) care a intrat în vigoare din 01 iulie 1987. Prin AUE prevederile tratatelor comunitare au fost extinse asupra unor noi domenii de activitate cum ar fi cercetarea sau protecţia mediului înconjurător şi se preconizează crearea unei „pieţe interne” până la sfârşitul anului 1992.

Generalitati

Jacques Lucien Jean Delors, după cum sună întregul său nume, s-a născut la Paris la 20 iulie 1925. Economist si politician francez, Jacques Delors si-a inceput cariera la Banca Frantei in 1945, activand totodata si ca membru in Comitetul Economic si Social. Apoi a fost membru al Partidului Socialist francez, începând cu 1974. Anterior, adică în 1969, el fusese consilier al prim-ministrului gaullist Jacques Chaban-Delmas. În structurile comunitare, prima poziţie de importanţă pe care a avut-o a fost aceea de parlamentar european, în intervalul 1979-1981. În Parlamentul European a fost în fruntea Comisiei responsabile pentru afaceri economice şi financiare. Delors a ajuns în poziţia de ministru sub preşedintele socialist François Mitterrand. Astfel, a fost ministru al economiei şi de finanţe în perioada 19811983 şi ministru al economiei, de finanţe şi bugetului în 1983-1984.

Jacques Delors – implicare politica

După cum a remarcat aproape unanim atât doctrina de specialitate cât şi mass-media care s-a ocupat de fenomenul comunitar, Jaques Delors a conferit prin prestaţia sa un nou rol funcţiei de preşedinte al Comisiei, care a crescut în prestanţă, în putere şi în incisivitate, modificând astfel statutul relativ modest deţinut de majoritatea antecesorilor săi, într-unul de frunte al Uniunii Europene. Acordul bugetar atins în februarie 1988 a fost un pachet clasic de tratative CE; el a transformat politica bugetară prin cuprinderea ciclului bugetar anual în cadrul unei perspective financiare pe termen mediu. A combinat măsuri pentru reîntărirea disciplinei bugetare, resurse proprii adiţionale, extinderea fondurilor structurale şi menţinerea rabatului bugetar acordat Marii Britanii. Principalele elemente au fost:

2

. În schimb. şi el aprobat. cu alocări financiare specifice pentru fiecare an şi fiecare categorie (spre deosebire de 1988.2 procente din PNB pînă în 1992.O creştere a resurselor financiare puse la dispoziţia Comunităţii prin creşterea plafonului la 1. Propunerile au fost adoptate după mai multe discuţii contradictorii între Marea Britanie şi partenerii europeni.27 până în 1999. PE a văzut o creştere substanţială a cheltuielilor facultative.. rezultată în urma măsurării PNB. dar crescând la 1. Mai mult.O extindere a sistemului „resurselor proprii” prin includerea unei a patra resurse noi bazată pe averea relativă a statelor membre. . cheltuielile erau împărţite pe şase categorii. .Întărirea şi impunerea disciplinei bugetare prin limitarea cheltuielilor cu agricultura la nu mai mult de 74 procente din creşterea PNB al Comunităţii. Acest Pachet Delors 1 a fost urmat din 1992 de Pachetul Delors-2. care implica şase categorii de cheltuieli. Ansamblul de măsuri structurale adoptate în 1989 a antrenat o creştere a ponderii fondurilor sociostructurale la 30% în bugetul comunitar faţă de 10% la mijlocul deceniului nouă. Pachetul Delors-1 a fost acompaniat de un Acord Interinstituţional între Comisie. care a intrat în vigoare în iulie 1988. 3 . care prevedea dublarea fondurilor structurale destinate zonelor dezavantajate din punct de vedere economic. El era bazat pe acordul asupra unei perspective financiare pe cinci ani.O dublare a resurselor financiare puse la dispoziţia regiunilor mai puţin dezvoltate ale Comunităţii în perioada 1988-1993.O continuare a complexului sistem de rabat stabilit la Fontainebleau prin care Marea Britanie primeşte o reducere a contribuţiei sale la veniturile Comunităţii echivalentă cu 66 procente din diferenţa dintre partea sa de venituri furnizate şi totalul fondurilor alocate. Scopul acestuia era acela de a asigura faptul ca deciziile de la Bruxelles să nu fie anulate de un conflict continuu între cele două braţe ale autorităţii bugetare. Consiliul de Miniştri şi PE. acordul a stipulat ca valorile cheltuielilor obligatorii să nu fie revizuite în asemenea mod încât să conducă la o reducere a sumei disponibile cheltuielilor facultative. Cele trei instituţii au acceptat să respecte valorile conţinute în fiecare categorie a perspectivei financiare pentru toţi anii de până în 1992. şi care conţinea următoarele elemente majore: nivelul maxim la veniturilor şi cheltuielilor era stabilit până în 1999. în cele din urmă. subliniate de un angajament major cu privire la fondurile structurale. .2 procente din PNB pentru 1993 şi 1994. dar şi controlul mai strict al cheltuielilor destinate agriculturii. cu un plafon al veniturilor menţinut la 1. s-a semnat Acordul de la Bruxelles.

cel de realizare a Pieţei Unice a CE. Comitetul Delors a fost gândit şi ca un mod de încorporare a băncilor centrale într-un proiect ce fusese iniţiat la cel mai înalt nivel politic. Până la sfârşitul lui decembrie 1992. În acelaşi timp.când aceste detalii au fost stabilite la Consiliul European de la Bruxelles). s-a ajuns la un acord unanim în aprilie 1989. În ciuda scepticismului iniţial. aproape 95% din program fusese practic legiferat. plus un alt membru al Comisiei precum şi un număr mic de experţi independenţi. ca programul 1993. Dincolo de acest fapt. comisarul britanic însărcinat cu problemele pieţei interne. Comitetul îi includea pe toţi guvernatorii şi preşedinţii băncilor centrale ale EC. De altfel. Astfel. el a dat un nou sens existenţei Comunităţii şi a contribuit la crearea unei atmosfere în care iniţiativele ulterioare de lărgire şi de îmbunătăţire a funcţionării CE aveau să apară ca fiind practice şi dezirabile. factorii de decizie comunitari au devenit optimişti în ceea ce priveşte posibilitatea realizării unui mai vechi proiect. Tot în domeniul economic. a devenit curând evident faptul că programul va fi realizat în mare parte în intervalul de timp stabilit şi că va aduce considerabile beneficii economice tuturor statelor membre. datorită adoptării noilor schimbări citate mai sus. însă meritul planificării detaliate şi al modului entuziast în care a fost lansat programul aparţine lordului Cockfield. Această ambiguitate a rezultat din termenul limită de 31 decembrie 1992. Comisia Delors a jucat un alt rol de prim plan. Ideea originală i-a aparţinut lui Jacques Delors. în timpul mandatului Delors a fost elaborat Raportul-Cecchini întocmit de economistul şi bancherul italian Paolo Cecchini despre „The Cost of Non-Europe”. Acesta semăna 4 . Programul de realizare a pieţei interne a CE a devenit cunoscut fie ca programul 1992. sistemul de colectare a veniturilor a fost uşor revizuit. cu sarcina de a studia şi de a furniza informaţii privind mijloacele de pregătire a uniunii monetare. Mulţumită preşedinţiei lui Delors şi a modului în care a reuşit să medieze unele dintre opiniile divergente pe care membrii comitetului le avea cu privire la finalitatea acţiunii lor. fie. în alt domeniu. în care a arătat care ar fi costurile nerealizării pieţei interne. Delors s-a angajat să încheie procesul de constituire a pieţei unice până în 1992. La întrunirea la vârf de la Hanovra din iunie 1988 a fost creat un comitet sub coordonarea sa. cel al unei uniuni economice şi monetare. în unele state membre. Tot de numele lui jacques Delors se leagă şi elaborarea „Cartei drepturilor sociale fundamentale a lucrătorilor” (Carta Socială). În acelaşi timp. în discursul său inaugural în faţa Parlamentului European. până la care trebuiau să fie aplicate toate cele 300 de măsuri. pentru a lua mai mult în calcul „capacitatea de contribuţie”.

serviciilor. prima etapă a început la 1 iulie 1990 şi constă în liberalizarea circulaţiei capitalurilor. Raportul Delors a fost primit foarte bine. cât şi de către persoanele care apreciau beneficiile pur economice ale comerţului liber şi ale unor rate de schimb stabile. a cărui misiune a fost de a întări politicile monetare. Etapa întâi a Uniunii Economice şi Monetare a început în luna iulie a anului 1990 şi a avut aceleaşi obiective ca şi Actul Europei unice: şi anume să asigure că sunt eliminate definitiv toate restricţiile din calea circulaţiei bunurilor. Raportul Delors era totuşi mai clar în ceea ce priveşte transferul de puteri la nivelul Uniunii în stadiul final. Odată ce monedele şi politicile monetare naţionale sunt distruse. de a promova rolul ECU şi de a pregăti instalarea Băncii Centrale.în mare parte cu Raportul Werner. cu mulţi ani înainte. atât de către persoanele care considerau că integrarea este cea mai bună modalitate pentru realizarea unei păci durabile în Europa. La fel cum procedase şi Raportul Wemer. Raportul Delors din 1989 a prezentat un plan special în trei etape pentru implementarea uniunii monetare. forţei de muncă şi capitalului. deoarece introducerea unei monede unice este prin natura ei ireversibilă. 2. Raportul întocmit de Delors a propus un plan de tranziţie la UEM. care apăruse cu aproape 20 de ani în urmă. Tratatul de la Maastricht Comunitatea Europeană a lansat proiectul unificării monetare aproape imediat după publicarea Raportului Delors. chemând la crearea unei singure monede transeuropene. a doua etapă a început la 1 ianuarie 1994. 3. în trei etape: 1. 1 ianuarie 1999 reprezintă cea de-a treia etapă şi constă în lansarea monedei unice şi înfiinţarea Băncii Centrale. odată cu crearea Institutului Monetar European. 5 . Mulţi observatori au considerat euro ca fiind cea mai bună modalitate de cimentare a celor 40 de ani de cooperare internaţională regională. este aproape imposibil ca acestea să fie aduse înapoi. şi punea un accent mai mare pe schimbările instituţionale cerute.

Finlanda si Suedia. În consecinţă. Republica Ceha. 6 . in 2004: Cipru. depasind obiectivul economic initial al Comunitatii. În 1992. rezultatul acestui plan la care a avut o contribuţie remarcabilă: „Moneda unică este. şefi de state şi guverne semnează tratatul care constituie baza trecerii la UEM şi au fixat termenul de lansare a monedei unice în 1999. să permită unei ţări să beneficieze de avantajele unei monede internaţionale care serveşte drept monedă de bază? Crearea unei monede europene va permite Europei să oblige pe americani să respecte o serie de reguli ale jocului. Tratatul marcheaza trecerea la o noua etapa in procesul de creare a unei "uniuni din ce in ce mai stranse intre popoarele Europei". Marea Britanie. Slovacia. Olanda. in 2007: Bulgaria si Romania). Italia. Iată ce spunea chiar Delors despre moneda unică. Letonia. în 1992. iar noua DG IA preia relaţiile politice externe. Malta. realizarea Uniunii economice şi monetare va fi un mare atu pentru a stabili un nou sistem monetar internaţional mai eficace (…)“. o parte din relaţiile externe a fost disociată de restul ansamblului din raţiuni personale. un instrument al puterii. El a încercat să eficientizeze modul în care Comisia răspundea la provocările politice internaţionale. o viziune normală dat fiind contextul acelor ani în care politica mondială cunoştea nişte schimbări fundamentale o dată cu prăbuşirea blocului sovietic. Lituania. de asemenea.Atunci când şefii statelor europene s-au reunit apoi la Maastricht. Tratatul a instituit o Uniune Europeana formata din cele 12 state membre ale Comunitatilor Europene: Belgia. Estonia. la Maastricht. la care au aderat apoi inca 15 state (in 1995: Austria. pentru a fonda Uniunea Europeană. Irlanda. aducând unele schimbări în modul în care funcţiona executivul comunitar. Franta. Grecia. Amintiţi-vă lupta justificată a generalului Charles de Gaulle împotriva imperialismului dolarului. Trebuie observat în citatul de mai sus că Delors vedea economia şi finanţele comunitare strict legate de situaţia de pe scena internaţională. în perioada în care Comisia era condusă de Jacques Delors. Luxemburg. Portugalia si Spania. proiectul Uniunii Economice şi Monetare a devenit o parte a Uniunii Europene şi au fost întocmite planurile specifice etapelor a doua şi a treia ale procesului. este normal ca un sistem monetar. Danemarca. de îndată ce dolarul nu mai este supus constrângerii convertibilităţii în aur. Slovenia si Ungaria. Începând cu ianuarie 1993 apare chiar o divizare a DG I — Relaţii externe: de acum înainte DG I păstrează doar relaţiile economice externe. Polonia. Germania. Astfel.

ci şi pentru că are un arsenal de instrumente pentru a trata problemele cele mai presante din Est şi din Sud. atât ale statelor membre cât şi ale statelor vecine acestora. Aceasta a încercat să prevină astfel conflictele violente care apar din aceste surse interne şi externe.Schimbarea de mai sus nu este singura schimbare majoră adusă de Delors în modul de funcţionare al Comisiei. folosindu-şi instrumentele civile. 7 . Concepte fundamentale si institutii implicate în structurarea politicilor sociale. toate au sprijinit reformele politice şi economice din Europa de Est şi au ajutat astfel la generarea securităţii. Bineînţeles că în perioada în care a deţinut preşedinţia Comisiei. relaţia structurată. trebuie spus că executivul comunitar condus de Delors a remarcat faptul că. Revenind la domeniul acţiunii externe. în mod clar. Ceea ce este important în acest caz este recunoaşterea faptului că acordurile încheiate în cadrul Uniunii Europene îşi pun amprenta asupra activităţilor de elaborare de strategii politice ale ţărilor din Europa Occidentală. Jacques Delors a luat în responsabilitatea sa. în plus faţă de sarcinile tradiţionale ale preşedintelui. Puteam cita aici dublarea numărului de consilieri pentru cabinetul preşedintelui Comisiei sau faptul că. Şi altele au fost la fel de importante. Faptul că procentajul este exact sau nu este lipsit de importanţă. Această activitate era însă facilitată de faptul că propriul cabinet prezidenţial acoperea şi responsabilităţile celorlalţi membri ai Colegiului. Pentru modul în care vedea Delors funcţionarea Comunităţii şi raportul acesteia cu statele membre sunt interesante afirmaţiile sale din 1988 cum că aproximativ 80% din legislaţia socio-economică a statelor membre ale Uniunii Europene a fost elaborată prin angajamente prevăzute în cadrul tratatelor. Cele citate mai sus au fost însă cele mai „spectaculoase” şi au lăsat în urma lor cele mai multe „urme”. PHARE. prin normele politice şi prin legislaţia aprobată de instituţiile Uniunii Europene. 1. conflictele dintre membrii potenţiali ai Uniunii Europene din Europa de Est ar putea să afecteze nefavorabil securitatea UE. problemele monetare şi coordonarea fondurilor structurale. acordurile Europa. încă din 1985. nu numai datorită importanţei sale ca pol de stabilitate şi prosperitate. influenţa lui Delors nu s-a limitat numai la afacerile politice. În acest sens. Niciodată nu a fost atât de evidentă legătura dintre stabilitatea economică şi securitate. ceea ce îi permitea o mai bună supraveghere precum şi putere de arbitru asupra activităţii celorlalţi comisari. externe sau strict monetare. Preşedintele Comisiei afirma în acest sens: Comunitatea Europeană are o responsabilitate specială.

decât în mica masura cerintelor studiului politicii sociale.. de-a lungul timpului. o prima definitie a politicii sociale ar putea fi încercata .. între care tot mai greu se pot trasa granite precise. Prima notiune care necesita explicatii este cea de .socialul" a cunoscut-o ca semnificatie si ca impact.prin excludere": este de domeniul politicilor sociale tot ceea ce ramâne din politica unui guvern sau a unor autoritati locale. chiar la nivelul aceleiasi societati. influenta sociala a restructurarii complexului militar-industrial al fostei Uniuni Sovietice.. sau consecintele sociale care decurg uneori din politica externa si de aparare a unei tari (de exemplu. legata indisolubil de domeniile pe care le acopera în practica si care sunt concentrate în cadrul .politicilor sociale sectoriale". dupa excluderea politicilor publice fara impact social direct (vezi enumerarea anterioara). O asemenea definitie nu raspunde însa. Conceptul general de politica sociala si politicile sociale sectoriale Un raspuns la întrebarea .. justitia si politicile economice. dupa aproape un secol de studii de politica sociala. având în vedere în primul rând interdependentele accentuate între politicile economice si cele sociale. 8 . Astfel.politica sociala". Chiar si acesta este. Fundamentarea modelului .Acest studiu începe cu o serie de clarificari conceptuale. nu se poate spune ca s-a ajuns la un consens absolut privind ariile de acoperire sociala (deci continutul concret al politicilor sociale) în cadrul mai larg al politicilor publice. pentru început oprindune doar asupra definitiilor si dinamicii acestor concepte în secolul XX.. afirmativa. spuneam. Exista în schimb un consens relativ în ceea ce priveste politicile guvernamentale (publice) care nu pot fi considerate politici sociale: politica externa. politica de aparare. în mod evident. care sa atinga nucleul comun al tuturor tipurilor posibile de politica sociala.Ce este politica sociala ?" au încercat sa ofere. dupa evenimentele din 1989).. internele.Welfare State" (statul bunastarii) si prezentarea detaliata a faimosului sau produs politico-economico-administrativ (securitatea sociala) vor face obiectul unui capitol distinct. mai multi autori apartinând unor scoli si curente de gândire diferite. Dificultatea de a încadra cu precizie obiectul politicii sociale. Nici astazi. de-a lungul ultimelor decenii. ca parte a politicilor publice. Dimensiunea sociala a procesului de integrare europeana este inclusa în politica sociala comunitara si în proiectul de constructie a Europei sociale. Mai utila pentru întelegerea acestor preocupari ar fi o definitie pozitiva. provine pe de o parte din traditiile culturale si politice diferite la nivelul continentului si pe de alta parte din dinamica pe care . un consens relativ.

... s-a mers pâna la a se considera ca politicile bunastarii nu sunt sustinute din ratiuni umaniste si pentru a întâmpina nevoile reale ale muncitorilor. Pentru teoreticienii neo-marxisti. Mai mult decât atât. un raspuns la problemele sociale ale unei anumite comunitati..Sociologul britanic T... Într-adevar. abordarea ideologica este în conformitate cu ipoteza întemeierii statului bunastarii pe .social problems solving" a politicii sociale. pentru a-si asigura o forta de munca cu standarde acceptabile de educatie si sanatate" (O'Connor.Politicile sociale sunt initiate sau extinse în timpul exploziilor de nemultumire si dezordine sociala din timpul somajului masiv. Între cele doua mari conceptii exista fireste si abordari intermediare. pentru a mitui muncitorii si a-i determina sa nu recurga la proteste. dezvoltare ce trebuie sa se 9 . de masuri menite sa combata dezordinea si crima la fel ca masurile adoptate de politie sau de justitie si nu în ultimul rând având rolul de a legitima si promova sistemul capitalist. descarcata de continuturi doctrinare. ci doar pentru a raspunde . mult mai recenta. termenul . golind-o astfel de continut ideologic si conferindu-i solide valente tehnocratice. Joan Higgins sugereaza ca ambele variante se sprijina totusi pe modele rationale de actiune politica. promoveaza functia de . 1979. punctuala. Marsând evident pe prima directie. sugerând o forma de control social. abordarea pragmatica pune accentul pe rezolvarea tehnica. 1999). în care trebuie sa se acorde atentie legaturii complexe care apare între obiectivele actorilor care influenteaza politicile si consecintele interventiilor lor (Higgins. 1973. sau ar trebui sa fie. pare destul de justificat sa credem ca interventia sociala nu poate fi desprinsa de un set de obiective majore.. principiile cu solutiile. Non-ideologica.capitalismul bunastarii" (Welfare Capitalism) are binenteles o conotatie peiorativa.rezolvarea problemelor comunitatii" prin actiune sociala concreta nu poate fi rupta de o anumita directie de dezvoltare a societatii în ansamblu. .Marshall defineste pe cât de simplu pe atât de cuprinzator semnificatia acestui concept: . În general.conjunctural . citat de Esping-Andersen.. citati de Wilensky. stabilite prin decizie politica. iar abordarea pragmatica. 1950). aceasta abordare este sintetizata de Liliana Mihut astfel: .Obiectivul esential al politicii sociale în secolul XX este asigurarea bunastarii cetatenilor" (Marshall. Gough.unor nelinisti sociale.ratiuni politice" (legate de doctrina si praxis în acelasi timp). dupa cum si . În literatura româneasca de specialitate. neo-marxistii din democratiile occidentale afirma ca . 1978. a problemelor sociale.Politica sociala este. 1985). 1972). se disting doua abordari în privinta motivatiei care sta la baza unei politici sociale.societatile capitaliste avansate au nevoie de o infrastructura a politicilor de bunastare pentru a mentine ordinea sociala. încercari de a concilia ideologia cu pragmatismul.H. (Piven si Cloward. respectiv ale anumitor grupuri expuse în mai mare masura diferitelor riscuri" (Mihut si Lauritzen. În mod traditional. apoi ele sunt abolite sau restrânse când stabilitatea politica a fost reinstaurata". 1991).

1985). În principiu. Diferentele în delimitarea politicii sociale provin.de dictionar" formulata de I. politica privind promovarea culturii si chiar politica 10 . taxe. în Europa. profesorul Catalin Zamfir afirma ca politica sociala poate fi înteleasa ca ansamblul reglementarilor. hotarâri si reglementari administrative. din raportarea la un context politico-economic variabil în timp dar si din asumarea unor traditii legate de cultura politica a fiecarei societati. În schimb. care a marcat perioada de debut a fundamentarii politicii sociale ca disciplina de studiu.. burse. transferuri de venit (impozite. producerea si furnizarea de bunuri si servicii sociale pentru populatie. România în context european"). politica transporturilor.întemeieze pe o viziune globala si sa se aiba un sens bine precizat. legitimat politic. Într-o carte de referinta pentru dezvoltarea studiilor de profil în România postcomunista (. Altfel spus. într-un sens considerat dezirabil la un moment dat (Zamfir. asistenta medicala. în Marea Britanie se confera acestei politici un înteles mai restrâns si bine precizat. apar deseori ca . alocatii. asa cum s-a mentionat anterior.peste trei sferturi din ceea ce face un guvern" (Wilensky. 1992). conform unei definitii . dupa cum exista contexte în care politica sociala se reduce considerabil. din cadrul sistemelor de asigurari si asistenta sociala) finantarea. aceeasi semnificatie restrictiva o are politica sociala si în Statele Unite.welfare" (asistenta sociala în întelesul american) si asigurarea locuintelor pentru persoanele fara venituri (Pechman. politica locuintelor sociale si serviciile de asistenta sociala.. existând tari si momente ale istoriei în care politica sociala se suprapune cu .. îndemnizatii.Politici sociale. politica sociala se concretizeaza în prevederi legislative specifice. 1995). limitându-se la acordarea unor beneficii minimale pentru persoanele fara venituri. etc. incluzând o gama variata de initiative si programe ale statului.politica sociala" ocupa o plaja mai larga (îmbogatita în special de traditia franceza). sistemul . politica privind protectia mediului (politica ecologica). În afara preocuparilor mentionate în dreptul sistemelor britanic si nord-american. cu referire stricta la .. incluzând doar sistemul pensiilor. politica educationala.. putem descrie pe coordonatele spatiu-timp o varietate aproape infinita de abordari. Marginean în 1994..apanaje" ale politicii sociale politica privind angajarea fortei de munca. politica în domeniul sanatatii. programe sociale.. respectiv pensii. masurilor si activitatilor întreprinse în principal de stat (dar posibil si de alti agenti interesati) în scopul modificarii parametrilor vietii sociale a unei comunitati. Cât priveste anvergura acestei politici. Pentru exemplificare. . învatamântul public.cinci servicii fundamentale": securitatea sociala (în sensul mentinerii unui minim de venit prin alocatiile de somaj si sistemul de pensii).

Keynes. .Warfare State" si au prefigurat evolutia democratiilor occidentale dupa încheierea razboiului. pentru început limitându-ne la conturarea unei definitii. În privinta statului bunastarii.II). nu este nici el scutit de nuante si interpretari.. utilizând mai putin termenul de stat al bunastarii (Wohlfahrtsstaat). Se poate usor deduce ca cele doua notiuni sunt interdependente. În fine. Acestia au dat o replica modelului razboinic . fiind legata de perioade anilor '40. Desi originile acestui sistem dateaza de la stârsitul secolului al XIX-lea (vezi cap. Legat de aceasta definitie.Esenta statului bunastarii este garantarea guvernamentala a unor standarde minime privind venitul. doua concepte majore ale acestui domeniu de studiu: modelul Welfare State (statul bunastarii) si securitatea sociala. Ulterior.Welfare State" este relativ recenta.. asigurate fiecarui cetatean ca drepturi sociale" (Wilensky. În Statele Unite domina interpretarea republicana. batrânete" (Wilensky. Fireste. de Marea Britanie si de numele economistului J. deci la persoanele ramase fara loc de munca. denumirea . 1975).M.10 de ani mai târziu urmatoarele precizari: . desi frecvent utilizat în limbajul politic sau în mass-media.. facem precizarea ca analizei pe larg a acestuia îi este consacrata un capitol separat. boli profesionale.stat social". practic securitatea sociala fiind produsul politicilor aplicate în cadrul unui stat al bunastarii. sanatatea. autorii francezi au completat lista sinonimelor pentru noul sistem care se nastea: statul-providenta (l'etat-providence) sau asistential. . conceptul de Workfare conditionând beneficiile sociale de munca.. 11 .. respectiv al lordului W. Statul bunastarii si securitatea sociala în traditia europeana Seria clarificarilor conceptuale din perimetrul politicii sociale nu poate ocoli.Beveridge.H. mult mai reticenti în a atribui denumiri entuziaste (în special dupa frenezia care marcase perioada de vârf a nazismului) s-au limitat la a aprecia acest model drept . punctul comun al tuturor acestor politici nu poate fi decât existenta unor cheltuieli publice îndreptate pe directia cresterii calitatii vietii si confortului cetatenilor. alimentatia. somaj.. autorii germani. educatia si locuinta.leisure policy" (politica agrementului). 1985). Harold Wilensky face . deci cu impact asupra bunastarii colective.. adesea cuprinse sub denumirea de securitate sociala au luat forma unei asigurari sociale contra riscurilor de baza ale vietii industriale: accidente la locul de munca. considerîndu-se ca standardele sociale minime mai sus-amintite nu pot fi periclitate decât în cazul pierderii veniturilor.privind petrecerea timpului liber.. în mod evident.. La rândul sau.cele mai multe din aceste garantii. conceptul de securitate sociala.

cu referire la acordarea drepturilor sociale constitutionale. Controversele doctrinare aparute în jurul acestei teme fac obiectul unui capitol distinct. vol. acoperirea universala nu este pe deplin si peste tot în Europa realizata.Charta Sociala". de exemplu.. utilizarea termenului de cetatenie în sens strict (juridic) nu este posibila decât acolo unde avem de-a face cu o acoperire universala în domeniul beneficiilor (drepturilor) sociale. identificarea unui nucleu comun de preocupari în domeniul securitatii sociale la nivel mondial. ca cele doua concepte abordate împreuna (statul bunastarii si securitatea sociala) contureaza. 12 .Citând o voce autorizata. în evolutia lor de-a lungul secolului XX. fara nici un fel de conditii restrictive privind accederea la beneficii (vezi definitia data de Wilensky statului bunastarii universalist. aceste programe sunt inegal dezvoltate de la o tara la alta. (vezi . Se poate afirma. ideea de .toate masurile colective stabilite prin legislatie pentru a mentine venitul individual ori al familiei sau pentru a asigura un venit atunci când unele sau toate sursele de venit au fost pierdute ori epuizate sau în situatiile în care trebuie sa se faca fata unor cheltuieli sporite (de exemplu: cresterea copiilor sau plata îngrijirii medicale)".. generic vorbind. Administratia Securitatii Sociale a Statelor Unite încearca. pornind de la efectele adverse ale programelor sociale care acorda beneficii neconditionate. fiind bine dezvoltata în Franta si Germania si aproape împinsa la paroxism în unele tari scandinave. Chiar daca secolul XX a marcat o dezvoltare evidenta în domeniul drepturilor sociale.cetatenie sociala" în traditia natiunilor europene. (The New Encyclopaedia Britanica. 1989). printre care Danemarca si Suedia.. Mergând aproape în paralel cu dimensiunile statului bunastarii. (Social Security Programs Throughout the World. securitatea sociala se largeste sau se îngusteaza conform cu modelul de politica sociala aplicat. invaliditate.lucratorilor" (workers) si nu la drepturile sociale ale cetatenilor sai. 1993). În pofida acestor diferente notabile. În Statele Unite. în SUA de pilda lipsind multa vreme alocatiile familiale. deci tuturor cetatenilor).. politica sociala a Uniunii Europene face referire doar la drepturile .The Social Security Act" din 1935 consacra un model restrictiv dar eficient. Înscriindu-se pe aceeasi linie. Fireste. conceptul la care ne referim cuprinde .27. În Europa continentala (excluzând Marea Britanie al carei model se apropie mai mult de cel american) securitatea sociala se extinde în mod considerabil. Totusi. în rapoartele periodice pe care le da publicitatii.. Ea nu este nici macar dezirabila. asa cum demonstreaza multi autori adversari ai social-democratiei de tip suedez. . boli profesionale 5) alocatii familiale. 1993). descriind cinci categorii de programe pentru acordarea beneficiilor sociale în urmatoarele situatii: 1) batrânete 2) somaj 3) maternitate 4) accidente de munca. cu referire principala asupra sistemului federal de asigurari sociale si în mod deosebit asupra sistemului de pensii.

în domeniul politicii sociale (acquisul social). obiectivele economice au fost întotdeauna prioritare. Trebuie remarcat ca revigorarea proiectului de integrare europeana. Cu toate acestea. Anii '90 au marcat o noua dezvoltare a politicii sociale la nivel supranational. autoritatile supranationale de la Bruxelles au încercat sa formuleze si sa puna în aplicare o politica sociala comuna la nivelul Uniunii Europene. în 1985) preocuparile pentru dimensiunea sociala s-au intensificat si au culminat cu elaborarea Chartei Sociale. vorbea de necesitatea unei piete europene unice (în continuare SEM Single European Market) în care concurenta si comertul liber sa fie principiile de baza si se dorea ca acestea sa nu fie afectate de bariere nationale. în procesul de constructie a Comunitatii Europene. Însusi Tratatul de la Roma (1957). .. mai exact între dimensiunea sociala si cea economica a procesului de integrare. Totusi. prin care s-a înfiintat Comunitatea Economica Europeana. Aceasta tensiune a fost cel mai acut reflectata în refuzul premierului britanic conservator Thatcher de a semna Charta Sociala. nu a putut fi totalmente înlaturata tensiunea ideologica în relatia dintre stat si piata. care a fost semnata în decembrie 1989 de unsprezece din cei doisprezece membri ai Comunitatii. inclusiv pasii facuti în domeniul politicii sociale.Europa sociala" Pornind de la modelele de politici sociale ale statelor componente (carora le sunt consacrate subcapitole distincte în cadrul acestei lucrari). Aspectele sociale au fost înca de la început trecute într-un plan secundar. cu profunde implicatii economice si politice.În final. odata cu relansarea integrarii la mijlocul anilor '80 (momentul a coincis cu instalarea lui Jacques Delors la presedentia Comisiei Europene. Cu siguranta acest concept ar fi avut parte de o definitie vaga. în 1989. Dimensiunea sociala a integrarii europene. Este un adevar binecunoscut faptul ca. daca nu s-ar fi ajuns la ideea de a defini simplu si concis Europa sociala ca suma acumularilor Uniunii Europene la un moment dat. au avut loc într-o perioada în care liberalismul politic si economic domina agenda europeana iar eforturile principale se concentrau în directia consolidarii SEM. respectiv Maastricht (1992) si Amsterdam (1997). fiind sintetizata prin conceptul relativ recent de Europa sociala. cel mai remarcabil succes fiind includerea acestui domeniu în tratatele de baza ale Uniunii Europene. dar împlinirea ei constituie înca miezul unor dispute aprinse. Cu toate progresele facute dupa razboi în Europa occidentala în privinta standardelor de viata. dublata de un caracter evident dinamic. au existat patru 13 . ne vom rezuma sa spunem ca ideea cetateniei sociale este prezenta în traditia europeana a ultimului secol mai mult decât în cazul oricarui alt continent. Aceasta preocupare reflecta practic dimensiunea sociala a integrarii comunitare.

48-51. Admiterea Greciei. Dumpingul social si turismul social. au aparut in anii '60 si s-au intensificat în anii '70-'80 tocmai ca urmare a realizarii liberei circulatii a muncitorilor pe teritoriul Uniunii Europene.. ca riscuri majore ale inegalitatilor privind standardele de viata din tarile membre.este poate singura masura sociala importanta pe care o prevedea Tratatul de la Roma în art. tarile cu nivele joase de protectie sociala puteau efectiv sa-si .coordonarii" sistemelor nationale de securitate sociala în sensul reducerii incompatibilitatilor. Este de prevazut ca largirea spre Est a Uniunii Europene. indiferent de domeniu si de nivelul de calificare) decurge în mod evident din principiul fundamental al liberei circulatii a persoanelor în Uniunea Europeana. înca nu se punea problema unei politici sociale supranationale. în sensul ca muncitorii care se muta dintr-o tara în alta vor beneficia de drepturile sociale existente în tara gazda.exporte" surplusul de forta de munca interna spre tarile puternic dezvoltate. Aceste situatii au fost semnalate de tarile puternic dezvoltate din nordvestul continentului. Eficienta economica. prin reprezentantii lor în Comisia Europeana.transferabilitatea drepturilor lucratorilor dincolo de granitele nationale" (Mihut si Lauritzen. care s-au vazut nevoite sa faca fata unui val de muncitori din regiunile sudice ale Europei. Pentru ca acest principiu sa fie deplin functional era nevoie sa se asigure .workers" se refera la toate categoriile de lucratori. ci doar a . în deceniul urmator. Desi poate parea paradoxal. sa produca un nou val de dumping social. prin aceasta forma de turism social. Spaniei si Portugaliei în anii '80 în Comunitatea Economica Europeana a sporit teama tarilor bogate din nord-vestul Europei si a facut ca.. acestea sa exercite presiuni pentru adoptarea unei politici sociale rezonabile la nivel comunitar. în anii '60. Fireste. Vom încerca sa le explicam pe scurt. daca nu se adopta din timp masurile necesare pentru reducerea inegalitatilor socio-economice existente în prezent. În contextul disparitiei frontierelor. Libera circulatie a muncitorilor (termenul oficial . dumpingul social si turismul social. astfel încât persoanele care se angajeaza într-o alta tara sa nu-si piarda securitatea sociala de care s-au bucurat în tara lor de origine. c. Aceasta mobilitate în domeniul pietei muncii -labour mobility.argumente majore în favoarea unei politici sociale comune a Uniunii Europene: libera circulatie a muncitorilor. sub efectul Tratatului de la Roma.. eficienta economica a constituit un argument serios în favoarea dezvoltarii politicii sociale a Uniunii 14 .. b. a. 1999). eficienta economica si coeziunea sociala.

Fondul European pentru .. sustine în fapt o politica mult mai larga a Uniunii Europene: politica de coeziune (cohesion policy). O scurta istorie a politicii sociale a Uniunii Europene indica suficient de clar faptul ca. prioritare fiind criteriile si masurile economice. Asa cum am mai spus. Prin serviciile specifice pe care le asigura. în plus. d. conform Tratatului de la Amsterdam (1997). politica sociala poate însemna. Primele tratate.Employment.cel mai recent si mai cuprinzator concept de la baza politicii sociale. de exemplu. Motivatia finantarilor comunitare este reducerea decalajelor (înca importante) existente între regiunile Europei. cele de la Paris (1951) si Roma (1957).. ceea ce se traduce într-o crestere a eficientei economice. implicit a muncitorilor (oricum mobilitatea putea fi interpretata mai degraba ca o prevedere politica decât ca una sociala) se refereau vag la îmbunatatirea conditiilor de viata si a standardelor de munca ale lucratorilor. O încercare de revigorare a ideii de politica sociala a 15 .Europene. Multa vreme acestea au constituit singurele prevederi de politica sociala din tratatele comunitare iar progresele înregistrate în crearea unei dimensiuni sociale a integrarii au fost modeste. Comunitatea a fost putin interesata de atingerea unor obiective sociale. a sensibilizat totusi factorii de decizie din Europa occidentala si a condus în timp la adoptarea unui buget sporit si a unor masuri stimulative care au crescut considerabil performantele în educatie si medicina. din cele 24 de directii generale existente. Acest urias domeniu de activitate este finantat din 3 fonduri structurale: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( ERDF ) . o forta de munca mai sanatoasa si mai bine educata. aceste cheltuieli nu depaseau 5( din buget. Art. în primele decenii ale constructiei sale. în mod evident de inspiratie neo-marxista..barbatii si femeile vor primi salariu egal la munca egala".4 miliarde euro ! În structura Comisiei Europene.119 al Tratatului Comunitatii Economice Europene stipula ca .Ghidare" (asistenta) si Garantare Agricola (FAGGF) Fondurile structurale reprezinta peste o treime din bugetul total al Uniunii Europene. ajungându-se în 1999 la alocari de 27.Fondul European Social ( ESF ) . directia generala V (DG V) poarta responsabilitati sociale explicite: . în timp ce în anul 1975. pe lânga legitimitate politica pentru regimul industrial-capitalist. Industrial Relations and Social Affairs". Coeziunea sociala . pe lânga libera circulatie a persoanelor. Acest argument. se prevedea ca muncitorii imigranti sa primeasca beneficiile sociale ale tarii gazda si.

la rândul sau.20) 7) Învatamântul egal pentru femei si barbati (par. 16 . Oricum. 12 . 1989).8) 2) Angajrea si remunerarea (par. Abia dupa instalarea socialistului francez Jaques Delors la sefia Comisiei. Protocolul Politicii Sociale anexat Tratatului de la Maastricht. 9 ..Charta Sociala". Ceea ce trebuie sesizat cu prioritate este ca documentul vorbeste exclusiv de drepturile . Tratatul de la Amsterdam (1997) a fost.Charta Comunitara a Drepturilor Fundamentale ale Lucratorilor". venita din 16 . 31) (. 25 -27) 11) Persoanele vârstnice (par.. 24) 10) Protectia copiilor si adolescentilor (par.18) 6) Pregatirea profesionala (par.Europei sociale". politica sociala a început sa prinda contur. ceea ce demonstreaza ca notiunea de . consultarea si participarea muncitorilor (par. 19 .23) 9) Conditii de sanatate si securitate la locul de munca (par.lucratorilor" si nu de drepturile sociale ale tuturor cetatenilor Uniunii. 21) 8) Informarea. în sens contrar. solid ancorata pe terenul calculelor economice. La început mai discret. o presiune pentru continuarea si adâncirea procesului de integrare. cu acumularea cât mai multor competente decizionale în institutiile comunitare si o alta presiune.. 28 . Cunoscuta sub denumirea scurta de Charta Sociala.cetatenie sociala" nu corespunde înca realitatii europene. rezultatul unui compromis aparut între doua politici: pe de o parte. odata cu lansarea Programului de Actiune Sociala (Social Action Programme = SAP) dar rezultatele concrete ale celor 3 programe anti-saracie pe care le cuprindea SAP au dezamagit atât structurile decizionale cât si opinia publica... 14 . Devenise clar faptul ca noul acord va constitui .13) 4) Protectia sociala (par.11) 3) Îmbunatatirea conditiilor de munca si viata (par.. protocol bazat pe . 22 .piatra unghiulara" a viitoarei politici sociale comune a Uniunii. câteva referiri directe la necesitatea unor obiective de politica sociala fiind prezente în preambulul Actului European Unic (Single European Act.30) 12) Persoanele cu deficiente (par.15) 5) Libertatea de asociere si negociere colectiva (par.avut loc în 1974-1975. cu exceptia Marii Britanii. în 1985. 12 prevederi fundamentale din Charta Sociala faceau referire la: 1) Libertatea de miscare a muncitorilor (par. 1 . 1987) apoi acest domeniu a constituit obiectul unui document european special: Charta Comunitara a Drepturilor Fundamentale ale Lucratorilor (Community Charter of the Fundamental Rights for Workers. desi dezbaterile de fond erau dominate de ideologia liberala renascuta în Europa. acest document a fost semnat în decembrie 1989 de reprezentantii celor 12 state membre. 1989). a reprezentat un mic dar important pas spre constructia .

Jacques Delors a impulsionat în a doua jumatate a anilor '80 adoptarea unor standarde sociale unitare. Compromisul a constat într-o dubla întarire: atât a competentelor structurilor Uniunii Europene în domeniul elaborarii de politici generale. parea sa complice si mai mult adoptarea unei politici sociale comune. Etapa de armonizare corespunde cu aproximatie perioadei 1957-1985 si s-a bazat pe o procedura decizionala inter-guvernamentala. cu alte cuvinte a unei politici sociale comune (la nivelul Uniunii Europene). cât mai apropiat de cetateni. comunitara. Un nou capitol a fost adaugat. etapa care fusese anticipata de specialisti înca din anii '60. În finalul acestui subcapitol. aducând un progres important în domeniul unificarii pietei muncii. antagonista la prima vedere. 17 . se considera ca si Tratatul de la Amsterdam a reprezentat o etapa utila pe drumul sinuos al coordonarii politicilor sociale.developing a common European employment strategy"). în asigurarea si controlul carora Comisiei de la Bruxelles urma sa-i revina un rol sporit.. Armonizarea legislativa nu presupunea existenta unei politici comune supranationale si. demers care a presupus . având ca efect slabirea principiului suveranitatii nationale. formarii si ocuparii locurilor de munca (în Tratat: . vom arata doar ca aceasta strategie comuna prevedea ca tinerii someri sa primeasca un loc de munca sau cel putin o oportunitate educationala în termen de 6 luni de când au devenit someri. menita sa îngusteze . vom face câteva aprecieri cu privire la tendintele manifestate în procesul de constructie a Europei sociale. principiu care se refera la adoptarea deciziilor specifice la un nivel cât mai jos posibil.. dând posibilitatea tarilor membre sa-si dezvolte o strategie comuna a angajarii. Pentru a exemplifica.. Acest transfer de putere spre Bruxelles a facut posibila intrarea în etapa de convergenta a politicilor sociale spre un model comun. în functie de natura problemei.partea celor care se temeau de concentrarea unor puteri prea mari la Bruxelles. S-a trecut treptat de la procedura predominant inter-guvernamentala la o procedura decizionala predominant supranationala. Prima observatie este în legatura cu eforturile de armonizare a modelelor nationale de politici sociale. cât si a principiului subsidiaritatii în domeniul executiv-administrativ. Aceasta dubla întarire.gap"-urile legislative între criteriile de acordare a beneficiilor sociale în tarile Uniunii. Totusi.doar" coordonarea acestor modele în sensul reducerii incompatibilitatilor existente. tocmai din acest motiv. în timp ce somerii adulti vor redeveni activi în maxim 1 an de la pierderea ultimului job.

. Criticii convergentei au încercat asadar sa argumenteze ca . în toate capitolele sale.. teoria convergentei nu a avut numai prieteni si sustinatori.. Era un proces spontan. a standardelor create în diverse domenii... în timp ce Suedia va pastra modelul institutional social-democrat si solidar " (Heidenheimer. Fireste.. demersul apropierii politicilor sociale a trebuit sa parcurga un drum presarat cu numeroase capcane. în nici unul din cazurile analizate nu s-au observat transformari ale caracteristicilor de baza .impresia generala ramâne una de stabilitate mai degraba decât de schimbare . 1990). a europenizarii si globalizarii procesului decizional. atât la nivelul opiniei publice si al mass-media.Care ar fi. desi. 18 . la nivelul politicii generale înca nu se ajunsese la ideea convergentei explicite. Teoria convergentei pornise înca de la început. între curentul aparator al suveranitatii si specificului national si cel europenist unificator (sau cel putin federalist) a marcat întreaga istorie a procesului european.. consecintele trecerii DE LA ARMONIZARE LA CONVERGENTA? În primul rând. este rezultatul unei multitudini de influente. Ea a întâmpinat o puternica rezistenta. 1990) iar ultimele tipuri de influente vor face sa existe întotdeauna deosebiri semnificative între modelele de dezvoltare pe care le urmeaza natiunile Europei.. Poate mai dificil de întreprins decât în alte domenii. din anii '60. În pofida reformelor neo-liberale din ultimele decenii.tabuuri". în termeni politici. În fapt. care sa promoveze criterii si politici valabile pe tot teritoriul Uniunii Europene.. Economiile si societatile occidentale raspundeau aproape la fel la stimuli externi si la cerinte interne. nefiind o caracteristica a dezbaterilor din zona politicii sociale.specific national imanent". trebuie mentionat ca aceasta tensiune între interguvernamentalism si supranational. departe de a fi determinat de imperative economice si structurale. culturale si religioase" (Heidenheimer. Pentru a se evita un blocaj al unificarii era nevoie sa se renunte treptat la o parte din criteriile si competentele nationale traditionale. în favoarea unor structuri supranationale... alaturi de cele economice incluzând influente politice. economici si socio-culturali. a fost necesar ca la nivelul constiintei politice si al opiniei publice. tarile membre sa înteleaga ca . . statul bunastarii german va ramâne unul conservator.nu se putea merge mai departe pastrându-se intacte toate prerogativele decizionale ce decurg din suveranitatea nationala.dincolo de nivelul la care se ajunsese prin metoda interguvernamentala ..statul bunastarii.. cu un imens avantaj: dezvoltarea economica a întregii Europe de Vest facea ca tarile occidentale sa se apropie tot mai mult în privinta programelor si deciziilor adoptate. asa cum am mai spus. cât si al unor cercuri de intelectuali devotati ideii de . cu . Tocmai acest comportament asemanator (neprogramat) al societatilor vest-europene confirma si încuraja în acelasi timp aplicarea teoriei convergentei în domeniul politic.zone sensibile" (adevarate refugii electorale ale partidelor) si chiar cu .

si anume moneda Euro. Putem vorbi despre toate aceste lucruri cu sentimentul ca vorbim despre ceva care este mai putin decât un fapt împlinit dar mai mult decât o fictiune. multe planuri ale politicienilor importqanti au luat fiinta.6. conform căruia ţările care îndeplinesc criteriile de convergenţă în urma constatărilor făcute de Consiliul de Miniştri pot participa şi la uniunea monetară. de o dimensiune sociala a integrarii. Concluzii Pentru a incheia. de o Europa sociala. 19 . si au dus la dezvoltarea Uniunii Europene. as vrea sa punctez faptul a Jacques Delors a avut o foarte mare importanta si contributie in unificarea si dezvoltarea Comunitatii Europene devenind astazi marea Uniune Europeana. Numai Marea Britanie şi Danemarca şi-au rezervat dreptul de a decide singure dacă vor introduce moneda unică europeană. Multumita lui. si sa nu uitam de asemenea si de Tratatul de la Maastricht si la decizia de a crea o singura moneda. Odată cu semnarea tratatului s-a pus în mişcare un automatism. Cel mai important lucru este ca putem vorbi astazi de o politica sociala comuna. devenind o putere economica mondiala din ce in ce mai mare.

html 20 .ubbcluj. Drept comunitar european.ro/index. Ed. Capitalism contra capitalism. Bibliografie Augustin Fuerea. 1994. Cluj-Napoca. Bucureşti. Partea generală. ALBERT. Politica externă a Uniunii Europene. Editura Dacia. Bucuresti. Bucureşti 2004.euro.php/2010/11/21/delors-jacques/ http://en. Ileana Tache.7. 2003. 2007.europeana. Smith. Istoria Constructiei Europene.org/wiki/Jacques_Delors http://idd. Nicolae Marinescu. http://www. Editura All Beck. Karen E. Humanitas.wikipedia. Editura TREI. Michel.ro/interactiv/cursuri/ValentinNaumescu/cap1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->